Семинар 15 сағ. ОжсөЖ 30 сағ. СӨЖ 30 сағ Барлығы 90 сағ. Орал, 2010 «Әлем әдебиетінің тарихы» пәні бойынша


Әлем әдебиеті пәні бойынша глоссарийбет6/8
Дата10.09.2017
өлшемі0.9 Mb.
#20038
түріСеминар
1   2   3   4   5   6   7   8

Әлем әдебиеті пәні бойынша глоссарий
1. Антикалық әдебиет - латынның “антикус” сөзі қазақшаға аударғанда “көне”, “ежелгі” деген мағынаны білдіреді, яғни, антикалық әдебиетті көне, ежелгі дәуір әдебиеті деп түсінген жөн.

2. “эллинизм дәуірі” немесе “эллиндік кезең” – ірі құлиеленушілік қарым-қатынастар дәуірі.

3. “полистер” - шағын қалалық мемлекеттердің орнына тарих сахнасына шыққан ірі әскери-монархиялық бірлестіктер

4. дифирамб – Дионис құдайға арналып айтылатын мадақ ән

5. Сатирлер – түр-әлпеті ешкіден аумайтын, адам қалпындағы мақұлықтар (демондар)

6. Тирандар - Грекиядағы жаңадан дамып келе жатқан демократиялық мәдениеттің бастаушыларын атады.

7. “мелос” - әндік лирика

8. «Эмбаторий» - шабуылдық ән9. трубадурлар - рыцарлық әдебиеттің алғашқы негізін қалаушылар, ақындар (trobar-іздеу, табу.).
5. Дәрістік кешен (дәріс тезистері, көрнекілік, таратылу материалдары, қажетті әдебиет тізімі).


1 Дәріс. Пәнге кіріспе. Антика мифологиясы.

Дәріс мазмұны:Көне дәуірлердегі Грекиядағы алғашқы қоғамдық – тарихи құрылым – қауымдық құрылыс. Қауымдық идеология. Грек мифологиясының бастаулары.

Дәріс мақсаты: Көне дәуір, яғни антика әдебиеті және мәдениетінен толықтай хабардар болу.

Әдебиеттер:

 1. История мировой литературы в 9 томах.

 2. Н.К.Чистякова, Н.Вулих. История античной литературы. М., 1971

 3. Античная литература / А.Ф.Лосев, Г.А.Сонкина, А.А.Тахо-Годи и др. - М., 1986.

 4. Тронский И.М. История античной литературы. — М., 1988.

 5. Никола М. И. Античная литература: Практикум. — М., 2001.

Хрестоматиялар

 1. Дератани Н.Ф., Тимофеева Н. А. Хрестоматия по античной ли­тературе: В 2 т. — М., 1965.

 2. Әлем әдебиеті., Құрастырушы А.Бекбаев, А., 1983

 3. Т.Тебегенов. Шетел әдебиеті.

 4. Т.Тебегенов. Шетел әдебиеті.(хрестоматия)

2 Дәріс. Антика дәуіріндегі әдебиет.

Дәріс мазмұны:Грек әдебиетінің алғашқы жазба ескерткіштері. АНТИКАЛЫҚ ӘДЕБИЕТТІҢ КЕЗЕҢДЕРГЕ БӨЛІНУІ.

Дәріс мақсаты: Көне грек әдебиеті және мәдениеті қазынасының әлем мәдениеті дамуына ықпалы турасында хабардар болу.

Әдебиеттер:

 1. История мировой литературы в 9 томах.

 2. Н.К.Чистякова, Н..Вулих. История античной литературы. М., 1971

 3. Античная литература / А.Ф.Лосев, Г.А.Сонкина, А.А.Тахо-Годи и др. - М., 1986.

 4. Тронский И.М. История античной литературы. — М., 1988.

 5. Никола М. И. Античная литература: Практикум. — М., 2001.

Хрестоматиялар

 1. Дератани Н.Ф., Тимофеева Н. А. Хрестоматия по античной ли­тературе: В 2 т. - М., 1965.

 2. Әлем әдебиеті., Құрастырушы А.Бекбаев, А., 1983

 3. Т.Тебегенов. Шетел әдебиеті.

 4. Т.Тебегенов. Шетел әдебиеті.(хрестоматия)

3 Дәріс. Драманың пайда болуы. Трагедия және комедия

Дәріс мазмұны:Ежелгі грек драмасының тақырыптық, көркемдік ерекшеліктері.

Дәріс мақсаты: Студенттердің мәдениеттің ірі саласы - әдебиет бастауында болған драманың пайда болу, даму тарихын білуі.

Әдебиеттер:

 1. История мировой литературы в 9 томах.

 2. Н.К.Чистякова, Н..Вулих. История античной литературы. М., 1971

 3. Античная литература / А.Ф.Лосев, Г.А.Сонкина, А.А.Тахо-Годи и др. - М., 1986.

 4. Тронский И.М. История античной литературы. — М., 1988.

 5. Никола М. И. Античная литература: Практикум. — М., 2001.

Хрестоматиялар

 1. Дератани Н.Ф., Тимофеева Н. А. Хрестоматия по античной ли­тературе: В 2 т. - М., 1965.

 2. Әлем әдебиеті., Құрастырушы А.Бекбаев, А., 1983

 3. Т.Тебегенов. Шетел әдебиеті.

 4. Т.Тебегенов. Шетел әдебиеті.(хрестоматия)

4 Дәріс. Ортағасырлардағы әдебиет пен мәдениет

Дәріс мазмұны:Орта ғасырлар. «Орта ғасырлар» терминінің бастауы. Тарихи жағдай. Мәдениет пен әдебиет дамуы.

Дәріс мақсаты: Студенттерді аталмыш кезеңдегі әдебиет және мәдениет дамуы барысынан хабардар ету.

Әдебиеттер:

 1. История мировой литературы в 9 томах.

 2. История зарубежной литературы: Средние века. Возрождение / М.П.Алексеев, В.М.Жирмунский, С.С.Мокульский, А.А.Смирнов. — М., 1987.

Хрестоматиялар

 1. Пуришев Б.И. Зарубежная литература средних веков: Немецкая, испанская, итальянская, английская, чешская, польская, сербская, бол­гарская литературы. — М., 1975.

Қосымша әдебиет:

1.Краткая литературная энциклопедия: В 9 т. — М., 1962—1978. 1. Литературный энциклопедический словарь. — М., 1987.

 2. Литературная энциклопедия терминов и понятий / Сост. и гл. ред. А. Н. Николюкин. - М., 2001.

 1. Гуревич А.Я. Категории средневековой эстетики. — М., 1972.

 2. Голенище в-Кутузов И.Н. Романские литературы. — М., 1975.

 3. Михайлов А.Д. Французский героический эпос. — М., 1995.

 4. Мелетинский Е.М. Средневековый роман. — М., 1983.

 5. Хёйзинга И. Осень Средневековья. — М., 1988.

 6. Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. — М., 1992.

5 Дәріс. Қайта Өрлеу дәуіріндегі әдебиет пен мәдениет

Дәріс мазмұны:Ренессанс. Қайта жаңғыру құбылысы жәнеі мәдени салалар. Қайта жаңғыру құбылысының басты мақсаты.

Дәріс мақсаты: Адамзат тарихындағы ең елеулі тарихи кезеңдегі әдебиет және мәдениет салаларының даму барысынан хабардар болу.

Әдебиеттер:

 1. История мировой литературы в 9 томах.

2. Әлем әдебиеті., Құрастырушы А.Бекбаев, А., 1983

 1. История зарубежной литературы: Средние века. Возрождение / М.П.Алексеев, В.М.Жирмунский, С.С.Мокульский, А.А.Смирнов. — М., 1987.

 2. Пуришев Б.И. Литература эпохи Возрождения: Курс лекций. — М., 1996.

 3. Шайтанов И.О. История зарубежной литературы: Эпоха Возрож­дения: В2т. — М., 2001.

Хрестоматиялар

 1. Зарубежная литература: Эпоха Возрождения: Хрестоматия / Сост. Б. И. Пуришев. - М., 1976.

