Тэк білім беру қызметі туралы ережесі ату-тэк-қте 1-2017-04 Ү. Тэк 1-2017-04-22 алматы қаласы білім басқармасы

Loading...


Pdf көрінісі
бет1/4
Дата18.10.2020
өлшемі350.17 Kb.
  1   2   3   4

ТЭК білім беру қызметі туралы ережесі АТУ-ТЭК-ҚТЕ-7.5.1-2017-04 

Ү.ТЭК-7.5.1-2017-04-22

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ БІЛІМ БАСҚАРМАСЫ

АЛМАТЫ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ  

                                   ТЕХНОЛОГИЯ-ЭКОНОМИКАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ              

БЕКІТЕМІН

Директордың ОІ 

жөніндегі орынбасары

___________     Орманов С.Е.

/қолы/                      / Т. А. Ә./

 «_____» ___________20___ ж.  ЗЕРТХАНАЛЫҚ-ТӘЖІРИБЕЛІК ЖҰМЫСТЫ

ОРЫНДАУҒА БАЙЛАНЫСТЫ

 ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР (ҰСЫНЫСТАР

Пәні Азық-түлік өнімдерін тану

2019-2020  оқу жылына арналған 

Мамандығы 1226000-Тамақтандыру өндірісі тағамдарының технологиясы және оны ұйымдастыру

Курс 1, тобы ТОППП-19-1, семестр 1

Оқытушы Матибаева Айнур Ибраевна        КЕЛІСІЛДІ:

Директордың АТ

жөніндегі орынбасары

____________ Руденко О.Н.

/қолы/           /Т. А. Ә./

«___»_____________20__ж.

Әдістемелік кеңес 

 отырысында қарастырылды

Хаттама  №____

 «____»________ 20__ ж.ТЭК білім беру қызметі туралы ережесі АТУ-ТЭК-ҚТЕ-7.5.1-2017-04 

1. ТАУАРТАНУ  НЕГІЗДЕРІ

________________________________________________________________________

№1 жұмыс

Тамақ өнімдерінің энергетикалық құндылығын есептеу

Мысалға   100   г   тамақ   өнімінің   теориялық   калориялығын   анқтау   үшін   тағамдық

заттардың калориялығын (1 г май 9 ккал, 1 г белок 4 ккал, 1 г белок 3,75 ккал бөледі)

сәйкес тағамдық заттардың пайыздық мөлшеріне (шикі затқа қайта есептегенде) көбейту

керек.   Алынған   көбейтінділердің   қосындысы   100   г   тамақ   өнімінің  теориялық

калориялығы  болып табылады.     100 г   өнімнің калориялығын біле отырып, оның кез-

келген мөлшерінің (300г, 500 г, 1 кг және т.б.) калориялығын анықтауға болады. Мысалы

көмірсуладың   теориялық   калориялығын   біле   отырып,   оның  нақты  калориялығын

анықтауға болады, ол үшін көмірсуладың теориялық калориялығын пайызбен өрнектелген

сіңімділігіне (көмірсу үшін - 95,6%) көбейтіп,  100 -ге бөлу керек.

Мысалы.   1   стақан   (200   г)   сиыр   сүтінің   нақты   калориялығын   анықтау   керек.

Химиялық құрамы кестесі бойынша сиыр сүтінің орташа химиялық құрамын табамыз (%):

май - 3,2; белок - 3,5; сүт қанты - 4,7; күлділігі - 0,7.

Шешуі:


100 г сүттегі май калориялығы:  ккал;

100 г сүттегі белок калориялығы: 45140 ккал;

100 г сүттегі  көмірсулар калориялығы: 3,754,7176 ккал.

 100 г сүттің теориялық калориялығы 60,4 ккал тең (28,8+14+17,6).

1 стақан (200 г) сүттің теориялық калориялығы 120,8 ккал тең (60,4 ккал2) 100 г сүттің нақты калориялығы 54,73 ккал тең 

(

28 8⋅94100

+

14⋅84 ,5100

+

17 ,6⋅95 6100

)

.1 стақан (200 г) сүттің нақты калориялығы 109,46 ккал тең (54,732)

Килокалорийді килоджоульге айналыдру үшін килокалорий санын 4,9 (СИ жүйесі

бойынша) көбейтеміз.

