Политехникалық институттың директоры, а-ш.ғ. д.,профессорбет1/4
Дата10.09.2017
өлшемі0.54 Mb.
#20058
  1   2   3   4
ҚОРҚЫТ АТА АТЫНДАҒЫ ҚЫЗЫЛОРДА МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ


Бекітемін

Политехникалық институттың директоры, а-ш.ғ.д.,профессор

__________ Шомантаев А.Ә.

«____» ________2012ж.

5В070300 – «Ақпараттық жүйелер» мамандығы

бойынша оқу бағдарламасының

АҚПАРАТТЫҚ ПАКЕТІ


Кафедра мәжілісінде бекітілген

№__ хаттамасы, «____» ________2012ж.

Кафедра меңгерушісі, п.ғ.к.,аға оқытушы

__________ Остаева А.Б.

ҚЫЗЫЛОРДА, 2012
050703 – «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
Берілетін дәреже: Бакалавриаттың білім беру бағдарламаларын меңгерген және қорытынды мемлекеттік аттестациядан өткен тұлғаларға 050703 – «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша ақпараттық жүйелер бакалавры академиялық дәрежесі беріледі.

Оқу деңгейлері (сатылары): бакалавриат

Бағдарламаларға қабылдау жөніндегі талаптар: өз ЖОО-да бір академиялық кезеңді аяқтауы, оның ішінде оқу үлгерімі «А», «А-», «В+», «В», «В-» болуы, шет тілін еркін меңгеруі және т.б.

Бағдарламалардың білім беру және кәсіби мақсаттары/ оқуды одан әрі жалғастыру мүмкіндігі: отандық және халықаралық еңбек нарығына сай бәсекеге қабілетті бакалавр маманын даярлау. Нақты өндіріс жағдайында және қызмет иерархиясы бойынша болашақ маманның әлеуметтік, экономикалық, кәсіптік қызмет мазмұнын өзгерте алуға қабілеттілігін, біліктілігі мен білімділігін, ондай-ақ еңбек нарығында бәсекеге қабілетті маман болуын, ұйымдастырушылық-басқарушылық құзыреттілігін қамтамасыз ету.

050703 – «Ақпараттық жүйелер» мамандығы бойынша бакалавриат білім беру бағдарламасын аяқтаған соң магистратурада білім алуды жалғастырып, магистр академиялық дәрежесін алуға мүмкіндігі бар.

Пәннің коды, шифры

Пән атауы

Қазақстандық кредит саны

ECTS бойынша
I курс(ИС-11-1)


Жалпы білім пәндері –кредит

18Міндетті компонент

18
КТ 1101

Қазақстан тарихы

3
Inf 1102

Информатика

3
Ale 1104

Әлеуметтану

2
Etd 1105

Экология және тұрақты даму

2
K(O)t 1106

Орыс тілі

6
Saya 1110

Саясаттану

2Базалық пәндер

19Міндетті компонент

9
AG 1201

Алгебра және геометрия

3
Fiz 1202

Физика1

3
Fiz 1203

Физика2

3Таңдау компоненті

10
MT 1201

1.Математикалық талдау

3
AZ 1201

2.Амалдарды зерттеу

OZh 1202

1.Операциялық жүйелер

3
ZhAT 1202

2.Жаңа ақпараттық технологиялар

AlgPT 1203

1.Алгоритмдеу және программалау тілдері

4
ZhDTP 1203

2.Жоғары деңгейлі тілдерді программалау
Кәсіби пәндер

2Міндетті компонент

2
PT 1301

Программалау технологиясы

2Кредит саны(I курс)

39I I курс(ИС-10-1,3,5)


