«ветеринариялық санитариядағЫ Ғылыми зерттеу негіздері»


Жалпы ақпараттық білім беру мен интернет-ресурстарды оқу үрдісінде қолданудан күтілетін нәтижелербет3/3
Дата16.01.2017
өлшемі114.91 Kb.
#162
1   2   3

Жалпы ақпараттық білім беру мен интернет-ресурстарды оқу үрдісінде қолданудан күтілетін нәтижелер:

Білім беру ортасынының қоғамның ағымдағы сұранысына бейімделуі;

Түрлі әлеуметтік топтар мен түрлі аймақ өкілдеріне білім алу мүмкіндігінің тең дәрежеде болуы;

Үздіксіз білім беру жүйесін қолдау;

Білім беру процесінің тиімділігін арттыру;

Мұғалімдер мен мектеп әкімшілігі үшін компьютерлік технологияны қолдану арқылы ақпаратты сақтау және өңдеу жұмысының тиімділігінің артуы;

Оқыту сапасының артуы, мұғалімнің өз пәні саласында білімнің жинақталуы, оқытудың қазіргі әдістерін меңгеруі мен педагогикалық процесті компьютерлік технология көмегімен ұйымдастыруы;

Педагогтар мен оқушылардың 21 ғасырдың ақпараттық технологиясына инновациялық және базалық дайын болуы.

Оқушылардың оқу материалын көрнекі мультимедиялық құралдарды қолдану арқылы жақсы меңгеруі;

Ақпарат ресурстарына локальді желі немесе Интернет арқылы шығуы 21 ғасырдың медиасауаттылық, сын және жүйелі ойлау, шығармашылық міндеттерді шешуге қабілеттілігі, командада жұмыс жасай білу, дербестік, терең ойлай білу, азаматтық сананың болуы сияқты қасиеттерден тұратын сапасы мен білігінің даму деңгейі;

Әлемдік білім беру кеңістігінде кіріктірілу;

Халықтың оқу мекемелері ұсынған білім беру қызметінің кешенімен қамтамасыз етілуі;

Педагогтер мен оқушылардың оқу жоспары мен оқу бағдарламаларының, оқу әдістемелік кешенмен және т.б. еркін таңдауының қамтамасыз етілуі;

Оқытушылар мен оқушылардың оқу-танымдық іс-әрекет мотивациясының, қарым-қатынас мотивациясының, қол жеткізу мотивациясының жоғары деңгейі.


II Модуль. Ғылыми зерттеулер туралы есеп беруді даярлау және рәсімдеу.
Дәріс №4. Ғылыми әдебиеттермен жұмыс. 2 сағ

Дәріс№ 5. Ғылыми мәтіндерді рәсімдеуге қойылатын талаптар.2 сағ
1.Ғылыми мақалалар жазу және жариялау бойынша нұсқаулар.
Мақалаларды рәсімдеу үшін: ӘОЖ (әмбебап ондық жіктеу), мақаланың тақырыбы (барлығы бас әріптермен), авторлар туралы мәлімет, қысқа аннотация және түйін сөздер (курсив), мақаланың мәтіні, әдебиеттер тізімі, түйіндемелер болуы қажет.

Мақалаларды жазу мен рәсімдеу тәртібін сақтау үшін журнал редакциясы авторлардың төмендегі ережелерді сақтауын сұрайды.

Мақала материалдары баспадан шығу үшін Microsoft Word редакторында терілген 4-7 беттік мақаланың қолжазбасы А4 форматты қағазға 1 дана шығарылып, қазақ немесе орыс тілінде тапсырылады. Мақала материалының электронды нұсқасы міндетті түрде болуы қажет. Баспаға ұсынылатын мәтінді рәсімдеу тәртібі: қазақ және орыс тілдерінде жазылған мәтіндер үшін – Times New Roman, шрифті – 12, жоларалық интервал – 1. Параметрлері барлық жағынан – 2см.

Редакцияға келіп түскен материалдардың сол саланың жетекші мамандары берген сынпікірі болуы керек. Пікір беруші мақалалардың сапалылығына жауап береді. Ғылыми дәрежесі жоқ авторлар үшін ғылым докторларының немесе ғылым кандидаттарының пікірі болуы тиіс. Мақалаларды жариялау үшін пікір берушілердің ұсынысы жеткіліксіз. Соңғы шешімді редакция ұжымы қабылдайды. Қазақ тіліндегі мәтін үшін – орыс және ағылшын тілдеріндегі түйіндеме, орыс тіліндегі мәтін үшін – қазақ және ағылшын тілдеріндегі түйіндеме, автордың түйіндемесі: тегі, аты, әкесінің аты, қызметі, жұмыс орны, үй және жұмыс телефондары, e-mail берілуі керек. Түйіндеме кемінде 100 сөзден кем болмау керек. Жазылған мақала көрсетілген талаптарға сәйкес келмеген жағдайда басылымға жіберілмейді. Авторлар өз еңбектерінде берілген негізгі мәліметтер мен дәйексөздерге, нақты дәлелдерге жауап береді, қолжазбалар авторларға қайтарылмайды.

