Сырттқы магнит өрісі өзгерген кезде, тұйық контурда пайда болған индукция электр қозғаушы күші неге байланысты

Loading...


Дата04.05.2021
өлшемі151.84 Kb.

Сырттқы магнит өрісі өзгерген кезде, тұйық контурда пайда болған индукция электр қозғаушы күші неге байланысты:

Берілген контурмен шектелген беттен өтетін магнит ағыны шамасының өзгеру жылдамдығына.

Контурдың индуктивтілігі неге байланысты (контур вакуумде орналасқан):

Контурдың пішіні мен өлшеміне.

Диэлектрикте ығысу тогының тығыздығы қандай өрнекпен анықталады:


Төменде келтірілген заңдардың қайсысы Максвеллдің

теңдеуін сипаттайды:

Толық ток заңы.

Төмендегі Максвелл теңдеулерінің қайсысы кеңістікте электр өрісі өзгергенде құйынды магнит өрісінің пайда болатынын сипаттайды:


Индукциясы В біртекті магнит өрісінде, ауданы S, N орамнан тұратын контур  бұрыштық жылдамдықпен бірқалыпты айналып тұр. Айналу өсі контур жазықтығында жатыр және индукция сызықтарына перпендикуляр орналасқан. Рамкада пайда болған индукция ЭҚК-інің максимал мәні неге тең:

.

Индуктивтілігі 2 Гн катушкадағы ток күші 0,1 с уақытта 5А ден 3А –ге дейін бірқалыпты кемитін болса, ондағы өздік индукция ЭҚК-і неге тең:

40 В.

Катушкадағы ток күші 0,1 с уақытта 0,7 А-ге бірқалыпты өзгеруі 2,1 В өздік ЭҚК-ін тудырады. Катушканың индуктивтілігі неге тең:

0,3 Гн.

Баллистикалық гальвонометрге жалғанған сақина тәріздес өткізгішке түзу магнит салынды. Тізбектен q=2 мкКл электр мөлшері өтеді. Егер гальвонометр кедергісі 20 Ом болса сақина арқылы өтетін магнит ағыны неге тең:

0,04 мВб.

Индуктивтілігі 1 мГн өткізгіш контурдағы ток күші I = 8t - t2 заңдылығымен өзгереді. Уақыттың қандай t мәнінде өздік индукция ЭҚК – і нөлге тең болады

t=4 c.

Конденсатордағы заряд еңдеуімен өзгеретін гамоникалық тербеліс жасайды. Осы тербелістің периоды неге тең:

Т = 12 с.
Тербелістердің дифференциалды теңдеуі түрінде берілсе, өшпейтін гармоникалық тербелістердің периоды неге тең:

4 с.

4 с.

Конденсатордағы заряд теңдеуімен өзгеретін болса, тізбектегі ток күшінің максимал мәні неге тең:

.

Тербелмелі контурдағы конденсаторға сыйымдылығы сондай тағы бір конденсаторды параллель жалғасақ, контурдағы тербеліс периоды қалай өзгереді:

есе артады.

Амплитудалары мен жиіліктері бірдей, бастапқы фазалары 1=0 және болатын бағыттас екі тербелістерді қосқанда қорытқы тербелістің бастапқы фазасы неге тең:


Осциллограф вертикаль және горизонталь пластиналарына

Uу=Аsint және Ux=Аcost кернеулері берілген. Осциллограф экранындағы сәуле траекториясы қандай болады :Шеңбер.

Электр тербелістерінің дифференциалдық теңдеуі

түрінде берілсе, осы тербелістердің өшу коэффициенті неге тең :Төменде келтірілген математикалық өрнектердің қайсысы өшетін еркін тербелістердің амплитудасын анықтайды:”Толқын ұзындығы” түсінігіне қай тұжырым сәйкес келеді : 1.Толқынның бірлік уақытта жүріп өткен жолы

  1. Фазалар айырымы  болып тербелетін екі нүктенің ара қашықтығы

  2. Фазалары бірдей болып тербелетін көрші екі нүктенің ара қашықтығы

  3. Фазалар айырымы 2 болып тербелетін екі нүктенің ара қашықтығы 5 Толқынның бір период уақытта жүріп өткен ара қашықтығы

3, 4, 5.

Толқын теңдеуі =510-3cos(628t-2x)(м)түрінде берілген. Бөлшектің толқын өзындығы неге тең :

3,14 м.

өрнегі нені анықтайды :

Электромагниттік толқындардың ортада таралу жылдамдығы.

Тербелмелі контур сыйымдылығы 50 нФ конденсатордан, индуктивтілігі мкГн катушкадан тұрады. Қоздырылған толқын ұзындығын анықтаңыздар:1,5 м.

Индуктивтілігі 0,8 Гн электромагниттің орамдарында 0,02 с аралығында ток күші 3 А –ге бірқалыпты өзгергенде пайда болатын өздік индукция э.қ.к.:

120В

Тербелмелі контурдың конденсатор астарларындағы максимал заряд шамасы 50 нКл, ал контурдагы максимал ток күші 1,5 А болатын болса (контурдың актив кедергісін ескермеуге болады), онда тербелмелі контур икемделген вакуумдағы электрмагнитті толқын ұзындығы:

6280 см

Радиусы R тогы бар орамның магнит моментінің сандық мәнін өрнектейтінформуланы көрсетіңіз.

