Сарсембаева Гульжан Алибековна «Кәсіптік оқыту» кафедрасының аға оқытушысы, педагогика магистрі. Жұмыс телефоны: 540 811 Консультация беретін уақыт пен аудиториялық сағаттар: оқытушының жұмыс кестесі мен сабақДата10.09.2017
өлшемі211.98 Kb.
#19894
түріСабақД.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Ф1 И ШҚМТУ 701.01
Сапа менеджмент жүйесі

Силлабус

(студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы
бет 12дан


Қазақстан Республикасының Министерство

Білім және ғылым образования и науки

министрлігі Республики Казахстан
Д. Серікбаев атындағы ВКГТУ

ШҚМТУ им. Д. Серикбаева
БЕКІТЕМІН

СжҚ факультет деканы


__________ Б.Ө.Нухаева

_________________ 2014ж.

ЭТНОПЕДАГОГИКА
Силлабус
ЭТНОПЕДАГОГИКА

Силлабус
Мамандық: 5В012000 – «Кәсіптік оқыту»

Оқу түрі: күндізгі

Курс: 2


Семестр: 4

Кредит саны: 2

Сағат саны: 90

Дәрістер: 15

Практикалық сабақтар 15

СӨЖ 45


СОӨЖ: 15

Емтихан: 2

Өскемен

Усть-Каменогорск2014

Силлабус «Кәсіптік оқыту» кафедрасында дайындалып 5В012000 – «Кәсіптік оқыту» мамандығындағы студенттерге арналған.


«Кәсіптік оқыту» кафедрасындаталқыланды

Кафедра меңгерушісі Е.П. Герасимов


№___ хаттама _________ 2014 ж.

СжҚ факультеттің оқу-әдіснамалық кеңесімен мақұлданды


Төраға Е.А. Феоктистова
№____ Хаттама «______» __________________ 2014 ж.

Дайындады


аға оқытушы Г.А. Сарсембаева
Норма бақылаушы Т.В. Тютюнькова

ОҚЫТУШЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС АҚПАРАТЫ


Сарсембаева Гульжан Алибековна – «Кәсіптік оқыту» кафедрасының аға оқытушысы, педагогика магистрі.

Жұмыс телефоны: 540 - 811

Консультация беретін уақыт пен аудиториялық сағаттар: оқытушының жұмыс кестесі мен сабақ кестесі бойынша.
1. ПӘН СИПАТЫ, ОНЫҢ ОҚУ ҮРДІСІНДЕГІ ОРНЫ
1.1 Меңгерілетін пәнді сипаттау
Пәннің өзектілігі гуманитарлық пәндердің құрамына жататындықтан жалпы алғанда адам тұлғасының даму заңдылықтарын зерттейді. Бала тұлғасының даму ерекшеліктері мен қағидалары, кезеңдері туралы білімдерді қалыптастыра отырып студенттерге өздерінің даму траекториясын анықтауға мүмкіндік береді. Маңыздылығы педагогика пәннің оқу барысында студенттер бала тұлғасының даму заңдылықтары, мектептегі біртұтас педагогикалық процесті жоспарлау, басқару және ұйымдастыру туралы білімдер, іскерліктер және дағдылар қалыптастырады. Ол болашақта өз мамандықтарын іске асыруға мүмкіндік береді.
1.2 Пәнді меңгеру мақсаттары мен міндеттері
Студенттерді педагогика ғылымының ғылыми-әдіснамалық негіздерімен таныстыру, өмірдің даму заңдылықтарына назар аудару негізінде олардың дұрыс дүниетанымын қалыптастыру, педагогикалық үрдістердің мәнін ашып көрсету.

Студенттің міндеті: өмірге, қоғамға және айналасына көзқарасын дұрыс, гуманды бағытта тұрақтандыру әдістерін танып, қабылдауға және оны ары қарай дамытуға үйренуді педагогика курсы қамтамасыз етуге тиісті.

