Психология тест

Loading...


Дата26.03.2020
өлшемі81.5 Kb.

ПСИХОЛОГИЯ  ТЕСТ

  1.

Ертедегі грекше психологияны аударғанда:

А) өмір туралы ғылым.

В) сана туралы ғылым.

D) ақыл-ой және жан.

С) жан туралы ғылым.

Е) тану туралы ғылым.


2.

Психика – бұл, артығын сызыңыз:

А) объективтік өмірдің субъективтік образы

В) біздің түйсінуіміз, қабылдануымыз, есте сақтау, елестету, ойлау, қиял,сезім және ерігіміз

С) қоршаған ортамен қарым-қатынас негізінде осы әлемді белсенді бейнелеу процесіндегі жеке түлғаның ішкі жан дүниесі

D) сыртқы объективтік әлемді белсенді бейнелеудегі адамның ішкі субъективтік әлемі

Е) объективті әлемнің айналы бейнеленуі
3.

Психологияны ғылыми түрде зерттейтін пән:

А) адам миында болып жататын дәстүрлі емес процестер

В) фактілер, зандылықтар, психика механизмдері

С) адамның рухани жан-дүниесі

D) адамның санасы

Е) адамның мінез-құлқы
4.

Психикалық бейне:

А) айнала қоршаған шындықтың нақты көшірмесі болып табылады.

В) таңдаулы мінездемені арқалайды.

С) айнала қоршаған ортаға әсер ететін фотобейнені көрсетеді.

D) бейне шартына тәуелсіз.

Е) маңыздылықтың тегін көрінісі.
5.

Идеалистік тұрғыдан психика – бұл:

А) материяның ажырағыссыз құрылысы.

В) ми құрылысы, шындықтың объективті көрінісі.

С) ми функциясы.

D)маңыздылықтың тегін көрінісі

Е) тансформация және сыртқы әсерлерді бағдарлаушы.
 6.

Идеалистік философия:

А) “абсолюттік жан”, “елдік ерік”.

В) психика мен материя тең құқылы.

С) жанды да, ақыл-ойды да ескермейді.

D) психикалық іс-әрекеттің себеп принципін негізге алады.

Е) психика материядан туындаған екінші құбылыс деп қарастырылады.
7.

Материалистік философия

А) «абсолюттік жан» идеясы.

В) психиканы материядан кейінгі екінші құбылыс деп  қарастырады.

С) ақыл-ой мен жанды елемейді.

D) психика мен материяны тең бірлікте қарастырады.

Е) психиканы сыртқы дүние мәселесі ретінде қарастырмайды.
8.

Психология жеке ғылым ретінде танылды:

А) 19 ғ. 40 жылдары.

В) 19 ғ. 80 жылдары.

С) 19 ғ. 90 жылдары.

D) 20 ғ. басында.

Е) 20 ғ. 50 жылдарда.
9.

Психологияның өзіндік ғылым ретінде қабылдануы немен байланысты?

А) арнайы-ғылыми зерттеу мекемелерінің пайда болуымен.

В) интроспекция әдісінің дамуымен.

С) байқау әдісінің пайда болуымен.

D) Аристотельдің “ жан туралы” трактатының шығуымен.

Е) бірінші университеттің ашылуымен.
10.

“Психология” терминін ғылымға енгізген:

А) Р. Декарт.

В) Г. Лейбниц.

С) Х. Вольф.

D) Аристотель.

Е) З. Фрейд.
11.

Психология сана туралы ғылым ретінде қашан туындады?

А) 15 ғ.

В) 16 ғ.


С) 17 ғ.

D) 18 ғ.


Е) 20 ғ.
12.

Психология әрекет ғылым ретінде қашан туындады?

А) 15 ғ.

В) 16 ғ.


С) 18 ғ.

D) 19 ғ.


Е) 20 ғ.
13.

 Экспериментальды әдіске жатпайтын әдіс

А) бақылау.

В) өздік бақылау.

С) іс-әрекет нәтижесін түсіну.

D) биографиямен танысу (өмірбаянымен).

Е) тест.
14.

Қатарынан қойылған сұрақтарға жауап беруге қолданылатын әдістер:

А) сұрақ.

В) бақылау.

С) эксперимент.

D) талдау.

Е) іс-әрекеттің құрылымдарын зерттеу.
15.

Оқиғаның табиғи көрінісін есепке алып оған араласпайтын психология әдісі:

А) бақылау

В) эксперимент

С) әңгіме

D) анамнез

Е) анкета
16.

Бақылауды ұйымдастырудағы қажетсіз талаптар:

А) зерттелушінің іс-әрекетте, өмірдің табиғи жағдайында өткізілуі

В) бақылаушының зерттелуші адамдардың іскерлік қарым-қатынасын бақылауы

С) өмірдің әр түрлі жағдайларында бақылау

D) бақылаудың нәтижесін хаттау

Е) зерттеу сапаларының көрінісінен арылмайтын арнайы жағдай туғызу
17.

Естің ассоциативтік теориясын құрған кім?

А) З. Фрейд

В) И. П. Павлов

С) Аристотель

D) Гиппократ

Е) К. Юнг
18.

Интеллектіні зерттейтін жалпы қабылданған әдістер:

А) эксперимент

В) тест


С) бақылау

D) анкета

Е) анализ
19.

Зерттеудің жоғары нақты нәтижелерін сипаттайтын әдіс:

А) бақылау

В) табиғи эксперимент

С) лабораториялық эксперимент

D) анкета жүргізу

Е) әңгімелесу
20.

Арнайы жағдайларды туғызу негізінде зерттеушіні қызықтыратын белгілердің көрінуін сипаттайтын әдіс:

А) бақылау

В) әңгіме

С) анкета

D) эксперимент

Е) іс-әрекеттің нәтижесін зерттеу
21.

Психиканың онтогенетикалық даму ерекшелігін зерттейтін психология:

А) медициналық психология.

В) Әәеуметтік психология.

С) жас ерекшелік психологиясы.

D) жалпы психология

Е) педагогикалық психология.
22.

Жеке тұлғаның әлеуметтік-психологиялық көрінуі оның әсері адаммен өзара қарым- қатынас жасауын қай психология зерттейді?

А) дифференциалды.

В) әлеуметтік

С) педагогикалық.

D) жалпы.

Е) жас ерекшелік.
23.

Ең алғаш экспериментальдық психология лабораториясын ашқан:

A) У. Джеймс.

B) Эбингаус.

C) Вунт.

D) Вольер.

E) Павлов.
24.

Қай жылы экспериментальды лаборатория дүниеге ең алғаш рет өз жұмысын бастады?

А)1850.

В) 1868.


С) 1879.

D) 1885.


Е) 1889.
 25.

 Заттың мақсатқа бағытталған жоспарлы орындалуына қызығатын жеке тұлға қандай болып табылады?

А) эксперимент.

В) контент-анализ.

С) бақылау әдісі.

Е) тестілеу.

 

26.Ұзақ және жүйелі бақылау өмір жолдарының әр түрлі кезеңдерінің психикалық дамуын анализдеуге мүмкіндік беретін және сол негіздемеге байланысты белгілі бір қорытынды жасайтын адамдарды қандай әдіспен зерттейді?

А) апилотанды.

В) лангинодты.

С) салыстырмалы.

D) комплексті.

Е) интроспективті.

 

27.Өзін-өзі байқау түсінігі төмендегі қай терминнің синонимі болып табылады?

А) интроверсия.

В) интроекция.

С) интроспекция.

D) интроскопия.

Е) интроеренция.

 

28.Сол бір психикалық процесті немесе жалпы жеке тұлғаны бағалауға болайматын қысқа стандартталған психологиялық сынақ:

A) бақылау.

B) эксперимент.

C) тестілеу.

D) өзін-өзі бақылау.

E) әңгіме.

 

29.Өзіндік психикалық процестер мағлұматын субъектіден алу және олардың ағылу уақытындағы ахуалын немесе оның соңынан – бұл:

A) бақылау.

B) эксперимент.

C) тестілеу.

D) өзін-өзі бақылау.

E) әңгіме.

 

30.Психологиялық фактілердің тағайындау шарттарының құрылуына мақсатталған қызмет сынағына зерттеушінің белсенді араласуы:

A) контент-анализ.

B) эксперимент.

C) тестілеу.

D) әрекет анализімен.

 E) әңгіме.

 

31.Адамның жеке тұлға ретінде көрсететін қандай ерекшелігі қате көрсетілген?

А) өздік билеу.

В) жеке дара (индивидуальность).

С) өздік сана.

D) нейродинамикалық қасиет.

Е) белсенділік.

 

32.Жеке тұлғаның бағыт-бағдары:

А) даму, тәрбие.

В)іс-әрекетке дайындық жағдайы.

С) тұрақты түрткілердің (мотивтердің) жиынтығы.

D) қажеттілік.

Е) мотив.

 

33.Жеке түлғаның өзін-өзі бағалауы:

А) адекватты.

В) жоғары.

С) төмен.

D) күткендей.

Е) статисті.

 

34.Жеке түлғаның білімі:

А) темперамент типі.

В) таным процестерінің қасиеттері.

С) ойлау типі.

D) өзін-өзі бағалау.

Е) эмоциональды.

 

35.Адамзат дамуы түрі ретінде қалай аталады?

А) онтогенез.

В) филогенез.

С) социогенез.

D) антропогенез.

Е) психогенез.

 

36.Адамдарды жеке тұлға ретінде мінездеме беретін ерекшеліктердің қайсысы қате:

А) саморигуляция.

В) индивидуализм.

С) өзіндік сана.

D) нейродинамикалық құрылыс.

Е) белсенділік.

 

37.Адамға индивид ретінде беруде, берілген ерекшеліктердің қайсысы қате?

