Силлабусты э.ғ. к., аға оқытушы Абдрахманова А. С


ТАҚЫРЫП 2. ЭМР – дің әдістерінін түсінігі және оның негізгі элементтерібет3/4
Дата10.09.2017
өлшемі388 Kb.
#20062
1   2   3   4

ТАҚЫРЫП 2. ЭМР – дің әдістерінін түсінігі және оның негізгі элементтері

(б.28-46 /17/; б. 11-67 /18/))
ДӘРІС ЖОСПАРЫ (2 сағ)

1 сағат


 1. ЭМР әдістемелік негіздері.

 2. Экономикалық процестерді тікелей және жанама мемлекеттік реттеу әдістері.

2 сағат

1. Ұйымдастыру-институционалды әдістер. Статистикалық әдістер.

2. Арнайы әдістер. Экономикалық нормативтер.
СЕМИНАР ЖОСПАРЫ (4 сағ)

1 сағат


1. ЭМР әдістемелік негіздері.

2. Экономикалық процестерді тікелей және жанама мемлекеттік реттеу әдістері.

Семинарлық сабақ блок түрінде өткізіледі

Әдебиет: 1-10, 16, 17, 18, 19

2 сағат

1. Ұйымдастыру-институционалды әдістер.2. Экономикалық нормативтер.

Семинарлық сабақ пезентация түрінде өткізіледі

Әдебиет: 1-10, 16, 17, 18, 19

3 сағат


1. Статистикалық әдістер.

2. Арнайы әдістер.

Семинарлық сабақ пезентация түрінде өткізіледі

Әдебиет: 1-10, 16, 17, 18, 19

4 сағат

2 тақырып бойынша студенттер білімін тексеру жазбаша формада өтетін болады


ТАҚЫРЫП 3. Мемлекеттік реттеудің нысандарынің жалпы сапаттамасы

(б. 23-34 /20/; б. 11-28 /21/; б.12-29 /27/)


ДӘРІС ЖОСПАРЫ (2 сағ)

1 сағат


1. Мемлекеттік сектор экономикалық қатынастар жүйесі ретінде.

2. ЭМР жүйесіндегі жекешелендіру.2 сағат

1. Қазақстандағы мемлекеттік меншікті басқару тиімділігі

2. Нарықтық экономикасы дамыған елдерде мемлекеттік реттеу ерекшеліктері.
СЕМИНАР ЖОСПАРЫ (4 сағ)

1 сағат


1. Мемлекеттік сектор экономикалық қатынастар жүйесі ретінде. ЭМР жүйесіндегі жекешелендіру.

2. Қазақстандағы мемлекеттік меншікті басқару тиімділігі.

Семинар сұрақтарын презентация түрінде дайындау

Әдебиет: 1-10, 12-14, 17, 20 – 30

2 сағат

1 Нарықтық экономикасы дамыған елдерде мемлекеттік реттеу ерекшеліктері.Семинар сұрақтарын презентация түрінде дайындау

Әдебиет: 1-10, 12-14, 17, 20 – 30

3 сағат

1. Әлемдік экономикадағы жаһанданудың ұлттық шаруашылықтар дамуын реттеуге ықпалыСеминар сұрақтарын презентация түрінде дайындау

Әдебиет: 1-10, 12-14, 17, 20 – 30

4 сағат

3 тақырып бойынша студенттер білімін тексеру жазбаша формада өтетін болады


ТАҚЫРЫП 4. Болжау және жоспарлау мемлекеттік

реттеудің негізгі әдістеры ретінде

(б. 35-45 /28/; б. 46-67 /29/)
ДӘРІС ЖОСПАРЫ (2сағ)

1 сағат


1. Ұлттық экономиканың әлеуметтік-экономикалық динамикасын болжамдау.

