Саясаттанумамандығына арналған «КӘсіби қазақ тілі» пәнініңДата15.01.2017
өлшемі379.98 Kb.
#76

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІСМЖ 3-дәрежелі

құжаты


ПОӘК

ПОӘК

042-18-28.1.__/02-2015
ПОӘК

Студентке арналған

«Кәсіби қазақ тілі» пәні

бойынша бағдарлама11.06.2015 жылғы

№ 3 басылым

Саясаттанумамандығына арналған«КӘСІБИ ҚАЗАҚ ТІЛІ» пәнінің

ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ

СЕМЕЙ


2015
Алғы сөз
1 ҚҰРАСТЫРЫЛҒАН

Құрастырушы: аға оқытушы, ф.ғ.к. Сағанаева Г.Б.

«Қазақ тілінің теориясы мен әдістемесі» кафедрасы
2 ТАЛҚЫЛАНДЫ

2.1 «Қазақ тілінің теориясы мен әдістемесі» кафедрасы мәжілісінде

Хаттама №___ «___» ___________2015 жыл
Кафедра меңгерушісі_______________Мұқанова Қ.Қ.

2.2 Филология факультет оқу- әдістемелік бюросының отырысында қарастырылды.

Хаттама №___ «___» ___________2015 жыл
Төрайымы_________________Сәмекбаева Э.М.
3 БЕКІТІЛГЕН

3.1 Университеттің оқу-әдістемелік кеңес мәжілісінде қаралып, баспаға ұсынылды

Хаттама №___ «___» ________2015 жыл
Төрайым Искакова Г.К.
4. №2 БАСЫЛЫМ «__» ___ 20__ж. орнына

Мазмұны
1 Жалпы ережелер

2 Пәннің мазмұны және сабақтардың түрі бойынша сағаттарға бөлу

3 Пәнді оқытудың әдістемелік нұсқаулары

4 Курс форматы

5 Курс саясаты

6 Бағалау саясаты

7 Әдебиеттер

1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
1.1 Оқытушы туралы жалпы мәлімет

Сағанаева Гүлнұр Бейсембайқызы – филология ғылымдарының кандидаты, қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасының аға оқытушысы

«Қазақ тілі мен әдебиеті» кафедрасы

Ақпараттық қатынас - телефон: 537006 , №8 оқу ғимараты, №224

Пән бойынша кредит саны – 2. Кафедра оқытушысы жүргізетін кредит -1.
1.2 Пәннің қысқаша сипаттамасы:

Бұл пән барлық мамандықтардың студенттері үшін өзекті пән болып табылады. Курс қазақ тілін орыс тілді дәрісханаларда кәсіби тілге бейімдей оқытуға, іскерлік дағды-машықтарды қалыптастыруға бағытталған. Сөйлеу әрекетінің барлық түрін өзара сабақтастыра оқыту, тілдік материалдарды қолданымдылық (функционалдық) жүйемен іріктеп, ыңғайлап меңгерту көзделеді.

Қазақстан Республикасының сыртқы саясатының дамуы және сапалы өзгеруіне байланысты қазақ тілі әлеуметтік-экономикалық, ғылыми-техникалық және қоғамның мәдени дамуында орны ерекше. Осыған байланысты кәсіби қазақ тілді меңгеру қажеттілігі мамандар арасында өсуі, келесідей міндеттерді жүктейді: ең біріншіден кадрларды даярлау жүйесін жетілдіру, білім жүйесіндегі өзгерістерге және жаңа технологиялық оқу үлгілерінің енуіне байланысты қазақ тілі мәртебесін қажет деңгейге жеткізу.

Курс «Кәсіби қазақ тілі» өзінің зерттеу обьектісі ретінде қазақ тіліндегі ауызша және жазбаша ғылыми сөйлемдер, сонымен қатар грамматика, фонетика, мамандыққа қатысты мәтіндерді қарастырады.


1.3 Пәнді оқытудың мақсаты:

«Кәсіби қазақ тілі» курсында студенттер ресми-іскери, қоғамдық-саяси салада қолданылатын лексикалық қорды игеруі қажет. Тіл үйренушілердің (кәсіби ортада) тілдік қатысымда қазақ тілінің заңдылықтарын дұрыс қолдана алу машығы мен дағдысын қалыптастыру және дамыту.