- негізгі педагогикалық теориялар туралы жалпы білім беру

- өзекті методологиялық жағдайлармен, қазіргі жағдайда білім беру, оқыту, тәрбиелеу, мектептану процестерінің мәнімен мазмұнын бүгінгі уақыттың сұраныстарына сәйкес жауап беретіндей тұрғыдан түсіндіру;

- білім берудің жаңа технологияларын игерту; қазіргі заманғы педагогикалық зерттеулер жүргізудің дағдыларымен таныстыру.
1.3 Пререквизиттері
Оқылатын пәнді игеру үшін студент философия негіздерін, тарих, психология пәндерін білу қажет. Талдау, саралау, салыстыру тәсілдерін меңгеру тиіс.
1.4 Постреквизиттері
Кәсіптік педагогика, этнопедагогика, кәсіптік психология, жалпы және арнайы пәндерді оқыту әдістемесі кәсіби-педагогикада ғылыми зерттеуді ұйымдастыру, жоспарлау.

2 ПӘН МАЗМҰНЫ


2.1 Тақырыптық жоспар


Тақырып атауы, оның мазмұны

Сағат саны

Ұсынылатын әдебиет

1

2

3

Лекциялар

1Педагогиканың жалпы негіздері

Педагогиканың анықтамасы, нысаны мен пәні. Педагогика ғылымының қызметтері. Педагогикалық ғылымдар жүйесі.1

3.1: 1, 2, 3

3.2: 5


2 Педагогика тарихы

Антик және Орта ғасыр педагогикасы. Жаңа заман педагогикалық теориялары. Орыс педагогикасы. Американ педагогикасы. Қазақ педагогикасы.1

3.1: 1, 2, 3, 4

3.2: 5, 6


3Педагогикалық әдістер

Бақылау әдісі. Байқап көру мен қателер әдісі. Жобалар әдісі. Рейтинг әдісі. Білім берудегі әдістеме. Педагогикалық зерттеу әдістері.


1

3.1: 1, 2, 6

3.2: 1, 34 Жеке тұлғаның қалыптасуы және дамуы

Тұлға ұғымының мәні мен түсінігі. Тұлғаның даму процесі. Нəсілдік жəне қоршаған орта. Іс-əрекет жəне тұлға дамуы. Даму диагностикасы.1

3.1: 3, 4, 5, 8

3.2: 1, 55 Оқу процесінің мəн-мағынасы

Оқу процесінің мəні жəне дидактика жөнінде түсінік. Оқу-дидактикалық процесс. Оқу процесінің қызметтері. Оқудың əдіснама-дидактикалық жүйелері. Таным теориясы жəне оқу.1

3.1: 5, 8, 10

3.2: 2, 36Оқу əдістері жəне құрал жабдықтары

Оқу-əдісі, оқу-тəсілі жəне ережелері түсінігі мен мəні. Оқу əдістерін топтастыру. Оқу құрал-жабдықтары. Оқу əдістері мен құралдарын іріктеу.1

3:1: 5, 6

3.2: 2, 67 Оқу формалары

Оқу формасы түсінігі. Оқу формаларының қалыптасуы мен жетіліп баруы. Оқу процесін ұйымдастыру формалары. Оқу түрлері.1

3:1: 5, 6

3.2: 2, 68 Оқу барысындағы диагностика

Оқу сапасын диагностикалау. Қадағалау түрлері, формалары жəне əдістері. Оқу іс-əрекеттерінің нəтижелерін бағалау. Бағалаудағықателіктер.1

3.1: 1, 3, 6

3.2: 1, 29 Тəрбие теориясы

Тəрбие міндеттері мен қызметтері. Тəрбие процесінің ерекшеліктері. Тұлғаныңөзіндіктəрбиесі мен қайтатəрбиесі.

1

3.1: 1, 2, 3

3.2: 5


1

2

3

10Тəрбие процесінің мазмұны

Жалпы адамзаттық құндылықтар мен құндылықты бағыт-бағдарлар. Тұлғаның базалық мəдениетін қалыптастыру. Бала құқықтары жөніндегі халықаралық құжаттар идеяларының тəрбие мазмұнында ескерілуі.1

3.1: 1, 2, 3, 4

3.2: 4, 511 Тəрбие құрал-жабдықтары мен формалары

Тəрбие құрал-жабдықтары жəне формалары түсінігі. Тəрбиенің негізгі формаларына сипаттама.1

3.1: 1, 2, 6

3.2: 1, 312 Тəрбие құралы – əлеуметтік орта

Отбасы – педагогикалық қатынас субъекті.

