Семинар (практикалық) сабақтар: 33 Лабораториялық сабақтар-жоқ баоөЖ: 63 БӨЖ: 189 Курстық жұмыс (проект) жоқ семестр Емтихан: 2 семестр Семей, 2020 Алғы сөз «Жалпы психологияға кіріспе»

Loading...


Дата06.04.2020
өлшемі194 Kb.
түріСеминар

042-34-7.1.1/01-2019

№3 баслым 03.09.19ж

15 беттің


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ


СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

3 деңгейлі СМЖ құжаты

Силлабус

Силлабус


042-34-7.1.1/01-2019

Пәннің жұмыс оқу бағдарламасы

(силлабус)12. 06. 2018 № 2 басылым орнына №3 басылым

03.09.2019


ПӘННІҢ ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ


(СИЛЛАБУС)
Жалпы психологияға кіріспе

В001- Психология
Факультет: Гуманитарлық

Кафедра: Психология

Курс: 1

Кредит саны: 9Барлық сағат: 270

Дәрістер: 48

Семинар (практикалық) сабақтар: 33

Лабораториялық сабақтар-жоқ

БАОӨЖ: 63

БӨЖ: 189


Курстық жұмыс (проект)__жоқ____ семестр

Емтихан: 2 семестрСемей, 2020
Алғы сөз
«Жалпы психологияға кіріспе» пәнінің оқу бағдарламасы силлабусы «6В03102-Психология» мамандығының студенттеріне арналған. Пән психология заңдылығы мен құбылыстарына жүйелі тақырыпттық жоспар түрінде ұсынылады.


 1. ӘЗІРЛЕГЕН

Құрастырушы

Аға оқытушысы Карменова К.А. ___________қолы «28» 08. 2019 ж.
 1. КЕЛІСІЛДІ

2.1 “Психология” кафедрасының отырысында

«29»__08_ 2019 ж. Хаттама №__1__


Кафедра меңгерушісі Джумажанова Г.К. ____________ қолы
2.2 Факультеттің оқу-әдістемелік бюросының отырысында

Хаттама «03»_09_ 2019 ж. №__1____


Төрайымы Абишева Ш.Ш. _________ қолы

3 БЕКІТІЛДІ

Факультет деканы Искакова М.О. _________ қолы

Мазмұны1

Жалпы ережелер
2

Пәннің мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу
3

Курс саясаты
4

Баға қою саясаты
5

Әдебиет және интернет ресурстар

1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР


  1. Оқытушы және пән туралы жалпы мәліметтер

Карменова Кымбат Алдабергеновна

Аға оқытушы, психология магистрі

Гуманитарлық факультеті, «Психология» кафедрасы

Байланыс ақпараты: e-mail 92_kima@mail.ru, №3 оқу корпусы, кабинет №102
  1. Пәннің қысқаша мазмұны

В001-«Психология» мамандығы бойынша «Жалпы психологияға кіріспе» КП (МК) пәннің оқу бағдарламасы (Силлабус) келесі құжаттардың талаптары мен ұсыныстары негізінде әзірленді:

 • Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің 2016 жылғы 05 шілдедегі № 425 бұйрығы негізінде бекітілген типтік оқу жоспарына сәйкес әзірленген;

 • Жоғары білім ҚР МЖБС 23.03.2012ж. №1080 (№292, 13.05.2016ж. ж»не ҚР БҒМ Бұйрық №3, 16.08.2013ж. №343; қзгерген бұйрық ҚР БҒМ № 42505.07.2016 ж.);

 • Құжатталған рәсім «Пәннің оқу бағдарламасы (силлабустың) және таңдау компоненті оқу бағдарламасының құрылымы және рәсімдеуге қойылатын талаптар» ДП 042-1.09-2017;

 • «Жалпы психологияға кіріспе» КП МК Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің «Гуманитарлық» факультетінің ОӘБ отырысының шешімімен 03.09.2019 ж. №1 хаттамамен бекітілген.