Өз саласындағы күрделі мәтіндерді түсініп, әртүрлі аудитория алдында шешен, тартымды сөйлеуге үйрену.
1.4 Пәнді оқыту міндеттері:


 • педагогикалық және әлеуметтік түсініктер мен терминологиялар жүйесін қамту;

 • тілдік деңгейдің прагматикалық бірлігіне ие болу;

 • мамандық бойынша энциклопедиялық және интеллектуалды-мәдени ақпараттармен білімін толықтыру;

 • мамандық бойынша оқу - ғылыми жұмыстарын жазуды және қорғауды дамыту;

 • студенттердің іскерлік және оқу - ғылыми тілінің диалогиялық /монологиялық, ауызша/ жазбаша формаларын дамыту;


1.5 Оқыту нәтижелері:

Пәнді оқыту нәтижесінде студент мыналарды білуі керек:Тыңдалым бойынша студент кәсіби мәтінді таспадан тыңдап:

 • берілген нақты мамандық саласындағы танымдық-қатысымдық міндетті шешуге керекті ақпаратты тыңдап түсіне білуі;

 • түсіндірмелі сипаттағы монолог түрінде берілген мамандық саласы бойынша мәтінді, негізгі ақпаратты тыңдау арқылы түсіне білуі тиіс. Сонымен қатар:

 • іскери-ресми кездесулердегі екі немесе бірнеше адамдар арасындағы сұхбат мазмұнын, негізгі ойды түсініп, қорытынды жасай білуі керек.

Тыңдалым уақыты 5-6 минут және бір рет тыңдалады.

Оқылым әркеті бойынша көлемі: 1000-1200 сөзден тұратын мәтінді тыңдап:

 • оқылған мәтіннің негізгі мазмұнын жеке мағыналық бөліктері арасындағы логикалық және себеп-салдарлық байланысты түсіне білуі керек.

Студент мамандық саласы бойынша берілген мәтіннің мазмұнын өз көзқарасы тұрғысынан толықтырып, өзгертулер енгізе отырып, әгімелеп бере білуі қажет. Оқылым қарқыны минутына 220-230 сөз болуы тиіс. Материал көлемі-2-2,5 бет.

Мамандық саласы бойынша берілген мәтінді, ғылыми мақаланы, баяндаманы оқу барысында студент мыналарды орындай білуі қажет: • оқудың басты стратегияларын қолдана білуі;

 • мәтіннің негізгі идеясын түсініп, оның ішінен өзіне қажетті ақпаратты ала білуі;

 • хабарға,ақпаратқа өзінше түйіндеме жасап, автордың ойына өзінше баға бере білуі.

Жазылым бойынша жұмысты орындауда студенттер таңдаған тақырып мазмұнын терең түсініп, оны өз сөзімен жазбаша жеткізе білуі және сонымен қатар өзінің осы тақырып бойынша жеке көзқарасын, тұжырымын да жеткізе білгені жөн.

Егер эссе-шығарма болса, мәтін мазмұнының ауқымы 800-1000 сөзден тұруы тиіс. Реферат мәтінінің ауқымы 10-15 бет, аннотация және кәсіби іскерлік қағаз үлгілері 0,8-1 бет, ал конспект мәтінінің ауқымы 3-5- бет болуы тиіс. Студент сонымен қатар: • мамандығы бойынша таңдап алған тақырыпқа жоспар құру арқылы, осы тақырып бойынша естіген, оқыған материалды қайта жаңғырта алуы, толықтыруы, өз бетінше өңдей білуі тиіс;

 • ғылыми баяндама, мәлімдеме, хабарлама жазу үшін ойды логикалық жүйемен жазбаша құра білуі тиіс;

 • нақты мамандығы бойынша оқыған кітаптары, мақалалары немесе тыңдаған хабарлары жайында шағын мәлімдеме, түйіндеме жаза білуі қажет.

Айтылым бойынша студенттер өздеріне ұсынылған тақырыптардың біріне таңдауы бойынша сұхбат (сөйлесім) құрады. Таңдаған тақырыпқа сай сөйлесімде төмендегідей шарттар ескеріледі:

 • студенттің берілген тақырып бойынша 800-900 сөз аясында таңдаған кәсібі, мамандығы жайында әңгімелеп айта білуі, баяндама жасай алуы, сұхбат құра білуі тиіс.