2. Ұлттық экономиканың әлеуметтік-экономикалық динамикасын жоспарлау.2 сағат

1. Нарықтық экономикасы дамыған елдерде әлеуметтік-экономикалық дамуды жоспарлау мен болжамдау ерекшеліктері

2. ҚР-да әлеуметтік-экономикалық дамуды жоспарлау мен болжамдау ерекшеліктері
СЕМИНАР ЖОСПАРЫ (4 сағ)

1 сағат


1. Ұлттық экономиканың әлеуметтік-экономикалық динамикасын болжамдау

2. Ұлттқы экономиканың әлеуметтік-экономикалық дамуын жоспарлау

Семинарлық сабақты интеллектуалды хоккей формасында өткізу

Әдебиет: 12, 13, 14, 15, 20 – 30

2 сағат

1Нарықтық экономикасы дамушы елдердегі әлеуметтік-экономикалық дамуды жоспарлу мен болжамдау ерекшеліктері.Семинар сұрақтарын презентация түрінде өткізу

Әдебиет: 12, 13, 14, 15, 20 – 30

3 сағат

1. Нарықтық экономикасы дамыған елдерде әлеуметтік-экономикалық дамуды жоспарлау мен болжамдау ерекшеліктеріСеминар сұрақтарын презентация түрінде өткізу

Әдебиет: 12, 13, 14, 15, 20 – 30

4 сағат

4 тақырып бойынша студенттер білімін тексеру жазбаша формада өтетін болады


ТАҚЫРЫП 5. ЭКОНОМИКАНЫ РЕТТЕУДІҢ ҚАРЖЫЛЫҚ-БЮДЖЕТТІК ӘДІСТЕРІ

(б. 20-56 /11/; б. 77-82 /29/)
ДӘРІС ЖОСПАРЫ (2 сағ)

1 сағат


 1. Мемлекеттік бюджеттің мәні мен құрылымы.

 2. Бюджет балансы. Бюджет тапшылығы

2 сағат

1. Мемлекеттік берешекті басқару стратегиясы.

2. Мемлекеттің фискалды саясаты
СЕМИНАР ЖОСПАРЫ (4 сағ)

1 сағат


1. Мемлекеттік бюджеттің мәні мен құрылымы.

2. Бюджет балансы. Бюджет тапшылығы

Сабақ блок-сұрау формасында өткізіледі

Әдебиет: 4, 5, 11, 20 – 30

2 сағат

1. Мемлекеттік берешекті басқару стратегиясы.2. Мемлекеттің фискалды саясаты

Сабақ блок-сұрау формасында өткізіледі

Әдебиет: 4, 5, 11, 20 – 30

3 сағат


1. Нарықтық экономикасы дамыған елдердегі қаржы-бюджеттік реттеу ерекшеліктері

2. ҚР-ғы бюджеттік-қаржылық реттеуді жетілдіру жолдары

Сабақ презентация формасында өткізіледі

Әдебиет: 4, 5, 11, 20 – 30

4 сағат

5 тақырып бойынша студенттер білімін тексеру жазбаша формада өтетін болады


ТАҚЫРЫП 6. Экономиканы ақша – несиеләік реттеудің негізгі механизмдері

(б. 21-56 /16/; б. 56-91 /26)


ДӘРІС ЖОСПАРЫ (2 сағ)

1 сағат


 1. Ақша-несие саясатының мәні

 2. Ақша-несие саясатының максаттары

2 сағат

1.Ақша-несие саясатын мемлекеттік реттеу ерекшеліктері

2.ҚР Ұлттық Банкі іс-әрекетінің негізгі бағыттары
СЕМИНАР ЖОСПАРЫ (4 сағ)

1 сағат


1. Ақша-несие саясатының мәні

2. Ақша-несие саясатының максаттары

Сабақ презентация формасында өткізіледі

Әдебиет: 12-15, 17, 20 – 30

2 сағат

1. Дамушы елдердегі ақша-несие саясатын мемлекеттік реттеудің ерекшеліктері2. ИРС-гі ақша-несие саясатын мемлекеттік реттеудің ерекшеліктері

Сабақ презентация формасында өткізіледі

Әдебиет: 12-15, 17, 20 – 30

3 сағат


1. ҚР Ұлттық Банкі іс-әрекетінің негізгі бағыттары

2. ҚР-ғы ақша-несие саясатын мемлекеттік реттеудің негізгі бағыттары

Сабақ презентация формасында өткізіледі

Әдебиет: 12-15, 17, 20 – 30

4 сағат

6 тақырып бойынша студенттер білімін тексеру жазбаша формада өтетін болады


ТАҚЫРЫП 7. ЭКОНОМИКАЛЫҚ ӨСІМ: НЕГІЗГІ ФАКТОРЛАРЫ МЕН ОНЫ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ БОЙЫНША МЕМЛЕКЕТТІК ІС ШАРАЛАР

(б.89-111 /21/; б. 56-89 /24/)
ДӘРІС ЖОСПАРЫ (2 сағ)

1 сағат


1. Экономикалық өсім түсінігі мен факторлары.