Журналға жазылған автор өз еңбектерін кезексіз шығарып отыруға мүмкіндік алады.
Мақаланы жазғанда сізге көмектесетін бірқатар негізгі мәселелер бар:
1. Сізді қызықтыратын және ауқымды тақырыпты таңдау;
2 Сізді қызықтыратын мәселе бойынша әдебиеттерді таңдау (сіз жақсы жұмыс жазғыңыз келсе жақсы әдебиеттерді оқыңыз);
3. Жоспар жасаңыз және оны сақтаңыз;
4. Мақалаңыз жарияланатын журналды таңдаңыз (оның талаптарымен таныс болыңыз, жұмысыңызды жариялауда көптеген кедергілерді еңсересіз)
Мақала жоспары қамтиды:
1. Кіріспе.
2. Әдістері. Бұл бөлім негізгі сұраққа жауап керек: Сіз мақсаты мен зерттеу барысын анықтап бере алдыңыз ба? Ұсынылатын деректерге тиісті талдау жүргізілді ма?
3. Нәтижелері.
Кестелер мен диаграммалар деректерді жеңілдетуге көмектесетін болады. Олардың мәтінді қайталамауы маңызды болып таьылады. Олардың аттары және жазбалары болуы тиіс. Барлық суреттер түсіндіруді қамтуы тиіс.
4. Талқылау. Бұл бөлімде ең маңызды аспектілері: Келесі қадамдар қандай? Алынған деректерді тәжірибеде қалай қолдануға болады?
5. Қорытынды. авторы ретінде сіз сауалнама алу арқылы, неге қол жеткіздіңіз? қорытындылау қажет.
Әдебиеттер тізімі. әдебиеттер тізімі ережеге сай болмаса, көптеген журналдар сіздің мақалаңыз қабылдамайды. Мұның себебі түсінікті: егер сіз әдебиеттерді меңгере алмасаңыз, мақалаңызды сұраудың мәніде жоқ.


2.Реферат жазудың әдістемелік нұсқаулығы

Реферат - студенттердің ЖОО өздігінен жасайтын жұмысының бір түрі. «Реферат» термині ек жұмыстың біріктірілген түрі.


Реферат кітаптың немесе мақаланың проблемалық мазмұнының қысқаша түрі деп аталады. Олардың мақсаты қысқартылған түрінде маңызды мақаланы ұсыну болып табылады. Олар реферат журналдарында жарияланады. Мұндай жұмыстар, әдетте, студенттерге берілмейді. Рефераттың екінші түрі тақырыптың негізгі мәселелері ғылыми әдебиеттерде, журналдарда жарияланған. Бұл реферат бұл түрі студенттерге беріледі.
Курстық және дипломдық жұмыстан айырмашылығы мамандық пәні бойынша ғана емес, сонымен қатар жалпы білім беретін пәндер бойынша жазылған рефераттар. Әдетте реферат тапсыру нақты тақырып бойынша бақылау нысаны болып табылады. Рефератты тексеру барысында ұстаз студентке сұрақтар қоюға және қажет болған жағдайда одан әрі жазбаша түрде оны нақтылауға ұсына алады. Реферат - тәуелсіз студенттік жұмыстың түрлерінің бірі. Ол студент білімін оқу-ғылыми формасында бақылау, сондықтан оған аздаған талаптар қойылады. Ғылыми жұмыс екеніне қарамастан рефератта ешқандай жаңалықтар болмауы керек. Тақырып бойынша негізгі ойларды логикалық түрде біріктіріп, әр түрлі дерек көздерін өз көз қарасы бойынша топтастырып жазу керек. Рефератқа дайындық ол-тақырып бойынша әдебиеттерді жан жақты қарастыру және оны тереңдете оқу, кітаптарды қарау арқылы жинақталған өзіндік әдістерді кешенді түрді қолдану, өзіндік ойлау қабілеті, ғылыми негізде талдау жүргізу және тәжірибеде қолдану жайлы қорытынды шығару керек.

Студенттің рефератына қойылатын негізгі талаптар:

* ғылыми әдебиетпен жұмыс істеу мүмкіндігі
* реферат жазу үшін оқулықтар мен оқу құралдары зерттеудің жалғыз көзі ретінде ғана пайдаланылмайды
* керекті материалды монографиялардан, ғылыми мақала журналдарынан, хрестоматиялардан іріктеп ала алукерек

* контекстен проблемаларды анықтау мүмкіндігі

* логикалық ойлау дағдыларын пайдалану
* жазбаша тіл мәдениетін сақтау
* ғылыми мәтін, сілтемелер, библиографияны жобалай білу

Осылайша, реферат - студенттің оқу-зерттеу жұмысы, тақырып негізі (өзектілігі, әдебиет талдау, мақсаты, міндеттері, зерттеу әдістері), мазмұны, қорытындыдан, әдебиеттер тізімінен тұрады. Реферат курстық және дипломдық жұмыспен салыстырғанда қысқаша схемалық, барынша азайтылады. Ол жазбаша және ауызша баяндама түрінде болады.