Жалпы білім пәндері –кредит

12Міндетті компонент

11
Fil2111

Философия

3
Etd1105

Экология және тұрақты даму

2
Ale1104

Әлеуметтану

2
ETN2107

Экономикалық теория негіздері

2
KN2109

Құқық негіздері

2Таңдау компоненті

1
Mtikg 2101

1.Мемлекеттік тілде іс-қағаздарын жүргізу

1Базалық пәндер

25Міндетті компонент

13
ITMS 2205

Ықтималдар теориясы және математикалық статистика

2
Fiz 2203

Физика2

3
OZhN 2206

Ақпараттық жүйелерінің негізі

3
ETT 2208

Электр тізбектерінің теориясы

3
Sul 2209

Сұлбатехника

2Таңдау компоненті

12
OZh 2201

1. Операциялық жүйелер

3
ZhAT 2202

2. Жаңа ақпараттық технологиялар

IKG 2203


1. Инженерлік және компьютерлік графика

3
AZhGZh 2204

2. Ақпараттық жүйелердің графикалық жабдықтары

DM 2205

Дискретті математика

3
AN 2217

AUTOCAD негіздері

3Кредит саны(II курс)

37I I I курс(ИС-09-1)


Базалық пәндер

18Міндетті компонент

3
KZhS 3210

Компьютер жүйелерінің сәулеті

3Таңдау компоненті

15
AZhGZh 3208

Ақпараттық жүйелердің графикалық жабдықтары

3
ABT 3209

Автоматты басқару теориясы

3
TA 3211

Тиімділік әдістері

3
IM 3214

Имитациялық модельдеу

3
DZhM 2215

Динамикалық жүйелерді модельдеу

3Кәсіби пәндер

18Міндетті компонент

12
АКАК 3302

Ақпараттық қауіпсіздік және ақпаратты қорғау

3
DВZh 3303

Деректер базасының жүйесі

3
KMN 3304

Компьютермен модельдеу негіздері

3
WT 3305

WEB технологиясы

3Таңдау компоненті

6
EBKB 3302

Экономикадағы берілгендер қорлары және банкілері

3
AZhA 3303

Ақпараттық жүйелерді администрациялау

3Кредит саны(III курс)

36IV курс (ИС-08-1)


Базалық пәндер

6Міндетті компонент

6
OTBZh 4207

Еңбекті қорғау және тіршілік қауіпсіздігі

3
EOP 4211

Экономика және өндірісті ұйымдастыру

3Кәсіби пәндер

11Міндетті компонент

3
КS 4306

Компьютерлік тораптар

3Таңдау компоненті

8
JT 4306

Жобаларды талдау

2
TPBAZh 4307


Технологиялық процестерді басқарудың ақпараттық жүйелері

3
AOA 4309

Ақпаратты өңдеу әдістері

3Кредит саны(IV курс)

17

1 курс
Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Информатика

Пәннің коды: Inf 1102

Пәннің типі: Жалпы білім беру циклі, міндетті компонент

Оқу жылы: 1-оқу жылы

Оқу семестрі: 1

Кредит саны: 3

Дәріс беруші: Остаева А.Б. – педагогика ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы

Курстың мақсаты: студенттердің ақпараттарды алу, түрлендіру, беру, сақтау процестері туралы негізгі білімді сапалы және нақты меңгеруін қамтамасыз ету. Бұл мақсатқа жету қазіргі заманғы қоғамның дамуында ақпараттық технологияның ролі және бүкіл әлемдік ғылыми көріністі қалыптастырудағы ақпараттық процестердің мәнін студенттерге жеткізумен анықталады. Ақпаратты қорғау әдістері, ЭЕМ-дегі локальды және глобальды желілер, ақпараттық процестер және жаңа технологиялар жайында теориялық білім беру; өмірге керекті есептерді шығару үшін компьютерлік техниканың мүмкіншіліктерін сапалы және ұтымды пайдалану; мәтіндік редактор, кестелік процессормен жұмыс істеу мүмкіндіктерін көрсету, деректер қорын құруды және кез-келген қолданбалы программалармен жұмыс жасау.