2. Экономикалық өсімді мемлекеттік реттеу

2 сағат

1. ҚР экономикалық өсімді мемлекеттік реттеу ерекшеліктері.2. ҚР экономикалық өсімді мемлекеттік реттеу мәселелері.
СЕМИНАР ЖОСПАРЫ (4 сағ)

1 сағат


1. Экономикалық өсімнің түсінігі

2. Экономикалық өсімнің факторлары.

Сабақта блок-сұрау өткізу

Әдебиет: 12, 13, 14, 20

2 сағат

1. Экономикалық өсімге ықпал ететін макроэкономикалық саясаттың түрлері.Сабақта блок-сұрау өткізу

Әдебиет: 12, 13, 14

3 сағат

1. Экономикалық өсімді мемлекеттік ретету мәселелері.

Семинар сабағында «экономикалық соғыс» ойынын өткізу

Әдебиет: 12, 13, 14, 20

4 сағат

7 тақырып бойынша студенттер білімін тексеру жазбаша формада өтетін болады


ТАҚЫРЫП 8. ҒЫЛЫМИ – ТЕХНИКАЛЫҚ ПРОГРЕССТІҢ БАҒЫТТАМАСЫ ЖӘНЕ ОНЫ ЖЕДЕЛДЕТУДЕГІ МЕМЛЕКЕТТІҢ РӨЛІ
ДӘРІС ЖОСПАРЫ (2 сағ)

1 сағат


1. Ғылыми-техникалық прогресс маңызды экономикалық ресурс ретінде.

2 Ғылыми-техникалық прогрессты мемлекеттік реттеу ерекшеліктері.

2 сағат

1. Нарықтық экономикасы дамыған елдердегі ҒТП мемлекеттік қолдау ерекшеліктері2. 2003-2015 жж. ҚР дамуының индустриалды-инновациялық стратегиясы
СЕМИНАР ЖОСПАРЫ (4 сағ)

1 сағат


1. Ғылыми-техникалық прогресс маңызды экономикалық ресурс ретінде.

2 Ғылыми-техникалық прогрессты мемлекеттік реттеу ерекшеліктері.

Семинарды презентация түрінде өткізу

Әдебиет: 12, 13, 15

2 сағат

1. Нарықтық экономикасы дамыған елдердегі ҒТП мемлекеттік қолдау ерекшеліктеріСеминарды турнир түрінде өткізу

Әдебиет: 12, 13, 15

3 сағат

1. 2003-2015 жж. ҚР дамуының индустриалды-инновациялық стратегиясыСеминарды презентация түрінде өткізу

Әдебиет: 12, 13, 15

4 сағат

8 тақырып бойынша студенттер білімін тексеру жазбаша формада өтетін боладыТАҚЫРЫП 9. Мемлекеттің құрылымдық, өнеркәсіптік және инвестициялық саясаттарын

қалыптастыру мен және жүзеге асыру механизмі

(б. 34-76 /24/; б. 56-61 /27/)
ДӘРІС ЖОСПАРЫ (2 сағ)

1 сағат


1. Инвестиция мен инвестициялық саясаттың мәні. Қолайлы инвестициялық ортаның қалыптасуы

2. Структуралық саясаттың мәні2 сағат

1. Нарықтық экономикасы дамыған елдердегі өндірістык саясаттың ерекшеліктері

2. Қазақстан Республикасындағы өндірістык саясаты
СЕМИНАР ЖОСПАРЫ (4 сағ)

1 сағат


1. Инвестиция мен инвестициялық саясаттың мәні.

2. Қолайлы инвестициялық ортаның қалыптасуы

Сабақ меминар пікір-талас формасында өткізіледі

Әдебиет: 12-16, 20

2 сағат

1. Структуралық саясаттың мәні2. Дамушы елдердегі структуралық саясаттың ерекшеліктері.

