Сихимбаева Бакыткуль Нурманбековнабет6/6
Дата21.09.2021
өлшемі86.58 Kb.
түріСеминар
1   2   3   4   5   6
3

Сабақтың мақсаты:

Аудит бағдарламасын дайындауӨткізу формасы: Аудит бағдарламасын дайындап және талдау1.Дюсембаев К.Ш. Теория и эволюция аудита. – Алматы «Экономика», 2012. 722 стр

2.Абленов Д.О.  Аудит: Оқулық.

– Астана. ТОО Издательство "Фолиант", 2015. - 285 стр


10

Аудит қорытындысының түрлері


3

Сабақтың мақсаты:

Аудит қорытындысының түрлерін білуӨткізу формасы: Аудит қорытындысын жасап және талдау


1.Дюсембаев К.Ш. Теория и эволюция аудита.– Алматы «Экономика», 2012. 722 стр

2.Абленов Д.ОАудит: Оқулық.

– Астана. ТОО Издательство "Фолиант", 2015. - 285 стр
Барлығы

30
Талап етілген жұмыстарды тапсыру кестесі
п/п

Бақылау түрлері

Макс балл аптаға

апталар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

қорытынды макс баллДәрістік талқылауларда белсенділігі

0,5
*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*
6Практикалық сабақтардағы белсенділігі

1

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

14Студенттің өзіндік жұмысы (СӨЖ)

**


**

*

201-ші аралық бақылау

10,0*

102-ші аралық бақылау

10,0*

10
Қорытынды емтихан

40


40

БАРЛЫҒЫ

100


Сабақ түрлерінің сипаттамалары:

Дәрістік және практикалық сабақтарда белсенділік таныту міндетті және Сіздің қорытынды балл/бағаңыздың қорытынды жиынтығы. Дәрісте қарастырылған тақырыпты бекіту үшін көптеген теоретикалық сұрақтар берілген. Сондықтан Сіздің қорытынды бағаңызға сабаққа қатыспай қалған жағдай өз әсерін тигізеді. Дәріске түрлі себептермен екі рет кешігу немесе сабақ толық аяқталғанына дейін сабақтан кетіп қалу жағдайында бір қатыспаған сабақ болып саналады. Әрбір екі рет кешігу немесе сабақ толық аяқталғанына дейін сабақтан кетіп қалу бір қатыспаған сабақ болып саналады. Дегенмен, сабаққа қатысып қана қою баллдық көрсеткіштерінің көбеуіне әсерін тигізе алмайды. Сіздің сабақ барысында үнемі белсенділік танытуыңыз қажет. Аталған курстың міндетті талаптарының бірі – сабаққа дайындықпен қатысу. Ұсынылған оқулықтың негізгі көрсетілген бөлімдерімен танысу қажет. Белгілі тақырып бойынша тиісті дәріс сабағына қатысу алдында және практикалық сабақтарға дайындықпен келу талап етіледі. Өз кезегінде, мұндай дайындық Сіздің теориялық материалды жетік меңгеруге және университет қабырғасында белсенді білім алуыңызға септігін тигізеді.Практикалық сабақтар студенттің өздігімен меңгерген тақырыптарда қойылған міндеттердің шешімдерін оқытушының басшылығымен іздестіруге бағытталған. Практикалық сабақтар барысында тапсырмалар ұсынылады. Ағымдық өзіндік жұмыс ретінде ұсынылған тапсырмаларды барлық студенттер орындауға міндетті. Сіз үй тапсырмасын орындау барысында ұсынылған әдебиеттер тізімінен жинақтаған біліміңізді қолдана аласыз. Сіздің орындаған жұмыстарыңыздың негізінде орташа бағаңыз қойылады. Тапсырмаларды уақытылы орындау және тапсыру есепке алынады.