Сұрақтарға жауап беріңіз:

1.

Теориялық калориялық қалай есептеледі?2.

Нақты калориялықтың мәні неде?

3.

Килокалориймен өрнектелген калорийді килоджоульге қалай айналдырады?Тапсырма:



4  кг   аққауданды   қырыққабат   пен    кг   картоптың   теориялық   және   нақт   калориялғнтабыңыз.

№2 жұмыс

Стандарт мазмұны мен құрылымын зерттеу

Стандарт   құрылымын   зерттеп,   стандарт   категориялары   мен   түрлерінің

айырмашылығын орнату керек.

Қажетті   әдістемелер:   әртүрлі   категориялы   және   түрлі   стандарттар,   тауартану

оқулығы,


ТЭК білім беру қызметі туралы ережесі АТУ-ТЭК-ҚТЕ-7.5.1-2017-04 

Жұмысты   орындау   кезінде   әр   стандартқа   категориясы   мен   оның   түрі   көрсетіледі

және стандарт тобы ажыратылады. 

Сұрақтарға жауап беріңіз:

Стандарттар кіммен құрастырылады және бекітіледі?

Стандарт түрлерінің стандарт түрінен айырмашылығы қандай?

2. АСТЫҚ - ҰН  ТАУАРЛАРЫ

Жұмыс мақсаты:  дәнді дақылдарды өңдеу өнімдері: жарма, ұн, нан және макарон

өнімдері   стандарттарымен   танысу;   олардың   сапасын   органолептикалық   бағалау   және

физикохимиялық бақылауды үйрену.

№1 жұмыс

Жарма ассортиментін зерттеу және стандарт бойынша сапасын бағалау

Жұмысқа   қажетті   құралдар:   Қара   тақта   немесе   қара   қағаз,   жарма   сынамалары,

фарфор ыдыс, шыны, су моншасы, зертханалық диірмен, шай қасық, таразы, металл елек,

ұлғайтқыш шыны, жарма стандарттары.

Жарма   ассортиментін   зерттеу.   Ассортиментін   сынама-эталондар   бойынша

айқындау   керек.   Көрсеткіштерін   өлшемі,   пішіні   және   түсі   бойынша   оқулықтағы

сипаттамасымен салыстыру керек. Төмендегі 1.1-кестені толтырыңыз: 

1.1-кесте

Дәнді   дақыл

аты


Жарма түрі

Түрлері


Тобы

Маркісі


Нөмірлері

Тауарлық


сорты

Жарма   сапасы   әр   жарма   түріне   сәйкес   нормативті   құжаттарда   көрсетілген

ылғалдылығы, түсі, иісі, дәмі, зиянкестермен зақымдануы, металлмагнитті қоспа мөлшері,

жарма   ірілігі,   сапалы   ядро   мөлшері,   күлділігі,   қышқылдылығы   көрсеткіштермен

сипатталады. 

Талдауға сынама дайындау. Жарманы сараптау үшін партиядан таңдама алады. 

Партия көлемі

Таңдама көлемі

10 дейін қап 

әр қап


10-100 қап

100 қаптан жоғары

Партиядан   алынатын   таңдама   мөлшері   2%   орама   бірлік   бірақ,   екі   рамадан   аз

болмау керек. Нүктелік сынама бір пакеті болып табылады. Қаптардан нүктелік сынаманы

сынама алғышпен немесе щуппен алады. Біріктірілген сынама мөлшері 1,5 кг аз емес,

сынама массасы – 1,5± 0,1 кг құрайды. 

  Жарма сынамасының сапасын органолептикалық бағалау.  Органолептикалық

бағалауда түсі, иісі, дәмі анықталады.

Жарма  түсін  күндізгі   жарықта   немесе   қыздыру   немесе   люминесцентті   лампа

жарығында орташа сынама бөлігін (шамамен    г) талдау тақтасының қара шынысына

немесе қара қағаз бетіне жұқа қабатпен жайып қарау арқылы анықтайды.

