ПОӘК 042-18 112/01-2014 №1 Баспа 29. 08. 2014 жДата10.09.2017
өлшемі232.5 Kb.
#20068

ПОӘК 042-18-4.1.-112/01-2014

№ 1 Баспа 29.08.2014 ж.

Бет беттенҚазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті3 деңгейлі СМЖ құжат

ПОӘК

ПОӘК 042-18-4.1.-112/01-2014«Банктік қадағалау» пәні бойынша оқытушыға арналған пәннің бағдарламасы

Баспа № 1 29.08.2014ж.


5В050900 «ҚАРЖЫ» МАМАНДЫҒЫ ҮШІН

« БАНКТІК ҚАДАҒАЛАУ»

ПӘНІНІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ


ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ


Семей

2014


Алғы сөз
1. ҚҰРАСТЫРЫЛДЫ:

Құрастырушы:____________ «29»_08_2014ж. Шакаримова Г.М.

2. ТАЛҚЫЛАНДЫ:

2.1. Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің «Қаржы» кафедрасының отырысында талқыланды және бекітілді


Хаттама № 1 29.08.2014 ж
«Қаржы» кафедрасының меңгерушісі, э.ғ.к., доцент ____________С.Ж. Ибраимова
2.2. Экономика, құқық және гуманитарлық ғылымдар факультетінің оқу-әдістемелік бюросының отырысында мақұлданды
Хаттама №1 09.09.2014ж
Оқу-әдістемелік бюросының төрағасы __________ С.Х. Тойкин

3. БЕКІТІЛДІ:

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында бекітілді және басылымға жіберуге ұсынылды
Хаттама № 1 11.09.2014 ж

ОӘК төрайымы, оқу-әдістемелік жұмыстар бойынша

проректор_____________ Г.К.Искакова
4. АЛҒАШ РЕТ ЕНГІЗІЛДІ


Мазмұны

1.

Пайдалану саласы

4

2.

Нормативтік сілтемелер

4

3.

Жалпы ережелер

4

4.

Оқу пәнінің (модульдің) мазмұны

5

5.

Студенттердің өздік жұмыстарына арналған тақырыптар тізімі

15

6.

Оқу-әдістемелік карта

16

7.

Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілу картасы

17

8.

Әдебиеттер

18 1. ПАЙДАЛАНУ САЛАСЫ

«Банктік қадағалау» пәні бойынша жұмыс оқу бағдарламасы 5В050900 «Қаржы» мамандығындағы студенттерге арналған. Ол студенттердің курстық мазмұнымен, оның қажеттілігі мен өзектілігімен, курс саясатымен, оқу процессінде студенттер алатын жаңалықтарымен таныстырады.
2. НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР

«Банктік қадағалау» пәнінің оқу-әдістемелік жинағы келесі құжаттардың ұсыныстары мен талаптарына сәйкес осы пән бойынша оқу процесін ұйымдастыру тәртібі өңдеп белгілейді

-5В050900 – «Қаржы» мамандығының Мемлекеттік жалпы білім беру стандарты ҚР МС 23.08.2012 №1080 Қазақстан Республикасының білім және ғылым Министрлігінің Бұйрығымен бекітіліп, қолдануға енгізілген.

-Университет стандарты СТУ 042-РГКП-СГУ-8-2007 «ПОӘЖ әзірлеуге және нысанында келтірілген жалпы талаптар»;

- Құжаттық процедурасы ҚП 042-1.01.-2014 «ПОӘЖ құрылымы және мазмұны».

3. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

3.1. Пән мазмұнының қысқаша сипаттамасы.

«Банктік қадағалау» курсы «Қаржы» мамандығының пәні болып табылады, бұнда банктік қадағалаудың ерекшеліктері оқытылады.

Курсты оқу қажеттілігі нарықтық экономика шарттарындағы банктік жүйенің әрекет етуінің ерекшелігімен шартталған және банктердің қазіргі қоғам инфрақұрылымының маңызды элементтері ретінде көрінуі олардың қызметін ұдайы қадағалау мен аудиторлық тексеруді талап етеді.

