Семинар 15 сағат СӨЖ 30 сағат Емтихан 5-семестрде Барлығы 90 сағат Орал 2010 жбет1/7
Дата07.06.2017
өлшемі0.74 Mb.
#12626
түріСеминар
  1   2   3   4   5   6   7
М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті

«Бекітемін»

Факультет деканы

Ж.Ж.Шайекенов

(қолы) (аты - жөні)

«____»__________2009ж

Қазақ филологиясы кафедрасы


050117 – «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша кредиттік

оқу жүйесінде оқитын студенттерге арналған«Қазақ тілінің тарихи грамматикасы»
(пәннің атауы)

пәннің оқу-әдістемелік кешені

Курс – ІҮ
Семестр – 7

Кредит саны - 2

Дәріс – 15 сағат

Оқытушының жетекшілігімен

студенттің өзіндік жұмысы (ОЖСӨЖ) – 30 сағат

Семинар – 15 сағат

СӨЖ – 30 сағат

Емтихан – 5-семестрде

Барлығы – 90 сағат


Орал 2010 ж

«Қазақ тілінің тарихи грамматикасы» пәні бойынша
Б а ғ д а р л а м а
Пәннің оқу әдістемелік кешені ҚР БжҒМ-ның 04.08.2003 ж. №528 бұйрығымен

Бекітілген, Абай ат. ҚазҰПИ құрастырған жоғары кәсіптікбілім (қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша). А., 2003 ж.типтік бағдарлама негізінде құрастырылған.


Құрастырушы: оқытушы Р.Ж.Сисенбаева

(аты-жөні, лауазымы, ғылыми дәрежесі)


Келісілді: ОҮҰжОӘБ жетекшісі А.А. Какимова
Қазақ филологиясы кафедрасының отырысында қарастырылды
“____” ________________2010 ж. № ___хаттама.
Кафедра меңгерушісі __________________ Мамыров А.Ы.

Факультеттің оқу-әдістемелік

кеңесінің төрағасы ________________ Әжіғалиев М.Қ.


2.Пән бойынша оқыту бағдарламасы – SYLLABUS

1.1. Оқытушы (оқытушылар) туралы мәлімет

Сисенбаева Раушан Жаңабайқызы - Қазақ филологиясы кафедрасының оқытушысы

Қазақ филологиясы кафедрасы №1 ғимарат 4-қабат, 409-бөлме.

1.2.Пән туралы мәлімет

Сабақ кестесі:

Оқу тоқсаны 15 оқу аптасынан және 2 сынақ аптасынан тұрады.

Аптасына 2 кредит-сағат жоспарланады, оның әрбір кредит-сағат бір байланыс сағатынан (дәріс, практика) және оқытушының басқарумен жүретін екі студенттердің өзіндік жұмысынан (ОЖСӨЖ, СӨЖ) тұрады.


Сабақ

Өткізу уақыты

Сабақ

Өткізу уақыты

Байланыс сағаты

2

Дәріс50 минут+50 минут

ОЖСӨЖ+СӨЖ

50 минут+

50 минутБайланыс сағаты

2

Семинар50 минут+50минут

ОЖСӨЖ+СӨЖ

50 минут+

50 минут
Оқу жоспарынан көшірме:


Курс

семестр

кредит

Дәріс

Семинар

ОЖСӨЖ

СӨЖ

Барлығы

Бақылау түрі

ІІІ

7

2

15 сағ

15 сағ

30 сағ.

30 сағ.

90 сағ.

емтихан
  1. Кіріспе


Курс мақсаты:

 • Қазақ тілінің тарихи грамматикасы пәнінің зерттеу нысанын белгілеу;

 • Қазақ тілінің тарихи грамматикасы пәнінің шығу тарихын зерттеу;


Курс міндеті:


 • Жалпы Қазақ тілінің тарихи грамматикасы пәнінің шығу, қалыптасу кезеңдерін, зерттелу тарихын студенттерге оқыту;


Пререквизиттер:

 • Жалпы және орта білім беретін мектептерде оқытылатын қазақ тілі пәні.


