Су мұздатқыштарын қолдануға болатын сұйықтықтың қайнау температурасы аспау керекбет9/26
Дата19.05.2023
өлшемі499.93 Kb.
#577164
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   26
Байланысты:
все файл органика
Күшiк құда – Квартиранты - Система онлайн-покупки билетов в кино и на концерты Ticketon.kz, 1513922461, 1547139798, СРС 4, Химия РК1, КАЗ. студентке, 9 тжб қазақ тілі
Липидтер
#879*! Полиқанықпаған май қышқылдарына жатады
* хол қышқылы
*лимон қышқылы
+*линоль қышқылы
*стеарин қышқылы
*пальмитин қышқылы
#880*! Қанықпаған май қышқылдарына жатады
* хол қышқылы
*лимон қышқылы
*линоль қышқылы
+*стеарин қышқылы
*арахидон қышқылы
#881*! Простагландиндердің синтезіне қатысатын қышқыл
* олеин
*стеарин
*линолен
+*арахидон
*пальмитин
#882*! Жай липидтерге жататын қосылыстар
+* триацилглицериндер
*сфинголипидтер
*фосфолипидтер
*терпеноидтар
*стероидтар
#883*! Күрделі сабынданатын липидтерге жатады
* майлар
*балауыздар
*церамидтер
+*фосфолипидтер
* триацилглицериндер
#884*! Сабындалмайтын липидтерге жататын қосылыстар
* сфинголипидтер
*фосфолипидтер
+*стериндер
*твиндер
*майлар
#885 *!Терпендер мен стероидтардың негізі:
*изобутан
*диметил
+*изопрен
*пентан
*пентин
#886*! Моноциклды монотерпендерге жататын қосылыс:
*пинан
*борнан
*камфора
*борнеол
+*лимонен
#887*!Бициклды монотерпендерге жататын қосылыс:
*ментол
*терпин
*ментан
+*камфора
*лимонен
#888*! Стероидтарға жататын қосылыс:
+*гидрокортизон
*терпингидрат
*В-каротин
*лимонен
*камфора
#889*! Өт қышқылдары қай қосылыстың туындысы:
+*холанның
*стеранның
*пропанның
*холестанның
*андростанның
#890*! Тестостерон қай қосылыстың туындысы:
*холанның
*тетреннің
*претнанның
*эргостанның
*+андростанның
#891 *! Стеарин қышқылының термодинамикалық тиімді конформациясы
*қысқаш тәрізді
+*ирек тәрізді
*тежелген
*кресло
*ванна
#892 *!Жай сұйық май:
+*три-О-олеоилглицерин
*три-О-стеароилглицерин
*три-О-пальмитоилглицерин
*1-О-олеооил-2,3-ди-О-пальмитоилглицерин
*1-О-линоленоил-2,3-ди-О-диастероилглицерин
#893 *!Три-О-стеароилглицериннің сілтілік гидролиздену нәтижесінде түзілетін қосылыстар
*+глицерин мен натрий стеараты
*глицерин мен стеарин қышқылдары
*натрий глицераты мен натрий стеараты
*натрий глицераты мен стеарин қышқылы
*Т-О-стеароилглицерин мен натрий стеараты
#894*! Лицетиндердің құрамында болатын қосылыс
*этаноламин
*кефалин
*коламин
*+холин
*серин
#895*! Монотерпендердің құрамында болады
*15 көміртегі
*+10 көміртегі
*5 көміртегі
*4 көміртегі
*1 көміртегі
#896*! Монотерпендердегі изопрен буындарының саны
*1
*+2
*4
*6
*8
#897*! Дитерпендердегі изопрен буындарының саны
*2
*+4
*6
*8
*10
#898*! Тритерпендердегі изопрен буындарының саны
*3
*4
*+6
*8
*10
#899*! Хол қышқылымен реакцияға түскенде гликохол қышқылын түзетін қосылыс
*
+*
*
*
*
#900*! Хол қышқылымен реакцияға түскенде таурохол қышқылын түзетін қосылыс
*
+*
*
*
*
1)Органикалық химияның пәні:
Органикалық қосылыстардың құрамын , қасиеттерін, заңдарын, химиялықөзгерулерін, алыну тәсілдерін оқу
2)Көміртек атомдарының тізбектері тармақталған немесе тармақталмаған болатын қосылыстар тобы:
Алифатты қатар
3)Альдегидтердің функционалдық тобы:
-СНО
4)Изомерлер:
Сапалық және сандық құрамы бірдей, бірақ құрылысы әртүрлі заттар
5) sp- гибридтенген көміртек атомы бар қосылыс:
Метилацетилен
6)Бензол, нафталин, фенантрен:
Арендер
7)Пропанол, этанол, бутанол:
Гомологтар
8)Пентан және неопентан:
Измерлер
9)Гетерофункциялы қосылыс:
Этаноламин
10)Радикал СН2= СН – аталады:
Винил