Жарма иісін анықтау үшін шамамен  г жарма өлшендісін таза қағазға төгіп, иісін

орнату   арқылы   анықтайды.   Иісін   күшейту   үшін   (егер   күдік   туса)   шамамен    г


ТЭК білім беру қызметі туралы ережесі АТУ-ТЭК-ҚТЕ-7.5.1-2017-04 

жарманы фарфор ыдысқа салып, шынымен жауып,  минутқа су моншасына қояды. Содан

кейін шыныны ашып иісін анықтайды. 

Дәмін  анықтау   үшін    г   жарма   сынамасын   келіде   үгітіп,   шайнайды.   Дәмінің

ерекшеліктеріне, татымдарға (ашыған, шіріген, бөтен, белгісіз және т.б.) жыне қытырдың

білінуіне (бейорганикалық қоспалардың құм, топырақ, майда тас болуын білдіреді).

Физико-химиялық көрсеткіштерін анықтау.

Сапалы   ядро   мөлшерін   анықтау.  Жармаларды   белгілі   бір   тауарлық   сортқа

жатқызудың   маңызды   көрсеткіші   сапалы   ядро   өлшері   болып   табылады.   Сапалы   ядро

мөлшерінің   пайызы   тары,   қарақұмық,   күріш,   сұлы,   арпа   және   бидай   жармаларында

анықталады.   Ұнтақ   жарма   мен   жүгері   жармасында,   сұлы   үлпектерінде   бұл   көрсеткіш

орнына күлділігі анықталады. 

Жұмысты орындау реті:  Техникалық таразыда  мұқият араластырылған орташа

сынамадан   20   г   өлшеп   алып,   талдау   тақтасына   төгеді   де,   металл   ұштары   бар   екі

таяқшамен жарманы төмендегідей фракцияларға бөледі:

а)     сор   қоспа   (минералды   қоспа,   органикалық   қоспа,   дәнді   дақылдар   және   арамшөп

дәндері); 

б) жармалардың бұзылған дәндері (түсі өзгерген); 

в) осы дақылдардың қауыздалмаған дәндері; 

г) ұнтақ (мучель) (дақылды өңдеуде алынатын ұнды ұнтақ); 

д)жармалардың ұрылған дәндері. 

Әр   фракцияны   техникалық   таразыда   өлшеп,   жарма   өлшендісіне   пайыздық

қатынасымен анықталады. Сапалы ядро мөлшері келесі түрде анықталады:

Сапалы ядро = 100 - %(сор қоспа + бұзылған дән+ қауыздалмаған дән + ұнтақ+ ұрылған

дән). 

Бұл көрсеткіш бойынша жарманың тауарлық сортын анықтайды. Зерттеу нәтижелерін төмендегі 1.2-кестеге енгізу қажет. 

1.2-кесте

Жарма сапасын бағалау нәтижелері

Көрсеткіштер

Көрсеткіштер сипаттамасы

Сапасы туралы

қорытынды

МЕСТ бойынша

сынама

Түсі


Иісі

Дәмі


Пісуі, мин

Сапалы


 

ядро


мөлшері

№ 2 жұмыс

Ұн ассортиментін зерттеу және стандарт бойынша сапасын бағалау

Жұмысқа қажетті құралдар:  бидай және қарабидай ұн сорттарының эталондары,

таза ақ қағаз, шпательдер (немесе шай қасықтар), тегіс ағаш тақта (немесе қара қағаз),

фарфор ыдыс, шыны, таразы, сызғыш, ұнға арналған стандарттар.

Бидай   және   қарабидай   ұндары   ассортиментімен   танысу.  Түсі   мен   тарту

дәрежесінің   өзгеру   заңдылығын   айқындау   үшін   бидай   ұнының   белгілі   сынамаларынТЭК білім беру қызметі туралы ережесі АТУ-ТЭК-ҚТЕ-7.5.1-2017-04 

(эталондары) мына ретпен орналастырыру керек: қиыршық, жоғарғы сорт, 1-ші, 2-ші сорт,

кебекті.

Тегіс   ағаш   тақтаға   немесе   қара   қағаз   бетіне   шпательмен   немесе   шай   қасықпен

көрсетілген ретте бидай ұнының эталондарын аздап салып, содан кейін әрбір үлгінің бетін

сәл тегістеп, құрғақ шынымен немесе тығыз қағазбен ұнға тегіс бет беру үшін жауып,

қайтадан алып тастау керек.