Психология ғылыми адам тану ғылымдары арасында жетекші орынға ие. Бұл ерекшелік қазіргі кезде қарқынды дамып отырған ғылыми пəннің алдына қойған мақсат- мүддесімен байланысты. Екіншіден - адамның психологиялық дара ерекшеліктерін психикалық процестердің анықтығын айқындау тəжірибелік зерттеулердің кеңінен қолданылуынан психология эксперименттік ғылым болып саналады. Үшіншіден – пəннің дербестігі адам жан дүниесінің сырларын зерттеуде ең алдымен оның заңдылықтарын əр адамның жеке басына тəн ерекшеліктері мен сырларын даралап іздестіреді. Осы аталған ерекшеліктермен таныса отырып психология курсында адамның психологиялық құбылыстарының дамып, қалыптасу заңдылықтарын танып біледі. Психика болмыстағы шындықты бейнелеудегі өзіндік формасы жəне психика дамуы мен психология ғылымының дамутарихымен танысады.

Психология ғылымының салалары жəне психологиялық тəжірибенің міндеттері. Жалпы психология, əлеуметтік психология, жас даму кезеңдері мен тəлім – тəрбие психологиясы, еңбек, медициналық психология, психофизиология т.б. салаларының негізгі міндеттері мен атқаратын қызметінен оқып біледі.


1.3 Пәнді оқыту мақсаты:

Пəнді оқытудың мақсаты студенттерді психология ғылымының негізгі принциптері жəне категорияларымен таныстыру. Мұнда жеке адамның дамуында таным əрекеттері, жеке басына тəн қасиеттері, қабілеті, еріктік – эмоциональдық сферасы жəне қарым – қатынас, іс - əрекет аспектілерімен жеке тұлғалық ерекшеліктерімен таныстыру.


1.4 Пәнді оқытудың міндеттері:

Курсты оқытуда психологиялық заңдылықтар мен таныса отырып, адам өз психологиясының дамуы барысында ақыл – ойы , танымы, өзіндік сана – сезімі, жеке басына тəн қасиеттері туралы түсініктерді қалыатастыру. Күнделікті өмірде адам өзін - өзі басқару мен жеке басына тəн қасиеттерін дүниетанымын, ақыл – ой, сана – сезімін дамытып отыруға үйрету.

  1. Құзыреті (оқыту нәтижелері):

Білімі:

- психологияның негізгі салалары;

- заманауи психологияның өзекті мәселелері;

- психологиялық зерттеудің негізгі әдістері исследования;

- психологияның табиғи ғылымилық негіздері ;

- психикалық процестер сипаттамасы, жағдайы және қасиеттері.
Іскерлігі:

-психологиялық түсінікке анықтама беру және оны сипаттау;

- алынған білімді жинақтау және оларды психологиялық сипаты бар белгілі бір мәселені талқылау процесінде қолдану.

- өз көзқарасын нақтылау.


Дағдылары:

- психологиялық сипаттағы жұмысты конспектілеу;

- рецензирования;

- реферирования.


Құзіреттілігі:

- алынған білімді шынайы өмірде пайдалану тілегі және педагогикалық іс-әрекетте психологияға деген тұрақты қызығушылығын ғылым ретінде жария етеді;

- әлеуметтік, кәсіби жеке тұлғалық дамуы,өзін-өзі тәрбиелеу, өзін-өзі анықтауға құрылымды алға тартады.  1. Курс пререквизиттері

Мектеп курсы.


  1. Курстың постреквизиті

Жас ерекшелік физиологиясы және мектеп гигиенасы, психология және адам дамуы, психокоррекция және кеңес беру негіздері, психодиагностика негіздері, балалар психологиясы, тұлға психологиясы
  1. Оқу жұмыс жоспарынан көшірме

Оқу жұмыс жоспарының көшірмесі 1-кестеде келтірілген


Кесте 1


Курс

Семестр

Кредиттер

Дәріс,

сағ.


СТС,

сағ.


ЗЖ,

сағ.


БӨЖ,

сағ.


Барлығы,

сағ.


Қорытынды бақылау

формасы


1

2

9

48

33

-

126

270

тест


2 ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ МАЗМҰНЫ, САБАҚ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША САҒАТТАРДЫ БӨЛУ, ӘДЕБИЕТТЕРГЕ СІЛТЕМЕ

Пәннің тақырыптық мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу және әдебиеттерге сілтеме 2- кестеде келтірілген

Кесте 2

р/с

Дәріс атауы
Сабақ тақырыбы


Сағаттар саны

Әдеб. сілт.

