Силлабус пән: Практикалық психология Курсбет2/15
Дата16.01.2017
өлшемі302.77 Kb.
#223
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ

Дәріс сабақтары

1 – тақырып. Практикалық психология пәні, мақсат-міндеттері - 2сағат

Практикалық психология жөнінде қазіргі түсініктер. Практикалық психологияның мақсат, міндеттері даму тарихы. Практикалық психологияда жеке адамды зерттеу мәселелері. Классикалық психоанализ. Адлердің индивидуалдық психологиясы. Экзистенциалды-гуманистік теория.2- тақырып. Практикалық психология және психологиялық көмек туралы жалпы түсінік - 2 сағат

Практик психологтардың кәсіби іс- әрекеттерінің міндеттері мен түрлері. Психологтардың іс-әрекеттеріне әлеуметтік тапсырыстың қалыптасуы.3–тақырып. Психолог клиент және тапсырыс беруші ұғымдары-2 сағат

Практикалық психологтың қызметіне тапсырыс беру ұғымы жайында. Психологиялық міндет және психологиялық көмек. «Идеалды психолог», «идеалды клиент», «потенциалды тапсырыс беруші» ұғымдарының шетел және отандық практик психологтар еңбектерінде ғылыми талқылануы.4- тақырып. Психологтың кәсіби әрекеттерінің жалпы құрылымы мен мазмұны– 2 сағат.

Психологтың кәсіби әрекеті.Психологтың кәсіби әрекетінің құрылымы мен мазмұны.5- тақырып. Білім беру мекемелеріндегі практик психологтың қызметі – 2 сағат.

Білім беру үрдісіндегі практик психологтың әрекеті.Білім беру мекемелеріндегі психологтың кәсіби орны.6 – тақырып. Практикалық диагностика – 2 сағат.

Психодиагностиканың қазіргі түсінігі. Психодиагностиканың әдістерімен оның орындалуы. Психологиялық «диагностика принциптері мен оның тәжірибе жүзіндегі негізгі мәселелері. Психологиялық диагностика кезеңдері. Психологиялық диагностика жүргізуші психологтың этикалық нормалары. Психологқа қойылатын жеке тұлғалық және кәсіби талаптар.7 – тақырып. Психологиялық кеңес беру-2 сағат

Психологиялық кеңес беру жайлы жалпы түсінік. Психологиялық кеңес берудің негізгі теориялық тұрғылары8 – тақырып. Психопрофилактика (алдын – алу жұмыстары)-2 сағат

Психологиялық алдын-алу жұмысының мақсаты мен міндеттері. Психологиялық алдын-алу жұмысының мазмұны.9- тақырып. Психокоррекция – 2 сағат.

Психокоррекцияны ұйымдастыру үшін психологиялық ақпараттың алу ерекшеліктері. Психокоррекцияны ұйымдастыруға психологиялық ақпаратты қолданудың ерекшеліктері.Практик психологтың жұмысындағы психологиялық коррекцияны ұйымдастырудың тиімділігі және мәселелері.10 – тақырып. Психологиялық ағарту–2 сағат.

Психологиялық ағарту жұмыстарының міндеттері.Психологиялық ағарту жұмыстарының маңыздылығы.11 – тақырып. Психотерапия –2сағат.

Психотерапия ұғымы. Рефлексия. Логотерапия. Гештальттерапия. Әлеуметтік- психологиялық тренинг.12 – тақырып. Психологтың кәсіби шеберлігі және этикалық нормалары -2 сағат

Практикалық психологтың кәсіби іс-әрекетке дайындығы, бейімделуі, кәсіби біліктілігі, кәсіби эрудициясы, кәсіби икемділігі мен дағдылары. Психолог маманның кәсіби күйреуін алдын-алу шаралары. Психологтың міндеттері мен құқықтары. Психолог қызметінің принциптері мен ережелері. Кәсіби компетенция принципі. Зерттедушіге зақым кетірмеу принципі. Клиенттің ішкі жан дүниесіне өзгерту үшін жауапкершілік. Қүлиялылық принципі. Ақпараттық келісімшарт принципі.13- тақырып. Психологиялық қызмет стратегиясы – 2 сағат.

Практикалық психологтың қызметі тиімділігі. Психолог жұмысының жоспарлануы14 – тақырып. Практик психологтың басқа мамандармен өзара байланысы – 2сағат.

