Рабочая учебная программа Мамандық: 5В012000 Кәсіптік оқыту Өскемен Усть-Каменогорск 2013Дата10.09.2017
өлшемі302.5 Kb.
#19946
түріРабочая учебная программа
Д. СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК

ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Ф1 Н ШҚМТУ 701.01

Сапалы менеджмент жүйесі

Пәннің оқу-жұмыс бағдарламасы


бет
Қазақстан Республикасының Министерство

Білім және ғылым образования и науки

министрлігі Республики Казахстан
Д. Серікбаев атындағы ВКГТУ

ШҚМТУ им. Д. Серикбаева


БЕКІТЕМІН

Тау-кен металлургия

факультет деканы
_____________А.К.Адрышев

__________________ 2013 ж.


ӨНЕРКӘСІПТІК ЭКОЛОГИЯ

Жұмыс оқу бағдарламасы
ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ

Рабочая учебная программа

Мамандық: 5В012000 – Кәсіптік оқыту

Өскемен


Усть-Каменогорск

2013


Жұмыс бағдарламасы Мемлекеттік жалпыға бірдей білім беру негізінде «Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау» кафедрасында дайындалып, 5В012000 – Кәсіптік оқыту мамандығында оқитын студенттерге арналған.

«ТӘҚ және ҚОҚ» кафедра отырысында талқыланды


Кафедра меңгерушісі М.Жаманбаева

№____ хаттама ____________________ж.

Тау-кен металлургия факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды
Төраға Н.Нұрбаева
№____ хаттама ______________________ж.

Дайындаған


оқытушы С.Мұқатаева

Норма бақылаушы Т.Тютюнькова

1 ПӘННІҢ ЕҢБЕК СЫЙЫМДЫЛЫҒЫ


семестр

Кредит саны

Оқу түрі

СӨЖ сағат саны

Жалпы сағат саны

Бақылау түрі

Жанаспалы сағат саны

Дәріс

Семинар. (тәжір.)

оқу

Зертханал оқу

СОӨЖ

Барлық сағат саны

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Күндізгі оқу түрі

2

3

15

30
30

75

60

135

емтихан

2 ПӘНГЕ СИПАТТАМА, ОНЫҢ ОҚУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ОРНЫ


2.1 Оқылатын пәнге сипаттама
Өнеркәсіптік экология – шикізатты, материалды, су мен энергияны тұтыну нәтижесінде ақаба сулар мен қалдық газдарды, сондай-ақ қатты қалдықтардың көп мөлшерін шығарып, табиғи қоршаған ортаға кері әсерін тигізетін өндіріс орындарының әсерлерін оқытатын экология бөлімі.

Өндірістік экология – қоршаған ортаға, адамзатқа табиғи антропогендік өндірістік жағдайлардың әсерінен келетін зиянсыз жағымсыз жағдайларды болдырмауға бағытталған және зиянды әсерлердің алдын алуға бағытталған ұйымдастырушылық шаралар жиынтығы.


2.2 Пәнді оқытудың мақсаттары мен міндеттері
Пәнді оқытудың мақсаттары:

Өндірістік өнеркәсіп орындарының қоршаған ортаға техногендік әсерінің теориялық және практикалық дағдыларын қалыптастыру. Студенттерде негізгі ластаушы көздер, сандық бағалаудағы зиянды заттардың құрамы, өндірістік ресурстарды пайдаланудың негізгі бағыттарын оқытуды қалыптастыру.

Пәнді оқытудың міндеттері:

- курстың теориялық көлемін оөыту

- студенттерге қоршаған ортаның экологиялық жағдайын, оның ішінде қоршаған ортаның, өнеркәсіптік шығарындылардың және көмілген өнеркәсіп қалдықтарының ықпалын диагностикалауға үйрету

- нақты материалждарды сараптауға дағды мен білімді қалыптастыру

- инженерлік шешімдер қабылдауға үйрету
2.3 Пәнді оқытудың нәтижелері
Білімі:


 • өнеркәсіптік экология негіздері

 • өнеркәсіптік экологияның аймақтық мәселелері

 • ҚО техногендік жағдайын сараптаудың әдістемелері

Дағдысы:

 • Өнеркәсіп тораптарының экологиялық жағдайын бағалау

 • Табиғитехникалық жүйелер жағдайы параметрлеріне экологиялық бағалаудың негізгі әдістерін қолдану

