Сабақ тақырыптары 7Дата10.09.2017
өлшемі48.5 Kb.
#20049

Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі

Семей қаласы ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ3 деңгейдегі СМК құжаты

ПОӘК

ПОӘК

042-39. 1.ХХ/01- 2013ПОӘК

«Білім беру ресурстарын дайындауда компьютерлік графиканы қолдану» пәні бойынша оқу жұмыс бағдарламасы10.09.2013ж

№1басылым
«БІЛІМ БЕРУ РЕСУРСТАРЫН ДАЙЫНДАУДА КОМПЬЮТЕРЛІК ГРАФИКАНЫ ҚОЛДАНУ»

ПӘНІНЕН ОҚЫТУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН

6М011100 – «Информатика» мамандығына арналған
ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

Семей


2014

АЛҒЫ СӨЗ


    1. ҚҰРАСТЫРЫЛДЫ

Құрастырған: ____________ п.ғ.к. Мусатаева И.С., Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің информатика және ақпараттық технологиялар кафедрасының доценті1ҚОЛДАНЫЛУ АУМАҒЫ 3

4.ОҚУ ПӘНІНІҢ (МОДУЛЬДІҢ) МАЗМҰНЫ 5

Тақырыптар атауы және мазмұны 5

Сағат саны 5

1 5

2 5

Дәріс сабақтары 5

Практикалық сабақтар 5

6.ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ 7

Сабақ тақырыптары 7

Көрнекі құралдар, ОТҚ, плакаттар, стендтер 7

Өзбетімен оқуға арналған сұрақтар 7

Бақылау формасы 7

1 7

2 7

3 7

4 7

Презентациялар, интерактивті тақта, таратпа материалдар 7

СБР сипаттау және оның жабдықтамасын негіздеу 7

Эссе 7

7-8 сынып оқушыларына арналған графикалық БЖ негізінде информатика пәніне СБР құру 7

Жоба 7

Презентациялар, интерактивті тақта, таратпа материалдар 8

7.ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ КАТРАСЫ 9

8.ӘДЕБИЕТТЕР 9

Кафедра меңгерушісі Берикханова Г.Е.


  1. Физика-математика факультетінің оқу-әдістемелік бюросының отырысында талқыланды.


Хаттама №1, «12» қыркүйек 2014 ж.
Төрағасы __________ Батырова Қ.А


 1. БЕКІТІЛДІ

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында мақұлданып, баспаға ұсынылды.
Хаттама №1 «18» қыркүйек 2013 ж.
Оқыту әдістемелік кеңесінің төрағасы___________ Искакова Г.К.
4.БІРІНШІ РЕТ ЕНГІЗІЛДІ

МАЗМҰНЫ 1. Қолданылу облысы

 2. Нормативті сілтемелер

 3. Жалпы жағдайлар

 4. Оқытушыға арналған оқу жұмыс бағдарламасының мазмұны

 5. Магистранттардың өздік жұмыстарының тақырыптары

 6. Пән бойынша оқу-әдістемелік карта

 7. Оқу-әдістемелік әдебиеттердің жабдықталу картасы

 8. Әдебиеттер  1. ҚОЛДАНЫЛУ АУМАҒЫ

Оқытушыға арналған пәннің бағдарламасы 6М011100 "Информатика" мамандығының магистранттарына арналған «Білім беру ресурстарын дайындауда компьютерлік графиканы қолдану» пәні бойынша оқу әдістемелік кешенінің құрамына кіреді. Бұл кешен магистранттарды курс мазмұнымен, курстың өзектілігімен және қажеттілігімен, курс саясатымен, оқу процесінде алатын білімі және дағдыларымен таныстырады.


1ҚОЛДАНЫЛУ АУМАҒЫ 3

4.ОҚУ ПӘНІНІҢ (МОДУЛЬДІҢ) МАЗМҰНЫ 5

Тақырыптар атауы және мазмұны 5

Сағат саны 5

1 5

2 5

Дәріс сабақтары 5

Практикалық сабақтар 5

6.ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ 7

Сабақ тақырыптары 7

Көрнекі құралдар, ОТҚ, плакаттар, стендтер 7

Өзбетімен оқуға арналған сұрақтар 7

Бақылау формасы 7

1 7

2 7

3 7

4 7

Презентациялар, интерактивті тақта, таратпа материалдар 7

СБР сипаттау және оның жабдықтамасын негіздеу 7

Эссе 7

7-8 сынып оқушыларына арналған графикалық БЖ негізінде информатика пәніне СБР құру 7