Постреквизиттер:


Курс мазмұны:

 • «Қазақ тілінің тарихи грамматикасы» пәні.

 • Тарихи лексикология.

 • Сөз мағыналары. өзгеру себептері мен заңдылықтары.

 • Тарихи фонетика.

 • Дауыссыз дыбыстар жүйесі.

 • Сингармонизм.

 • Ассимиляция. Диссимиляция.

 • Орфография мен графика.

 • Тарихи сөзжасам.

 • Тарихи морфология.

 • Сөз таптарының дамуы.

 • Сын есімнің дамуы.

 • Сан есімнің дамуы.

 • Есімдіктің дамуы.

 • Етістіктің дамуы.

 • Рай тұлғаларының тарихы.

 • Шақ тұлғаларының тарихы.

 • Етіс тұлғаларының дамуы.

 • Үстеу.

 • Еліктеуіш сөздер.

 • Көмекші сөздер.

 • Тарихи синтаксис.

 • Сөз тіркесі.

 • Сөздердің байланысу түрлері.

 • Жай сөйлем.

 • Сөйлемдегі сөздердің орын тәртібі.

 • Құрмалас сөйлем.

 • Құрмалас сөйлем.

 • Қазақ тілі құрмалас сөйлемдер жүйесінің зерттелу тарихы.


1.4. Сабақтың мазмұны және кестесі
1 – жұма:

Кредит сағат 1

Дәріс №1

Тақырыбы: «Қазақ тілінің тарихи грамматикасы» пәні.

Дәрістің мазмұны:

 1. Пәннің мақсаты, міндеті, зерттеу нысаны;

 2. Салалары, басқа пәндермен байланысы;

3. Тіл тарихын зерттеудің әдіс-тәсілдері

Әдебиеттер:

М.Томанов. Қазақ тілінің тарихи грамматикасы. А., 1988.

Т.Қордабаев., М.Томанов. Тарихи грамматика мәселелері. А., 1975.

Ғ.Мұсабаев. Қазақ тілі мен грамматикасы тарихынан. А., 1986.

М.Томанов. Тіл тарихы туралы зерттеулер. А., 2002.

М.Қашқари. Түбі бір түркі тілі. А., 1993.

Ғ.Айдаров., Ә.Құрышжанов., М.Томанов. Көне түркі жазба ескерткіштерінің тілі. А., 1971.

Н.А.Баскаков. Введение в изучение тюркских языков. М., 1966.

Н.К.Дмитриев. Строй тюркских языков. М., 1962.

Ескі түркі жазба ескерткіштері туралы зерттеулер. А., 1983.

С.Е.Малов. Памятники древнетюркской письменности. М., 1951.

ОЖСӨЖ мазмұны: Тіл тарихын кезеңдерге бөлу туралы Н.А.Баскаков, А.Н.Самойлович, С.Е.Малов, М.Т.Томанов, Б.Сағындықұлының ғылыми пікірлері.

Әдебиеттер:

Қазақ тілі мен лексикасының мәселелері. А.,1988.

Исследование по сравнительной грамматике тюркских языков. Лексика. М., 1962.

К.М.Мусаев. Лексика тюркских языков в сравнительном освещении. М., 1975.

Ә.Құрышжанов. Ескі түркі жазба ескерткіштері. А., 2001.

М.Оразов. Қазіргі қазақ тілінің семантикасы., А., 1988.

Б.Сағындықов. Қазақ тілі лексикасы дамуының этимологиялық негіздері., А., 1994.

Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі. А., 1971-1986. 1-10 том.

І.Кеңесбаев. Қазақ тілінің фразеологиялық сөздігі. А., 1977.

Тіл білімі сөздігі. А., 1998.

Копыленко. Основы этнолингвистики. М.,1989.

СӨЖ мазмұны: Қазақ тілінің тарихи грамматикасына байланысты әдебиеттердің картотекасын жасау (БҚМУ ғылыми кітапханасындағы қор негізінде)

Әдебиеттер:

Қазақ тілі мен лексикасының мәселелері. А.,1988.

