Құрылыс, мұнай, логистика, биология кафедрасы


Студенттің зертханалық сабақтағы жұмысын бағалау к

Loading...


бет2/5
Дата02.04.2020
өлшемі1.07 Mb.
1   2   3   4   5


Студенттің зертханалық сабақтағы жұмысын бағалау критерийлері:Бағалау критерийлері

Балл (max)

апталар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Сабаққа қатысу

20

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

2

Теориялық дайындығы

20

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

3

Зертханалық жұмыстар орындау

40

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

4

Қорғау

20

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
Барлығы

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100


Студенттің БОӨЖ бағалау критерийлері :Бағалау критерийлері

Балл (max)

апталар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Сабаққа қатысуы

20

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

2

Конспект,

Эссе,


Жеке таныстырылымы,

Топтық жоба, және басқа.80

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
Барлығы

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100


Студенттің БӨЖ бағалау критерийлері:Бағалау критерийлері

Балл (max)

апталар

Бар-лы

ғы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
1

Глоссарий

25

++


+
+
100

2

Топтық жоба қорғау

100


100


100

3

*****

20
+
++
+


+100

4

*****

10
+

+

+
+
+

+

+

+

++

100

5

*****

50

+

+
100


VIІ. ПӘННІҢ АКАДЕМИЯЛЫҚ САЯСАТЫ
Академиялық тәртіп (мінез-құлық) ережесі: Барлық сабақтарға міндетті қатысу№ Кешігуге жол бермеу. Жұмыстардың барлық түрлерін көрсетілген мерзімде орындап, қорғау қажет. Кезекті тапсырманы орындамаған немесе одан 50% баллдан кем алған білім алушылар көрсетілген тапсырманы қосымша дедлайн-кесте бойынша қайта тапсыра алады.

Егер дәлелді себептерге байланысты білім алушы сабаққа қатысып алалмаса, жіберіп алған тақырыптың қысқаша мазмұнының түйіндемесін ұсынуға міндетті.Зертханалық сабақтарға дәлелді себептермен қатыспаған білім алушылар оқытушы рұқсат еткеннен кейін, лаборанттың қатысуымен қосымша уақыт ішінде өтейді.

Жұмыстардың барлық түрлерін орындамаған білім алушылар емтиханға жіберілмейді.

Академиялық құндылықтар. Білім алушылар Болашақ университетінің Академиялық адалдық кодексін орындауға міндетті. Толерантты, өзгелердің пікірімен санасатын болуы тиіс. Наразалығын әдепті түрде жеткізуі керек. Плагиат және басқа теріс жұмыс түрлеріне жол берілмейді. Аралық және шептік бақылаулар, midterm және қорытынды емтихан өткізу кезінде сыбырлап айтып жіберуге, көшіріп жазуға және шпаргалкалар пайдалануға, басқа біреулер шығарған есептерді көшіріп алуға, басқа біреудің орнына емтихан тапсыруға жол берілмейді. Курстың кез келген ақпаратын бұрмалаудан, интернетке рұқсатсыз кіруден, шпаргалкаларды пайдаланудан әшкереленген білім алушы «F» қорытынды бағасын алады.

Өзіндік жұмыстарды орындау (БӨЖ), оларды тапсырып, қорғау жөнінде кеңестер алу, сондай-ақ өтілген материалдар бойынша қосымша ақпараттар алу және оқитын курс бойынша туындаған барлық басқа сұрақтар бойынша білім алушылар оқытушыға оның офис-сағаттары кезінде жүгінуге құқылы.Критерийлік бағалау: дескрипторларға қатысты барлық оқыту нәтижелерін бағалау. Аралық бақылауларда және емтихандарда құзіреттіліктің қалыптасуын тесеру.

Суммативті бағалау: Лекциялық, практикалық, зертханалық БОӨЖ, БӨЖ сабақтардың баллдары дескрипторларға сәйкес Платонус бағдарламасында апта сайын бекітілген сабақ кестесі бойынша көрсетеді.

Білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалаудың дәстүрлі бағалар

шәкілі және ECTS аударылған балдық-рейтингтік әріптік жүйесі

Әріптік жүйе бойынша бағалар

Балдардың сандық эквиваленті

Балдар (%-тік құрамы)

Дәстүрлі жүйе бойынша бағалар

А

4,0

95-100

Өте жақсы

А-

3,67

90-94

В+

3,33

85-89

Жақсы

В

3,0

80-84

В-

2,67

75-79

С+

2,33

70-74

С

2,0

65-69

Қанағаттанарлық

С-

1,67

60-64

D+

1,33

55-59

D-

1,0

50-54

FX

0,5

25-49

Қанағаттанарлықсыз

F

0

0-24

   Пән оқытушысы

_____________

Сатаева Дариха Карим-Шамалиевна


ЛЕКЦИЯ №1

Тақырыбы: Экологиялық (өндірістік - шаруашылық) сапа нормативтері

Экологиялық сараптама, экологиялық экспертиза (лат. expertus – тәжірибелі) – адам іс-әрекеттерінің табиғатқа зиянды әсер етуіне жол бермеу және табиғат қорғау саласында қабылданған заңдардың орындалуына қатаң бақылау жасау. Экологиялық сараптама мемлекеттік немесе қоғамдық негізде жүзеге асырылады. Экологиялық сараптаманың негізгі қағидалары – оның өкілеттілігі, медицина-биология тұрғыдан қауіпсіздігі, халық шаруашылығының барлық салаларының мүддесін қорғайтындығы, ешкімге тәуелді болмауы және іс-әрекеттерді кешенді түрде жүргізу. Экологиялық сараптама міндетті түрде ұзақ уақыт дамуға арналған бағдарламалы құжаттармен және сызбанұсқалармен қамтамасыз етіледі. Сонымен бірге, Экологиялық сараптама жүргізу үшін техкика-экономикалық тұрғыдан ғылыми негізделген және алдын ала жоспарланған жобалар мен жоспарларға негізделіп қадағалау жасалынады. Бұларға қоса құрылыс, табиғат байлықтарын қалпына келтіруге арналған, өндіріс орындарын, т.б. нысандарды қайта жабдықтау немесе олардың жұмысын біржола тоқтату туралы жобаларға талдау жасалынады. Табиғатты тиімді пайдалану мақсатында белгіленген ережелерге және әдістемелік нұсқауларға сүйене отырып, адамның іс-әрекеттерін шектейтін құжаттарды талдайды. Кейбір табиғи аумақтардағы телімдерге ерекше қорғалатын табиғи аумақтар мәртебесін беру үшін кешенді түрде экологиялық зерттеу жұмыстарын жүргізуге немесе экологиялық апатты және табиғатты пайдалану кезінде төтенше жағдайларға қатысты материалдарды, шараларды жүзеге асыруға арналған бағдарламаларға сараптама жүргізеді. Табиғатқа зияны жоқ жаңа техниканы, технологиялық әдістерді пайдалануға негізделген құжаттарды талдау; табиғатты тиімді пайдалану үшін шетелдік өндіріс орындарымен, фирмалармен бірге жұмыс істеуге қажетті құжаттарға сараптама жасалады. Экологиялық сараптама әскери мақсаттағы өндіріс орындарының, т.б. нысандардың жұмыстарына да қадағалау жасауға құқылы. Экологиялық сараптама адамның барлық іс-әрекеттерінің экологиялық қауіпсіздігін сақтау мақсатын көздейді. Мемлекеттік Экологиялық сараптама ҚР қоршаған ортаны қорғау министрлігінің жанынан құрылған арнайы комиссияның сарапшылары арқылы жүзеге асырылады. Қоғамдық Экологиялық сараптаманы жеке қоғамдық ұйымдардың ұйытқысы болуы негізінде топтастырылған арнайы мамандар жүргізеді. Қоғамдық негізде жүргізілген Экологиялық сараптама мен мемлекеттік Экологиялық сараптама жүргізетін мекемелер қорытындылары бір-бірімен үйлестіріліп отырады. Қазақстанда арнайы “Экологиялық сараптама туралы” заң қабылданған (1997).