Психолог және басшы. Психолог және медициналық қызметкер. Психолог және заңгер.Психолог және әлеуметтік қызметтер. Психолог және педагог.15-тақырып. Психологтың біліктілігін аттестациялау негіздері– 2 сағат.

Психологтың нормативтік құжаттары. Балалардың құқықтары туралы конверциясы. «Білім беру» туралы ҚР Заңы. Психологиялық қызмет туралы Ереже. Іс-қағаздарды жүргізу ережелері. Психологиялық бөлме немесе психологтың қызмет ету кеңістігі. Психолог жұмысының уақыттық жүктемелері.Практикалық сабақтар

1 – тақырып. Индивидуалдыжәнетоптық психотерапия. Мақсатыжәнеміндеттері. Топтыңпсихокоррекциялықәсері– 1сағат.

Адлердің индивидуалды психологиясы. Практикалық психологиядағы жаға психтехнологиялар және жаңа сарын: процессуалды психология, психобилдинг, коучинг, селф-коучинг, селф-серфинг, ассесмент и т.б.2 – тақырып. Психотерапиялық әдістер мен техникалардың қазіргі жағдайы-1 сағат.

Клиентке бағытталған терапия. Гештальт-терапия. Логотерапия. Когнитивті психотерапия.3 – тақырып. Денеге бағытталған терапия- 1сағат.

Денеге бағытталған терапия. Өнер терапиясының топтары. Бастанкешірутеориясы. Психотехникалықбірлікұғымы. Танатотерапия.4 – тақырып. Арт-терапия– 1 сағат.

Арт-терапиялық топ. Фольклорлық Арт-терапия. Құмдықолдануарқылы психотерапия. Ертегітерапиялық топ. Ертедегітұлғалық диагностика. Ертегілерменжұмысжасаудыңжалпызаңдылықтары.5 – тақырып. Трансперсоналды психотерапия- 2 сағат.

Транзактіліталдау. Психосинтез. Позитивті (жағымды) психотерапия.6 – тақырып. – Психотерапиядағышығыстехникалары: медитация, динамикалық медитация, релаксиялықәдістер, ароматерапия- 2 сағат.

Психосинтез бойынша топтар. Сүбтұлғалармен жұмыс. Транзактілі талдау топтары. «Эго-күйлерді анықтау». «Өмірлік сценарийді» анықтау. Тұлға дамуына бағытталған топ. Мотивациялық тренинг. Тұлғаралық қарым-қатынастар. Әсер ету және әсерге қарсы тұру. Тәуелділіктермен жұмыс. Тренингтегі психогимнастика.7 – тақырып.Эриксондық гипноз -1 сағат.

Гипноз туралы жалпы түсінігі мен тарихы. Теориялар, техникаларөткізупроцедуралары.8 – тақырып. Отбасылық психотерапия- 1 сағат.

Қазіргі кеңес берудің негізгі бағыттары. Психоаналитикалықдәстүр. К.Юнгтіңаналитикалықтеориясы. Психологиялықкеңесберугебихевиоралдыкөзқарас. Психологиялықкеңесберудіңжүйеліктәсілдері. Отбасылықкеңес беру т.б. Кеңесберудіңтеориялары мен тәжірибесісаласындағығылымизерттеулер. Қазіргіпсихологиялықкеңесберудегіинтефативті тенденция.9 – тақырып. Нейролингвистикалық бағдарламалау (НЛБ)- 1 сағат.

Нейролингвистикалық бағдарламалау (НЛБ) туралы түсінік. Теория мен техникалар.10 – тақырып. Когнитивті психотерапия. Әдістеменің диагностикалық мүмкіншіліктері - 1 сағат.

Жүргізу, алынған мәліметтерді интерпретациялау ерекшеліктері. Аарон Бек: терапияның сипаттамасы, мақсаты, міндеттері, диагностикалық мүмкіншіліктері.11 – тақырып. Логотерапия - 1 сағат.

В.Франклдің логотерапиясы, оның диагностикалық мүмкіншіліктері. Жүргізу, алынған мәліметтерді интерпретациялау ерекшеліктері.12 – тақырып.Гештальт-терапия.- 1 сағат.

Әдістеменің диагностикалық мүмкіншіліктері. Жүргізу, алынған мәліметтерді интерпретациалау ерекшеліктері. Ф.Перлз, Лаура Перлз, Пол Гудман, Изидор Фром, Ирвин и Мариам Польстеры, Джозеф Зинкер, Джон Энрайт, Серж Гингер және т.б. авторлар гештальт-терапияның сипаттамасы, мақсаты, міндеттері, диагностикалық мүмкіншіліктері. Мәліметтерді өңдеу және интерпретациялау ерекшеліктері.13 – тақырып - Клиентке бағытталған терапия. -1 сағат.

