Шет тіліне оқыту әдістемесі ғылым ретінде. Шет тіліне оқыту әдістемесі ғылым ретінде

Loading...


бет1/3
Дата26.06.2020
өлшемі61.58 Kb.
  1   2   3
Шет тіліне оқыту әдістемесі ғылым ретінде.

Шет тіліне оқыту әдістемесі ғылым ретінде.

Әдістеменің басқа ғылымдармен байлансы.

Лингводидактика шет тіліне оқытудың жалпы теориясы ретінде.

Шет тіліне оқытудың стратегиялық мақсаты.

Шет тіліне оқытудың мақсаты мен міндеттері.

Коммуникативтік құзырлық ұғымы. Оның сипаттамасы мен құрылымы.

Шет тілін оқыту пәнінің мемлекеттік білім стандарты.


Шет тіліне оқыту үрдісі мазмұнының психологиялық ерекшеліктері.

Шеттілдік білім беру әдістемесінің ғылыми зерттеу әдістері.

Шет тіліне оқытудың лингвистикалық негіздері.

Шет тіліне оқытудың дидактикалық негіздері.

Жалпыевропалық шеттілдік білім берудің деңгейлер үлесіне қарай деңгейлік реттеуге бағытталған білім бағдарламасы.

Орта мектепте шет тіліне оқытудың заманауи әдістері.


Шеттілдік білім берудің заманауи тұжырымдамалық–әдіснамалық негізделген үлгісі.

Грамматиканы оқытудың мақсаты, мазмұны және әдісі.

Лексиканы оқытудың мақсаты, мазмұны және әдісі.

Жаңа тікелей әдістеменің аудио-лингвалды және аудио-визуалды әдістері.

Г.Палмер көрнекілік – интуитивті әдістеменің өкілі.

Монологтық сөйлеуге үйретудің мақсаты, мазмұны және әдісі.

Шет тілін оқыту пәнінің мемлекеттік білім стандарты.
Шет тіліне оқыту үрдісі мазмұнының психологиялық ерекшеліктері.

Шеттілдік білім беру әдістемесінің ғылыми зерттеу әдістері.

Шет тіліне оқытудың лингвистикалық негіздері.

Шет тіліне оқытудың дидактикалық негіздері.

Жалпыевропалық шеттілдік білім берудің деңгейлер үлесіне қарай деңгейлік реттеуге бағытталған білім бағдарламасы.

Орта мектепте шет тіліне оқытудың заманауи әдістері.


Шеттілдік білім берудің заманауи тұжырымдамалық–әдіснамалық негізделген үлгісі.

Грамматиканы оқытудың мақсаты, мазмұны және әдісі.

Лексиканы оқытудың мақсаты, мазмұны және әдісі.

Жаңа тікелей әдістеменің аудио-лингвалды және аудио-визуалды әдістері.

Г.Палмер көрнекілік – интуитивті әдістеменің өкілі.

Монологтық сөйлеуге үйретудің мақсаты, мазмұны және әдісі.

Тілді оқытудың әр түрлі кезеңінде оқуға үйрету.

Жоспарлау және оның шет тілін оқытудағы ролі.

Жоспар түрлері және сипаттамасы.

Шет тілін оқытуда білімді тексеру және бағалау.

Тексеру білім беру сапасы мен оның нәтижесін басқарудың үлгісі ретінде (нысаны, қызметтері, өлшеу формалары және бағалау).

Шет тілін оқытудың сыныптан тыс жұмысының түрлері мен формалары.

Шет тілін оқытуда өздік жұмыс оқу үрдісінің резерві ретінде.

Шеттілдік білім беру әдістемесі теориялық–қолданбалы ғылым ретінде.

Мәдениетаралық қатысымдық шеттілдік білім беру жүйесінің құзырлылық –әдіснамалық заманауи шеттілдік білім парадигмасының мәні.

Шетел тілі мұғалімінің кәсіби мәні бар құзырлылықтар мен тұлғалаық сапаларының жиынтығы ретінде.

Оқытудың кредиттік формасы бойынша білім беру бағдарламасы.


