Сборник нормативных и инструктивных документов для использования в работе профсоюзных органов Астана-2015

Loading...


бет5/12
Дата10.05.2017
өлшемі2.46 Mb.
түріСборник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

1.Жалпы ережелер

1.1. Қазақстандық салалық білім және ғылым қызметкерлерінің кәсіптік одағының кәсіподақ ұйымдарындағы (әрі қарай мәтін бойынша – Кәсіподақ) іс жүргізу Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылдың 21-желтоқсанындағы №1570 қаулысымен және осы Нұсқаулықпен бекітілген мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдардағы құжаттама жасаудың және құжаттаманы басқарудың үлгілік қағидаларының талаптарына сәйкес жүргізіледі.

1.2. Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарауды ұйымдастыру және іс жүргізу жөніндегі нұсқаулық (әрі қарай мәтін бойынша – Нұсқаулық) кәсіподақ қызметіндегі құжаттар жасаудың және олармен жұмысты ұйымдастырудың, барлық деңгейдегі кәсіподақ органдарында шағымдар, арыздар мен басқа да өтініштер қараудың бірыңғай тәртібін анықтайды.

1.3. Нұсқаулықты дайындау кезінде құжаттама жасау және құжаттама басқару мәселелеріне талаптарды белгілейтін Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік құқықтық актілері, Кәсіподақтың Жарғысы және құқықтық актілері қолданылды.

1.4.Нұсқаулықтың ережелері жеткізгіштерінің түріне қарамастан, автоматтандырылған (компьютерлік) технологиялар көмегімен жүзеге асырылатын құжаттарды дайындау, тіркеу, есепке алу және орындалуын бақылауды қоса отырып, олармен жұмысты ұйымдастыруға таратылады.

Кәсіподақ ұйымында қолданылатын құжаттық ақпаратты өңдеудің автоматтандырылған технологиялары осы Нұсқаулықтың талаптарына сай болуы қажет.

1.5. Іс жүргізуді ұйымдастыру, Нұсқаулықпен белгіленген құжаттармен жұмыс ережесі мен тәртібін, жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібін қадағалау жауапкершілігі кәсіподақ ұйымдарының төрағаларына жүктеледі.

1.6. Кәсіподақ ұйымында тікелей іс жүргізу: бастауыш кәсіподақ ұйымдарында – кәсіподақ ұйымының төрағасымен, немесе тиісті кәсіподақ органымен сайланған кәсіподақ комитетінің хатшысымен; аудандық, қалалық, мүшелік ұйымдарда, Кәсіподақтың Салалық Кеңесінде – аппараттың штаттық қызметкерімен жүзеге асырылады.

1.7. Осы Нұсқаулықта қолданылатын негізгі ұғымдар:

іс жүргізу – ресми құжаттарды құруды және олармен Кәсіподақ ұйымдарында жұмысты ұйымдастыруды қамтамасыз ететін қызмет;

құжат – Кәсіподақпен, Кәсіподақ ұйымымен, мемлекеттік органмен, жергілікті өзін-өзі басқару органымен, заңды және жеке тұлғамен құрылған, белгіленген тәртіпте ресімделген және Кәсіподақ ұйымының құжат айналымына қосылған ресми құжат;

электрондық құжат – ақпарат электрондық-сандық түрде көрсетілген құжат;

құжаттың түрі – мазмұн және мақсаттық міндеттерінің белгілері бойынша құжаттардың белгілі бір тобына құжаттың тиістілігі;

құжатты ресімдеу – құжаттама жасаудың қағидаларымен белгіленген қажетті реквизиттерді жазу;

құжаттың деректемесі – құжатты ресімдеудің міндетті бөлшегі;

құжаттың бланкісі – жазбаша құжатты жасаған жеке немесе заңды тұлғаны идентификациялайтын деректемелер жинағы;

кәсіподақ құжатыныңбланкісі – Кәсіподақтың ресми белгісі және кәсіподақ ұйымының деректемелері көрсетілген белгіленген тәртіпте бекітілген бланкінің формасы;