Деректемелер/пререквизиттері: -

Курстың/пәннің мазмұны: Информатика ғылым жəне техниканың бірлестігі. Қазіргі информатика құрылымы. Ақпарат, оның түрлері мен қасиеттері. Деректерді тасымалдаушылар. Деректермен жұмыс істеу операциялары. Буль алгебрасы. Графтар және ағаштар. Компьютердің логикалық элементтері. Машинаны ұйымдастыру: Фон-Нейман принципі, басқару құрылғылары, командалар жүйелері мен типтері. Енгізу-шығару жəне тоқтату. Компьютер жадысының құрылғысы. Енгізу-шығару құрылғылары. Есепті шешудің стратегиялары және шешімді іздеу. Алгоритмдердің концепциялары мен қасиеттері, алгоритмдерді жүзеге асыру. Блок-схема алгоритмінің графикалық өңделуі. Ақырғы автоматтар. Пост және Тьюринг машиналары. Бағдарламалаудың негізгі конструкциясы. Заманауи қолданбалы бағдарламалық қамтамаларға шолу. Ақпараттарды өңдеу құралдары. Кестелік процессорлар. Баспа жүйелері. Деректер қорын басқару жүйелері. Графикалық редакторлар. Мультимедиялық қосымшалар. Операциялық жүйелердің негізгі концепциялары. Желілер мен телекоммуникациялар. Web-қосымшаларын жасау технологиялары. Ақпараттық қауіпсіздік және оны құрушылар. Антивирустық бағдарламалар. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар. «Электронды үкімет» инфрақұрылымы. Бизнес-үрдістерді талдау және құру технологиялары. Техникалық тапсырмаларды жасау принциптері. «E-Learning» электронды оқыту негізі. Электронды оқыту әдістері. «E-Learning» ортасының негізгі компоненттері. Білімді бағалау әдістемесі. «E-Learning» ортасын құрудың заманауи технологиялары.

Ұсынылатын әдебиет:

1.Новиков Ф., Яценко А. Microsoft Office 2000 в целом. СПБ:БХВ-Санкт-Петербург.2001г.

2.Вильямс Микки. Программирование в Windows 2000г. Энциклопедия пользователя. Издательство «Диа-Софт» - 2000 г.- 640 с.

3.Левин И.Н. ПК для пользователей. Киев: Диалектика, 2000 г.

4.Лавренов С.М. Excel. Сборник примеров и задач. М: Финансы и статистика, 2001 г.

5.Золотова С.И. Практикум по Access, М.: Финансы и статистика, 2001 г.

6.Олифер. Компьютерные сети. М: Финансы и статистика, 2001 г.

7.Симонович С.В. Информатика, Базовый курс. Питер 2001 г.

8.Алексеев А.П. Информатика 2002. Москва 2002 г.

9.Автоматизированные тесты по темам: Операционная система MS-DOS, NC, архиваторы, компьютерные вирусы.Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістері - лекциялық және лабораториялық сабақтар; сабақтарда интерактивті тақталарды қолдану, сұрақ-жауап, лабораториялық сабақтарда компьютерді қолдана отырып, тапсырмалар орындау, тест сұрақтары, презентацияны қолдану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе - 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақша, орысша

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: компьютерлік сыныптар, электронды оқулықтар, кітапхана қоры, интернет жүйесі, интерактивті тақта.

Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Әлеуметтану

Пәннің коды: ALe 1104

Пәннің типі: Жалпы білім беру циклі, міндетті компонент

Оқу жылы: 1-оқу жылы

Оқу семестрі: 1

Кредит саны: 2

Дәріс беруші: Айдарова Ш. – тарих ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы

Курстың мақсаты: Қазіргі қоғамда егеменді, демократиялық, құқықтық мемлекет құру жағдайында қоғам дамуының теориялық негізін меңгермей, азаматтардың білімін, мәдениетін жетілдірмей, қоғамның әлеуметтік өмірі жөнінде толық мәлімет алмай ешқандай қоғамдық прогресс болмайды. Сондықтан осы мақсатта жоғары оқу орындарында әлеуметтану курсын оқыту толық жүзеге асырылуда. Әлеуметтану пәні де Қазақстан Республикасының барлық жоғары оқу орындарында міндетті түрде оқытылатын әлеуметтік гуманитарлық пәндер қатарына қосылады. Әлеуметтану курсының мақсаттары мен міндеттері Қазақстан Республикасының жоғары кәсіптік білім беру мемлекеттік білім стандартына сәйкестендірілген, студенттердің қажетті білім алуына, болашақ мамандардың әлеуметтік өмірдің маңыздылығы мен проблемаларын түсініп, дұрыс шешім қабылдап, ғылыми танымдарын қалыптастыруларына бағытталған.