Исследование по сравнительной грамматике тюркских языков. Лексика. М., 1962.

К.М.Мусаев. Лексика тюркских языков в сравнительном освещении. М., 1975.

Ә.Құрышжанов. Ескі түркі жазба ескерткіштері. А., 2001.

М.Оразов. Қазіргі қазақ тілінің семантикасы., А., 1988.

Б.Сағындықов. Қазақ тілі лексикасы дамуының этимологиялық негіздері., А., 1994.

Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі. А., 1971-1986. 1-10 том.

І.Кеңесбаев. Қазақ тілінің фразеологиялық сөздігі. А., 1977.

Тіл білімі сөздігі. А., 1998.

Копыленко. Основы этнолингвистики. М.,1989.

1 - жұма

Кредит сағат 2

Семинар сабақ 1

Тақырыбы: «Қазақ тілінің тарихи грамматикасы» пәні. Тарихи лексикология.

Семинар сабақтың мазмұны:


 1. Пәннің мақсаты, міндеті, зерттеу нысаны, басқа пәндермен байланысы;

 2. Тіл тарихын зерттеудің әдіс-тәсілдері;

 3. Тарихи лексикология, салалары.

 4. Этнолингвистика.

ОЖСӨЖ мазмұны: Тіл тарихын зерттеудің әдіс-тәсілдері туралы таблица дайындау

Әдебиеттер:

Қазақ тілі мен лексикасының мәселелері. А.,1988.

Исследование по сравнительной грамматике тюркских языков. Лексика. М., 1962.

К.М.Мусаев. Лексика тюркских языков в сравнительном освещении. М., 1975.

Ә.Құрышжанов. Ескі түркі жазба ескерткіштері. А., 2001.

М.Оразов. Қазіргі қазақ тілінің семантикасы., А., 1988.

Б.Сағындықов. Қазақ тілі лексикасы дамуының этимологиялық негіздері., А., 1994.

Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі. А., 1971-1986. 1-10 том.

І.Кеңесбаев. Қазақ тілінің фразеологиялық сөздігі. А., 1977.

Тіл білімі сөздігі. А., 1998.

Копыленко. Основы этнолингвистики. М.,1989.

СӨЖ мазмұны: «Этнолингвистка» тақырыбында реферат.

Әдебиеттер:

Қазақ тілі мен лексикасының мәселелері. А.,1988.

Исследование по сравнительной грамматике тюркских языков. Лексика. М., 1962.

К.М.Мусаев. Лексика тюркских языков в сравнительном освещении. М., 1975.

Ә.Құрышжанов. Ескі түркі жазба ескерткіштері. А., 2001.

М.Оразов. Қазіргі қазақ тілінің семантикасы., А., 1988.

Б.Сағындықов. Қазақ тілі лексикасы дамуының этимологиялық негіздері., А., 1994.

Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі. А., 1971-1986. 1-10 том.

І.Кеңесбаев. Қазақ тілінің фразеологиялық сөздігі. А., 1977.

Тіл білімі сөздігі. А., 1998.

Копыленко. Основы этнолингвистики. М.,1989.
2 – жұма:

Кредит сағат 1

Дәріс №2

Тақырыбы: Сөз мағыналары. өзгеру себептері мен заңдылықтары.

Дәрістің мазмұны:


 1. Сөз мағыналары.

 2. Өзгеру себептері мен заңдылықтары.

Әдебиеттер:

Қазақ тілі мен лексикасының мәселелері. А.,1988.

Исследование по сравнительной грамматике тюркских языков. Лексика. М., 1962.

К.М.Мусаев. Лексика тюркских языков в сравнительном освещении. М., 1975.

Ә.Құрышжанов. Ескі түркі жазба ескерткіштері. А., 2001.

М.Оразов. Қазіргі қазақ тілінің семантикасы., А., 1988.

Б.Сағындықов. Қазақ тілі лексикасы дамуының этимологиялық негіздері., А., 1994.

Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі. А., 1971-1986. 1-10 том.

