Практикалық жұмыс №1 Тақырыбы: Айнымалылармен жұмыс. Енгізу және шығару. Өрнектер. Сызықтық алгоритмдербет21/25
Дата09.06.2022
өлшемі1.03 Mb.
#267232
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25
Байланысты:
Практикалық жұмыс С тен
кітап тізім, переплёт, ~$ҚМЖ, биологияотв, биологияотв, Сақталу заңдары, Сақталу заңдары, Тұлғаны дамыту, қалыптастыру, тəрбиелеу факторларының өзара байланысы, Мат лекция 6 (1), Мат лекция 6 (1), 3 лекция, ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫҚ ТЕҢДЕУЛЕР
Программа листингісі
#include
#include
#include
#include
#include
#include
class PGF{
double a[4][2], n, ax, ay, axn,ayn,axn1,axn2,ayn1,ayn2, cx, cy, i;
double r;
int nf;
public:
void Vibor();
void Vvod();
void Perem();
void Izm_raz();
void Vrash();
void Vivod();
};
void main()
{ PGF a;
clrscr();
a.Vibor();
a.Vvod();
a.Vivod();
a.Perem();
a.Vivod();
a.Izm_raz();
a.Vivod();
a.Vrash();
a.Vivod();
}
//выбор фигуры
void PGF::Vibor()
{
cout<cout<<"Выберите фигуру: круг-1, квадрат-2, прямоугольник-3";
cout<cin>>nf;
}
//создание
void PGF::Vvod()
{
if (nf==1)
{ cout<cout<<" cx=";cin>>cx;cout<<" cy=";cin>>cy;cout<<" r=";cin>>r;
cout<}
if (nf==2)
{
cout<cout<<"Координаты центра:\n cx=";cin>>cx;
cout<<" cy=";cin>>cy;
cout<<"Вектор от центра до вершины:\n";
cout<<" ax=";cin>>ax;cout<<" ay=";cin>>ay;
}
if (nf==3)
{
cout<cout<<"Координаты центра:\n cx=";cin>>cx;
cout<<" cy=";cin>>cy;
cout<<"Вектор от центра до вершины:\n";
cout<<" ax=";cin>>ax;cout<<" ay=";cin>>ay;
}
}
//вывод
void PGF::Vivod()
{
cout<<"Параметры фигуры";
cout<if (nf==1)
{cout<cout <cout<<"Смещение по X= ";cin>>sx;
cout<<"Смещение по Y= ";cin>>sy;
cx=cx+sx;cy=cy+sy;
ax=ax+sx;ay=ay+sy;
}
//изменение размеров
void PGF::Izm_raz()
{
double s,Ax,Ay,Bx,By,Cx,Cy,k,d,AB,BC;
if (nf==1)
{
cout<<"Коэффициент изменения радиуса круга= ";
cout<cin>>k;
r=r*k;
}
if (nf==2)
{
cout<<"Коэффициент изменения расстояния до вершины квадрата= ";
cout<cin>>k;
ax=ax-cx;
ay=ay-cy;
ax=ax*k;
ay=ay*k;
ax=ax+cx;
ay=ay+cy;
}
if (nf==3)
{
cout<<"Коэффициент изменения расстояния до вершины прямоугольника= ";
cout<cin>>k;
ax=ax-cx;
ay=ay-cy;
ax=ax*k;
ay=ay*k;
ax=ax+cx;
ay=ay+cy;
}
}
void PGF::Vrash()
{ double f,co,si;
cout<<"Угол поворота фигуры ";
cin>>f;
f=f*M_PI/180;
if(nf==2 || nf==3)
{
ax=ax-cx;
ay=ay-cy;
co=cos(f);
si=sin(f);
axn1=ax*co;
axn2=ay*si;
axn=axn1-axn2;
ayn1=ax*si;
ayn2=ay*co;
ayn=ayn1+ayn2;
ax=axn+cx;
ay=ayn+cy;
}
}
Программа мәтіні
Выберите фигуру: круг-1, квадрат-2, прямоугольник-3
1
Введите параметры круга cx=0 cy=0 r=3
Параметры фигуры
cx=0 cy=0 r=3
Введите координаты смещения фигуры
Смещение по X= 2
Смещение по Y= 3
Параметры фигуры
cx=2 cy=3 r=3
Коэффициент изменения радиуса круга=2
Параметры фигуры
cx=2 cy=3 r=6
Угол поворота фигуры 6
Параметры фигуры
cx=2 cy=3 r=6
Выберите фигуру: круг-1, квадрат-2, прямоугольник-3
2
Введите параметры квадрата
Координаты центра:
cx=2 cy=3
Вектор от центра до вершины:
ax=4 ay=5
Параметры фигуры
cx=2 cy=3 ax=4 ay=5
Введите координаты смещения фигур
Смещение по X= 1
Смещение по Y= 2
Параметры фигуры
cx=3 cy=5 ax=5 ay=7
Коэффициент изменения расстояния до вершины квадрата=
0.5
Параметры фигуры
cx=3 cy=5 ax=4 ay=6
Угол поворота фигуры 90
Параметры фигуры
cx=3 cy=5 ax=2 ay=6
Выберите фигуру: круг-1, квадрат-2, прямоугольник-3
3
Введите параметры прямоугольника
Координаты центра:
cx=4 cy=1
Вектор от центра до вершины:
ax=3 ay=6
Параметры фигуры
cx=4 cy=1 ax=3 ay=6
Введите координаты смещения фигуры
Смещение по X= 0
Смещение по Y= -4
Параметры фигуры
cx=4 cy=-3 ax=3 ay=2
Коэффициент изменения расстояния до вершины прямоугольника=
1
Параметры фигуры
cx=4 cy=-3 ax=3 ay=2
Угол поворота фигуры 180
Параметры фигуры
cx=4 cy=-3 ax=5 ay=-8