А) жас ерекшелігі.

В) жыныс ерекшелігі.

С) дене.


D) мінез.

Е) темперамент.

 

38.Қандай ерекшелік адамды жеке тұлға ретінде сипаттамайды?

А) нейродинамикалық қасиет.

В) өзін-өзі басқару.

С) даралық.

D) өзіндік сана.

Е) белсенділік.

 

39.Қандай ерекшелік адамды жеке индивид ретінде сипаттамайды?

А) темперамент.

В) мінез.

С) жасы.


D) жынысы.

Е) дене бітімі.

 

40.Адамды индивид ретінде көрсететін қандай ерекшелік қате көрсетілген?

А) жас ерекшелігі.

В) жыныс.

С) дене құрылысы.

D) мінез.

Е) темперамент.

 

41.Биогенетикалық тұрғыдан даму факторы қандай?

А) орта.


В) жалғастырушылық.

С) филогенез.

D) тәжірибе.

Е) оқыту.

 

42.Социогенетикалық тұрғыдан даму факторы:

А) тәжірибе.

В) орта.

С) тұқымқуалаушылық.

D) бойы.

Е) филогенез.

 

43.Адам өмірі организімнің дамуы қалай аталады?

А) онтогенез.

В) филогенез.

С) социогенез.

D) психогенез.

Е) антропогенез.

 

44.Жақын ойлау зона түсінігі кімнің атымен шығарылған:

А) Н. Пиаже.

В) Д. Ж. Брунер.

С) М. С. Выгодский.

D) А. Н. Леоньтев.

Е) З. Фрейд.

 

45.Психологиядағы биогенетикалық бағыттың көзқарасы бойынша даму факторы:

А) қоршаған орта.

В) тұқымқуалаушылық.

С) филогенез.

D) тәжірибе.

Е) оқыту.

 

46.Фрейдизм:

А) адам өмірінің сексуальдық жағдайын

В) психологияны мінез-құлық ғылымы ретінде қарастырады

С) ақыл-ой дамуының мәселесін

D) адам организмінің жүйесіне түсінік береді

Е) психологияны сананың функциясын қарастыратын ғылым

 

47.Бихевиоризм:

А) Психология ғылымы мінез-құлықтың, психологияда сананың орны жоқ деп қарастырады.

В) адамның сексуальдық өмірін оқытады.

С) интеллект проблемасының дамуын қарастырады.

D) бүтін және бөлшек мәселесін.

Е) адамның белсенді структурасы мотивін қарастырады.

 

48.Жеке тұлғаның өзіндік белсенділігі

A) психологиялық зерттеу әдісінің сапасы

B) қайсыбір материалды еске түсіру

C) адамның өмірлік тәжірибелерді, білімді, білікті сөздермен түсіндіру арқылы пайда болуы

D) қоғамдағы өмірдің әсерінен өзгеруі

E) өз мүмкіндіктерінің практикалық жұмсалуы және үнемі дамуының процесі

 

49.Сананы зерттеушілер қандай философиялық позицияны ұстанды және онымен байланысты болды?

А) рефлексиялық қабілетке

В) еріксіз түсінікке

С) еңбекті бөлуге

D) тарихи оқиғалар

Е) тұқым қуалаушылық ықпалы

 

50.Өзіндік санаға жатпайды:

А) адамдардың өзінің қабілеттеріне және қажеттіліктеріне саналы қатынасы

В) адамдардың өз-өзінің қасиеттерін түсінуі

С) адамдардың өзінің қызығушылықтарына мінез-құлықтарының мотивтеріне саналы қатынасы

D) қабілеттері, әлеуметтіқ орын қасиеттерінің пайда болуы

Е) адамдардың аффектілі жағдайы

 

51.Бейнелеуге мүмкіндік беретін өзіндік сезінулерді ойлайтын және уайымдайтын, ойланатын құбылыс:

А) рефлексия.

В) интуиция.

С) зейін.

D) сөйлеу.

Е) қиял.


 

52.

Рефлексия – бұл:

А) басқаға өзін ұқсату.

В) мінез-құлық шаблоны және типтік жағдайларды бағалау.

С) өзіне сын көзбен қарау.

D) балалыққа қайту.

Е) сублимация.

 

53.Бағдар – бұл:

А) жалпылау пікір.

В) олардың мінезінде қамтамасыз етілген және уайым пікірлерінде көрсететін бағалау реакциясы.

С) тәртіптің эстетикалық принципі.

D) топ пікіріне қатынас тұрғысынан тығыздығы.

Е) аттракцияны құру.

 

54.Адам санасының пайда болуына шешуші жағдай:

А) еңбек.

В) қоршаған әлем.

С) жалпы ой-өрісі.

D) бас миы.

Е) қарым-қатынас тәжірибесі.

 

55.Қазіргі интеллект түсінігіндегі негізгі тірек жасалады, ол:

А) тұқым қуалайды.

В) қоршаған ортаға бейімделу қабілетін өзімен көрсетеді.

С) адамдар арасында біркелкі бөлінбеген.

D) көбінесе жүре пайда болады.

Е) диагностика жасауға қиын.

 

56.Іс-әрекет психология ғылымының категориясы, мысалы:

А) эмоция басқарған қажеттілікті өтеуге бағытталған адам белсенділігі.

В) түрлі қажеттіліктерден туындаған, мақсатқа жетуге бағытталған қозғалыс белсенділігінің формасы.

С) мақсат билеген адамның ішкі және сыртқы белсенділігі.

D) түрлі қажеттіліктерді өтеуге, мақсатқа жетуге бағытталған адамның психикалық белсенділігі.

Е) адамның белсенділігіне негізделген адамның мінез-құлқы.

 

57.Сыртқы әрекеттің ішкі жоспарға ауысуы:

А) афферентация

В) интериоризация

С) интерференция

D) экстереоризация

Е) конфронтация

 

58.Затпен іс-әрекет түрінде ақыл-ой әрекетінің сыртқа шығуы:

А) афферентация

В) интериоризация

С) интерференция

D) экстереоризация

Е) стереотипизация

 

59.Психологияға қызмет бойынша келу қай принциптің талабын қажет етпейді?

А) қызмет пен психиканың бірлігі.

В) қызметті ортаның жеке тұлға арасындағы қатынасы.

С) сыртқы және ішкі қызмет бірлігінің құрылуы.

D) адам дамуындағы мәдени-тарихи психиканың онтогенезіндегі негізгі кезеңдерінің тууы.

Е) психиканың іс-әрекетінің дәйектілігі.

 

60.Адамның психикалық әрекетінің сырттай көрінуі не болып табылады?

А)интонация, мимика.

В) тағайындау.

С) сезіну.

D) күту.

E) жоспарлау.

 

61.Белсенділік,  еңбек,  еңбекке әсер әрекеттілік түсініктері арасында кең логикалық түсінігі не болып табылады:

А) белсенділік.

В) еңбек.

С) еңбекті әсер.

D) әрекеттілік.

Е) операциялау.

 

62.Адамның артымен өзара белсенді араласуы олардың алға қойған мақсаттарына жетуіне қажет ететін мотивтер не болып табылады?

А) операциялармен.

В) іс -әрекетпен.

С) әрекеттілікпен.

D) қолдан келмеушілікпен.

Е) дағдымен.

 

63.Эмоциональды және вербальды реакциялардың қосындысы, жүріс-тұрыс туралы түсінік қай психика концепциясында негізделген?

А) бихевиоризм.

В) психо- аналитикалық.

С) тарихи-мәдени.

D) когнетивті.

Е) іс-әрекетті.

 

64.Іскерлік қазіргі кездегі даму этаптармен психикалық маңызды жаңа білім берудің және сол бағыттағы іскерліктің басқа түрлерінің дамуымен не байланысты?

А) негізгі.

В) тұспалау.

С) жүргізуші.

D) орындаушы.

Е) басты.

 

65.Іс-әрекет мақсатына жатпайды:

А) оның жемісі

В) нәтижесі

С) білімі

D) физикалық зат

Е) импульсивтік мінез-құлық

 

66.Іс-әрекет компоненттерінің сыртқы және ішкі қарым-қатынасы:

А) тұрақсыздығы

В) жүйелі сипатта болуы

С) кездейсоқ сипат алып жүруі

D) өзара келіспеушілік сипат

Е) оларды автоматты түрде жеткізу

 

67.Мотив түрлеріне жатпайды

A) қызығушылық

B) қабілет

C) құндылық бағыттары

D) шартсыз рефлекция

E) идеалды

 

68.Ересектер іс-әрекетінің балалармен қалыптасуына және олардың арасындағы қарым-қатынас ерекше шартты формасының қызмет түрі:

А) ойын арқылы.

В) еңбек.

С) зат.


D) жүргізуші.

Е) оқу.


 

69.

Адамның әрекеттілігі өз қажеттілігін қанағаттандыратын шындықтардың өзгеруіне және оқытылуына материалды және рухани байлықтардың пайда болуына бағытталуы болып не аталады?

А) Ойын.


В) Еңбек.

С) Зат.


D) Жүргізуші.

Е) Оқу.


 

70.

Түйсік және қозғалысты байланыстыратын процестер не болып табылады?

А) Сенсоматорлы.

В) Идеоматорлы.

С) Эмоциалды.

D) Аффективті-ерікті.

Е) Туындамайды.

 

71.Басқа адамдағы белгілі бір мағына беретін әрекет:

А) Біліктілік.

В) Импульсивті мінез-құлқы.

С) Әрекеті.

D) Дағды.

Е) Рефлексті.

 

72.Негізгі анализде әрекеттің бірлігі болып не шығады?

А) Операция.

В) Іс-әрекет.

С) Мотив.

D) Мақсат.

Е) Импульс.