Бидай ұнының сорттарын қарап, түсі мен тарту ірілігі бойынша салыстыру керек.

Дәптерге   әрбір   ұн   сортын   түсі   бойынша,   кебекті   бөліктердің   болуы,   сонымен   қатар

бөлшектердің   өлшемі   бойынша   сипаттаңыз.   Алынған   жазбалар   осы   көрсеткіштердің

стандарт бойынша сипаттамасымен салыстырылады.

Осындай жолмен қарабидай ұнын зерттеңіз. Нәтижелерді төмендегі 1.3-кесте түрінде

көрсетіңіз:

1.3-кесте

Ұн   түрі   мен

сорты


Түсі

           Тарту ірілігі

Тарту   ірілігі   (ұстап

сезу)


Електегі қалдық

Електен өтуі

N % дейін

N % дейінҰн сапасын органолептикалық бағалау.  Ұн сапасы ылғалдылық, күлділік, тарту

ірілігі,  дәмі, түсі, иісі,  металл қоспалар мөлшері, зиянкестермен  зақымдануы, сонымен

қатар бидай ұны үшін желімтек сапасы мен мөлшері көрсеткіштерімен  сипатталады.

Ұн   сапасын   органолептикалық   көрсеткіштер   бойынша   бағалау   (түсі,   иісі,   дәмі,

қытыр):

Ұн түсін  күндізгі жарықта немесе қыздыру немесе люминесцентті шам жарығында

анықтайды.    г   массалы   өлшендіні   шыны   пластинка   бетіне   салып,   екінші   шыны

пластинкамен тегіс бет алу үшін қысып, түсін анықтайды.

Ұн иісін  анықтау үшін шамамен    г ұн өлшендісін таза қағазға төгіп, тыныс алу

арқылы   жылытып,   иісін   орнату   арқылы   анықтайды.   Иісін   күшейту   үшін   өлшендіні

стаканға салып, үстіне С температуралы су құяды да, суын төгіп өнім иісін анықтайды.

Дәмі мен қытырын анықтау үшін г ұнның бір екі  сынамасын шайнайды. Сәл тәтті,

қышқыл, ащы немесе бөтен дәмсіз, және шайнау кезінде қытыр білінбейтін дәм стандарт

талаптарына сәйкес келеді.

Зерттеу нәтижелерін төмендегі 1.4-кестеге енгізу қажет.

1.4-кесте 

Ұн сапасын органолептикалық көрсеткіштер бойынша анықтау

Көрсеткіштер

Көрсеткіштер сипаттамасы

Сапасы

 

туралықорытынды

МЕСТ бойынша

сынама

Түсі


Иісі

Дәмі


Қытыр

Ұнның   нубайханалық   қасиеттерін   шикі   желімтек   мөлшері   мен   сапасы

бойынша   анықтау.  Желімтек   мөлшерін   анықтау   бидай   белоктарының   (глиадин   мен

ТЭК білім беру қызметі туралы ережесі АТУ-ТЭК-ҚТЕ-7.5.1-2017-04 

глютелиннің) сумен қосылып, коллоидты сипаттағы жабысқақ және тығыз масса түзуіне

негізделген.

Жұмысты орындау реті:  г ұнды    г дәлдікпен өлшеп алып, фарфор ыдысқа

салады,    см су құйып, шпатель көегімен қамыр илейді. Алынған қамырды илеп, шар

тәрізді күйге келтіріп, ыдысқа салады да, бетін шынымен жауып, белок ісінуі үшін  мин

тұрғызады. Содан соң қамырды қолға алып,    л бөлме температуралы суы бар шараға

батырады. Қамырды қолмен езіп, одан крахмалды, қабықшаларды және басқа желімтекке

жатпайтын заттарды жуу керек.

Жуылған суды крахмал толуына қарай желімтек шығынын болдырмау үшін майда

електен сүзеді. Електе жинақталған желімтекті ортақ массаға қосады. 

