V1 Ұзындығы 0,4м өткізгіш 10м/сек жылдамдықпен біртекті магнит өрісінің индукция сызықтарына 300бұрыш жасай қозғалады. Егер осы кезде өткізгіш ұштарында 4В потенциалдар айырмасы пайда болса

Loading...


бет1/2
Дата04.05.2021
өлшемі206 Kb.
  1   2

Вопрос 121

V1

Ұзындығы 0,4м өткізгіш 10м/сек жылдамдықпен біртекті магнит өрісінің индукция сызықтарына 300бұрыш жасай қозғалады. Егер осы кезде өткізгіш ұштарында 4В потенциалдар айырмасы пайда болса, магнит өрісі индукциясының шамасы қандай болады?

Вопрос 122

V1

Индуктивтігі 10Гн электромагнит ЭҚК-і 220В болатын ток көзіне жалғанды.Егер тізбекті ажыратқан кезде ток күші 8А/с жылдамдықпен кемитін болса, осы моменттегі тізбектің жалпы ЭҚК-і қаншаға тең?

Вопрос 123

V1

Индутивтігі 0,8Гн катушкамен 5А ток жүрген кездегі оның магнит өрісінің энергиясы қандай болады?

Вопрос 124

V1

Токтың 0,5 сек ішінде 0-ден 5А-ге дейін бірқалыпты артуы кезінде катушкадағы пайда болған өздік индукция ЭҚК-і 15В болды. Каткшканың индуктивтігі неге тең?

Вопрос 125

V1

Катушкадан 10А ток жүрген кезде магнит ағыны 5Вб болады. Катушканың индуктивтігін анықтаңыз

Вопрос 126

V1

Индуктивтік катушка ЭҚК көзіне қосылды. Онда жалпы токтың шамадан артып кететін кезі қандай жағдайда болады?

Вопрос 127

V1

Ұзындығы 0,2м өткізгіш иедукциясы 1,5Тл біртекті магнит өрісінде оның индукция векторының бағытымен 300 бұрыш жасап 15м/сек жылдамдықпен қозғалған. Өткізгіште пайда болған индукция ЭҚК-нің шамасын анықтаңыз?

Вопрос 128

V1

Контурды қиып өтетін магнит ағыны 2сек ішінде 10Вб-ден 2Вб-ге дейін азаяды. Осы кезде котурда пайда болған индукция ЭҚК-і қаншаға тең болады?

Вопрос 129

V1

өрнегі нені анықтайды:

Вопрос 130

V1

Тербелмелі контурдағы гармоникалық тербелістердің конденсатордағы электр өрісі энергиясының максимал мәні 50 Дж, катушкадағы магнит өрісі энергиясының максимал мәні 50 Дж. Контурда электромагниттік өрістің толық энергиясы уақытқа тәуелді қалай өзгереді:

Вопрос 131

V1

Тербелмелі контур катушканың индуктивтігін 4 есе арттырғанда, контурдың жиілігі өзгермеу үшін, контурдың сыйымдылығын қалай өзгерту керек:

Вопрос 132

V1

Жарық күші 100 кд тең, 5 м қашықтықтағы 20 см2 бетке перпендикуляр түскен сәуленің жарық ағынын анықта:

Вопрос 133

V1

Керр эффектісі дегеніміз:

Вопрос 134

V1

Тек қана жарықтың кванттық қасиеттерімен түсіндірілетін құбылысты көрсет:

Вопрос 135

V1

Жартылай өткізгіштегі жарық әсерінен бақыланатын ішкі фотоэффектінің мәні мынадай:

Вопрос 136

V1

Ядроның размері:

Вопрос 137

V1

Ядрода нейтрондар саны неге тең (Z-зарядтың саны, А- масса саны)?

Вопрос 138

V1

ыдырау кезінде:

Вопрос 139

V1

Абсолют температурасын 4 есе арттырған кезде газдың орташа квадраттық жылдамдығы қалай өзгереді?