Реферат орындау мынадай кезеңдерден өтуі ұсынады:
* іріктеу және жұмыс тақырыбын таңдау
* Әдебиеттерді оқу

* реферат жоспарын жасау


* жұмысты жазу
* түзетулер енгізу және рефератты қорғау


Реферат тіркеу үшін жалпы талаптар
Жұмыс қолмен қара немесе көк сия А4 парақтарда жасауға болады және қысқартылған сөздер жоқ, анық, мұқият жазылған болуы керек. Жұмыс тыныс қатесіз дұрыс орындалуы тиіс. Алайда баспа жұмыстарының түрлері үшін барлық талаптарға сәйкес типтендіру керек.
Шрифт Times New Roman 14, MS Word бағдарламасында А4 форматында жүзеге асады, жиегі: сол жағы - 30 мм, оң - 10 мм, жоғары- 20 мм, төменгі жағы - 20 мм, мәтінді туралау - беттің ені бойынша, қызыл сызық - 0,75 см, жоларалық интервал - 1,5 аударымдар автоматты түрде жасалады. Реферат көлемі 17-20 беттер болып нөмірленген болуы тиіс. Әрбір жаңа тарау жаңа бетте басталады, сондай-ақ басқа да жұмыс негізгі құрылымдық элементтері тиіс. Материалдың үздіксіз мәтінмен жазылуына жол берілмейді. Әрбір бетте кем дегенде екі-қызыл жол болуы тиіс. Әрбір жаңа тармақ қызыл жолдан басталады. Сөздерді қысқартуға тиым салынады, сөздері төмендету, өрнектерді, аттарды, сондай-ақ қысқартуларды жол берiлмейдi.
 Реферат мынадай құрылымы бар: атау беті, жоспар, кіріспе, негізгі бөлім, қорытынды, әдебиеттер, қосымшалар.
3.Баяндаманы дайындау нұсқаулығы

Баяндама - кез келген саладағы берілген тақырыптың жай күйін сипаттайтын ресми ақпарат; жағдайды немесе мәселені талдау және проблеманы шешу мүмкіндіктері авторлық көзқарасы. Баяндама жазбаша және ауызша болуы мүмкін.


  Рефератты туралы баяндама дереу ауызша түрінде жоспарланған және белгілі бір қосымша өлшемдерге сай болуы тиіс. Жазбаша мәтін дұрыс жазылып, безендірілген болса, сондай-ақ тиісті түрде тақырып мазмұнын ашып көрсеткен болса, ауызша қарым-қатынас үшін бұл жеткілікті емес. Ауызша баяндама құлаққа жағымды, яғни тыңдаушыны қызықтыратындай болу керек. Ауызша баяндаманы ұсыну үшін түйін сөздер қажет (өзектілігі, жұмыстың сипаттамасы, қорытындылар және шешімдер) және логикалық түрде жуйелі түрде рет ретімен ұсынған дұрыс. Тақырыпты ашу мақсатында қосымша материалдарға сүйенуге болады (слайд, кесте ж/е т.б.) Бұл сіздің баяндаманы анық және түсінікті етіп қорғауызға көмектесіп қоймай, тыңдаушығада айтылып жатқан мәселені елестетіп оны ұғуға көмектеседі.
Әдетте баяндаманың құрылымы төмендегідей:
1. Кіріспе:
- Баяндама тақырыбын және мақсатын көрсетіледі;
2. Баяндаманың негізгі мазмұны:
- Баяндаманың дәйекті тақырып бөлімдері ашылады.
3. Қорытынды:
-Негізгі қорытынды және қаралған мәселені шешу жөнінде автордың жеке тұжырымы ұсыныс ретінде беріледі. Баяндама мәтіні берілген регламеньке сай болу керек: 7 минуттан көп емес. Сол себепті баяндамашы өз жұмысын уақытқа сай етіп қойғаны жөн, себебі сізді баяндаманың ортасынан тоқтатып тастаса, сіз өз жұмысыңыздағы ең маңызды шешімдеріңізді қорытындылай алмай қаласыз. Бұл сіздің баяндамаңызға кері әсер етіп жұмысыңыз төмен бағаланады.

4.Мазмұндама туралы
Оқушылардың тілін дамытуға, олардың өз ойын ауызша және жазбаша дұрыс әрі тартымды баяндай білуге үйрететін шығармашылық жазба жұмыстың бірі – мазмұндама. Жаңа бағдарламаның талаптарына сәйкес мазмұндама түрлері оларды қалай жаздыру керектігі мәтін соңындағы сұрақтар мен тапсырмаларда көрсетіліп отырылады. Мұндай тапсырмалар кейбір мәтіндерге үлгі ретінде ғана беріледі. Өйткені тіл дамыту жұмысы тіл сабақтарының тақырыптарымен ұштастыра, байланыстыра жүргізілуі керек. Сондықтан да мұғалімдер мазмұндама жинағымен жұмыс істегенде тіл тапсырмаларының қалай берілгендігі туралы үлгіні басшылыққа алып, басқа мәтіндердің материалдарын да пайдаланғаны жөн

5.Эссе жазу үлгісі
Бүгінде ЖОО-да берілген біліміді бағалау үшін ЭССЕ көп жазылады. Ал батыс елдерінде оқуға құжат тапсырылғанда ерекше көңіл тағы да ЭССЕге бөлінеді.