 

73.Жүріс­-тұрысына бағыттылығының негізгі қорытындысы:

А) Талаппен.

В) Мотивпен.

С) Мақсатпен.

D) Жаттығумен.

Е) Рефлексиямен.

 

74.Мақсатқа жетуге бағытталған процесс:

А) Операция.

В) Іс-әрекет.

С) Мотив.

D) Біліктілік.

Е) Жаттығулар.

 

75.Кей кезде адамдарда аз немесе мүлдем байқалмайды:

А) Іс-әрекет.

В) Операция.

С) Әрекеттілік.

D) Біліктілік.

Е) Жаттығулар.

 

76.Сыртқы затты іскерлік процесінде оның ішкі жоспарына ауысуы:

А) Интериоризация.

В) Экстериоризация.

С) Интерференция.

D) Интеракция.

Е) Сенсебилизация.

 

77.Ішкі іс-әрекеттер қорытындылары материал азығына айналу процесі:

А) Интериоризация.

В) Экстериоризация.

С) Интерференция.

D) Интеракция.

Е) Сенсебилизация.

 

 78.Қарым-қатынаста бірін-бірі қабылдауы және бағалауы қалай аталады?

A) коммуникация

B) интеракция

C) перцепция

D) конформ

E) хабар алмасу

 

79.Қарым-қатынастың әдістемелі коммуникативті, интерактивті және перцептивті жақтары қарастырылады

А) патопсихологиялық

В) әлеуметтік-психологиялық

С) нейролингвистикалық

D) психофизиологиялық

Е) психодинамикалық

 

80.Қарым-қатынастың коммуникативтік барьерінің себебіне жатпайды:

А) Үлкен әлеуметтік қашықтық.

В) мінездің қасиеті.

С) Интровертировтіктің соңы.

D) Шизоидті.

Е) Коммуникабельдігі.

 

81.Коммуникацияның максимальды растығы:

А)ауызша сөйлеу.

В) монолог.

С) диалог.

D) хат.

Е) Вербальды емес қарым-қатынас. 

82.

Адамда өзін-өзі сендіруді туғызатың максимальды жақындастыратын:

А) ойламды-армандайтың қөзқарас.

В) жақ таяну төмен түскен.

С) басты қолмен басу.

D) ауызды колмен басу.

Е) мұрынды қасу.

 

83.Процестендіру – бұл:

А) типтік жағдайдағы мінез-құлық шаблоны.

В) басқаға өзін ұқсату.

С) өзіне сын көзбен қарау.

D) санадан қажет емес ойларды шығару.

Е) баланың мінез-құлық нормаларына қайту.

 

84.Басқаға өзін ұқсату -бұл:

А) идентификация.

В) ферлексия.

С) сублимация.

D) стереотиптеу.

Е) нанымдар.

 

85.Біле тұра, ақталмайтын жағымсыз бағдар:

А) ескішілдік.

В) проэкция.

С) рефлексия.

D) идентификация.

Е) интериоризация.

 

86.Субъектінің рольдік позициясының көбі туғызады:

А) сублимация.

В) рольдік жанжал.

С) проэкция.

D) интерференция.

Е) алдын ала сендіру.

 

87.«Партнерға» өзінің жағымсыз қасиеттерін жазу:

А) сублимация.

В) проэкция.

С) ореол.

D) алғашқы сезім эффектісі.

Е) соңғы сезім эффектісі.

 

 

88.Басқа адам қарым-қатынаста тең құқылы әріптес болып саналуы әріптес ретінде іс-әрекеттің бірлесіп білім іздеу стилі:

А) демократиялық

В) авторитарлық

С) либералдық

D) попустительдіқ

Е) автократикалық

 

89.Психологиялық ықпалдар қарым-қатынас процесінде тәсіл бола алмайды:

А) көндіру.

В) сендіру.

С) жұғу.


D) манипуляция жасау.

E) дәрежелеу.

 

90.Психологиялық әрекет тәсілінің санаға қатысы:

А) көндіру.

В) сендіру.

С) жұғу.


D) мода.

E) еліктеу.

 

91.Логикаға қатысу, дәйектемені қолдану әрекет тәсілін сипаттайды?

А) көндіруді.

В)сендіруді.

С) жұғуды.

D) манипуляция жасауды.

E) моданы.

 

92.Дайын қорытынды түрдегі мақсатты дәлелденбеген вербальды әрекет қандай әрекет тәсілі болады:

А) сендіруді.

В) мода.

С) көндіру.

D) жұғу.

E) манипуляция жасау.

 

93.Әсіресе салттық әрекетін қолдану арқылы берілетін эмоциональдық көңіл-күйін сипаттайды:

А) көндіруді.

В) сендіруді.

С) жұғуды.

D) манипуляция жасауды.

E) моданы.

 

94.Оған қатысты маңызды адамның мінез-құлық ерекшеліктерін, белгілерін көрсетудегі адамның елестетуін атайды:

А) көндіру.

В) сендіру.

С) еліктеу.

D) көндіру.

E) мода.


 

95.

Партнердің өз мақсатына жету үшін қарайтын қатынас түрі:

А) рухани.

В) ойын.

С) іскерлік.

D) примитивтік.

Е) конвенцияльды.

 

96.Партнерға тұлғалық пайда алу мақсатында жабық әрекеттерге қолданады:

А) манипулятор.

В) әңгімелесуші.

С) рецепиент.

D) коммуникатор.

Е) оппонент.

 

97.Вербальдық емес коммуникацияда қарым-қатынас құралы:

А) ауызша сөйлеу

В) жазба

С) кеңістік

D) диалогиялық сөз

Е) монологиялық сөз

 

98.Қарым-қатынастың интерактивтік жағы – бұл:

А) хабар алмасу

В) өзара әрекеттестік

С) өзара қабылдау

D) негативизм

Е) өзара бағалау

 

99.Мінездің физиологиялық негізі:

А) нышандар

В) темперамент

С) анализатор

D) сигнал системалар

Е) рецептор

 

100.Басқа адам туралы бейнені сақтап қалу бет алысы нәтиженің мәнін құрайды

А) ореол


В) жүйелілік

С) инерционалды

D) стереотипизациялы

Е) проекция

 

101.Қарым-қатынастың перцептивтік жағы – ол:

А) ақпарат алмасу.

В) қабылдау және бір-бірін бағалау.

С) жолдасқа деген іс-әрекет.

D) көзбен қарым-қатынас.

Е) ой барьері.

 

102.Қарым-қатынастағы қабылдау және бір-бірін бағалау:

А) коммуникация.

В) интеракция.

С) перцепция.

D) интерференция.

Е) апперцепция.

 

103.Ақпарат алмасу қарым-қатынастың қандай жағы?

А) коммуникативті.

В) перцептивті.

С) интерактивті.

D) интерферентті.

Е) апперцептивті.

 

104.Қарым-қатынастың коммуникативті жағы – бұл:

А) қабылдау және бір-бірін бағалау.

В) ақпарат алмасу.

С) өзара іс әрекет.

D) өзара әсер ету.

Е) өзара бағалау.

 

105.Коммуникациялық вербальды ортасы:

А) тіл.


В) мимика.

С) пантомимика.

D) ара қашықтық.

Е) уақыт.

 

106.Қарым-қатынастың вербальды емес ортасына жатпайды:

А) тіл.


В) мимика.

С) пантомимика.

D) ара қашықтық.

Е) уақыт.

 

107.Қарым-қатынастың вербальды емес құрамы болмайды:

А) көзқарас.

В) мимика.

С) пантомимика.

D) кеңістік.

Е) сөйлеу.

 

108.Қарым-қатынастың компонентінің жағы:

А) коммуникалдық.

В) интерференция.

С) перцепция.

D) конференция.

Е) негативизм.

 

109.Қарым-қатынастың интерактивті жағы – бұл:

А) ақпарат алмасу.

В) өзара іс әрекеттесу.

С) өзара қабылдау.

D)негативизм.

Е) рефлексия.

 

110.Қарым-қатынас процесінде партнерлердің бір-біріне әсер етуі:

А) коммуникация.

В) интеракция.

С) перцепция.

D) идентификация.

Е) стереотипизация.

 

111.Регламенттеу рольде өзін-өзі үстау ережесі, үлгісі, бір-біріне әрекет етуі қарым-қатынастың типтік жағдайында аталады:

А) әлеуметтік норма.

В) эталон.

С) эффект.

D) трансакция.

Е) сәндік (мода).

 

112.Әлеуметтік норма:

А) конвенциалды мінез.

В) мемлекетпен басқарылады.

С) өлеңмен пайда болады.

D) тұқым қуалаумен берілетін.

Е) туған мінезді алатын.

 

113.Әлеуметтік норма әсер етуге қиналмайды:

А) топтар.

В) ұлттық.

С) мәдениет.

D) қоғамның даму деңгейі.

Е) ауа райы.

 

114.Әлеуметтік нормаларға максимальді сәйкестің пайда болуы:

А) бірыңғай мәдениеттілік.

В) ұлттық.

С) бір жыныстық.

D) бір әлеуметтік деңгей.

E) шағын әлеуметтік топ.

 

115.Қиындықтың пайда болуы әлеуметтік нормаларды білмеуінен:

А) топаралық өзара әрекеттесу.

В) әрбір әлеуметтік деңгейге байланысты қарым-қатынас.

С) әр түрлі ұлтқа.

D) әр түрлі мәдениетке байланысты қисынды қарым-қатынастар.

E) бір мәдениетке жату.

 

116.Әлеуметтік нормалар реттелмейді:

А) типтік жағдайларда өзін ұстау.

В) типтік жағдайларда сезімді білдіру.

С) типтік жағдайларда не айтып және қалай киіну.

D) типтік жағдайларда вербальды емес тәсілдердің сипаты.