Д

ЗС

СТС

БӨЖ

1

2

3

4

5

6

7

1-модуль. Психология пәніне түсінік

1

Жалпы психология пәніне кіріспе

3

-

2
5.1. 3,4,5,9

5.2. 6,7,82

Жалпы психиологияның ғылымдар жүйесіндегі орны

3
2
5.1. 3,4,9

5.2. 6,7,83

Психологияны зерттеу әдістері.
БӨЖ: Психология ғылым саласы ретінде

3

-

2

25


5.1. 3,4,9

5.2. 6,7,84

Психиологияның жаратылыстану-ғылыми негіздері

3

-

2
5.1. 3,4,9

5.2. 6,7,85

Зейін

БӨЖ: Ми және психика3
2

25

5.1. 3,4,9

5.2. 6,7,86

Психологиядағы тұлға мәселесі.

3

-

2
5.1. 3,4,7,9

5.2. 6,7


2-модуль. Танымдық үрдістер психологиясы

7

Танымдық үрдістер психологиясы. Түйсік. Қабылдау

3

-

2
5.1. 3,4,7,9

5.2. 6,7


8

Іс-әрекет психологиясы

3

-

2
5.1. 3,4,7,9

5.2. 6,7


9

Ес процесі.

3

-

2
5.1. 3,4,7,9

5.2. 6,7,810

Ойлау және сөйлеу
БӨЖ Адамның жоғары психикалық функцияларының дамуы

3

-

2

25

5.1.4,5,7,9

5.2. 6,7, 311

Қиял

3

-

2

-

5.1. 3,4,7,9

5.2. 6,7


3-модуль. Психикалық күйлер мен қасиеттер

12

Психикалық күйлер. Сезімдер, эмоциялар және ерік
БӨЖ: Психикалық күйлер

3

-

2

25

5.1. 3,4,7,9

5.2. 6,7


13

Психиқалық қасиеттер Темперамент.

4
3
5.1. 1,10, 12,14

5.2. 3,15, 1614

Мінез
БӨЖ: Мінез ерекшелігі

4

-

3

26

5.1. 1,10,

12,14


5.2. 3,15,

15

Қабілет

4

-

3
5.1. 1,10,

12,14


5.1 3,15,16
Барлығы

48
33

126

2.1. 1-2 аралық білімді бақылау тапсырмалар
Тақырыптың атауы, өткізу формасы, құрылымы, №1 және №2 білім алушылардың білімін бақылайтын аралық бақылаудың мазмұны
№ 1аралық бақылау компьютерлік тест шығару. Модуль 1. Психология пәніне түсінік бойынша.
№ 2 аралық бақылау компьютерлік тест шығару. Модуль 2. Танымдық үрдістер психологиясы. Модуль 3. Психикалық күйлер мен қасиеттер бойынша.

3. КУРС САЯСАТЫ
Сабаққа қатысу қатаң түрде, міндетті болып табылады. Егер қандайда бір себеппен студент сабаққа қатыса алмай қалған жағдайда, барлық меңгерілмеген материалға жауапты.

Бақылау тапсырмалары орындалуға міндетті және уақытылы тапсырылуы тиіс. Кешіктіріліп орындалған жұмыс автоматты түрде төмен бағаланады.

Аралық аттестациясының қорытындысы студенттің сабаққа қатысуы, белгіленген мерзімде өздік жұмыстарын орындауы, сабақ барысындағы, ауызша немесе жазбаша жауаптары, сонымен қатар аралық бақылау нәтижесі ескере отырып қойылады.

Аралық аттестация қорытындысы студенттің сабаққа қатысу, өзіндік жұмысты уақытылы орындауына, сабақ кезіндегі ауызша және жазбаша түрдегі жауабына және аталған аралық бақылаудың нәтижесіне байланысты шығарылады.

Егер студент белгіленген мерзімде сәйкес келетін мекеменің растайтын құжатымен денсаулық жағдайына немесе басқа да дәлелді себептермен сабақ босатып, аралық бақылауды тапсыра алмаған жағдайда, студент аралық бақылауды индивидуалды түрде тапсыруға құқылы.