құжаттың түпнұсқасы – құжаттың алғашқы немесе жалғыз данасы;

құжаттың көшірмесі – құжат түпнұсқасындағы ақпаратты және оның ішкі белгілерін толық суреттейтін, заңды күші жоқ құжат;

куәландырылған көшірме – белгіленген тәртіпке сәйкес, заңды күш беретін қажетті деректемелер қойылған құжаттың көшірмесі;

өтініш – кәсіподақ ұйымына бағытталған жеке немесе ұжымдық жазбаша, ауызша немесе электрондық құжат нысанындағы ұсыныс, арыз, шағым, сауал және пікір; 

құжат айналымы – құжаттарды жасау немесе алу кезінен бастап орындалуы аяқталғанға, іске қосуға және (немесе) жібергенге дейінгі айналымы;

құжатты тіркеу – құжатқа тіркеу нөмірін беру және құжат жөнінде белгіленген тәртіпте мәлімет жазу;

іс номенклатурасы – сақтау мерзімдері көрсетілген, Кәсіподақ ұйымдарында құрылған іс атауларының жүйеленген тізімі;

құжаттардың құндылығын сараптау – құжаттардың сақталу мерзімін анықтау және іріктеу мақсатында оларды Қазақстан Республикасы Ұлттық мұрағат қоры және басқа да мұрағаттардың құрамына қосу үшін құндылықтарының критерийлері негізінде құжаттарды зерттеу;

іс – құжаттар жиынтығы немесе кәсіподақ ұйымы қызметінің учаскесіне немесе бір мәселесіне қатысты жеке құжат;

істі құру – іс номенклатурасына сәйкес істегі орындалған құжаттар топтамасы;

электрондық құжат айналымы - ақпараттық жүйелер қолданылған құжат айналымы.

1.8. Бухгалтерлік және басқа арнайы құжаттамалармен жұмысқа талаптар құжаттармен жұмыстың тек жалпы принциптер қатарына, сондай-ақ құжаттарды мұрағаттық сақтауға беруге дайындауға таратылады.


2. Кәсіподақ ұйымдарындағы құжаттар айналымы
2.1. Кәсіподақ ұйымының құжат айналымында:

а) келіп түскен құжаттар (кіріс құжаттамасы);

ә) жіберілетін құжаттар (шығыс құжаттамасы);

б) ішкі құжаттар көрсетіледі.

2.2. Кәсіподақ ұйымдарында құжаттарды алу және жіберу пошта және электрондық байланыс құралдарымен жүзеге асырылады.

2.3. Кәсіподақ ұйымдарында кіріс құжаттамаларымен жұмыстың төмендегідей тәртібі белгіленеді:

2.3.1. Келіп түскен құжаттарды тіркеу сол күні жүргізіледі.

2.3.2. Кәсіподақ ұйымына түскен құжаттар кіріс құжаттамаларын тіркеу журналында тіркеледі және ұйымның төрағасы немесе оның орынбасарымен қаралады.

Кіріс құжаттамаларын тіркеу журналы белгіленген форма бойынша жүргізіледі (1 Қосымша).

2.3.3. Кәсіподақ ұйымына келіп түскен барлық құжаттардың бірінші парағының оң жақ төменгі бұрышына кіріс құжаттамаларын тіркеу журналы бойынша түскен күні мен тіркеу нөмірі жазылады.

2.3.4. Келіп түскен құжаттарды нөмірлеу күнтізбелік жыл ішінде, бірінші нөмірден бастап жүргізіледі.

2.3.6. Жеке және заңды тұлғалардың жазбаша және ауызша өтініштері басқа келіп түскен құжаттардан бөлек жүргізіледі.

2.3.7. Кәсіподақ ұйымына түскен құжаттардың уақытында қаралуына кәсіподақ ұйымының төрағасы немесе іс жүргізуді бақылау жөнінде жауапкершілік міндеттелген оның орынбасары (егер ол болса) жауап береді.

2.3.8. Келіп түскен құжатты қарау мерзімінің басталуы оның тіркелген күні болып есептеледі.