Негізгі әдебиеттер:

 1. Культин Н.Б. Turbo Pascal в задачах и примерах. –СПб: БХВ-Петербург, 2003

 2. Зуев Е.А. Turbo Pascal Практическое программирование. –М.: ПРИОР, 1999

 3. Гусева А.И. Учимся программировать: Pascal 7.0. Задачи и методы их решения. –М., 1999

 4. Епанешников А., Епанешников В. Программирование в среде Turbo Pascal 7.0. –М.: ДИАЛОГ-МИФИ, 2000

 5. Юркин А.Г. Задачник по программированию. –СПб.:Питер, 2002

 6. Немнюгин С.А. Turbo Pascal: практикум. –СПб.: Питер, 2000

 7. Балабекова М.Ж. Технология и сопровож­дение ПО, 2009ж. Байтерек Алматы қаласы

 8. Фаронов В.В. Турбо-Паскаль 7.0. Начальный курс. Учебное пособие. –М.: Нолидж, 2004

 9. Марченко А.И., марченко Л.А. Программирование в среде Turbo Pascal 7.0. Киев: ВЕУ, 2000

 10. Федоренко Ю. Алгоритмы и программы на Turbo Pascal. Учебный курс. –СПб: Питер, 2001

 11. irbis.vkgu.kz/portal/downloads/po5 d6f98.pptПрактикалық жұмыс №12

Тақырыбы: Комплесті сандарды ұсынуға арналған классты сипаттайтын программа құру

Жұмыстың мақсаты: Студенттермен класстар жайында зертханалық есептер шығару, есептер шығару барысында алған білімдерін қолдану дағдыларын қалыптастыру.