Жоба 7

Презентациялар, интерактивті тақта, таратпа материалдар 8

7.ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ КАТРАСЫ 9

8.ӘДЕБИЕТТЕР 9
 1. Пән мазмұнының қысқаша сипаттамасы:

Сандық білім беру ресурстары туралы түсінік және классификациясы, оқу үрдісінде құру және қолдану ерекшеліктері. Компьютерлік графика құралдарымен сандық ресурстарды құру кезеңдері. Оқытуға бағытталған ресурстар жасау үшін Flash-технологиясын, 3D-графиканы, HTML-ді қолдану.

 1. Пәнді оқу мақсаты:

Графикалық пакеттер мүмкіндіктерін зерттеу, графикалық редакторлардың құралдарымен жұмыс істеу икеді және дағдыны қалыптастыру, магистранттарды компьютерлік графиканың негізін меңгерту және оның алуан түрлерімен таныстыру.

 1. Пәнді оқытудың негізгі міндеттері:

– электронды білім беру ресурстары туралы, олардың классификациясы және міндеттері жайлы қөз қарастарын қалыптастыру;

– білім беру ресурстарын құру үшін қолданылатын бағдарламалық құралдарды меңгеру;

– оқытуға бағытталған білім беру ресурстарындағы әр түрлі ақпараттарды сипаттау әдіс пен тәсілдерді анықтау және есепке алу;

– электронды білім беру ресурстарын құру және жетілдіру бойынша негізгі кезеңдерімен, принциптерімен және талаптарымен танысу;

– электронды білім беру ресурстарының компонеттерінің құрылымын және негіздерін анықтау;

– оқытуға бағытталған ресурстарды жасау үшін Flash-технологиясын, 3D-графиканы, HTML-ді қолдану негізінде білім беру ресурстарын жетілдіру стратегиясын таңдау. 1. Оқыту нәтижелері:

Осы пәнді оқу нәтижесінде типтік жоспарға сәйкес магистраттар:

Білу: графикалық құрылғылар туралы қөз қарас қалыптасу керек, графикалық редакторлардың көмегімен білім беру ресурстарының құру әдістерге ие болу.

Істеу: ресурстарды құрастыру кезінде әр түрлі графикалық редакторларды қолдана алу.

Дағды болу: оқытуға бағытталған ресурстарды жасау үшін Flash-технологиясын, 3D-графиканы, HTML-ді тиімді қолдану.
Құзырлықты қалыптастыру: болашақ мамандырылған қызметте және ғылыми зерттеулерде алған білімдерін және дағдыларын тәжірибеде қолдануға қабілетті.


 1. Курстың пререквизиттері:

Компьютерлік беттеу және іскерлік құжаттарды, Үшөлшемді графика.


 1. Курстың постреквизиттері:

Компьютерлік анимация, программалаудың нысанды-бағдарланған ортасында мультимедиялық құралдарды құру, мультимедиа құралдарын құру және қолдану.


 1. Жұмыс жоспарынан үзінді:
Курс

Семестр

Кредит


Дәріс саны

Практикалық сағат саны

ОӨЖ

Барлығы

Бақылау формасы

2

1

3

15

30

90

135

Емтихан 1. ОҚУ ПӘНІНІҢ (МОДУЛЬДІҢ) МАЗМҰНЫ
Тақырыптар атауы және мазмұны

Сағат саны

1

2

Дәріс сабақтары
Білім беру жүйесіндегі ақпараттық технологиялар

1

«Е-learning» электронды білім беруді енгізу

1

Сандық білім беру ресурстары және олардың классификациясы

1

Сандық білім беру ресурстарды құру жолдары және оларға қойылатын талаптар

1

Сандық білім беру ресурстарды программалау тілдерінде қолдану

1

Сандық білім беру ресурстарды пайдалану

1

Информатика мұғалімдерін даярлаудағы сандық білім беру ресурстарын құру және пайдаланудың алатын орны