Мектеп ұжымы. Балалар жəне жасөспірімдер бірлестіктері.


1

3.1: 1, 2, 3

3.2: 5


13 Білім басқарудың мемлекеттік-қоғамдық жүйелері

Педагогикалық жүйелерді басқарудың ерекшеліктері. Педагогикалық жүйелерді басқарудың негізгі принциптері.1

3.1: 3, 4, 5, 8

3.2: 1, 514 Мектеп – педагогикалық жүйе жəне басқару нысаны

Осы заман мектебіндегі ғылыми басқарым мəні. Басқару қызметтері, əдістері жəне формалары.1

3.1: 1, 2, 3, 4

3.2: 5


15 Мектеп дамуына байланысты инновациялық процестерді басқару

Инновациялық процестерді басқару. Мектепішілік басқарудағы тың енгізулер бағдары.1

3.1: 1, 2, 6

3.2: 1, 3Семинар (практикалық) сабақтар

1Педагогика адам тәрбиесі жөніндегі ғылым

1. Педагогика ғылымының қалыптасу кезеңдері.

2. Педагогиканың пәні мен объектісі.

3. Педагогиканың негізгі категориялары.4

3.1: 1, 2, 3

3.2: 5


2Педагогика тарихы

1. Антик педагогикасы.

2. Орта ғасыр педагогикасы.

3. Жаңа заман педагогикалық теориялары.

4. Қазақ педагогикасы.


4

3.1: 1, 2, 3, 4

3.2: 3, 43Оқыту әдістері

1. Оқыту әдістері, тәсілдері және құралдары туралы ұғым.


2. Оқыту әдістері және оларды жіктеу проблемасы.
3. Оқушыларға білім беретін дерек көздеріне сәйкес топтастырылған әдістер: сөздік әдістері, көрнекілік әдістері, тәжірибелік әдістер.
4. Оқушылардыңтанымдықбелсенділігінарттырутуралыкөзқарасқасүйеніпжіктелгенәдістер.

4

3.1: 3, 4, 5, 8

3.2: 1, 51

2

3

4Білім мəні мен маңызы

1. Білім – жалпыадамзаттық құбылыс.

2. Білім - əлеуметтік қажеттілік.

3. Білімнің жүйелілігі.

4. Білім-педагогикалық процесс.

5. Қазіргі заман білім жүйесін реформалаудың негізгі бағыттары.4

3.1: 3, 4, 5, 8

3.2: 1, 55 Оқузаңдылықтары жəне принциптері

1. Заңдар, заңдылықтар, принциптер, ережелер жөнінде түсінік.

2. Оқудың негізгі заңдары мен заңдылықтарына шолу.

3. Принциптер жəне оларға байланысты оқу ережелері.4

3.1: 5, 8, 10

3.2: 2, 46Білім мазмұны

1. Білім мазмұнытүсінігіжəнеоныңмəні.

2. Біліммазмұнынқалыптастыруғабайланыстынегізгітеориялар.

3. Мемлекеттікбілім стандарты.

4. Оқужоспарлары, бағдарламаларыжəнеоқуқұралдары.


4

3:1: 5, 6

3.2: 2, 67Тəрбиеніңжалпызаңдылықтары мен принциптері

1. Тəрбиеніңжалпызаңдылықтары.

2. Тəрбиепринциптері.


4

3:1: 5, 6

3.2: 2, 4, 68Тəрбиеəдістері

1. Тəрбиеəдістері мен тəсілдеріжөніндетүсінік.

2. Сана қалыптастыруəдістері.

3. Іс-əрекетұйымдастыруəдістері.

4. Ынталандыруəдістері.