І.Кеңесбаев. Қазақ тілінің фразеологиялық сөздігі. А., 1977.

Тіл білімі сөздігі. А., 1998.

Копыленко. Основы этнолингвистики. М.,1989.

ОЖСӨЖ мазмұны: Кірме сөздер, мағыналық дамуы мен тілді байытудағы рөлі, кіру қажеттілігі.

Әдебиет:

М.Томанов. Қазақ тілінің тарихи грамматикасы. А., 1988.

Т.Қордабаев., М.Томанов. Тарихи грамматика мәселелері. А., 1975.

Ғ.Мұсабаев. Қазақ тілі мен грамматикасы тарихынан. А., 1986.

М.Томанов. Тіл тарихы туралы зерттеулер. А., 2002.

М.Қашқари. Түбі бір түркі тілі. А., 1993.

Ғ.Айдаров., Ә.Құрышжанов., М.Томанов. Көне түркі жазба ескерткіштерінің тілі. А., 1971.

Н.А.Баскаков. Введение в изучение тюркских языков. М., 1966.

Н.К.Дмитриев. Строй тюркских языков. М., 1962.

Ескі түркі жазба ескерткіштері туралы зерттеулер. А., 1983.

С.Е.Малов. Памятники древнетюркской письменности. М., 1951.

СӨЖ мазмұны: Табу мен эвфемизмдер, тарихи сипаты.

Әдебиет:

К.М.Мусаев. Лексика тюркских языков в сравнительном освещении. М., 1975.

Ә.Құрышжанов. Ескі түркі жазба ескерткіштері. А., 2001.

М.Оразов. Қазіргі қазақ тілінің семантикасы., А., 1988.

Б.Сағындықов. Қазақ тілі лексикасы дамуының этимологиялық негіздері., А., 1994.

Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі. А., 1971-1986. 1-10 том.

І.Кеңесбаев. Қазақ тілінің фразеологиялық сөздігі. А., 1977.

Тіл білімі сөздігі. А., 1998.2 - жұма

Кредит сағат 2

Семинар сабақ 2

Тақырыбы: Тарихи фонетика

Семинар сабақтың мазмұны:

 1. Тарихи фонетика, зерттеу нысаны.

 2. Көне түркі тіліндегі дауысты дыбыстар, зерттелуі.

Әдебиеттер:

М.Томанов. Қазақ тілінің тарихи грамматикасы. А., 1988.

Исследование по сравнительной грамматике тюркских языков. Фонетика. М., 1955.

С.Аманжолов. тарихи грамматика курсына керекті материалдар. А., 1964.

Ә.Құрышжанов. Ескі түркі жазба ескерткіштері. А., 2001.

А.М.Щербак. Сравнительная фонетика тюркских языков. А., 1970.ОЖСӨЖ мазмұны: Диалектілерде кездесетін дауысты дыбыстар сәйкестігі, себептері.

Ғ.Мұсабаев. Қазақ тілі мен грамматикасы тарихынан. А., 1986.

М.Томанов. Тіл тарихы туралы зерттеулер. А., 2002.

М.Қашқари. Түбі бір түркі тілі. А., 1993.

Ғ.Айдаров., Ә.Құрышжанов., М.Томанов. Көне түркі жазба ескерткіштерінің тілі. А., 1971.

Н.А.Баскаков. Введение в изучение тюркских языков. М., 1966.

Н.К.Дмитриев. Строй тюркских языков. М., 1962.

Ескі түркі жазба ескерткіштері туралы зерттеулер. А., 1983.

С.Е.Малов. Памятники древнетюркской письменности. М., 1951.

СӨЖ мазмұны: Дауысты дыбыстардың артикуляциялық сипаттамасына түсінік беру.

Әдебиеттер:

М.Томанов. Қазақ тілінің тарихи грамматикасы. А., 1988.

Исследование по сравнительной грамматике тюркских языков. Фонетика. М., 1955.

С.Аманжолов. тарихи грамматика курсына керекті материалдар. А., 1964.

Ә.Құрышжанов. Ескі түркі жазба ескерткіштері. А., 2001.