Сабақ меминар пікір-талас формасында өткізіледі

Әдебиет: 12-16, 20

3 сағат


1. Нарықтық экономикасы дамыған елдердегі өндірістык саясаттың ерекшеліктері

2. Қазақстан Республикасының өндірістык саясаты

Сабақ меминар пікір-талас формасында өткізіледі

Әдебиет: 12-16, 20

4 сабақ

9 тақырып бойынша студенттер білімін тексеру жазбаша формада өтетін болады


ТАҚЫРЫП 10. Аграрлық сфераны мемлекеттік реттеу

(б. 34-76 /24/; б. 56-61 /27/)
ДӘРІС ЖОСПАРЫ (2 сағ)

1 сағат


1. Рационалды табиғат пайдаланудың мәні мен оны мемлекеттік реттеудің қажеттілігі.

2. Қазақстан Республикасындағы аграрлы саясаттың ерекшеліктері.

2 сағат

1 АӨК мемлекеттік реттеу2 ҚР-ғы ауылшаруашылық өндірушілерді мемлекеттік қолдау бойынша ерекшеліктер
СЕМИНАР ЖОСПАРЫ (4 сағ)

1 сағат


1 Рационалды табиғат пайдаланудың мәні.

2.Жер ресурстарын пайдалануды мемлекеттік реттеудің қажеттілігі.

Сабақ пікір талас семинар формасында өткізіледі.

Әдебиет: 12-16, 20

2 сағат

1 Жер ресурстарын пайдалануды мемлекеттік реттеудің шетелдік тәжірибесін талдау.2 Дамыған елдердегі рационалды табиғат пайдалану ерекшеліктері.

Сабақ презентация формасында өтеді.

Әдебиет: 12-16, 20

3 сағат


1.Қазақстан Республикасындағы аграрлы саясаттың ерекшеліктері

2. ҚР ауылшаруашылық өндірушлерді қолдау бойынша мемлекеттік саясат

Сабақ пікір талас семинар формасында өткізіледі

Әдебиет: 12-16, 20

4 сағат

10 тақырып бойынша студенттер білімін тексеру жазбаша формада өтетін болады


ТАҚЫРЫП 11. Бәсекелік ортаны қалыптастыру және монополияны реттеу

(б. 78-95 /20/; б. 67-80 /26/)
ДӘРІС ЖОСПАРЫ (2 сағ)

1 сағат


1. Бәсекелік ортаны қалыптастыру

2. Отандық нарықтарда бәсекелік ортаның ерекшеліктері

2 сағат

1. Экономиканы монополияға қарсы реттеудің ерекшеліктері.2. Қазақстан Республикасындағы монополияға қарсы реттеу және оның тиімділігі.
СЕМИНАР ЖОСПАРЫ (4 сағ)

1 сағат


1 Жағымды бәсекелік ортаны қалыптастыру ерекшеліктері

2 Ұлттық экономикадағы тиімді бәсекелік ортаны қалыптастыру қажеттілігі.

Сабақ пікір талас семинар формасында өткізіледі

Әдебиет: 12-16, 20 21

2 сағат

1 Монополияға қарсы саясатты қалыптастырудың мәні: қарқындары мен мәселелері2 ҚР монополияға қарсы саясаты.

Сабақ пікір талас семинар формасында өткізіледі

Әдебиет: 12-16, 20 21

3 сағат


Мынадай тақырыпқа шағын конференция өткізу: «Монополияға қарсы реттеу ерекшеліктері», «Қазақстан Республикасының экономикасын реттеудің монополияға қарсы шараларының тиімділігі»

Әдебиет: 12-16, 20 21

4 сағат

11 тақырып бойынша студенттер білімін тексеру жазбаша формада өтетін болады


ТАҚЫРЫП 12. Жұмыспен қамтуды мемлекеттік реттеу және халықты әлеуметтік қорғау

(б. 78-95 /20/; б. 67-80 /26/)
ДӘРІС ЖОСПАРЫ (2 сағ)

1 сағат


1. Жұмыспен қамтуды және еңбек нарығын мемлекеттік реттеу әдістері.

