ЗАҢды тұЛҒаларғА, жеке кәсіпкерлерге, шаруа қожалықтарына, жеке сот орындаушыларына, жеке нотариустерге және адвокаттарға есептік-кассалық Қызмет

Loading...


Дата05.02.2017
өлшемі33.01 Kb.
«Qazaq Banki» АҚ операцияларды

өткізудің жалпы шарттары туралы Ережелеріне

Қосымша №3

ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАРҒА, ЖЕКЕ КӘСІПКЕРЛЕРГЕ, ШАРУА

ҚОЖАЛЫҚТАРЫНА, ЖЕКЕ СОТ ОРЫНДАУШЫЛАРЫНА, ЖЕКЕ

НОТАРИУСТЕРГЕ ЖӘНЕ АДВОКАТТАРҒА ЕСЕПТІК-КАССАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ

КӨРСЕТУ БОЙЫНША ТАРИФТЕР


I ТАРАУ. БАНК ШОТТАРЫН АШУ, ЖҮРГІЗУ ЖӘНЕ ЖАБУ
Р/б №

Операция түрі

Тариф

Min

Max
ҰЛТТЫҚ ВАЛЮТАДАҒЫ ОПЕРАЦИЯЛАР
1.1.

Ағымды шотты (соның ішінде.

эскроу-шоты) ашу:

1.1.1.

заңды тұлғалар үшін

0 теңге

1.1.2.

жеке кәсіпкерлер, шаруа қожалықтары, жеке сот орындаушылары, жеке

нотариустер және адвокаттар үшін0 теңге

1.2.

Ағымды шотты жүргізу

Шоттағы қалдық мөлшерінде, бірақ

айына 500 теңгеден көп емес1.2.1.

Мемлекеттік органнан банк шоттарын күштеп жабу туралы талабы келіп түскен жағдайда таратылуы тиіс заңды тұлғаның және/немесе жеке кәсіпкердің шотын жүргізу.

Шоттағы қалдық мөлшерінде

1.2.2.

Эскроу-шотты жүргізу

Эскроу-шотқа есепке алынатын ақша

сомасынан бір рет 0,4%5 000 теңге

45 000 теңге

1.3.

Ағымды шотты жабу:*1.3.1.

заңды тұлғалар үшін*

10000 теңге

1.3.2.

жеке кәсіпкерлер, шаруа қожалықтары, жеке сот орындаушылары, жеке нотариустер және адвокаттар үшін*

5000 теңге

1.3.3.

Эскроу-шотты жабу*

0 теңге
ШЕТЕЛДІК ВАЛЮТАДАҒЫ ОПЕРАЦИЯЛАР
1.4.

Ағымды шотты (соның ішінде. эскроу-шоты) ашу:1.4.1.

заңды тұлғалар үшін

0 теңге

1.4.2.

жеке кәсіпкерлер, шаруа қожалықтары, жеке сот орындаушылары, жеке

нотариустер және адвокаттар үшін0 теңге

1.5.

Ағымды шотты жүргізу

0 теңге

1.5.1.

Мемлекеттік органнан банк шоттарын күштеп жабу туралы талабы келіп түскен жағдайда таратылуы тиіс заңды тұлғаның және/немесе жеке кәсіпкердің шотын жүргізу.

Шоттағы қалдық мөлшерінде
1.5.2.

Эскроу-шотты жүргізу

Эскроу-шотқа есепке алынатын ақша

сомасынан бір рет 0,4%5 000 теңге

45 000 теңге

1.6.

Ағымды шотты жабу:*1.6.1.

заңды тұлғалар үшін*

5000 теңге

1.6.2.

жеке кәсіпкерлер, шаруа қожалықтары, жеке сот орындаушылары, жеке нотариустер және адвокаттар үшін*

2500 теңге

1.6.3.

Эскроу-шотты жабу*

0 теңге

II ТАРАУ. КАССАЛЫҚ ОПЕРАЦИЯЛАР

Р/б №

Операция түрі

Тариф

Min

Max

ҰЛТТЫҚ ВАЛЮТАДАҒЫ ОПЕРАЦИЯЛАР

2.

Банкноталар мен монеталарды қабылдау және санау:

2.1.

Ағымды шотқа қолма қол ақша қабылдау

0,15% сомадан

150 теңге2.2.

Ағымды шоттан қолма қол ақша беру:2.2.1.