 • Қоршған ортаны қорғауда табиғатты тиімді пайдаланудың нақты шешімдерін қолдану

Компетенция:

 • әдеби,фондық және басқа мағлұматтарды жинау және сараптама

 • меңгерілген ғылымижаратылыстану, жалпытехникалық және негізгі білімдерін табиғатты қорғау мақсаттарында тұжырымдау

 • өнеркәсіптік экологияда негізгі білімдері мен жаңа жетістіктерді қолдану тәжірибесі

2.4 Пререквизиттар
Пәнді оқытуда студенттердің гуманитарлық және әлеуметтікэкономикалық пәндерден алынған білімдері қолданылады (Қазақстандағы экологияның даму тарихы, экологияның философиялық және методологиялық негіздері, ҚО құқықтық негіздері, өндіруші күштердегі табиғи ресурстарды білу)

«Өнеркәсіптік экология» пәнін оқу үшін студенттерге мамандыққа кіріспе, химия, физика, математика, экология, химиялық анализ пәндерінен алған білімдері қажет


2.5 Постреквизиттары
Ғылыми жаратылыстану пәндерін оқу кезінде студенттерде табиғат және табиғи ресурстар, ластанулар және ластаушы көздер, қоршаған ортаға қауіпті факторлардың адам денсаулығына әсері, ҚО антропогендік әсерлерді төмендету жолдары туралы білім қалыптасады.

Өнеркәсіптік экология пәні бойынша алған білімжалпы түсінік және жеке ресурс түрлерін қорғау туралы негізгі пәнді оқуға қажет3 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ

3.1 Оқу жұмысының жоспары


Тақырып атаулары

Көп еңбекті қажет ететін пән,сағат

Оқу түрі

күндізгі

Күндізгі қысқ.

Сырттай

Сырттай қысқ.

1

2

3

4

5

Дәрістік сабақ

Тақырып 1. Өнеркәсіптік экологияға кіріспе

2


Тақырып 2. Биосфераның ластану себептері және сипаттамасы

3


Тақырып 3. Өндірістік өнеркәсіптердің қоршаған ортаға әсері

8


Тақырып 4. Таукен өндірісінің қоршаған ортаға әсері

4


Тақырып 5. Энергетика және қоршаған орта

4


Тақырып 6. Көлік және қоршаған орта

5


Тақырып 7. Қоршаған орта сапасын нормалау

2


Тақырып 8. Қоршаған ортаға әсерді бағалау

2


Семинарлық (тәжірибелік) сабақтар

Тақырып 1. Санитарлық қорғау аймағына дейінгі арақашықтықты есептеу

2


Тақырып 2. Атмосфералық ауаға шығарылған зиянды заттардың массасына және түрлеріне байланысты өнеркәсіптің қауіптілік категориясын анықтау

1


Тақырып 3. Автомобиль көліктерінен көмірқышқылының таралуын есептеу

2


Тақырып 4. Кварталішілік шуыл көздерінінен қорғау

2


Тақырып 5. Мекеме автокөліктерінен шығатын зиянды зат-ң жыл көлеміндегі экономикалық шығынына баға беру

1


Тақырып 6. Лас сулардың үлкен және орташа су ағылымдарында араласу еселігін есептеу

3


Тақырып7. Жерүсті суларын жылы ластармен ластану төлемін анықтау

2


Тақырып8. Ұйымдастырылмаған көздерден атмосфераға шығатын зиянды заттарды есептеу

1


Тақырып9. Шектеулі мүмкіндік төгілімдерді анықтау

1


Студенттің өздік жұмысы

Горизонтальді тұндырғышты есептеу

1


НИИОГаз циклондарын есептеу және таңдау

2


Қалдықтарды кәдеге асыру нұсқаларын бақылау

2


Өндірістердің санитарлық қорғау аймақтарын көгалдандыру элементтері мен жобалау

4


Таукен өндірістерінің аймақтық ерекшеліктеріне байланысты қоршаған ортаға әсерін зерттеу

8


Металлургиялық өндірістерінің аймақтық ерекшеліктеріне байланысты қоршаған ортаға әсерін зерттеу

6


Машина жасау өндірістерінің аймақтық ерекшеліктеріне байланысты қоршаған ортаға әсерін зерттеу