5. Педагогикалыққолдау, оныңмəніжəнеұйымдастыружолдары.2

3.1: 1, 3, 6, 7

3.2: 1, 2Студенттердің оқытушының басқаруымен атқаратын жұмысы

Педагогиканың негізгі категориялары. Педагогика ғылымының қызметтері. Педагогика жəне басқа ғылымдар.

2

3.1: 1, 2, 3

3.2: 1, 2, 5Педагогика тарихы: Аристотель, Платон, Цицерон, Ф. Аквинский, Т. Гоббс, Ж.Ж. Руссо, К.Д. Ушинский.

2

3.1: 1, 2, 3

3.2: 1, 2Байқау (бағалаушкалаларынқолданумен);педагогикалықтәжірибеніжалпылау;эксперимент әдісі;сауалнамажургізу;интервьюжүргізу;сұхбат жүргізу;педагогикалыққұжаттардыңмазмұнын анализдеу.


2

3.1: 1, 2, 3, 4

3.2: 5


1

2

3

Тұлға ұғымының мәні мен түсінігі. Тұлғаның даму процесі. Нəсілдік жəне қоршаған орта. Іс-əрекет жəне тұлға дамуы. Даму диагностикасы.

2

3.1: 1, 2, 3, 4

3.2: 1


Оқупроцесініңмəніжəне дидактика жөніндетүсінік. Оқу-дидактикалық процесс. Оқу процесінің қызметтері. Оқудың əдіснама-дидактикалық жүйелері. Таным теориясы жəне оқу.

2

3.1: 3, 4, 5, 8

3.2: 1, 5Оқу-əдісі, оқу-тəсілі жəне ережелері түсінігі мен мəні. Оқу əдістерін топтастыру. Оқу құрал-жабдықтары. Оқу əдістері мен құралдарын іріктеу.

2

3.1: 3, 4, 5, 8

3.2: 1, 5Оқуформасытүсінігі. Оқу формаларының қалыптасуы мен жетіліп баруы. Оқу процесін ұйымдастыру формалары. Оқу түрлері.

2

3.1: 3, 4, 5, 8

3.2: 3, 4Оқу сапасын диагностикалау. Қадағалау түрлері, формалары жəне əдістері. Оқу іс-əрекеттерінің нəтижелерін бағалау. Бағалаудағықателіктер.

2

3.1: 5, 8, 10

3.2: 4


Тəрбие міндеттері мен қызметтері. Тəрбие процесінің ерекшеліктері. Тұлғаныңөзіндіктəрбиесі мен қайтатəрбиесі.

2

3.1: 5, 8, 10

3.2: 2


Жалпыадамзаттыққұндылықтар мен құндылықтыбағыт-бағдарлар. Тұлғаның базалық мəдениетін қалыптастыру.

2

3:1: 5, 6

3.2: 4


Тəрбие құрал-жабдықтары жəне формалары түсінігі. Тəрбиенің негізгі формаларына сипаттама.

2

3:1: 5, 6

3.2: 2


Отбасы – педагогикалық қатынас субъекті.Мектеп ұжымы. Балалар жəне жасөспірімдер бірлестіктері.

2

3:1: 5, 6

3.2: 3


Педагогикалық жүйелерді басқарудың ерекшеліктері. Педагогикалық жүйелерді басқарудың негізгі принциптері.

2

3:1: 1, 3, 6

3.2: 4

Осы заман мектебіндегі ғылыми басқарым мəні. Басқару қызметтері, əдістері жəне формалары.


2

3.1: 1, 3, 6

3.2: 1, 2Инновациялықпроцестердібасқару. Мектепішілікбасқарудағытыңенгізулербағдары.

2

3.1: 1, 3, 6

3.2: 1, 2

  1. Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру уақыты*
Бақылау формасы

Оқытудың академиялық кезеңі, апталары

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Қатысуы

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Дәріс жазбалары
*

*

Бақылау жұмысы
**Эссе
**Ауызша сұрау

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Коллоквиум**
Тестілік сұрақтар
*


*


*
Реферат


*


*


*


Ағымдық сұрақтар*


*

Барлығы

**

**

**

***

**

*****

***

***

**

****

**

***

**

**


****

**** 1. ҰСЫНЫЛҒА ӘДЕБИЕТ ТІЗІМІ

3.1 Негізгі әдебиет
1Әбиев Ж. Педагогика. – Алматы, 2006.