 1. Әдістеме дегеніміз не?

A) мұғалімнің педагогикалық шеберлігі

B) тілді түсіне білуге үйрету

C) қойылған мақсатқа жете білу

D) балаларды шет тіліне үйрету

E) материалдың түрі


 1. Педагогика ғылымындағы әдістеменің екі түрін көрсетіңіз:

A) оқыту әдістемесі

B) дамыту әдістемесі

C) тәрбиелеу әдістемесі

D) фонетикалық әдістеме

E) сөйлеу әдістемесі


 1. Негізгі әдістемені белгілеңіз:

A) бақылау

B) түзету

C) жаттығу

D) таныстыру

E) қолдану


 1. Шет тілін оқыту әдістемесінің зерттеу мәселесін көрсетіңіз:

A) шет тіліне оқыту әдістемесінің басқа ғылым салаларымен байланысы

B) шет тілін өз елімізде оқытудың тиімді жолдарын табу

C) шет тілінде сөйлеу дағдыларын қалыптастыру

D) материалдың таныс еместігі

E) тындап түсінуден және сөйден тұратын екі жақты процесс


 1. Шет тілін оқытудың мақсаты дегеніміз не?

A) оқыту бағдарламасын анықтау

B) оқыту процесіне коммуникативтік бағыт беру

C) жоспарланған нәтижелерге жету

D) дауыссыз дыбыстың көптігі

E) тілдің сөздік құрамы туралы


 1. Оқытудың мазмұнының негізгі үш компонентін көрсетіңіз:

A) грамматикалық, лексикалық, фонетикалық

B) тәжірибелік, ағартушылық, тәрбиелік

C) лексикалық, фонетикалық, ағартушылық

D) ағартушылық, тәрбиелік, грамматикалық

E) лингвистикалық, психологиялық, әдістемелік


 1. Ағылшын тілін оқытудың жалпы дидактикалық қағидатын анықтаңыз:

A) ана тіліне сүйене оқыту қағидаты

B) іріктеп – араластыра оқыту қағидаты

C) тәрбиелеп оқыту қағидаты

D) жаза білу қағидаты

E) оқи білу қағидаты


 1. Ағылшын тілін оқытудың неше қағидаты бар?

A) 5

B) 13


C) 10

D) 7


E) 3

 1. Әр оқушының ерекшелігін, білім дәрежесін ескеріп, соған байланысты тапсырма беру – оқытудың қай қағидатына жатады?

A) қиын материалды жеңілдетіп беру қағидаты

B) көрнекілік қағидаты

C) жаза білу қағидаты

D) жеке ерекшеліктерін ескеру қағидаты

E) оқи білу қағидаты


 1. Оқытудың ең негізгі құралын көрсетіңіз:

A) бағдарлама

B) кодоскоп

C) оқуға арналған кітап

D) журнал

E) жоспар


 1. Көрнекі құралдардың екі тобын атаңыз:

A) заттық – бейнелік және таңбалы көрнекі құралдар

B) оқушыларға және оқытушыларға арналған көрнекі құралдар

C) сызбала мен модельдер

D) диктант

E) оқу


 1. Оқытудың негізгі мақсатын көрсетіңіз:

A) тәрбиелік

B) тәжірибелік

C) дамыту

D) педагогикалық

E) дидактикалық


 1. Оқу әрекеті мектепте шет тілін оқытудың қай кезеңінде басым болады?

A) бастауыш кезеңде

B) орта кезеңде

C) жоғары кезеңде

D) бастауыш кезеңде, орта кезеңде

E) орта кезеңде, жоғары кезеңде


 1. Сабақтың ең маңызды бөлігі

A) жаттығулар орындау

B) мәтінді оқу

C) сөйлеу

D) оқу


E) тақпақ айту

 1. Шет тілін үйренудегі негізгі қиындықтар

A) психологиялық

B) фонетикалық

C) физиологиялық

D) педагогикалық

E) дидактикалық


 1. Тыңдауға берілген материалдардың мазмұнын түсіну мына жағдайға байланысты:

