Силлабусы пәннің сипаттамасыДата13.04.2020
өлшемі38.44 Kb.
Робототехника негіздері пәнінің
СИЛЛАБУСЫПәннің сипаттамасы: «Робототехника негіздері» пәні студенттерді орта мектептегі робототехникалық пәндерді оқыту әдістемесін ұдайы жетілдіруге мүмкіндік беретін кәсіби құзыреттерді қалыптастыруды жетілдіретін негізгі курс болып табылады.
Пәннің мақсаты: орта мектепте робототехникалық пәндерді оқыту әдістемесін ұдайы жетілдіруге мүмкіндік беретін кәсіби құзыреттерді қалыптастыруды жетілдіру болып табылады.
Пәннің міндеттері:
  • орта мектепте робототехникалық пәндерді оқытуды қалыптастыру мен қолдану туралы теориялық және практикалық-әдістемелік құзыреттерді жетілдіру;

  • робот технологияларының білім берудегі әлеуетін пайдаланып, болашақ мұғалімнің оқытуды ұйымдастыру және конструкторлық және бағдарламалық қамсыздандыруды құру және мұғалімнің кәсіби педагогикалық, ғылыми-әдістемелік, шығармашылық-жобалау жұмысын ұйымдастыру құзыреттіліктерін жетілдіру.Оқытудың қорытынды нәтижелері:

 • роботтарды құрастыру негіздері мен басқаруды, білім алушылардың ақпараттық сауаттылығын дамытудың негізгі әдістемелерін жобалау және жоспарлау траекториясын білуі тиіс;

 • білім алушылардың жас және жеке ерекшеліктерін ескеру, дарынды білім алушымен жұмыс жасаудың негізгі принциптерін, дұрыс және тиімді қарым-қатынас құруды орындауы тиіс;

 • пән бойынша робот техникасы құралдарын қолдана отырып отырып оқу-тәрбие жұмысын ұйымдастыру және жоспарлау дағдыларын, білім алушылардың ақпараттық құзыреттілігін дамыту үшін сабақты робот техникасы құралдарын қолдана отырып жобалау тәсілдерін, түрлі тапсырмаларды орындау үшін LEGO MINDSTORMS EV3 және Arduino микроконтроллерін қолдана отырып, роботтарды модельдеу және бағдарламалау жұмыстарын, құрастыру дағдыларын қолдануы тиіс.


Пререквизит:

 1. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар;

 2. Информатиканы окытудың әдістемесі.


Постреквизит:

 1. Педагогикалық тәжірибе;

 2. Диплом алды тәжірибе.


Пәнді оқыту жоспары

Дәрістің тақырыптық жоспары:
Тақырып аттары

Сағат саны

Өткізу түрі және бағалау

Оқыту

нәти желері

1

Робототехникаға кіріспе. Робототехниканың тарихы мен болашағы

1

Өткізу түрі: есептерге негізделген оқыту (TaskBL), тиімді кері байланыс.

Ағымды бағалау: Сұрақтар бойынша ауызша сұрау. Тесттік тапсырмаларды орындау.1.1, 2.1, 4.1

2

Роботтардың түсінігі, тағайындалуы, түрлері

1

Өткізу түрі: шағын топтарда оқыту (SGL), ойын еркін білдіру.

Ағымды бағалау: Жарыссөздер (дебат). Тесттік тапсырмаларды орындау1.1, 2.1

3

Модельдерді жобалау

1

Өткізу түрі: есептерге негізделген оқыту (TaskBL).

Ағымды бағалау: Сұрақ-жауап әдісі (эвристикалық әңгімелесу), пікір-талас.1.1, 4.1

4

Қарапайым беріліс механизмдері мен жүйелері

1

Өткізу түрі: топтағы жұмысқа негізделген оқыту (TBL).

Ағымды бағалау: талқылау, ынтымақтастық, серіктестік және тұлға аралық қарым-қатынас дағдыларын тәжірибе жүзінде қолдану.1.1, 2.1

5

Автоматты басқару теориясы.

1

Өткізу түрі: топ студенттерінің көмегімен оқыту (PAL), тиімді кері байланыс.

Ағымды бағалау: Сұрақ-жауап әдісі, өзекті тақырыпты анықтау.1.1, 2.1, 4.1

6

Робототехниканы оқыту әдістері

1

Өткізу түрі: есептерге негізделген оқыту (TaskBL), жеке-дара тиімді кері байланыс.