Арыз бойынша (арыз бір операциялық күн бұрын тапсырылады))

0,3% сомадан

200 теңге2.2.2.

Арызсыз

0,4% сомадан

200 теңге2.3.

Ақша чек кітапшасын беру:*2.3.1.

25 парақ

800 теңге

2.3.2.

50 парақ

1100 теңге

2.4.

Банкноталар мен монеталарды айырбастау

0,5% сомадан

2.5.

Инкассацияланған кірісті қабылдау барысында қолма қол ақшаны санау:

2.5.1.

Банкноталарды

0,10% сомадан

150 теңге2.5.2.

Монеталарды

0,25% сомадан

1000 теңгеШЕТЕЛДІК ВАЛЮТАДАҒЫ ОПЕРАЦИЯЛАР

2.6.

Ағымды шотқа қолма қол ақша қабылдау (банкноталарды санау)

0,25% сомадан

2.7.

Ағымды шоттан қолма қол шетел валютасын беру

1,5% сомадан

2.8.

алынып тасталды

2.9.

Банкноталарды айырбастау

1% сомадан

2.10.

Банкноталарды ң шынайылығын тексеру *

15 теңге әр банкнота үшінIII ТАРАУ. АУДАРУ ОПЕРАЦИЯЛАРЫ

Р/б №

Операция түрі

Тариф

Min

Max

ҰЛТТЫҚ ВАЛЮТАДАҒЫ ОПЕРАЦИЯЛАР

3.1.

Басқа банк клиенттері пайдасындағы валюталаудың ағымды күнімен аударымдар

(төлем әр құжат үшін алынады):

3.1.1.

- 9:00 бастап, 13.30 дейін

300 теңге

3.1.2.

- 13.30 бастап, 16.00 дейін

450 теңге

3.1.3.

- 16.00 бастап, 18.00 дейін (Банктің техникалық мүмкіндігі болу жағдайында)

1200 теңге

3.2.

Басқа банк клиенттері пайдасындағы валюталаудың болашақ күнімен аударымдар

160 теңге(төлем әр құжат үшін алынады


3.3.

1 сағат ішіндегі жедел аударым

1500 теңге

3.4.

Банк (филиал) клиенттері пайдасындағы банк іші аударымдары

0 теңге

3.4.1.

Жеке кәсіпкерлердің жеке тұлғалар пайдасындағы банк іші аударымдары

0,15% сомадан

3.5.

Тапсырма және тізім берілген жағдайда зейнетақылық және әлеуметтік шегерімдерді (соның ішінде еңбекақыны) қабылдау:

3.5.1.

Электрондық арқауда

Аударым үшін комиссия3.1.т. сәйкес

3.5.2.

Қағаз арқауда

Аударым үшін комиссия3.1.т. сәйкес

+ бір текке 100 теңге3.6.

Банктің техникалық мүмкіндігі болу жағдайында төлем күшін бір операциялық күн ініде жою:*3.6.1.

Банк іші (бенефициар акцепті шартымен)

500 теңге

3.6.2.

Банк аралық

1000 теңге

3.7.

Аударымды орындауға тапсырма /, төлем нұсқауларын өзгерту *

1000 теңге

3.8.

Ақшаны клиент шоттарынан мерзімінде төленбеген, № 2 картотекада есепке алынған құжаттар бойынша аудару

0 теңге

3.9.

Клиент шоттарына өзге банктерден келіп түскен ақшаны есепке алу

0 теңге

3.10.

Шот ашусыз зейнетақылық және әлеуметтік шегерімдерді қабылдау

250 теңге әр құжат үшін, +150 теңге әр салымшы үшін

3.10.1.

Қаскелең қаласындағы №3 ФҚБ

(Салық басқармасы) үшін

Заңды тұлғалар мен жеке кәсіпкерлердің зейнетақылық және әлеуметтік шегерімдерін шот ашусыз қабылдау


200 теңге әр құжат үшін, +100 теңге әр салымшы үшін

3.11.

Заңды тұлғалардың, жеке кәсіпкерлердің, шаруа қожалықтарының, жеке сот орындаушыларының, жеке нотариустер және адвокаттардың зейнетақылық және әлеуметтік шегерімдерін қабылдау (шот ашусыз)

1% сомадан (бір квитанция үшін)

250 теңге«ИНТЕРНЕТ-КЛИЕНТ» ҚБҚ ЖҮЙЕСІ БОЙЫНША ҰЛТТЫҚ ВАЛЮТАДАҒЫ ОПЕРАЦИЯЛАР

3.12.

