Топонимика Преподаватель Ходжанова Балдай Хамизеқызы Тест для студентов следующих специальностей


Тема вопроса: Батыс Қазақстан топонимдерінің тархи қабаттарыбет2/6
Дата16.01.2017
өлшемі10.36 Mb.
#164
1   2   3   4   5   6
Тема вопроса: Батыс Қазақстан топонимдерінің тархи қабаттары

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №29
Стратиграфия қай ғылым термині?
Геология

География

Геогдезия
Геоэкология

Тема вопроса: Оғыз-қыпшақ қабаты

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №30
Кез-келген аймақтың топонимдерін стратиграфиялыќ қабатқа саралаған кезде қандай ұғым пайда болады?

Жаңа мағыналы сөздер
Субстратты топонимдер

Тұраќты сґздер
Индикаторлар
Тема вопроса: Жер-су атауларының топонимдік класстары

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №31
ұлытау сөзі ќұрылымы жағынан қай топқа кіреді?

Қос тұлғалы жалқы есім
Біріккен тұлғалы жалқы есім
Тїбір тұлғалы жалқы есім
Көп тұлғалы жалқы есім

Тема вопроса: Қазақстан топонимдерінің этнолингвистикалық сипаты

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №32
Батыс Қазақстан топонимиясыныѕ қалыптасу және даму кезеңдеріне қай топ кірмейді?
Оғыз-қыпшақ

Моңғол

Көне түркі
Ќола дәуірі
Тема вопроса: Қазақстан топонимдерінің этнолингвистикалық сипаты

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №33
Топонимдік атаулардың қалыптасуына әсер етеді?

Халыќтың білімі

Халыќтың тарихы

Халық саны

Халық денсаулығы
Тема вопроса: Қоршаған ортаның физика-географиялық қасиеттерін сипаттайтын топонимдер

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №34
Детопонизмизация топонимдері.

Елді мекен географиялық атаулардың,зат атауларымен сәйкес келуі

Қарама қарсы формадағы сөздер
Қысқарған формадағы сөздер

Өзен,көл,бұлақ құдықтар атаулары

Тема вопроса: Жаңа қабат,оның маңыздылығы

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №35
Этнолингвистика саласына өз үлестерін қосқан ғалымдар?

В.Гумбольд, С.Фокеев

Г.Гердер, В.Гумбольд

Г.Гердер, В.Докучаев

А.Баранский, В.Максаковский
Тема вопроса: Батыс Қазақстан топонимдерінің классификациясы

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №36
Бірнеше аймаќты қамтитын көлемді жер-су атаулары?
Макротопонимдер

Мегатопонимдер

Мезатопонимдер

Микротопонимдер

Тема вопроса: Жан-жануарларға байланысты атаулар

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №37
Мемиоральдық,топонимдер.


Өзен,көл,бұлақ құдық атаулары
Қарама-қарсы формадағы сөздер

Қысқарған формадағы сөздер

Тарихта қалған ірі тұлғалар есімі
Тема вопроса: Қазақстан топонимдерінің этнолингвистикалық сипаты

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №38
Топос-грек тілінен ќазаќ тіліндегі аудармасы ќандай мағына береді?

Есім
Орын

Ел
Аймаќ
Тема вопроса: Гидронимдер ,олардың ерекшеліктері

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №39
Калька (колия)топонимдер.

Өзен,Бұлақ,Құдық атаулары

Географиялық атауы өзгерген ,бірақ мазмұнында этимологиясы сақталған

Қысқарған формадағы сөздер

Қарама-қарсы формадағы сөздер

Тема вопроса: Жаңа қабат,оның маңыздылығы

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №40
Гидроним топонимдер

Өзен,көл,бұлақ,батпақтардың географиялық атауы

Адамдардың аты ,фамилиясыжанама аты берілген географиялық атаулар
Қарама-қарсы мазмұндағы географиялық атаулар
Әртүрлі тілден енген географиялық атаулар
Тема вопроса: Адамның іс-әрекетімен тұрмыс-тіршілігіне байланысты атаулар

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №41
Жер-су атаулары құрамындағы сан есімі бар топонимді сөзді көрсет?
Дәуќара
Қарауылтөбе
Бармаќ

Үштамақ
Тема вопроса: Жаңа қабат,оның маңыздылығы

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №42
Гидронимия саласына жататын топонимдік атуды кґрсетіңіз?
Ќызылту

Сарытабан
Шідерті

Аќшолан

Тема вопроса: Жаңа қабат,оның маңыздылығы

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №43
.Өзбекістан ССР-інде топономика ғылымына, еңбектер жазған ғалым


Д.Исаев

Х.Хасанов

С Өмірзақов
Г.К .Қоңқашпаев

Тема вопроса: Адамның іс-әрекетімен тұрмыс-тіршілігіне байланысты атаулар

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №44
Ақжайыќ өңірі туралы алғашќы мәлімет қай ғалымдардың еңбегінде берілді?