1

Flash MX интерфейсі

1

Мәтінмен жұмыс істеу

1

Графикалық объектілердің анимациясы

1

FlashMXортасындағы символдар

1

Батырмалар және басқа да интерфейс элементтерін құру

1

Flash ортасында дыбысты пайдалану

1

Flash фильмдерін шығарудың ретін басқару

1

Білім беру қызметінде электронды оқу басылымдарын пайдалану әдістемесі

1

Практикалық сабақтар
Flash MX интерфейсі

2

Мәтінмен жұмыс істеу

2

Суретпен жұмыс істеу

2

Графикалық объектілердің анимациясы

2

FlashMX ортасындағы символдар

2

Батырмалар және басқа да интерфейс элементтерін құру

2

Flash ортасында дыбысты пайдалану

2

Flash фильмдерін шығарудың ретін басқару

2

3D Studio Max интерфейсіне шолу

2

3ds max-да фигуралар құру, сызықтарды жасау

2

3ds max-да күрделі объекттерді жасау

2

3ds max-да Заливка инструментін қолдану

2

3ds max-дағы көлемді имитациялау

2

Powerclip. Растрлік бейнелерді өңдеу

2

Объекттерді тексуралармен боя және толтыру, текст жазу, 3ds max программасының қосымша мүмкіндіктері

2 1. СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСЫНА АРНАЛҒАН ТАҚЫРЫПТАР ТІЗІМІ


ОӨЖ

Тақырып 1.СБР сипаттау және оның жабдықтамасын негіздеу
Есеп беру түрі: СБР құру жоспарын және қолдану себебін түсіндіру
Тақырып 2. 7-8 сынып оқушыларына арналған графикалық БЖ негізінде информатика пәніне СБР құру
Есеп беру түрі: СБР құру 1. ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ
Сабақ тақырыптары

Көрнекі құралдар, ОТҚ, плакаттар, стендтер

Өзбетімен оқуға арналған сұрақтар

Бақылау формасы

1

2

3

4

Дәріс сабағы

Презентациялар, интерактивті тақта, таратпа материалдар

СБР сипаттау және оның жабдықтамасын негіздеу

Эссе

Білім беру жүйесіндегі ақпараттық технологиялар

«Е-learning» электронды білім беруді енгізу

7-8 сынып оқушыларына арналған графикалық БЖ негізінде информатика пәніне СБР құру

Жоба

Сандық білім беру ресурстары және олардың классификациясыСандық білім беру ресурстарды құру жолдары және оларға қойылатын талаптар

Сандық білім беру ресурстарды программалау тілдерінде қолдану

Сандық білім беру ресурстарды пайдалану

Информатика мұғалімдерін даярлаудағы сандық білім беру ресурстарын құру және пайдаланудың алатын орны

Flash MX интерфейсі

Мәтінмен жұмыс істеу

Графикалық объектілердің анимациясы

FlashMX ортасындағы символдар

Батырмалар және басқа да интерфейс элементтерін құру

Flash ортасында дыбысты пайдалану

Flash фильмдерін шығарудың ретін басқару

Білім беру қызметінде электронды оқу басылымдарын пайдалану әдістемесі

Практика сабағы

Презентациялар, интерактивті тақта, таратпа материалдарFlash MX интерфейсі

Мәтінмен жұмыс істеу

Суретпен жұмыс істеу

Графикалық объектілердің анимациясы

FlashMXортасындағы символдар

Батырмалар және басқа да интерфейс элементтерін құру

Flash ортасында дыбысты пайдалану

Flash фильмдерін шығарудың ретін басқару

3D Studio Max интерфейсіне шолу

3ds max-да фигуралар құру, сызықтарды жасау

3ds max-да күрделі объекттерді жасау

3ds max-да Заливка инструментін қолдану

3ds max-дағы көлемді имитациялау

Powerclip. Растрлік бейнелерді өңдеу

Объекттерді тексуралармен боя және толтыру, текст жазу, 3ds max программасының қосымша мүмкіндіктері 1. ӘДЕБИЕТТЕРМЕН_ҚАМТАМАСЫЗ_ЕТУ_КАТРАСЫ'>ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ КАТРАСЫ
Оқулықтар, оқу-әдістемелік кешендердің атауы

Дана саны

Магистранттар саны

Қамтамасыз ету пайызы

1

2

3

4 1. ӘДЕБИЕТТЕРНегізгі әдебиеттер:

 1. Холзнер С. Visual C++ 6: учебный курс - СПб: Питер,2001. - 576 с. : ил.