4


Жеңіл және тамақ өнеркәсіптерінің аймақтық ерекшеліктеріне байланысты қоршаған ортаға әсерін зерттеу

4


Ауылшаруашылығының аймақтық ерекшеліктеріне байланысты қоршаған ортаға әсерін зерттеу

4


Көліктердің аймақтық ерекшеліктеріне байланысты қоршаған ортаға әсерін зерттеу

6


Әскери өнеркәсіп жүйелерінің аймақтық ерекшеліктеріне байланысты қоршаған ортаға әсерін зерттеу

43.2 Курстық жобалауды орындау және талаптары қарастырылмаған

3.3 Өздік жұмыс тапсырмалары (СӨЖ)Тақырып

Тапсырманың мазмұны және мақсаты

Ұсынылатын әдебиеттер

Дайындау мерзімі

Бақылау түрі

Тапсыру уақыты

1

2

3

4

5

6

1.ҚР экологиялық кодексін оқу

Экологиялық кодексті оқып үйрену. Экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету. Табиғатты қорғау мәселелерін экологиялық тұрғыдан шешу жолдарын қалыптастыру.

ҚР экологиялық кодексі, ҚР конституция

сы, Су кодексі, жер кодексі7 сағат

Эссе жазу кодекстің негізгі тақырыптары бойынша (нұсқа бойынша)

7апта

2.Дәрістік материалдарды оқу

Теориялық материалдар мен бағдарламаларды меңгеру

Берілген әдебиеттерді қараңыз

16 сағат

Ауызша

12468101214

3Оқытушы тапсырмасы бойынша әдебиеттерді қарау

Теориялық материалдарды терең меңгеру

Берілген әдебиеттерді қараңыз

4 сағат

Қысқаша конспекті жазу

359

4Доклад және презентация дайындау

Жеке өндірістердің қоршаған ортағаәсерінің ерекшеліктерін зерттеу

Берілген әдебиеттерді қараңыз

8 сағат

Қорғау

11

5Реферат жазу және қорғау

Теориялық материалдарды терең меңгеру

Берілген әдебиеттерді қараңыз

10 сағат

Қорғау

13

Реферат тақырыптары 1. Ғаламдық техногенездің даму тарихы

 2. Экосфера мен техносфераның байланысы және бірбіріне бағыныштылығы

 3. Техносфераның табиғат ресурстарына талдау жасау

 4. Техногендік әсерлер жіктелуі және жүйелеу

 5. Техногендік эмиссия (ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған)

 6. Атмосфера ауасындағы газды және бу тәрізді қоспалардың концентрацияларын бақылау және анықтау әдістері

 7. Аэрополютанттар құрамы мен мөлшерінің динамикасы

 8. Гидрополютанттар

 9. Қоршаған ортаның физикалық ластану түрлері

 10. Топырақтың ластануы

 11. Қалдықтар классификациясы, қалдықтарды кәдеге асыру және залалсыздандыру

 12. Техногендік бүліну классификациясы

 13. Экологиялық нормалау мәселелері

 14. Экологиялық мониторинг

 15. Урбанизация мәселелері

 16. Экологиялық факторлардың экономикаға әсері

 17. Экологиялық қорғау құралдарының классификациясы

 18. Қормәселелерішаған ортаны қорғаудың құқықтық мәселелері

 19. ҚР экологиялық мәселелері

 20. Экология саласындағы халықаралық қатынастар

4 ҰСЫНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ


4.1 Негізгі әдебиеттер
1 Калыгин В.Г. Промышленная экология – М МНЭПУ,2009

2 Голицын А.Н. Основы промышленной экологии – М ИПРО,2010

3 ЛукканинВ.М.,Трофименко Ю.В. Промышленно-транспортная экология-М.Высшая школа,2001

4 Нурбаева Н.А. Өнеркәсіптік экология. Практикалық сабақтарға арналған әдістемелік нұсқаулық, Өскемен. ШҚМТУ2010

5 Г.С.Оспанова, Г.Т.Бозшатаева. Экология. Алматы.Экономика, 2012

6 Ә.С.Бейсенова, Ж.Б.Шілдебаев, Г.З.Саутбаева. Экология. Алматы, 2010

7 В.М.Гарин, И.А.Клёнова, В.И.Колесников. Экология для технических вузов. Феникс, 2001

8 Ж.Е.Дәрібаев, Ә.Б.Баешов, С.С.Сермаңызов. Экология. Астана. Дәнекер, 2005

9 Н.А.Нұрбаева, С.К.Мұқатаева. Экология пәнінен барлық мамандық студенттеріне практикалық сабаққа арналған әдістемелік нұсқау, 2010

10 Бродский А.К. Жалпы экологияның қысқаша курсы: Оқу құралы. Алматы. Ғылым, 1997. Қаз.ауд.Көшкімбаев Қ.С.

