ҚР білім және ғылым министрлігінің кәсібі және техникалық оқу-әдістемелік кеңесінде қаралды және келісілді. Хаттама №2, 09. 2013ж

Loading...


Дата09.09.2017
өлшемі27.53 Kb.
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ БІЛІМ БАСҚАРМАСЫ
«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА КОЛЛЕДЖІ»КМҚК

«БЕКІТЕМІН»

Электротехника колледжінің директоры Сарпеков.А.Т

«_____» ________09_________2015 __ж.

«ҚҰҚЫҚ ЖӘНЕ КӨЛІК ЗАҢНАМАСЫНЫҢ НЕГІЗДЕРІ»

ПӘНІ БОЙЫНША

ОҚУ – ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ
Мамандық: 1203000 «Теміржол көлігіндегі қозғалысты басқару және тасымалды ұйымдастыру»

Біліктілігі: «Тасымалды ұйымдастырушы техник»

Семей 2015 жыл

БАҒДАРЛАМА ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ КӘСІПТІК БІЛІМ БЕРУДІҢ МЕМЛЕКЕТТІК ЖАЛПЫҒА МІНДЕТТІ СТАНДАРТЫ ЖӘНЕ «ҚҰҚЫҚ ЖӘНЕ КӨЛІК ЗАҢНАМАСЫНЫҢ НЕГІЗДЕРІ» ПӘНІ БОЙЫНША ТИПТІК ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

( ҚР білім және ғылым министрлігінің кәсібі және техникалық оқу-әдістемелік кеңесінде қаралды және келісілді.Хаттама №2, 4.09.2013ж.)НЕГІЗІНДЕ ӨНДЕЛГЕН

1203000 «Теміржол көлігіндегі қозғалысты басқару және тасымалды ұйымдастыру» МАМАНДЫҒЫ ҮШІН

15 % ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР ЕНГІЗУІМЕН ӨҢДЕЛГЕН

ОҚЫТУШЫ: Оразаева С.С


БАҒДАРЛАМА КӨЛІК- МЕХАНИКАЛЫҚ ПЦК –ның МӘЖІЛІСІНДЕ ҚАРАЛДЫ ЖӘНЕ ҚАБЫЛДАНДЫ_______________________________________________

_____________________________________________________________


ХАТТАМА № ___________________________________________________

ПЦК ЖЕТЕКШІСІ________________________________Какетаева Г.Е

КЕЛІСІЛГЕН:

ОӘБ әдіскері : Сулейменова Д.М
ОӨЖ орынбасары: Молдиярова А.Г
Түсінік хат
Оқу- жұмыс бағдарламасы «Құқық және көлік заңнамасының негіздері» пәнінің үлгілік оқу бағдарламасына(Хаттама № 2 , 4.09.2013ж)сәйкес әзірленген.

Адамның өмірдің күнделікті жайындағы алатын заң туралы ақпарат заң туралы, оның адам, қоғам және мемлекет өмірі туралы толық түсінікті қалыптастырмайды. Бағдарламаның мақсаты оқушыларды әлеуметтік, мүліктік және басқа да жағдайдан тәуелсіз өмірде бағыт таңдауға көмектесетін құқық негізіне оқыту. Тек теориялық білімді меңгеру емес, сонымен қатар оларды практикада қолдана білудің маңызы зор.

Бағдарлама теориялық білімдерді практикалық білімдерді байланыстырып жүргізуді, сонымен қатар оқушылардың өздік жұмыстарын орындауды қарастырады. Бағдарлама құқықтық емес оқу орындарының курс бағдарламасы бойынша заңдар мен өзге нормативтік құқықтық актілерді оқуды қарастырады.

«Көлік заңнамасы» тарауын оқу оқытылатын бағдарламаның маңызды теориялық негізі болып табылады. Тарауда темір жол көлігінің мамандарын дайындауға арналған курс бағдарламасы бойынша қажетті жалпы жағдайлар, принциптер, анықтамалар, термин түсініктері ғана емес, сонымен қатар нақты заңнамалар ұсынылады.