Вопрос 140

V1

Бір атомды идеал газдың 2 мольін 50 К-ге изобаралық қыздырған. Жылу алмасу кезінде газдың алған жылу мөлшері:

Вопрос 141

V1

Газдың концентрациясы өзгермеген жағдайда абсолют температурасы 3 есе артты, идеал газдың қысымы қалай өзгереді:

Вопрос 142

V1

Тұрақты кернеуде өткізгіштің кедергісін 10 Ом-нан 20 Ом-ға дейін көбейткенде осы кедергіде бөлініп шығатын қуат қанша есе өзгереді:

Вопрос 143

V1

Егер өткізгіштің ұштарындағы кернеу 20 В және кедергісі 40 Ом болса, өткізгіштің бөліп шығаратын қуаты қанша болады?

Вопрос 144

V1

Сыйымдылығы 0,02 мкФ тең жазық конденсаторды ток көзіне қосқан кезде 2*10-8 Кл заряд жинады. Конденсатор пластиналарының 5 мм болған кездегі өріс кернеулігінің мәнін тап:

Вопрос 145

V1

Индукциясы 0,02 Тл, біртекті магнит өрісіне электрон индукция сызықтарына параллель ұшып енеді. Магнит өрісінде электрон қанша үдеумен қозғалады?

Вопрос 146

V1

Сәйкестікті тағайында

Заң Формула1.Толық ток заң а)

2.Остроградский – Гаусс заңы в)

3.Электромагниттік индукция заңы с)

Вопрос 147

V1

Ауданы 20 см2 контурмен шектелген бет арқылы магнит ағыны заңымен уақыт бойынша өзгереді. Рамада қозған максималь ЭҚК-і қандай болады?

Вопрос 148

V1

L=10 мГн, С=25 пФ. Контур қандай толқын ұзындығын қабылдайды?

Вопрос 149

V1

Массасы m=80 кг серіппеге ілінген жүктің қатаңдық коэффициенті k=2кН/м. Жүктің вертикаль еркін тербелісі кезіндегі периодын анықта:

Вопрос 150

V1

Жарықтың белгісіз ортадан ауаға өткен кездегі шекті бұрышы 300-қа тең. Осы ортаның сыну көрсеткішін табыңыз.

Вопрос 151

V1

Толқындар когеренті деп аталады, егер:

Вопрос 152

V1

Орбиталдық кванттық сан нені сипаттайды?

Вопрос 153

V1

Мына ядролық реакция нәтижесінде қандай бөлшек түзіледі?Вопрос 154

V1

- ыдырау

1. энергиялы бөлшектердің тұтас энергетикалық спектрімен

2.сызықты энергетикалық спектрімен

3.ядроның зарядтық саны өзгерісімен

4.ядроның массалық саны өзгерісімен сипатталадыВопрос 155

V1

ыдырау үшін ыдырау ережесінің түрі:

Вопрос 156

V1

Қай процесте системаға берілген барлық жылу мөлшері жұмыс жасауға кетеді.Вопрос 157

V1

Ұзындығы 4 см өткізгіш, магнит индукциясы сызықтарына перпендикуляр жазықтықта 35 м/с жылдамдықпен қозғалады. Магнит өрісінің индукциясы 2 мТл болса, өткізгіш ұштарындағы потенциалдар айырымы қанша болады?

Вопрос 158

V1

Келесі өрнектердің қайсысы мынадай анықтамаға сәйкес келеді: кез-келген құбырдың көлденең қимасы арқылы бірдей уақыт аралығында ағып өткен сұйық массалары тең – бұл теңдеуді ағыстың «үзіліссіздік теңдеуі» деп атайды.

Вопрос 159

V1

Индуктивтігі L1 және L2 екі катушка параллель қосылған, жалпы индуктивтік неге тең:

Вопрос 160

V1

Тогы бар, ұзын өткізгіштің одан a қашықтықтағы магнит өрісінің кернеулігі қандай формуламен өрнектеледі?