Эссе дегеніміз (фр. тіл. essai -тәжірбие, лат.т. exagium – құрау ) – философиялық, әдеби, тарихи, публицистикалық, әлеуметтанулық, саяси және тағы басқа саладағы ғылыми емес, автордың жеке көзқарасын білдіретін прозалық мәтін. Жанр ретінде енгізген 1580 ж. Мишель Монтень болатын, ал «эссе» сөзін бірінші рет қолданып, осы жанрда 1597 жылы Френсис Бэкон кітаптарын жазып шығарды.

Эссе екіге бөлінеді: 1) субъективті; негізгі мақсаты – авторды жан жақты ашу, таныту. 2) объективті; негізгі мақсаты – белгілі бір ғылыми тақырып бойынша автордың көзқарасын ашу, таныту.

Қолданылуына қарай: әдеби жанрда, білімді бақылау әдісі ретінде, батыс елдерінде ЖОО-ға түсуде талап етіледі. Жазылу көлемі: 500 сөз, 1-2 беттен 20 бетке дейін.

Эссе жазу кезеңдері: Проблеманы анықтау -ойлану–жоспарлау –жазу–тексеру

ЭССЕ жазу барысында қатаң сақталынуы тиіс ТАЛАПТАР:


• Жеке көзқарастың көрінісі;
• Фактілі дәлелдер (аргументтер);
• Теоретикалық негіздеме;
• Терминдерді қолдану;
• Цитаталарды келтіру;
• Әртүрлі көзқарастарды мысалға алу;
• Логикалық заңдылықтың сақталынуы;
• Салыстыру және қорытындылау әдістерін қолдану;
• Сауаттылық (пункт., орфогр.);
• Юмор, сарказм;
• Қолд. ғылыми еңбектерге сілтеме жасау.

Эссенің жазылу құрылымы:


1. Кіріспе. Тақырыптың негізгі мәні мен негіздемесі тезис түрінде көрсетіледі;
2. Тақырыпты дамыту: Тақырыпқа сәйкес бар біліміңізбен: теория, фактілер, идея, ақпараттар, паралелдеу, аналогия, ассоцация, теңеу, сұрақтар қою, т.б. қолданып, дәлелдейсіз (аргументация).
Мыс. 1. Аргумент түсіндіру мысал (факт) байланыстырушы сөйлемдер. 2. Аргумент түсіндіру мысал (факт) байланыстырушы сөйлемдер;
3. Қорытынды. Жалпылау мен аргументтеріңіздің логикалық қорытындысы. «Тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйіні”.

Жиі кездесетін қателіктер:


1. Проблема ашылмайды;
2. Автордың жеке позициясы көрінбейді;
3. Теоретикалық негіздемесі жоқ;
4. Терминдерді орынсыз, сауатсыз қолдану;
5. Тым қарапайым өмірдің мысалдары көп;
6. Ауызекі сөздер, диалект, сленг, жаргон сөздер;
7. Келтірілген мысалдар автор позициясына қайшы;
8. Қорытындылау, түйін шығару деген жоқ;
9. Логиканың болмауы.

Бағалау талаптары. Бірінші әдіс:


1. Тақырып, проблеманы ашуда жеке көзқарас, позиция, қарым-қатынас көрініс табуы. 2-1-0.5-0
2. Проблема теоретикалық деңгейде негізделіп терминдер дұрыс қолданылуы. 1-1-0.5-0
3. Қоғамдық өмір немесе жеке тәжірбиесіне сүйенген фактілі дәлелдер. 1-1-0-0

Екінші әдіс:


Жалпы білімі-knowledgeable max 30
Сөздік қор-Vocabulary max 20
Тілді қолдану деңгейі (сан есім, сын есім, етістіктер, т.б.) max 25
Сауаттылық-Mechanics max 5
6.Курстық жұмыс жазу нұсқаулығы
Курстық жұмыс оқытушылық және ғылыми-зерттеу жұмысы болып табылады. Ең алдымен курстық жұмыс тақырыбының мағынасын тереңірек, ұқыпты түсініп алыңыз. Сіздің тақырыбыңыз дәл болуы керек. Себебі егер тақырыпты дұрыс түсінбесеңіз сіздің курстық жұмысыңыз нақты шықпайды. Курстық жұмысты жазуда сізге кеңестерін айтатын жетекшіңізбен арнайы бір күнді белгілеп кездесіп тақырыпқа қатысты сұрақтарыңызды қойып алыңыз. Жетекшіңізге қоятын сұрақтарыңызды алдымен дәптерге жазып дайындап алыңыз. Курстық жұмысты безендіруге көп көңіл бөліңіз. Курстық жұмыстың жоспарын жазуда арнайы бір реттілікті сақтаңыз. Алдымен жобамен курстық жұмыс жоспарын жазып алыңыз. Артынан өз қажетіңізге қарай өзгертуіңізге болады.


КІРІСПЕ

Курстық жұмыс қандай да бір арнайы пәннің мәселелерін жазбаша түрдегі студенттердің өз бетінше жасалған жұмысы. Шығармашылық өрісін және тәжірибелік  қабілеттілігін жүйелі, теориялық, тәжірибелік  ақпараттарды терең игеру сәйкесінше оқу жоспары бойынша студент курстық жұмысты орындайды.