11 Биғалиев А.С., Жамалбеков Е.У. Қазақстан топырағы және экологиясы. Алматы, 1998

12 Экология және табиғат қорғау. Қазақ тілі терминдерінің салалық ғылыми түсіндірме сөздігі. Алматы. Мектеп, 2001.

13 ҚР экологиялық кодексі. Алматы, 2007

14 ҚР 2004-2015 жылдарға арналған экологиялық қауіпсіздігі тұжырымдамасы.

15 М.С.Тонкопий, Г.С.Сатбаева, Н.П.Ишкулова, Н.М.Анисимова Экология және тұрақты даму. Алматы. ЖШС РПБК «Дәуір»,2011

16 Әлинов Максат Шарапатұлы. Экология және тұрақты даму. Алматы «Бастау», 2012

17 А.Т.Қуатбаев Жалпы экология Алматы. ЖШС РПБК «Дәуір»,2012

18 Н.А.Нұрбаева Экология: барлық мамандықтардың студенттеріне арналған дәрістердің конспектілері. Өскемен: ШҚМТУ, 2010


4.2 Қосымша әдебиеттер
19 Будыко М.И. Глобальная экология. М.: Мысль, 2007

20 Экологиялық энциклопедия. Алматы, 2007

21 Горелов А.А. Экология. Курс лекций.М.:Центр,2007.

22 М.С.Панин. Химическая экология. Семипалатинск, 2002

23 Д.Е.Гуриков. Экология – наука для всех. Алматы. Кайнар, 2000

24 Г.К.Сағымбаев. Экология негіздері. Алматы. Қаржы-Қаражат, 2005

25 Жамалбеков Е.Ү., Білдебаева Р.М. Жалпы топырақтану және топырақ географиясы мен экологиясы. Алматы. Қазақ университеті, 2000

26 Одум Ю. Экология в 2-х томах. М.. Мир, 198627 Валова В.Д. Основы экологии. М.:Дашков иК., 2001Каталог: files -> MethodBook
MethodBook -> 2014 ж КӨлік саласында қОЗҒалыс қауіпсіздігін
MethodBook -> Жұмыс бағдарламасы, бақылау жұмыстарын орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар введение в специальность
MethodBook -> Студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы
MethodBook -> Восточно-казахстанский государственный
MethodBook -> Материалтану
MethodBook -> Модульдік жұмыс оқу бағдарламасы және силлабус
MethodBook -> Методические указания по выполнению курсовых работ Мамандық : 5В050900, 5В050900 (оабб), 5В050900 (жбб) «Қаржы», 5В050800 «Есеп және аудит»
MethodBook -> Д. Серікбаев атындағы вкгту им. Д
MethodBook -> Д. серікбаев атындағы шығыс қазақстан мемлекеттік


Достарыңызбен бөлісу:
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
рсетілетін қызмет
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Жалпы ережелер
Қазақстан республикасы
қызмет стандарты
бекіту туралы
жиынтық бағалауға
жиынтық бағалаудың
республикасы білім
тоқсанға арналған
бағалау тапсырмалары
Қазақстан республикасының
арналған тапсырмалар
Реферат тақырыбы
білім беретін
арналған жиынтық
бағдарламасына сәйкес
Әдістемелік кешені
болып табылады
мерзімді жоспар
бағалаудың тапсырмалары
туралы хабарландыру
Қазақстан тарихы
сәйкес оқыту
пәнінен тоқсанға
арналған әдістемелік
республикасының білім
Қазақ әдебиеті
оқыту мақсаттары
Мектепке дейінгі
нтізбелік тақырыптық
қазақ тілінде
Жұмыс бағдарламасы
жалпы білім
оқыту әдістемесі
білім берудің
Республикасы білім
әдістемелік ұсыныстар
Инклюзивті білім
пәнінен тоқсан
туралы анықтама
тақырыптық жоспар
Қысқа мерзімді