Деректемелер/пререквизиттері: -

Курстың/пәннің мазмұны: Әлеуметтік білім жүйесіндегі әлеуметтанудың статусы. Әлеуметтік білімінің құрылымы. Макро-микро әлеуметтану. Теориялық және қолданбалы әлеуметтану. Әлеуметтану заңдылықтары мен категориялары. Әлеуметтану әдіснамасы. Әлеуметтанудың бақа әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдармен байланысы. Әлеуметтану тарихының негізгі бағыттары. Әлеуметтанудың қалыптасуындағы негізгі кезеңдер. О.Конт және Э.Дюркгейм - әлеуметтанудың негізін қалаушылар. ХХ ғасырдың әлеуметтануы. Ресейдегі әлеуметтанулық ой-сананың дамуы. Қазақстандағы әлеуметтанудың ой-пікірдің дамуы. Әлеуметтік өмірдің элементтері. Қоғам әлеуметтік жүйе ретінде. Әлеуметтік институттар мен әлеуметтік процестер. Әлеуметтік құрылым және стратификация. Тұлғаның әлеуметтанулық сипаттамалары. Тұлға құрылымы. Девиация және әлеуметтік бақылау. Әлеуметтану процесінің мазмұны, оның негізгі механизмдері. Арнайы әлеуметтанулық теориялар. Білім беру әлеуметтануы. Экономикалық әлеуметтану. Саяси әлеуметтану. Бұқаралық ақпарат әлеуметтануы. Қолданбалы әлеуметтану. Нақты әлеуметтанулық зерттеу жүргізудің әдісі мен техникасы. әлеуметтік зерттеу бағдарламасының құрылымы. Мәліметтерді жинаудың негізгі әдістері және олардың нәтижелерін талдау.

Ұсынылатын әдебиеттер:

1. Икенов А.И., Жүсіпова А.Д. Әлеуметтану негіздері А.: Экономика, 2004 ж.

2. Добренько В.И., Кравченко А.И. Социология М.: 2005 ж.

3. Әбсаттаров Р., Дәкенов М. Әлеуметтану А.: Ғылым, 2003 ж.

4. Әженов.М., Садырова М. Қоғамның әлеуметтік құрылымы А.: Қазақ университеті, 2002 ж.

5.Әлемдік Әлеуметтану антологиясы Алматы, Қазақстан, 2006, 4-том

6.Әлемдік Әлеуметтану антологиясы Алматы, Қазақстан, 2006, 3-том

7.Әлемдік Әлеуметтану антологиясы Алматы, Қазақстан, 2006, 5-томСабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық және практикалық сабақтар; интерактивті әдістер – теориялық қорытынды жасау, сұрақ-жауап, пікірталас, презентация көрсету, интерактивті тақтаны пайдалану.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақша, орысша

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: электронды оқулықтар, кітапхана қоры, интерактивті тақталар, оқу-әдістемелік құралдар.

Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Экология және тұрақты даму

Пәннің коды: Etd 1105

Пәннің типі: Жалпы білім беру циклі, міндетті компонент

Оқу жылы: 1-оқу жылы

Оқу семестрі: 1

Кредит саны: 2

Дәріс беруші: Балықбаева Г.Т.- химия ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы

Курстың мақсаты: Экологияның практикалық және теориялық сұрақтарын болашақ мамандарға бағыт беру, табиғи ресурстарды тиімді пайдалану, табиғатты қорғау, тірі ағзалардың қоршаған ортамен қарым-қатынастарының заңдылықтарын оқытады. Табиғатты пайдаланудың практикалық шараларын ұйымдастыру, аймақтың, елдердің, планетаның экологияны жетілдіру, сонымен қатар қоршаған ортаға адамзаттың әсері және оны жою шаралары; қоршаған ортаға өнеркәсіптік обьектілердің әсерлерін және өнеркәсіптік қалдықтардарды тазарту әдістері; экологиялық қауіпсіздіктің құқықтық негіздерін қарастыру, табиғатты пайдалану сферасында элементарлы білімдер мен дағдыларды жүйеге келтіре білу.