Ағымды бағалау: Сұрақтар бойынша ауызша сұрау, әрбір студенттің қатысуын қадағалау.1.1, 2.1, 4.1

7

Робототехникадағы жобалау қызметі

1

Өткізу түрі: мәселеге негізделген оқыту (РBL)

Ағымды бағалау: тесттік тапсырмаларды орындау1.1, 2.1

8

Білім жинағында қарапайым және беру механизмдерін іске асыру

1

Өткізу түрі: есептерге негізделген оқыту (TaskBL)

Ағымды бағалау: сұрақтар бойынша ауызша сұрау. Миға шабуыл.1.1, 4.1

9

Роботтарды құрастыру және бағдарламалау

1

Өткізу түрі: есептерге негізделген оқыту (TaskBL), тиімді кері байланыс.

Ағымды бағалау: Ситуациялық есептер шығару. Тесттік тапсырмаларды орындау1.1, 2.1

10

Автоматты бағдарламалау теориясы негізінде бағдарламалар құру

1

Өткізу түрі: шағын топтарда оқыту (SGL), Panel.

Ағымды бағалау: презентациядан соң аудиторияның сұрақтарына жауап береді, Сұрақ-жауап әдісі (эвристикалық әңгімелесу).1.1, 2.1, 4.1

11

Техникалық шығармашылық саласында жобаны әзірлеу.

1

Өткізу түрі: мәселеге негізделген оқыту (РBL), тиімді кері байланыс.

Ағымды бағалау: ситуациялық есептер шығару. Тесттік тапсырмаларды орындау.
1.1, 2.1, 4.1

12

Объектілерді бағдарламалау негіздеріне оқыту

1

Өткізу түрі: топ студенттерінің көмегімен оқыту (PAL).

Ағымды бағалау: сұрақ-жауап әдісі (эвристикалық әңгімелесу), өзекті тақырыпты анықтау.
1.1, 2.1, 4.1

13

LEGO Digital Disigner ортасында роботтарды жобалау

1

Өткізу түрі: топтағы жұмысқа негізделген оқыту (TBL).

Ағымды бағалау: жарыссөздер (дебат), пікір-талас. Тесттік тапсырмаларды орындау.
1.1, 2.1

14

Робототехникадағы 3D-басып шығару технологиялары

1

Өткізу түрі: мәселеге негізделген оқыту (PBL), тиімді кері байланыс.

Ағымды бағалау: талқылау, ынтымақтастық, серіктестік және тұлға аралық қарым-қатынас дағдыларын тәжірибе жүзінде қолдану.
1.1, 4.1

15

Scratchduino және Lego Mindstorms негізгі бөлшектері


1

Өткізу түрі: мәселеге негізделген оқыту (PBL), тиімді кері байланыс.

Ағымды бағалау: Cтудент портфолиосы, жобалар әдісі. Тесттік тапсырмаларды орындау.1.1, 2.1, 4.1

Барлығы

15

Тәжірибелік сабақтардың тақырыптық жоспары:Тәжірибелік сабақтардың тақырыптары


Сағат саны

Өткізу түрі және бағалау

Оқыту

Нәти желері

1

Робот техникасы курсына кіріспе: Робот техникасы негіздері, қолдану аймақтары, робот техникасы түрлері. Робот техникасының тарихы және болашағы. Робот техникасы бойынша халықаралық жарыстар (WRO). Курс жабдықтарымен танысу: LEGO MINDSTORMS EV3 EDUCATION жиынтығы

2

Өткізу түрі: есептерге негізделген оқыту (TaskBL), тиімді кері байланыс.

Ағымды бағалау: тапсырманы орындау, есептерді шешу1.1, 2.1, 4.1

2

EV3 модулі. EV3 модулінің интерфейсі. «Educator» роботын құру. Моторлар және тетіктермен танысу. Тетіктер мен моторларды жалғау.

2

Өткізу түрі: шағын топтарда оқыту (SGL)

Ағымды бағалау: ауызша сұрау, тесттік тапсырмаларды орындау1.1, 2.1

3

LEGO Digital Disigner бағдарламасында білім роботын модельдеу

2

Өткізу түрі: есептерге негізделген оқыту (TaskBL).

Ағымды бағалау: есептер шығару, кіші топтарда жұмыс жасау т.б.1.1, 4.1

4

EV3 бағдарламалық жасақтамасы.

«Educator» білім роботын бағдарламалау2

Өткізу түрі: топтағы жұмысқа негізделген оқыту (TBL).