11)Қосылыстың функционалдық тобы: СН3-СН(ОСН3)-СН2-СН3
Метокси
12)Органикалық қосылыстардың химиялық құрылыс теориясының авторы:
Бутлеров
13)Қышқылдың хлорангидриді:
С4Н9СОCl
14)Гетерфункциялы қосылыстар:
Молекуласында әртүрлі функционал топтары бар қосылыстар
15)Коламин СН2NH2- CH2OH ИЮПАК номенклатурасы бойынша аталады:
2-аминоэтанол
16)Радикал С6Н5-СН2-аталады:
Бензил
17)Халықаралық номенклатура бойынша аталады:СН3-С(СН3)(СН3)-СН2-С---СН
4,4-диметилпентин-1
18)Акролеин СН2—СН- СНО ИЮПАК орынбасу номенклатурасы бойынша аталады :
Пропеналь
19)Қосылыстың классын анықтаңыз: СН3-СН2-С(О)-Н
Альдегид
20)Рационалды номенклатура бойынша аталады: СН3-СН2-СН(СН2)(СН3)-СН2-СН3
3-Этилпентан
21)Радикал С6Н5- аталады:
Фенил
22)Альдегидтер мен кетондардың құрамындағы функционал топ:
Карбонил мен Карбоксид
23)карбон қышқылдарының функционалдық тобы:
-СООН
24)Радикал:
Бензил
25)Гомологтар:
Метанол, этанол, пропанол
26)н.Пентандағы біріншілік көміртегі атомдарының саны:
2
27)Дивинил СН2—СН-СН—СН2 ИЮПАК номенклатурасы бойынша аталады:
Бутадиен-1,3
28)Көмірсутек радикалы:СН2—СН-
Винил
29)Қосылыстың классын анықтаңыз:СН3-СН(СН3)-С—(О)-СН3
Кетон
30)Этиленоксид,пирролидин,тиофен көмірсутектерге жатады:
Гетероциклды
31)Радикал СН2—СН-СН2- аталады :
Аллил
32)Метил,этил,винил:
Радикалдар
33)Полифункциялы қосылыс:
Глицерин
34)Функционал топ- карбоксил :
-СООН
35)Глициннің(аминосірке қышқылы)формуласы:
NH2-CH2-COOH
36)Көмірсутек радикалы:СН3-СН-(СН3)-
Изопропил
37)Халықаралық номенклатура бойынша аталады:СН3-СН2-С---С-С(СН3)(СН3)-СН2-СН3
5,5-диметилнептин-3
38)Қосылыстың классын анықтаңыз: СН3-СН2-О-СН2-СН3
Жай эфир
39)Рационалды номенклатура бойынша аталады:СН3-СН2-СН2-СН2-СН(СН3)-СН2-СН3
Метилэтилбутилметан
40)Құрылымдық измерлер болады:
Пропанол мен метоксиэтан
41)Ең жоғарғы топ:
-СООН
42) Изопрен СН3— -С(СН3)-СН—- СН2 ИЮПАК номенклатурасы бойынша аталады:
2-метилбутадиен-1,3
43)Коваленттік рх-рх байланыс мына атомдардың арасында түзіледі:
--С-С—
44)Сутектік байланыс түзбейді:
Метантиол
45)Көміртегінің валенттілік АО гибридтену түрлері:
Sp3, sp2, sp
47)Көмірсутек радикалы:СН--СН—СН2—
Аллил
48)Бір атомды екіншілік спирт: СН3—СН (ОН)—СН3
1)орынбасушының электрондық әсерінің П-байланыстар бойынша берілуі:
Мезомерлі
2)Толуолдың құрамындағы метил тобының электрондық эффекті:
+1
3)Химиялық байланыстың беріктігінің өлшемі:
Байланыс энергиясы
4)П,п – Қабысу жүйесі бар қосылыс:
Бензол
5)Индуктивті эффект әр уақытта бағытталған:
Электртерістілігі жоғары атомға
6)Нитробензолдағы нитро- топтың электрондық эффектілері:
-1, -М
7)Бензальдегидтің құрамындағы альдегид тобының электрондық эффектілері:
-М, -1
8) Орынбасушының электрондық әсерінің гамма- байланыстар бойынша берілуі:
Индуктивті эффект
9)Сірке қышқылының құрамындағы карбоксил тобының электрондық эффекті:
-1
10)р,П- Қабысу жүйесі бар қосылыс :
Винилхлорид
11)Қабысқан қос байланысы бар қосылыс:
СН2—СН-СН--СН2-
12)Тек қана оң индуктивті эффект (+J) көрсететін орынбасушы:
-СН3
13)Мезомерлі эффект – орынбасушылардың электрондық әсерінің :
П-Байланыстардың қосарланған жүйесі арұылы берілуі
14)Бромбензолдың ұүрамындағы бромның электрондық эффектілері:
+М, -1
15)Электроноакцепторлы орынбасушылар:
-СООН
-СНО
16)СН2--CHNO2 молекуласындағы нитротоптың әсері:
-1, -М
17)Орынбасушы топ электроноакцептор:
Йодбензолда
18)Фенолдың құрамындағы гидроксил тобының электрондық эффектілері:
+М, -1
КЕҢІСТІКТЕГІ ИЗОМЕРИЯ
1. Стереомердің конфигурациялық стандарт бойынша конфи- гурациясы: Салыстырмалы конфигурация.