2Қоянбаев Ж.Б. Педагогика. – А., 1996.

3 Бабаев С.Б. Жалпы педагогика. – А., 2001.

4 Хмель Н.Д. Жалпыбілімберетінмектептегіпедагогкалық процесс. – А., 2003.

5 Подласый И:П. Педагогика. – А., 2006.

6 Сластенин В.А. Педагогика. – А., 2005.

7 Щуркова Н.Е. Педагогические технологии. – А., 2008.

8 Щуркова Н.Е. Программа воспитания. – М., 1998.

9 Закон РК об образовании. – А., 2006.

10 Дьяченко В.К. Основы современной дидактики. – А., 2008.


3.2 Қосымшаәдебиеттер

1 Государственные стандарты среднего образования РК. К.У. Устемиров. – А., 2007.

2 Щуркова Н.Е. Программа воспитания. – М., 1998.

3 Дьяченко В.К. Основы современной дидактики. – А., 2008.

4 Закон РК об образовании. – А., 2006.

5 Щуркова Н.Е. Педагогические технологии. – А., 2008.

6 Сластенин В.А. Педагогика. – А., 2005.

7 Никандров Н.Д. Духовные ценности и воспитание человека. – М., 2008.

8 Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. – М., 2007.
4БІЛІМДІ БАҒАЛАУ


  1. Оқытушының талаптары

Берілген жұмысты көрсетілген уақытында өткізу қажет. Барлық берілген тапсырмаларды өткізудің соңғы уақыты – эмтихан уақытысының басталуына 3 күн қалғанда. Барлық тапсырмаларды өткізбеген студенттер эмтиханға жіберілмейді. Тақырыптарды қайталау және әрбір оқу сабақтарында өткен барлық материалдарды қайта тапсыру міндетті. Оқу материалдарын қамту дәрежесі тест бойынша тексеріледі. Тест алдын-ала ескертусіз жүргізіледі.

Студенттер барлық аудиториялық сабақтарға кешігусіз қатысуға міндетті. Сабақтарды жіберіп алған жағдайда ақылы негізде өтейтін болады (ОР белгілейді). Сабаққа екі рет кещігу бір рет жіберумен сәйкес келеді. Баға белгілері (сабақ түріне байланысты балл қою шарты).

Бақылау жұмысы (БЖ) 7 және 14 апталарда жүргізіледі.

Бақылау жұмысының және аралық бақылаудың қорытындысы жинақтаушы жүйесі бойынша ведомостқа қойылады және эмтиханға жіберілудің бірден-бір негізі болып табылады.

Пәннің көрсеткіш бағасы үлгерімнің көрсеткішімен яғни бақылау жұмысынан (60 %), және аралық бақылаудан (эмтиханнан) – 40 % және барлығы – 100 % құрайды.

Аралық бақылау (эмтихан) ауызша, жазбаша, тестілік және құрастырылған түрде жүргізілуге болады.

Бақылау жұмысы (БЖ)Студеннтің сабағы мен жұмысының түрлері

Ұсынылған балл саны
Аудиториядағы лекция сабақтарының тапсырмаларын қамту

0,1 % х 20 = 2 %
Аудиторияда практикалық сабақтардың тапсырмаларын орындау

2 % х 5 = 10 %
СӨЖ қорытындысы және оқытушының кеңес есебімен олардың сапасын жоғарылату.

2 % х 4 = 8 %
1-7 апталарды модульмен бақылау

20 %
8-14 апталарды модульмен бақылау

20 %

БЖ –ның қорытындысы

60 %

Бақылау жұмысын жүргізу формасы мен графигі.