E) девиантты мінез-құлық.

 

117.Әлеуметтік нормаларды сақтаудың қажетсіну ережелерінің аталуы:

А) әлеуметтік санкциялар.

В) стереотиптер.

С) нанымдар.

D) трансакциялар.

E) рольдер.

 

118.Партнерді қабылдау және бағалау қатынастың қай жағы болады?

А) коммуникативті.

В) перцептивті.

С) интерактивті.

D) информация алмасу.

E) өзара әрекет.

 

119.Әлеуметтік перцепцияның механизмі бола алмайды:

А) идентификация.

В) стереотипизация.

С) рефлексия.

D) сублимация.

E) теңбе-тендік.

 

120.Әлеуметтік перцепция механизмі:(басқалардың көзімен өзіне көзқарас):

А) адентификация.

В) рефлексия.

С) стереотипизация.

D) каузальды атрибуция.

Е) сәйкестілігі.

 

121.Адамның тұлғалық қасиеттері туралы жалпылау және шаблонды пікірлер белгісіне қатыстыру жолымен аталады:

А) рефлексия.

В) стереотипизация.

С) каузальды атрибуция.

D) идентификация.

Е) сублимация.

 

122.Стереотипизация – бұл:

А) өзін – басқасындай көру.

В) басқалардың көзімен өзін көру.

С) тәжірибеде немесе басқалармен бірлесу арқылы жалпылау белгіліге жатады.

D) қажетті емес санадан шығару.

Е) аттракцияны құру.

 

123.Сезім және біреуге немесе бір нәрсеге өзін-өзін ұстауға сезімнің ой арқылы көрінетін, бағалау реакциясы:

А) сублимация.

В) әлеуметтік бағдар.

С) проэкция.

D) регрессия.

Е) интерференция.

 

124.Топтың ұжым ретінде сипаттайтын критерииі болып саналмайды:

А)  олармен қоғамның функцияларын орындау

В)  топтың мүшелерімен ұжымдық құндылықты және мақсатты қабылдау

С) топтың қабілеті барлық мүшелерге толық гармонды дамумен қамтамасыз етеді

D)  топ мүшелерінің саны

Е)  топ мақсатының қоғам мақсатымен байланыстылығы

 

125.Топтың жоғарғы деңгейінің дамуы

А) ассоциация

В) корпорация

С) ұжым


D) кооперация

Е) кәсіпорын

 

126.Ұжымның маңызды белгісі топ ретінде:

А) топ мүшелерінің эмоциональды тартуы

В) контактының жиілілігі

С) қоғамдық пайдалы мақсаттар топтардың іс -әрекеттерін көпшілікке тұлғалыққа айналдырады

D) альтруизм

Е) эмпатия

 

127.Ұжым ретінде топты бағалау критерииі бола алмайды:

А) қоғамдық функцияларды орындауы.

В) топ мүшелерінің ұжымдық құндылықтары мен мақсаттарын қабылдауы.

С) топ мүшелерінің толық үйлесімді дамуын қамтамасыз ететін топтың қабілеті.

D) топ мүшелерінің саны.

E) қоғам мақсатына топ мақсаттарының сәйкестілігі.

 

128.Жоғары дәрежеде дамыған топ аталады:

А) ассоциация.

В) корпорация.

С) ұжым.


D) кооперация.

E) жиын.


 

129.

Эмоциональды және рольдік бастауларды ұйымдық қатынасында және жеке спецификалық мәдениеті бар үнемі мақсатқа жетуде біріккен іс-әрекетпен қашықтық және уақытша адамдардың қатынасуы:

А) сыныппен.

В) шағын топ.

С) эксперементальды топ.

D) әлеуметтік қабатпен.

Е) мәдениетпен.

 

130.Топ түріне жатпайды:

А) реальдық және шартты.

В) лабораториялық және табиғи.

С) формальды және формальды емес.

D) үлкен және шағын.

Е) горизонтальды және вертикальді коммуникация.

 

131.Шағын топқа жатпайтын түр:

А) ассоциация.

В) корпорация.

С) әлеуметтік қабат.

D) кооперация.

Е) ұжым.


 

132.

Топтық әрекетте тұлғалық мақсаттарды меңгерген топ:

А) кооперация.

В) оқу.

С) өндірістік.D) жиын.

Е) ұжым.


 

133.

Топтық әрекетті қоғамдық мақсатпен меңгерген топ:

А) ұжым.


В) топ.

С) кездейсоқ топ.

D) корпорация(бизнесмендер тобы).

Е) бандиттік топ.

 

134.Топтағы реттелген ішкі жүйе:

А) ұжым.


В) ассоциация.

С) оқу.


D) міндеттер тобы.

Е) топтар.

 

135.Топтық қоғамдық маңызды мақсаттары олардың мүшелерінің маңызды белгісін көпшілікке тұлғалық-маңызды етеді:

А) корпорация.

В) ұжым.

С) ассоциация.

D) оқу.

Е) өндірістік. 

136.

Айналадағы тұлғалардың қызығушылығымен пайда болған топ атауы:

А) корпорация.

В) ассоциация.

С) ұжым.


D) кооперация.

Е) сынып.

 

137.Меншіктік және криминальді-дүниеқорлық мақсатпен өткізу топ әрекеті арқылы сипатталады:

А) кооперация.

В) ассоциация.

С) ұжым.


D) шартты топ.

Е) сотқарлар тобы.

 

138.“Жұлдыздар”,  “жоғары бағаланғандар”, “менсінбегендірілгендер”, “оқшауландырылғандар ”:

А) социометриялық статустардың әр-түрлілігі

В) жеткіншектердің бір-біріне берген келемеж аттары

С) әлеуметтік құрам

D) әлеуметтік роль

Е) топтардың элементтері

 

139.Ұжымның топ ретіндегі маңызды белгісі:

А) топ мүшелерінің эмоциональды тартылысы.

В) контактінің бірізділігі.

С) топтың қоғамдық маңызды әрекеттердің мақсаты, көпшілікке тұлғалық маңызды етеді.

D) альтруизм.

Е) эмпатия.

 

140.Көш басшысы – ол:

А) социометрияда көбірек таңдап алынады.

В) эмоциональды-жағымды адам.

С) өте ашық, сүйкімді адам.

D) топтық жағдайларды шешетін, бағыт беретін және басқаратын, кімнің айтқанын тыңдайтын топ.

Е) топтың беделді мүшесі.

 

141.Адамның ҒТ-аралық таңдауын өлшеуге негізделген ҒТ аралық қарым-қатынастың мінездемесі және құрылымын зерттейтін әдіс:

A) бақылау.

B) салыстыру.

C) контент-анализ.

D) әлеуметтік бірлік әдісімен.

E) социометриямен.

 

142.Дамудың жоғарғы тобының деңгейі:

А) ассоциация.

В) корпорация.

С) ұжым.


D) кооперация.

Е) топ.


 

143.

Симпатия-антипатияны зерттеу негізгі әдістің артықшылығы:

А) мотивацияны зерттеу тұлғааралық таңдау ядросы.

В) референтометрия.

С) социометрия.

D) лидер типі.

Е) ұжымның бірлігі.

 

144.Қоршаған ортадағы адамдардың пікіріне сәйкес келу үшін адамның тенденциясы басқа адамдардың әсерінен өзін-өзі алып жүруін өзгертеді:

А) лидерлік.

В) конформизімдік.

С) нон конформизімдік.

D) инфантильдік.

Е) феминизмдік.

 

145.Тұлғалық норманы саналы қабылдайтын және топтың қоғамдық маңызды әрекеттерінің құндылығы, А. В. Петровскийдің айтуы бойынша көрінісі:

А) ұжымдық.

В) топішілік сендіру.

С) конформ.

D) референттік.

Е) статустік.

 

146.Заттарға және құбылыстарға немесе күйзелістерге сананың аууын қамтамасыз ететін:

А) рефлексия

В) қабылдау

С) зейін


D) ес

Е) түйсіну

147.

Зейіннің түрлері:

А) жалған және шынайы.

В) Шоғырланған, шоғырланбаған.

С) ерікті және еріксіз.

D) активті және пассивті (белсенді және солғын).

Е) ерікті, еріксіз, еріксізден кейін.

 

148. Объектінің ерекшеліктеріне қарай зейінді шоғырландыру

А) еріксіз

В) ерікті

С) еріктіден кейін

D) көрермен

Е) есту


 

149.

Есте сақтаудың негізгі процестері:

А) ерікті және жинақты.

В) зейін ауытқуы және зейіннің аударылуы.

С) орнықты, концентрация, бөліну, аудару және көлем.

D) көлем және ойдың шашыраңқылығы.

Е) еріксіз және зейіннің ауытқуы.

 

150.Қара-қызыл кестелердегі сандардың кездейсоқ орналасуын қолданады:

А) зейін көлемін анықтау

В) зейін аудару жылдамдығы

С) естің көлемі

D) естің нақтылығы

Е) қабылдаудың нақтылығы

 

151.Зейіннің интенсивті ұзақ физиологиялық негізі:

А) рецептор

В) бас ми қыртысындағы оптимальды қозу

С) екінші сигнал системасы

D) анализатор

Е) бірінші системасы

 

152.Оқу үшін корректуралық пробаны (байқауды) қолдану:

А) назар аударудың жемісі

В) естің көлемі

С) естің нақтылығы

D) қабылдаудың константтілігі

Е) есте сақтаудағы жылдамдығы

 

153.Функциялар дамуының ең сезгіш және сол немесе басқа адамдар қабілетінің уақытша диапазонын қай шақпен атаймыз?

А) сензетивті.

В) кризисті.

С) сенсорлы.

D) сенсебилді.

Е) нормативті.