2.3.9. Кәсіподақ ұйымдарында келіп түскен құжаттарды қараудың төмендегідей мерзімдері белгіленеді:

- егер жоғарғы кәсіподақ органының құжатында немесе тиісті қаулысында басқа мерзім көрсетілмеген болса, жоғарғы кәсіподақ органдары мен басқа ұйымдардың құжаттары үшін – 10 күнтізбелік күннен аспайтын мерзім;

- зерттеу мен тексеруді, анықтамалар мен негіздемелер дайындауды, сондай-ақ оларды сәйкес сайланбалы кәсіподақ органының жиналысында немесе мәжілісінде қарауды және талқылауды қажет ететін құжаттар үшін – 30 күнтізбелік күннен аспайтын мерзім.

2.3.10. Келіп түскен құжат, жоғарғы кәсіподақ органына немесе басқа ұйымға жауап жіберілгеннен кейін қаралған болып есептеледі.

2.3.11. Жыл сайын алқалық сайланбалы кәсіподақ органының мәжілісінде кәсіподақ ұйымының қарауына келіп түскен құжаттармен жұмыс жөнінде ақпарат қаралады.2.4. Кәсіподақ ұйымдарында шығыс құжаттамаларымен жұмыстың төмендегідей тәртібі белгіленеді:

2.4.1. Кәсіподақ ұйымының төрағасы (төраға орынбасары) қол қойған жіберілетін құжаттар, шығыс құжаттамаларын тіркеу журналында тіркеледі ( 2 Қосымша).

2.4.2. Жіберілетін құжаттарды тіркеу қол қойылған (бекітілген) күні, немесе келесі жұмыс күні жүргізіледі.

2.4.3. Жіберілетін құжаттың көшірмесі орындалуы жөнінде тиісті белгімен, шығыс құжаттамасын жіберуге жауапты тұлғаның қолымен куәландырылады және жауап берілген келіп түскен құжатпен бірге сақталады.

2.5. Құжаттың тіркеу нөмірі және тіркеу күні құжаттың түпнұсқасында, бланктің деректемелерінде және кәсіподақ ұйымының іс қағазында қалатын көшірмеде көрсетіледі.

2.6. Өтініштерге берілетін жауаптарға да келіп түскен кезде қойылған тіркеу нөмірі қойылады.


3. Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерімен жұмыс
3.1. Кәсіподақ ұйымына жеке және заңды тұлғалардың барлық өтініштері қабылданады және түскен күні есепке алынады.

Өтініштер (ұсыныстар, арыздар, шағымдар, пікірлер және сауалдар) жеке және заңды тұлғалардан түскен өтініштерді тіркейтін бөлек журналда есепке алынады (3 Қосымша).

Тұлғаларды жеке қабылдау кезінде кәсіподақ органдарының басшыларымен алынған жазбаша және ауызша өтініштер де жалпы құжаттардан бөлек орталықтандырылып тіркелуге тиіс.

3.2. Жеке тұлға өтініштерінің тіркеу нөмірі автор тегінің бастапқы әрпінен, есепке алу журналындағы реттік нөмірден және «ЖТ» әріптік индексінен тұрады.

Заңды тұлға өтініштерінің тіркеу нөмірі өтінішке қол қойған лауазымдық тұлға тегінің бастапқы әрпінен, есепке алу журналындағы реттік нөмірден және «ЗТ» әріптік индексінен тұрады.

Жасырын өтініштің тіркеу нөмірі «АБМ» әріптік индексінен және өтініштерді есепке алу журналындағы реттік нөмірден тұрады.

3.3. Күнтізбелік бір жыл ішінде өтініш қайталанып түскен жағдайда бастапқы өтініштің тіркеу нөмірі «екінші», «үшінші» және тағы солай көрсетіліп, есепке алу журналында алғашқы құжаттың нөмірі көрсетіледі. Қайталанған құжаттың бірінші парағының жоғарғы оң жақ бұрышында «Қайталанған» белгісі қойылады. Қайталанып түскен өтініштерге алдыңғы өтініштерді қарау материалдары қоса беріледі.