Қосымша әдебиет:

 1. Краткая литературная энциклопедия: В 9 т. — М., 1962—1978.

 2. Литературный энциклопедический словарь. — М., 1987.

 3. Зарубежные писатели: Биобиблиографический словарь: В 2 ч. / Под ред. Н.П.Михальской. — М., 1997.

 4. Литературная энциклопедия терминов и понятий / Сост. и гл. ред. А. Н. Николюкин. - М., 2001.

 5. Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. — М., 1978.

 6. Типология и периодизация культуры Возрождения, — М., 1978.

 7. Культура эпохи Возрождения. — Л., 1986.

 8. Культура эпохи Возрождения и Реформация. — Л., 1981.

6 Дәріс. ХҮІІ ғасырдағы әдебиет пен мәдениет

Дәріс мазмұны:ХҮІІ ғасырдағы тарихи әлеуметтік жағдай. Мәдени және әдеби даму процестері. Классицизм. Классицистік поэзия, драма және проза. Теоретиктер.

Дәріс мақсаты: ХҮІІ ғасырдағы мәдени өмір дамуы барысынан мағлұмат беру.

Әдебиеттер:

 1. История мировой литературы в 9 томах.

 2. С.Д.Артамонов. История зарубежной литературы ХҮІІ-ХҮІІІ веков., М., 1988

 3. История зарубежной литературы XVII века / Под ред. 3. И. Плавскина. — М., 1987.

Хрестоматиялар

 1. Дератани Н.Ф., Тимофеева Н. А. Хрестоматия по античной ли­тературе: В 2 т. — М., 1965.

 2. Западноевропейская литература XVII века: Хрестоматия / Сост. Б. И. Пуришев; Предисл. и подготовка изд. В.А.Лукова. — М., 2002.

Қосымша әдебиет:

 1. Краткая литературная энциклопедия: В 9 т. - М., 1962-1978.

 2. Литературный энциклопедический словарь. — М., 1987.

 3. Зарубежные писатели: Биобиблиографический словарь: В 2 ч. / Под ред. Н.П.Михальской. — М., 1997.

 4. Литературная энциклопедия терминов и понятий / Сост. и гл. ред. А. Н. Николюкин. - М., 2001.

 5. XVII век в мировом литературном развитии / Под ред. Ю. Б. Виппера. — М., 1969.

 6. Облом невский Д. Д. Французский классицизм. — М., 1968.

 7. Виппер Ю. Б. Формирование классицизма во французской поэзии начала XVII века. — М., 1967.

7 Дәріс. ХҮІІІ ғасырдағы әдебиет пен мәдениет

Дәріс мазмұны:Тарихи жағдай. Жалпы шолу. Француз революциясы. Ағартушылық. Ағартушылар әдебиетінің эстетикалық принциптері. Сентиментализм. Пайда болуы және дамуы.

Дәріс мақсаты: Ағартушылық ғасырының тарихи дамуы туралы мәлімет беру.

Әдебиеттер:

 1. История мировой литературы в 9 томах.

 2. С.Д.Артамонов. История зарубежной литературы ХҮІІ-ХҮІІІ веков., М., 1988

 3. История зарубежной литературы ХҮІІІ века., Под редакцией В.Неустроева, Г.Самарина, М., 1974

 4. История зарубежной литературы XVIII века / Под ред. 3. И. Плавски­на. -М., 1991.

 5. Плавскин З.И. Испанская литература XVII — середины XIX века. — М., 1978.

Хрестоматиялар

 1. Хрестоматия по зарубежной литературе XVIII века: В 2 т. / Сост. проф. Б. И. Пуришев и др. - М., 1970-1973.

Қосымша әдебиеттер:

1.Краткая литературная энциклопедия: В 9 т. — М., 1962—1978. 1. Литературный энциклопедический словарь. — М., 1987.

 2. Зарубежные писатели: Биобиблиографический словарь: В 2 ч. / Под ред. Н.П.Михальской. — М., 1997.

 3. Литературная энциклопедия терминов и понятий / Сост. и гл. ред. А. Н. Николюкин. - М., 2001.

 4. Проблемы Просвещения в мировой литературе / Отв. ред. С. В. Тураев. — М., 1970.

8 Дәріс. ХІХ ғасырдағы әдебиет пен мәдениет. Романтизм.

Дәріс мазмұны:Тарихи кезең. Романтизм дамуы. Стиль. Кезеңдері. Ерекшеліктері.

Дәріс мақсаты: Студенттерге ХІХ ғасырдағы мәдениет пен әдебиет салаларының жалпы даму барысынан мәлімет беру.

Әдебиеттер:

 1. История всемирной литературы в 9 томах., М., 1984

 2. История зарубежной литературы ХІХ века., Под редакцией Н.Соловьевой., М., 1989

 3. ХІХ ғасырдағы Әлем әдебиеті. Құрастырушы Н.Әшімханова.

 4. Зарубежная литература ХІХ века., Романтизм, Составители: А.Дмитриев, Б.Колесникова, Н.Новикова, М., 1990

 5. История зарубежной литературы XIX века: В 2 ч. / Н. П. Михальская, В.А.Луков, А.А.Завьялова и др.; Под ред. Н.П.Михальской. — М., 1991.

 6. Зарубежная литература XIX века: Практикум / Отв. ред. В.А.Луков. — М., 2002.

 7. История зарубежной литературы конца XIX — начала XX в.: Курс лекций / Под ред. М.Е.Елизаровой и Н.П.Михальской. — М., 1970.

 8. Плавскин З.И. Испанская литература XVII — середины XIX века. — М., 1978.

 9. Плавскин З.И. Испанская литература XIX—XX веков. — М., 1982.

 10. Полуяхтова И.К. История итальянской литературы XIX века. — М., 1970.

Хрестоматиялар

 1. Хрестоматия по зарубежной литературе XIX века / Сост. А. А. Аникст. — М., 1955.

 2. Зарубежная литература: XIX век. Романтизм, критический реализм: Хрестоматия / Под ред. Я.Н.Засурского. — М., 1979.

Қосымша әдебиеттер:

 1. Краткая литературная энциклопедия: В 9 т. — М., 1962—1978.

 2. Литературный энциклопедический словарь. — М., 1987.

 3. Зарубежные писатели: Биобиблиографический словарь: В 2 ч. / Под ред. Н.П.Михальской. — М., 1997.

 4. Литературная энциклопедия терминов и понятий / Сост. и гл. ред. А. Н. Николюкин. - М., 2001.

 5. Т р ы к о в В. П. Французский литературный портрет XIX века. — М., 1999.

9 Дәріс. ХХ ғасырдағы әдебиет пен мәдениет. Реализм.

Дәріс мазмұны: ХХ ғасыр әдебиетінің дәуірлерге бөлінуі. ХХ ғ. басындағы әлемдегі тарихи-әлеуметтік жағдай. Қоғамдағы әлеуметтік өзгерістер. Бұл дәуір әдебиетіндегі басты әдеби ағым-бағыттар – сыншыл реализм, натурализм, неоромантизм және романтизм, декаданс, символизм, модернизм.

Дәріс мақсаты: Студенттерді ХХ ғасыр әдебиетінің дамуымен таныстыру.

Әдебиеттер:

 1. История всемирной литературы в 9 томах., М., 1984

 2. Зарубежная литература XX века: Практикум / Сост. и общ. редакция Н.П.Михальской и Л.В.Дуловой. - М., 1999.

 3. История зарубежной литературы конца XIX — начала XX в.: Курс лекций / Под ред. М.Е.Елизаровой и Н.П.Михальской. — М., 1970.

Хрестоматиялар

 1. Зарубежная литература: XIX век. Романтизм, критический реализм: Хрестоматия / Под ред. Я.Н.Засурского. — М., 1979.

 2. Храповицкая Г.Н., Ладыгин М.Б., Луков В.А. Зарубежная литература XX века: Хрестоматия. — Т. 1: 1871 — 1917 / Под ред. проф. Н.П.Михальской и проф. Б.И.Пуришева. — М., 1980.