Студенттің өзіндік жұмысы (семестрлік тапсырма) ағымдық семестрде пәннің қарастырған тақырыптарын қамтитын 4-5 тапсырманы орындауға бағытталған. Тапсырма жазбаша түрде орындалуы тиіс және орындалу деңгейіне қарай белгіленген мерзім ішінде тапсырылуы ескеріледі. Сіздің жазбаша жұмысыңыздың негізінде орташа балл жинақталады. Жұмыстың орындалуы мен уақытылы тапсырылуы есепке алынады.
Қорытынды емтихан курс материалдарын қамтып алуға және меңгерген тақырыптарды пысықтауға бағытталған. Емтихан жазбаша (немесе тестілеу) түрінде өткізіледі және түрлі тапсырмаларды қамтиды: дәрісте талқыланған материал негізінде жазбаша сұрақтар, нақты міндеттердің тәжірибелік шешімін іздестіру. Емтихан ұзақтығы 2 академиялық сағат немесе тапсыру нысанына байланысты 30 минут болуы мүмкін. Емтихан кезінде, жинақтаған балл төмен жағдайда оны көтеру мақсатында қосымша тапсырмалар берілмейді.
Пән бойынша практикалық/дәрістік сабақтарды, СӨЖ және емтиханды бағалау критерилері


өте жақсы

жақсы

қанағаттанарлық

қанағаттанарлықсыз

Оқу бағдарламасы материалын жан-жақты, жүйелі және терең меңгере білгендер алады. Баға қойылу барысында студенттің семинарлық, СӨЖ, СОӨЖ сабақтарына қалай қатысқаны да ескеріледі. Студент негізгі ұғымдарды, анықтамаларды меңгеріп, әрі оларды өмірде жолығатын әр түрлі жағдайларда, тәжірибе жүзінде пайдалана біледі. Өз бетінше білімін жетілдіре білетіндігін ,материалды сабақтастыра, қиыстырып баяндай білу қабілетін көрсете білген білім алушыға қойылады.

Оқу бағдарламасында көзделген бүкіл материалдарды өз бетінше орындайтын, негізгі әдебиетті меңгерген, практикалық, семинар жұмыстарында белсенділігімен көзге түскен, бірақ кейбір жекелеген тапсырмаларды орындауда қателіктер жіберген студенттерге қойылады.

Практикалық (семинар), СӨЖ, СОӨЖ сабақтарында белсенділігімен көзге түспейтін, бағдарламада көзделген негізгі тапсырмаларды өз бетінше жасаған, бірақ орындау барысында бірқатар қателіктер жіберген, алайда оларды оқытушының көмегімен жөндей алатын студентке қойылады.Негізгі оқу-бағдарламалық материалдың елеулі бөлігін меңгермеген, бағдарламада көзделген негізгі тапсырмаларды өз бетінше орындамаған, негізгі практикалық, СӨЖ, СОӨЖ сабақтарын жасамаған, жаттанды сөйлейтін, бағдарламаны игеруге мүмкіншілігі жоқ, бағдарламаның материалын түсінбейтін студентке қойылады.

Семестр ағымында Сіздің жұмысыңыздың көрсеткіші ретінде жалпы қорытынды баға аласыз.Практикалық жұмыстарды бағалау критерийлері: тапсырмаларды шешудің толықтылығы, есептілік ұқыптылығы және мерзімінде тапсыру.

Емтихан бағасын қою критерийлері: жауаптың дұрыс және толық баяндалуы, ұқыпты және нақты сипаттама бере алуы.
Қорытынды емтиханға жіберілетін ағымдық бақылау бағасы

Пән бойынша қорытынды бағалауға ағымдық үлгерім және қорытынды бақылау (емтихан бағасы) бағасы кіреді. Ағымдық үлгерімін бағалаудың үлесі қорытынды бағалаудың 60% құрайды. Қорытынды бақылау бағасы пән бойынша білімін бағалау деігейінің 40% құрайды.

Баллдық-рейтингтік жүйеде баға 50 баллдан төмен болған жағдайда, білім алушы ағымдық академиялық жылда қорытынды емтихан тапсыруға жіберілмейді. Қанағаттанарлықсыз баға алған білім алушы пәннің қорытынды бағалау көрсеткішін беруде академиялық қарызы бар білім алушы болып саналады.


Әріптік жүйе бойынша бағалау

Баллдардың сандық эквиваленті

Пайыздық мазмұны, %

Дәстүрлі жүйе бойынша бағалау

А

4,0

95-100

өте жақсы

А-

3,67

90-94

В+

3,33

85-89

жақсы

В

3,0

80-84

В-

2,67

75-79

С+

2,33

70-74

С

2,0

65-69

қанағаттанарлықС-

1,67

60-64

D+

1,33

55-59

D

1,0

50-54

FХ

0,5

25-49

қанағаттанарлықсыз

F

0

0-24

I

(Incomplete)

-

-

« Пән аяқталмаған»

( GPA есептегенде ескерілмейді)

