Тақырыбы: «Windows операциялық жүйесі. Негізгі объектілер. Сілтеуіш (Проводник) программасы»бет4/20
Дата15.01.2017
өлшемі2.59 Mb.
#24
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


Бақылау сұрақтары:


 1. Текстік процессордың қызметі қандай?

 2. Құжатты форматтау мен редакциялаудың айырмашылығы қандай?

 3. Форматтау тәсілдерін атаңыз?

 4. Колонтитул деген не?

 5. Гиперссылка не үшін қажет?


ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС №4

Тақырыбы: «Word текстік процессоры . Құжатқа суреттер, графиктік объектілер орнату»Мақсаты: Текстік құжаттарға суреттер, графиктік және т.б. объектілерқоюды үйрету.

Негізгі түсініктер:

Word құжатында суреттер салу. Word текстік процессорында қарапайым схемаларды, чертеждер мен суреттерді Вид->Панели инструментов->Рисование командасы арқылы іске қосылатын орнатылған графиктік редактор көмегімен салуға болады.

Графиктік объектілерді біріктіру. Түрлі бөліктерден құралған чертежді немесе схеманы біртұтас сурет ретінде қарастыру үшін ол бөліктерді Shift батырмасын баса отырып белгілейді де сол жерде контекстік мәзірден Действия->Группировать командасын орындайды. Объектілерді біріктіруді алып тастау үшін сол контекстік мәзірдегі Действия -> Разгруппировать командасы қолданылады.

Word процессорындағы графикамен жасалатын жұмыстарды үш бағытқа сәйкес қарастырады:

 1. Басқа қосымшаларда (мысалы, Paint, Ms Drawing, Paintbrush, Excel және т. б.) салынған графиктік объектілерді құжатқа кірістіру;

 2. Құжаттың өзінде Рисование панелінің құралдарын пайдаланып сурет салу;

 3. Тексті көркемдеуде Clipart коллекциясының дайын суреттерін пайдалану.

Графиктік объектінің текстегі орналасуы.

 1. Настройка изображения панелін іске қосыңыз. Ол үшін Вид -> Панели инструментов -> Настройка изображения командасы орындалады.

 2. Пайда болған панелден Обтекание текстом батырмасына шертіледі. Пайда болған мәзірден өзіңізге қажет команда таңдалынып, сол командаға шертіледі. Егер По контуру командасы таңдалса терілген текст графиктік объект контурын жағалай орналасады.

OLE технология. Құжатта әртүрлі типке жататын объектілерді біріктіру үшін, айталық графиктік, музыкалық объектілер, электрондық кестелар секілді, Windows жүйесінде OLE технологиясы қолданылады. OLE технология – объектілерді кірістіру және байланыстыру. Осыған байланысты текстке енгізілетін объектілерді екі топқа бөлуге болады:

 • Құжатқа кірістірілген объект құжаттың бөлігі ретінде есептеледі де бастапқы оригинал объектідегі өзгерістер құжаттағы объектіге берілмейді;

 • Құжаттағы байланысқан объектілер оригиналдары өзгерген жағдайда қоса өзгеріп отырады.

OLE технологиясының терминдері:

 • Клиент –объектіні қабылдайтын қосымша немесе программа;

 • Сервер –объектінің өзі жасалатын қосымша немесе программа.

Құжатқа кірістірілген немесе байланысқан объектілерді сервер-қосымша көмегімен редакциялау үшін сол объектіде екі рет шертіледі.
OLE технологиясы екі түрлі әдіспен орындалады:

 1. Алмастыру буфері, яғни қосымша мәзірінің Правка -> Специальная_вставка командасын пайдалануға болады. Бұл әдіс фрагмент үшін де, тұтас құжат үшін де орындалады.

 2. Қосымша мәзірінің Вставка -> Объект командасын пайдалануға болады. Бұл әдіс тұтас құжат үшін ғана орындалады.

Жаттығу жұмыстары.

