ПОӘК 042-18-16 41/02-2013 №1 басылым 18. 09. 2013 жДата10.09.2017
өлшемі54.42 Kb.
#20088

ПОӘК 042-18-16.1.41/02-2013


№1 басылым 18.09.2013 ж.

беттің - шісі
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ


БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ3 деңгейлі СМЖ құжаты

ПОӘК

ПОӘК 042-18-16.1.41/02-2013«Педагогикалық психология» пәнінен студентке арналған пәннің жұмыс оқу бағдарламасы

№1 басылым 18.09.2013 ж.

ПӘННІҢ ОҚУ ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ


«ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ПСИХОЛОГИЯ»

«050503» – «Психология» мамандығына арналған
СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ЖҰМЫС

ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ


Семей

2013

Алғы сөз


1 ҚҰРАСТЫРЫЛДЫ

Құрастырушы Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің “ Психология” кафедрасының аға оқытушысы А. Коңырова

“__13__” _____09_____ 2013 ж.

2 ҚАРАЛДЫ  1. Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің “Психология” кафедрасының отырысында

Хаттама №__1____ «_13_»___09_____ 2013 жыл
Кафедра меңгерушісі ____________ Т. Кунслямова
2.2 ГЗФ оқу-әдістемелік бюросының отырысында талқыланды

Хаттама №__1____ «_17_»____09____ 2013 жыл


ОӘБ төрағасы_________ Ш. Кенесбаева

3 БЕКІТІЛДІ

3.1 Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында мақұлданды және баспаға ұсынылды

Хаттама №__1___ «_18_»____09____ 2013 жыл


ОӘК төрағасы_________ Г. Искакова
4 АЛҒАШ ЕНГІЗІЛДІ №1 басылым 18.09.2013 ж.

Мазмұны
1 Жалпы талаптар

2 Пән мазмұны мен сағат санының бөлінуі 1. Пәнді оқудың әдістемелік нұсқауы

 2. Курс форматы

 3. Курс саясаты

 4. Баға қою саясаты

 5. Әдебиеттер 1. ЖАЛПЫ ТАЛАПТАР
  1. Оқытушы және пән жайлы жалпы мағлұматтар

Қоңырова Арай Абдыхановна, аға оқытушы, психология мамандығы бойынша әлеуметтік ғылымдар магистрі

«Психология» кафедрасы

Байланыс телефондары- тел.: 35-93-89, №1 оқу корпусы, кабинет № 1212

Сабақтың өткізілу орны- аудитория №1209

Берілген пән бойынша кредиттер саны-2


  1. Пәннің қысқаша мазмұны

«Педагогикалық психология» пәні оқыту процесіндегі жас ерекшелігінің психикалық дамуы мен дамыта ерекшеліктерін, білімнің қалыптастыру заңдылықтарын сонымен қатар дағды мен ептілікті қалыптастырады. Бұл кустың негізгі мазмұны - оның өзекті мәселесі оқыту және даму арасындағы өзара байланыс болып табылады. Бұл курстың мазмұны екі бөлім арқылы көрсетілген: оқыту психологиясы және даму психологиясы.  1. Пәннің мақсаты

Гуманитарлық мамандықтардағы студенттердің педагогикалық психология пәнін оқыту мен меңгеруі негізінде ғылыми білімін дамыту, семинар және практикалық сабақтар процесінде педагогикалық психология бөлімі бойынша психологиялық құбылыстарды жүйелі талдау біліктері мен дағдыларын қалыптастыру.


  1. Пәнді оқып-зерттеудің негізгі міндеттері:

 • Психологияның жеке дара өзіндік сала ретінде «Педагогикалық психология» ерекшеліктерін талдау, категориялық құрылымын ашу;

 • Педагогикалық психология қарым-қатынас психологиясының ғылыми-теориялық негіздерін ашып көрсету;

 • Педагогикалық психология - жеке тұлғаны әлеуметтендіру факторы ретінде;

 • Педагогикалық психология қарым-қатынасының мәні, ерекшеліктері

 • Пәнге қызығушылықтарын қалыптастыру;

 • Педагогикалық психология пәнінен алынған білімдер жүйесін тәжірибеде қолдану дағдыларын дамыту
  1. Оқып-зерттеу нәтижесінде студент:

 • Педагогикалық психология пәніне байланысты ұғымдар мазмұнын;