 • егер тапсырма жеке немесе шағын топқа арналған монологтық сөйлеу болса, айтылым уақыты 4-5 минут, айтылым қарқыны минутына170-200 сөз болуы тиіс.

 • ал диалогтық сөйлеу болса, айтылым қарқыны минутына 160-180 сөз.

Диалогтық сөйлеуде студент:

 • айтушының ой-пікіріне өзіндік тұжырымдарымен жауап беріп, әр түрлі сұрақтар қою негізінде өзіне қажетті ақпаратты ала білуі;

  • мамандығы бойынша жаңалықтармен бөлісіп, ол жайында өз көзқарасын серіктесіне жеткізе білуі;

  • естіген ақпараты жайындағы өзіндік тұжырымын дәлелдей білуі тиіс.
  1. Пән пререквизиттері:

1.6.1 Қазақ тілі I

1.6.2 Қазақ тілі II.


1.7 Пән постреквизиттері:

1.7.1 Мемлекеттік тілде іс-қағаздарын жүргізу,

1.7.2 Мамандықтар бойынша пәндер.


 1. ПӘН МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША САҒАТТАРДЫҢ РЕТТЕЛУІ

1 кесте

п/п


Тақырып атауы

Сағаттар саны

ӘдебиеттерД

Т

ОБӨЖ

БӨЖ


1.

Кәсіби тілдің негізгі ұғымдары. Кәсіби мәтін № 1

Тіл және оның мақсат-міндеттері. тіл, әдеби тіл, сөйлеу, кәсіби терминдер, мамандық тілі, мәтін, әдеби тіл нормасы, стиль. Кәсіби мәтінмен жұмыс-

11, Б. 3-9

2, Б. 3-8

3, Б. 3-11

4, Б. 3-12


2.

Кәсіби қазақ тілінің негіздері. Кәсіби мәтін № 2

Тіл теориясындағы тілдік жүйе. Тіл теориясының салалары және олардың дамуы. Қазіргі қазақ тілінің ерекшеліктері және қалыптасуы. Кәсіби мәтінмен жұмыс-

1

1

1

1, Б. 12-23

2, Б. 8-37

3, Б. 11-20

4, Б. 12-233.

Семасиология туралы түсінік. Кәсіби мәтін № 3

Семасиология және оның ерекшеліктері. Сөз мағынасы.Сөз мағынасының кенеюі мен таралуы. Кәсіби мәтінмен жұмыс-

1
1

2, Б. 53-61

4, Б. 80-92

5, Б. 20-24


4.

Кәсіби тілдің стиль нормалары. Кәсіби мәтін №4

Кәсіби сөздер туралы түсінік. Кәсіби қазақ тілінің мамандықты дамытудағы алатын рөлі. Кәсіби мәтінмен жұмыс-

1

1

2

2, Б. 52-68; 79-132

4, Б. 126-134; 134-166

7, 38-41


5.

Терминдік сөздер.Кәсіби мәтін №5

Терминдік сөздер туралы ұғым. Мамандық саласындағы терминдер мен ұғымдар. Кәсіби мәтінмен жұмыс-

1
1

2, Б.133-148

4, Б. 166-183

5, Б. 42-45


6.

Кәсіби сала мамандары тілдерінің қатынасымдық қызметі. Кәсіби мәтін №6

Дұрыс сөйлеу қағидасы: нормаландыру (сөз дәлдігі, тіл тазалығы, сөз әсерлігі, сөз байлығы, сөз талғамы, сөз әдебі және кодка жіктелуі). Сөз дәлдігі және оның қағидалары. Сөз талғамы. Тілдің басқа салалармен байланыстарындағы ауытқушылықтары мен сәйкестіктері. Сөзді дұрыс айту нормалары. Кәсіби мәтінмен жұмыс-

1

1

2

2, Б. 164-178

4, Б. 191-207

6, Б. 95-120


7.

Мамандықтың кәсіби қазақ тілінде сөйлеу мәдениеті мен этикеті. Кәсіби мәтін № 7

Сөйлеу әдебі: толеранттылық, айқын сөйлеу ұстанымы, әдептілік ұстанымы, алдын-алушылық. Тілдесу мен әдептіліктің алмасуы. Қоғамдық орындарында тіл әдебін сақтаудың жолдары, тәртібі, этикеті. Кәсіби мәтінмен жұмыс-

1
1

2. Б. 179-200

4, Б. 207-222

6. Б. 121-132


8.