Деректемелер/пререквизиттері: -

Курстың/пәннің мазмұны: Экология ұғымы, экологияның ғылым ретінде қалыптасуы және дамуы. Экологияның мақсаты, міндеттері, зерттеу әдістері. Қазіргі экономикалық және саяси мәселелерді шешуегі экологияның алатын орны және атқаратын ролі. Аутэкология: экологиялық факторлар, оптимум және минимум аймақтары. Дэмэкология: популяция сипаттамалары, флуктуациялар және популяция санының реттелуі. Синэкология: қауымдастықтың торфикалық құрылымы және экологиялық пирамидалар. Экожүйелердің флуктациялары: энергия алмасуы және заттар айналымы, экожүйелердің біртұтастығы және орнықтылығы, экологиялық сукцессиялар. Биоценоз, биогеоценоз, экожүйе туралы түсінік. Құрлықтық және сулық экожүйелердің типтері. Биосфера және ноосфера туралы ілім. Биосфераның тірі заты және оның функциялары. Табиғи ресурстар және табиғатты ұтымды пайдалану. Табиғатты қорғау және қазіргі заманның экологиялық проблемалары. Экологиялық даму проблемалары.

Ұсынылатын әдебиеттер:

 1. Әділов Ж.М. Тұрақты даму және айналадағы орта Алматы, 1998 ж.

 2. Оспанова Г.С., Бозшатаева Г.Т. Экология (оқулық), Алматы, 2002. Экономика

 3. Жатқанбаев Ж.Ж. Экология негіздері. Оқулық, Алматы: «Зият Преес», 2004 ж.

 4. Баешов А.Б. Экология негіздері. Түркістан, Яссауи университеті, 2000 ж.

 5. Банников А.Г., Рустамов А.К. Охрана природы М., Колос 1987 ж.

 6. Молдахметов М., Ғазалиев А.М. және т.б. Экология негіздері (оқулық), Қарағанды, 2002 ж.

 7. Бродский А.К. Жалпы экологияның қысқаша курсы. Оқу құралы – Алматы: Ғылым, 1997 ж. 192 бет.

 8. Демеген А.А. Экология әлемі. Атаулар мен анықтамалар. Алматы: Қазақ университет, 1998 ж.

 9. Бейсенова Ә.С., Шілдебаев Ж.Б., Сауытбаев Г.З. Экология (оқулық). Алматы, «Ғылым» ғылыми баспа орталығы, 2001 ж.

 10. Қазақ тілі терминдерінің салалық ғылыми түсіндірме сөздері: Экология және табиғат қорғау – Алматы: Мектеп АҚҚ, 2002 ж., 392 бет.

 11. Әлімбетов Қ.Ә., Оспанова Г.С., Мейірбеков А.Ұ. Табиғатты пайдалану және қорғау негіздері. Оқу құралы. Алматы, Экономика, 2000 ж.

 12. Асқарова Ұ. Б. Экология және қоршаған ортаны қорғау. Оқулық, Алматы. 2007 ж.

Сабақ беру әдістері: Оқытудың дәстүрлі әдістерілекциялық және практикалық сабақтар; қоршаған ортаның өндірістік қалдықтардан зардап шегуін анықтауда лабораториялық әдістерді қолдану, интерактивті оқыту әдістері, талдамалық әдістер.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақша, орысша

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: электронды оқулықтар, кітапхана қоры, интерактивті тақталар.

Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Орыс тілі

Пәннің коды: К(О)t 1106

Пәннің типі: Жалпы білім беру циклі, міндетті компонент

Оқу жылы: 1-оқу жылы

Оқу семестрі: 1,2

Кредит саны: 6

Дәріс беруші: Кудайбергенова А. С. – педагогика ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы, Дюсенбаева Н.Н. – аға оқытушы

Курстың мақсаты: Орыс тілі курсы жеткілікті түрде тілді меңгерген және екеу ара байланыс жасауды үйретуге негізделген. Бұл курс екі бөлімнен тұрады: түзету курсы, яғни тілді жеткілікті түрде меңгеруге бағытталса, екінші бөлімі студентердің әртүрлі тақырыптарды жетік талдауын үйретеді.

Деректемелер/пререквизиттері: -

Курстың/пәннің мазмұны: Орыс тілін оқыту барысында фонетика, лексика, морфология, синтаксис салалары қамтылады. Грамматика бөлімінде қазақ тілінің фонетикалық, орфоэпиялық, орфографиялық, пунктуациялық нормалары мен негізгі түсініктері беріледі. Сөйлем деңгейінде жай және күрделі сөйлем құрылысындағы субьектілі-предикативтік қатынастар, жай және құрмалас салалас пен құрмалас сабақтас сөйлемдердегі обьективтілік, анықтауыштық, толықтауыштық мәндері ашылады. Лексика саласы бойынша төмендегілер қарастырылады: тура, ауыспалы, көп мағыналы сөздер; амоним, синоним, антоним сөздер; фразеологизмдер; лексикография; жиі қолданылатын сөздер; кәсіби лексика; экономикалық терминдер; ауыз екі сөйлеу лексикасы. Мәтін деңгейінде түрлі тақырыптағы мәтін байланыстарының құралы мен құрылымы, қазіргі қазақ тілінің түрлі стилінің (ғылыми, ауыз екі, көсемсөздік, ресми-іскерлік, көркем әдебиет стильдері) ерекшеліктері негізге алынады. Оқытудағы негізгі ұстаным-үйренушінің күнделікті сөйлеу жағдайында (әлеуметтік-тұрмыстық және кәсіби іскерлік жағдайларда) тілді қарым-қатынас құрал ретінде қолдана алуы. Сондықтан тілді үйрету барысында үйренушілердің сөйлем әрекетінің 4 түрін түрлі типтегі монолог, диалог, полилог құра білуге үйрету, мәтін мазмұнын талдау мен қайта жаңғыртып оқыту арқылы олардың белсенділігін арттыру көзделеді.

Ұсынылатын әдебиеттер:

1.Жаналина Л.К., Мусатаева М.Ш. Практический курс русского языка. - Алматы, 2005 г.

2. Мусатаева М.Ш. Пособие по научному стилю русской речи (финансово-экономический цикл).- Алматы: АГУ им. Абая, 2001 г.

3.Мухамадиев Х.С. Пособие по научному стилю речи. Русский язык. Учебно-методическое пособие. - Алматы, Қазақ университеті, 2006 г.

4.Практический курс русского языка для студентов национальных групп/Под ред. Насыровой М.Р. - Алма-Ата, 1991 г.

5.Городилова Г. Русский язык. Основной курс – М., 1991 г.

6.Тюлебаева М. Русский язык для юристов. Часть 1,2. - Алматы, Изд-во КазГЮА, 2002 г.

7.Шаяхметова Н.К. Русский язык. Обучение научному стилю. Алматы, Қазақ университеті, 2006 г.Сабақ беру әдістері: оқытудың дәстүрлі әдістері – практикалық сабақтар; интерактивті оқыту әдістері, жазбаша сауаттылықты тексеру мен қатемен жұмыс жасау әдістері.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақша, орысша

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: электронды оқулықтар, кітапхана қоры, интерактивті тақталар.

Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Қазақстан тарихы

Пәннің коды: KТ 1101

Пәннің типі: Жалпы білім беру циклі, міндетті компонент

Оқу жылы: 1-оқу жылы

Оқу семестрі: 2

Кредит саны: 3

Дәріс беруші: Әзірбекова А.Ж. – аға оқытушы, Пірманов М.А. - оқытушы.