 • Педагогикалық психологияның психология саласын оқып-зерттеудің әдістерін қолдана алуы;

 • Педагогикалық психологияның методологиялық, теориялық және әдістемелік негіздерін;

 • Педагогикалық психология пәніне байланысты шетел, ресей және отандық психологиясының даму тарихын;

 • Педагогикалық психологияның қарым-қатынас психологиясының зерттеуін ұйымдастырудың диагностикасын меңгеру


1.6 Курс пререквизиттері:

1.6.1Жалпы психология,

1.6.2 Жас ерекшелік психологиясы,

1.6.3 Психология тарихы,   1. Әлеуметтану


1.7 Курстың постреквизиті:

1.7.1 Педагогика   1. Жас ерекшелік психологиясы;

   2. Әлеуметтік психология

1.7.4 Гуманитарлық ғылымдар 1. ПӘН МАЗМҰНЫ МЕН САҒАТ САНЫНЫҢ БӨЛІНУІ

Кесте1
Тақырып атауы

Тақырып мазмұны

Сағат саны

Әдебиеттер

Д

СПС

Сөж

Сөжо
1

2

3

4

5

6

7


Педагогикалық психология ғылым ретінде

Педагогикалық психология пәні, мақсат-міндеттері

Педагогикалық психологияның құрылымы

Педагогикалық психологияның қалыптасу кезеңдері


1


8.1.1., 8.1.2., 8.1.3.Педагогикалық психология – зерттеу пәні, міндеттері, құрылымы.

Педагогикалық психология ғылым саласы ретінде.

Педагогикалық психологяның құрылымы

Педагогикалық психологияның арнайы зерттеу әдістері.

1

1,5

4,5

8.1.1., 8.1.2., 8.1.3., 8.1.8.Педагогикалық психология категориялаы мен зерттеу әдістері

Педагогикалық психологияның категориялары

Педагогикалық психологияның зерттеу әдістері1


8.1.1., 8.1.2., 8.1.3., 8.1.7.Қазіргі кезеңдегі білім беру үрдісі

Білім беру көп аспектілі,әлеуметтік институт ретінде. Білім берудің функционалды дамуы. Білім беру мен мәдениеттің байланысы. Оқытудың дәстүрлі және гуманистік парадигмасы принциптері.
1

1,5

4,5

8.1.1., 8.1.2., 8.1.3.Білм беру көпаспектілі феномен ретінде

Білім беру ұғымы

Білім беру түрлері моделдері

Білім беру жүйесінің компоненттері


1


8.1.1., 8.1.2., 8.1.3., 8.1.5.Қазіргі замандағы оқытудың негізгі бағыттары

Қазіргі замандағы оқытудың негізгі бағыттары. В.Оконь бойынша оқытудың көпжақтылығы В.А.Крутецкий бойынша оқытудың проблемалығы деңгейлерінің схамасы. Ойындық модельдың құрылымы.
1

1,5

4,5

8.1.1., 8.1.2., 8.1.3., 8.1.5.Оқыту психологиясының негіздері

Оқыту, оқыту процесі және концепциялары

Оқыту процесінің құрылымы

Оқыту даму проблемалары және оларды шешудегі негізгі бағыттар


1


8.1.1., 8.1.2., 8.1.3., 8.1.6.Білім беру процесінің субъектілері

Білім беру іс-әрекетінің біріккен субъекті. Білім беру іс-әрекеті субъектілерінің мотивациялық аясы. Білім беру процесіндегі субъект іс-әрекетінің пәні. Субъектілердің дамуы және өзін-өзі дамытуы. Субъект қатынастар жүйесінде.
1

1,5

4,5

8.1.1., 8.1.2., 8.1.3., 8.1.6.Оқыту процесіндегі танымдық іс-әрекеттердің дамуы

Оқыту процесіндегі психикалық дамудың негізгі тенденциялары

Оқытуда танымдық процестердің дамуы1


8.1.1., 8.1.2., 8.1.3., 8.1.5., 8.1.6.Үйрету

Үйрету, үйрену ұғымдарының өзара байланысы

Үйрену типтерінің жіктелуі

Үйрену түрлері, деңгейлері және формалары

1

1,5

4,5

8.1.1., 8.1.2., 8.1.3., 8.1.5., 8.1.6.Оқу іс-әрекеті психологиясы

Оқу іс-әрекеті туралы түсінік

Оқу іс-әрекеттінің пәндік мазмұны

Оқыту процесіне әсер ететін психологиялық факторлар


1


8.1.1., 8.1.2., 8.1.3., 8.1.6Оқыту психологиясы

Оқудың жалпы теориясындағы оқу іс-әрекетінің теориясы. Оқу іс-әрекетінің анықтамасы. Оқу іс-әрекетінің негізгі сипаттамалары. Оқу іс-әрекетінің пәндік мазмұны. Оқу іс-әрекетінің сыртқы құрылымы.
1