Вопрос 161

V1

Тербелмелі контурдың төзімділігі , - дегеніміз:

Вопрос 162

V1

Қатты денелерде қандай толқындар таралады?

Вопрос 163

V1

Егер жарық толқынының жолында мөлдір емес дискі орналасса, онда:

Вопрос 164

V1

Егер нәрседен жинағыш линзаға дейінгі қашықтық a=2f болса, кескін линзадан қандай қашықтықта болады?

Вопрос 165

V1

Фотон импульсі неге тең?

Вопрос 166

V1

Төменде келтірілген құбылыстардың қайсысын жарықтың кванттық теориясы негізінде түсіндіруге болады: 1 – интерференция, 2 – дифракция, 3 – фотоэффект, 4 – поляризация:

Вопрос 167

V1

- сәуле – бұл мыналардың ағыны

Вопрос 168

V1

Төмендегі ядролардың қайсысы изотондар?

Вопрос 169

V1

; Бұл не процесс?

Вопрос 170

V1

Үдетуші потенциалдар айырымы U электр өрісінде ұшып өткен зарядталған бөлшек (заряды q, массасы m) қандай жылдамдық алады?

Вопрос 171

V1

Зарядталған конденсатор өрісінің энергиясы:

Вопрос 172

V1

Өткізгіштен жасалған рамада магнит ағыны Вб заңы бойынша өзгеретін болса, максималь ЭҚК-і қанша болады?

Вопрос 173

V1

Космостық сәулелердің құрамына кіретін мезон, жарықтың жылдамдығының 95 процентін құрайтын жылдамдықпен қозғалады. Мезонның меншікті уақытының бір секундына жердегі бақылаушының сағаты бойынша алынған қандай уақыт аралығы сәйкес келеді?

Вопрос 174

V1

Тұрақты жылдамдықпен ұшып бара жатқан самолеттен жүк тасталды. Самолетке байланысты санақ жүйесіндегі тасталынған жүктің траекториясы қандай болады. Ауа кедергісі ескерілмегенде:

Вопрос 175

V1

Көрсетілгендердің қайсысы беттік керілу күші болады?

Вопрос 176

V1

Оқшауланған өткізгіштің сыйымдылығы қай формуламен анықталады:

Вопрос 177

V1

Магнит өрісіндегі I тогы бар өткізгіштің орын ауыстыру жұмысын сипаттайтын өрнекті көрсетіңіз:

Вопрос 178

V1

Ферромагниттік күй жойылатын температура қалай аталады?

Вопрос 179

V1

Тербеліске қандай процесс жатпайды?

Вопрос 180

V1

Бетке түсірілген жарық ағынының, беттің ауданына қатынасы қалай аталады?

Вопрос 181

V1

Бірдей көлбеулік жолақтары дегеніміз:

Вопрос 182

V1

Акцепторлы қоспалы шала өткізгіштерде негізгі заряд тасымалдаушылары не?

Вопрос 183

V1

Жиілігі ν фотонның энергиясы неге тең?

Вопрос 184

V1

Радиоактивтілік дегеніміз:

Вопрос 185

V1

Көрсетілген қандай радиоактивті түрлендіру кезінде нейтрино пайда болады:

  1.  - ыдырау

  2. - - ыдырау

  3. + -ыдырау

  4. - сәуле шығару

Вопрос 186

V1

Изотондар деп мына атом ядроларын айтады:

Вопрос 187

V1

Егер 0,01 м3 көлемде 8*1010 молекула болса, онда молекулалардың концентрациясы қандай болатынын анықтаңыз:

Вопрос 188

V1

Мольдік жылу сыйымдылықты өрнектейтін формуланы көрсетіңіз:

Вопрос 189

V1

Бөлшек біртекті электр өрісінде массасы 2m, заряды –4е, үдеуімен қозғалады. Осы өріс кернеулігі неге тең:

Вопрос 190

V1

Сыйымдылығы 20 мкФ конденсатор 300 В кернеуге дейін зарядталған. Конденсатордың энергиясы қандай?