 3. Михальская Н.П., Храповицкая Г.Н., Луков В.А. и др. Зарубежная литература XX века: Хрестоматия — Т. 2: 1917—1945 / Под ред. Б.И.Пуришева, Н.П.Михальской. — М., 1986.

Қосымша әдебиеттер:

 1. Краткая литературная энциклопедия: В 9 т. — М., 1962—1978.

 2. Литературный энциклопедический словарь. — М., 1987.

 3. Зарубежные писатели: Биобиблиографический словарь: В 2 ч. / Под ред. Н.П.Михальской. — М., 1997.

 4. Литературная энциклопедия терминов и понятий / Сост. и гл. ред. А. Н. Николюкин. - М., 2001.

 5. Постмодернизм: Энциклопедия / Сост. и науч. редакторы А. А. Грица-нов и М.А. Можейко. — Минск, 2001.

 6. Неупокоева И.Н. История всемирной литературы: Проблемы си­стемного и сравнительного анализа. — М., 1976.

 7. Моруа А. От Монтеня до Арагона. — М., 1983.

10 Дәріс. Гомер шығармашылығы. «Илиада» және «Одиссея».

Дәріс мазмұны:Аэдтер шығармашылығы. Гомер. Гомер мәселесі. «Илиада» және «Одиссея».

Дәріс мақсаты: Студенттерді көне грек қаламгері Гомер шығармашылығынан хабардар ету.

Әдебиеттер:

 1. История мировой литературы в 9 томах.

 2. Н.К.Чистякова, Н.Вулих. История античной литературы. М., 1971

 3. Античная литература / А.Ф.Лосев, Г.А.Сонкина, А.А.Тахо-Годи и др. - М., 1986.

 4. Тронский И.М. История античной литературы. — М., 1988.

 5. Никола М. И. Античная литература: Практикум. — М., 2001.

Хрестоматиялар

 1. Дератани Н.Ф., Тимофеева Н. А. Хрестоматия по античной ли­тературе: В 2 т. — М., 1965.

 2. Әлем әдебиеті., Құрастырушы А.Бекбаев, А., 1983

 3. Т.Тебегенов. Шетел әдебиеті.

 4. Т.Тебегенов. Шетел әдебиеті.(хрестоматия)

11 Дәріс. Аристофан – комедия атасы.

Дәріс мазмұны:Өмір және шығармашылық жолы. Комедиялары. Ерекшеліктері. Аристофан мұрасы.

Дәріс мақсаты: Студенттерді көне грек қаламгері Аристофан шығармашылығынан хабардар ету.

Әдебиеттер:

 1. История мировой литературы в 9 томах.

 2. Н.К.Чистякова, Н.Вулих. История античной литературы. М., 1971

 3. Античная литература / А.Ф.Лосев, Г.А.Сонкина, А.А.Тахо-Годи и др. - М., 1986.

 4. Тронский И.М. История античной литературы. — М., 1988.

 5. Никола М. И. Античная литература: Практикум. — М., 2001.

Хрестоматиялар

 1. Дератани Н.Ф., Тимофеева Н. А. Хрестоматия по античной ли­тературе: В 2 т. — М., 1965.

 2. Әлем әдебиеті., Құрастырушы А.Бекбаев, А., 1983

 3. Т.Тебегенов. Шетел әдебиеті.

 4. Т.Тебегенов. Шетел әдебиеті.(хрестоматия)

12 Дәріс. Шекспир шығармашылығы.

Дәріс мазмұны:Ағылшынның әлемге аты әйгілі драматургы әрі ақыны Уильям Шекспир. Өмір және шығармашылық жолы. Драматургиясы.

Дәріс мақсаты: Студенттерді ағылшынның әлемге аты әйгілі драматургы әрі ақыны Уильям Шекспирдің өмір және шығармашылық жолымен, драматургиясымен таныс ету.

Әдебиеттер:

 1. История мировой литературы в 9 томах.

2. Әлем әдебиеті., Құрастырушы А.Бекбаев, А., 1983

 1. История зарубежной литературы: Средние века. Возрождение / М.П.Алексеев, В.М.Жирмунский, С.С.Мокульский, А.А.Смирнов. — М., 1987.

 2. Пуришев Б.И. Литература эпохи Возрождения: Курс лекций. — М., 1996.

 3. Шайтанов И.О. История зарубежной литературы: Эпоха Возрож­дения: В2т. — М., 2001.

Хрестоматиялар

 1. Зарубежная литература: Эпоха Возрождения: Хрестоматия / Сост. Б. И. Пуришев. - М., 1976.

Қосымша әдебиет:

 1. Краткая литературная энциклопедия: В 9 т. — М., 1962—1978.

 2. Литературный энциклопедический словарь. — М., 1987.

 3. Зарубежные писатели: Биобиблиографический словарь: В 2 ч. / Под ред. Н.П.Михальской. — М., 1997.

 4. Литературная энциклопедия терминов и понятий / Сост. и гл. ред. А. Н. Николюкин. - М., 2001.

 5. Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. — М., 1978.

 6. Типология и периодизация культуры Возрождения, — М., 1978.

 7. Культура эпохи Возрождения. — Л., 1986.

 8. Культура эпохи Возрождения и Реформация. — Л., 1981.

13 Дәріс. Сервантес шығармашылығы.

Дәріс мазмұны:Мигель де Сервантес Сааведра. Өмір және шығармашылық жолы. Шығармалары.

Дәріс мақсаты: Студенттерге Мигель де Сервантес Сааведраның өмір және шығармашылық жолы, шығармалары туралы мәлімет беру.

Әдебиеттер:

 1. История мировой литературы в 9 томах.

2. Әлем әдебиеті., Құрастырушы А.Бекбаев, А., 1983

 1. История зарубежной литературы: Средние века. Возрождение / М.П.Алексеев, В.М.Жирмунский, С.С.Мокульский, А.А.Смирнов. — М., 1987.

 2. Пуришев Б.И. Литература эпохи Возрождения: Курс лекций. — М., 1996.

 3. Шайтанов И.О. История зарубежной литературы: Эпоха Возрож­дения: В2т. — М., 2001.

Хрестоматиялар

 1. Зарубежная литература: Эпоха Возрождения: Хрестоматия / Сост. Б. И. Пуришев. - М., 1976.

Қосымша әдебиет:

 1. Краткая литературная энциклопедия: В 9 т. — М., 1962—1978.

 2. Литературный энциклопедический словарь. — М., 1987.

 3. Зарубежные писатели: Биобиблиографический словарь: В 2 ч. / Под ред. Н.П.Михальской. — М., 1997.

 4. Литературная энциклопедия терминов и понятий / Сост. и гл. ред. А. Н. Николюкин. - М., 2001.

 5. Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. — М., 1978.

 6. Типология и периодизация культуры Возрождения, — М., 1978.

 7. Культура эпохи Возрождения. — Л., 1986.

 8. Культура эпохи Возрождения и Реформация. — Л., 1981.

14 Дәріс. Данте шығармашылығы.

Дәріс мазмұны:Ренессанс дәуірінің алғашқы ұлы өкілі – Данте Алигьери. Өмір және шығармашылық жолы. Шығармалары. «Құдіретті комедия».

Дәріс мақсаты: Студенттерге Ренессанс дәуірінің алғашқы ұлы өкілі – Данте Алигьери өмірі және шығармашылық жолы, шығармалары туралы толық мағлұмат беру.

Әдебиеттер:

 1. История мировой литературы в 9 томах.

2. Әлем әдебиеті., Құрастырушы А.Бекбаев, А., 1983

 1. История зарубежной литературы: Средние века. Возрождение / М.П.Алексеев, В.М.Жирмунский, С.С.Мокульский, А.А.Смирнов. — М., 1987.

 2. Пуришев Б.И. Литература эпохи Возрождения: Курс лекций. — М., 1996.

 3. Шайтанов И.О. История зарубежной литературы: Эпоха Возрож­дения: В2т. — М., 2001.

Хрестоматиялар

 1. Зарубежная литература: Эпоха Возрождения: Хрестоматия / Сост. Б. И. Пуришев. - М., 1976.

Қосымша әдебиет:

 1. Краткая литературная энциклопедия: В 9 т. — М., 1962—1978.