К.Роджерстің терапиясы.Әдістеменің диагностикалық мүмкіншіліктері. Жүргізу, алынған мәліметтерді интерпретациялау ерекшеліктері. Терапиясының сипаттамасы, мақсаты, міндеттері, диагностикалық мүмкіншіліктері«Практикалық психология» пәні бойынша

СОЖ тапсырмаларының орындалу және тапсыру мерзімі


р/с

Тақырып

Тапсырма

мазмұны


Әдебиеттер

Бақылау түрі

Тапсыру мерзімі

Макс-ды

бағалау ұпайы

1

Практикалық психологияға кіріспе.

Практикалық психология пәніне кіріспе тақырыбында бақылау жұмысында пәннің мақсаты, міндеті атқатын қызметті туралы мәлеметтер қарастырылуы тиіс

Абрамова Г.С. Введение в практическую психологию.-Брест,1993.

Качунвс Р. Основы психологического консультирования. М.,1999.

Хрестоматия по психологическому консультированию. Составитель Сапарова И.А. Алматы.2004.

Айви А., Айви М.Б.,Сайсег-Даунинг Л. Консультирование и психотеропия. Сочетание методов, теории и практики. М.,2000.

Романенко-Бавокова Н.А. Основные направления работы практического психолога. Учебное пособие, Алматы,2006.

Малкина-Пых И.Г.Справочник практического психолога. М.,2005.

Колесникова Г.И. Основы психологического консультирования для студентов вузов. Р-на-Д: Феникс,2005.П.Рог в Е.И. Настольная книга практического психолога. М.,ВЛАДОС, 1998.в 2-х томах.


реферат

қыркүйек

3 апта


1

2

Практикалық психологияның негізгі кезеңдері.

Практикалық психологияның кезеңдері тақырыбында тес құрастыруда даму кезеңдері мен дамуына үлес қосқан ағартушылардың еңбектерін қарастырылуы тиіс.

сыба құру

Қыркүйек

4 апта


1

3

Қазіргі практикалық психологияның негізгі бағыттары.

Қазіргі практикалық психологияның негізгі бағыттары тақырыбы бойынша коллоквиумда 5 бағыты бойынша жалпы сұрақтар қарастырылады.

коллоквиум

Қазан

1 апта


1

4

Практикалық психологияның жүйелік тәсілдері.

Практикалық психологияның жүйелік тәсілдері жазбаса жұмыс азуда жүйелік тәсілдерін, түрлерін анықтап жазу.

бақылау

Қазан

2 апта


2

5

Практикалық психологияның ғылыми зерттеулер.

Практикалық психологияның дамуына үлес қосқан ағартушылардың еңбектері қарастырылуы.

конспект

Қазан

3 апта


2

6

Психологиялық кеңес беруге кіріспе. ПКБ тарихы және негізгі ұғымдары.

Психологиялық кеңес берудің ережелері, маңыздылығы күтілетін нәтиже туралы мәліметтер жинап, талқылау.

семинар

Қазан

4 апта2

7

Психоаналитикалық дәстүр

Психоаналитикалық дәстүр жайлы мәліметтерді толығымен жинау.

дискуссия

Қараша

1 апта2

8

Қазіргі кеңес берудің негізгі бағыттары.

Қазіргі жаңа нормативті құжаттарға сай кеңес беру негіздерін қарастыру.

хабарлама әзірлеу

Қараша

2 апта


2

9

Психологиялықалдын-алу жұмыстары.

Психологиялық алдын – алу жұмыстары жөнінде білімдерін тереңдету.

бағдарлама

Қараша

3 апта


2

10

Қазіргі психологиялықкеңес берудегі интефативті тенденция.

Қазіргі психологиялық кеңес берудегі интефативті тенданция негіздерін қарастыру.

жаттығуларды орындау

Қараша

4 апта


2

11

Психологиялық кеңес беруге бихевиоралды көзқарас

Психологиялық кеңес беруде адамгершілік ерекшеліктерін сақтау және оны қолдана білу.

Малкина-Пых И.Г.Справочник практического психолога. М.,2005.