Мемлекеттік тілдің қолдану аясын кеңейтудегі кәсіби қазақ тілінің рөлі. Кәсіби мәтін № 8

Кәсіби тілдің құзыреті және қолданым жиілігі. Мемлекеттік тілде қарым-қатынас және оның категориялары. Қарым-қатынас жасаудың түрлері. Қатынасымдағы тілдің құзыреті мен коммуникативтік қызметі. Кәсіби мәтінмен жұмыс-

1

1

2

2, Б.200-322

4, Б.222-333


8, Б. 12-24

9.

Кәсіби тілдің мазмұны, құрамы. Кәсіби мәтін № 9

Ғылыми тілдің сипаты. Іскери кәсіби тілдің әдебі. Кәсіби мәтінмен жұмыс-

1
2

2, Б. 100-122

4, Б. 92-103

8, Б. 64-71


10.

Этномәдени айшықтары. Кәсіби мәтін №10

Этномәдени айшықтары.Кәсіби мамандардың тілі мен сөйлеу мәдениеті. Кәсіби мәтінмен жұмыс-

1

1

2

2, Б. 122-131

4, Б. 133-144 7, Б. 72-8111.

Ісқағаз түрлері. Түйіндеме. Кәсіби мәтін № 11

Ісқағаз түрлеріне жіктелу ерекшеліктері. Түйіндеме жазу және онда қолданылатын негізгі сөздік минимум. Кәсіби мәтінмен жұмыс-

1
2

2, Б. 132-140

3, Б.144-158

8, Б. 82-86


12.

Өтініш және оның құрылымы. Кәсіби мәтін № 12

Өтініш жазу жағдайлары. Қажетті грамматикалық, лексикалық минимум. Өтінішті аударуға қажетті сөздік. Кәсіби мәтінмен жұмыс-

1

1

2

2, Б. 141-149

4, Б. 159-178

7, Б. 131-132


13.

Өмірбаян және жеке іс парағы, оларды жазуға қажетті мәліметтер. Кәсіби мәтін № 13

Өмірбаян мен жеке іс парағының үлгісі мен керекті лексикалық минимум. Кәсіби мәтінмен жұмыс-

1
2

2, Б. 150-172

5, Б. 147-157

9, Б. 13-20


14.

Мінездеме және оның түрлері. Кәсіби мәтін № 14

Мазмұнына байланысты мінездеме түрлерін жазуда қолданылатын негізгі лексикалық және грамматикалық минимум. Кәсіби мәтінмен жұмыс-

1

1,5

1

3, Б. 19-25

5, Б. 98-118

8, Б. 117-126


15.

Қорытынды сабақ. Кәсіби лексиканы жинақтау.

Тілдік практикаға арналған жаттығулар, семинар-тренингілер, зертханалық жұмыс. Кәсіби мәтіндермен жұмыс-

1
1,5

4, Б. 158-178

10, Б. 22-30

11, Б. 89-98

Барлығы:

-

15

7,5

22,5

3 ПӘНДІ ОҚУ БОЙЫНША ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛЫҚТАР

Курс изучается на практических занятиях.

Практические занятия развивают умение мыслить, сопоставлять, анализировать. Формирование подобного мышления базируется на системе межпредметных связей на всех этапах обучения и во всех звеньях учебно-воспитательного процесса. Межпредметные связи необходимы для глубокого усвоения студентами основ наук и активизации познавательной деятельности. Они способствуют расширению кругозора, развитию познавательных интересов, повышению активности в самостоятельном приобретении новых знаний и их применению на практике.
4 ПӘННІҢ ТҮРІ (ФОРМАТЫ)

Форма учебных занятий – практические занятия. 1 час практических занятий составляет 50 минут. Занятия проводятся по расписанию. Планируются также самостоятельная работа студентов в аудитории и вне аудитории. График самостоятельной работы студентов и отчет по ним проводится по расписанию кафедры. Контроль по выполнению самостоятельной работы осуществляется в форме чтения, говорения, аудирования, письма на казахском языке, устного собеседования, домашних заданий с решениями задач, контрольными работами, тестовыми заданиями.

Аралық бақылау жұмысында болмаған білімалушылар автоматты түрде 0 балл алады және бақылау жұмысын тапсыруға жіберілмейді.