Курстық жұмыстың жазылуының негізгі мақсаты таңдалған тақырыпты зерттеудегі мақсаттылығы мен тереңділігі болып табылады. Курстық жұмыстың орындауының міндеттері келесідей:

 • Мамандық бойынша теориялық білімнің ауқымдылылығы, қорытындылылығы және жүйелілігі;

 • Әдеби көздер мен методикалық, инструктивтік, анықтама – нормативтік және басқа материалдармен жұмыс жасауын терең игеру;

 • Жалпы материалды дұрыс жүйеленген ғылыми негізгі нәтижелер және нақты экономикалық көрсеткіштердің ұсынысы бойынша іс-әрекеттерін байланыстыра білу;

Студенттің курстық жұмыспен шұғылдануы жеке этаптардан тұрады олардың маңыздылығы мыналар:

 1. Тақырып таңдау;

 2. Қажетті әдебиетті таңдап оқу;

 3. Жұмыстың жоспарын жасау;

 4. Жұмыстың қағаз түрінде дайындалуы;

Студент курстық жұмыстың тақырыбын оқытушы  ұсынған тақырыптар ішінен таңдайды.

Сонымен қатар келесі факторлар ескерілуі қажет: • Бір мәселеге қызығушылығының болуы;

 • Мәселенің болуы;

 • Жүйелі ақпараттардың басқа да объективтік және субъетивті кезеңдерді қабылдауына байланысты.

Курстық жұмыс тақырыбына сай әдебиет оқытушылардың, кітапхананың көмегімен алынады.

Студенттердің өзі курстық жұмыстың жоспарын жасап безендіреді. Дұрыс құрастырылған жұмыстың жоспары бланкілі деңгейде студенттерге түсінік тақырыптарға жалпы алғанда және ішкі қарым – қатынасты байланыстыра білу. Оқытушыдан кеңес алуға мүмкіндік береді. Курстық жұмысты дайындаған кезде және жазған кезде студенттер арнайы және периодтық деректерді терең зерттейді, статистикалық ақпараттарды теоретикалық ақпараттарды шығармашылық жағынан қабылдауды үйренеді және оның негізінде ғылыми негізделген қорытынды жасауды үйренеді. Бұның барлығы студенттерге ғылыми зерттеу және практикалық негіздерді алуға мүмкіндік береді және мазмұнын белгілі тақырыпқа жазуды үйренеді.

Жоспарға сәйкес тақырыптың мазмұнын міндетті түрде логикалық ашу керек. Бұл жағдайда ақпаратты үстіртін құрастырудан аулақ болу керек, яғни кітап сөзімен, Пайдаланылған  деректерді дәл көшірмеу керек. Өйткені курстық жұмысты орындау кезіндегі шығармашылық қасиеті жоғалады. Мәтіннің жұмысын құрастыра отырып, бөлек қаулыларды декларациялаумен шектелуге болмайлы, олардың әрқайсысын дәлелдеу және нақты фактылық ақпаратпен бекіту.

Курстық жұмыстың құрылымы

Курстық жұмыстың көлемі 20 – 25 беттен компьютерлік текстен аспау керек.

Курстық жұмыстың элементтерінің құрылымы мыналар болады:


 • Бастапқы бет (титулды парақ)

 • Курстық жұмыстың жоспары

 • Кіріспе

 • Негізгі бөлім

 • Қорытынды

 • Пайдалынылган деректердің тізімі

Курстық жұмыстың, элементтердің құрылымына талаптар:

Титулды бет

Титулды бет курстық жұмыстың бірінші парағы болып табылады және ақпарат жүйесіне қызмет етеді, қайта қарау және ізденіс құжаттарымен қамтамасыз етеді және А қосымшамен сәйкесінше безендіреді.

Титулды бет курстық жұмыстың жалпы беттерінің нөмірлерін көрсетеді. Беттің нөмірі титулды параққа қойылмайды. [ А қосымша «Титулдық парақ »]

Курстық жұмыстың мазмұны.

Курстық жұмыстың жоспарын кіріспе, нөмірлердің тәртібі және барлық бөлімдердің және параграфтардың аты, қорытынды, Пайдаланылған деректердің тізімі, беттердің нөмірлері мен көрсету және бұдан жұмыстық элементтердің құрылымы басталады. [Ә қосымша «Кестедегі мазмұны »], [В қосымша «Мазмұны »]

Кіріспе (1-2 бет)

Кіріспеде таңдалған тақырыптың өзектілігі, мақсаты, зерттеу есебі, зерттеудің пәні және объектісі, курстық жұмыстың құрылымы көрсетіледі. Кіріспенің көлемі 3-5 бетті құрайды.Негізгі бөлім (17-20 бет)

Негізгі бөлім мәселенің мазмұнын, орындалған жұмыстың қорытындысын және әдістерін көрсету қажет. Әрбір параграфта ақпараттың қорытындысы болуы тиіс.Қорытынды (2-3 бет)

Қорытынды зерттеген мәселені жалпы сұраған және мәселесін қорытындылау тиіс.

Пайдаланылған  деректер тізімі. Тізім курстық жұмысты жазу барысында алынған ақпараттардың тізімін қамту керек.