Кез-келген көшіру немесе плагиат (дайын тапсырмаларды көшіру, қолдану және басқа студенттің тапсырманы орындауы) жазасы аудиториядан шығару немесе бағасын «қанағаттанарлықсыз» деп тану түрінде болады.

Сабақ жүру барысында ұялы телефондар өшіріледі.
4.БАҒАЛАУ САЯСАТЫ

4.1. Білім алушылардың білімін бағалау 100 балдық жүйе бойынша жүзеге асырылады.

Кесте 3


СЕМЕСТР

1-7 апта

электронды журнал

8-15 апта

АУДИТОРИЯЛЫҚ САБАҚТАРДЫҢ БАРЛЫҚ ТҮРІНЕ ҚАТЫСУ

Электрондық журналға

баға қойылмайды, ПОҚ білімалушылардың тек қана сабаққа қатысуын белгілейді.

Назар аударыңыз!!!

Сабақ босатқан жағдайда әр рейтингіден 0 ден 10 балға дейін баға төмендетіледі.

Аталған көрсеткіш жиынтық рейтингіге әсер етеді.


Ағымдағы бақылау

1-6 апта

Бақылау түріне байланысты баға

0-ден 100 балға дейін анықталады

ПОҚ білім алушының минималды баға жиынтығын көрсетуі қажет.

1 МБ 3- семинар, 3-БӨЖ

2 МБ 5- семинар, 4- БӨЖ


Ағымдағы бақылау

8-14 апта

МБ 1

(Межелік бақылау №1)7 апта

0-100 бал

МБ 2

(Межелік бақылау №2)15 апта


R1

(№1 рейтингі)1.білім алушы > min (минималды) баға жиынтығынан аз алған жағдайда, орташа арифметикалық мәні есептеледі

2.білім алушы <min (минималды) баға жиынтығынан жоғары алған жағдайда, бал минималды баға жиынтығына бөлінеді
R2

(№2 рейтингі)R= (R1 + R2) / 2

Жиынтық рейтингі – емтиханға рұқсат/ және жіберілмеу

R < 50

Білім алушы 50 балдан төмен алса емтиханға жіберілмейдіR > 50

+

Білім алушы 50 балдан жоғары алса және пререквизит бола алатын пән бойынша академиялық қарызы болмаса

=

емтиханға жіберіледі.Емтихан

Семестр қорытындысы бойынша емтихан (0-100бал)Емтихан 50бал

Емтихан 50бал

Пән бойынша қорытынды баға

0,6 * R+0,4* Емтихан4.2. 4-кестеде білім алушы алған білімді апта бойынша, бақылау түрі бойынша минималді баға жиынына бөлу көрсетілген.

Кесте 4
апта

Лабораториялық, практика-лық, семинар сабақтардың, БӨЖ тақырыптары

Білімді бақылау түрі

Минимальді баға жиынтығы (баға алу қарастырылған: Иә/жоқ)

1

2

3

4

Ағымдағы бақылау

1


Семинар

Тақырып -1. Жалпы психология пәніне кіріспе.Ауызша сұрауЖоқ


2Семинар

Тақырып -2. Жалпы психиологияның ғылымдар жүйесіндегі орны
студенттердің тақырып бойынша дәрісте меңгерген білімдерін толықтыру

Жоқ3

Семинар

Тақырып -3 Психологияны зерттеу әдістері.


БӨЖ. №1

Тақырып. Психологияның методологиялық принциптері. Қазақстанда психология ғылымының дамуыАуызша сұрау

жоқ

4


Семинар

Тақырып -4. Психиологияның жаратылыстану-ғылыми негіздері.Конспектілеу тірек-сызбамен құру.

Ауызша сұрау
Ия

5


Семинар

Тақырып - 5. Қарым-қатынас пен топтар психологиясы


БӨЖ. №2 Тақырып. Қарым – қатынас туралы жалпы түсінік

негізгі ойларын көрсету, сұрақтың мағынасын ашу.