1 -жаттығу. Төменде берілген үлгіге сәйкес схема құрып ондағы барлық объектілерді біріктіріңіз. 1. ABB1A1 тіктөртбұрышын салыңыз;

 2. A1D1 көлбеу сызығын жүргізіңіз;

 3. A1D1 көшіріп алып үш рет ВС, B1C1 және AD үшін қайталап қойып шығыңыз;

 4. CC1, DD1, DC және D1C1 сызықтарын жүргізіңіз;

 5. қажет кесінділерді белгілеп алып сызықтың типін өзгертіңіз, Тип штриха – пунктир;

 6. Линия құралын және Линия со стрелкой стилін пайдалана отырып координата осьтерін салыңыз. Автофигура стилін таңдау үшін сол объектінің контекстік мәзіріндегі Формат автофигуры командасы орындалады.

 7. Әріптік белгілеулерді жазу үшін Рисование панеліндегі Надпись батырмасына шертіп, пайда болған рамканы қажет өлшемге дейін тышқан көмегімен созады;

 8. Цвет линии батырмасына шертіліп (рамка белгіленген болуы керек ), пайда болған палитрадан Нет Линии, сол сияқты Цвет заливки палитрасынан Нет заливки таңдалынады , рамка түссіз болып шығады. Әрі қарай қажет әріпті рамкаға орналастыруға болады.

9. Өз рамкаңызды белгілеп, көшіріп алыңыз да он әріп үшін он рет қойып шығыңыз (буферге көшірілген рамканы жаңа жерге қоймас бұрын бастапқы рамкадағы белгілеуді алып тастаңыз). Новая рамка может, после вставки, поместиться поверх предыдущей. Рамкалар бірінің үстіне бірі орналасқан жағдайда үстіңгі рамканы жылжытып отырыңыз. Төменгі индекс Формат -> Шрифт командасы орындалғанда пайда болатын терезенің Шрифт жапсырмасындағы Нижний индекс бөлімін қосқаннан кейін қойылады.

10. Бұл сызықтардың барлығын біріктіріп тұтас бір графиктік объект жасау үшін Выбор объектов , батырмасына шертіледі де пайда болған пунктирлі рамка барлық объектілерді қамтығанша ұлғайтылады, Действия мәзірінен Группировать пункті орындалады.


2-жаттығу: Құжатқа графиктік объектіні (суретті) кірістіру.


 1. С:\Мои документы\Ваша папка\Интеграция.doc құжатын құрыңыз;

 2. Paint қосымшасын пайдаланып салған суретіңізді Рисунок.bmp файл түрінде сақтаңыз;

 3. Суретті буферге көшіріп алыңыз яғни, суретті белгілеп алып Правка -> Копировать командасы орындалады;

 4. Құжатқа объектіні кірістіру үшін :

 • Miсrosoft Word программасында Интеграция.doc құжатының терезесін аашу керек;

 • Курсорды сурет қойылатын орынға апарады , тақырып та жазуға болады;

 • Объектіні кірістіру үшін Правка -> Специальная вставка командасы орындалады;

 • Вставить таңдалынады ;

 • Рисунок форматы таңдалынып, диалогтық терезедегі В виде значка белгіленіп ОК басылады;

 1. Кірістірілген объектілерді редакциялау.

 • Суреттің белгісіне тышқанмен екі рет шертеді;

 • Сурет өзгертіледі;

 • Интеграция. doc құжатына қайтып ораласыз;

 • Құжаттағы белгіге шертесіз. Пайда болған мәзірден Связанный объект рисунок -> Преобразовать командасын орындайсыз. Диалогтық терезедегі В виде значка белгісін алып тастап ОК басылады.

 1. Бастапқы суретті редакцияланған суретпен салыстырыңыз.

 • Рисунок.bmp құжатындағы бастапқы суретпен Интеграция.doc құжатындағы редакцияланған суретті салыстырыңыз.


3-жаттығу. Текстік құжат үшін байланысқан объект құру.

   1. Құжатқа байланысқан объект қойыңыз (байланысқан объект ретінде

3-ЗЕРТХАНАЛЫҚ жұмыста құрған Справка.txt файлын алыңыз).