 2. Тихомиров Ю. Visual C++ 6 - Спб.:БХВ - Санкт-Петербург, 1998. - 496 с. : ил.

 3. Дейтел Х., Дейтел П. Как программировать на С++: Пер. с англ. - М,: Издательство БИНОМ, 1998 - 1024 с.: ил.

 4. Шилдт, Герберт. Полный справочник по С, 4-е издание. : Пер. с англ. - М,: Издательский дом "Вильямс", 2002. - 704 с. : ил. - Парал.т ит. англ.

 5. Шилдт, Герберт. Самоучитель С++, 3-е издание: пер. с англ. - СПб.: BVH - Санкт-Петербург, 1998.-688 с.

 6. Павловская Т.А. С/C++. Программирование на языке высокого уровня. / Т.А. Павловская. - СПб.: Питер, 2002. - 464 с.: ил.

 7. Культин Н.Б. C/C++ в задачах и примерах. - СПб.:БХВ-Петербург, 2001. - 288 с.: ил.Қосымша әдебиеттер:

 1. Березин Б.И., Березин С.Б. Начальный курс С и С++. - М,: ДИАЛОГ_МИФИ, 1996. - 288 с.

 2. Подбельский В.В., Фомин С.С. Программирование на языке Си: Учеб.пособие. - М.: Финансы и статистика, 1998. - 600 с.: ил.

 3. Франка П. С++: учебный курс. - СПб.: Питер, 2001. - 528 с.: ил.

 4. Дэвис Стефан Р. С++ для "чайников", 4-е издание.: Перев.с англ.: Уч. пос. - М.: Издательский дом "Вильямс", 2001. - 336 с.: ил.

 5. Джонс Р., Стюарт Я. Программируем на Си/Пер. с англ. и предисл. М.Л. Сальникова, Ю.В. Сальниковой. - М.: Компьютер, ЮНИТИ, 1994. - 236 с.: ил.

 6. Скляров В.А. Программирование на языках Си и Си++: Практ. пособие. - М.: Высш. шк., 1996. -240 с.: ил.

 7. Пашенков В.В. Язык программирования Си. - М.: Центр НТТМ "Алгоритм", 1990. - 76 с.

 8. УинерР Р. Язык Турбо Си: Пер. с англ. -М.: Мир, 1991. - 384 с.: ил.

 9. Першиков В.И., Савинков В.М. Толковый словарь по информатике.-М.: Финансы и статистика, 1991.-543 с.

 10. Киммел П. и др. Borland C++ 5: пер. с англ. - Санкт-Петербург, 1997.- 976 с., ил.Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Саясаттанумамандығына арналған «КӘсіби қазақ тілі» пәнінің
umkd -> ПӘннің ОҚу бағдарламасы (силлабус)
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі семей қаласының ШӘКӘрім атындағы мемлекеттік
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі семей қаласының ШӘКӘрім атындағы мемлекеттік
umkd -> Доцент Ж. Ш.Әбіш Іскерлік әлемі. Экономикалық терминология негіздері. Сөздің дәлдігі. Тақырыптың тірек сөздері
umkd -> Анкета көмегімен жаппай мәлімет жинау әдісі
umkd -> «ветеринариялық санитариядағЫ Ғылыми зерттеу негіздері»


Достарыңызбен бөлісу:
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
рсетілетін қызмет
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Жалпы ережелер
Қазақстан республикасы
қызмет стандарты
бекіту туралы
жиынтық бағалауға
жиынтық бағалаудың
республикасы білім
тоқсанға арналған
бағалау тапсырмалары
Қазақстан республикасының
арналған тапсырмалар
Реферат тақырыбы
білім беретін
арналған жиынтық
бағдарламасына сәйкес
Әдістемелік кешені
болып табылады
мерзімді жоспар
бағалаудың тапсырмалары
туралы хабарландыру
Қазақстан тарихы
сәйкес оқыту
пәнінен тоқсанға
арналған әдістемелік
республикасының білім
Қазақ әдебиеті
оқыту мақсаттары
Мектепке дейінгі
нтізбелік тақырыптық
қазақ тілінде
Жұмыс бағдарламасы
жалпы білім
оқыту әдістемесі
білім берудің
Республикасы білім
әдістемелік ұсыныстар
Инклюзивті білім
пәнінен тоқсан
туралы анықтама
тақырыптық жоспар
Қысқа мерзімді