Жуып болған соң крахмалдың толық жойылғанын желімтекті сыққан кездебөлінетін

су тамшыларының мөлдірлігі (лайсыз) бойынша тексереді. Желімтекті сығып алып,  г

дәлдікпен өлшейді. Содан кейін  мин бойы ағынды суда жуып, сығып, тағы да өлшейді.

Егер салмағының айырмашылығы    г аспаса,  жуу аяқталды  деп саналады.  Желімтек

мөлшерін ұн массасына шаққанда пайызбен өрнектейді. 

Желімтек мөлшері бойынша нәтижелерді төмендегі 1.5-кестеге енгізу керек.Желімтек   сапасы  оның   түсімен,   созылғыштығымен   және   эластикалығымен

сипатталады. 

Шикі желімтек ашық, сұр және қою түсті болады. Желімтек түсі қою болған сайын,

сапасы төмен болады. 

Созылғыштығы мен эластикалығын түсін анықтаған соң жүргізеді. 

Созылғыштығын анықтау үшін 4 г желімтекті шар тәрізді пішінге келтіріңіз, 18-20°

С температуралы  суда 15 минут ұстаңыз,  содан кейін  саусақтармен  үзілгенше  созады,

үзілу түзілгендегі ұзындығын сызғышпен өлшеңіз 

Созылғыштығы бойынша желімтек қысқа желімтек 10 см дейін, орташа 10-20 дейін,

ұзын 20 см жоғары болып ажыратылады.

Эластикалық    желімтектің   созғаннан   кейін   қайта   қалпына   келу   қабілеті.

Эластикалығын бастапқы ұзындығы мен пішінін қалпына келтіру жылдамдығы бойынша

үш тәсілмен анықтайды:   созылғыштығын орнату, желімтек бөлігін шамамен    см созу

және бас бармақ пен сұқ саусақ арасында қысу жолымен. Эластикалығы жоғары желімтек

біртіндеп қалпына келеді. Эластикалығы төмен желіптек қайта қалпына келмейді, үзіледі. 

Эластикалығы мен созылғыштығы бойынша желімтек топқа бөлінеді:

-

жақсы желімтек  эластикалығы жақсы, созылғыштығы ұзын немесе орташа;-

қанағаттандырарлық   желімтек    эластикалығы   жақсы,   ал   созылғыштығы

қысқа немесе эластикалығы қанағаттандырарлық, ал созылғыштығы қысқа, орташа немесе

ұзын;


-

сапасы төмен желімтек    эластикалығы нашар, ұнтақталғыш, өз салмағынан

үзілгіш, жайылғыш.

Нәтижесін төмендегі 1.5-кестеге енгізу керек.

1.5-кесте

Бидай ұны желімтегінің сапасын бағалау

Көрсеткіштер

Көрсеткіштер сипаттамасы

Сапасы   туралы

қорытынды

МЕСТ

бойынша


сынама



  Бірінші өлшеу кезіндегі желімтекмассасы, г

ТЭК білім беру қызметі туралы ережесі АТУ-ТЭК-ҚТЕ-7.5.1-2017-04 



Екінші   өлшеу   кезіндегі   желімтекмассасы, г

. Желімтек 

Түсі




Созылғыштығы



Эластикалығы. Сапасы бойынша топ№3 Жұмыс

Макарон өнімдерінің ассортиментін зерттеу және сапасын бағалау

Жұмысқа қажетті құралдар:макарон өнімдері сынамалары, олардың стандарттары,

зертханалық диірмен, конусты колба, титрлеу қондырғысы.Реактивтер: 0,1 н. сілті ерітіндісі, фенолфталейннің 1% сілті ерітіндісі.

Макарон өнімдерінің ассортиментін зерттеу.

Тауартану   кітабын   қолданып,   макарон   өнімдерінің   жіктелуі   мен   ассортиментін,

олардың сортқа бөлінуін оқыңыз. Макарон өнімдерінің ассортиментін зерттеудің оңтайлы

әдісі стандартты макарон өнімдерінің түрлерін көзбе-көз және өлшеу арқылы салыстыру.

Нәтижелерді төмендегі 1.6-кестеге енгізу керек.