2. Мемлекеттің әлеуметтік саясатының негізгі бағыттары.

2 сағат

1. Халықты әлеуметтік қорғау жүйесін мемлекеттік реттеу.2. Қазақстан Республикасындағы әлеуметтік саланың жағдайын жалпы бағалау.
СЕМИНАР ЖОСПАРЫ (4 сағ)

1 сағат


1. Жұмыспен қамтуды және еңбек нарығын мемлекеттік реттеу әдістері.

2. Халықты әлеуметтік қорғау жүйесін мемлекеттік реттеу.

Семинарлық сабақ блок-сұрау формасында өткізіледі

Әдебиет: 12, 13, 14

2 сағат

1. Нарықтық экономикасы дамыған елдерде халықты әлеуметтік қорғау жүйесін мемлекеттік реттеу ерекшеліктеріСабақ жеке жоба формасында өткізіледі

Әдебиет: 12, 13, 14, 20 – 30

3 сағат

1. Мемлекеттің әлеуметтік саясатының негізгі бағыттары2. Мемлекеттің әлеуметтік саясатын жетілдіру жолдары

Семинарлық сабақ блок-сұрау формасында өткізіледі

Әдебиет: 12, 13, 14, 20

4 сағат


12 тақырып бойынша студенттер білімін тексеру жазбаша формада өтетін болады
ТАҚЫРЫП 13 Экологиялық реттеу бойынша мемлекеттік іс шаралар жүйесі

(б. 145-189 /13/; б. 34-67 /24/)
ДӘРІС ЖОСПАРЫ (2 сағ)

1 сағат


1. Экологиялық реттеу ерекшеліктері.

2. Экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселелері

2 сағат

1.Қазақстандағы экологиялық реттеудің әлеуметтік-экономикалық сипаттамасы мен бағыттары2. экологиялық апаттар қаупі мен жаһандану
СЕМИНАР ЖОСПАРЫ (4 сағ)

1 сағат


1. Экологиялық реттеу ерекшеліктері.

2. Қазақстан Республикасындағы экологиялық мәселелер

Семинарлық сабақ блок-сұрау формасында өткізіледі

Әдебиет: 12, 13, 14, 20

2 сағат

Сабақ «Қазақстан Республикасындағы экологиялық реттеу мәселелері» тақырыбына пікір талас семинар өткізуСеминарлық сабақ блок-сұрау формасында өткізіледі

Әдебиет: 12, 13, 14, 20

3 сағат

Мынадай тақырыптырға дебаттар өткізу: «Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық сипаттамасы мен экологиялық реттеу ерекшеліктері (аймақтық аспект)», «Ғаламдық экологиялық қауіптер мен олардың алдын алу бойынша шаралар»Әдебиет: 12, 13, 14, 20

4 сағат


13 тақырып бойынша студенттер білімін тексеру жазбаша формада өтетін болады
ТАҚЫРЫП 14. СЫРТҚЫЭКОНОМИКАЛЫҚ ІС-ӘРЕКЕТТІ МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУ

(б. 145-189 /13/; б. 34-67 /24/)
ДӘРІС ЖОСПАРЫ (2 сағ)

1 сағат


1. Сыртқы сауданы, капитал миграциясы мен валюта-қаржылық саланы мемлекеттік реттеу

2. Төлем балансы және валюталық реттеу негіздері

2 сағат

1. Қазақстан Республикасының валюталық саясаты.2. Қазақстанның сыртқыэкономикалық байланыстарының қалыптасуы мен дамуы
СЕМИНАР ЖОСПАРЫ (4 сағ)

1 сағат


1. Сыртқы сауданы мемлекеттік реттеу

2. Капитал миграциясы мен валюта-қаржылық саланы мемлекеттік реттеу

Сабақ семинар-пікір-талас формасында өткізіледі

Әдебиет: 11, 12, 13

2 сағат

1. Төлем балансы және валюталық реттеу негіздері2. ИРС-гі сыртқыэкономикалық іс-әрекетті мемлекеттік реттеу ерекшеліктері

Сабақ блок-сұрау формасында өткізіледі

Әдебиет: 11, 12, 13 15

3 сағат


1. Қазақстан Республикасының валюталық саясаты.