Баранский, Максоковский

Ујлиханов, Северцов

Геродот, Птоломей

Геродот, Баранский

Тема вопроса: Жан-жануарларға байланысты атаулар

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №45
Стратиграфия дегеніміз?

Геоморфология
Геодезия

Геоэкология
Геология ғылымының термині
Тема вопроса: Орыс қабаты,оның ерекшелігі

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №46
Жер-су атауларының шығу тарихы туралы аңыз-әңгімелерді лингвистикада ќалай атайды?

Этнопедагогика
Топонимияда
Этнолингвистика

Халыќтық этимология
Тема вопроса: Гидронимдер ,олардың ерекшеліктері

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №47
Батыс Ќазаќстан жер-су атауларын ќалыптасуы жаєынан неше ќабатќа боледі?

2

4

9
8

Тема вопроса: Батыс Қазақстан топонимдерінің қалыптасу кезеңдері

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №48
Географиялық атаулар қысқарған формада келістіріп (Донбасс,ТМД,КССРО,ЕД) топонимдердің аталуы
Арел
Антоним
Аббревиация

Гидроним
Тема вопроса: Батыс Қазақстан топонимдерінің қалыптасу кезеңдері

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №49
Фитотопонимдер дегеніміз не?

Өсімдік атаулары

Жануарлар атаулары
Елді-мекен атаулары

Су атаулары
Тема вопроса: Көне-түркі қабаты

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №50
Халықты күнделікті тұрмыс тіршілігіне байланысты топонимдер?

Күйгенкөл,Астаусалған

Тасќұдыќ,Жақсыбай

Сырымтөбе.
Дәуқара,Сырымтөбе
Тема вопроса: Қоршаған ортаның физика-географиялық қасиеттерін сипаттайтын топонимдер

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №51
Оғыз қыпшаќ қандай қабаты?

Қазақтың төл атаулары
Жалпы түркілік және қазақтың төл сөздерінен тұратын атаулар
Жаңа атаулар
Көне түркі атаулары

Тема вопроса: Топонимика ғылымы,оның дамуы

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №52
Қазақ тіліндегі кірме сөздер неше тілден енген?

7
3

4

9

Тема вопроса: Орыс қабаты,оның ерекшелігі

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №53
Белоруссияда гидронимдердің қанша пайызы кісі есімімен байланысты қойылган

60%

50%

10 %

100%
Тема вопроса: Орыс қабаты,оның ерекшелігі

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №54
Қарама-қарсы топонимдердің аталуы (Кіші және Үлкен )-
Гибридті

Антоним

Калька
Гидроним


Тема вопроса: Батыс Қазақстан топонимдерінің тархи қабаттары

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №55
Жан-жануарлар атауының қатысымен қалыптасқан топонимдерді топонимикада қалай атайды?
Фитотопоним
Гидроним

Зоотопоним

Этнотопоним

Тема вопроса: Орыс қабаты,оның ерекшелігі

Сложность вопроса: 1 (из 10)


Вопрос №56
Біріккен күрделі топонимдер дегеніміз не?

Екі толық мағыналы сөздердің бірігуі
Дара сөздер жиынтығы
Қос сөздер жиынтығы
Бір мағыналы сөздер
Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
Сабақ жоспары
бағдарламасына сәйкес
бағалауға арналған
Реферат тақырыбы
жиынтық бағалауға
Қазақстан республикасы
рсетілетін қызмет
арналған тапсырмалар
сәйкес оқыту
Жалпы ережелер
білім беретін
бағалау тапсырмалары
бекіту туралы
республикасы білім
оқыту мақсаттары
жиынтық бағалаудың
қызмет стандарты
тоқсанға арналған
Қазақстан республикасының
мерзімді жоспар
Қазақстан тарихы
арналған жиынтық
болып табылады
бағалаудың тапсырмалары
арналған әдістемелік
жалпы білім
Әдістемелік кешені
нтізбелік тақырыптық
Қазақ әдебиеті
пәнінен тоқсанға
Мектепке дейінгі
Зертханалық жұмыс
республикасының білім
оқыту әдістемесі
Инклюзивті білім
туралы хабарландыру
білім берудің
Жұмыс бағдарламасы
туралы жалпы
қазақ тілінде
Қысқа мерзімді
тақырыптық жоспар
пайда болуы
пәнінен тоқсан