1,5

4,5

8.1.1., 8.1.2., 8.1.3., 8.1.6., 8.1.8.Білімді, іскерлікті, дағдыны меңгеру процесі

Меңгеру теориясы мәселелері

Білім, іскерлік дағды ұғымдарының өзара байланыстары

Білім түрлері. Олардың педагогикалық-психологиялық негіздері

Дағдыны қалыптастыру деңгейлері1


8.1.1., 8.1.2., 8.1.3., 8.1.7., 8.1.12.Оқу мотивациясы

Мотивация психологиялық категория ретінде. Оқу мотивациясының жалпы сипаттамасы. Оның жүйелі ұйымдасуы.
1

1,5

4,5

8.1.1., 8.1.2., 8.1.3., 8.1.7., 8.1.12.Оқу-іс-әрекеті субъектілерінің жас ерекшелік сипаттамалары

Жас кезеңдерін жіктеу параметрлері

Оқу-ісәрекеті субъектілерінің психологиялық ерекшеліктері1


8.1.1., 8.1.2., 8.1.3., 8.1.4.Әлеуметтік тәжірибені меңгерудің жас ерекшеліктері

Оқушы жас ерекшелік кезеңнің өкілі ретінде. Жас ерекшелік кезеңдерге бөлу – оқу іс-әрекеті субъектерін жеке ыңғайдан қарастыру негізі ретінде.
1

1,5

4,5

8.1.1., 8.1.2., 8.1.3., 8.1.4.Тәрбие психологиясы

Тәрбиенің психологиялық және педагогикалық мәселелері

Тәрбие парадигмасы

Тәрбие түрлері, әдістері, құралдары


1


8.1.1., 8.1.2., 8.1.3., 8.1.9., 8.1.10.Тәрбие психологиясы жеке адамды қалыптастырушы мақсатты процесс ретінде

Тәрбие психологиясының өзекті мәселесі. Тұлғалық қасиеттер қалыптасуның психологиялық механизадері. Оқушылардағы моральдық және дүниетанымдық тәрбиенің алғышарттары. Оқушылардың кәсіби өзіндік анықталуы.
1

1,5

4,5

8.1.1., 8.1.2., 8.1.3., 8.1.9., 8.1.10.Жеке тұлғаны әлеуметтендіру

Әлеуметтендіру. Кезеңдері.

Әлеуметтендіру факторлары.

Әлеуметтендірудің негізгі бағыттары және оқушының жеке тұлғасын қалыптастыру

Әлеуметтендіру институттары1


8.1.1., 8.1.2., 8.1.3., 8.1.17.Психикалық даму және оқыту

Оқушы тұлғасы қалыптасуы мен психикалық дамудың динамикасы және заңдылықтары. Л.С Выготский, Ж.Пиаже, Б. Скиннер, Д.Ж Бруне, П.Я Гальперин, Д.Б Эльконин, В.В Давыдов концепциялары.
1

1,5

4,5

8.1.1., 8.1.2., 8.1.3., 8.1.17.Кәсіби білім беру психологиясы

Кәсіби білім беру психологиясы пәні, міндеттері

Мамандықтардың жіктелуі

Кәсіптену жолдары


1


8.1.1., 8.1.2., 8.1.3., 8.1.13.Кәсіби білім беру психологиясы

Кәсіби білім беру негіздері.

Жоғары сынып оқушыларының кәсіптік анықталу мәселелері

Кәсіптік жарамдылықты анықтау әдістемелері

1

1,5

4,5

8.1.1., 8.1.2., 8.1.3., 8.1.13.Ұстаз психологиясы және мұғалімдік қызмет

Педагогикалық іс-әрекет

Педагогикалық іскерлік

Педагогикалық іс-әрекет стилдері және кәсіби сапалар


1


8.1.1., 8.1.2., 8.1.3., 8.1.14., 8.1.15.Ұстаз психологиясы және мұғалімдік қызмет

Мұғалімнің психологиялық портреті.