Деректер тізімі алфавит бойынша, фамилиясы, автордың аты-жөні, шығарылған жылы, орны көрсетіледі.2.Курстық жұмысты безендіру ережесі

Курстық жұмыстың беті, тексті, кестесі, иллюстрациясы А4 форматына сәйкес келуі керек. Терілген мәліметтер ЭВМ-нің (Microsoft Word редакторы, шрифті «Times New Roman» , кегль №14) бірлік интревалда болуы керек.

Курстық жұмысты шығарғанда келесі размерге сүйену керек: сол жақ – 30мм. кем емес, оң жақ – 15 мм. кем емес, төменгі жақ – 20 мм. кем емес, жоғарғы жақ – 20 мм. кем емес. [Б қосымша «Құжат кодының шифрін ашу»]

Курстық жұмыс жазғанда нақтылық, біркелкілік болуы керек.

Курстық жұмыстың құрылымдық  элементтерінің аттары: “Мазмұны”, “Кіріспе”,”Қорытынды”,”Пайдаланылған деректер тізімі” жұмыстың құрылымдық элементтері.

Курстық жұмыста негізгі бөлімге және параграфқа бөлу керек. Осы бөлімдердің аттары нақты және қысқа мазмұнын қамту керек.

Негізгі бөлімді және параграфты жаңа жолдан бас әріппен, асты сызылмай жазылуы тиіс.

Егер бөлімдердің атаулары бірнеше сөйлемнен тұрса, олар нүкте арқылы жазылады. Әрбір бөлім жаңа беттен бастауы керек.

Курстық жұмыстың беттері араб цифрларымен нөмірленеді, оны барлық бетке бірдей қолдануы керек. Беттің нөмірі төменгі оң жақ  бөлімді нүктесіз жазылуы керек. Кіріспе және қорытынды нөмірленбейді.

Иллюстрацияларды ( сызбалар, графиктер, схемалар, диаграммалар) жазылған мәтіннің соңына түсіруі керек.

Иллюстрациялар әртүрлі түсте, компьютердің болуы мүмкін. Әрбір иллюстрациялар жұмыста ссылка берілуі тиіс. Қажетті болған жағдайда иллюстрацияларға арнайы атаулар берілуі мүмкін.

Иллюстрациялар араб цифрымен нөмірленеді және барлық жұмысқа бірдей қолданылады.

Кесте. Цифрлы ақпарат кесте түрінде көркемделеді. Кесте міндетті түрде айтылған мәтіннің соңына немесе келесі бетке түсіріледі. Кестелерді араб цифрларымен нөмірлеп, бүкіл жұмысқа қолдану керек. Кесте атауын жоғары сол жаққа, абзацзыз сызықша арқылы жазу керек. Кесте атауы оның мазмұнын нақты, дәл көрсету керек. Жұмыстың барлық кестесіне ссылка берілуі керек. Ссылкада оның нөмірі және Кесте деген жазу көрсетілуі керек.

Кестенің бағаналары мен жолдарының тақырыптары бірінші жақта жазылуы керек, ал тақырыпшалары кіші әріппен жазылуы керек, егер олар бір сөйлемнен тұрса немесе бас әріппен егер ол өз мағынасына ие болса. Тақырып және тақырыпшалар соңында нүкте қойылмайды.Формула. Мәтіннің формулаларын жаңа жолға жазуы керек. Формуланың жоғары және төменгі бөлігінде бір жол қалдыруы керек. Мәтіннің формуласын нөмірлеген уақытты, араб цифрымен нөмірлеп, дөңгелек жақшаға ала отырып, шеткі оң жаққа орналастыру керек.

Ссылка. Ссылканы реттілік нөмірмен, екі тырнақшаға ала отырып жазу керек.

Курстық жұмыстың ең соңғы бетінде студенттік қол және жұмыстың орындалған уақыты жазылуы керек.

3. Курстық жұмысты қорғау

Курстық жұмыс мұғалімге арнайы журналға тіркелу үшін және мұғаліммен рецензиялану (сын пікір жазу) үшін тапсырылады. [Д қосымша «Курстық жұмысты орындалғаны бойынша сын пікір»]

Рецензия кезінде болжамды баға студентке курстық жұмысты қорғауға рұқсат беріледі. Егер курстық жұмыста ескертпелер берілсе, студент оған түзетулер енгізеді.

Қорғауға жіберілмеген жұмыс қайта қаралып, талқыланады. Қорытынды баға ауызша қорғаудан кейін қойылады.

Курстық жұмысты қорғау күні және уақыты емтихандық сессияның уақытымен бекітіледі. Студент курстық жұмысты сессияның уақытымен бекітіледі. Студент курстық жұмысты қорғағаннан соң, қорытынды емтиханға жіберіледі. Курстық жұмысты орындау барысында және ескертпелер алған жағдайда да студент консультация алуға құқылы.