 2. Литературный энциклопедический словарь. — М., 1987.

 3. Зарубежные писатели: Биобиблиографический словарь: В 2 ч. / Под ред. Н.П.Михальской. — М., 1997.

 4. Литературная энциклопедия терминов и понятий / Сост. и гл. ред. А. Н. Николюкин. - М., 2001.

 5. Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. — М., 1978.

 6. Типология и периодизация культуры Возрождения, — М., 1978.

 7. Культура эпохи Возрождения. — Л., 1986.

 8. Культура эпохи Возрождения и Реформация. — Л., 1981.

15 Дәріс. Боккаччо шығармашылығы.

Дәріс мазмұны:Ренессанс дәуірінің ұлы өкілі – Боккаччо. Өмір және шығармашылық жолы. Шығармалары. «Декамерон».

Дәріс мақсаты: Студенттерге Ренессанс дәуірінің ұлы өкілдерінің бірі – Боккаччо өмірі және шығармашылық жолы, шығармалары туралы толық мағлұмат беру.

Әдебиеттер:

 1. История мировой литературы в 9 томах.

2. Әлем әдебиеті., Құрастырушы А.Бекбаев, А., 1983

 1. История зарубежной литературы: Средние века. Возрождение / М.П.Алексеев, В.М.Жирмунский, С.С.Мокульский, А.А.Смирнов. — М., 1987.

 2. Пуришев Б.И. Литература эпохи Возрождения: Курс лекций. — М., 1996.

 3. Шайтанов И.О. История зарубежной литературы: Эпоха Возрож­дения: В2т. — М., 2001.

Хрестоматиялар

 1. Зарубежная литература: Эпоха Возрождения: Хрестоматия / Сост. Б. И. Пуришев. - М., 1976.

Қосымша әдебиет:

 1. Краткая литературная энциклопедия: В 9 т. — М., 1962—1978.

 2. Литературный энциклопедический словарь. — М., 1987.

 3. Зарубежные писатели: Биобиблиографический словарь: В 2 ч. / Под ред. Н.П.Михальской. — М., 1997.

 4. Литературная энциклопедия терминов и понятий / Сост. и гл. ред. А. Н. Николюкин. - М., 2001.

 5. Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. — М., 1978.

 6. Типология и периодизация культуры Возрождения, — М., 1978.

 7. Культура эпохи Возрождения. — Л., 1986.

 8. Культура эпохи Возрождения и Реформация. — Л., 1981.


Өзін-өзі тексеру тақырыптары


 1. Антикалық әдебиет. Жалпы шолу. Антикалық мифология және фольклор. Грек мифологиясының негіздері.

 2. Гомер эпосы - «Одиссея» және «Илиада», «Маргит». Гомер мәселесі.

 3. Көне грек трагедиясы. Трагедияның бастауы. Эсхил. Софокл. Еврипид. Трагедия теориясы. «Поэтика» - Аристотель.

 4. Көне грек комедиясы. Комедияның пайда болуы және дамуы. Аристофан.

 5. Көне грек әдебиетінің прозалық жанрлары. Платон.

 6. Көне рим әдебиетінің «Алтын ғасыры». Поэзия. Катулл. Лукреций. Вергилий. Гораций. Овидий. Проза. Юлий Цезарь. Цицерон.

 7. ОРТАҒАСЫРЛАР ӘДЕБИЕТІ.

 8. Данте «Жаңа өмір». Данте трактаттары. «Құдіретті комедия».

 9. РЕНЕССАНС ДӘУІРІНДЕГІ ӘДЕБИЕТ: Гуманизм. Қайта Өрлеу кезеңін дәуірлеу.

 10. Петрарка

 11. Боккаччо

 12. Рабле. Өмірі мен шығармашылығы. «Гаргантюа мен Пантагрюэль» романы.

 13. Шекспир.

 14. Сервантес. «Айлакер идальго Дон Кихот Ламанчский».

 15. XVII ҒАСЫР ӘДЕБИЕТІ. КЛАССИЦИЗМ - «Классицизм» термині. Классицизмәдеби бағыт. Классицизм эстетикасы. Характер. Басты тартыс. Жанрлар теориясы. Үш бірлік. Классицизм әдеби стиль.

 16. Лопе де Вега мен оның мектебі. Драма эстетикасы. Комедия түрлері. Лопе де Вега мектебі: Аларкон. Тирсо де Молина. Кальдерон.Діни-философиялық драма жанры.

 17. XVIII ҒАСЫР ӘДЕБИЕТІАғартушылық әдебиет.

 18. Дидро.

 19. Руссо.

 20. Гёте.

 21. XIX ҒАСЫРДАҒЫ ӘЛЕМ ӘДЕБИЕТІ. РОМАНТИЗМ.

 22. Гейне.

 23. АҒЫЛШЫН РОМАНТИЗМІ. Байрон.

 24. ФРАНЦУЗ РОМАНТИЗМІ. Гюго. Жорж Санд.

 25. РЕАЛИЗМ. Бальзак.

 26. АҒЫЛШЫН РЕАЛИЗМІ. Диккенс. Теккерей.

 27. XIX—XX ҒҒ. аралығындағы РЕАЛИЗМ.

  1. Әлеуметтік-психологиялық реализм: Мопассан, Драйзер

  2. Әлеуметтік-философиялық реализм: Франс, Шоу

  3. Сатиралық-юморлық реализм: Марк Твен

  4. Реализмдегі батырлық сарын: Джек Лондон

 28. НАТУРАЛИЗМ. Натурализм қағидалары. Золя

 29. Пруст

 30. Хемингуэй


6. Семинар (семинар) сабақтардың жоспары.

(Бұл тарау жоспарланбаған)Тақырып

Мазмұны

Апта

Әдебиет

1

Антика мифология-сы.


Антикалық әдебиет – ежелгі грек және рим әдебиеттері. Ежелгі Грециядағы тарихи-әлеуметтік, саяси-экономикалық жағдай. әдебиет бастаулары. Грек әдебиетінің салыстырмалы 4 кезеңге бөлінуі. Троя соғысы туралы миф-аңыздар. Мифология – ежелгі грек қоғамындағы қоғамдық сананың бірегей формасы. Мифтердің грек қоғамы үшін маңызы.


1

 1. История мировой литературы в 9 томах.

 2. Н.К.Чистякова, Н.Вулих. История античной литературы. М., 1971

 3. Античная литература / А.Ф.Лосев, Г.А.Сонкина, А.А.Тахо-Годи и др. - М., 1986.

 4. Тронский И.М. История античной литературы. — М., 1988.

 5. Никола М. И. Античная литература: Практикум. — М., 2001.

Хрестоматиялар

 1. Дератани Н.Ф., Тимофеева Н. А. Хрестоматия по античной ли­тературе: В 2 т. — М., 1965.

 2. Әлем әдебиеті., Құрастырушы А.Бекбаев, А., 1983

 3. Т.Тебегенов. Шетел әдебиеті.

 4. Т.Тебегенов.Шетел әдебиеті.(хрестоматия)
2

Антика дәуіріндегі әдебиет.


Антикалық әдебиет – ежелгі грек және рим әдебиеттері. Ежелгі Грециядағы тарихи-әлеуметтік, саяси-экономикалық жағдай. әдебиет бастаулары. Грек әдебиетінің салыстырмалы 4 кезеңге бөлінуі. Гомер. Оның “Илиада” және “Одиссея” поэмалары. Гомер сұрағы. Оның туындау себептері мен тарихы.


2

Әдебиеттер:

 1. История мировой литературы в 9 томах.

 2. Н.К.Чистякова, Н..Вулих. История античной литературы. М., 1971

 3. Античная литература / А.Ф.Лосев, Г.А.Сонкина, А.А.Тахо-Годи и др. - М., 1986.

 4. Тронский И.М. История античной литературы. — М., 1988.

 5. Никола М. И. Античная литература: Практикум. — М., 2001.

Хрестоматиялар

 1. Дератани Н.Ф., Тимофеева Н. А. Хрестоматия по античной ли­тературе: В 2 т. - М., 1965.