Вопрос 191

V1

Индукциясы 0,5 Тл магнит өрісіне  жылдамдықпен перпендикуляр бағыт бойынша ұшып келген электронның жылдамдығы қанша шамаға өзгереді?

Вопрос 192

V1

«Аса қанныққан бу» және «Аса қызған сұйық»

1. Жүзеге аспайды

2. Жүзеге асады және орнықты

3. Жүзеге асады және метастабильды4. Тек сумен жүзеге асады

Вопрос 193

V1

Электрон магнит өрісіне магнит күш сызықтарымен сүйір бұрыш жасап ұшып кірген. Электронның магнит өрісінде қозғалысы қандай болады?

Вопрос 194

V1

Магнитостатиканың негізгі элементін көрсет:

Вопрос 195

V1

Тоғы бар шексіз ұзын түзу өткізгіш өрісінің В магнит индукциясы қалай өрнектеледі?

Вопрос 196

V1

Жарықтың толқындық қасиеттері қандай физикалық құбылыстарда байқалады?

Вопрос 197

V1

Жарық ағыны бірдей болғанда сәулені көру сезімділігі ең көп болады:

Вопрос 198

V1

Виннің ығысу заңы қай формуламен анықталады?

Вопрос 199

V1

Атом энергиялары мәндерінің дискреттілігін эксперимент түрінде ... тәжірибелері дәлелдеді.

Вопрос 200

V1

Гелий молекулаларының орташа кинетикалық энергиясының қандай бөлігі оның айналмалы қозғалысының орташа кинетикалық энергиясын құрайды?

Вопрос 201

V1

Бір секундтағы молекулалардың орташа соқтығысу саны:

Вопрос 202

V1

Ампер заңының математикалық өрнегін көрсетіңіз.

Вопрос 203

V1

Ортаның кедергісі болмаған жағдайда резонанс бақыланады:

Вопрос 204

V1

өрнегі берілген, мұнда n=2,3, ... –бұл:

Вопрос 205

V1

Сыртқы фотоэффекті үшін Эйнштейн теңдеуін көрсетіңіз.

Вопрос 206

V1

Больцман таралуы бойынша газ молекулаларының ең аз потенциалдық энергиясында:

  1. Олардың концентрациясы минималды

2. Олардың концентрациясы максималды

3. Газ тығыздығы минималды

4. Газ тығыздығы максималды


Вопрос 207

V1

Төмендегі аталған физикалық атаулардың қайсысы күштік мағыналы атауды білдіреді?

Вопрос 208

V1Достарыңызбен бөлісу:
  1   2
Loading...
©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
Сабақтың мақсаты
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
рсетілетін қызмет
ғылым министрлігі
Жалпы ережелер
қызмет стандарты
тоқсан бойынша
бекіту туралы
Әдістемелік кешені
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
туралы хабарландыру
тоқсанға арналған
жиынтық бағалаудың
арналған жиынтық
Қазақстан республикасы
бағалау тапсырмалары
жиынтық бағалауға
арналған тапсырмалар
бағалаудың тапсырмалары
Қазақстан республикасының
республикасы білім
білім беретін
пәнінен тоқсанға
Жұмыс бағдарламасы
біліктілік талаптары
Қазақстан тарихы
арналған әдістемелік
әкімінің аппараты
туралы анықтама
мамандығына арналған
қойылатын жалпы
Конкурс туралы
жалпы біліктілік
мемлекеттік әкімшілік
Қазақ әдебиеті
мерзімді жоспар
Мектепке дейінгі
жалпы конкурс
қатысушыларға қойылатын
әдістемелік кешені
оқыту әдістемесі
Қазақстан облысы
ортақ біліктілік
қызмет регламенті
пәнінен тоқсан
мамандығы бойынша
болып табылады

Loading...