Жұмыс барысы:


Есеп шарты
Комплесті сандарды ұсынуға арналған классты сипаттайтын программа құрыңыз. Комплексті сандарды қосу, алу, көбейту амалдарын орындауды қамтамасыз етіңіз. Осы класстар орындалатын программа құрыңыз. Программада класс әдістерін тексеретін меню болуы керек.
Жұмыс алгоритмі
Slog() – екі комплексті санды қосу,
Umnog() – екі комплексті санды көбейту,
Vich() – екі комплексті санды азайту.
Программа листингісі
#include
#include
#include
class Komp_ch{
int a,b;
public:
void Vvod();
void Slog();
void Umnog();
void Vich();
};
void Komp_ch::Vvod()
{
cout<<"vvedite deistvitelnuu chast chisla";
cout<cin>>a;
cout<<"vvedite mnimuu chast chisla";cout<cin>>b;
cout<cout<< a<<"+i*"<< b;cout<}
void Komp_ch::Slog()
{int t,d,x,z;
cout<<"vvedite deistvitelnuu chast pervogo chisla";
cout<cin>>t;
cout<<"vvedite mnimuu chast pervogo chisla";cout<cin>>d;
cout<cout<<"vvedite deistvitelnuu chast vtorogo chisla";
cout<cin>>x;
cout<<"vvedite mnimuu chast vtorogo chisla";cout<cin>>z;
a=(t+x);
b=(d+z);
cout<<"slogenie ravno";
cout<cout<< a<<"+i*"<< b; cout<}
void Komp_ch::Umnog()
{
int t,d,x,z;
cout<<"vvedite deistvitelnuu chast pervogo chisla";
cout<cin>>t;
cout<<"vvedite mnimuu chast pervogo chisla";cout<cin>>d;
cout<cout<<"vvedite deistvitelnuu chast vtorogo chisla";
cout<cin>>x;
cout<<"vvedite mnimuu chast vtorogo chisla"; cout<cin>>z;
a=(t*x-d*z);
b=(t*z+d*x);
cout<<"umnogenie ravno";cout<cout<< a<<"+i*"<< b;cout<}
void Komp_ch::Vich()
{
int t,d,x,z;
cout<<"vvedite deistvitelnuu chast pervogo chisla";
cout<cin>>t;
cout<<"vvedite mnimuu chast pervogo chisla";cout<cin>>d;
cout<cout<<"vvedite deistvitelnuu chast vtorogo chisla";
cout<cin>>x;
cout<<"vvedite mnimuu chast vtorogo chisla";cout<cin>>z;
a=(t-x);
b=(d-z);
cout<<"vichitanie ravno";cout<cout<< a<<"+i*"<< b;cout<}
void main()
{ Komp_ch c;int v;
v=1;
while(v!=0)
{
cout<cout<<"1-vvod chisla";cout<cout<<"2-slogenie chisel"; cout<cout<<"3-umnogenie chisel";cout<cout<<"4-vichitanie chisel";cout<cout<<"0-vihod";cout<cin>>v;
if (v==1)
{
c.Vvod();
}
if (v==2)
{
c.Slog();
}
if (v==3)
{
c.Umnog();
}
if (v==4)
{
c.Vich();
}
} }


Программа мәтіні
Тест:
1-vvod chisla
2-slogenie chisel
3-umnogenie chisel
4-vichitanie chisel
0-vihod
1
vvedite deistvitelnuu chast chisla
2
vvedite mnimuu chast chisla
3
chislo ravno 2+i*3
1-vvod chisla
2-slogenie chisel
3-umnogenie chisel
4-vichitanie chisel
0-vihod
2
vvedite deistvitelnuu chast pervogo chisla
2
vvedite mnimuu chast pervogo chisla
3
vvedite deistvitelnuu chast vtorogo chisla
-5
vvedite mnimuu chast vtorogo chisla
7
slogenie ravno
-3+i*10
1-vvod chisla
2-slogenie chisel
3-umnogenie chisel
4-vichitanie chisel
0-vihod
3vvedite deistvitelnuu chast pervogo chisla
3vvedite mnimuu chast pervogo chisla
-4vvedite deistvitelnuu chast vtorogo chisla
9 vvedite mnimuu chast vtorogo chisla
6 umnogenie ravno
51+i*-18
1-vvod chisla
2-slogenie chisel
3-umnogenie chisel
4-vichitanie chisel
0-vihod
4vvedite deistvitelnuu chast pervogo chisla
6vvedite mnimuu chast pervogo chisla
9vvedite deistvitelnuu chast vtorogo chisla
7vvedite mnimuu chast vtorogo chisla
10vichitanie ravno
-1+i*-1