3.4. Бір тұлғаның бір мәселе бойынша бұрынғы өтініші бойынша қабылданған шешімге шағымданған, бұрын жіберілген өтінішінің уақытында қаралмағаны туралы хабарланған, егер ол келіп түскен уақытынан бастап белгіленген қарау мерзімі өтіп кеткен болса, бірақ өтініш беруші жауап алмаса, бұрынғы өтінішті қарау және шешу кезіндегі басқа кемшіліктер көрсетілсе, кемінде екі рет түскен өтініші қайталанған деп есептеледі.3.5. Бір тұлғадан бір мәселе бойынша қарау мерзімі аяқталғанға дейін түскен өтініш алғашқы болып саналады. Бір тұлғадан әр түрлі мәселелер бойынша түскен хаттар қайталанған болып саналмайды.

3.6. Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарауға жауапты тұлғалар:

1) өтінішті объективті, жан-жақты және уақытында қарауды қамтамасыз етеді;

2) өтінішті қарауға қажетті құжаттар мен материалдарды электрондық түрде де сұратады;

3) өтініш білдірушілердің бұзылған құқықтарын, еркіндіктері мен заңды мүдделерін қалпына келтіруге және қорғауға бағытталған шараларды қабылдайды;

4) өтініште қойылған мәселелерге тікелей байланысты жазбаша жауап дайындайды.

3.7. Кәсіподақ органдарының басшылары ұсыныстарды, арыздар мен шағымдарды қарау кезінде:

- олардың мәнін мұқият талқылауға, қажет болған жағдайда керекті құжаттарды талап етуге, қызметкерлерді тексеру үшін жергілікті орындарға жіберуге, мәселені объективті шешу үшін басқа да шаралар қабылдауға;

- өтініштер бойынша негізделген шешімдер қабылдауға, осы шешімдердің уақытында және дұрыс орындалуын қадағалауды қамтамасыз етуге;

- азаматтарға, ережедегідей, олардың өтініштері бойынша қажетті негіздемелерді көрсете отырып қабылданған шешімдер туралы жазбаша түрде хабарлауға, қажет болған жағдайда шағым жасау тәртібін түсіндіруге міндетті.

3.8. Азаматтардың қолдары қойылмаған және тектері көрсетілмеген, олардың мекен-жайлары, жұмыс немесе оқу орындары туралы деректер жоқ өтініштер жасырын болып саналады. Кіріс хат-хабарлар журналында «қол қойылмаған» деп жазылып, аумағы мөр бойынша көрсетіледі. Жасырын хаттар әдетте қаралмайды.

3.9. Азаматтардың ұсыныстары, арыздары мен шағымдары төмендегідей мерзімдерде қаралады:

- басқа ұйымдар мен мекемелерге жіберілетіндер – 5 күн ішінде;

- ақпарат пен кеңес беруді қажет ететіндер – 15 күнге дейін;

- тексеруді, зерттеуді және шаралар қабылдауды қажет ететіндер – 1 айға дейін.

3.10. Өтінішті немесе арызды шешу үшін қосымша зерттеу қажет болған жағдайда, оларды қарау мерзімін кәсіподақ ұйымының басшысы ерекшелік тәртібінде 1 айдан аспайтын мерзімге ұзартуы мүмкін және бұл туралы арыз немесе шағым түсірген тұлғаға хабарлайды.

3.11. Арыздар мен шағымдарды жергілікті орындарға барып қарау қажет болған жағдайларда, сондай-ақ арызданушылардың қалауы бойынша олардың қатысуымен жүргізіледі.

3.12. Жергілікті орындарға барып қарауға бағытталған және бақылауға алынған өтініштерге өтініштерді есепке алу журналында «Б» бақылау белгісі қойылады. Аралық жауап берілген ұсыныстар, арыздар мен шағымдар бақылаудан алынбайды.