 

154.Заттар мен құбылыстардың белгілері мен қасиеттері жиынтығының тұтас, тікелей көрінісі– бұл:

А) апперцепция.

В) сенсорика.

С) ес.


D) қиял.

Е) қабылдау.

 

155.Модальдық, интенсивтілік, ұзақтылық нені сипаттайды?

А) Қиял.


В) ой.

С) ес.


D) түйсіну.

Е) қабылдау.

 

156.Төмендегі көрсетілген мысалдардан контактілі түйсінулерді белгілеңіздер:

А) иллюзия.

В) есту.

С) дәм тату.

D) жанары.

Е) идеосинкразия.

 

157.Сезім органдарының заттардың және құбылыстардың жеке қасиеттерінің бейнесіне тікелей әсер етуі:

А) қабылдаумен

В) зейінмен

С) еспен


D) образбен

Е) түйсінумен

 

158.Дененің бетінде орналасқан рецепторларға сыртқы стимульдер әсер еткен жағдайда пайда болатын түйсіну:

А) экстероцептивті.

В) интероцептивті.

С) проприоцептивті.

D) интерактивті.

Е) локальді.

 

159.Экстероцептивті түйсіну рецепторлары орналасқан:

А) бұлшық еттерде және сіңірдің байланыстарында.

В) дененің бетінде.

С) көздің торлы қабығында.

D) ішкі органдарда және ұлпаларда.

Е) қимыл-бұлшық жүйесінде.

 

160.Түйсінудің интероцептивтік рецепторы орналасқан:

А) дененің бетінде.

В) бұлшық еттерде.

С) байланыстарында.

D) буындасу.

Е) ішкі органдардың тегіс бұлшық еттерінде.

 

161.И. М. Сеченов «қара сезім» деп қандай түйсінуді айтты?

А) дәмді.

В) проприоцептивті.

С) иіс сезімі.

D) сипай-сезу.

Е) интероцептивті.

 

162.Организмнің жұмыс барысында бұзылуы туралы қауіпті сигнал– бұл:

А) рецептор.

В) ауыру.

С) төлдеу.

D) аштық.

Е) реакция.

 

163.Өзгерілетін жағдайларға төселуі өзінің сезім органдарының қабілеттерін өзгертеді:

А) түйсінудің абсолюттік табалдырығы.

В) анализатор жүйесі.

С) реакция.

D) апперцепция.

Е) адаптация.

 

164.Қабылдаудың қасиеттеріне қайсысы жатады?

А) заттылығы, тұтастылығы, тұрақтылығы, мағыналылығы және апперцепция.

В) сапа және интенсивтілік.

С) жалған және шынайы.

D) иллюзия.

Е) зейіннің аударылуы.

 

165.Түйсіктің қасиетіне қайсысы жатпайды?

А) сапа.


В) бағыт-бағдар.

С) интенсивтілік.

D) ұзақтылығы.

Е) баспалдақ.

 

166.Белгілі бір анализаторлар арқылы тітіркендіргіштердің пайда болуы басқа бір анализаторларға сәйкес түйсінуі қалай аталады?

А) адаптация.

В) сенсибелизация.

С) синестезия.

D) сезімге арналған жаттығулар.

Е) әрекет жасағаннан кейінгі көрініс.

 

167.Көпшіліктерде сары, сары-қызғылт түстер жылулықты түйсінеді, көк суықтықты түйсінеді – бұл:

А) синестезия.

В) сенсибилизация.

С) симуляция.

D) изоляция.

Е) адаптация.

 

168.Түйсінудің алғашқы пайда болуына ықпал ететін тітіркендіргіштің минималдық мөлшері – аталады:

А) сезімталдық.

В) сензитивтілік.

С) дифференцировка.

D) төменгі табалдырық.

Е) жоғарғы табалдырық.

 

169.Суреттегі мысал, біріншіден ваза, екінші жағынан адамның профилі ретінде қолданылады. Бұл қандай заңды көрсетеді:

А) транспозиция.

В) фигура мен фонды.

С) прегнантности.

D) константты.

Е) валидность.

 

170.Заттар мен құбылыстардың барлық қасиеттері мен  бөліктерінің бейнесі:

А) қиял.


В) ой.

С) ес.


D) қабылдау.

Е) түйсіну.

 

171.Оқиғаның және көріністің ұзақтылығы мен бірізділігінің көрінісі:

А) алшақтауды қабылдау.

В) форманы қабылдау.

С) уақытты.

D) кеңістік.

Е) қозғалыс.

 

172.Қоршаған әлемдегі көріністер немесе заттарды әдейі, жоспарлы қабылдау:

А) назар аудару.

В) түйсіну.

С) реакция.

D) бақылау.

Е) сензитивтілік.

 

173.Қабылдау объектісіндегі және оның қасиеттерін бейнелеу адекватты емес – бұл:

А) синестезия.

В) детерминация.

С) иллюзия.

D) иррадияция.

Е) эйдетизм.

 

174.Қоршаған ортаны шын қабылдаудың бұзылуы:

А) таңдаушылық.

В) тұтастық.

С) депривация.

D) рецепция.

Е) иллюзия.

 

175.Қабылдаудың өткен тәжірибесінің жартастығы:

А) таңдаушылық.

В) тұтастық.

С) константылық.

D) апперцепция.

Е) рецепция.

 

176.Ес процестері аталмайды:

А) қабылдауда.

В) есте сақтауда және есте қалдыруда.

С) тануда және жаңғыртуда.

D) ұмытуда.

Е) есте сақтау.

 

177.Жарақатқа байланысты естің болмауы –

А) амнезия

В) эйдетизм

С) мнемозина

D) реминисценция

Е) соңғы эффект

 

178.Адам есіне сақтауының машина есінен негізгі айырмашылығы:

А) стандартсыз хабарды еске түсіру

В) таңдау сипаты

С) еске түсірудің белсенділік сиптаты

D) еске түсірудің арнайы тәсілдерін қолдану

Е) стандартты хабарды еске түсіру

 

179.Бастан кешірген және қабылданған нәрсені ойға бекіту, сақтау және еске түсіру – бұл:

А) ес.


В) назар.

С) әрекет.

D) қабылдау.

Е) ойлау.

 

180.Қоршаған әлем жөніндегі ақпаратты еріксіз және ерікті түрде еске түсіру:

А) еске түсіру.

В) ес.

С) эмоция.D) түйсіну.

Е) назар.

 

181.Белсенділік, сайлап алушылық, іс-әрекеттегі жанамалылық – ес мінездемесінің белгілері:

А) жануарларда.

В) адамда.

С) машинада.

D) жоғарғы жануарларда.

Е) адамда және машинада.

 

182.Қандай есте анализатор рецепторлары болады?

А) сенсорлы.

В) қысқа мерзімді.

С) ұзақ мерзімді.

D) эмоциональды.

Е) импритинг.

 

183.Импритинг деген не?

А) образды ес.

В) сенсорлы.

С) оперативті.

D) талаптану мотиві.

Е) ықпал жасауды туа салысымен жазып алатын ес.

 

184.Есте сақтау:

А) жалған және шынайы.

В) шоғырланған және шоғырланбаған.

С) интенсивті және жалғастырылған.

D) қысқа уақытқа және ұзақтыққа.

Е) сензитивтік.

 

185.Есте сақтаудың түрін білдірмейтін пунктті көрсет.

А) көлемдік.

В) эмоциональдық.

С) бейнелік.

D) сөз-логикалық.

Е) ерікті.

 

188.Ұзақ мерзімді ес

А) шектеулі мөлшерді меңгереді;

В) шектеусіз ұзақ меңгеру;

С) ересек адамдарда көбірек сакталады;

D) қабылданған нәрселердің ұзақ есте қалу ізі санада болады;

Е) тұқым қуалаушылық арқылы қалыптасқан;

 

187.Естің төмендегі түрі материалды ұзақ сақтауды анықтайды:

А) ерікті, еріксіз

В) қас-қағым сәт, қысқа мерзімді, ұзақ мерзімді, өтпелі

С) қозғалмалы, эмоциональды образды, логикалық

D) орташа, күшті әлсіз

Е) тегі және өмір бойы

188.

Ашық бейнені барлық детальдарымен қоса қабылдап ұзақ сақтай алатын, көру қабілетінің түрі – бұл:

А) эмоциональды.

В) ұзақ уақыттық.

С) эйдетикалық.

D) сөздік-логикалық.

Е) механикалық.

 

189.Әрекетте басымырақ болатын психикалық белсенділік мінездемесі бойынша, ес бөлінеді:

А) еріксіз және ерікті.

В) қысқа мерзімді, ұзақ мерзімді, оперативті.

С) иконикалық, мағыналы, эйдетикалық.

D) қозғалысты, эмоциональды, образды, сөздік-логикалық.

Е) генетикалық, импритинг, онтогенетикалық.

 

190.Генетикалық жағынан ес алғашқы деп аталады:

А) қозғалысты.

В) образды.

С) эмоциональды.

D) вербальды.

Е) эйдетикалық.

 

191.Естің түріне не жатпайды?

А) образды.

В) қозғалысты.

С) эмоциональды.

D) логикалық.

Е) жігерлі.

 

192.Ұзақ мерзімді ес:

А) шектелген сыйымдылығы бар.

В) шексіз ұзақтықта тәжірибесі бар.

С) қарт адамдарда дамыған.

D) ұзақ мерзімді сана алаңында орналасқан.

Е) тұқым қуалаумен байланысты.

 

193.Материалды жалғастырып сақтауда естің төмендегідей түрі ажыратылады:

А) ерікті және еріксіз.

В) сенсорлы, қысқа мерзімді, аралық, ұзақ мерзімді.

С) қозғалысты, эмоциональды, образды, логикалық.

D) орташа, күшті, әлсіз.

Е) тектік және өмірлік.