A) мәтінге

B) материалдың таныс еместігі

C) материалдың ерекшілігі

D) материалдың түрі

E) оқуға


 1. Сөйлеу үшін қажетті алғы шарттарды анықтаныз:

A) фонетикалық дағдысы

B) грамматикалық ережені білу

C) жаза білу

D) оқи білу

E) сөйлеу дағдысы


 1. Сөйлеу дегеніміз:

A) тыңдап түсіну процесі

B) тіл арқылы жүзеге асатын процесс

C) тындап түсінуден және сөйден тұратын екі жақты процесс

D) оқу


E) жазу

 1. Ауызша жаттығулар мына іс-әрекеттердің қай түрін дамытады

A) жазуды

B) түсінуді

C) сөйлеуді

D) оқуды


E) жаттауды

 1. Диалогтық сөйлеу түрі

A) сұрақ-жауап

B) әңгіме

C) сұрақ

D) жазу


E) оқу

 1. Тыңдап-түсінуді дамыту жаттығулары

A) сөйлеу жаттығуы

B) оңайлатылған

C) арнайы жаттығулар

D) дағдылық

E) есту жаттығуы


 1. Жазу жұмыстың түрлері

A) жаттығу

B) сөйлеу

C) диктант

D) оқу


E) есту

 1. Ағылшын тілінде жазуға үйренудегі негізгі қиыншылық

A) ағылшын тілінде әріптердің көптігі

B) дыбыстың көптігі

C) дауыссыз дыбыстың көптігі

D) оқу


E) дауысты әріптердің заңдылықтарының болуы

 1. Диктант жұмысының түрі:

A) жаттығу диктанты

B) бақылау диктанты

C) сөйлеу диктанты

D) сөздік

E) дыбыстық


 1. Диктант жазғанда сөйлемді неше рет оқу керек:

A) 1 рет

B) 2 рет


C) 3 рет

D) 4 рет


E) 5 рет

 1. 7-сыныптағы диктантағы сөздің мөлшері

A) 50 сөз

B) 40 сөз

C) 10 сөз

D) 30 сөз

E) 20 сөз


 1. 10 сыныптағы диктанттың мөлшері

A) 30 сөз

B) 70 сөз

C) 100 сөз

D) 50 сөз

E) 40 сөз


 1. Оқытудың түрін атаңыз:

A) түсініп оқу

B) оқу


C) аударма оқу

D) дауыстап оқу

E) жазу


 1. Ағылшын тілін оқып үйрену үшін қандай жүйемен танысу керек?

A) тілдің әріптік жүйесімен

B) дыбыстың жүйесімен

C) әріптің, әрі дыбыстың жүйесімен

D) әріптің жүйесімен

E) сөздің жүйесімен


 1. Ағылшын тілінде сөздің дыбыстық белгіленуі қалай аталады?

A) дауыс ырғағы

B) транскрипция

C) артикуляция

D) ассимиляция

E) дедуктивті


 1. Грамматиканы оқытудың негізгі мақсаты

A) тілдің сөздік құрамы туралы

B) тілдің дыбыстық жүйесі туралы

C) тілдік грамматикалық құрылымы туралы түсінік беру

D) жаттығу туралы

E) сөйлеу


 1. Грамматикалық сабағындағы негізгі оқу құралы

A) сөздік

B) кинофильм

C) грамматикалық кесте

D) тақта


E) көрнекілік

 1. Грамматика сабағындағы ең қолайлы әдістің түрі

A) дедуктивтік

B) көрнекілік

C) әңгіме

D) жазу


E) сөйлеу

 1. Грамматикалық жаттығудың түрін анықтаңыз:

A) тану жаттығуы

B) сөйлеу жаттығуы

C) есту жаттығуы

D) жазу жаттығуы

E) әңгіме


 1. Жаңа сөздің мағынасын түсіндірудің (семантизация) дұрыс әдісін табыңыз:

A) ана тілге аудару, антонимдер, синонимдер, көрнекілік арқылы

B) антонимдер, синонимдер, сөз жасау белгілері бойынша жазылуын түсіндіру

C) сөздің анықтамасы арқылы түсіндіру, оқылуын түсіндіру, сөз жасау белгілері бойынша түсіндіру

D) тындап түсінуден және сөйден тұратын екі жақты процесс

E) дұрыс айту дағдыларын дамыту


 1. Сөздің айтылуын және жазылуын, оқыту әдісін табыңыз.