2 Қазақстанның сыртқыэкономикалық байланыстарының қалыптасуы мен дамуы

Сабақ семинар-пікір-талас формасында өткізіледі

Әдебиет: 11, 12, 13

4 сағат

14 тақырып бойынша студенттер білімін тексеру жазбаша формада өтетін болады


ТАҚЫРЫП 15. АЙМАҚТАРЫНЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ

ДАМУЫН МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУ

(б. 27-38 /13/; б. 77-89 /14/)
ДӘРІС ЖОСПАРЫ (2 сағ)

1 сағат


1. Экономиканы аймақтық реттеу ерекшеліктері

2. Қазақстан Республикасындағы аймақтық экономиканың мәселелері

2 сағат

1. Қазақстан аймақтарының әлеуметтік-экономикалық сипаттамасы және оларды мемлекеттік реттеу ерекшеліктері:- Шығыс Қазақстан

- Солтүстік-Шығыс Қазақстан

- Орталық Қазақстан

- Оңтүстік-Шығыс Қазақстан

- Оңтүстік Қазақстан

- Солтүстік-Батыс Қазақстан

- Оңтүстік-Батыс Қазақстан
СЕМИНАР ЖОСПАРЫ (4 сағ)

1 сағат


1. Экономиканы аймақтық реттеу ерекшеліктері

2. Қазақстан Республикасындағы аймақтық экономиканың мәселелері

Сабақ семинар-пікір талас формасында өткізіледі

Әдебиет: 5, 12 – 15

2 сағат

1. Қазақстан Республикасындағы аймақтық экономиканың мәселелері2. Қазақстан аймақтарының әлеуметтік-экономикалық сипаттамасы және оларды мемлекеттік реттеу ерекшеліктері: Шығыс Қазақстан, Солтүстік-Шығыс Қазақстан, Орталық Қазақстан

Сабақ презентация формасында өткізіледі

Әдебиет: 5, 12 – 15

3 сағат


1. Қазақстан аймақтарының әлеуметтік-экономикалық сипаттамасы және оларды мемлекеттік реттеу ерекшеліктері: Оңтүстік-Шығыс Қазақстан, Оңтүстік Қазақстан, Солтүстік-Батыс Қазақстан, Оңтүстік-Батыс Қазақстан.

Сабақ презентация формасында өткізіледі

Әдебиет: 5, 12 – 15

4 сағат


15 тақырып бойынша студенттер білімін тексеру жазбаша формада өтетін болады

Үлгі 6

Пәнді оқу-әдістемелік қамтамасыз ету

1. Ұсынылатын эдебиеттер тізімі


 1. Н.Ә. Назарбаев. Қазақстанның дүниежүзінің барынша бәсекеге қабілетті елу елінің қатарына ену стратегиясы. Астана, 2006.

 2. 2003-2015 жылдарға арналған елдің индустриалды-инновациялық даму Тұжырымдамасы.

 3. 1995 жылдың 30 тамызындағы Қазақстан Республикасының Конституциясы.

 4. 1992 жылғы 4 маусымдағы № 1543 Қазақстан Республикасының «Жеке кәсіпкерлікті қорғау және қолдау туралы» Заңы.

 5. 1998 жылдың 2 шілдесіндегі № 267-1 Қазақстан Республикасының «Сыбайлас жемқорлықпен күрес туралы» Заңы (23.07. 1999 жылғы № 454 Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес енгізілген 28.04.2000ж № 46 өзгерістермен).

 6. 2000 жылғы 5 маусымдағы № 839 Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік атаулы көмек туралы» Заңы.

 7. 2000 жылғы 24 сәуірдегі № 2235 Қазақстан Республикасының «Салықтар және бюджетке түсетін өзге де міндетті төлемдер туралы» Заңы.

 8. «Қазақстан Республикасының 2006 жылға арналған бюджеті туралы» Қазақстан Республикасының Заңы. «Казахстанская правда» 2005 жылғы 26 желтоқсан.

 9. 1998 жылғы № 213-1 Қазақстан Республикасының «Нормативтік құқықтық актілер туралы» Заңы.

 10. Елемесов Р., Жатканбаев Е. Государство и рынок: Учебное пособие. Алматы: Каржы-Каражат, 1997г.