Ағымды бағалау: ауызша сұрау, тесттік тапсырмаларды орындау1.1, 2.1

5

Цикл блогы. Есептеуішті қолдану. Тетіктегі деректер. «Тасымалдау» жобасы. Экран блогы. Мәтін блогы

2

Өткізу түрі: топ студенттерінің көмегімен оқыту (PAL), тиімді кері байланыс.

Ағымды бағалау: есептерді шешу, тесттік тапсырмаларды орындау т.б.1.1, 2.1, 4.1

6

Математика блогы. Кездейсоқ сандар блогы. Математикалық формула арқылы мотордың қозғалысының жылдамдығын есептеу. Ауыстыру блогы. «Робот-жаяу жүргінші» жобасы

2

кейс

1.1, 2.1, 4.1

7

Менің блогым. Массивтер. Файлдар.

2

Өткізу түрі: мәселеге негізделген оқыту (РBL)

Ағымды бағалау: ситуациялық есептерді шығару, тесттік тапсырмаларды орындау1.1, 2.1

8

Мәліметтер блогы. Мультиесептілік.

2

Өткізу түрі: есептерге негізделген оқыту (TaskBL).

Ағымды бағалау: кіші топтарда жұмыс жасау ауызша сұрау, есептерді шешу т.б.1.1, 4.1

9

Улкен моторлардың қозғалысы: Меңгерікпен басқару блогы. «Билеуші робот» жобасын құрастыру.

2

Өткізу түрі: есептерге негізделген оқыту (TaskBL)

Ағымды бағалау: ситуациялық есептерді шығару, тесттік тапсырмаларды орындау, кіші топтарда жұмыс жасау т.б.1.1, 2.1

10

Робот қолының қозғалысы. Орта мотор блогы. Улкен мотор блогы. «Күшік» роботын құрастыру.

2

Өткізу түрі: шағын топтарда оқыту (SGL), Panel.

Ағымды бағалау: ауызша сұрау, тесттік тапсырмаларды орындау т.б.1.1, 2.1, 4.1

11

Бір орындағы бұрылыстағы: моторларды тәуелсіз басқару блогы. «Көлік тұрағы» жобасы.

2

Өткізу түрі: мәселеге негізделген оқыту (РBL), тиімді кері байланыс.

Ағымды бағалау: тапсырманы орындау, есептерді шешу, тесттік тапсырмаларды орындау1.1, 2.1, 4.1

12

Жанасу тетігі. Батырмаға басуды анықтау. Түс тетігі. Түсті анықтау. «РобоҚол» жобасын құрастыру.

2

Өткізу түрі: топ студенттерінің көмегімен оқыту (PAL).

Ағымды бағалау: ситуациялық есептерді шығару, тесттік тапсырмаларды орындау1.1, 2.1, 4.1

13

Ультрадыбысты тетік. Кедергіні анықтау және кедергіге реакциясы. «Знап» роботын құрастыру

2

Өткізу түрі: топтағы жұмысқа негізделген оқыту (TBL).

Ағымды бағалау: есептер шығару, кіші топтарда жұмыс жасау т.б.1.1, 2.1

14

Гироскопиялық тетік. Бұрыштық көлбеуді анықтау. «Гиробой» роботын құрастыру

2

Жоба

1.1, 4.1

15


Сызықпен қозғалатын робот. Сызықпен қозғалатын роботты бағдарламалау және құрастыру

2

Өткізу түрі: мәселеге негізделген оқыту (PBL), тиімді кері байланыс.

Ағымды бағалау: кіші топтарда жұмыс жасау, тесттік тапсырмаларды орындау
1.1, 2.1, 4.1
Барлығы:

30

СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТАРЫ (СӨЖ)Студенттердің өзіндік жұмыстарының тақырыптары

Бақылау түрі

Сағат саны


1

Робототехниканың даму тарихы. Робототехниканың алдын-ала тарихы. Қазіргі робототехниканың пайда болуы және дамуы. Отандық робототехниканы дамыту

Реферат

6

2

Адам қозғалысын басқару. Мәселенің тұжырымы. Адам қозғалысының басқару жүйесінің жалпы схемасы. Трафикті басқарудың динамикалық деңгейі. Трафикті бақылаудың тактикалық деңгейі. Трафикті басқарудың стратегиялық деңгейі

Реферат

6

3

Роботтар құрылғысы. Роботтардың құрамы, параметрлері және жіктелуі. Манипуляциялық жүйелер. Манипуляторлардың жұмыс органдары. Ұялы робот қозғалысы жүйелері. Сенсорлық жүйелер. Роботты басқару құрылғылары. Робототехниканың басқа құралдарының құрылысының ерекшеліктері