A) оқыту ережесі, жазу, имитация, транскрипция

B) имитация, транскрпипция, аналогия, оқыту ережесі

C) тонограмма, имитация, аналогия, транскрипция

D) жазу жаттығуы

E) әңгіме


 1. Факультативті сабақтардың негізгі сабақтардан айырмашылығы неде?

A) оқу әрекетінде

B) оқыту принциптерінде

C) оқыту құралдарында

D) әдіс-тәсілдер

E) әңгіме


 1. Факультативті сабақтарға қандай оқушылар қатысады?

A) тек үздік оқушылар

B) тек білім деңгейі төмен оқушылар

C) барлық тілге қызығушылығы бар оқушылар

D) бастауыш сынып оқушылары

E) жоғары сынып оқушылары


 1. Факультативті сабақтарда балалардың білімі қалай бағаланады?

A) тек «бес» деген бағаға

B) тек «төрт» пен «бес» деген бағаға

C) тек «үш» деген бағаға

D) тек «үш» пен «төрт» деген бағаға

E) баға қойылмайды


 1. Сабақ жоспары дегеніміз...

A) мұғалімге арналған оқулықтың бір бөлігінің көшірмесі

B) мұғалімнің оқыту құралы

C) оқушының сабақ үстіндегі әрекетін анықтайтын құжат

D) мұғалім кітабы

E) оқулық


 1. Әрбір оқушы ағылшын тілі сабағы курсы аяқталған кезде

A) 3000 сөз білуі керек

B) 4000 сөз білуі керек

C) 5000 сөз білуі керек

D) 1000 сөз білуі керек

E) 2000 сөз білуі керек


 1. Шет тіліне үйретудің жоғарғы сатысына қандай сыныптар жатады?

A) 10-11

B) 9-10-11

C) 8-9-10

D) 7-8


E) 8-9

 1. Бастауыш мектеп оқушыларының негізгі әрекеті қайсысы?

A) жазу әректі

B) оқу әрекеті

C) сөйлеу әрекеті

D) ойын әрекеті

E) әңгіме


 1. Сабақтың барысымен танысу сабақтың қай бөлігіне жатады?

A) кіріспе бөлігіне

B) негізгі бөлігіне

C) қорытынды бөлігіне

D) ұйымдастыру

E) бағалау


 1. Сабақтың барысында мұғалім фонетикалық жаттығуды неге өткізеді?

A) өзіне оқушылардың назарын аудару үшін

B) дұрыс айту дағдыларын дамыту үшін

C) балалардың білімдерін бағалау үшін

D) жаңа сабақты түсіндіру үшін

E) жаңа сабақты бекіту үшін


 1. Шет тілінің негізгі оқыту бірлігі не?

A) мұғалім кітабы

B) оқулық

C) сабақ

D) журнал

E) кассета


 1. Шет тілін үйрету тіл әрекетінің қандай төрт түрлі дамуын көздейді?

A) тыңдап түсіну, сөйлеу, жазу, оқу

B) сөйлеу, тыңдап түсіну, оқу, жауап беру

C) сөйлеу, жазу, тыңдап түсіну, әңгімелесу

D) оқу, жауап беру

E) тыңдап түсіну, әңгімелесу


 1. Шет тілін оқытудың қай кезеңінде ауызша сөйлеу әрекеті негізгі түрі болып есептелінеді?