Колесникова Г.И. Основы психологического консультирования для студентов вузов. Р-на-Д: Феникс,2005.ғылыми мақала

Желтоқсан

1 апта

2


12

Экзистенциалдық – гуманистік дәстүрлі психология

Экстенциалдық гуманистік дәстүрлі психологияның даму ерекшелікетерін анықтау.

Малкина-Пых И.Г.Справочник практического психолога. М.,2005.

Колесникова Г.И. Основы психологического консультирования для студентов вузов. Р-на-Д: Феникс,2005.семинар

Желтоқсан

3 апта

2


13

Маслоудағы өзіндік актуализация түсінігі, өмірлік құндылықтар

А.Маслоудың өзіндік актуализациясы түсінігін анықтап, өмірлік құндылығы жайлы жазылған мәліметтерді жинақтау.

Малкина-Пых И.Г.Справочник практического психолога. М.,2005.

Колесникова Г.И. Основы психологического консультирования для студентов вузов. Р-на-Д: Феникс,2005.Психолгиялық сабақ жоспары

Желтоқсан
4 апта

1,5СӨЖ тапсырмаларының орындалу және тапсыру мерзімі


1

Психологиялық кеңес берудегі экзистенциялды тәсіл

Кеңес берудегі экзистенциялды тәсіл жөнінде қарастыру.

Абрамова Г.С. Психологическая служба школы. –М.,1994.Абрамова Г.С. Введение в практическую психологию.-Брест,1993.

Качунвс Р. Основы психологического консультирования. М.,1999.

Хрестоматия по психологическому консультированию. Составитель Сапарова И.А. Алматы.2004.

Айви А., Айви М.Б.,Сайсег-Даунинг Л. Консультирование и психотеропия. Сочетание методов, теории и практики. М.,2000.


Реферат

Қыркүйек

2 апта


102

Жұмыстың транс әдістері

Транс әдістері оның өзгешелігімен ерекшелігі туралы мәліметтер жинақтау.

Аннотация

Қыркүйек

4 апта


15

3

Психологиялық көмек көрсетуде психодиагностикалық берілулерді қолданудың ерекшеліктері

Психологиялық көмек көрсетуде псиодиагностиканы қолдану ерекшеліктері.

Ауызша әңгімелесу

Қазан

2 апта


15

4


Практик-психолог қызметіндегі психокоррекцияның тиімділігі мәселелері

Практик психолог қызметіндегі психокоррекция негіздері туралы мәлеметтер жинақтау.

Кесте құру, салыстыру

Қазан

4 апта


15

5

Интервью-психологиялық кеңес берудің негізгі әдісі ретінде

Интервью әдісі және оның кеңес берудің негізгі әдісі жөнінде мәлеметтерді жинақтау.

пікірталас

Қараша

1 апта


12,5

Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
2016 -> АҚпараттық хат 5 мамыр 2016 жылы
2016 -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің
2016 -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің
2016 -> Силлабус пән: Психология тарихы Курс
2016 -> Мамандық бойынша оқУ – Әдістемелік кешен
2016 -> Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және
2016 -> «Мүгедектікті және/немесе еңбек ету қабілетінен айырылу дәрежесін белгілеу және/немесе қажетті әлеуметтік қорғау шараларын айқындау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты Жалпы ережелер
2016 -> Әлеуметтік дифференция әдеттегі кәсіби сөздерді, терминдерді, жаргондарды береді. Яғни тілде адамдардың әлеуметтік топтарына, мамандығына, шаруашылық кәсібіне байланысты жіктелулер бар


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
бағдарламасына сәйкес
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Реферат тақырыбы
жиынтық бағалауға
арналған тапсырмалар
сәйкес оқыту
Қазақстан республикасы
оқыту мақсаттары
білім беретін
бағалау тапсырмалары
рсетілетін қызмет
Жалпы ережелер
республикасы білім
жиынтық бағалаудың
бекіту туралы
тоқсанға арналған
Қазақстан республикасының
Қазақстан тарихы
мерзімді жоспар
қызмет стандарты
арналған жиынтық
болып табылады
арналған әдістемелік
бағалаудың тапсырмалары
жалпы білім
Мектепке дейінгі
Қазақ әдебиеті
Зертханалық жұмыс
оқыту әдістемесі
пәнінен тоқсанға
нтізбелік тақырыптық
Әдістемелік кешені
Инклюзивті білім
республикасының білім
туралы жалпы
білім берудің
Қазақстанның қазіргі
туралы хабарландыру
Қысқа мерзімді
Жұмыс бағдарламасы
қазақ тілінде
қазіргі заман
пайда болуы