Негізгі әдебиеттер: 1. Культин Н.Б. Turbo Pascal в задачах и примерах. –СПб: БХВ-Петербург, 2003

 2. Зуев Е.А. Turbo Pascal Практическое программирование. –М.: ПРИОР, 1999

 3. Гусева А.И. Учимся программировать: Pascal 7.0. Задачи и методы их решения. –М., 1999

 4. Епанешников А., Епанешников В. Программирование в среде Turbo Pascal 7.0. –М.: ДИАЛОГ-МИФИ, 2000

 5. Юркин А.Г. Задачник по программированию. –СПб.:Питер, 2002

 6. Немнюгин С.А. Turbo Pascal: практикум. –СПб.: Питер, 2000

 7. Балабекова М.Ж. Технология и сопровож­дение ПО, 2009ж. Байтерек Алматы қаласы

 8. Фаронов В.В. Турбо-Паскаль 7.0. Начальный курс. Учебное пособие. –М.: Нолидж, 2004

 9. Марченко А.И., марченко Л.А. Программирование в среде Turbo Pascal 7.0. Киев: ВЕУ, 2000

 10. Федоренко Ю. Алгоритмы и программы на Turbo Pascal. Учебный курс. –СПб: Питер, 2001

 11. irbis.vkgu.kz/portal/downloads/po5 d6f98.ppt

Практикалық жұмыс №13


Тақырыбы: Стекті құратын классты сипаттау.

Жұмыстың мақсаты: Студенттермен класстар жайында зертханалық есептер шығару, есептер шығару барысында алған білімдерін қолдану дағдыларын қалыптастыру.


Жұмыс барысы:

Есеп шарты


Стекті құратын классты сипаттау. Темір жолда Т-бейінді сұрыптауды модельдеуде құрылатын прогоамма жазыңыз. Программа құрамды екі бағытқа бөлу керек, ол екі вагоннан тұруы тиіс (әрбір бағытқа вагоннын бір типі құрылады). Құрамды файлдан және пернетақтадан құру мүмкіндігін қарастыру.
Жұмыс алгоритмі
1) тип – жұп сандар,2) тип – тақ сандар.
1. Стекті файлдан толтыру;
2. Пернетақтадан толтыру;
3. Стектің мазмұнын қарау;
4. Стектің мазмұнын бөлу;
5. Жұп сандардан тұратын массивті қарау;
6 Жұп сандардан тұратын массивті қарау;
1. Файл құрылады. Кездейсоқ жағдаймен стектелген берлігнедер оған теріледі. Берілгендер енгізілген кейін файлдан стекке жазылады.
2. Берілгендер пернетақтадан енгізіліп, бірден стекке жазылады.
3. Экранға стек мазмұнын шығару.
4. Стектің мазмұнын бөлу: chet және nechet. Бұл кезде қандай-да массивке жазылған элемент стектан жойылады. Осы амалдан кейін стекте берілгендер қалмайды.
5. chet массивін экранға шығару.
6. nechet массивін экранға шығару.
Программа листингісі
#include
#include
#include
#include
#include
#include
class Stek{
int m[100],chet[100],nechet[100],n,kch,kn;
public:
void iz_fail();
void s_klav();
void prosm();
void razdelenie();
void prosm_chet();
void prosm_nechet();
};
void main()
{ Stek s;int vibor;
randomize();
clrscr();
while (vibor!=7)
{
cout<<"\n"<cout<<"Выберите нужный пункт меню:";cout<cout<<"\n1. Заполнить стек из файла;";cout<cout<<"2. Заполнить с клавиатуры;";cout<cout<<"3. Просмотреть содержимое стека;";cout<cout<<"4. Разделение содержимого стека;";cout<cout<<"5. Просмотреть массив из четных данных;";cout<cout<<"6. Просмотреть массив из нечетных данных;";cout<cout<<"7. Закончить выбор пунктов меню.";cout<cout<<"\n";
cin>>vibor;
switch (vibor)
{
case 1:{s.iz_fail();break;}
case 2:{s.s_klav();break;}
case 3:{s.prosm();break;}
case 4:{s.razdelenie();break;}
case 5:{s.prosm_chet();break;}
case 6:{s.prosm_nechet();break;}
case 7:{break;}
default:{cout<<"Такого пункта меню нет!"<}
}
}
void Stek::iz_fail()
{FILE *f;int a,i;
f=fopen("s", "wb");
cout<<"Заполнение файла данными -";
cout<cout << "Введите количество элементов: ";
cin >> n;
for (i=1; i<=n; i++)
{ //cout << "Значение элемента: ";
//cin>>a;
a=random(50)-25;
fwrite(&a, sizeof(int), 1, f);
}
fclose(f);
f=fopen("s", "rb");
i=0;
while (fread(&a,sizeof(int),1,f))
{
m[i]=a;
i++;
}
fclose(f);
cout<};
void Stek::s_klav()
{ int i,a;
cout << "Введите количество элементов: ";
cin >> n;
for (i=1; i<=n; i++)
{ cout << "Значение элемента: ";
cin>>a;
//a=random(50)-25;
m[i-1]=a;
} }
void Stek::prosm()
{ int i;
if (n==0) cout<<"Элементов в стеке нет!";
else
{
cout<<"Содержимое стека на данном этапе:";cout<for (i=0; icout<<"Просмотр выполнен!!!"<} }
void Stek::razdelenie()
{int i;
if (n==0) cout<<" Элементов в стеке нет!";
else
{
i=n-1;
kch=0;
kn=0;
while (i>=0)
{
if (m[i]%2==0) {chet[kch]=m[i];kch++;n--;}
else {nechet[kn]=m[i];kn++;n--;}
i--;
}
cout<<"Разделение выполнено!!!"<} }
void Stek::prosm_chet()
{int i;
if (kch==0) cout<<"Элементов в массиве нет!";
else
{
cout<<"Содержимое массива четных чисел:"<for (i=0; i{
cout<} } }
void Stek::prosm_nechet()
{int i;
if (kn==0) cout<<" Элементов в массиве нет!";
else
{
cout<<" Содержимое массива нечетных чисел endl;
for (i=0; i{
cout<} }
}
Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
бағдарламасына сәйкес
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Реферат тақырыбы
жиынтық бағалауға
сәйкес оқыту
арналған тапсырмалар
Қазақстан республикасы
білім беретін
оқыту мақсаттары
бағалау тапсырмалары
рсетілетін қызмет
Жалпы ережелер
жиынтық бағалаудың
республикасы білім
бекіту туралы
тоқсанға арналған
Қазақстан тарихы
Қазақстан республикасының
мерзімді жоспар
арналған жиынтық
қызмет стандарты
болып табылады
жалпы білім
арналған әдістемелік
бағалаудың тапсырмалары
Мектепке дейінгі
оқыту әдістемесі
Қазақ әдебиеті
нтізбелік тақырыптық
пәнінен тоқсанға
Зертханалық жұмыс
Инклюзивті білім
Әдістемелік кешені
республикасының білім
білім берудің
туралы жалпы
Қазақстанның қазіргі
Қысқа мерзімді
Жұмыс бағдарламасы
қазақ тілінде
қазіргі заман
туралы хабарландыру
атындағы жалпы