 2. Әлем әдебиеті., Құрастырушы А.Бекбаев, А., 1983

 3. Т.Тебегенов. Шетел әдебиеті.

 4. Т.Тебегенов. Шетел әдебиеті.(хрестоматия)
3

Драманың пайда болуы. Трагедия және комедия

Драманың бастаулары. “Драма” жанрының ұлы ойшыл Аристотель берген анықтамасы. Ежелгі грек драмасы. Дионис құдай. Оған арналып өткізілетін діни - оргиастиалық мейрамдар - мистериялар. “Дионисий” мерекелері. Драмалық жанрлар – трагедия, комедия және сатирлік драма. Трагедияның пайда болуы туралы ғылыми болжамдар.


3

Әдебиеттер:

 1. История мировой литературы в 9 томах.

 2. Н.К.Чистякова, Н.Вулих. История античной литературы. М., 1971

 3. Античная литература / А.Ф.Лосев, Г.А.Сонкина, А.А.Тахо-Годи и др. - М., 1986.

 4. Тронский И.М. История античной литературы. — М., 1988.

 5. Никола М. И. Античная литература: Практикум. — М., 2001.

Хрестоматиялар

 1. Дератани Н.Ф., Тимофеева Н. А. Хрестоматия по античной ли­тературе: В 2 т. - М., 1965.

 2. Әлем әдебиеті., Құрастырушы А.Бекбаев, А., 1983

 3. Т.Тебегенов. Шетел әдебиеті.

 4. Т.Тебегенов. Шетел әдебиеті.(хрестоматия)
4

Ортағасырлар әдебиеті

Ортағасырлардағы шетел әдебиетіне кіріспе. Жалпы шолу. Ортағасырладрағы тарихи-әлеуметік жағдай. Бұл кезеңдегі әдебиет пен мәдениеттің қатысты 3 кезеңге бөлінуі: Бастапқы ортағасырлар, Жоғарғы классикалық және кейінгі ортағасырлар кезеңі. Кельт эпосы. “Боевульф” поэмасы. “Старшая Эдда”. Рыцарлық прозаның пайда болуы. Миннезанг (жалынды махаббат жыршылары). Куртуаздық поэзия. Трубадурлар (Бертран де Борн, Джауфре Рюдель). Ваганттар поэзиясы.


4

Әдебиеттер:

 1. История мировой литературы в 9 томах.

 2. История зарубежной литературы: Средние века. Возрождение / М.П.Алексеев, В.М.Жирмунский, С.С.Мокульский, А.А.Смирнов. — М., 1987.

Хрестоматиялар

 1. Пуришев Б.И. Зарубежная литература средних веков: Немецкая, испанская, итальянская, английская, чешская, польская, сербская, бол­гарская литературы. — М., 1975.
5

Қайта Өрлеу дәуіріндегі әдебиет

Кіріспе. Қайта Өрлеу дәуірі – гуманизм дәуірі. Тарихи жағдай. Жалпы шолу. Дульченто. Треченто. Кватроченто. Чинквеченто. Ренессанс мәдениетінің дәуірленуі.

5

Әдебиеттер:

 1. История мировой литературы в 9 томах.

2. Әлем әдебиеті., Құрастырушы А.Бекбаев, А., 1983

 1. История зарубежной литературы: Средние века. Возрождение / М.П.Алексеев, В.М.Жирмунский, С.С.Мокульский, А.А.Смирнов. — М., 1987.

 2. Пуришев Б.И. Литература эпохи Возрождения: Курс лекций. — М., 1996.

 3. Шайтанов И.О. История зарубежной литературы: Эпоха Возрож­дения: В2т. — М., 2001.

Хрестоматиялар

 1. Зарубежная литература: Эпоха Возрождения: Хрестоматия / Сост. Б. И. Пуришев. - М., 1976.

6

ХҮІІ ғасырдағы әлем әдебиеті

Семинар мазмұны:

Кіріспе. Жалпы шолу. ХҮІІ ғасырдағы тарихи әлеуметтік жағдай. Мәдени және әдеби даму процестері. Кальдерон шығармашылығы. Тарихи кезең. әдебиеттің дамуы. Классицизм. Декарт философиясы. Ришелье Академиясы. Классицизмнің негізгі принциптері. Сұлулық идеалының абсолюттігі, мәңгілігі – классицизм бағытының философиялық негізі. “Үш бірлік” теориясы. Көркем шындықтың басты анықтауышы – парасат. Француз классицизмінің теоретигі – Никола Буало-Депрео. Оның “Ақындық өнер” поэмасы.Пьер Корнель. Жан Расин. Жан Батист Мольер. Классицистік прозаның жарқын өкілдері: Ларошфуко, Лабрюйер. Лафонтен шығармашылығы. Барокко принциптері.

6

Әдебиеттер:

 1. История мировой литературы в 9 томах.

 2. С.Д.Артамонов. История зарубежной литературы ХҮІІ-ХҮІІІ веков., М., 1988

 3. История зарубежной литературы XVII века / Под ред. 3. И. Плавскина. — М., 1987.

Хрестоматиялар

 1. Дератани Н.Ф., Тимофеева Н. А. Хрестоматия по античной ли­тературе: В 2 т. — М., 1965.

 2. Западноевропейская литература XVII века: Хрестоматия / Сост. Б. И. Пуришев; Предисл. и подготовка изд. В.А.Лукова. — М., 2002.

Қосымша әдебиет:

 1. Краткая литературная энциклопедия: В 9 т. - М., 1962-1978.

 2. Литературный энциклопедический словарь. — М., 1987.

 3. Зарубежные писатели: Биобиблиографический словарь: В 2 ч. / Под ред. Н.П.Михальской. — М., 1997.

 4. Литературная энциклопедия терминов и понятий / Сост. и гл. ред. А. Н. Николюкин. - М., 2001.

 5. XVII век в мировом литературном развитии / Под ред. Ю. Б. Виппера. — М., 1969.

 6. Облом невский Д. Д. Французский классицизм. — М., 1968.

 7. Виппер Ю. Б. Формирование классицизма во французской поэзии начала XVII века. — М., 1967.
7

ХҮІІІ ғасырдағы әлем әдебиеті

Тарихи жағдай. Жалпы шолу. Француз революциясы. Ағартушылық. Ағартушылар әдебиетінің эстетикалық принциптері. Сентиментализм. Пайда болуы және дамуы. Ағылшын әдебиеті. Даниель Дефо Джонатан Свифт. Ричардсон. ХҮІІІ ғасырдағы ағылшын драмасы. Ағылшын театры. Француз ағартушылығы. Шарль Монтескье. Дени Дидро. Жан Жак Руссо

7

Әдебиеттер:

 1. История мировой литературы в 9 томах.

 2. С.Д.Артамонов. История зарубежной литературы ХҮІІ-ХҮІІІ веков., М., 1988

 3. История зарубежной литературы ХҮІІІ века., Под редакцией В.Неустроева, Г.Самарина, М., 1974

 4. История зарубежной литературы XVIII века / Под ред. 3. И. Плавски­на. -М., 1991.

 5. Плавскин З.И. Испанская литература XVII — середины XIX века. — М., 1978.

Хрестоматиялар

 1. Хрестоматия по зарубежной литературе XVIII века: В 2 т. / Сост. проф. Б. И. Пуришев и др. - М., 1970-1973.
8

ХІХ ғасырдағы әлем әдебиеті Романтизм

Кіріспе. Жалпы шолу. ХІХ ғасыр – әдебиеттегі романтизм ғасыры. Романтизмнің бастаулары. Романтизмнің басты принциптері. Ерекше жағдай мен ерекше кейіпкер проблемасы. ХІХ ғасырдағы гуманизм проблемасы. Романтизмнің әр елдердегі ерекшеліктері.


8

Әдебиеттер:

 1. История всемирной литературы в 9 томах., М., 1984

 2. История зарубежной литературы ХІХ века., Под редакцией Н.Соловьевой., М., 1989

 3. ХІХ ғасырдағы Әлем әдебиеті. Құрастырушы Н.Әшімханова.