Дипломдық жұмыс жазу нұсқаулығы

Диплом жұмысы – жоғарғы оқу орнындағы соңғы әрі қорытынды жұмысыңыз, сіздің жылдар бойында алған біліміңіздің нәтижесі. Сол себептен де, бұл мәселеге асқан жауапкершілікпен қарап, тыңғылықты іздеу жұмыстарын жүргізу керек. Ал біз өз тарапымыздан диплом жұмысының жазылу ережесін шама-шарқымызша түсіндіріп өтпекшіміз. Жаңа оқу жылы басталғаннан кейін (4 курс басында) 1-2 айдың ішінде жетекшіңіз бен диплом тақырыбыңызды таңдап, жетекшіңіздің кафедрасына өтініш беруіңіз керек. Диплом тақырыбы үш тілде бекітіледі. Соңғы айда үлгермей қалып, көрінген жерден ақпарат көшірмес үшін, осы сәттен бастап жұмысты бастай беріңіз. Сіздің басты көмекшіңіз – жетекші мен кітапхана. Тақырыбыңызға қатысты мәліметтерді қарастырып болғаннан кейін жетекшіңізге барыңыз. Бірге отырып жоспар құрасыздар. Немесе жетекші жоспар құруды өзіңізге тапсырып, соңында бекітетін болады.

Жоспардың тәртібі мынадай болмақ:

І. Кіріспе. 

Тақырыптың өзектілігі (2-3 абзац).

Жұмыстың мақсат-міндеттері (3-4 сөйлем).

Жұмыстың теориялық-әдіснамалық негіздері (1-2 сөйлем). Мұнда қандай еңбектерді бастамаға алғаныңызды жазасыз.

Зерттеудің әдістері (жүйелеу, баяндау, салыстыру т.б.)

Жұмыстың теориялық-практикалық маңызы. (Яғни, нәтижелерді, жаңалықтарды қай жерде пайдалануға болатындығы жазылады).

Кіріспенің жалпы көлемі 3 беттей болуы керек.

ІІ. Негізгі бөлім

Тақырыбыңызды бір жүйеге келтіріңіз. Мәселен, тақырып – "Алма Қыраубаева – әдебиет тарихын зерттеуші" болсын делік. Жұмысты мынадай тарауларға бөлесіз:

1-тарау: Ежелгі дәуір әдеби мұраларын зерттеуші.

2-тарау: Орта ғасыр әдебиетін және шығыстық қисса-дастандарды зерттеуші.

3-тарау. Қазақ әдебиетін зерттеуші.

Төрт тараудан асырмағаныңыз дұрыс. Бұл әрине, гуманитарлық мамандықтардың жазу үлгісі. Дипломдық жұмыстардың үлгілері әртүрлі болады. Мысалы, сәулетшілер сызбалар мен кестелер пайдаланады, педагогтар презентация көрсетеді.

ІІІ. Қорытынды

Қорытындыға аты айтып тұрғандай диплом жұмысының тобықтай түйінін жазасыз. Ашқан жаңалығыңызды, нәтижелерді барынша қысқа әрі түсінікті етіп жазып шығу қажет. Жұмыстың жалпы көлемін кафедра бекітеді. Соңында жазған жұмысыңыз белгіленген межеге жетпей қалмас үшін, жазу ретін жақсылап сұрап біліңіз. Диплом жұмысы тәмәмдалғанда жетекшіңізге көрсетесіз. Ол сізге артық тұстарын қысқартып, толықтыру керек мәселелерді көрсетіп береді. Сондықтан, жұмысты барынша ерте көрсетуге тырысыңыз. Соңында жетекші толықтай бекітісімен, диплом қорғау жиынына арналған сөзіңізді дайындайсыз. Және жетекшіңіз ұсынған маманнан жұмыс туралы пікір аласыз.Дәріс №6. Биометрия негіздері 4 сағ

Биометрия (био және грек. metreo — өлшеу, есептеу) — жүргізілетін биологиялық тәжірибелердің санын анықтайтын және оларға математикалық, статистикалық әдіспен дәл, дұрыс қорытынды беретін биология ғылымының бір саласы. Биометрияның негізін XIX ғасырдың аяғында ағылшын ғалымдары Ф. Гальтон мен К. Пирсон қалады. Биологияда математикалық, статистикалық әдістер белгілі бір статистикалық үлгі жасау арқылы қолданылады.

Биометрияны – белгілердің өзгергіштігін арнаулы математикалық әдістерді қолдана отырып зерттейтін ғылым деп атаса болады.(bios-өмір, metrein- өлшеу). Биометрия – биологиядағы топталған қасиеттерге математикалық талдау жасайтын ғылым.

Тірі ағзалардың даму үрдістері өте күрделі, олардың тіршілік ететін орта жағдайлары мен нәсілдік қабілеттіліктері де әр түрлі болуы себепті, ең алдымен сол обьектілердің сапалық және сандық көрсеткіштерін анықтау мақсатында зерттеу жұмыстары жүргізіледі. Тек сонан соң ғана алынған мәліметтер жүйеге келтіріліп, математикалық талдаулар жасалынады.