Өткізу формасы

Мерзімі

Максималды балл

Тақырыптар

БЖ.1

Тесттік тапсырмалар

7-ші апта

20 %

1-7 Тақырыптар

оқу сабағыБЖ.2

Тесттік тапсырмалар

15-ші апта

20 %

8-14 Тақырыптар

оқу сабағы


  1. Бағалау көрсеткіші

Пән бойынша қорытынды баға (100%) аттестация аралық (40%) және рубежды бақылаулардың (60%) көрсеткіштерін есептеу арқылы шығарылады.Әртүрлі жұмыстарды бағалау шкалалары мен көрсеткіштері:


реті

магистранттың сабағы мен жұмысының мазмұны

%-тік балдары

1.

Лекцияға қатысу

5

2.

Семинарлар

10

3.

Реферат

10

4.

Конспект

5

5.

Өздік жұмыс

10

6.

Бақылау жұмысы

10

7.

Практикалық сабақ

10
Қорытынды

60

Семестр бойында екі сыртқы (рубежды) бақылау өткізіледі. Әрбір сыртқы бақылау 10 бал ең жоғарғы баға ретінде қойылады. (7 апта және 14 аптада).

Сыртқы бақылау 15 аптада эмтихан немесе тест формасында өткізіледі.
Баға қою жөнінде ақпарат

Пәнді оқып үйрену барлық өткен тапсырмалар бойынша тест тапсырумен аяқталады.

Семестр бойына аралық бақылау жүргізу тест түрінде не болмаса бақылау жұмысы түрінде өткізілуі мүмкін. Қорытынды баға қою барысында аралық бақылаулардың нәтижелері арқылы жиналған ұпай сандары арқылы есептеледі. Білімді бағалау принципіне сәйкес сессияға аралық аттестация Офис Регистратор өкілдерімен жүргізіледі.

Бағалау түрі:


Қорытынды баға:

 • рейтингтік бақылау – 40 %;

 • эмтихан – 60 %


Қорытынды баға U = [ (P1+P2)]· 0,4 +E· 0,6

P1 – бірінші рейтинг бағасының сандық эквиваленті;

P2 - екінші рейтинг бағасының сандық эквиваленті;

E – эмтихан бағасының сандық эквиваленті.
Әріптік бағалау және оның баллдық эквиваленті дұрыс жауаптардың пайыздық көрсеткіші бойынша төменде келтірілген таблица арқылы анықталады:

Студенттердің білімі мен біліктілігін халқаралық стандартқа сай бағалау шкаласы


Әріппен бағалау

баллмен бағалау

Пайыздық мазмұн, %

Дәстүрлі бағалау

А

4,0

95–100

өте жақсы

А–

3,67

90–94

В+

3,33

85–89

Жақсы

В

3,0

80–84

В–

2,67

75–79

С+

2,33

70–74

қанағаттанарлық

С

2,0

65–69

С–

1,67

60–64

D+

1,33

55–59

D

1,0

50–54

F

0

0–49

Қанағаттанарлықсыз  1. Қорытынды бақылау материалдары

Емтихансұрақтары:

1. Педагогиканың жалпы негіздері.

2. Педагогиканың анықтамасы, нысаны мен пәні.

3. Педагогика ғылымының қызметтері. Педагогикалық ғылымдар жүйесі.

4. Педагогика тарихы

5. Антик және Орта ғасыр педагогикасы.

6. Жаңа заман педагогикалық теориялары.

7. Орыс педагогикасы.

8. Американ педагогикасы.

9. Қазақ педагогикасы.

10. Педагогикалық әдістер


11. Бақылау әдісі. Байқап көру мен қателер әдісі. Жобалар әдісі. Рейтинг әдісі. Білім берудегі әдістеме.

12. Педагогикалық зерттеу әдістері.

13. Жеке тұлғаның қалыптасуы және дамуы.

14. Тұлға ұғымының мәні мен түсінігі. Тұлғаның даму процесі.

15. Нəсілдік жəне қоршаған орта. Іс-əрекет жəне тұлға дамуы. Даму диагностикасы.

16. Оқу процесінің мəн-мағынасы.

17. Оқу процесінің мəні жəне дидактика жөнінде түсінік. Оқу-дидактикалық процесс. Оқу процесінің қызметтері.

18. Оқудың əдіснама-дидактикалық жүйелері. Таным теориясы жəне оқу.

19. Оқу əдістері жəне құрал жабдықтары.