 4. Зарубежная литература ХІХ века., Романтизм, Составители: А.Дмитриев, Б.Колесникова, Н.Новикова, М., 1990

 5. История зарубежной литературы XIX века: В 2 ч. / Н. П. Михальская, В.А.Луков, А.А.Завьялова и др.; Под ред. Н.П.Михальской. — М., 1991.

 6. Зарубежная литература XIX века: Практикум / Отв. ред. В.А.Луков. — М., 2002.

 7. История зарубежной литературы конца XIX — начала XX в.: Курс лекций / Под ред. М.Е.Елизаровой и Н.П.Михальской. — М., 1970.

 8. Плавскин З.И. Испанская литература XVII — середины XIX века. — М., 1978.

 9. Плавскин З.И. Испанская литература XIX—XX веков. — М., 1982.

 10. Полуяхтова И.К. История итальянской литературы XIX века. — М., 1970.
9

ХІХ-ХХ ғасырлар аралығындағы әдебиет пен мәдениет.


Ғасырлар тоғысындағы әдебиет пен мәдениет дамуының ерекшеліктері. әдебиет пен өнердегі басты ағымдар мен стильдер. Мәдениет және философия. Әдебиет және таным мәселелері. Модернизм. Басты әдеби ағым-бағыттар.


9

Әдебиеттер:

 1. История всемирной литературы в 9 томах., М., 1984

 2. Зарубежная литература XX века: Практикум / Сост. и общ. редакция Н.П.Михальской и Л.В.Дуловой. - М., 1999.

 3. История зарубежной литературы конца XIX — начала XX в.: Курс лекций / Под ред. М.Е.Елизаровой и Н.П.Михальской. — М., 1970.

Хрестоматиялар

 1. Зарубежная литература: XIX век. Романтизм, критический реализм: Хрестоматия / Под ред. Я.Н.Засурского. — М., 1979.

 2. Храповицкая Г.Н., Ладыгин М.Б., Луков В.А. Зарубежная литература XX века: Хрестоматия. — Т. 1: 1871 — 1917 / Под ред. проф. Н.П.Михальской и проф. Б.И.Пуришева. — М., 1980.

 3. Михальская Н.П., Храповицкая Г.Н., Луков В.А. и др. Зарубежная литература XX века: Хрестоматия — Т. 2: 1917—1945 / Под ред. Б.И.Пуришева, Н.П.Михальской. — М., 1986.
10

ХХ ғасырдағы әдебиет

ХХ ғ. басындағы тарихи ахуал. Бұл кезеңдегі француз әдебиетінің даму ерекшеліктері. Огюст Конт философиясы және оның әдеби және мәдени ойдың дамуына тигізген әсері. Конт позитивизмі. Ипполит Тэн – француз ойшылы. Оның тарихи, тарихи-әдеби және эсттикалық еңбектері. Француз натурализмі. Оның жарқын өкілдері: Гюстав Флобер, Мопассан, Золя, ағалы-інілі Госмурлер, Шанфлери, Дюранти және т..б. Эмиль Золя – француз натурализмінің теоретигі (“Тәжірибелік роман”). Золя жариялаған натурализм принциптері. Француз декадансы. Ницше, Артур Шопенгауер, Анри Бергсон философияларының француз әдебиетіндегі декаданс бағытының таралуына тигізген әсерІ. Француз символизмі және модернизмі


10

Әдебиеттер:

  1. История всемирной литературы в 9 томах., М., 1984

  2. Зарубежная литература XX века: Практикум / Сост. и общ. редакция Н.П.Михальской и Л.В.Дуловой. - М., 1999.

  3. История зарубежной литературы конца XIX — начала XX в.: Курс лекций / Под ред. М.Е.Елизаровой и Н.П.Михальской. — М., 1970.

Хрестоматиялар

 1. Зарубежная литература: XIX век. Романтизм, критический реализм: Хрестоматия / Под ред. Я.Н.Засурского. — М., 1979.

 2. Храповицкая Г.Н., Ладыгин М.Б., Луков В.А. Зарубежная литература XX века: Хрестоматия. — Т. 1: 1871 — 1917 / Под ред. проф. Н.П.Михальской и проф. Б.И.Пуришева. — М., 1980.

 3. Михальская Н.П., Храповицкая Г.Н., Луков В.А. и др. Зарубежная литература XX века: Хрестоматия — Т. 2: 1917—1945 / Под ред. Б.И.Пуришева, Н.П.Михальской. — М., 1986.
11

Көне грек комедиясы. Аристофан

Ежелгі грек комедиясы. Комостар әні. Комедия бастулары. Дионис құдайға арналған мейрамдар. Алғашқы комикалық агон. Эпихарм, Софрон, Кратин, Евполид – алғашқы комедиографтар. Аристофан – комедияның атасы. Өмір жолы. Шығармалары. “Ахарндықтар”, “Салт аттылар”, “Бұлттар”, “Құстар”, “Лисистрата”, “Әйелдер мейрамда”, “Құрбақалар”, “Халық жиналысындағы әйелдер”, “Байлық” және т.б. комедиялардың мазмұндық, сюжеттік, идеялық ерекшеліктері. Аристофан – ежелгі грек комедиясының көрнекті өкілі.


11

Әдебиеттер:

 1. История мировой литературы в 9 томах.

 2. Н.К.Чистякова, Н..Вулих. История античной литературы. М., 1971

 3. Античная литература / А.Ф.Лосев, Г.А.Сонкина, А.А.Тахо-Годи и др. - М., 1986.

 4. Тронский И.М. История античной литературы. — М., 1988.

 5. Никола М. И. Античная литература: Практикум. — М., 2001.

Хрестоматиялар

 1. Дератани Н.Ф., Тимофеева Н. А. Хрестоматия по античной ли­тературе: В 2 т. — М., 1965.

Қосымша әдебиет:

 1. Лосев А. Ф. История античной эстетики: Итоги тысячелетнего раз­вития: В 2 кн. — М., 1994.
12

Шекспир шығармашылығы

Англиядағы гуманизм дамуы. Жалпы шолу. ХІҮ ғасырдағы Англияның саяси және әлеуметтік өмірі. Джеффри Чосер (1340-1400). “Кентербери әңгімелері”. Томас Линакр, Томас Мор, Френсис Бэкон. Уильям Шекспир шығармашылығы. Шекспир өмір сүрген кезең. Алғашқы шығармалары. “Венера мен Адонис”, “Жазғы түндегі түс”, “Венециандық көпес”, “Жоқтан шыққан дабыра”, “Он екінші түн” және т.б.


12

Әдебиеттер:

 1. История мировой литературы в 9 томах.

 2. Әлем әдебиеті., Құрастырушы А.Бекбаев, А., 1983

 3. История зарубежной литературы: Средние века. Возрождение / М.П.Алексеев, В.М.Жирмунский, С.С.Мокульский, А.А.Смирнов. — М., 1987.

 4. Пуришев Б.И. Литература эпохи Возрождения: Курс лекций. — М., 1996.

 5. Шайтанов И.О. История зарубежной литературы: Эпоха Возрож­дения: В2т. — М., 2001.

Хрестоматиялар

 1. Зарубежная литература: Эпоха Возрождения: Хрестоматия / Сост. Б. И. Пуришев. - М., 1976.
13

Ги де Мопассан

Ги де Мопассан – француз әдебиетінің көрнекті өкілі. өмір долы Мопассан өскен орта. Мопассан шығармашылығының кезеңдерге бөлінуі: бастапқы кезең – алғашқы әңгімелері, драмалары, өлеңдері (шәкірттік кезең), реалистук творчествосының гүлденген жылдары, жазушының дағдарысқа ұшыраған күрделі кезеңі. Мопассан дүниетанымы. Көзқарастары. Новеллалары (300-ден астам)

13

Әдебиеттер:

 1. История всемирной литературы в 9 томах., М., 1984

  1. Зарубежная литература XX века: Практикум / Сост. и общ. редакция Н.П.Михальской и Л.В.Дуловой. - М., 1999.

 2. История зарубежной литературы конца XIX — начала XX в.: Курс лекций / Под ред. М.Е.Елизаровой и Н.П.Михальской. — М., 1970.