Негізгі ұғымдар сабақ барысында ұсынылады және түсіндіріледі. Сабаққа қатысу және негізгі ұғымдарды, түсіндірмелерді және мәліметтерді жазып алу білімалушының міндеті болып табылады. Егер білімалушы қандай да бір жағдайлармен сабаққа қатыспаған жағдайда, сабақтың материалын топтағы басқа білімалушыдан алуы керек.

Өздік жұмыс сонымен қатар білімалушының максималды белсенділігін қарастырады және ол алған білімін ұйымдағы ғылыми зерттеу, қоғамдық және өндірістік қызметтерде көрінеді.
5 ПӘН САЯСАТЫ

Өзгелердің кемшілігіне кешіріммен қарап, басқаның көзқарасын қабылдай біліңіздер. Келіспеушілікті сыпайы түрде көрсетіңіздер. Плагиаттық және басқа лас істерге (өзгенің жұмысын көшіріп алу, идеясын ұрлау т.б.) қатаң тыйым салынады. Әсіресе, СӨЖ тапсыру барысында, аралық, ағымдық бақылау мен қорытынды емтихан кезінде кітаптан немесе басқа біреуден көшіруге, тапсырмалардың дайын көшірмесін пайдалануға және басқа студенттің орнына емтихан тапсыруға болмайды. Шектеу қойылған мәліметтер алған, интернет жүйесінің тыйым салынған ақпараттарын және шпаргалканы пайдаланған студентке қорытынды емтиханда «F» бағасы қойылады.Қосымша:

Өзіндік жұмысты орындау, тапсыру, оны қорғау және өткен пән бойынша қосымша ақпарат алу және де басқа сұрақтар бойынша кеңес алу үшін оқытушының офис-сағат уақытында кафедраға келіңіз.


6 Бағалау саясаты

Күнделікті бақылау – бұл студент білімін тәжірибелік сабақтарда және өздік жұмысын оқытушы басшылығымен орындау барысында жүйелі тексеру. Күнделікті бақылаудың әр түрлі формалары бар:

- ауызша сауалдар;

- бақылау жұмыстары;

- үй тапсырмалары;

- тесттер.
Апта

Бақылау түрі

Барлық ұпай

Ескертпе

1

2

3

4

1

1 – 7 –ші аптаға дейін барлық аудиториялық сабақтарға қатысу

30
2

7

1-ші межелік бақылау1-7-ші аптадағы оқудың нәтижесі бойынша ұпайлар қорытындысы

300
8

8 – 15 –ші аптаға дейін барлық аудиториялық сабақтарға қатысу

30
10

15

2-ші межелік бақылау8-15-ші аптадағы оқудың нәтижесі бойынша ұпайлар қорытындысы

300
Емтиханға берілетін ұпай

400
Академиялық кезеңге берілетін ұпай

1000Әріптік

Сандық ұпай саны

пайыздық

Дәстүрлі жүйе бойынша баға

А

4,0

95-100

Өте жақсы

А-

3,67

90-94

- « -

В+

3,33

85-89

жақсы

В

3.00

80-84

- « -

В-

2,67

75-79

- « -

С+

2,33

70-74

қанағаттанарлық

С

2,00

65-69

- « -

С-

1,67

60-64

- « -

Д+

1,33

55-59

- « -

Д

1,00

50-54

- « -

F

0,00

0-49

қанағаттанарлықсыз7 Әдебиеттер

7.1 Негізгі әдебиеттер

7.1.1 Мұхамадиева Н. Кәсіби қазақ тілі. 3 кітаптан тұратын оқу құралы. – Алматы, 2006.

7.1.2 Байсақалова Ұ. Кәсіби қазақ тілі. - Алматы, 2005.

7.1.3 Жұмабаева З.Е. Мемлекеттік кәсіби қазақ тілі дидактикасы (Құқықтану мамандықтарына арналған оқу құралы). Павлодар, 2010.

7.1.4 Қожабаева Қ. Кәсіби қазақ тілі (автомобильді жөндеу және оған техникалы қызмет көрсету мамандарына арналған оқу құралы). - Астана, 2010.

7.1.5 Ақжанова А., Өтегенова Қ. Кәсіби қазақ тілі (Экономика, бухгалтерлік есеп және аудит мамандарына арналған оқу құралы). - Астана, 2010.