Курстың мақсаты: студенттерге Қазақстан тарихының ежелгi дәуiрден бастап бүгiнгi күнге дейiнгi тарихымен таныстыра отырып, игерген бiлiмi негiзiнде ертедегi және қазiргi таңдағы күрделi де, қарама-қайшылыққа толы тарихи процесстердiң мәнiн, мазмұнын, адамзат қоғамының қалыптасу процесiн шынайы түрде ашып, ұғындыруға үйрету. Студенттерге қоғамдағы жалпы адамзаттық және ұлттық қатынастардың даму ерекшелiктерiн айқындай отырып, оларды патриоттық және интернационалдық сезiмдерге баулу, Қазақстан Республикасының дүние жүзiлiк деңгейде алатын орнын айқындау. Қазақстан Республикасының жоғары бiлiмдi, бiлiктi маманды қазiргi заманға сәйкес даярлау.

Деректемелер/пререквизиттері: Әлеуметтану

Курстың/пәннің мазмұны: Қазақстан тарихына кіріспе. Қазақстан ежелгі дәуірде Қазақстанның ежелгі тарихы. Палеолит (ежелгі тас ғасыры), Мезолит (орта тас ғасыры), Неолит (жаңа тас ғасыры ). Қола дәуірі. Ерте мемлекеттік құрылымдар. Сақтар. Үйсіндер мен қаңлылар. Ғұндар. Қазақстан орта ғасырларда. Ерте орта ғасыр мемлекеттерi (VI-X ғғ). Түрік қағанаты. Түргештер. Қарлұқтар. Оғыздар. Қимақтар. VI-X ғғ Қазақстанның экономикалық, мәдени өмірі. Дамыған ортағасырдағы мемлекеттер (XIғ –XIIIғ.басы). Қарахандар. Қарақытайлар. Наймандар мен керейлер. Қыпшақтар. XIғ-XIIIғ басындағы Қазақстан экономикасы мен мәдениетінің дамуы. Қазақстан монғол басқыншылығы кезеңінде. Орда. XIV-XVғғ. Ортағасырлық мемлекеттер. Көк Орда және Ақ Орда мемлекеттері. Моғолстан. Көшпелі өзбектер мемлекеті. Ноғай ордасы. Сібір хандығы. Қазақ халқының қалыптасуы. «Қазақ» этнонимі. Қазақ жүздері. XVғ-XVIIIғ басындағы Қазақ хандығы. XIVғ-XVIII ғ басындағы қазақтардың мәдениеті. Жаңа замандағы Қазақстан (XVIII-XXғ. басы). Қазақстан XVIIIғ бірінші ширегінде. Жаңа заман жағдайындағы Қазақстан мен Ресей. Қазақстанда отарлау дәуірінің басталуы. XIXғ – XXғ Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық және саяси дамуы. Қазақстан мәдениеті (XVIII-XX ғ. басы) Қазақстан қазіргі кезеңде. 1917 ж. Қазан төңкерісі және оның алғы шартары. Азамат соғысы – халық қасіреті. (1918-1920ж.ж.) Қазақ Совет мемлекетінің құрылуы. Қазақстандағы «соғыс коммунизмі» саясаты (1918-1921ж., наурыз). Өлкедегі Совет мемлекетінің құрылуы. ЖЭС-тің әлеуметтік-экономикалық нәтижелері. Ауыл шаруашылығын ұжымдастыру – Қазақстан шаруашылығының қасіреті. Индустрияландыру: сипаты, қарқыны, көлемі. Соғыс қарсаңындағы Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық дамуы. Қоғамдық-саяси жағдай. Қазақстан Ұлы Отан соғысы жылдарында. (1941-1949ж.ж.) Қазақстан соғыстан кейінгі жылдарда (1946-53ж.ж.) Хрущев реформалары тұсындағы Қазақстан (1953-64ж.ж.). 1960 жылдардың 2 жартысы мен 1980 жылдың І жартысындағы Қазақстан. «Қазақстанды қайта құру» саясаты (1985-1992). Тәуелсіз Қазақстан. Қазақстан тәуелсіздік жолында. Қазақстанның тәуелсіздігінің жариялануы. Тәуелсіз мемлекеттер достығының құрылуы(ТМД). Қазақстан Республикасының мемлекеттік құрылысы. Экономикалық дамуы. Қоғамдық-саяси даму. Рухани даму. ҚР сыртқы саясаты.