ия

6


Семинар

Тақырып -6. Түйсік. Қабылдаусұрақтың мағынасын ашу. Слайд түрінде.ия

7


Семинар

Тақырып -7. Ес. Ойлау және сөйлеусұрақтың мағынасын ашу. Слайд түрінде

Ия

МБ (межелік бақылау №1)
1 Аралық бақылау тапсырмасы ТЕСТ ТАПСЫРМАЛАРЫ

Компьютерлік тест шығару

0-100 балл аралығында бағаланады

R1 (Рейтинг №1)

Ағымдағы бақылау

8


Семинар

Тақырып -8. Қиял және зейін.негізгі ойларын көрсету, сұрақтың мағынасын ашуып ауызша сұрау

жоқ

9

Семинар

Тақырып-9 Сезім
Ауызша сұрау.

Бақылау сұрақтарына жауапжоқ

10


Семинар

Тақырып-10 Эмоциялар және ерікБақылау сұрақтары. слайд

Ия

11


Семинар

Тақырып -11. ТемпераментСлайд.

Бақылау сұрақтарыЖоқ

12Семинар

Тақырып -12 Мінез.


БӨЖ. № 7-8

Тақырып Психикалық күйлерСлайд. Негізгі ойларын көрсету, сұрақтың мағынасын ашу

Ия

13

Семинар. Тақыпып -13 Даму психологиясы пәні, міндеттері мен әдістері

Слайд. Негізгі ойларын көрсету, сұрақтың мағынасын ашу

Ия


14

Семинар тақырып № 14 Қабілет
БӨЖ: Мінез ерекшелігі

Слайд. Бақылау сұрақтары

Ия

15

Семинар тақырып №15

Жас мәселесі және психикалық дамудың заңдылықтары

Ауызша сұрау. Слайд. Бақылау сұрақтары

Ия

МБ (межелік бақылау №2)
2 Аралық бақылау тапсырмасы.

КУРС БОЙЫНША ТЕСТ ТАПСЫРМАЛАРЫКомпьютерлік тест шығару0-100 балл аралығында бағаланады

R2 (Рейтинг №2)Ескерту:

-1-бағанада білім алушының білімін бақылайтын апта реті көрсетілген;

-2-бағанада аптаға сәйкес білім алушының сабақ тақырыбы көрсетілген;

-3-кестеде бақылау түрі көрсетілген;-4-кестеде білім алушы алатын минималды баға бақылау түріне байланысты ақпарат көрсетілген. 4-кестенің мәліметтерін оқытушы электрондық журналға енгізеді.

  1. Білім алушының бағасы шкала бойынша анықталады (кесте 5).

Кесте 5
Әріптік, баллдық және пайыздық баламасы көрсетілген бағалау шкаласы


Әріптік жүйе бойынша бағалау

Баллдардың цифрлық эквиваленті

Пайыздық мазмұны

Дәстүрлі жүйе бойынша бағдарлама

А

4,0

95-100

Өте жақсы

А-

3,67

90-94

В+

3,33

85-89

Жақсы

В

3,00

80-84

В-

2,67

75-79

С+

2,33

70-74

Қанағаттанарлық

С

2,00

65-69

С-

1,67

60-64


Д+

1,33

55-59

Д

1,00

50-54

F

0,00

0-49

Қанағаттанарлықсыз5. ӘДЕБИЕТ ЖӘНЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСТАР
5.1 Негізгі әдебиет

   1. Көрнекі психология /С.Б. Бабаев, А.А. Жумадуллаева / - 2011

   2. Жантану негіздері /Сәбет Балтаұлы Бап-Баба / - 2011

   3. Жалпы психология : оқулық /Ә.Алдамұратов / - 2011

   4. Психология : оқулық /Қ. Жарықбаев / - 2010

   5. Жалпы психология /Сәбет Бап-Баба / - 2009

   6. Педагогикалық психология :оқу құрал /Т.С. Сламбекова / - 2009

   7. Психология личности :учебное пособие /Н.С.Шадрин / - 2012

   8. Психология. В 3-х кн. Кн.1.Общие основы психологии /Р.С. Немов / - 2010

   9. Психология человека от рождения до смерти: психологический атлас человека / под ред.А.А.Реана / - 2010

   10. Психология личности: учеб. пособие / Н.С. Шадрин / - 2012

   11. Эльконин, Д.Б. Детская психология: учеб. пособие / Д.Б. Эльконин; ред.- сот. Б.Д. Эльконин.- 6-е изд., стер.- М.: Изд. центр "Академия", 2011.