 11. Каренов Р.С. Государственное регулирование экономики. Алматы: Гылым, 1999-254с.

 12. А.С. Әбдрахманова. Экономиканы мемлекеттік реттеу. Оқу құралы, 2008 – 251с.

13. Государственное регулирование экономики в условиях Казахстана. Под ред. Мамырова Н.К.-Алматы, 2003.

14. Бибатырова И.А. Государственное регулирование национальной экономики. Алматы: Казак университеты - 2004

15. К экономике знаний через инновации и образование. Лекция Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева в Евразийском национальном университет им. Л.Н.Гумилева - Казахстанская правда, 2006, июнь.

16. Концепция перехода Республики Казахстан к устойчивому развитию на 2007-2024 годы – Казахстанская правда, 2006, 18 ноября

17. Закон Республики Казахстан «О государственной адресной социальной помощи» от 17 июля 2003г.:БД Юрист Z010246

18. Закон Республики Казахстан «О государственных закупках» от 16 июля 1997 г: Казахстанская правда. -1998. - 11 дек.

19. 3акон Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан»: Казахстанская правда . - 1998. - 26 дек.

20. Закон Республики Казахстан «О членстве РК в МВФ, МБРР, МК, MAP, МАГИ, МЦУИС, ЕБРР и др.»: БД Юрист Z 010264, Казахстанская правда от 26 дек. 2001 г., №55

21. 3акон Республики Казахстан «Об инвестициях» от 8 января 2003 г.: БД Юрист Z030373

22. 3акон РК от 30 марта 1995 года «О национальном банке РК»

23. Постановление Правления Национального банка РК от 5 сентября 2001 года. № 343 «Об утверждении инструкции об организации экспортно-импортного валютного контроля в РК»: ИБМФ РК- 2002 -7-С.2-33.

24. Указ Президента РК «О стратегии индустриально-иннова­цион­­ного разви­тия РК на 2003-2015годы» от 17 мая 2003г. №1096: БД Юрист U031096

25. Аджубей Ю.В., Хвойник П.И., Артемьев И.Е. Международное предпри­нимательство анализ зарубежного опыта. - М.: Наука, 2007. - 205с.

26. Айсагалиева С.С., Анализ инвестиционной деятельности в Республике Казахстан // Экономика и статистика. -2006. - №1-2. - С. 75-79.

27. Айтказы Д. Денежно- финансовые проблемы макроэкономической стабилизации //Транзитная экономика.-2005.-№1.-С.62-76.

28. Амринова А. Политика управления государственным долгом//Финансы Казахстана Каржы каражат, 2007, 2, с. 45-53

29. Амринова А. Проблемы формирования структуры государственного дол­га в условиях устойчивого развития экономики Казахстана// Транзитная экономика,2006,4,с.115-120

30.www.zakon.kz – законодательство РК, справочная система ЮРИСТ

31. www.stat.kzАгентство РК по статистике

32. www.nationalbank.kz – Национальный Банк РК

33. www.enbek.kz – Министерство труда и социальной защиты РК

34. www.minplan.kz – Министерство экономики и бюджетного планирования РК

35. www.minfin.kz – Министерство финансов РК

36. www.mit.kz – Министерство индустрии и торговли

37. www.government.kz – Правительство РК

38. www.akorda.kz – Официальный сайт Президента РК


2. Бақылау сұрақтары

  1. Бірінші аралық бақылауға арналған сұрақтар
 1. ЭМР – дің теориялық аспектісі және оның объектісі

 2. Нарықтық экономиканың дамуындағы және қалыптасуындағы мемлекеттің рөлі.

 3. Мемлекеттің экономикалық рөлі мәселелері бойынша негізгі ғылыми бағыттар.

 4. Институционалдықтың мәні.

 5. Трансакциондық шығындар өсуінің негізгі себептері мен түсінігі және олардың минимизациясындағы мемлекеттің рөлі.

 6. Мемлекеттік ретеудің объектілері.

 7. ЭМР субъектілері.

 8. ЭМР динамикалылығы және анықтамасының ғылыми негіздері.

 9. ЭМР приоритеттілігі және құрамы.