Хрестоматиялар

  1. Зарубежная литература: XIX век. Романтизм, критический реализм: Хрестоматия / Под ред. Я.Н.Засурского. — М., 1979.

  2. Храповицкая Г.Н., Ладыгин М.Б., Луков В.А. Зарубежная литература XX века: Хрестоматия. — Т. 1: 1871 — 1917 / Под ред. проф. Н.П.Михальской и проф. Б.И.Пуришева. — М., 1980.

  3. Михальская Н.П., Храповицкая Г.Н., Луков В.А. и др. Зарубежная литература XX века: Хрестоматия — Т. 2: 1917—1945 / Под ред. Б.И.Пуришева, Н.П.Михальской. — М., 1986.
14

Данте шығармашылығы

Данте Алигьери. Өмір жолы. “Жаңа өмір” кітабы – Дантенің тырнақалды шығармасы. Саяси көзқарастары мен еңбектері. Данте – Гвидо Гвиницеллидің шәкірті және оның дәстүрін жалғастырушы. “Құдіретті комедия” – Данте шығармашылығының биік шыңы.

14

Әдебиеттер:

 1. История мировой литературы в 9 томах.

 2. Әлем әдебиеті., Құрастырушы А.Бекбаев, А., 1983

 3. История зарубежной литературы: Средние века. Возрождение / М.П.Алексеев, В.М.Жирмунский, С.С.Мокульский, А.А.Смирнов. — М., 1987.

 4. Пуришев Б.И. Литература эпохи Возрождения: Курс лекций. — М., 1996.

 5. Шайтанов И.О. История зарубежной литературы: Эпоха Возрож­дения: В2т. — М., 2001.

Хрестоматиялар

 1. Зарубежная литература: Эпоха Возрождения: Хрестоматия / Сост. Б. И. Пуришев. - М., 1976.

15

Боккаччо шығармашылығы

Джованни Боккаччо шығармашылығы. өмірбаяны. Алғашқы шығармалары. “Декамерон” – Боккачо творчествосының шарықтау шегі. “Декамеронның” сюжеттік және стильдік ерекшеліктері.


15

Әдебиеттер:

 1. История мировой литературы в 9 томах.

 2. Әлем әдебиеті., Құрастырушы А.Бекбаев, А., 1983

 3. История зарубежной литературы: Средние века. Возрождение/М.П.Алексеев, В.М.Жирмунский, С.С.Мокульский, А.А.Смирнов. — М., 1987.

 4. Пуришев Б.И. Литература эпохи Возрождения: Курс лекций. — М., 1996.

 5. Шайтанов И.О. История зарубежной литературы: Эпоха Возрож­дения: В2т. — М., 2001.

Хрестоматиялар

 1. Зарубежная литература: Эпоха Возрождения: Хрестоматия / Сост. Б. И. Пуришев. - М., 1976.


7.Пәнді оқыту жөніндегі әдістемелік нұсқаулар
Семинар сабақтарға әдістемелік нұсқаулар
Тақырыбы: 1. Антика мифологиясы.

Мақсаты: Студенттердің тақырып туралы толықтай хабардар болып, бұл туралы ақпарат бере білуі.

Семинар сабақтың мазмұны:

Антикалық теогония (яғни құдайлардың пайда болуы, өсіп-өрбуі). Хаос (тұңғиық, түпсіздік, тәртіпсіздік), Космос (тәртіп, әлем, сұлулық, үйлесім). Құдайлардың бірінші ұрпағы. Гея (Жер), Никта (Түн), Эреб (Қараңғылық), Тартар (Тұңғиық), Эрос (Махаббат), Уран (Аспан), Понт (Теңіз). Құдайлардың екінші, үшінші және төртінші ұрпақтары. Космогония.Әдістемелік нұсқау:

Сабақты белсенді ұйымдастыру дәріс материалдарына, студенттердің өзіндік жұмысына негізделуі тиіс. Жаппай сұрауды қолдану.Әдебиет : 3 бөлімде (Сабақ мазмұны мен кестесі) көрсетілген.

Тақырыбы: 2. Антика дәуіріндегі әдебиет.

Мақсаты: Студенттердің тақырып туралы толықтай хабардар болып, бұл туралы ақпарат бере білуі.

Семинар сабақтың мазмұны:

І – кезең –“Классикаға дейінгі” немесе көне (архаикалық) кезең. ІІ – кезең – Ежелгі Грекияның құлиеленушілік құрылысының гүлденіп, дамыған уақытына сәйкес келеді. Ол біздің жыл санауымызға дейінгі ҮІІ - ІҮ ғасырлар аралығын қамтиды. (Сократ, Платон, Демокрит, Эпикур және т.б. ІІІ – кезең. “Эллинизм дәуірі” немесе “эллиндік кезең”. “эллиндік-римдік дәуір”.Әдістемелік нұсқау:

Белсенді өрбіген әңгімені ұйымдастыру, яғни дәріс материалдарына, студенттердің өзіндік жұмысына негізделуі тиіс. Жаппай сұрауды қолдану.Әдебиет : 3 бөлімде (Сабақ мазмұны мен кестесі) көрсетілген.

Тақырыбы: 3. Драманың пайда болуы. Трагедия және комедия

Мақсаты: Студенттердің тақырып туралы толықтай хабардар болып, бұл туралы ақпарат бере білуі.

Семинар сабақтың мазмұны:

Эсхил – ұлы трагик, адам жанының білгірі. Трагедиялары: “Жалбарынушылар”, ”Парсылар”, “Фивге қарсы жетеу”, “Бұғауланған Прометей”, “Орестея” трилогиясы. Эсхил мұрасының әлем әдебиеті үшін маңызы. Софокл. Өмірбаяны. Шығармашылық мұрасы. Трагедиялары: “Аякс”, “Антигона”, “Трахндық әйелдер”, “Эдип-патша”, “Электра”, “Із кесушілер”, “Эдип Колонда” және т.б. трагедиялардың тақырыптық аумағы. Идеялары. Софокл шығармаларының гуманистік маңызы. Еврипид – трагедия дәстүрін дамытушы. өмірі туралы деректер. Еврипидөмір сүрген тарихи кезең. Трагедиялары: “Алкестида”, “Медея”, “Ипполит”, “Есінен ауысқан Геракл”, “Трояндық әйелдер”, “Электра”, “Елена”, “Ион”, “Ифигения Авлидте”, “Вакханкалар” және т.б. Еврипид шығармаларындағы басты идеялар. Трагедиялардағы гуманизм сарыны.Әдістемелік нұсқау:

 1. Ауызша баяндау. Әдебиеттер тізімінде берілген шығармалармен толығырақ танысу.

 2. Ғалымдар зерттеулерінен өзіне керекті, маңызды жерлерін конспекті жазу

Әдебиет : 3 бөлімде (Сабақ мазмұны мен кестесі) көрсетілген.

Тақырыбы: 4. Ортағасырлар әдебиеті

Мақсаты: Студенттердің тақырып туралы толықтай хабардар болып, бұл туралы ақпарат бере білуі.

Семинар сабақтың мазмұны:

Батырлық эпос. Француз батырлық эпосы. Шансон де Жест. “Роланд туралы жыр”. өзге жырлар. “Гильом де Оранж туралы жыр”, “Гудруна”, “Дитрихтың қашуы” және “Равенн соғысы”. Трубадурлар лирикасы. Трубадурлар лирикасы. Миннезанг – махаббат әні. Куртуаздық және халықтық бағыттар. Бертран де Борн шығармашылығы. Рыцарлық романның пайда болуы. “Александр Македонский туралы роман”, “Эней туралы роман”, “Троя туралы роман”, “Тристан мен Изольда туралы роман”.Әдістемелік нұсқау:

Ауызша сұрақ, жауап, жаңа ұғымдарды жазу түрінде өткізуге болады.Әдебиет : 3 бөлімде (Сабақ мазмұны мен кестесі) көрсетілген.

Тақырыбы: 5. Қайта Өрлеу дәуіріндегі әдебиет

Мақсаты: Студенттердің тақырып туралы толықтай хабардар болып, бұл туралы ақпарат бере білуі.