ЛЕКЦИЯ №2

Тақырыбы: Экологиялық нормалау туралы түсінік

Халықтың экологиялық қауіпсіздігін,тұқым қорларының сақталуын қамтамасыз ету үшін,табиғат ресурстарын қалпына келтіру және ұтымды пайдалану мақсатында,табиғи ортаға рауалды әсер ету шамасын белгілеу үшін экологиялық нормалау қолданылады.Белгіленген тәртіппен жасалған және бекітілген нормативтер стандарт сапасына ие болады.

ҚР “Қоршаған ортаны қорғау туралы”заңында экологиялық нормалау негіздері айқындалған қолайлы табиғи ортаны сақтау,экологиялық қауіпсіздікке кепілдік беру үшін табиғи ортаға шаруашылық және өзге әрекеттерді мемлекеттік реттеу мақсатымен табиғат қорғау және пайдалану саласында экологиялық нормалау жүргізіледі.Нормалаудың мағынасы табиғи ортаның сапасын,оған жол берілетін әсерлерді,нормаларды,стандарттарды және өзге нормалық құжаттарды белгілеу.

Нормативтер қазіргі ғылыми-техникалық жетістіктер негізінде халықаралық ережелер мен стандарттарды ескере отырып жасалады және қолданысқа енгізіледі.Нормалау жұмыстары мыналарды қамтиды:

Нормаларды айқындау, ғылыми - ізденіс жұмыстарын жүргізу;

-белгіленген тәртіппен сараптамадан өткізу,бекіту және жариялау;

-нормалар қабылдау немесе өзгерту негіздерін анықтау;

-нормалардың орындалуын,қолданысын бақылау;

-нормативтердің біртұтас ақпарат базасын қалыптастыру;

-нормалар қолданудың экологиялық,әлеуметтік және экономикалық салдарын бағалау және болжау;Экологиялық нормалаудың міндеттері:

-адам денсаулығын,табиғи ресурстарды қорғауға,молықтыруға және ұтымды пайдалануға ықпал ету;

-қоршаған ортаға зиянды әсерлердің жол берілетін шекті шамалары мен деңгейлерін белгілеу.

Экологиялық нормативтердің негізгі түрлері:

-қоршаған ортада зиянды заттардың жол беруге болатын шекті шамада шоғырлану нормативтері;

-қоршаған ортаға ластайтын заттарды жол берілетін шекті шамада шығару және тастау нормативтері;

-шудың,тербелістің,магнит өрістері мен өзге де зиянды физикалық әсерлердің жол беруге болмайтын шекті деңгейінің нормативтері;

-радиациялық әсердің жол беруге болатын шекті деңгейінің нормативтері;

-агрохимикаттарды ауыл және орман шаруашылықтарында қолданудың нормалары;

-қорғау,санитарлық қорғаныс және өзге де қорғаныс аймақтарының нормативтері;

-зиянды (ластаушы) заттарды шығарудың,тастаудың үлес нормативтері.
Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5
Loading...


©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
рсетілетін ызмет
Жалпы ережелер
ызмет стандарты
дістемелік кешені
бекіту туралы
туралы хабарландыру
біліктілік талаптары
кіміні аппараты
Конкурс туралы
жалпы біліктілік
ойылатын жалпы
мемлекеттік кімшілік
жалпы конкурс
білім беретін
Барлы конкурс
республикасы білім
бойынша жиынты
ызмет регламенті
ткізу туралы
конкурс атысушыларына
біліктілік талаптар
атысушыларына арнал
идаларын бекіту
Республикасы кіметіні
облысы кімдігіні
рсетілетін ызметтер
мемлекеттік ызмет
стандарттарын бекіту
Конкурс ткізу
мемлекеттік мекемесі
дістемелік сыныстар
Мектепке дейінгі
дебиеті маманды
дістемелік материалдар
білім беруді
ауданы кіміні
жалпы білім
конкурс туралы
мектепке дейінгі
рметті студент
облысы бойынша
мыссыз азаматтар
Мемлекеттік кірістер
дарламасыны титулды
Конкурс жариялайды
дістемелік кешен
мерзімді жоспар
разрядты спортшы
мелетке толма
ызметтер стандарттарын
директоры бдиев

Loading...