1.6-кесте

Макарон

өнімдерінің типіТүтікшелі

өнімдердің

типтерге

бөлінуі


Макарон

өнімдерінің түрі

Диаметр,ені

немесе пішіні

бойынша өнім

сипаттамасы

Ескерту

Макарон өнімдерінің сапасын анықтау

Макарон   өнімдерінің   органолептикалық   және   физико   химиялық   көрсеткіштерін

анықтау   үшін   әр   оралған   бірліктен  кг   аз   емес   өлшенді   макарон   өнімін,   өлшеп   буып

түйілген өнімдерден кез келген    пачкасын таңдап алады. Алынған макарон өнімдерін

үстелге немесе таза бетке біріккен сынама құра отырып төгеді. 

Біріккен  сынамадан   металл  магнит   қоспа  мөлшерін;  зиянкестермен   зақымдануын;

сынған, деформацияланған және ұнтақ өнімдер мөлшерін бақылайды.

Біріккен   сынаманы    см   қабатпен   тегістеп,   төрт   жерінен   массасы    г   аз

болмайтындай   орташа   сынама   алады   Орташа   сынамадан   өлшенділерді   алып,

ылғалдылығын, қышқылдылығын, дәмі мен иісін анықтайды. Иісі мен дәмін анықтау. Иісін анықтау үшін орташа сынамадан  г макарон өнімін

алып, зертханалық диірменде саңылау диаметрі    мм елек арқылы толық өтетін күйге

дейін ұнтақтайды. Таза қағазға төгіп, деммен жылытып, иісін анықтайды. Иісін күшейту

үшін ұнтақталған макарон өнімдерін стаканға салып, үстіне  С температуралы су

құяды да,  минуттан кейін суын төгіп, иісін анықтайды. 

Дәмін   макарон   өнімдерін   пісіргеннен   кейін   шамамен  г   массалы   екі   өлшендіні

шайнау арқылы анықтайды.

Қышқылдылығын   анықтау.  Қышқылдылығын   анықтау   үшін    г   ұнтақталған

сынаманы алдын ала дистилденген су    мл  конусты колбаға саламыз. Колбаны  

минут   бойы   түйіршіктер   толық   жойылғанша   шайқайды.   Содан   кейін      тамшы


ТЭК білім беру қызметі туралы ережесі АТУ-ТЭК-ҚТЕ-7.5.1-2017-04 

фенолфталейн ерітіндісін тамызып,  н сілті ерітіндісімен   минут бойы жойылмайтын

қызғылт түске енгенше титрлейді.

Қышқылдылықты (Х) мына формуламен есептейді:=

V⋅20

10K

,

мұндағы V – титрлеуге кеткен 0,1 н сілті ерітіндісінің мөлшері,мл;20 – 100 г өнімге қайта есептеу коэффициенті;

10 – 1н сілті ерітіндісіне қайта есептеу коэффициентң;

K – 0,1н сілті титріне түзету коэффициенті.

Зерттеу нәтижелерін 1.7-кестеге енгізу қажет.

1.7-кесте

Көрсеткіштер

Көрсеткіштер сипаттамасы

Сапасы   туралы

қорытынды

МЕСТ


бойынша

сынама


Түсі

Дәмі


Иісі

Пісіргеннен кейінгі өнім күйі

Піскеннен   кейінгі   өнім   күйінің

сақталғыштығы, 

Ылғалдылығы,

ҚышқылдылығыСұрақтарға жауап беріңіз:

1.

Жармаларды сортқа, нөмірге, маркаға бөлудің негізі неде?2.

Жармаларды сақтау жағдайлары сапасына қалай әсер етеді?

3.

Ұн сапасы үшін түсінің маңызы қандай?4.

Ұнның наубайханалық қасиеттерін сипаттайтын көрсеткіштер қандай?

5.

Ұн желімтегі деген не, оның сапаға әсері қандай?6.

Макарон өнімдерін жіктеу негізінде қандай принциптер жатыр?3. БАЛҒЫН ЖӘНЕ ӨҢДЕЛГЕН  ЖЕМІСТЕР  МЕН КӨКӨНІСТЕР

Жұмыс мақсаты: балғын және өңделген жемістер мен көкөністер стандарттарымен

танысу. Жемістер мен көкөністердің жіктелуі бойынша материалды  бекіту, сараптауды

жүргізуді үйрену.