Семинар сабақтың мазмұны:

Қайта Өрлеу дәуірі – гуманизм дәуірі. Тарихи жағдай. Жалпы шолу. Дульченто. Треченто. Кватроченто. Чинквеченто. Ренессанс мәдениетінің дәуірленуі.Әдістемелік нұсқау:

Франческо Петрарка творчествосын зерделеген ғалымдар еңбектерімен танысу, конспектілеу.Әдебиет : 3 бөлімде (Сабақ мазмұны мен кестесі) көрсетілген.

Тақырыбы: 6. ХҮІІ ғасырдағы әлем әдебиеті

Мақсаты: Студенттердің тақырып туралы толықтай хабардар болып, бұл туралы ақпарат бере білуі.

Семинар сабақтың мазмұны:

Классицизм. Декарт философиясы. Ришелье Академиясы. Классицизмнің негізгі принциптері. Сұлулық идеалының абсолюттігі, мәңгілігі – классицизм бағытының философиялық негізі. “Үш бірлік” теориясы. Көркем шындықтың басты анықтауышы – парасат. Француз классицизмінің теоретигі – Никлоа Буало-Депрео. Оның “Ақындық өнер” поэмасы.Әдістемелік нұсқау: Осы тақырыптардағы білімін кеңейтуге және тереңдетуге және студенттердің өз бетімен жұмыс істеуін дамыту үшін қосымша оқу әдебиеттерімен жұмыстануы керек.

Әдебиет : 3 бөлімде (Сабақ мазмұны мен кестесі) көрсетілген.

Тақырыбы: 7. ХҮІІІ ғасырдағы әлем әдебиеті

Мақсаты: Студенттердің тақырып туралы толықтай хабардар болып, бұл туралы ақпарат бере білуі.

Семинар сабақтың мазмұны:

Жан Жак Руссо. Шығармалары. Философиялық көзқарастары. “Жаңа Элоиза” романы. “Эмиль” – философиялық роман. “Сыр”. Руссоизм. Руссо көзқарастарының әлем мәдениеті мен әдебиетіне ықпалы.Әдістемелік нұсқау: Жан Жак Руссо шығармалары, философиялық көзқарастарының басты ұғымдарын, төл ерекшеліктерін бағамдау.

Әдебиет : 3 бөлімде (Сабақ мазмұны мен кестесі) көрсетілген.

Тақырыбы: 8. ХІХ ғасырдағы әлем әдебиеті Романтизм

Мақсаты: Студенттердің тақырып туралы толықтай хабардар болып, бұл туралы ақпарат бере білуі.

Семинар сабақтың мазмұны:

Эрнст Теодор Амадей Гофман шығармашылығы. Өмір жолы. Алғашқы шығармашылық еңбектері: “Жәндіктер әміршісі” – фантастикалық новелласы. “Брамбилл ханшайымы”, “Алтын тостақ”, “Мурр мысықтың дүниетанымы” – ирониялық новелла. Генрих Гейне шығармашылық жолының өту кезеңдері. Байрон, Шелли, Скотт шығармашылығы. Француз романтиктері: Франсуа Рене де Шатобриан, Анна Луиза Жермена де Сталь, Бенжамен Констан, Жорж Санд (Люсиль Аврора Дюпен). Виктор Гюго – француз ұлы қаламгері. Поляк романтизмі: Адам Мицкевич – поляк романтизмінің көрнекті өкілі.Әдістемелік нұсқау: Сұрақ-жауап, семинар сұрақтарына, материалдарды өз алдына талдауға негізделеді.

Әдебиет : 3 бөлімде (Сабақ мазмұны мен кестесі) көрсетілген.

Тақырыбы: 9. ХІХ-ХХ ғасырлар аралығындағы әдебиет пен мәдениет.

Мақсаты: Студенттердің тақырып туралы толықтай хабардар болып, бұл туралы ақпарат бере білуі.

Семинар сабақтың мазмұны:

Ипполит Тэн – француз ойшылы. Оның тарихи, тарихи-әдеби және эсттикалық еңбектері. Француз натурализмі. Оның жарқын өкілдері: Гюстав Флобер, Мопассан, Золя, ағалы-інілі Госмурлер, Шанфлери, Дюранти және т..б. Эмиль Золя – француз натурализмінің теоретигі (“Тәжірибелік роман”). Золя жариялаған натурализм принциптері. Француз декадансы. Ницше, Артур Шопенгауер, Анри Бергсон философияларының француз әдебиетіндегі декаданс бағытының таралуына тигізген әсерІ. Француз символизмі және модернизміӘдістемелік нұсқау: Сабақтың мазмұны бойынша берілген сұрақтарға дайындалу және жазушылар шығармашылығын талдау.

Әдебиет : 3 бөлімде (Сабақ мазмұны мен кестесі) көрсетілген.

Тақырыбы: 10. ХХ ғасырдағы әдебиет

Мақсаты: Студенттердің тақырып туралы толықтай хабардар болып, бұл туралы ақпарат бере білуі.

Семинар сабақтың мазмұны:

ХХ ғ. басындағы тарихи ахуал. Бұл кезеңдегі француз әдебиетінің даму ерекшеліктері. Огюст Конт философиясы және оның әдеби және мәдени ойдың дамуына тигізген әсері. Конт позитивизмі. Ипполит Тэн – француз ойшылы. Оның тарихи, тарихи-әдеби және эсттикалық еңбектері. Француз натурализмі. Оның жарқын өкілдері: Гюстав Флобер, Мопассан, Золя, ағалы-інілі Госмурлер, Шанфлери, Дюранти және т..б. Эмиль Золя – француз натурализмінің теоретигі (“Тәжірибелік роман”). Золя жариялаған натурализм принциптері. Француз декадансы. Ницше, Артур Шопенгауер, Анри Бергсон философияларының француз әдебиетіндегі декаданс бағытының таралуына тигізген әсерІ. Француз символизмі және модернизміӘдістемелік нұсқау: Тақырыптың мазмұнымен танысып, ауызша баяндай отырып талдау. ХХ ғасыр әдебиетінің тарихилығы.

Әдебиет : 3 бөлімде (Сабақ мазмұны мен кестесі) көрсетілген.

Тақырыбы: 11 Аристофан комедияларының өзекті тақырыптары.

Семинар сабақтың мазмұны:

Аристофан – комедияның атасы. Өмір жолы. Шығармалары. “Ахарндықтар”, “Салт аттылар”, “Бұлттар”, “Құстар”, “Лисистрата”, “Әйелдер мейрамда”, “Құрбақалар”, “Халық жиналысындағы әйелдер”, “Байлық” және т.б. комедиялардың мазмұндық, сюжеттік, идеялық ерекшеліктері. Аристофан – ежелгі грек комедиясының көрнекті өкілі.Мақсаты: Студенттердің тақырып туралы толықтай хабардар болып, бұл туралы ақпарат бере білуі.Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақтың мақсаты
Сабақ тақырыбы
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
рсетілетін қызмет
бағалауға арналған
Жалпы ережелер
Сабақ жоспары
Қазақстан республикасы
қызмет стандарты
бекіту туралы
жиынтық бағалауға
жиынтық бағалаудың
республикасы білім
тоқсанға арналған
бағалау тапсырмалары
Қазақстан республикасының
Реферат тақырыбы
арналған тапсырмалар
арналған жиынтық
білім беретін
бағдарламасына сәйкес
Әдістемелік кешені
болып табылады
мерзімді жоспар
бағалаудың тапсырмалары
туралы хабарландыру
Қазақстан тарихы
арналған әдістемелік
пәнінен тоқсанға
республикасының білім
сәйкес оқыту
Қазақ әдебиеті
Мектепке дейінгі
оқыту мақсаттары
қазақ тілінде
нтізбелік тақырыптық
жалпы білім
Жұмыс бағдарламасы
оқыту әдістемесі
білім берудің
Республикасы білім
әдістемелік ұсыныстар
Инклюзивті білім
пәнінен тоқсан
туралы анықтама
тақырыптық жоспар
мамандығына арналған