Осциллографтың вертикаль және горизонталь пластинкаларына

және кернеулері берілген. Экрандағы сәуле

траекториясы қандай болады:Эллипс

Индуктивтілігі 0,2 Гн соленоидтан 10 А ток өтеді. Магнит өрісінің энергиясы:

10 Дж

Дифференциалдық теңдеуі болатын тербелісте периодты түрде әсер ететін күштің амплитудасы неге тең:Қабырғалары 5см және 4см, 1000 орамнан тұратын тікбұрышты катушка индукциясы 0,5 Тл біртекті магнит өрісінде орналасқан. Катушкадағы ток күші 2 А. Катушкаға әсер ететін максимал айналдырушы момент:Тербелмелі контур индуктивтілігі катушкадан және электр сыйымдылығы конденсатордан тұрады. Контурдың кедергісін ескермей, контурдың қандай толқын ұзындығына арналғанын анықтаңыз:

2,66 км;

Төменде келтірілген формулалардың қайсысы магнит өрісінің энергиясының тығыздығын анықтайды: ;

0,1 с ішінде ток күші 5 А - ден 3 А - ге дейін бірқалыпты кемитін, индуктивтілігі 2 Гн катушкадагы лездік индукция э.қ.к:

40 В

Егер тербелмелі контурда конденсатордың сыйымдылығын 9 есе азайтса, оның жиілігі:

3 есе артады ;

Толқынның фазалық жылдамдығы –толқын фазасының кез келген нақты мәніне сәйкес нүктенің кеңістікте орын ауыстыруы;

Электрон қозғалысының жағдайларының қайсысында электромагниттік толқын шығарылады:

1) Электрон бірқалыпты және түзу сызықты қозғалады2)Электрон бірқалыпты үдемелі қозғалады 3)Электрон гармоникалық тербеліс жасайды

2 және 3.

Тербелмелі контурдың конденсатор астарларындағы максимал заряд шамасы 50 нКл, ал контурдагы максимал ток 1,5 А болатын болса (контурдың активті кедергісін ескермеуге болады), онда тербелмелі контур икемделген вакуумдағы электромагниттік толқын үзындығы:

6280 см

Төменде келтірілген Максвелл теңдеулерінің қайсысы электр өрісі өзгергенде құйынды магнит өрісі пайда болатынын көрсетеді:


Төменде келтірілген Максвелл теңдеулерінің қайсысы магнит өрісі өзгергенде құйынды электр өрісі пайда болатынын көрсетеді:


Төменде келтірілген Максвелл теңдеулерінің қайсысы магниттік зарядтың болмайтынын көрсетеді:Төменде келтірілген Максвелл теңдеулерінің қайсысы Фарадей заңын сипаттайды:


Егер тербелмелі контурда конденсатордың сыйымдылығн 4 есе арттырса, оның жиілігі

2 есе кемиді.

Электр тербелістің дифференциалдық тендеуі

түрінде берілсе, осы тербелістердің циклдік жиілігі неге тең:Конденсаторды айнымалы ток тізбегіне жалғағанда оның астарларындағы кернеу тербелісі:

Ток күшінен фаза бойынша π/2-ге қалады;

Төменде келтірілген формулалардың қайсысы магнит өрісінің энергиясының тығыздығын анықтайды:

;

0,02 с ішінде ток күші 5 А - ден 3 А - ге дейін бірқалыпты кемитін, индуктивтілігі 2 Гн катушкадагы лездік индукция э.қ.к:

0,1кВ

1 В

10 В

1 мВ

Егер тербелмелі контурда конденсатордың сыйымдылығын 16 есе азайтса, оның жиілігі:

4 есе артады ;

Толқынның фазалық жылдамдығы –

толқын фазасының кез келген нақты мәніне сәйкес нүктенің кеңістікте орын ауыстыруы;

Индуктивтілігі тұрақты катушкада пайда болған өздік индукция

ЭҚК
Егер тербелмелі контурда конденсатордың сыйымдылығн 2 есе арттырса, оның жиілігі

1,41 есе кемиді.

Электр тербелісінің дифференциалдық тендеуі түрінде берілсе, осы тербелістердің өшу коэффициент

неге тең:

Толқын ұзындығы:Достарыңызбен бөлісу:
Loading...
©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
Сабақтың мақсаты
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
рсетілетін қызмет
ғылым министрлігі
Жалпы ережелер
қызмет стандарты
тоқсан бойынша
бекіту туралы
Әдістемелік кешені
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
туралы хабарландыру
тоқсанға арналған
жиынтық бағалаудың
арналған жиынтық
Қазақстан республикасы
бағалау тапсырмалары
жиынтық бағалауға
арналған тапсырмалар
бағалаудың тапсырмалары
Қазақстан республикасының
республикасы білім
білім беретін
пәнінен тоқсанға
Жұмыс бағдарламасы
біліктілік талаптары
Қазақстан тарихы
арналған әдістемелік
әкімінің аппараты
туралы анықтама
мамандығына арналған
қойылатын жалпы
Конкурс туралы
жалпы біліктілік
мемлекеттік әкімшілік
Қазақ әдебиеті
мерзімді жоспар
Мектепке дейінгі
жалпы конкурс
қатысушыларға қойылатын
әдістемелік кешені
оқыту әдістемесі
Қазақстан облысы
ортақ біліктілік
қызмет регламенті
пәнінен тоқсан
мамандығы бойынша
болып табылады

Loading...