 

194.Қандай естің арқасында біздің әлемді қабылдауымыз ескі киноның кадрлары сияқты секіре бермейтін жатық?

А) ұзақ мерзімді.

В) аралық.

С) сенсорлы.

D) қысқа мерзімді.

Е) оперативті.

 

195.Есте сақтаудың негізгі процестері:

А) жаттау, ойластыру, тану, еске түсіру

В) сыбайластық ассоциациясы, ұқсастығы, контрастылығы

С) есте сақтау, тану, жаңғырту, ұмыту

D) еске түсіру, тану, еске түсіруге ескерту, жаңғырту

Е) қиял және хабардың көлемі

 

196.Еске түсіруді жақсартуда қолданылатын арнайы тәсілдер:

А) ассоциация

В) мнемотехникалық

С) эйдетизм

D) реминисценция

Е) сензитивтік

 

197.Естен арылтуда үнемі жеңіл болатыны:

А) қандай бір бөлектеніп алынған материалды еске түсіру.

В) Бұрын қабылданған ақпаратты басқалардың арасынан тану.

С) сұрақтың жауабын есіне түсіру.

D) контексті есепке алмау.

Е) ақпарат арасынан еске түсіру.

 

198.Еске түсіруді жақсартуға қолданылатын арнайы әдістер:

А) ассоциация.

В) мнемотехника.

С) эйдетизм.

D) реминисценция.

Е) сензитивтік.

 

199.Ересек адамдардың алғашқы қабылдауындағы еске сақтаудың көлемі:

А) шексіз

В) кездейсоқ

С) 7 + (-) 2 бірлікте

D) орташа 10 объектімен теңдігі

Е) зандылықтың көрінбеуі

 

200.Хабардың нашар сақталуы:

А) алдағы қатарда болуы

В) ортасында

С) соңында

D) басында және соңында

Е) қатарда орналасу тәуелсіздігі

 

201.Хабарды еске түсірудің жеңілдігі:

А) жеке алынған материалды еске түсіру

В) басқалардың арасынан хабар элементін тану

С) нақты сұраққа жауапты еске түсіру

D) контексті ескерілуі

Е) хабардың ортаңғы мағынасын еске түсіру

 

202.Сана алаңындағы іздер:

А) қысқа мерзімді ес

В) өтпелі ес

С) ұзақ мерзімді ес

D) естің барлық түрлері

Е) қозғалмалы ес

 

203.Қысқа мерзімді естің кеңею көлемінің жағдайының болмауы:

А) сана алаңындағы өмір ізінің ұзақтылығы

В) хабардың бірлік жағдайларының сапалы түрде үлкеюі

С) түсіп түратын хабардың вербальдық жоспарға аударылуы

D) қысқаша мерзім есіне хабардың сақтауға бағыттайтын күші

Е) реминисценциялық құбылыс

 

204.Қабылдайтын хабар адам санасында сақталады

A) үнемі азаяды

B) үнемі өзгереді

C) қалпында қалады

D) үнемі ұлғаяды

E) саналы сақталады

 

205.Естің ассоциациялық теориясының авторы:

А) Декарт.

В) Спиноза.

С) Павлов.

D) Аристотель.

Е) Торндайк.

 

206.Қандай психолог естің «таза» заңдылығын зерттеп, табиғи емес сөзді ойлап тапты?

А) Б. В. Зейгарник.

В) В. П. Смирнов.

С) Скиннер.

D) Торндайк.

Е) Эббингауз.

 

207.Сана алаңында мына іздер болады:

А) қысқа мерзімді ес.

В) ұзақ мерзімді ес.

С) қозғалысты.

D) аралық.

Е) сенсорлы.

 

208. .Уақыты өткен қабылданған ақпаратты еске түсіруді жақсарту:

А) эйдетизм.

В) реминисценция.

С) шеткі эффект.

D) гиперболизация.

Е) жылдамдату.

 

 

 209.

Ойлаудың жеке ерекшеліктеріне төменгі танымдық әрекеттер қасиеттері жатады:

А) ұқыптылығы, бірбеткей

В) заңды, стандартсыз

С) ыңғайлы, өзіндік сынау

D) көлем, нақты, жылдам, т.б.

Е) ойлампаздық, мақсаттылық, константтылық

 

210 .Қазіргі кездегі интеллектіні түсіну барысында негізгі әрекет жасалынады

А) тұқым қуалаушылық

В) қоршаған ортаға бейімделу қабілеті

С) адамдар арасында тең емес орын алуы

D) көбінесе пайда болатын

Е) диагностика жасаудың қиындығы

 

211.Проблеманы шешуде бағыт берудің кезеңі маңызды:

А) бұл процесті шешудің бірінші жолы.

В) мүмкін ұзақ уақыт кетеді.

С) аз басқарылатын.

D) шешімімен болжам жасау.

Е) аз өнімді.

 

212 .Бала ойлауындағы эгоцентристік көрінеді:

А) аңқаулық.

В) әлемді өз көзқарасымен көруге қабілетсіздік.

С) аз өнімділік.

D) қиялдау.

Е) инфантильділік.

 

 

213.Ойлаудың жеке қасиеттері:

А) жинақтылық, педанттық, туражолдылық.

В) сензитивтілік, бейімділік, сенсибилизация.

С) бейімділік, дербестік, сыншылдық.

D) көлем, дәлділік, жылдамдық.

Е) саналылық, мақсаттылық, константтылық.

 

214.Тілдің көмегімен көрінетін жалпыланған, жанама түрдегі пәнаралық байланыс аталады:

А) елестету.

В) түйсіну.

С) ес арқылы.

D) ойлау.

Е) логика.

 

215.Ойлаудың жоғарғы формасы:

А) теориялық.

В) жалпылау.

С) вербальды.

D) логикалық.

Е) образды.

 

216.Ойдың бірнеше талқылаулардың негізінде жасалған белгілі бір қортындысы не деп аталады?

А) жалпылау.

В) түсінік.

С) талқылау.

D) ой қортындысы.

Е) анализ.

 

217.Ойлаудың нақты белгілермен, затпен, құбылыспен қатынасын сөзбен немесе сөз топтарымен айқындайтын форма қалай аталады?

А) жалпылау.

В) түсінік.

С) талқылау.

D) ой қорытындысы.

Е) анализ.

 

 

218.Төменгі көрсетілген түсініктерден ойлаудың формасын айқында.

А) абстракция.

В) конкретизация.

С) анализ.

D) синтез.

Е) ақылмен бекіту.

 

219.Зат пен әрекеттің арасындағы қатынас туралы пікірді құрайтын логикалық ойлау формаларының бірі:

А) ой жүгірту.

В) түсінік.

С) ақылмен бекіту.

D) салыстыру.

Е) типтеу.

 

220.Жеке талқыламалардан жалпылай шешімге апаратын ой қозғалысының ой қорытындысы:

А) дедуктивті.

В) трансдуктивті.

С) эгоцентрлік.

D) индуктивті.

Е) алогизм.

 

221.Ойлаудың түрлеріне қайсысы жатпайды?

А) заттық әсер.

В) көрнекі бейнелі.

С) бөлінушілігі.

D) сөз-логикалық.

Е) теориялық.

 

222.Зат пен әрекеттің жалпы және бар белгісінің ойша бірігуі белгілі:

А) анализ.

В) синтез.

С) жалпылау.

D) классификация.

Е) жүйелілік.

 

223.Ойлаудың түсінікте іске асуы ойдың қандай түрінде айтылады?

А) көрнекі – әрекет.

В) практикалық.

С) сөздік-логикалық.

D) көрнекі-логикалық.

Е) интуитивтік.

 

224.Тәжірибеге байланыссыз адамның тапсырманы шешу процесін ой-әрекетінде орындайтын ойлау түрі:

А) заттық -әрекеттік.

В) көрнекі образды.

С) абстракты логикалық.

D) практикалық.

Е) теориялық.

 

225.Интуитивті ойлау:

А) шешудегі барлық логикалық кезеңдерден өтеді.

В) эгоцентрлік.

С) жылдамдық, бағыт беру, эвристикалық кезең.

D) жоғарғы бағыт беруде қолданылатын кезең.

Е) эгоцентрлік.

 

226.Ой операцияларына қайсысы жатпайды:

А) апперцепция.

В) анализ.

С) синтез.

D) жалпылау.

Е) категоризация.

 

227.Адамдардың ойлауына байланысты:

А) инстинкпен

В) тілмен, сөзбен

С) ғылыммен

D) дінмен

Е) қиялмен

 

228.Мәселені шешудегі бағыттау этапы маңызды

А) шешім шығарудағы процестің алғашқы сатысы

В) ұзақ уақыт алуы мүмкін

С) қиынырақ

D) бақылауға келетін

Е) болжамның пайда болуы оның нәтижесі

 

229.Заттың ойлауда немесе тәжірибеде мүшеге бөлінуі:

А) анализ.

В) синтез.

С) абстракциялау.

D) жалпылау.

Е) біріктіру.

 

230.Заттың немесе көріністің жалпы немесе бар белгілерін ойша біріктіруіне байланысты ойлау операциясы:

А) анализ.

В) синтез.

С) теңестіру.

D) жалпылау.

Е) абстракциялау.

 

231.Балалар ойлауынан өзгеше ерекшеліктер:

А) қиялдау.

В) инфантильділік.

С) эгоцентризм.

D) аңқаулық.

Е) аз өнімді.