 • Интеграция.doc құжатына көшіңіз ;

 • Курсорды сурет қойылатын орынға апарады , тақырып та жазуға болады;

 • Байланысқан объектіні қою үшін Вставка->Объект->Создание из файла->Обзор->Выделить-> Справку.txt->установите флажок в виде значка; связь с файлом командалары орындалады.

   1. Бастапқы оригинал объектіні өзгертіңіз де өзгерген объектіні сақтаңыз;

 • Интеграция.doc құжатын жабыңыз.

 • Интеграция.doc құжатын қайта ашыңыз.

 • Интеграция.doc құжатын Справка.txt құжатымен салыстырыңыз.


Өздік жұмыс тапсырмалары:

(Тапсырманы орындауға қажетті мәліметтер нұсқалар бойынша төменде берілген

4-кестедан алынады)

1. Текстік құжат құрыңыз / көп нүктенің орынына қойылатын файлдың

аты 4-кестедан алынады, 1-тапсырма/.2. Рисования панелі құралдарын пайдаланып … суретін салыңыз оның

элементтерін біртұтас сурет қылып біріктіріңіз, тақырып жазыңыз

/2-тапсырма/.

3. Құжатқа … орналастырыңыз /3- тапсырма/.

4. Суретті текстке қатысты орналастыру әдістерін пайдаланып сурет

фонында … жасаңыз /4-тапсырма/.

4 –кесте


Нұсқа
1-тапсырма


2-тапсырма


3-тапсырма


4-тапсырма

1

С:\Ваша папка\Лаб2_W1

Телевизор

Байланысқан сурет

Шақыру билеті

2

С:\Ваша папка\Лаб2_W2


Будильник


Кірістірілген диаграмма

Визиткалық карточка

3

С:\Ваша папка\Лаб2_W3

Машина

Байланысқан текст

Туған күн открыткасы

4

С:\Ваша папка\Лаб2_W4


Блок-схема

Кірістірілген сурет

Фирма логотипі

5

С:\Ваша папка\Лаб2_W5


Компьютер

Байланысқан кесте

I орынға берілетін мақтау қағазы

Бақылау сұрақтары:


 1. Word процессорындағы, құралдары сурет салуда пайдаланылатын панель қалай аталады?

 2. Word процессорындағы графикамен жасалатын жұмыстарды қандай бағыттарға сәйкес қарастырады?

 3. OLE – технология не үшін қолданылады?

 4. Кірістірілген объекті мен байланысқан объект айырмашылығы қандай?

 5. Объектілерді біріктіру не үшін қажет ?


ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС №5


Каталог: files
files -> «Іскерлік байланыс» 2012 жобасы МӘлімдеме формасы
files -> Мысыр араб республикасының лаңкестікке қарсы күрес жүргізу тәжірибесі
files -> Ынтымақтастықпен өмір сүру
files -> Балаларды халықаралық ұрлаудың азаматтық-құқықтық аспектілері туралы конвенцияны ратификациялау туралы
files -> Ескерту. Тақырыбы жаңа редакцияда Қр жоғарғы Соты Пленумының 1998. 05. 15
files -> «II, III және IV санаттағы объектілерге мемлекеттік экологиялық сараптама қорытындысын беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
бағдарламасына сәйкес
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Реферат тақырыбы
жиынтық бағалауға
сәйкес оқыту
арналған тапсырмалар
Қазақстан республикасы
білім беретін
оқыту мақсаттары
бағалау тапсырмалары
Жалпы ережелер
республикасы білім
рсетілетін қызмет
жиынтық бағалаудың
бекіту туралы
тоқсанға арналған
Қазақстан тарихы
Қазақстан республикасының
мерзімді жоспар
арналған жиынтық
қызмет стандарты
болып табылады
жалпы білім
арналған әдістемелік
Мектепке дейінгі
оқыту әдістемесі
бағалаудың тапсырмалары
Қазақ әдебиеті
пәнінен тоқсанға
Инклюзивті білім
нтізбелік тақырыптық
Зертханалық жұмыс
Әдістемелік кешені
білім берудің
республикасының білім
туралы жалпы
Қазақстанның қазіргі
Қысқа мерзімді
Жұмыс бағдарламасы
қазақ тілінде
қазіргі заман
атындағы жалпы
туралы хабарландыру