7.1.6 Саутова Т.А. Кәсіби қазақ тілі. Журналистика мамандығына арналған оқулық. - Алматы-2014.

7.1.7 Саутова Т.А. Кәсіби қазақ тілі. - Алматы-2014.

7.1.8 Саутова Т.А. Қазақ тілі. «Шет тілдері» бөлімінің студенттеріне арналған оқулық. - Алматы-2014.

7.1.9 Төлеуов М.М. Кәсіби бағытталған тілде сөйлеу біліктілігін дамыту: оқу құралы. - Алматы, 2005.

7.1.10 Тұрсынова Г. Кәсіби қазақ тілі. - Алматы: Дәуір, 2012

7.1.11 Оразбаева Ф., т.б. Кәсіби қазақ тілі (Дәрігер мамандарына арналған оқу құралы). - Алматы, 2007.


7.2 Қосымша әдебиеттер

7.2.1 Мұхамадиева Н.Қ. Іскерлік қазақ тілі. - Астана, 2007.

7.2.2 Ақанова Д.Х. және т.б. Ресми-іскери қазақ тілі. - Алматы, 2006.

7.2.3 Дүйсенбекова Л. Іс-қағаздарын жүргізу. - Алматы, 2001.

7.2.4 Камешева Г. және т.б. Қазақ тілі. - Астана, 2004.

7.2.5 Зейнулина А. Ф., Балпанов Н.М. Іскери- кәсіби қазақ тілі.- Павлодар, 2007.

7.2.6 Сөз сарасы. Қазақ тілінің ресми-іскери стилі бойын. Әдістем. құрал. Астана, 2009.

7.2.7 Өмірзақ Т., СансызбайӘ. Қазақ тілі. IV деңгей. Астана, 2006.

7.2.8 Зейнуллина А.Ф., Жұмабаева З.Е., Шаһарман А.П., Пазыл Ә.Қ. Іскери-кәсіби қазақ тілі: практикалық сабақтарға арналған әдістемелік нұсқау. - Павлодар, 2009.

7.2.9 Қазақстан Республикасының «Тіл туралы Заңы».


7.3 Сөздіктер

7.3.1. Қазақ тілінің орфографиялық сөздігі. – Алматы: Қазақстан, 2001.

7.3.2. Кеңесбаев І. Қазақ тілінің фразеолог.сөздігі. – Алматы: Ғылым, 1977.

7.3.3. Қазақша-орысша сөздік /50 мыңға жуық сөз / – Алматы: Дайк – Пресс, 2002.7.3.4. Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі /10 томдық/. – Алматы, 1986.
Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> ПӘннің ОҚу бағдарламасы (силлабус)
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі семей қаласының ШӘКӘрім атындағы мемлекеттік
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі семей қаласының ШӘКӘрім атындағы мемлекеттік
umkd -> Доцент Ж. Ш.Әбіш Іскерлік әлемі. Экономикалық терминология негіздері. Сөздің дәлдігі. Тақырыптың тірек сөздері
umkd -> Анкета көмегімен жаппай мәлімет жинау әдісі
umkd -> «ветеринариялық санитариядағЫ Ғылыми зерттеу негіздері»
umkd -> «web-технологиясы»


Достарыңызбен бөлісу:
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
бағдарламасына сәйкес
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Реферат тақырыбы
жиынтық бағалауға
сәйкес оқыту
арналған тапсырмалар
Қазақстан республикасы
білім беретін
оқыту мақсаттары
бағалау тапсырмалары
рсетілетін қызмет
Жалпы ережелер
жиынтық бағалаудың
республикасы білім
бекіту туралы
тоқсанға арналған
Қазақстан тарихы
Қазақстан республикасының
мерзімді жоспар
арналған жиынтық
қызмет стандарты
болып табылады
жалпы білім
арналған әдістемелік
бағалаудың тапсырмалары
Мектепке дейінгі
оқыту әдістемесі
Қазақ әдебиеті
нтізбелік тақырыптық
пәнінен тоқсанға
Зертханалық жұмыс
Инклюзивті білім
Әдістемелік кешені
республикасының білім
білім берудің
туралы жалпы
Қазақстанның қазіргі
Қысқа мерзімді
Жұмыс бағдарламасы
қазақ тілінде
қазіргі заман
туралы хабарландыру
атындағы жалпы