А.М.Щербак. Сравнительная фонетика тюркских языков. А., 1970.


3 – жұма:

Кредит сағат 1

Дәріс №5

Тақырыбы: Дауыссыз дыбыстар жүйесі
Дәрістің мазмұны: Дауыссыз дыбыстар жүйесі, дамуы.

Қазіргі қазақ тіліндегі дауыссыздар, ерекшелігі, айырмашылығы.

.Әдебиеттер:

М.Томанов. Қазақ тілінің тарихи грамматикасы. А., 1988.

Исследование по сравнительной грамматике тюркских языков. Фонетика. М., 1955.

С.Аманжолов. тарихи грамматика курсына керекті материалдар. А., 1964.

Ә.Құрышжанов. Ескі түркі жазба ескерткіштері. А., 2001.

А.М.Щербак. Сравнительная фонетика тюркских языков. А., 1970.ОЖСӨЖ мазмұны: Сингармониялық параллельдер мен варианттар туралы .

Әдебиеттер:

М.Томанов. Қазақ тілінің тарихи грамматикасы. А., 1988.

Исследование по сравнительной грамматике тюркских языков. Фонетика. М., 1955.

С.Аманжолов. тарихи грамматика курсына керекті материалдар. А., 1964.

Ә.Құрышжанов. Ескі түркі жазба ескерткіштері. А., 2001.

А.М.Щербак. Сравнительная фонетика тюркских языков. А., 1970.СӨЖ мазмұны: Қазақ тілі фонетикалық жүйесі дамуының ерекшеліктері туралы М.Томановтың пікірі.

М.Томанов. Қазақ тілінің тарихи грамматикасы. А., 1988.

Исследование по сравнительной грамматике тюркских языков. Фонетика. М., 1955.

С.Аманжолов. тарихи грамматика курсына керекті материалдар. А., 1964.

Ә.Құрышжанов. Ескі түркі жазба ескерткіштері. А., 2001.

А.М.Щербак. Сравнительная фонетика тюркских языков. А., 1970.3 - жұма

Кредит сағат 2

Семинар сабақ 3

Тақырыбы: Сингармонизм.

Семинар сабақтың мазмұны:

 1. Сингармонизм, түрлері, зерттелуі.

 2. Буын, жасалуы, дыбыстық құрамы, өзгеру жүйесі.

ОЖСӨЖ мазмұны: Аффрикат дауыссыздардың қалыптасуы.

Ғ.Мұсабаев. Қазақ тілі мен грамматикасы тарихынан. А., 1986.

М.Томанов. Тіл тарихы туралы зерттеулер. А., 2002.

М.Қашқари. Түбі бір түркі тілі. А., 1993.

Ғ.Айдаров., Ә.Құрышжанов., М.Томанов. Көне түркі жазба ескерткіштерінің тілі. А., 1971.

Н.А.Баскаков. Введение в изучение тюркских языков. М., 1966.

Н.К.Дмитриев. Строй тюркских языков. М., 1962.

Ескі түркі жазба ескерткіштері туралы зерттеулер. А., 1983.

С.Е.Малов. Памятники древнетюркской письменности. М., 1951.

СӨЖ мазмұны: Қазақ тіліндегі дауыссыз дыбыстар, басқа түркі тілдерімен салыстыру, айырмашылығын анықтау.

Ғ.Мұсабаев. Қазақ тілі мен грамматикасы тарихынан. А., 1986.

М.Томанов. Тіл тарихы туралы зерттеулер. А., 2002.

М.Қашқари. Түбі бір түркі тілі. А., 1993.

Ғ.Айдаров., Ә.Құрышжанов., М.Томанов. Көне түркі жазба ескерткіштерінің тілі. А., 1971.

Н.А.Баскаков. Введение в изучение тюркских языков. М., 1966.

Н.К.Дмитриев. Строй тюркских языков. М., 1962.

Ескі түркі жазба ескерткіштері туралы зерттеулер. А., 1983.