Реферат

6

4

Роботтардың қозғалысы. Жетектерді жіктеу. Пневматикалық жетектер.Гидравликалық қозғалтқыштар. Электр жетектері. Біріктірілген жетектер. Жетектердегі энергияны қалпына келтіру


Презентация

6

5

Роботты басқару жүйесі. Басқару жүйелерінің классификациясы. Бағдарламалық қамтамасыз етуді басқару жүйесі. Дискретті циклді басқару жүйесі. Дискретті орнын басқару жүйесі. Үздіксіз басқару жүйесі. Қуатты басқару жүйесі

Реферат

6

6

Адаптивті басқару жүйесі. Зияткерлік басқару жүйесі. Роботты көлік құралдарының ерекшеліктері. Топтық роботты басқару жүйесі

Реферат

6

7

Роботтардың динамикасы. Роботтардың қозғалысын ұйымдастырудың негізгі принциптері. Роботтардың математикалық модельдері. Жүйенің динамикалық түзілу динамикасы мен әдістерінің роботты басқару ерекшеліктері. Роботтық жүйелерді компьютерлік модельдеу

Презентация

6

8

Робот техникасын жобалау. Робототехниканы құрастыру мәселесінің үзіндісі. Роботтарды жобалау ерекшеліктері. Роботтарды жобалау әдістемесі

Реферат

6

9

Өнеркәсіпте роботты пайдалану. Роботтарды қолданумен технологиялық кешендердің классификациясы. Роботтармен технологиялық кешендерді ұйымдастыру

Презентация

6

10

Технологиялық кешендерді басқару. Технологиялық кешендерді жобалау кезеңдері. Технологиялық кешендердің қолданыстағы өндірістік нысандарда роботталу ерекшеліктері. Икемді өндірістік жүйелер

Реферат

6

11

Негізгі технологиялық өндірісте роботтарды пайдалану операциялары. Роботтармен технологиялық кешендердің технологиялық операцияларының классификациясы. Ассамблеядағы роботтық кешендер. Дәнекерлеу роботтық кешендер. Роботты жабу жүйелері

Презентация

6

12

Қосалқы операцияларда өндірістік роботтарды пайдалану. Робототехникалық кешендердің классификациясы. Робототехникалық технологиялық кешендер. Өндірістік қондырғыларды суықтай бұрғылау. Дөрекі және штамптаудағы робототехникалық өндіріс кешендері. Роботты инжекционды құю жүйелері

Реферат

6

13

Роботты пайдалану өнеркәсіптік емес және өнеркәсіптік емес секторларының ерекшеліктері. Машина емес құрылыс салаларында робототехника. Өнеркәсіп емес сектордағы робототехника

Презентация

6

14

Экстремалды робототехника. Өнеркәсіптегі экстремалды роботтар. Ғарыштық робототехника. Су астындағы роботтар. Әскери робототехника

Реферат

6

15

Робототехниканың әлеуметтік-экономикалық аспектілері. Робототехниканың әлеуметтік-экономикалық тиімділігі. Робототехникадағы қауіпсіздік

Презентация

6
Барлығы:
90Курс компоненттері

1

Тест

Тест - курс бойынша апта сайын тапсырылады.

Дәрістің әр тақырыбы бойынша 10 тест сұрақтарын құрастырады

1 сұрақтың дұрыс жауабы үшін 1 балл беріледі. 1 тестке 2 минут уақыт беріледі.


2

Кейс және жоба

тапсырмаларыПән бойынша 1 жоба және 1 кейс орындалуы қажет. Бірінші аралық бақылауға дейін 1 кейс тапсырылады.

Екінші аралық бақылауға дейін 1 жоба тапсырылады.

Орындалған әрбір тапсырма 100 балдық шкаламен бағаланады.


3

Аралық бақылау 1

Бірінші аралық бақылаудың бағасы компьютерлік бағдарламаның көмегімен автоматты түрде есептеледі және 1-7 апталарда қойылған бағалардың орташа арифметикалық мәні болып табылады.

4

Аралық бақылау 2

Екінші аралық бақылаудың бағасы компьютерлік бағдарламаның көмегімен автоматты түрде есептеледі және 8-15 апталарда қойылған бағалардың орташа арифметикалық мәні болып табылады.