3.13. Бақылау тек ұсыныстарды, арыздар мен шағымдарды шешу жөнінде толық қамтылған шаралар қабылданып және шешімдер шығарылғаннан кейін аяқталады. Өтініштерді бақылаудан алып тастау туралы шешімді кәсіподақ ұйымының басшысы қабылдайды. Ұсыныстар, арыздар мен шағымдар, егер оларда көрсетілген барлық мәселелер қаралып, қажетті шаралар қабылданып және түпкілікті жауаптар берілген жағдайда шешілген болып саналады.
4. Азаматтарды жеке қабылдау
4.1. Кәсіподақ ұйымдары басшыларының азаматтарды қабылдауды есепке алу, жеке қабылдау жүргізу кезінде азаматтардың өтініштерін есепке алу журналына жасалады (4 Қосымша).

4.2. Қабылдау кезінде азаматтардан түскен ұсыныстар, арыздар мен шағымдар осы Нұсқаулыққа сәйкес оларды тіркеу және орындау үшін жіберіледі. Олардың орындалуын іс жүргізуге жауапты қызметкер бақылауға алады.

4.3. Ауызша өтініште айтылған фактілер мен жағдайлар айқын болып және қосымша тексеруді талап етпеген жағдайда, арызданушының келісімі бойынша өтінішке жауап жеке қабылдау кезінде ауызша берілуі мүмкін, бұл туралы азаматтарды жеке қабылдауды есепке алу журналында, немесе есепке алу карточкасында жазылады. Қалған жағдайларда өтініште қойылған мәселелерге тікелей байланысты жазбаша жауап беріледі.

4.4. Жеке қабылдау кезінде алынған жазбаша өтініш нұсқаулыққа сәйкес тіркеледі және қаралады.

4.5. Азаматтардың ұсыныстары, арыздары мен шағымдары, оларға жауаптардың көшірмелері мен олардың шешілуіне қатысты құжаттар бекітілген номенклатураға сәйкес іске қалыптастырылады. Бұл істегі құжаттар хронологиялық тәртіпте орналасады. Әрбір ұсыныс, арыздар мен шағымдар істегі өзіндік топты құрады. Ұсыныстар, арыздар мен шағымдар қайталанып түскен немесе қосымша құжаттар пайда болған жағдайда – құжаттардың аталған тобына тігіледі.

Істерді қалыптастыру кезінде құжаттарды іске жіберудің дұрыстылығы тексеріледі.


5. Азаматтардың ұсыныстары, арыздары және шағымдарымен

жұмысты талдау
5.1. Барлық деңгейдегі кәсіподақ органдары жеке және заңды тұлғалардың жазбаша өтініштерін, олардағы тәжірибелік ескертулерді кәсіптік одақ мүшелерінің заңмен қорғалатын мүдделері мен құқықтарын бұзушылықты тудыратын себептерді уақытында анықтау және жою мақсатында жүйелі талдап, ұсыныстарды қорытады, шағымдар санын төмендету, қайталанатын өтініштерді азайту жөнінде шаралар қабылдайды.Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Loading...


©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
рсетілетін ызмет
Жалпы ережелер
ызмет стандарты
дістемелік кешені
бекіту туралы
туралы хабарландыру
бойынша жиынты
біліктілік талаптары
кіміні аппараты
жалпы біліктілік
Конкурс туралы
ойылатын жалпы
мемлекеттік кімшілік
білім беретін
республикасы білім
жалпы конкурс
Барлы конкурс
ызмет регламенті
дістемелік сыныстар
ткізу туралы
конкурс атысушыларына
біліктілік талаптар
атысушыларына арнал
идаларын бекіту
мерзімді жоспар
Республикасы кіметіні
Мектепке дейінгі
облысы кімдігіні
рсетілетін ызметтер
мемлекеттік мекемесі
мемлекеттік ызмет
Конкурс ткізу
стандарттарын бекіту
санды жиынты
дебиеті маманды
білім беруді
мектепке дейінгі
дістемелік материалдар
жалпы білім
ауданы кіміні
конкурс туралы
рметті студент
облысы бойынша
алауды тапсырмалары
мыссыз азаматтар
Мемлекеттік кірістер
дарламасыны титулды
дістемелік кешен
Конкурс жариялайды
теориялы негіздері
ырыпты жоспар

Loading...