Тіршілік иелерінің (адамдар,жабайы аң – құс популяция өкілдері, а.ш. малдары, мәдени өсімдіктер және т.б.) арасында байқалатын өзгергіштікке сипаттама беру үшін зерттеудің арнаулы әдісі қажет болады. Себебі, топтағы жеке өкілдердің өзгергіштігін зерттеу, олардың көрсеткіштерінің әр түрлілігі салдарынан дұрыс нәтиже бермейді. Сондықтан бұлардың нәтижелерін қорытып, белгілі бір ортақ көрсеткіштер (популяция құрлымы, тірілей салмағы, сүт, ет өнімділік көрсеткіштері және т.б.) беру қажеттілігі туындайды. Адамдар мен малдардың дене құрлымын сандық көрсеткіштер арқылы сипаттаудың қажет болуы, олардың дене бітімі мен сыртқы формаларының ағзаның психологиялық және физикалық қасиеттерімен байланыстылығынан туындаған болатын. Сондықтан бұл байланысты дәлірек көрсету мақсатында, адамдар мен малдарды сыртқы фенотиптік көрністері бойынша бағалау жұмыстары, нақты дене өлшемдері көреткіштерімен толықтыра бастады. Ал, дене өлшемдері көрсеткіштерінің әр түрлі болуы себепті,зерттелетін белгі жөнінде белгілі бір пікір жасау өте қиын еді. Сондықтан осындай әр түрлі мәндерді математикалық-статистикалық әдістер қолдана отырып өңдеп, ортақ көрсеткіш алу қажет болады.Осындай қажеттіліктен туындаған және оның орындалуын қамтамасыз ете алатын ғылым ретінде – биометрия пәні қалыптасты.

Биометриядағы бұдан кейінгі жүргізілген басты зерттеулерді, биометриктердің белгілі мектептерін ұйымдастырып, негізгі биометрикалық қондырғыны жасаушы ағылшын ғалымдары Фрэнсис Гальтон (1822-1911) және Карл Пирсон (1857-1936) еңбектерімен байланыстырылады. Ағылшын биометрия мектебі 19 ғасырдың екінші жартысында экспериментальді биологияның қарқынды дамуы және биология ғылымында төңкеріс жасаған Ч. Дарвиннің (1809-1882) эволюциялық теориясы әсерлерінен қалыптасты. Табиғаттағы кездесетін биологиялық түрлерді өзгермейтін бірліктер деп қарастыратын қалыптасып қалған ескі – метафизикалық көзқарасқа (К. Линней, Ж. Кювье) қарсы, Дарвин, алғаш рет органикалық дүниенің эволюциясы жөніндегі тұжырымды жасайды. Тірі дүниедегі болып тұратын өзгерістердің себеп-шарттарының статистикалық сипатына байланысты жүретін табиғи іріктеу принципіне сүйене отырып, Дарвин, Гегелдік кездейсоқтық пен қажеттілік, себеп пен салдар және бөлшек пен бүтін араларындағы ішкі бірліктің бар екендігі жөніндегі концепциясының дұрыс екендігін қуаттайды.Дарвиннің биология ғылымына қосқан табиғи сұрыптау теориясының негізгі жаңалығы да осы болатын.

Ф. Гальтон мен К. Пирсон биометрия ғылымының негізін қалаушылар деп есептеледі. Олардың ойлап тапқан статистикалық әдістемелері уақыт таразысы сынынан мүдірмей өтіп, биометрия мен математикалық статистиканың алтын қорына енді.

Биометрия ғылымына көп еңбек сіңірген одан кейінгі ғалымдар легі ішінде Фишердің шәкірттері Ф. Иетс, Ч. Блисс және Пирсонның шәкірті болып табылатын Дж. Юлл (1871-1951) айтуға болады. Бұлардан басқа ағылшын биометриктері мектебінің ғалымдары Н. Бейли, М. Кендэл, Д. Снедекор, С. Уилкс де өздерінің сүбелі үлестерін қосқан.

Сонымен, биометрия қолданбалы ғылымдар қатарына жатады. Биометрияның негізгі заңдылықтары Гаус-Лаплас, Ньютон биномы, ықтимал теорияларына сүйенеді.


Дәріс №7. Дәрістерге шолу. 2 сағ
Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Саясаттанумамандығына арналған «КӘсіби қазақ тілі» пәнінің
umkd -> ПӘннің ОҚу бағдарламасы (силлабус)
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі семей қаласының ШӘКӘрім атындағы мемлекеттік
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі семей қаласының ШӘКӘрім атындағы мемлекеттік
umkd -> Доцент Ж. Ш.Әбіш Іскерлік әлемі. Экономикалық терминология негіздері. Сөздің дәлдігі. Тақырыптың тірек сөздері
umkd -> Анкета көмегімен жаппай мәлімет жинау әдісі
umkd -> «web-технологиясы»


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
бағдарламасына сәйкес
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Реферат тақырыбы
жиынтық бағалауға
сәйкес оқыту
арналған тапсырмалар
Қазақстан республикасы
білім беретін
оқыту мақсаттары
бағалау тапсырмалары
Жалпы ережелер
республикасы білім
рсетілетін қызмет
жиынтық бағалаудың
бекіту туралы
тоқсанға арналған
Қазақстан тарихы
Қазақстан республикасының
мерзімді жоспар
арналған жиынтық
қызмет стандарты
болып табылады
жалпы білім
арналған әдістемелік
Мектепке дейінгі
оқыту әдістемесі
бағалаудың тапсырмалары
Қазақ әдебиеті
пәнінен тоқсанға
Инклюзивті білім
нтізбелік тақырыптық
Зертханалық жұмыс
Әдістемелік кешені
білім берудің
республикасының білім
туралы жалпы
Қазақстанның қазіргі
Қысқа мерзімді
Жұмыс бағдарламасы
қазақ тілінде
қазіргі заман
атындағы жалпы
туралы хабарландыру