2. (CH3), CHCH2CH(NH2)COOH молекуласында кездесетін изомерияның түрі: Энантиомерия
3. Энантиомерлердің айырмашылығы: оптикалық активтілігінің таңбасында
4. E, Z- изомерияға қатысады: 1 -бром-1,2дихлорпентен-1
5. Ең кіші есептеу бұрышына қабылданған градус: 60
6. Хлоралма (2-гидрокси-3-хлорбутанди) қышқылының стереоизомерлер саны: 4
7. Оптикалық активті қосылыс: +2-аминопропан қышқылы
8. Антиподтар түрінде болатын қосылыс: a-аминомай қышқылы
9. Диастереомерия тән: алкендерге
10. Фруктозадағы ассиметриялық көміртегі атомдарының саны: 3
11. CH3CH(NH2)COOH молекуласында кездесетін изомерияның түрі: Энантиомерия
12. диастереомерлер түзеді: 2,3-дигидроксибутанди
13. Малеин және фумар қышқылдарының арасында кездесетін изомерияның түрі: цис – транс изомерия
14. E, Z- стереоизомерлер түрінде болады: 1-бром-2-иод-1,2дифторэтен
15. Оптикалық белсенді қосылыс: 2-гидроксипропаналь
16. Бір хиральдық орталығы бар стереоизомер: 2-гидроксипропан қышқылы
17. Цис – транс изомерия болмайтын қосылыс: пропан
18. N = 2"формуласында n: Хиральды орталыктьң саны.
19. Оптикалык изомерлер: Энантиомерлер.
20. Жай байланыстың бойында айналуды есепке алмай атомдардын кеңістікте орналасу реті: Конфигурация.
21. Конфигурациялық изомерлерге жататын молекулаларда: Бір-бірімен салыстырғанда атомдары кеңістікте әртүрлі орналасады.
22. Стереоизомерлердің абсолюттік конфигурациясына сәйкес келеді: R- , S- жүйе.
23. Цис-транс изомерияның түрі: Конфигурациялық
24. Стереоизомерлер:


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   26
©melimde.com 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
бағдарламасына сәйкес
Сабақтың мақсаты
сәйкес оқыту
тоқсан бойынша
Реферат тақырыбы
ғылым министрлігі
бағалауға арналған
оқыту мақсаттары
Сабақ жоспары
жиынтық бағалауға
арналған тапсырмалар
білім беретін
бағалау тапсырмалары
Қазақстан тарихы
Қазақстан республикасы
мерзімді жоспар
жиынтық бағалаудың
тоқсанға арналған
жалпы білім
Зертханалық жұмыс
нтізбелік тақырыптық
арналған жиынтық
республикасы білім
арналған әдістемелік
Қысқа мерзімді
бекіту туралы
болып табылады
Мектепке дейінгі
Қазақ әдебиеті
оқыту әдістемесі
Жалпы ережелер
Қазақстан республикасының
Инклюзивті білім
білім берудің
атындағы жалпы
тақырыптық жоспар
бағалаудың тапсырмалары
рсетілетін қызмет
пәнінен тоқсанға
туралы жалпы
әдістемелік ұсыныстар
пайда болуы
қарым қатынас
коммуналдық мемлекеттік
пәнінен тоқсан
мемлекеттік мекемесі
Суммативное оценивание