Ұстаз біліктілігі.

Мұғалімдік қызметке қойылатын кәсіптік-этикалық талаптар жүйесі.

1

1,5

4,5

8.1.1., 8.1.2., 8.1.3., 8.1.14., 8.1.15.Білім беру процесіндегі қарым-қатынас

Қарым-қатынас – өзара әрекеттесу формасы ретінде

Педагогикалық қарым-қатынастың ерекшеліктері

Қарым-қатынас стилдері


1


8.1.1., 8.1.2., 8.1.3., 8.1.12.Білім беру процесіндегі оқу педагогикалық бірлестік және қарым-қатынас

Қарым-қатынастың жалпы сипаттамасы.

Педагогикалық қарым-қатынас білім беру процесі субъектілерінің өзара әрекетесу формасы ретінде. Әлеуметтік-психологиялық инструментарилер.


1

1,5

4,5

8.1.1., 8.1.2., 8.1.3., 8.1.12.Сабақты психологиялық талдау педагогтың проективті-рефллексивті іскерліктерінің бірліктері ретінде

Сабаққа қойылатын талаптар жүйесі

Сабақты талдау түрлері
1


8.1.1., 8.1.2., 8.1.3., 8.1.8.Сабақты психологиялық талдау педагогтың проективті-рефллексивті іскерліктерінің бірліктері ретінде

Мұғалімнің проективті-рефлексивті іскерлігі.

Педагогикалық-психологиялық талдаудың түрлері мен мазмұны.1

1,5

4,5

8.1.1., 8.1.2., 8.1.3., 8.1.8.Ұстаздың кәсіби құзырлығы

Құзырлық, кәсіби құзырлық ұғымына психологиялық түсінік

Кәсіби құзырлықтың компоненттілік мазмұны1


8.1.1., 8.1.2., 8.1.3., 8.1.14, 8.1.15.Ұстаздың кәсіби құзырлығы

Ұстаздың арнайы кәсіби құзырлығы. Ұстаздың даралық және әлеуметтік кәсіби құзырлығы.
1

1,5

4,5

8.1.1., 8.1.2., 8.1.3., 8.1.14., 8.1.15.

15

15

22,5

67,5

3 ПӘНДІ ОҚЫП-ЗЕРТТЕУ БОЙЫНША ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР

«Педагогикалық психология» пәні бойынша 15 сағат дәріс және 15 сағат практикалық сабақтар жоспарланған. Пән мазмұны болашақ психологтарды таңдаған мамандықтарының қыр-сырларымен, кәсіби іс-әрекеті бағыттарымен таныстырады.

Дәріс, семинар сабақтарында студенттер конспектілеу жұмысымен айналысып, негізгі ойлар мен термин сөздерді жазып отырады. Соңынан оны талдау жұмысымен айналысады.

СӨЖ, СОӨЖ жұмыстары шығармашылық тапсырмалар ретінде түрлі формаларда орындалуы мүмкін. Солардың ішінде кең түрде кездесетіні-реферат.Реферат жазуда не ескеріледі?

 1. Таңдап алған рефераттың тақырыбына қатысты студент кішігірім зерттеулер жасайды. Студент осы алғашқы ғылыми жұмысқа байланысты мәселелерге орай қажетті әдебиеттерге шолу жасаудан бастайды.

 2. Керек жағдайларда оқытушымен кездесіп, керекті кеңестер алғаны абзал.

 3. Реферат жазуда студент негізгі мәселені ажыратуға, тақырыптардың өзара сабақтастығын тануға дағдыланады.

 4. Фактілер, фактілік материалдарды іріктеу және жинақтау негізінде таблицалар, графиктер, схемалар жасалады.

 5. Пайдаланған деректер, материалдар, әдебиеттердің тізімін, қайдан алғанын (сілтеме) қайда, қашан, қандай баспадан жарық көргенін көрсетуі қажет.

 6. Студенттің жазған рефераты аудиторияда талқыланады. Ең алдымен оқытушы қысқаша реферат тақырыбымен, негізгі идеясымен таныстырады. Тақырыпты зерттеуші студент реферат мазмұнын аудиторияда баяндайды, сұрақтарға жауап береді.