A) бастауыш

B) орта


C) жоғарғы

D) бастауыш, орта

E) орта, жоғарғы


 1. Тыңдауға берілген материалдардың мазмұнын түсіну мына жағдайға айланысты:

A) мәтінге

B) материалдың таныс еместігі

C) материалдың ерекшілігі

D) материалдың түрі

E) оқуға


 1. Сөйлеу үшін қажетті алғы шарттарды анықтаныз:

A) фонетикалық дағдысы

B) грамматикалық ережені білу

C) жаза білу

D) оқи білу

E) тыңдай білу


 1. Сөйлесім әрекетінің түрлері

A) дауыстап оқу, жазылым, тыңдалым, айтылым

B) оқылым, жазылым, тыңдалым, айтылым, тілдесім

C) тыңдалым, айтылым, тілдесім, әңгімелесім

D) оқылым, сұхбаттасу, айтылым, тілдесім


E) хабарласым, тыңдалым, айтылым, тілдесім

 1. Тілдесім түрлері

A) ресми, бейресми, әлеуметтік, қалыптасқан, кәсіби, дербестік

B) мақсатты, бейресми, әлеуметтік, қалыптасқан, кәсіби, дербестік

C) әлеуметтік, қалыптасқан, кәсіби, дербестік, мақсатты
D) қалыптасқан, кәсіби, дербестік, міндетті емес
E) міндетті, әлеуметтік, қалыптасқан, кәсіби, дербестік


 1. Эксперимент әдісінің мақсаты

A) озат тәжірибені зерттеу

B) әдістемелік әдебиеттерді зерттеу

C) салыстыру
D) ұсынылған әдістің тиімділігіне көз жеткізу
E) оқулықты талдау


 1. Дидактикалық ұстанымды көрсетіңіз

A) жүйелілік

B) таным теориясы

C) сөзжасам
D) эвристика
E) қайталау


 1. Көрнекіліктің түрлері

A) көру көрнекілігі

B) оқулық

C) бағдарлама
D) дидактикалық материал
E) диктант


 1. Оқу жоспары

A) оқу пәніне байланысты білім, іскерлік, дағдыларды қалыптастыру

B) мемлекеттік нормалар деп танылған және қоғам сұраныстары мен тұлға қажеттігі мен мүмкіндіктеріне сай білім деңгейін анықтайтын негізгі көрсеткіштер жүйесі

C) оқу пәніне байланысты білім, білік, іскерлік, дағдылардың мазмұнын ашатын нормативтік құжат
D) оқу бағдарламасына сай оқу пәнінің мазмұнын жүйелі түрде баяндайтын кітап.
E) оқу жылының, тоқсандардың, демалыс күндерінің мерзімін, оқытылуға тиісті оқу пәндерінің тізімін, әрбір пәнге бүкіл оқу мерзімінде және апта сайын әр пәнге бөлінетін сағаттардың мөлшерін анықтайтын нормативтік құжат


 1. Мемлекеттік білім беру стандарты

A) оқу пәніне байланысты білім, іскерлік, дағдыларды қалыптастыру

B) мемлекеттік нормалар деп танылған және қоғам сұраныстары мен тұлға қажеттігі мен мүмкіндіктеріне сай білім деңгейін анықтайтын негізгі көрсеткіштер жүйесі

C) оқу пәніне байланысты білім, білік, іскерлік, дағдылардың мазмұнын ашатын нормативтік құжат
D) оқу бағдарламасына сай оқу пәнінің мазмұнын жүйелі түрде баяндайтын кітап.
E) оқу жылының, тоқсандардың, демалыс күндерінің мерзімін, оқытылуға тиісті оқу пәндерінің тізімін, әрбір пәнге бүкіл оқу мерзімінде және апта сайын әр пәнге бөлінетін сағаттардың мөлшерін анықтайтын нормативтік құжат


 1. Оқу бағдарламасы

A) оқу пәніне байланысты білім, іскерлік, дағдыларды қалыптастыру

B) мемлекеттік нормалар деп танылған және қоғам сұраныстары мен тұлға қажеттігі мен мүмкіндіктеріне сай білім деңгейін анықтайтын негізгі көрсеткіштер жүйесі