20. Оқу-əдісі, оқу-тəсілі жəне ережелері түсінігі мен мəні. Оқу əдістерін топтастыру.

21. Оқу құрал-жабдықтары. Оқу əдістері мен құралдарын іріктеу.

22. Оқу формалары.

23. Оқу формаларының қалыптасуы мен жетіліп баруы. Оқу процесін ұйымдастыру формалары. Оқу түрлері.

24. Оқу барысындағы диагностика. Оқу сапасын диагностикалау.

25. Қадағалау түрлері, формалары жəне əдістері. Оқу іс-əрекеттерінің нəтижелерін бағалау. Бағалаудағы қателіктер.

26. Тəрбие теориясы. Тəрбие міндеттері мен қызметтері. Тəрбие процесінің ерекшеліктері. 27. Тұлғаның өзіндік тəрбиесі мен қайта тəрбиесі.

28. Тəрбие процесінің мазмұны. Жалпы адамзаттық құндылықтар мен құндылықты бағыт-бағдарлар.

29. Тұлғаның базалық мəдениетін қалыптастыру.

30. Бала құқықтары жөніндегі халықаралық құжаттар идеяларының тəрбие мазмұнында ескерілуі.

31. Тəрбие құрал-жабдықтары мен формалары. Тəрбиенің негізгі формаларына сипаттама.

32. Тəрбие құралы – əлеуметтік орта. Отбасы – педагогикалық қатынас субъекті.

33. Мектеп ұжымы. Балалар жəне жасөспірімдер бірлестіктері.

34. Білім басқарудың мемлекеттік-қоғамдық жүйелері.

35. Педагогикалық жүйелерді басқарудың ерекшеліктері. Педагогикалық жүйелерді басқарудың негізгі принциптері.

36. Мектеп – педагогикалық жүйе жəне басқару нысаны.

37. Осы заман мектебіндегі ғылыми басқарым мəні. Басқару қызметтері, əдістері жəне формалары.

38. Мектепдамуынабайланыстыинновациялықпроцестердібасқару.

39. Инновациялықпроцестердібасқару.40. Мектепішілікбасқарудағытыңенгізулербағдары.Каталог: files -> MethodBook
MethodBook -> 2014 ж КӨлік саласында қОЗҒалыс қауіпсіздігін
MethodBook -> Жұмыс бағдарламасы, бақылау жұмыстарын орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар введение в специальность
MethodBook -> Студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы
MethodBook -> Восточно-казахстанский государственный
MethodBook -> Материалтану
MethodBook -> Модульдік жұмыс оқу бағдарламасы және силлабус
MethodBook -> Методические указания по выполнению курсовых работ Мамандық : 5В050900, 5В050900 (оабб), 5В050900 (жбб) «Қаржы», 5В050800 «Есеп және аудит»
MethodBook -> Д. Серікбаев атындағы вкгту им. Д
MethodBook -> Д. серікбаев атындағы шығыс қазақстан мемлекеттік


Достарыңызбен бөлісу:
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
рсетілетін қызмет
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Жалпы ережелер
Қазақстан республикасы
қызмет стандарты
бекіту туралы
жиынтық бағалауға
жиынтық бағалаудың
республикасы білім
тоқсанға арналған
бағалау тапсырмалары
Қазақстан республикасының
арналған тапсырмалар
Реферат тақырыбы
білім беретін
арналған жиынтық
бағдарламасына сәйкес
Әдістемелік кешені
болып табылады
мерзімді жоспар
бағалаудың тапсырмалары
туралы хабарландыру
Қазақстан тарихы
сәйкес оқыту
пәнінен тоқсанға
арналған әдістемелік
республикасының білім
Қазақ әдебиеті
оқыту мақсаттары
Мектепке дейінгі
нтізбелік тақырыптық
қазақ тілінде
Жұмыс бағдарламасы
жалпы білім
оқыту әдістемесі
білім берудің
Республикасы білім
әдістемелік ұсыныстар
Инклюзивті білім
пәнінен тоқсан
туралы анықтама
тақырыптық жоспар
Қысқа мерзімді