С.Е.Малов. Памятники древнетюркской письменности. М., 1951.
4 – жұма:

Кредит сағат 2

Дәріс №4

Тақырыбы: Дауыссыз дыбыстар жүйесі

Дәрістің мазмұны:.


 1. Дауыссыз дыбыстар жүйесі, дамуы. Қазіргі дауыссыздардан ерекшелігі.

 2. Жеке дауыссыздар дамуындағы өзгерістер.

 3. Сингармонизм, түрлері, зерттелуі.

 4. Буын, жасалуы, дыбыстық құрамы, өзгеру жүйесі.

Әдебиеттер:

М.Томанов. Қазақ тілінің тарихи грамматикасы. А., 1988.

Исследование по сравнительной грамматике тюркских языков. Фонетика. М., 1955.

С.Аманжолов. тарихи грамматика курсына керекті материалдар. А., 1964.

Ә.Құрышжанов. Ескі түркі жазба ескерткіштері. А., 2001.

А.М.Щербак. Сравнительная фонетика тюркских языков. А., 1970.

Ғ.Айдаров., Ә.Құрышжанов., М.Томанов. Көне түркі жазба ескерткіштерінің тілі. А., 1971.

И.А.Батманов. Язык енисейских памятников древнетюркской письменности. Фрунзе, 1959.

Н.К.Дмитриев. Строй тюркских языков. М., 1962.

К.Жубанов. Исследования по казахскому языку. А., 1966.ОЖСӨЖ мазмұны: Қазақ тілінде буын үндестігіне бағынбайтын жағдайларды конспектілеу.

Әдебиеттер:

М.Томанов. Қазақ тілінің тарихи грамматикасы. А., 1988.

Исследование по сравнительной грамматике тюркских языков. Фонетика. М., 1955.

С.Аманжолов. тарихи грамматика курсына керекті материалдар. А., 1964.

Ә.Құрышжанов. Ескі түркі жазба ескерткіштері. А., 2001.

А.М.Щербак. Сравнительная фонетика тюркских языков. А., 1970.

Ғ.Айдаров., Ә.Құрышжанов., М.Томанов. Көне түркі жазба ескерткіштерінің тілі. А., 1971.

И.А.Батманов. Язык енисейских памятников древнетюркской письменности. Фрунзе, 1959.

Н.К.Дмитриев. Строй тюркских языков. М., 1962.

К.Жубанов. Исследования по казахскому языку. А., 1966.СӨЖ мазмұны: Буынның дыбыстық құрамына мысалдар теру.

Ғ.Айдаров., Ә.Құрышжанов., М.Томанов. Көне түркі жазба ескерткіштерінің тілі. А., 1971.

И.А.Батманов. Язык енисейских памятников древнетюркской письменности. Фрунзе, 1959.

Н.К.Дмитриев. Строй тюркских языков. М., 1962.

К.Жубанов. Исследования по казахскому языку. А., 1966.

4 - жұма

Кредит сағат 2

Семинар сабақ 3

Тақырыбы: Буын, оның түрлері

Семинар сабақтың мазмұны:

ОЖСӨЖ мазмұны: Буын туралы Ж.Аралбаев, Қ.Жұбанов, С.Мырзабеков пікірлері.

Ғ.Айдаров., Ә.Құрышжанов., М.Томанов. Көне түркі жазба ескерткіштерінің тілі. А., 1971.

И.А.Батманов. Язык енисейских памятников древнетюркской письменности. Фрунзе, 1959.

Н.К.Дмитриев. Строй тюркских языков. М., 1962.

К.Жубанов. Исследования по казахскому языку. А., 1966.

СӨЖ мазмұны: «Сингармонизм, түрлері, зерттелуі» реферат.

Ғ.Айдаров., Ә.Құрышжанов., М.Томанов. Көне түркі жазба ескерткіштерінің тілі. А., 1971.

И.А.Батманов. Язык енисейских памятников древнетюркской письменности. Фрунзе, 1959.

Н.К.Дмитриев. Строй тюркских языков. М., 1962.

К.Жубанов. Исследования по казахскому языку. А., 1966.