Ұсынылатын әдебиеттер:

1. Қойгелдиев М. Алаш қозғалысы. А., 1995 ж.

2. Нурпейсов Н. Алаш пен Алашорда А., 1990 ж.

3.М.Шоқай таңдамалы шығармалары, І том, 1997-1998 ж.ж. М.Қойгелдиев, Т.Омарбеков. Тарих тағылымы не дейдi. А., 1993 ж.

4. Қозыбаев М. Ақтаңдақтар ақиқаты. А.,1991 ж.

5. Омарбеков Т. 20-30 ж.ж. Қазақстан қасiретi. А., 1997 ж.

6. Қозыбаев М. Қазақстан арсенал фронтта. А., 1970 ж.

Сабақ беру әдістері: оқытудың дәстүрлі әдістері – лекциялық және практикалық сабақтар; оқытудың интерактивті әдістері, слайдтар қолдану, сұрақ-жауап.

Бағалау әдісі: әріптік-рейтингтік жүйе 100 баллдық шкала бойынша, ағымдық бақылау, аралық бақылау, емтихан, қорытынды баға.

Оқу тілі: қазақша, орысша

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай: интерактивті тақталар, кітапхана қоры, электронды ресурстар, оқу-әдістемелік құралдар.

Жеке пәндерді (курстарды, юниттерді) сипаттау
Курстың/пәннің/юниттің атауы: Саясаттану

Пәннің коды: Saya 1110

Пәннің типі: Жалпы білім беру циклі, міндетті компонент

Оқу жылы: 1-оқу жылы

Оқу семестрі: 2

Кредит саны: 2

Дәріс беруші: Әбікенов Ж.О. - аға оқытушы, Таженова К.Б. - оқытушы


Каталог: docs
docs -> Конкурс құжаттамасының көшірмелерін 2012 жылғы 09 сәуір күні сағат 11. 00-ге дейін Астана қаласы, Бейбітшілік көшесі, 4, 618 кабинетінде сағат 00-ден 18. 30-ға дейін немесе
docs -> Жылдар аралығында бюджеттік бағдарламалар бойынша атқарылған ғылыми жұмыстар
docs -> Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 19 шілдедегі №833 қаулысы «Ғылым туралы»
docs -> Педагогикалық технологияны жобалау-дың әдіснамасы. Ақпараттық, инновация-лық, оқыту, педагогикалық технология-лар
docs -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
docs -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
docs -> БАҒдарламасы жоғары кәсішік білім бакалавриат бекггемш
docs -> Бекітемін Өнер, мәдениет және спорт институтының директоры


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
рсетілетін қызмет
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Жалпы ережелер
Қазақстан республикасы
қызмет стандарты
бекіту туралы
жиынтық бағалауға
жиынтық бағалаудың
республикасы білім
тоқсанға арналған
бағалау тапсырмалары
Қазақстан республикасының
арналған тапсырмалар
Реферат тақырыбы
білім беретін
арналған жиынтық
бағдарламасына сәйкес
Әдістемелік кешені
болып табылады
мерзімді жоспар
бағалаудың тапсырмалары
туралы хабарландыру
Қазақстан тарихы
сәйкес оқыту
пәнінен тоқсанға
арналған әдістемелік
республикасының білім
Қазақ әдебиеті
оқыту мақсаттары
Мектепке дейінгі
нтізбелік тақырыптық
қазақ тілінде
Жұмыс бағдарламасы
жалпы білім
оқыту әдістемесі
білім берудің
Республикасы білім
әдістемелік ұсыныстар
Инклюзивті білім
пәнінен тоқсан
туралы анықтама
тақырыптық жоспар
Қысқа мерзімді