Жұмыстың мұндай түрі, формасы, нұсқасы студенттердің танымдық белсенділігін арттырып, алдағы ізденіске құлшындырады.

Рефератты талқылау – шығармашылық жұмыстың бір көрінісі, яғни білімділік, қызығушылық тұрғысынан және тәрбиелік мән-мазмұны зор әрекет, жұмыс. Бұл кезде сөйлеушілер негізгі мәселеден ауытқымай, нақты, тұжырымды ой айтуға көңіл бөлуі тиіс.

Рефератты талқылып, қорытындысын шығару – маңызы зор жауапты сәт, белгілі бір тақырып төңірегінде ғылыми дәйекті тұжырымдар жасап үйрену. Соңында оқытушы реферат жазған студенттің, пікір айтушылардың сөздерін жинақтап, қажетті толықтырулар енгізеді, мәселенің түсініксіз тұстарын анықтап, түзетулер жасайды, толықтырады, өзгертеді.
4 КУРС ФОРМАТЫ

Берілген тақырыпты конспектілеу, талдау

Негізгі талаптар:

 1. Жазып отырған тақырыптан алшақтамай, оның мазмұнын нақты ашуға талпыну;

 2. Әр тақырып бойынша 5-7 негізгі түсініктерді білу.

 3. Артық баяндау, қажетсіз дәлелдемелер мен көп сөзділікке жол бермеу;

 4. СӨЖ, СОӨЖ жұмыстарын жазуда міндетті түрде жоспар болуы және тақырып мазмұнын жоспарға сай рет-ретімен жүйелі баяндауы қажет;

 5. Жұмыс түсінікті, мағыналы, орамды тілмен жазылуы тиіс;

 6. Барлық айтылған ойды жинақтап, тұжырымдап, тиісті қорытынды жасау.


5 КУРС САЯСАТЫ

Студенттерге қойылатын талаптар:

 1. Сабаққа кешікпеу.

 2. Дәрісті босатқан жағдайда өз бетімен материалды келесі сабаққа оқып келу.

 3. Жұмысты тапсыру және кеңес алу мерзімін қатаң сақтау.

 4. Талдау барысында тыңдау және басқалар көзқарасын құрметтеу.

 5. СОӨЖ міндетті түрде қатысып, тапсырманы уақытында орындау.


6 БАҒА ҚОЮ САЯСАТЫ

Аптасына және бақылау түрлері бойынша ұпайлардың қойылуы төмендегі кестеде көрсетілген.«Кәсіптік педагогика және психология негіздері» пәні бойынша ұпайлардың есептелу үлгісі

Кесте 3

Апта

Бақылау түрі

Барлық ұпай

Ескерту

1

2

3

4

1

Практикалық сабақ, СӨЖ,СОӨЖ

5
2

Практикалық сабақ, СӨЖ,СОӨЖ

20
3

Практикалық сабақ, СӨЖ,СОӨЖ

25
4

Практикалық сабақ, СӨЖ,СОӨЖ

30
5

Практикалық сабақ, СӨЖ,СОӨЖ

35
6

Практикалық сабақ, СӨЖ,СОӨЖ

45
7

Практикалық сабақ, СӨЖ,СОӨЖ

501-7 апта бойы барлық аудиториялық сабақтар түрлеріне қатысу

30Рубеждік бақылау-1

60
1-7 апталар бойынша оқыту нәтижелерінің жиынтық ұпайы

300
8

Практикалық сабақ, СӨЖ,СОӨЖ

5
9

Практикалық сабақ, СӨЖ,СОӨЖ

20
10

Практикалық сабақ, СӨЖ,СОӨЖ

20
11

Практикалық сабақ, СӨЖ,СОӨЖ

25
12

Практикалық сабақ, СӨЖ,СОӨЖ

30
13

Практикалық сабақ, СӨЖ,СОӨЖ

30
14

Практикалық сабақ, СӨЖ,СОӨЖ

35
15

Практикалық сабақ, СӨЖ,СОӨЖ

458-15-ші апта бойы барл Практикалық сабақ, СӨЖ,СОӨЖ ық аудиториялық сабақтар түрлеріне қатысу

30Рубеждік бақылау-2

60
8-15 апталар бойынша оқыту нәтижелерінің жиынтық ұпайы

300
Емтиханға берілетін барлық ұпай

400
Академиялық кезең бойынша барлық ұпайлар

1000

8. Негізгі әдебиеттер:

8.1.1 Столяренко Л.Д.Педагогическая психология для студентов вузов. Ростов-на-Дону, 2004

8.1.2 Айсмантас Б.Б. Педагогическая психология. Схемы и тесты. Москва, ВЛАДОС, 2002

8.1.3 Сламбекова Т.С. Педагогикалық психология. Оқу құралы. Семей, 2008

8.1.4 Возрастная и педагогическая психология/ Под ред. А.В.Петровского.М.;1979.