Басқа банк клиенттері пайдасындағы валюталаудың ағымды күнімен аударымдар

(төлем әр құжат үшін алынады):

3.12.1.

- 9 бастап, 13.30 дейін

200 теңге

3.12.2.

- 13.30 бастап, 16.00 дейін

350 теңге

3.12.3.

- 16.00 бастап, 18.00 дейін (Банктің техникалық мүмкіндігі болу жағдайында)

1000 теңге

3.12.4.

Келесі шарттардың бірі орындалу жағдайында Басқа банк клиенттері пайдасындағы валюталаудың ағымды күнімен 9.00 бастап, 13.30 дейін аударымдар:

  • 7 күнтізбелік күн барысында ағымды шотқа ақша қабылдау /Ағымды шоттан қолма қол

ақша беру жүзеге асырылған

(2.1.т., 2.2.т.);  • Банктегі қолданыстағы салымдардың жалпы сомасы кем дегенде 30 миллион теңге (операциялық күн басындағы кіріс қалдық).

0 теңге

3.12.5.

Келесі шарттардың бірі орындалу жағдайында Басқа банк клиенттері пайдасындағы валюталаудың болашақ күнімен аударымдар:

  • 7 күнтізбелік күн барысында ағымды шотқа ақша қабылдау /Ағымды шоттан қолма қол

ақша беру жүзеге асырылған

(2.1.т., 2.2.т.);  • Банктегі қолданыстағы салымдардың жалпы сомасы кем дегенде 30 миллион теңге (операциялық күн басындағы кіріс қалдық).

0 теңге

3.12.6.

Келесі шарттардың бірі орындалу жағдайында Басқа банк клиенттері пайдасындағы валюталаудың ағымды күнімен 9.00 бастап, 13.30 дейін бюджеттік ұйымдар үшін аударымдар

0 теңге

3.13.

Басқа банк клиенттері пайдасындағы валюталаудың болашақ күнімен аударымдар (төлемдер) (төлем әр құжат үшін алынады):

120 теңге

3.14.

1 сағат ішіндегі жедел аударым

1100 теңге

3.15.

Банк (филиал) клиенттері пайдасындағы банк іші аударымдары

0 теңге

3.16.

Зейнетақылық және әлеуметтік шегерімдерді (соның ішінде еңбекақыны) қабылдау

Аударым үшін комиссия 3.12.т. сәйкес

3.17.

Банктің техникалық мүмкіндігі болу жағдайында төлем күшін бір операциялық күн ініде жою:*3.17.1.

Банк іші (бенефициар акцепті шартымен)

500 теңге

3.17.2.

Банк аралық

1000 теңге

3.18.

Аударымды орындауға тапсырма /,

төлем нұсқауларын өзгерту *

1000 теңге
«ИНТЕРНЕТ-КЛИЕНТ» ҚБҚ ЖҮЙЕСІ БОЙЫНША ШЕТЕЛДІК ВАЛЮТАДАҒЫ ОПЕРАЦИЯЛАР

3.19.

Шетелдік валютадағы халықаралық аударымдар (клиенттердің тапсырмаларын қабылдау 17.00 дейін)3.20.

Бенефициар есебінен (BEN)

0,2% сомадан

5000 теңге

65000 теңге

3.21.

Жіберуші есебінен (OUR)

0,25% сомадан

7000 теңге

85000 теңге

3.22.

ТМ валютасындағы халықаралық аударымдар (клиенттердің тапсырмаларын қабылдау 16.00 дейін)

0,15% сомадан

2000 теңге

30000 теңге

3.23.

Клиент тапсырмасы бойынша аударым (төлем) деректемелерін өзгерту *

10000 теңге

3.24.

Аударым күшін клиент Банк орындауға қабылданғаннан кейін жою (үшінші тараппен комиссия шығарылған, жағдайда клиентпен қосымша түрде төленеді)*

0,4% сомадан

10000 теңге

75000 теңге

3.25.

Клиент қате аударған соманы қайтаруға көмектесу *

10000 теңге

3.26.

Клиент өтініші бойынша шетелдік валютадағы аударымның орындалуы туралы сұрату *

8000теңге

3.27.

Басқа банк клиенттерінің пайдасында SWIFT кодын көрсетусіз аудару, Ресей рублінен өзге барлық валюталарда (негізгі тарифке қосылады)*

4000 теңге

3.28.