   12. Жантану: оқулық / Қ. Жарықбаев.- 10-ші бас., өңд., толық. /Жарықбаев, Қ. – 2011

   13. Возрастная психология: учебник для бакалавров / Л.Ф. Обухова / - 2014

5.2 Қосымша әдебиет

5.2.1 Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. Спб. Питер, 1997

5.2.2 Практикум по общей психологии. Под.ред. А.И.Щербакова. М, 1990

5.2.3 Кон И.С. Психология ранней юности. М., Просвещение. 1999

5.2.4 Райс Ф. Психология подросткового и юношеского возраста. СПб, 2000

Ж.Аймауытұлы. Психология Алматы, «Рауан» 1995ж.

5.2.5 Алдамұратов Ә, Мұқанов М. Психология пәнінен лабораториялық практикалық сабақтар. А, 1978 ж.

5.2.6 Жарықбаев Қ. Б. Психология. Алматы «Білім» 1993ж.

5.2.7 Тәжібаев Т. Жалпы психология А. Білім 1993 ж.

5.2.8 Алдамұратов Ә. Рақымбеков Қ, Іргебаева Н, Бапаева М. Нығыметова Г,Түрікпенов Ж. Жалпы психология. А, Білім. 1996 ж.

5.2.9 Немов Р. С. Общая психологии. Кн. 1 М: Владос 1998 ж.

5.2.10 Ананьев Б. Г. Избранные психологические труды: В- 2 х т. под ред. А.А. Бодалева, Б. Ф. Ломова том 1М. 2001 ж.

5.2.11 Петровский А. В. Ярошевский М. Г. Психология М. Высшая школа

5.2.12 Столяренко Л.Д. Основы психологии.-М., 1995.

5.2.13 Жарикбаев К. Развитие психологической мысли в Казахстане. Алма-Ата. 1996

5.2.14 Ждан А.Н.История психологии. 1997.

5.2.15 Возрастная психология // Под.ред. Л.Ф.Обуховой. М., 1996

5.2.16 О.П.Солодилова. Возрастная психология. М., 2005

5.2.17 В.С.Мухина. Мектеп жасына дейінгі балалар психологиясы.А., 1999


5.3 Интернет-ресурстар

5.3.1 https://www.metod-kopilka.ru/azastanda-psihologiya

5.3.2 http://aesa.kz:8073/books/%7B54F9498C-2DAF-psihologia/psihologia.htm

5.2.3 http://kaz2.docdat.com/docs/index-126729.html

5.2.4 https://infourok.ru/elektrondi-ou-rali-turali-tsinik-1113808.html

5.2.5 http://sdamzavas.net/1-58016.html


Достарыңызбен бөлісу:
Loading...


©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
рсетілетін ызмет
Жалпы ережелер
ызмет стандарты
дістемелік кешені
бекіту туралы
туралы хабарландыру
біліктілік талаптары
кіміні аппараты
Конкурс туралы
жалпы біліктілік
ойылатын жалпы
мемлекеттік кімшілік
жалпы конкурс
Барлы конкурс
білім беретін
республикасы білім
ызмет регламенті
бойынша жиынты
ткізу туралы
конкурс атысушыларына
біліктілік талаптар
атысушыларына арнал
Республикасы кіметіні
идаларын бекіту
облысы кімдігіні
мемлекеттік ызмет
рсетілетін ызметтер
стандарттарын бекіту
Конкурс ткізу
мемлекеттік мекемесі
дебиеті маманды
Мектепке дейінгі
дістемелік сыныстар
дістемелік материалдар
ауданы кіміні
конкурс туралы
жалпы білім
рметті студент
облысы бойынша
білім беруді
мектепке дейінгі
мыссыз азаматтар
Мемлекеттік кірістер
Конкурс жариялайды
дарламасыны титулды
дістемелік кешен
ызметтер стандарттарын
мелетке толма
разрядты спортшы
аласы кіміні
директоры бдиев

Loading...