8.1.5 Крутецкий В.А.Основы педагогической психологии.М.,1972

8.1.6 Курс общей, возрастной и педагогической психологии.Вып.3/Под ред.М.В.Гамезо.М.1982.Гл.ХХ

8.1.7 Талызина Н.Ф. Педагогическая психология.М.,1998.

8.1.8 Зимняя А. Педагогикалық психология. А., 2005

8.1.9 Маленкова Л.И. Воспитание в современной школе. М.1999.

8.1.10 Поляков С.Д. Психопедагогика воспитания. М.1996.

8.1.11 Возрастная и педагогическая психология/Под ред. А.В.Петровского.– М.,1981.

8.1.12 Кан-Калик В.А. Учителю о педагогическом общении. – М.,1987.

8.1.13 Климов Е.А. Как выбрать профессию. – М.,1990.

8.1.14 Маркова А.К. психология труда учителя. – М.,1993.

8.1.15 Митина Л.М. Учитель как личность и профессионал. – М.,1994.

8.1.16 Петровский А.В. Новое педагогическое мышление. – М.,1989.

8.1.17 Кон И.С.Ребенок и общество М.1998

8.1.18 Мудрик А.В.Введение в социальную педагогику М,1997
8.2.Қосымша әдебиеттер:

8.2.1.Ә.Алдамұратов. Қызықты психология. А.,1992

8.2.3.В.Богословский ред. Жалпы психология. А.,1980

8.2.4.Т.Тәжібаев. Жалпы психология. А.,1993

8.2.5.Р.С.Немов. Психология. I том. М.,2002

8.2.6.С.Л.Рубинштейн. Основы общей психологии. М.,2005

8.2.7.П.С.Гуревич. Психология. М.,1999

8.2.8.А.Н.Ждан. История психологии: От античности до наших дней. М., 19908.2.9.Гинецинский В.И. Основы теоретической педагогики.СПб.,1992
Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Саясаттанумамандығына арналған «КӘсіби қазақ тілі» пәнінің
umkd -> ПӘннің ОҚу бағдарламасы (силлабус)
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі семей қаласының ШӘКӘрім атындағы мемлекеттік
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі семей қаласының ШӘКӘрім атындағы мемлекеттік
umkd -> Доцент Ж. Ш.Әбіш Іскерлік әлемі. Экономикалық терминология негіздері. Сөздің дәлдігі. Тақырыптың тірек сөздері
umkd -> Анкета көмегімен жаппай мәлімет жинау әдісі
umkd -> «ветеринариялық санитариядағЫ Ғылыми зерттеу негіздері»


Достарыңызбен бөлісу:
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
рсетілетін қызмет
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Жалпы ережелер
Қазақстан республикасы
қызмет стандарты
бекіту туралы
жиынтық бағалауға
жиынтық бағалаудың
республикасы білім
тоқсанға арналған
бағалау тапсырмалары
Қазақстан республикасының
арналған тапсырмалар
Реферат тақырыбы
білім беретін
арналған жиынтық
бағдарламасына сәйкес
Әдістемелік кешені
болып табылады
мерзімді жоспар
бағалаудың тапсырмалары
туралы хабарландыру
Қазақстан тарихы
сәйкес оқыту
пәнінен тоқсанға
арналған әдістемелік
республикасының білім
Қазақ әдебиеті
оқыту мақсаттары
Мектепке дейінгі
нтізбелік тақырыптық
қазақ тілінде
Жұмыс бағдарламасы
жалпы білім
оқыту әдістемесі
білім берудің
Республикасы білім
әдістемелік ұсыныстар
Инклюзивті білім
пәнінен тоқсан
туралы анықтама
тақырыптық жоспар
Қысқа мерзімді