Банктік шот ашпай жеке тұлғадан Банк кассасына қабылданған ақшаны заңды тұлғаның пайдасына аудару (шарт жасалса)

төлем сомасының 0% - 10% **

0 - 500 теңге

100 000 теңге

3.29.

Шығындарды өзара бөлісу есебінен шетел валютасына халықаралық аударымдар (SHA)

0,2% сомадан

7000 теңге

65 000 теңге

3.30.

Шетел валютасына халықаралық аударымдар – кепілдікті төлем (OUROUR)

0,3% сомадан

30 000 теңге

150 000 теңге

IV ТАРАУ. КОНВЕРСИЯЛЫҚ ОПЕРАЦИЯЛАР, СОНЫҢ ІШІНДЕ «ИНТЕРНЕТ-КЛИЕНТ» ҚБҚ

ЖҮЙЕСІ БОЙЫНША

Р/б №

Операция түрі

Тариф

Min

Max

4.1.

Тапсырыс бойынша Клиенттің шетелдік валютаны сатып алуы:4.1.1.

Сол күні

0,2% сомадан

1500 теңге4.1.2.

Келесі жұмыс күні

0,15% сомадан

1000 теңге4.2.

Тапсырыс бойынша Клиенттің шетелдік валютаны сатуы4.2.1.

Сол күні

0,2% сомадан

1500 теңге4.2.2.

Келесі жұмыс күні

0,15% сомадан

1000 теңге4.3.

Бір валютаны екінші валютаға Банкпен белгіленген кросс-бағам байынша айырбастау (Банктің техникалық мүмкіндігі болу жағдайында)

0,2% сомадан

2000 теңге4.4.

Айырбастауға тапсырыстан бас тарту *

0,3% сомадан

ТАРАУ V. ВАЛЮТАЛЫҚ БАҚЫЛАУ

Р/б №

Операция түрі

Тариф

Min

Max

5.1.

Валюталық бақылауға шартты қабылдау және келісім-шарттың есептік нөмірін беру*

0 теңге

5.2.

Валюталық бақылауға қосымша келісімдер қабылдау *

0 теңге

5.3.

Басқа банк қызметтеріне ауысуға байланысты келісім шартты есептік тіркеуден алу *

10000 теңге
5.4.

Валюталық бақылау құжаттарының дубликаттарын беру (келісім шарт, аударымға арыз)*

1 парақ үшін 200 теңге

5.5.

Қолданыстағы келісім шарттар бойынша ақша қаражаттарының жылжуы жөнінде анықтама беру *

1000 теңге

5.6.

Әрекет етпейтін келісім шарттар бойынша ақша қаражаттарының жылжуы жөнінде анықтама беру *

3000 теңге

VI ТАРАУ. ҚАШЫҚТАН ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

«ИНТЕРНЕТ-КЛИЕНТ» ҚБҚ ЖҮЙЕСІ

Р/б №

Операция түрі

Тариф

Min

Max

6.1.

«Интернет-клиент» ҚБҚ жүйесіне қосылу:*6.1.1.

Маманның баруысыз

0 теңге

6.1.2.

Маманның баруымен (арыз бойынша)

5000 теңге

6.2.

eToken PRO 72K Java негізгі ақпарат тасымалдаушысын (соның ішінде электрондық сандық қолтаңбаны - ЭСҚ) беру:*6.2.1.

Бірінші рет беру

11 000 теңге (1 дана)

6.2.2.

Келесі берулер

11 000 теңге (1 дана)

6.3.

«eToken Pass» құрылғысы, соның ішінде ауыстыру жағдайында және

қайта беру үшін*2650 теңге (1 дана)

6.4.

Жүйенің бір пайдаланушысы үшін электрондық сандық қолтаңбаны (ЭСҚ) қайта генерациялау:*6.4.1.

клиент бастамасымен

1700 теңге

6.4.2.

Сертификаттың әрекет ету мерзімі аяқталғанда (жыл сайын)

1700 теңге

6.5.

Ай сайынғы абоненттік төлем («Интернет-клиент» ҚБҚ жүйесі бойынша шот бойынша жылжу болған жағдайда)*

1600 теңгеVII ТАРАУ. ӨЗГЕ ҚЫЗМЕТТЕР

Р/б №

Операция түрі

Тариф

Min

Max

7.1.