Бағдарлама 76 сағатқа есептелген, оның ішінде 32 сағаты – теориялық-22 және тәжіриебе-10

Тақырыптық жоспар
№ п/п

Бөлімдер мен такырыптардың аттары

Сағаттардың саны

барлығы

Зертханалық сағ

1

2

3

4
І бөлім. Кіріспе

2
1.1

Мемлекеттік түсінігі. Мемлекет пен құқықтың пайда болу теориялары

2
1.2

Құқықтың түсінігі

2
1.3

Құқық нормасының түсінігі мен құрылымы

2


ІІ бөлім. Негізгі құқық салалары2.1

Конституциялық құқық негіздері

2
2.2

Әкімшілік құқық негіздері

2
2.3

Азаматтық құқық негіздері

2
2.4

Еңбек құқығының негіздері

2
2.5

Қылмыстық құқық негіздері
2

2.6

Отбасы құқығының негіздері
2
ІІІ бөлім. Көлік заңнамасы: түсінігі,жүйесі және құрылымы3.1

Көлік заңнамасының жалпы сипаттамасы

2

2

3.2

Көлік түрлері және оны басқару
2

3.3

Көлік түрлері бойынша заңнаманың құрамы және қайнар көздері
2

3.4

Көлік қатынастарының негізгі түрлерінің құқықтық мазмұны

2
3.5

Актілер ,шағымдар және талаптар

2


22

10

Жұмыс бағдарламасының мазмұны
І бөлім. Кіріспе
Тақырып 1.1 Мемлекеттің түсінігі. Мемлекет пен құқықтың пайда болу теориялары

Мемлекет түсінігі мен белгілері. Мемлекет пен құқықтың пайда болу теориялары.

Құқықтық мемлекеттің түсінігі. Қазақстан құқықтық мемлекет ретіндегі ерекшеліктері-егеменді, зайырлы , демократиялық және унитарлы мемлекет. Құқықтық мемлекет және азаматтық қоғам құру бағыттамасы. Мемлекеттің функциялары мен мәні. Мемлекеттің нысаны мен түрлері.
Тақырып 1.2 Құқықтың түсінігі. Құқық нормасының түсінігі мен құрылымы
Құқықтың түсінігі мен белгілері. Құқықтың қайнар көздері: салт дәстүр, занды прецендент, нормативті заң актілері, нормативті келісім шарт, дәни жазулар. Құқық нормасы және оның құрылымы : гипотеза, диспозиция және санкция. Құқықтық мәдениет және құқықтық сана.
Білу керек:

Адам мен адамзаттың құқықтары мен бостандықтары,оларды іске асыру механизмдерін. Кәсіби қызметі саласындағы құқықтық және адамгершілік әдептік нормаларын.

Істей алу керек:

Жеке басының бостандығы мен абыройын қорғауды, маманның кәсіби қызметін регламентін сақтайтын, нормативті құқықтық құжаттарды пайдалану.


ІІ бөлім. Негізгі құқық салалары
2.1 Конституциялық құқық негіздері
Конституция-мемлекеттің негізгі заңы. Коституциялық құқығының түсінігі, пәні және әдістері. Казақстан Республикасы Конституциясының

Даму кезендері. Адам мен азаматтың негізгі құқықтары және бостандықтары. Қазақстан Республикасының сайлау жүйесі, оның ерекшеліктері. Мемлекеттік билік органдары, олардың құзыреттілігі. Қақақстан Республикасының Парламенті. Сот билігінің конституциялық негіздері. Үкіметтік құзыреттілігі. Жергілікті басқару органдарының құзыреттілігі.


2.2 Әкімшілік құқық негіздері
Әкімшілік құқығының түсінігі және қайнар көздері. Әкімшілік құқық қатынастарының субъектілері. Әкімшілік реттеу әдістері. Әкімшілік құқық бұзушылық түсінігі, құрамы және белгілері. Әкімшілік жауапкершілік түсінігі. Әкімшілік жаза түрлері. Кәмелетке толмағандардың әкімшілік жауапкершілігі. Әкімшілік жазаны салуға құқығы бар органдар. Жергілікті өкілді органдар. Мемлекеттік қызмет.
2.3 Азаматтық құқық негіздері
Азаматтық құқығының түсінігі, пәні және қайнар көздері. Азаматтық құқығының қағидалары. Азаматтық құқығының субъектілері. Жеке тұлғалар. Құқыққабылеттілік пен әрекетқабылеттілік түсінігі. Занды тұлғалар, олардың топтастырылуы. Интелектуалдық меншік-зияткерлік және сабақтас құқықтар, өнертабыс құқығы. Азаматтық құқықтық қатынастар-шарттар мен мәмілелер. Мәміле түсінігі, нысаны және түрлері. Меншік құқығының түсінігі, меншік құқығының тоқтату негіздері. Міндеттемені қамтамасыз ету әдістері.
2.4 Еңбек құқығының негіздері
Еңбек құқығының түсінігі, қайнар көздері және қағидалары. Жеке және ұжымдық келісім шарттар. Жеке келісім шартының мерзімдері, мазмұны және жасасу тәртібі. Қызметкер және жұмыс берушінің құқықтары мен міндеттері. Жұмыс уақыты мен демалыс уақыты. Еңбек ақысы. Өтемақы мен кепілдіктер. Кәмелетке толмағандардың еңбек құқықтары. Қызметкерлердің тәртіптік және мүліктік жауапкершілігі. Еңбек даулары-шешу жолдары Еңбек келісім шартының тоқтату негіздері.