 

232.Белсенді бейнелеу сипатталады:

А) адамның өз еркімен, ерік жігері арқылы образды елестетуі

В) шындықты сол қалпында елестетуі

С) ерік-жігердің қатысуынсыз пайда болуы

D) образдар шындықты механикалық түрде көшіруі

Е) образдардың пассивті сипатта болуы

 

233.Елестетудің негізгі формасы:

А) арман


В) қабылдау

С) бақылау

D) сенсорлы

Е) перцептивтік әрекет

 

234.Елестету – бұл :

А) қабылдау түрінен шектен шығу

В) келешектен алдын-ала таң қалу

С) бұрын болғанды ояту

D) еңбек әрекеті арқылы туатын процесс

Е) анализ және синтез

 

235.Бұрын қабылданудың негізінде жаңа образды жасауды қамтамасыз ететін психикалық процесс:

А) түйсіну.

В) қабылдау.

С) ойлау.

D) елес.

Е) ес.


 

236.

Жаңаша үйлестірімде ескі білімді еске түсіру жолымен, бұрын қабылданбаған заттарды жаңадан құру:

А) елестету.

В) ойлау.

С) ес.


D) қабылдау.

Е) түйсіну.

 

237.Елестетудің негізгі түрлеріне жататындар:

А) нақты.

В) арман.

С) абстрактілік.

D) эмоцианалдық.

Е) көз алдына елестету.

 

238.Пассивтік елестетудің түрлері:

А) шынайы және шынайы емес

В) шығармашылық және құрушы

С) алды-ала қарастыру және қарастырмау

D) қиялдар және армандар

Е) арман


 

239.

Жаңа образды жасауда көрінетін елестетудің түрін анықтаңыз.

А) қайта құру.

В) еріксіз.

С) шығармашылық.

D) ерікті.

Е) галлюцинация.

 

240.Су перісі, кентавр бейнесін жасауда елестің қандай қабылдауы қолданылады?

А) агглютинация.

В) гиперболизация.

С) конкретизация.

D) өткірлену.

Е) типизация.

 

241.Сурет, схемалар негізінде образды жасауда көрінетін елестің түрін анықтаңыз.

А) қайта құру.

В) ерікті.

С) шығармашылық.

D) ерікті.

Е) галлюцинация.

 

242.Түс көру елестің қандай түріне жатады?

А) продуктивті.

В) репродуктивті.

С) белсенді.

D) енжар.

Е) қайта құру.

 

243.Образ жасалынбайтын бөлшектерді қосу негізінде жаңа образдарды жасау:

А) агглютинация

В) акцент

С) гиперболизация

D) типтеу

Е) жүйелеу

 

244.Елестету образынан тудыруға жатпайтын:

А) агглютинация

В) гиперболизация

С) схелеатизация

D) конформды

Е) типті


 

245.

Заттың үлкеюі мен кішіреюі, заттың жартысының саны өзгеруі немесе олардың араласуы белгілі:

А) гиперболизация.

В) схематизация.

С) типизация.

D) агглютинация.

Е) акцентировка.

 

246.Сфинск, айдаһардың бейнесін жасауға елестің қандай әдістері қолданылады?

А) агглютинация

В) гиперболизация.

С) конкретизация.

D) өткірлік.

Е) типизация.

 

247.Елестету феноменімен байланыс процесі:

А) көркемдік шығармашылық

В) естер

С) еріксіз естер

D) ұзақ мерзімді ес

Е) эмоциалды ес

 

248.Сезімдердің негізгі ерекшелігі:

А) эмоциялық қозғыштық.

В) полярлық.

С) шоғырлану.

D) бейнелілігі.

Е) тұрақсыздығы.

 

249.Тануға талпынуда пайда болатын интеллектуальдық сезім:

А) назар.

В) стресс.

С) талапкершілік.

D) ұстамдылық.

Е) импульсивтілік.

 

250.Стресс теориясын жасауға көп үлес қосқан:

А) Айзенк.

В) Селье.

С) Павлов.

D) Лурия.

Е) Леонтьев.

 

251.Эмоция түрлеріне жатпайтын:

А) аффект.

В) ұмытшылдық.

С) құштар.

D) эмоция.

Е) стресс.

 

252.Төмендегі терминдерден қолбалжу эмоциясына жатпайтынын ата.

А) эффект.

В) эмоция.

С) аффект.

D) көңіл-күй.

Е) стресс.

 

253.Қысым түсу барысында пайда болатын белгілі күш жағдайын атаңыз

A) көңіл-күй

B) стресс

C) аффект

D) эмоция

E) сезім


 

254.

Тұрақты эмоциональды уайым ұзақ уақыт бойы адамның іс-әрекетін және мінез-құлқын өзгертеді

A) стресс

B) аффект

C) көңіл-күй

D) сезім

E) құштарлық

 

255.Күшті әрекеттің әсерінен пайда болатын күштену жағдайы:

А) көңіл-күй.

В) стресс.

С) аффект.

D) эмоция.

Е) сезім.

 

256.Адамның ұзақ уақытқа іс-әрекетінде және өзін алып жүруінде көрсететін эмоциональдық уайымы:

А) стресс.

В) аффект.

С) көңіл-күй.

Е) фрустрация.

 

257.Адамгершілік сезімге жататындар:

А) таң қалу.

В) құмарлық.

С) сенушілік (сенім).

D) борыш сезімі.

Е) белсенділік.

 

258.Сезім бағытына жатпайды:

A) моральді

B) интеллектуалды

C) эстетикалық

D) практикалық

E) эгофилді

 

259.Ерікті акт структурасының коипонентінің күрделі көніл-күйіне жататын:

A) көңіл-күй

B) ерік

C) аффектD) эмоция

E)  сезім

 

260.Адамгершілік сезімге жатады:

А) таң қалу.

В) әуестік.

С) сенімділік.

D) қарыздық сезім.

Е) белсенділік.

 

261.Эмоция функциясы:

А) бағалау.

В) сигналды.

С) регулятивті.

D) адаптивті.

Е) жалпылау.

 

262.Эмоция қасиеттеріне жатпайды:

A) эмоция баспалдағы

B) өзгермелі эмоция

C) белсенділіктің жоғарылауы және төмендеуі

D) физиологиялық өзгеріс

E) идентификация

 

263.Адамның өзінің іс-әрекетіндегі сыртқы және ішкі кедергілердің байланысын білу және реттеу:

А) саналы.

В) санасыз.

С) интуитивті.

D) ырықсыз.

Е) ситуативті.

 

264.Ерік-жігер актысының құрылысына жатпайды:

А) армандау.

В) мақсат қою.

С) мативтердің күресі.

D) еріктің күшеюі.

Е) проблеманың жегілуі.

 

265.Темпераменттің типіне жатпайтын түсінікті ата.

А) лептосоматик.

В) флегматик.

С) сангвиник.

D) холерик.

Е) меланхолик.

 

266.Темпераменттің қасиетіне қайсысы жатпайды?

А) қомфорлық.

В) реактивтілік.

С) сензитивтілік.

D) белсенділік.

Е) интравертивтілік (интравертированность).

 

267.Динамикалық жүріс-тұрыстың бағытына мінездеме, береді:

А) бағыттылық.

В) темперамент.

С) мінез.

D) қабілет.

Е) біліктілік.

 

268.Нерв жүйесі бойынша холерик типі:

А) әлсіз.

В) күшті, козғалмалы.

С) күшті, тұрақсыз, қозудың басымдылығы.

D) күшті, инертті.

Е) қозу.


 

269.

Нерв системасының сангвиник типі:

А) әлсіз.

В) күшті, теңгерілген, қозғалғыш.

С) инертті.

D) теңгерілмеген, қозғыш.

Е) күшті, инертті.

 

270.Нерв системасының флегматик типі:

А) күшті, қозғалғыш.

В) әлсіз.

С) теңгерілмеген.

D) күшті, инертті.

Е) күшті, қозғыш.

 

271.Темперамент типіне жататындар:

А) либертіфильді.

В) эгофильді.

С) генофильді.

D) дигнитофильді.

Е) флегмативті.

 

272.Темпераменттің физиологиялық негізі:

А) анатомо-физиологиялық қасиеттердің бірлігі.

В) темпераменттің типі.

С) нерв системасының типі.

D) мінез.

Е) дене құрылысы.

 

273.Флегматикті сипаттайтын психологиялық қасиеттер

A) көпшіл, ширақ

B) енжар, ойланғыш, сабырлы

C) пессимист, алаңдағыш, күдікшіл

D) агрессивті, қызбалы, импульстік

E) күшті, қуатты, оптимист, энтузиазм

 

274.Заттар мен құбылыстардың сезім органдарына тұтас бейнеленуінің үздіксіз әсер етуі:

A) түйсіну

B) қабылдау

C) елес


D) ес

E) ойлау


 

275.

Қоғамдық қызығушылығының жоқтығы – шамданудың, ашуланудың, жағымсыз қасиеттердің пайда болуына әкеп соқтырады

A) сангвиник

B) холерик

C) интроверт

D) флегматик

E) меланхолик

 

276.Қабылдаудың күрделі түрлеріне жататындар:

A) кеңістік – уақыт

B) жүртшылық

C) есіту


D) тактілі

E) дәм


 

277.

Немқұрайды, жалқау, еріксіз мінездер пайда болады

A) холерикте

B) сангвиникте

C) флегматикте

D) меланхоликте

E) барлық темперамент типтерінің өкілдерінде

 

278.Г. Айзенк бойынша жеке тұлғаның үш негізгі өлшемі

A) күшті-әлсіз, жылдам-баяу, ұстамды-ұстамсыз

B) висцератония, соматотония, шизотимия

C) интроверсия-экстроверсия, эмоциональды тұрақты-тұрақсыз, психотизм-супер эго күші

D) гипертимді, циклоидты, невротивті

E) белсенді, сензитивті

 

279.Жеке түлғаның адамдарға, іс-әрекетке, өзіне, қоршаған ортаға тұрақты қарым-қатынасы:

А) эмоция.

В) темперамент.

С) мінез.

D) назар аудару.