Банк шоттары бойынша үзінді көшірмелер беру (айына 1 рет)*

0 теңге

7.2.

Банк шоттары бойынша қосымша үзінді көшірмелер және төлем құжатының дубликатын беру (әр құжат үшін)*

200 теңге

7.3.

Ақпараттық анықтамалар мен хаттар беру (әр құжат үшін)*

500 теңге

7.4.

Ақпараттық анықтамалар мен хаттарды жедел тәртіппен беру (2 сағат ішінде) (әр құжат үшін)*

1000 теңге

7.5.

Тендерге қатысу үшін анықтамалар беру (әр құжат үшін)*

750 теңге

7.6.

Аудиторлық ұйымдар үшін сұрату бойынша анықтамалар беру (әр құжат үшін)*

1500 теңге

7.7.

Айналым ведомосін беру *

1000 теңге

7.8.

Төлем құжатын теру (әр құжат үшін)*

300 теңге

7.9.

Шот-фактураны қайта басып шығару (әр парақ үшін)*

200 теңге

* Қызметтер үшін алынатын тарифтер қосымша құн салығын ескере отырып көрсетілген.

Ескерту:

**Тариф мөлшері заңды тұлғамен жасалған шарт талаптарымен анықталады.  1. Көрсетілетін қызметтер тізбесі мен комиссиялық сыйлықақыны алу тәртібі ҚР заңдарының талаптарына және ҚР Ұлттық Банкінің нормативті-құқықтық актілеріне сәйкес.

  2. Банктік қызметтер саласының даму қарқынын, Банктің жаңа өнімдер мен технологияларды енгізуін ескере отырып, қызметтер тізбесі өзгертілуі, толықтырылуы мүмкін.

  3. Бұл тарифтерге хабарламаны операциялық залда және Банк сайтында орналастыру жолымен Клиентті міндетті түрде хабардар ету жолымен өзгертулер енгізілуі мүмкін.

  4. Комиссия ұлттық валютада немесе Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 25 қаңтардағы №15 қаулысына және Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2013 жылғы 22 ақпандағы №99 бұйрығына сәйкес белгіленген бағам бойынша шетел валютасында Клиенттің ағымдағы шотынан ұсталынады.
Каталог: data -> content -> files
files -> ЗАҢды тұЛҒалар мен жеке кәсіпкерлер үшін қызмет тарифтері
files -> «Qazaq Banki» АҚ Жалпы операцияларды жүргізу шарттары туралы ережелер
data -> “Химия және биология” факультеті “Биология” кафедрасы
data -> Строительные нормы республики казахстан
data -> Жұмыс бағдарламасын құрастырған аға оқытушы Грищенко Е. Г., қазақ тіліне аударған аға оқытушы Тоқтарбекова Қ. Т
files -> «сенім-банк» АҚ Директорлар кеңесінің 2010 жылғы 22 қарашадағы №92 Шешімімен Бекітілген
files -> «Qazaq Banki» АҚ Жалпы операцияларды жүргізу шарттары туралы ережелер
files -> ЗАҢды тұЛҒалар мен жеке кәсіпкерлерге арналған қызметтерге белгіленген тарифтер1


Достарыңызбен бөлісу:
Loading...


©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
рсетілетін ызмет
Жалпы ережелер
ызмет стандарты
дістемелік кешені
бекіту туралы
туралы хабарландыру
біліктілік талаптары
кіміні аппараты
жалпы біліктілік
Конкурс туралы
ойылатын жалпы
мемлекеттік кімшілік
жалпы конкурс
Барлы конкурс
білім беретін
ызмет регламенті
республикасы білім
ткізу туралы
конкурс атысушыларына
біліктілік талаптар
атысушыларына арнал
бойынша жиынты
Республикасы кіметіні
идаларын бекіту
облысы кімдігіні
рсетілетін ызметтер
мемлекеттік ызмет
стандарттарын бекіту
Конкурс ткізу
дебиеті маманды
мемлекеттік мекемесі
дістемелік сыныстар
дістемелік материалдар
Мектепке дейінгі
ауданы кіміні
конкурс туралы
рметті студент
облысы бойынша
жалпы білім
мыссыз азаматтар
Мемлекеттік кірістер
мектепке дейінгі
Конкурс жариялайды
білім беруді
дарламасыны титулды
разрядты спортшы
мелетке толма
дістемелік кешен
ызметтер стандарттарын
директоры бдиев
аласы кіміні

Loading...