2.5 Қылмыстық құқық негіздері
Қылмыстық құқығының түсінігі, міндеттері және қайнар көздері. Қылмыстың түсінігі, белгілері, топтастырылуы және түрлері. Қылмыстың бірнеше мәрте жасалуы, жиынтығы және қайталануы. Құлмыстық жауапкершіліктің түсінігі. Қылмыстық жаза, оның түрлері. Құлмыстық жауапкершілікті жеңілдететін және аурлататын мән-жайлар. Қылмыстық жауаптылықтан босату.

2.6 Отбасы құқығынын негіздері
Отбасы құқығының қайнар көздері және қағидалары. Неке түсінігі-некеге тұру тәртібі мен шарттары. Неке шарты. Азаматтық және жалған неке. Ерлі-зайыптылардың жеке мүліктік құқықтары мен міндеттері. Некені тоқтату және бұзу. Ата-аналардың құқықтары мен міндеттері. Бала құқықтары. Бала асырап алу, қамқоршылық және қамқорлық. Патронат , сурргат ана түсінігі. Алименттік құқтық қатынастар.
Білу керек:

Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің ережелерін, нұсқаулықтарын, бұйрықтарын.

Істей алу керек:

Нормативті құжаттарды толтырып рәсімдеу.


ІІІ бөлім. Көлік заңнамасы: түсінігі, жүйесі және құрылымы
3.1 Көлік заңнамасының жалпы сипаттамасы
Көлік заңнамасының түсінігі. Көлік заңнамасының ерекшеліктері. Қызмет аясына қарай көлік заңнамасының жүйесі(жүктерді темір жол,теңіз, өзен, әуе, автомобиль көліктерімен тасымалдау, жолаушыны тасымалдау және т.б)

Көлік заңнамасының құрылымы. Көлік заңнамасы жүйесінің көлбеу және тік құрылымы.


3.2 Көлік түрлері және оны басқару
Көлік түрлері. Жергілекті: темір жол (жолдың түріне байланысты); жолдық (сүйретпе түрі бойынша): автомобильді, электрлік,аралас ; әуе (қолдануына байланысты): азаматтық авиация. Су (жолдың түріне байланыстыыы): ішкі(өзен), теңіз. Жасанбалы қоршаған орта: қалалық көшеаралық, метрополитендік, құбырлық.

Көлікті басқару. Қазақстан Республикасында көлік қызметін басқару мемлекеттік органдары.

Көлік қызметін лицензиялау және сертификаттау. Көлік кешеніндегі бақылауды қадағалау органдары.
3.3 Көлік түрлері бойынша заңнаманың құрамы және қайнар көздері
Жол көлігі: автокөлік, қалалық электрлік, механикалық емес. Жол көлігінің құқықтық негіздері. Халықаралық автокөлік заңнамасы. Темір жол көлігінің қызмет көрсету құрамы. Тасымалдаулар: жүк, жолаушы және багаж. Темір жол заңнамасының қайнар көздері.

Қазақстан Республикасы әуе кеңістігін мемлекетпен реттеуі. Әуе кеңістігінің құрамы. Теңіз құқығының түсінігіижәнеиқайнар көздері. Теңіз құқығындағы нормативтік құқықтық актілердің топтастырылуы.

Құбырлық көлік. Мұнай және газ құбырларына мемлекетттік монополия. Құбыр көлігінің құқықтық негіздері. Халықаралық заңнама.
3.4 Көлік қатынастарының негізгі түрлерінің құқықтық мазмұны
Жолаушы мен багажды тасымалдау. Жолаушы мен багажды тасымалдау шартын жасау, өзгнрту және тоқтату негіздері. Тасымалдаушы мен жолаушының құқықтары мен міндеттері. Багажды , жук багажды тасымалдау. тура аралас жүк тасымалдау.

Көлік экспедициясы. Темір жол көлігі қызметкерлерлерінің жалпы міндеттері. Қазақстан Республикасы теміржолдарын техникалық пайдалану Ережелері.

Әуежайлар мен аэродромдар қызметтері. Авиациялық жұмыстар субъектілері. Әуе кеңістігін пайдалануын реттейтін заңнама.

Су (өзен) көлігіндегі тасымалдау қызметтері. Кеме жалдау(чартер) шарттары.


3.5 Актілер, шағымдар және талаптар
Актінің түсінігі. Акт құрастыру жағдайы мен тәртібі.

Шағымдану тәртібі. Шағымдану тәртібін ұстану. Шағымдану мерзімдері. Белгілі арыз берушінің шағымдануға құқығы. Белгілі тасымалдаушыға шағым қою құқығы . клиент талаптарын қою құқығын негіздейтін құжаттар. Түрлі көліктегі шағым қоюдың мерзімдері мен тәртібі.