C) оқу пәніне байланысты білім, білік, іскерлік, дағдылардың мазмұнын ашатын нормативтік құжат
D) оқу бағдарламасына сай оқу пәнінің мазмұнын жүйелі түрде баяндайтын кітап.
E) оқу жылының, тоқсандардың, демалыс күндерінің мерзімін, оқытылуға тиісті оқу пәндерінің тізімін, әрбір пәнге бүкіл оқу мерзімінде және апта сайын әр пәнге бөлінетін сағаттардың мөлшерін анықтайтын нормативтік құжат


 1. Оқулық

A) оқу пәніне байланысты білім, іскерлік, дағдыларды қалыптастыру

B) мемлекеттік нормалар деп танылған және қоғам сұраныстары мен тұлға қажеттігі мен мүмкіндіктеріне сай білім деңгейін анықтайтын негізгі көрсеткіштер жүйесі

C) оқу пәніне байланысты білім, білік, іскерлік, дағдылардың мазмұнын ашатын нормативтік құжат
D) оқу бағдарламасына сай оқу пәнінің мазмұнын жүйелі түрде баяндайтын кітап.
E) оқу жылының, тоқсандардың, демалыс күндерінің мерзімін, оқытылуға тиісті оқу пәндерінің тізімін, әрбір пәнге бүкіл оқу мерзімінде және апта сайын әр пәнге бөлінетін сағаттардың мөлшерін анықтайтын нормативтік құжат


 1. Таныс дыбысты айыру және тану тыңдап түсіну механизмі

A)диалогиялық сөз

B)сөздің есту қабілеті

C)айту

D)ауызекі тілE)тыңдап түсіну

 1. Оқыту процесі

A) адамзаттың жинақталған тәжірибесі, заттар мен құбылыстарды, табиғат пен қоғам заңдарын тану нәтижесі

B) қайта-қайта орындалатын практикалық әрекетте машықтану

C) оқытудың негізгі мазмұнын, ұйымдастыру тәсілдерін, әдістерін мақсатына, заңдылықтарына сай орындайтын қағидалар жүйесі
D) мазмұны, уақыты, ұйымдастырылуына қарай аяқталған оқыту үрдісінің бөлігі
E) білім беру, тәрбиелеу, дамыту міндеттерін іске асыруға бағытталған оқытушы мен оқушы арасындағы мақсат бағдарлы өзара байланысты іс-әрекет


 1. Сабақ

A) адамзаттың жинақталған тәжірибесі, заттар мен құбылыстарды, табиғат пен қоғам заңдарын тану нәтижесі

B) қайта-қайта орындалатын практикалық әрекетте машықтану

C) оқытудың негізгі мазмұнын, ұйымдастыру тәсілдерін, әдістерін мақсатына, заңдылықтарына сай орындайтын қағидалар жүйесі
D) мазмұны, уақыты, ұйымдастырылуына қарай аяқталған оқыту үрдісінің бөлігі
E) білім беру, тәрбиелеу, дамыту міндеттерін іске асыруға бағытталған оқытушы мен оқушы арасындағы мақсат бағдарлы өзара байланысты іс-әрекет


 1. Дидактикалық принциптер

A) адамзаттың жинақталған тәжірибесі, заттар мен құбылыстарды, табиғат пен қоғам заңдарын тану нәтижесі

B) қайта-қайта орындалатын практикалық әрекетте машықтану

C) оқытудың негізгі мазмұнын, ұйымдастыру тәсілдерін, әдістерін мақсатына, заңдылықтарына сай орындайтын қағидалар жүйесі
D) мазмұны, уақыты, ұйымдастырылуына қарай аяқталған оқыту үрдісінің бөлігі
E) білім беру, тәрбиелеу, дамыту міндеттерін іске асыруға бағытталған оқытушы мен оқушы арасындағы мақсат бағдарлы өзара байланысты іс-әрекет


 1. Білім

A) адамзаттың жинақталған тәжірибесі, заттар мен құбылыстарды, табиғат пен қоғам заңдарын тану нәтижесі