5 – жұма:

Кредит сағат 1

Дәріс №5

Тақырыбы: Ассимиляция. Диссимиляция.

Дәрістің мазмұны:


 1. Ассимиляция. Диссимиляция.

 2. Фонетикалық құбылыстар.

Әдебиеттер:

М.Томанов. Қазақ тілінің тарихи грамматикасы. А., 1988.

Исследование по сравнительной грамматике тюркских языков. Фонетика. М., 1955.

С.Аманжолов. тарихи грамматика курсына керекті материалдар. А., 1964.

Ә.Құрышжанов. Ескі түркі жазба ескерткіштері. А., 2001.

А.М.Щербак. Сравнительная фонетика тюркских языков. А., 1970.

І.Кеңесбаев., Ғ.Мұсабаев. Қазіргі қазақ тілі. А., 1988.

К.Аханов. Тіл білімінің негіздері. А., 1993.

А.М.Щербак. Сравнительная фонетика тюркских языков. Л., 1970.

ОЖСӨЖ мазмұны: Фонетикалық құбылыстарға он-оннан мысал теру.

І.Кеңесбаев., Ғ.Мұсабаев. Қазіргі қазақ тілі. А., 1988.

К.Аханов. Тіл білімінің негіздері. А., 1993.

СӨЖ мазмұны: Аккомодация.

І.Кеңесбаев., Ғ.Мұсабаев. Қазіргі қазақ тілі. А., 1988.

К.Аханов. Тіл білімінің негіздері. А., 1993.

5 - жұма

Кредит сағат 2

Семинар сабақ 5

Тақырыбы: Буын, оның түрлері

Семинар сабақтың мазмұны:

ОЖСӨЖ мазмұны: Фонетикалық құбылыстарға он-оннан мысал теру.

І.Кеңесбаев., Ғ.Мұсабаев. Қазіргі қазақ тілі. А., 1988.

К.Аханов. Тіл білімінің негіздері. А., 1993.

СӨЖ мазмұны: Аккомодация.

І.Кеңесбаев., Ғ.Мұсабаев. Қазіргі қазақ тілі. А., 1988.

К.Аханов. Тіл білімінің негіздері. А., 1993.
6 – жұма:

Кредит сағат 1

Дәріс №6

Тақырыбы: Орфография мен графика.

Дәрістің мазмұны::


 1. Орфография мен графика.

 2. Жазу, оның тарихы.

Әдебиеттер:

Орхонские надписи: Култегин. Бильге-каган. Тоньюкук. Семей, 2001.

М.Томанов. Қазақ тілінің тарихи грамматикасы. А., 1988.

С.Аманжолов. Түркі филологиясы және жазу тарихы. А., 1996.

К.Аханов. Тіл білімінің негіздері. А., 1993.

А.Салқынбай. Тіл және мәдениет. А., 2001.

Қазақ тілінің орфографиялық сөздігі. А., 1997, 2001.

Қазақ тілі сөздігі. А., 2001.

Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
бағдарламасына сәйкес
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Реферат тақырыбы
жиынтық бағалауға
арналған тапсырмалар
сәйкес оқыту
Қазақстан республикасы
оқыту мақсаттары
білім беретін
бағалау тапсырмалары
рсетілетін қызмет
Жалпы ережелер
республикасы білім
жиынтық бағалаудың
бекіту туралы
тоқсанға арналған
Қазақстан республикасының
Қазақстан тарихы
мерзімді жоспар
қызмет стандарты
арналған жиынтық
болып табылады
арналған әдістемелік
бағалаудың тапсырмалары
жалпы білім
Мектепке дейінгі
Қазақ әдебиеті
Зертханалық жұмыс
оқыту әдістемесі
пәнінен тоқсанға
нтізбелік тақырыптық
Әдістемелік кешені
Инклюзивті білім
республикасының білім
туралы жалпы
білім берудің
Қазақстанның қазіргі
туралы хабарландыру
Қысқа мерзімді
Жұмыс бағдарламасы
қазақ тілінде
қазіргі заман
пайда болуы