Талап. Талаптың ескеру мерзімі. Көлік аясындағы талаптарды сот тәртібімен қарастыру.
Білу керек:

Темір жол көлігі қызметкерлердің негізгі құқықтары мен міндеттерін, қозғалыстың қауіпсіздігін камтамасыз ету тәртібін.

Істей алу керек:

Техникалық құжаттарды рәсімдеуге.Ұсынылатын әдебиет
1. Ағдарбеков Т.А. « Мемлекет және құқық теориясы». Оқулық ,Алматы: «НАС» баспа компаниясы,2003ж.

2. Ағдарбеков Т., Әлайдар А., Алайдаров А. « Құқық негіздері» Оқу құралы,Алматы:«Нұр−пресс»,2008 ж

3.Ағыбаев Н.«Қылмыстық құқық »Жалпы бөлім. Оқулық, Алматы: Жеті жарғы ,2001ж

4. Ағыбаев Н.«Қылмыстық құқық »Ерекше бөлім. Оқулық,Алматы: Жеті жарғы ,2000 ж

5. Айымханова Н. «Қ.Р Еңбек құқығы», Алматы: Жеті жарғы 2002 ж

6.Булгакова Д. « Мемлекет және құқық теориясы». Оқу құралы, Алматы,2004 ж

7.Жайлин Ғ.А «Қазақстан Республикасының Азаматтық құқығы» Оқулық,Ерекше бөлім,1 том,«Заң әдебиеті» Алматы, 2005 ж

8. Жайлин Ғ.А «Қазақстан Республикасының Азаматтық құқығы» Оқулық,Ерекше бөлім,2 том,«Заң әдебиеті» Алматы, 2005 ж

9.Елиазаров В.А «Транспортное право». Учебник для ВУЗов, М:Юстицинформ,2005г

10. Насипкалиев А.А.«Транспортное право»: учеб.пособ. Караганд. Гос. Техн. Ун-т.МОН РК- Караганда :КарГТУ 2006 г11. Ынтымаков С.А. «Азаматтық құқық». Практикум. Жалпы және ерекше бөлім «Заң әдебиеті»,Алматы,2004 ж
Каталог: uploads -> doc
doc -> Сабақтың тақырыбы Сырммен Малайсарының шешендік сөздері
doc -> 11 сынып. Тест жұмысы 1-тоқсан. 1 – нұсқа Іздеу жүйесін құрайтын бөліктерді көрсетіңдер
doc -> Тест 9 сынып, қазақ әдебиеті
doc -> Книга-Book Кітап-книга-Book Бет- страница Ұяшық- ячейка Диаграмма-диаграмма Кесте-таблица Формула-формула
doc -> 1. Microsoft Excel – электрондық кестесін қалай ашамыз?
doc -> Тақырыбы: 10-сыныпта өткенді қайталау
doc -> Деңгейлік тапсырмалар беру
doc -> Оқушылардың зерттеу қызметінің түрлерін, әдістері мен тәсілдерін анықтау; -сәттілік кезеңдері мен рефлексия қалыптастыру
doc -> Өтетін орны: Мектептің спорт залы. Өтетін уақыты: 01. 12. 15. Жабдықталуы
doc -> Педагогикалық технологияны жобалау-дың әдіснамасы. Ақпараттық, инновация-лық, оқыту, педагогикалық технология-лар


Достарыңызбен бөлісу:
Loading...


©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
рсетілетін ызмет
Жалпы ережелер
ызмет стандарты
дістемелік кешені
бекіту туралы
туралы хабарландыру
біліктілік талаптары
кіміні аппараты
Конкурс туралы
жалпы біліктілік
ойылатын жалпы
мемлекеттік кімшілік
жалпы конкурс
білім беретін
Барлы конкурс
республикасы білім
бойынша жиынты
ызмет регламенті
ткізу туралы
конкурс атысушыларына
біліктілік талаптар
атысушыларына арнал
идаларын бекіту
Республикасы кіметіні
облысы кімдігіні
рсетілетін ызметтер
мемлекеттік ызмет
стандарттарын бекіту
Конкурс ткізу
мемлекеттік мекемесі
дістемелік сыныстар
Мектепке дейінгі
дебиеті маманды
дістемелік материалдар
білім беруді
ауданы кіміні
жалпы білім
конкурс туралы
мектепке дейінгі
рметті студент
облысы бойынша
мыссыз азаматтар
Мемлекеттік кірістер
дарламасыны титулды
Конкурс жариялайды
дістемелік кешен
мерзімді жоспар
разрядты спортшы
мелетке толма
ызметтер стандарттарын
директоры бдиев

Loading...