5

Емтихан

Қорытынды емтихан формасы: компьютерлік тест


Оқыту нәтижелерін бағалау критериі
Ағымды бағалаудың критерийлері: Студенттің барлық жұмыс түрлері 100% шкаламен бағаланады. Апта бойынша студенттің ағымдық бағасы электрондық журналда төменде көрсетілгендей, пән бойынша салмақ үлесімен анықталады:оның ішінде дәріс – 30%, тәжірибелік сабақ – 50%, СӨЖ -20% құрайды:


Дәріс, %

Тәжірибелік/зертханалық %

СӨЖ, %

30

50

20

АБ = (Д * 0,3 + Т/З * 0,5 + С* 0,2)

АБ – ағымды бағалау, Д - Дәріс, Т/З - тәжірибелік (зертханалық) сабақтар, С - СӨЖ


Пән бойынша (емтиханға) жіберу рейтингісі төмендегі формула бойынша есептеледі:


ЖРБ= (Р1 +Р2)/2
ЖРБ - жіберу рейтингі бағасы. Бұл екі аралық бақылаудың орташа мәні.

Р1 - бірінші аралық бақылаудың бағасы

Р2 - екінші аралық бақылаудын бағасы

Егер студентің жіберу рейтингі бағасы 50 және одан жоғары болса емтиханға жіберілді деп саналады. Қорытынды баға келесі формула бойынша есептелінеді:


ҚБ = ЖРБ*0,6 + ҚББ*0,4
ҚБ – пән бойынша қорытынды баға

ЖРБ - жіберу рейтингі бағасы

ҚББ - қорытынды бақылау бағасы (емтихан).

Ескерту: Қорытынды бақылау бағасы қанағаттанарлықсыз баға болып шықса (50% төмен) қорытынды баға саналмайды.
Білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалаудың дәстүрлі бағалар шәкіле және ECTS (иситиэс) аударылған балдық-рейтингтік әріптік жүйесі


Әріптік жүйе бойынша бағалар

Баллдардың сандық эквиваленті

Балдар (%-тік құрамы)

Дәстүрлі жүйе бойынша бағалар

А

4,0

95-100

өте жақсы

А-

3,67

90-94

В+

3,33

85-89

жақсы

В

3,0

80-84

В-

2,67

75-79

С+

2,33

70-74

С

2,0

65-69

қанағаттанарлық»

С-

1,67

60-64

D+

1,33

55-59

D-

1,0

50-54

ҒX

0,5

25-49

қанағаттанарлықсыз

F

0

0-24Әдебиеттер:
Негізгі әдебиет:

 1. Никитина Т.В. Образовательная робототехника как направление инженерно-технического творчества школьников. Учебное пособие / Т.В. Никитина. – Челябинск: Изд-во Челяб. гос. пед. ун-та, 2014. – 169 с.


Қосымша әдебиеттер

 1. Юревич Е.И. Основы робототехники: Учебная литература для вузов. БХВ-Петербург, 4-е издание, 2018. - 304 c.


Шартты белгілеулер:

SGL (small group learning) – шағын топтарда оқыту

CBL (case-based learning) – кейс тапсырмаларына негізделген оқыту

TaskBL (task-based learning) – есептерге негізделген оқыту

TBL (team-based learning) – топтағы жұмысқа негізделген оқытуPAL (peer-assisted learning) – топ студенттерінің көмегімен оқыту

PBL (problem-based learning) – мәселеге негізделген оқыту

Достарыңызбен бөлісу:
©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
Сабақтың мақсаты
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
рсетілетін қызмет
Жалпы ережелер
бағалауға арналған
қызмет стандарты
бекіту туралы
Сабақ жоспары
Қазақстан республикасы
жиынтық бағалаудың
жиынтық бағалауға
тоқсанға арналған
Әдістемелік кешені
республикасы білім
бағалау тапсырмалары
арналған жиынтық
арналған тапсырмалар
білім беретін
туралы хабарландыру
Қазақстан республикасының
бағалаудың тапсырмалары
арналған әдістемелік
мерзімді жоспар
пәнінен тоқсанға
Қазақстан тарихы
Реферат тақырыбы
Қазақ әдебиеті
Жұмыс бағдарламасы
бағдарламасына сәйкес
болып табылады
нтізбелік тақырыптық
Мектепке дейінгі
біліктілік талаптары
оқыту әдістемесі
республикасының білім
әдістемелік ұсыныстар
мамандығына арналған
әкімінің аппараты
туралы анықтама
жалпы білім
қойылатын жалпы
жалпы біліктілік
Конкурс туралы
қазақ тілінде
білім берудің
мемлекеттік әкімшілік