P

(Pass )

-

0-60

65-100

«Есептелінді»

( GPA есептегенде ескерілмейді)

NP

(No Рass)

-

0-29

0-64

«Есептелмеді»

( GPA есептегенде ескерілмейді)

W

(Withdrawal)

-

-

«Пәннен бас тарту»

( GPA есептегенде ескерілмейді)

AW

(Academic Withdrawal)академиялық себептерге байланысты пәннен босату

( GPA есептегенде ескерілмейді)

AU

(Audit)

-

-

«Пән тыңдалды»

( GPA есептегенде ескерілмейді)

Атт

-

30-60

50-100

« Аттестатталды»

( GPA есептегенде ескерілмейді)

Не атт.

-

0-29

0-49

« Аттестатталмады»

( GPA есептегенде ескерілмейді)

R (Retake)

-

-

«Пәнді қайта оқу»

( GPA есептегенде ескерілмейді)

1. 1-аралық бақылау (АБ 1) бойынша үлгерімінің жоғары деңгейі (7-апта) - 30%


2. 2-аралық бақылау (АБ 2) бойынша үлгерімінің жоғары деңгейі (15-апта) - 30%
3. Қорытынды емтихан (ҚЕ)- 40%
4. Пән бойынша үлгерімнің максималды деңгейі - 100%,

яғни АБ1, АБ2 және ҚЕ үлгерімі жиынтығы ретінде анықталады


* Сынақ кітапшасына баға әріптік және пайыздық үлгіде қойылады

Курс саясаты:

Студент дәріс, практикалық және зертханалық сабақтарға дайындықпен келу керек. Зертханалық жұмыстарды уақытында қорғау, жұмыстың (практикалық, дәрістік және өзіндік) барлық түрін толық орындау талап етіледі. Студенттің белсенділігі, сабаққа кешікпеуі және қатыспай қалмауы ескеріледі. Жұмысты өз уақытында тапсырмаған жағдайда максимальды баллды 10% азайту қарастырылған. Егер ,Сіз ағымдық емтиханға дәлелді себептермен (тек ауруына байланысты), келе алмайтын болсаңыз, онда Сіз оқытушыны емтиханға дейін ескертуіңіз және ауырғаныңыз туралы анықтаманы (емтихан өткеннен кейін 2 тәулік ішінде) кеңсе тіркеу бөліміне өткізуіңіз керек.


Академиялық мінез-құлық саясаты және этика

Төзімді болыңыз, өзгелердің ойын құрметтеңіз. Қарсылықтарыңызды дұрыс тұжырымдай біліңіз. Плагиат және өз еңбегіңіз болып табылмайтын жұмыс нысандарын пайдалануға жол бермеңіз. Емтихан кезінде басқадан көшіруге және басқаға бағыт беруге, басқа студенттің орнына емтихан тапсыруға болмайды.


Көмек: Өзіндік жұмысты орындау үшін, оларды тапсыру және қорғау, сонымен бірге өтілген материалдарға байланысты және оқылған курс бойынша барлық басқа да туындаған сұрақтарға қосымша ақпараттар алу үшін кеңес алуға оқытушымен жұмыс уақыты кезінде немесе электрондық жүйе құралдары арқылы байланысуға болады.Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6
©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
Сабақтың мақсаты
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
рсетілетін қызмет
Жалпы ережелер
бағалауға арналған
қызмет стандарты
бекіту туралы
Сабақ жоспары
Қазақстан республикасы
жиынтық бағалаудың
жиынтық бағалауға
тоқсанға арналған
Әдістемелік кешені
республикасы білім
бағалау тапсырмалары
арналған жиынтық
арналған тапсырмалар
білім беретін
туралы хабарландыру
Қазақстан республикасының
бағалаудың тапсырмалары
арналған әдістемелік
мерзімді жоспар
пәнінен тоқсанға
Қазақстан тарихы
Реферат тақырыбы
Қазақ әдебиеті
Жұмыс бағдарламасы
бағдарламасына сәйкес
болып табылады
нтізбелік тақырыптық
Мектепке дейінгі
біліктілік талаптары
оқыту әдістемесі
республикасының білім
әдістемелік ұсыныстар
мамандығына арналған
әкімінің аппараты
туралы анықтама
жалпы білім
қойылатын жалпы
жалпы біліктілік
Конкурс туралы
қазақ тілінде
білім берудің
мемлекеттік әкімшілік