№1 жұмыс

Алма сапасын сараптау

Жұмысқа қажетті құралдар:алма,  алма стандарттары, пышақ, Петри табақшасы,

сүзгі қағаз.Реактивтер: 1% йод ерітіндісі

ТЭК білім беру қызметі туралы ережесі АТУ-ТЭК-ҚТЕ-7.5.1-2017-04 

Помологиялық сортын сипаттау. Алма сынамасының келесі белгілер бойынша

сортын сипаттау: жеміс пішіні, бетінің күйі, қабығы, қабығының түсі, қабығы астындағы

нүктелер, тостағаншасы, тостағанша асты түтікше, өзегі, жеміс жұмсағы.

Алма   сапасын   органолептикалық   бағалау.  МЕСТ    және   МЕСТ




 сәйкес алмалар ерте пісетін және кеш пісетін алмалар болып жіктеледі. 

Ерте пісетін алмалар сапасы бойынша екі тауарлық сортқа бөлінеді: бірінші және

екінші. Бұнда олардың сыртқы түрі, ең үлкен диаметрі бойынша бойынша жеміс өлшемі,

жетілуі ескеріледі. Механикалық зақымдану, зиянкестермен зақымдануы және аурулармен

зақымдануы рұқсат етіледі.

Кеш   пісетін   алмалар   екі   помологиялық   топқа   бөлінеді:   бірінші   және   екінші.

Бірінші   помологиялық   топқа   жататын   алмалар   МЕСТ    қосымшасында

келтірілген.  Сапасына байланысты кеш пісетін аламалар төрт тауарлық сортқа бөлінеді:

жоғары,   бірінші,   екінші   және   үшінші.   Жоғары   сортқа   бірінші   помологиялық   топқа

жататын алмалар жатады. Бқнда сыртқы түрі, ең үлкен көлденең қимасы бойынша жеміс

өлшемі,   жетілуі,   механикалық   зақымданулар,   зиянкестермен,   аурулармен   зақымдануы,

қабығының қараюы, қабығы астындағы дақтар, жұмсағының қараюы ескеріледі.

Партиядан алмны таңдап, сараптап, нәтижесін төмендегі 2.1-кестеге енгізу керек.

2.1-кестеАлма сапасын органолептикалық бағалау

Помологиялық сорт

Көрсеткіштер

Көрсеткіштер сипаттамасы

Сапа

 

туралықорытынды

МЕСТ


сынама

1.

Сыртқы түрі2.

Ең   үлкен   көлденең

диаметрі   бойынша   өлшемі,

мм

3.Жетілуі

4.

Механикалықзақымдануы:

Тор;


әлсіз

әлсіз,бұдырлы

5.

Зиянкестермен   жәнеаурулармен зақымдануы

6.

Плодоножканыңболмауы

7.

Қабығының қараюы8.

Қабығы асты қараюы

9.

Солу


10.

Жұмсағының қараюы
Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4
Loading...


©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
рсетілетін ызмет
Жалпы ережелер
ызмет стандарты
дістемелік кешені
бекіту туралы
туралы хабарландыру
біліктілік талаптары
кіміні аппараты
Конкурс туралы
жалпы біліктілік
ойылатын жалпы
мемлекеттік кімшілік
бойынша жиынты
жалпы конкурс
білім беретін
Барлы конкурс
республикасы білім
ызмет регламенті
ткізу туралы
конкурс атысушыларына
біліктілік талаптар
атысушыларына арнал
Республикасы кіметіні
идаларын бекіту
облысы кімдігіні
рсетілетін ызметтер
мемлекеттік ызмет
дістемелік сыныстар
Конкурс ткізу
стандарттарын бекіту
мемлекеттік мекемесі
Мектепке дейінгі
дебиеті маманды
дістемелік материалдар
білім беруді
жалпы білім
ауданы кіміні
конкурс туралы
мектепке дейінгі
рметті студент
облысы бойынша
мерзімді жоспар
мыссыз азаматтар
Мемлекеттік кірістер
Конкурс жариялайды
дарламасыны титулды
дістемелік кешен
ызметтер стандарттарын
разрядты спортшы
мелетке толма
директоры бдиев

Loading...