B) қайта-қайта орындалатын практикалық әрекетте машықтану

C) оқытудың негізгі мазмұнын, ұйымдастыру тәсілдерін, әдістерін мақсатына, заңдылықтарына сай орындайтын қағидалар жүйесі
D) мазмұны, уақыты, ұйымдастырылуына қарай аяқталған оқыту үрдісінің бөлігі
E) білім беру, тәрбиелеу, дамыту міндеттерін іске асыруға бағытталған оқытушы мен оқушы арасындағы мақсат бағдарлы өзара байланысты іс-әрекет


 1. Дидактикалық принциптерге жатпайды

A) жүйелілік және бірізділік

B) үздіксіздік

C) белсенділік және саналылық
D) ғылымилық
E) теорияның практикамен байланысы


 1. Оқыту әдістері

A) адамзаттың жинақталған тәжірибесі, заттар мен құбылыстарды, табиғат пен қоғам заңдарын тану нәтижесі

B) қайта-қайта орындалатын практикалық әрекетте машықтану

C) оқытудың негізгі мазмұнын, ұйымдастыру тәсілдерін, әдістерін мақсатына, заңдылықтарына сай орындайтын қағидалар жүйесі
D) оқытудың мақсат тіндеттеріне сай оның мазмұнын оқушыларға меңгертуде мұғалім мен оқушылардың қолданатын амал-тәсілдері мен құралдарының жиынтығы

E) білім беру, тәрбиелеу, дамыту міндеттерін іске асыруға бағытталған оқытушы мен оқушы арасындағы мақсат бағдарлы өзара байланысты іс-әрекет 1. Білім беру мазмұнын құрайтын компоненттер

A) білім, іскерлік, дамыту

B) дамыту, іскерлік, дағды

C) білім, іскерлік, дағды, шығармашылық, эмоционалды-жігерлілік қатынас тәжірибесі
D) шығармашылық, эмоционалды-жігерлілік қатынас тәжірибесі, тәрбие
E) тәрбие, дамыту, дағды, білім


 1. Білім беру мазмұнын анықтайтын негізгі құжаттар

A) Білім беру туралы Заң, мемлекеттік білім беру стандарты, оқу жоспары, оқу бағдарламасы, оқулық

B) күнтізбелік жоспар, оқу жоспары, оқу бағдарламасы, оқулық

C) Білім беру туралы Заң, Тіл туралы Заң, мемлекеттік білім беру стандарты
D) мемлекеттік білім беру стандарты, оқу жоспары, оқу бағдарламасы

E) Тіл туралы Заң, мемлекеттік білім беру стандарты, типтік бағдарлама 1. Оқыту процесінің функциялары

A) ойлау, тәрбиелеу, дамыту функциясы

B) білім беру, оқыту функциясы

C) дағды, іскерлік, тәрбиелеу, дамыту функциясы
D) іскерлік, дамыту, білім беру функциясы
E) білім беру, тәрбиелеу, дамыту функциясы 1. Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3
Loading...


©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
рсетілетін ызмет
Жалпы ережелер
ызмет стандарты
дістемелік кешені
бекіту туралы
туралы хабарландыру
біліктілік талаптары
кіміні аппараты
жалпы біліктілік
Конкурс туралы
ойылатын жалпы
мемлекеттік кімшілік
жалпы конкурс
Барлы конкурс
білім беретін
ызмет регламенті
республикасы білім
ткізу туралы
конкурс атысушыларына
біліктілік талаптар
атысушыларына арнал
бойынша жиынты
Республикасы кіметіні
идаларын бекіту
облысы кімдігіні
рсетілетін ызметтер
мемлекеттік ызмет
стандарттарын бекіту
Конкурс ткізу
дебиеті маманды
мемлекеттік мекемесі
дістемелік сыныстар
дістемелік материалдар
Мектепке дейінгі
ауданы кіміні
конкурс туралы
рметті студент
облысы бойынша
жалпы білім
мыссыз азаматтар
Мемлекеттік кірістер
мектепке дейінгі
Конкурс жариялайды
білім беруді
дарламасыны титулды
разрядты спортшы
мелетке толма
дістемелік кешен
ызметтер стандарттарын
директоры бдиев
аласы кіміні

Loading...