Е) қабілет.

 

280.А. Е. Личко бойынша шектен тыс ашуланшақтықтың негізгі белгілері сағыныш, қорқыныш, ыза, бірбеткей, өкпелегіш, қатігездік, дау-дамай

А) циклоиттардың

В) шизоидтардың

С) психастениктердің

D) эпилептоидтардың

Е) истериодтардың

 

281.Мінездің дамуына өзіне тән емес мынадай варианттары акцентуация болады:

А) көңіліне алу

В) қабілеттің әлеуметтіқ адаптацияға төмендеуі

С) амбиваленттік жағдайдың доминанттық формадағы қажеттілік мотивация сферасының бұзылуы

D) қабілеттің әлеуметтік адаптацияда артылуы

Е) психопатиялық қауіп-қатер

 

282.Жинақылық, ұқыптылық – бұл:

А) жеке тұлғаның заттарға деген қатынасын сипаттайды

В) басқаларға деген қатынастың көрінісі

С) адамның өз-өзіне деген қатынасының жүйесі

D) іс-әрекетке деген қатынас

Е) қарым-қатынастағы көрініс

 

283.Жеке тұлғаның қарапайымдылық, өзін-өзі сынға алу, эгоистік белгілері жеке тұлға қатынасын сипаттайды:

А) адамдарға

В) іс- әрекетке

С) жеке және қоғамдық жауапкершілікке

D) өзіне

Е) заттарға

 

284.Тұлғалық ерік сапасына жатпайды?

А) мақсаттылық

В) табандылық

С) қайсар

D) дербестілік

Е) икемділік

 

285.Әрбір іс-әрекет түріне қаңдай да бір қабілеттің бар болуы дәлел болады

А) оқытудың төменгі типінің іс- әрекетпен сәйкестігі

В) бұл іс- әрекеттің орындалуы үлкен энергетикалық шығын

С) іс- әрекеттің өзіндік ерекшеліктерінің жеке дара орындалуы

D) байланыстың бағыттылықпен үйлеспеуі

Е) іс-әрекетте берік қызығушылықтың жоқ болуы

 

286.Қабілет дегеніміз – бұл:

А) Жеке тұлғаның индивидуальдық ерекшеліктері.

В) нышан.

С) эффект.

D) білім, дағды, ебедейлік.

Е) данышпандылық.

 

287.Адамдардың индивидуальдық қабілеттерінен білімдері, дағды мен ебедейліктері қалыптастыруының және іс-әрекет жетістіктерінің байланысын:

А) темперамент.

В) мінез.

С) қабілет.

D) талант.

Е) мұрат.

 

288.Қабілеттің табиғи негізі болмайтын:

А) түрткілер.

В) психологиялық ерекшеліктер.

С) бас миының кіші құрылысы.

D) темпераменттің типі.

Е) БНД типі.

 

289.Психиканың туа біткен қасиеттеріне не жатады?

А) дағдылар.

В) түрткілер.

С) іскерлік.

D) мінез.

Е) қабілеттер.

 

290.Табиғи қабілеттердің дамуы және қалыптасуы қалай аталады?

A) дарынды

B) талант

C) бейімділік

D) нышанды

E) қызығушылығы бар

291.

Қабілеттер ажыратылады:

А) актив және пассив.

В) ерікті және еріксіз.

С) ішкі және сыртқы.

D) потенциалды және актуальды.

Е) күшті және әлсіз.

292.

Өндірісте және ұжымның мүмкінділігін қамтамасыз етуді басқару қабілетінің түрі:

А) жалпы.

В) арнайы.

С) шығармашылық.

D) коммуникативтік.

Е) ұйымдастырушылық.

 

293.Р. С. Немов қарым-қатынасқа қабілеттілікті қалай жүйелейді?

А) табиғи.

В) әлеуметтік-сертті.

С) тәжірибелік.

D) теориялық.

Е) лингвистік.

294.

Адам қабілеттерінің жоғары деңгейде дамуы барлық іс-әрекет жетістіктеріне жеткізеді:

А) талант.

В) ұмтылыс.

С) бағдар.

D) қиялдық.

Е) сенімділік.

295.

Заттардың көзге түспейтін ерекшеліктерін байқап алу:

А) елестету.

В) депривация.

С) байқаушылық.

D) перцепция.

Е) иллюзия.

296.

Бір іс-әрекетті орындауға табиғи белсенділігі:

А) жігерлі мінез.

В) талант.

С) данышпандылық.

D) қабілет.

Е) нышан.

297.

Шығармашылық қабілеттің жоғарғы баспалдағы:

А) дарындылық

В) интуиция

С) бірегей

D) нышан

Е) жетістік

298.

Жеке тұлғаның жоғарғы баспалдақтағы шығармашылық қабілеттерінің белгілі бір сферада өмір іс -әрекетінде көрініс беруі

А) бірегей

В) интуиция

С) кемеңгер

D) нышан


Е) жетістік

299.

Жоғарғы әрекетті және шығармашылықта қажеттілікті қамтамасыз ететін қабілеттің дамуының жоғарғы деңгейі:

А) нышандар.

В) таланттар.

С) арнайы қызығушылықтар.

D) дарындылық.

Е) бейімділік.

300.

Адамның қандай да бір қабілеттер арқылы ерекше тұлға ретінде көрсететін жоғарғы дамуының деңгейі:

А) генотип.

В) авторитет.

С) альтруизм. D) данышпандылық.

Е) өзін-өзі белсенді ету. 

 Жауаптары: Сұрақнөмірлері

Жауап (A, B, C, D, E)

1

C

2

E

3

B

4

B

5

D

6

A

7

B

8

B

9

A

10

C

11

C

12

E

13

E

14

A

15

A

16

E

17

C

18

B

19

C

20

D

21

C

22

B

23

C

24

С

25

C

26

B

27

C

28

C

29

D

30

D

31

D

32

C

33

E

34

D

35

C

36

D

37

B

38

A

39

Е

40

D

41

B

42

B

43

A

44

C

45

B

46

A

47

A

48

E

49

A

50

E

51

A

52

C

53

B

54

A

55

B

56

D

57

B

58

D

59

D

60

A

61

A

62

C

63

C

64

C

65

E

66

B

67

D

68

A

69

B

70

A

71

C

72

B

73

C

74

B

75

B

76

A

77

B

78

C

79

B

80

E

81

E

82

D

83

B

84

A

85

A

86

B

87

B

88

A

89

E

90

C

91

B

92

C

93

C

94

C

95

D

96

A

97

C

98

B

99

B

100

A

101

B

102

C

103

A

104

B

105

A

106

A

107

E

108

C

109

B

110

B

111

A

112

A

113

E

114

E

115

D

116

E

117

A

118

B

119

B

120

B

121

В

122

C

123

B

124

D

125

C

126

C

127

D

128

С

129

В

130

E

131

С

132

A

133

A

134

D

135

B

136

B

137

Е

138

A

139

C

140

D

141

E

142

С

143

C

144

В

145

А

146

С

147

E

148

A

149

C

150

В

151

В

152

A

153

А

154

E

155

D

156

С

157

E

158

А

159

B

160

E

161

E

162

В

163

E

164

А

165

В

166

С

167

A

168

D

169

В

170

D

171

C

172

D

173

C

174

E

175

D

176

A

177

A

178

E

179

A

180

В

181

В

182

А

183

E

184

D

185

A

186

B

187

B

188

C

189

D

190

A

191

E

192

B

193

С

194

С

195

C

196

B

197

В

198

В

199

C

200

B

201

B

202

A

203

E

204

B

205

D

206

E

207

A

208

В

209

C

210

В

211

D

212

B

213

C

214

C

215

A

216

D

217

В

218

E

219

A

220

D

221

C

222

B

223

C

224

C

225

C

226

A

227

B

228

E

229

A

230

D

231

С

232

А

233

A

234

E

235

D

236

А

237

В

238

D

239

C

240

A

241

A

242

D

243

A

244

D

245

A

246

А

247

А

248

A

249

B

250

B

251

A

252

A

253

B

254

С

255

C

256

C

257

D

258

Е

259

D

260

D

261

E

262

E

263

A

264

А

265

A

266

A

267

В

268

С

269

В

270

D

271

Е

272

C

273

B

274

B

275

В

276

A

277

C

278

C

279

С

280

D

281

D

282

A

283

D

284

D

285

C

286

A

287

С

288

A

289

B

290

D

291

D

292

E

293

B

294

А

295

C

296

E

297

A

298

С

299

B

300

D

Достарыңызбен бөлісу:
Loading...


©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
рсетілетін ызмет
Жалпы ережелер
ызмет стандарты
дістемелік кешені
бекіту туралы
туралы хабарландыру
біліктілік талаптары
кіміні аппараты
жалпы біліктілік
Конкурс туралы
ойылатын жалпы
мемлекеттік кімшілік
жалпы конкурс
Барлы конкурс
білім беретін
ызмет регламенті
республикасы білім
ткізу туралы
конкурс атысушыларына
біліктілік талаптар
атысушыларына арнал
бойынша жиынты
Республикасы кіметіні
идаларын бекіту
облысы кімдігіні
мемлекеттік ызмет
рсетілетін ызметтер
Конкурс ткізу
стандарттарын бекіту
дебиеті маманды
мемлекеттік мекемесі
дістемелік сыныстар
дістемелік материалдар
Мектепке дейінгі
ауданы кіміні
конкурс туралы
рметті студент
жалпы білім
облысы бойынша
мыссыз азаматтар
Мемлекеттік кірістер
мектепке дейінгі
Конкурс жариялайды
дарламасыны титулды
білім беруді
дістемелік кешен
разрядты спортшы
ызметтер стандарттарын
мелетке толма
аласы кіміні
директоры бдиев

Loading...