 10. ЭМР – дің әдістері және негізгі тетіктері.

 11. ЭМР әдіснеамасы және оның тұрақты жетілуінің қажеттілігі.

 12. ЭМР – дің теориялық және заңдылық – құқықтық негіздері.

 13. ҚР Конституциясы ЭМР – ді ұйымдастыру негіздері ретінде

 14. Бизнес және кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдаудың ұйымдастырушы – құқықтық қамтамасыз етілуі.

 15. Шетелде ЭМР – ді жүзеге асыру ерекшеліктері.

 16. Өтпелі экономика: мәні, негізгі сипаттамасы, және трансформациялық үрдістегі мемлекеттің рөлі.

 17. Өтпелі экономиканың үлгілер жүйесі.

 18. Құнды қағаздар нарығы.

 19. Нарықтық құрылымдарды қалыптастырудағы мемлекеттің рөлі.

 20. Еңбек нарығы.

 21. Экономикалық өсім.

 22. Мемлекеттің жалпыэкономикалық және құрылымдық саясатын айқындау әдіснамасы.

 23. Өндіріс факторларын рационалды пайдалану бойынша мемлекеттік шаралардың жүйесі және оның тиімділігін өлшеуге макроэкономикалық ыңғай.

 24. Экономиканың салалық құрылымын реттеудің және өндірістік аяның приоритетті саласын таңдаудың ұйымдастырушылық - әдіснамалық аспектісі.

 25. Мемлекеттің өндіргіш күштерін орналастыру кезіндегі жалпымемлекеттік көзқарастардың алғашқылығы және оны оптимизациялау кезіндегі инфрақұрылымдық салалардың рөлі.

 26. Экономикалық болжаудың ғылыми-әдіснамалық негіздері түсінігі және мәні.

 27. Мемлекеттік ұлттық бағдарламаларды өңдеулің әдіснамасы, ұйымдастырылуы және түсінігі.

 28. Стратегиялық жоспарлаудың әдіснамасының мәні.

 29. ҒТП қалыптасуының ұйымдастырушылық негіздері, принциптері және факторлары.

 30. ҒТП – ке мемлекет әсерінің әкімшілік-құқықтық және экономикалық тетіктері.


Каталог: attachments -> article -> 696
article -> Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 17 қазандағы №1108 қаулысы
article -> Жылғы қорытынды аттестаттау
696 -> Қазтұтынуодағы
696 -> Пән: ет2205 «Экономикалық теория» Мамандықтар
696 -> Пән оет 1109 «Экономикалық теория негіздері» Мамандықтар: 5В140100-Ақпаратық жүйе, 5В030100- зангерлік, 5В090200-Туризм, 5В072700 – Азық-түлік өнмдерінің технологиясы, 5В020200 – Халықаралық қатынастар Кафедра
696 -> «Муниципалды менеджмент»
696 -> Пән: ет2205 «Экономикалық теория» Мамандықтар
696 -> 10 маусым 2010ж. Хаттама №10 Кафедра жетекшісі: Жетпісбаева М. К


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақтың мақсаты
Сабақ тақырыбы
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
рсетілетін қызмет
бағалауға арналған
Жалпы ережелер
Сабақ жоспары
Қазақстан республикасы
қызмет стандарты
бекіту туралы
жиынтық бағалауға
жиынтық бағалаудың
республикасы білім
тоқсанға арналған
бағалау тапсырмалары
Қазақстан республикасының
Реферат тақырыбы
арналған тапсырмалар
арналған жиынтық
білім беретін
бағдарламасына сәйкес
Әдістемелік кешені
болып табылады
мерзімді жоспар
бағалаудың тапсырмалары
туралы хабарландыру
Қазақстан тарихы
арналған әдістемелік
пәнінен тоқсанға
республикасының білім
сәйкес оқыту
Қазақ әдебиеті
Мектепке дейінгі
оқыту мақсаттары
қазақ тілінде
нтізбелік тақырыптық
жалпы білім
Жұмыс бағдарламасы
оқыту әдістемесі
білім берудің
Республикасы білім
әдістемелік ұсыныстар
Инклюзивті білім
пәнінен тоқсан
туралы анықтама
тақырыптық жоспар
мамандығына арналған