Барлық банктерде жүргізілетін қадағалау мен аудит экономикалық дамудың қазіргі кезеңінде банк мүлігінің, ақша қаражаттарының, несиелердің, қорлардың жағдайы мен қозғалысы туралы, кірістер мен шығыстар туралы, банктердің пруденциалды нормативтерді сақтауы туралы сенімді ақпарат ағыны болып табылады.

Банктік қадағалау органдарының мәліметтері бойынша және аудиторлық тексерудің нәтижелері бойынша ұсынылатын берілген ақпарат банкке ғана емес, сонымен қатар құрылтайшыларға, инвесторларға, салық қызметіне қажет.

Курстың негізгі мақсаты - банктердің қызметіндегі банктік қадағалау туралы барлық ақпаратты кешенді, құрылымданған түрде ұсыну, бұл оқу курсын айтарлықтай деңгейде жеңілдетуге мүмкіндік береді.

«Банктік қадағалау» курсын экономикалық «Ақша, несие, банктер», «Банк ісі», «Банктердегі бухгалтерлік есеп және аудит», «Банктік тәуекелдер», «Коммерциялық банктердегі қаржылық талдау» секілді пәндерді оқығаннан кейін игереді.

Бағдарламаға сонымен қатар ұсынылатын әдебиеттер тізімі енгізілген, бұған Қазақстан Республикасының Заңдары, Президент Жарлықтары, ресми материалдар мен нормативті актілер, оқулықтар мен оқу құралдары кіреді.3.2. «Банктік қадағалау» курсын оқытудың негізгі мақсаты мен міндеті болып магистранттардың тек теориялық және әдістемелік аспектілер жайлы білім алуы ғана емес, сонымен қатар магистранттарға коммерциялық банктердің жұмысын объективті түрде бағалауға мүмкіндік беретін банктік қадағалаудың шығармашылық білімін және тәжірибелік дағдыларын беру болып табылады.

3.3. Мамандыққа қатысты курс міндеттері:

 • магистранттардың банктік қадағалаудың негіздерін игеруі;

 • магистранттардың банктік қадағалаумен және банктік операциялар аудитімен байланысты мәселелерді шешуді және тәжірибелік дағдыларды үйренуі;

 • банктік қадағалаудың теориясы мен практикасын түсіну және оның негізгі ережелерін қолдану.

3.4. Пәнді оқудың нәтижесінде студент міндетті:

- қаржы-экономикалық міндеттердің алуан түрін шешу кезінде аналитикалық ойлауды қалыптастыруы және дамытуы;

- банктік қызметті қадағалау мен аудитті жүргізе алу, тексерілген банктік операцияларды талдау және бағасын беруі;

- банктік қадағалау және аудит облысында кәсіби қызығушылық тудыруы;

- алынған теориялық білімдерді іс жүзінде қолдана алуы, Қазақстан Республикасындағы банктік қызметтің жақсаруына мүмкіндік беретін іс-шараларды әзірлеуі;

- банктік қадағалаудың негізгі экономикалық категориялары туралы, банкирлер қызметінің негіздері туралы түсініктерінің болуы.

3.4. Курс пререквизиттері: -Қаржы, Банк ісі

3.5. Курс постреквизиттері: -


3.6 - Оқу жоспарынан көшірме
Кесте 1- Оқу жоспарынан көшірме

Курс

Семестр

Несие

Дәріс

Практ.

сабақ


ОӨЖ

ООӨЖ
Барлығы

Бақылау

түрі


1 (профильдік бағыт)

1

3

30

15

23

67,0

135,0

Емтихан


4. ПӘННІҢ ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ӘРЕКЕТ ЕТУШІ ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАЗМҰНЫ

2-кесте – Пән мазмұны. Сабақ түрлері бойынша сағаттардың бөлінуі
Тақырып атауы және олардың мазмұныСағат саны

Әдебиет

1

2

3

Дәріс сабақтары

Модуль I. Банктік қызметті макроэкономикалық реттеу
Кіріспе. «Банктік қадағалау» курсының пәні, құрылымы және міндеттері.

Тақырып 1. Банктік реттеу мен қадағалаудың мақсаты мен қажеттілігі

Банктік реттеу мен қадағалаудың қажеттілігі. Банктік қадағалаудың әдістері мен тәсілдері. Банктік қадағалау мен бақылауды ұйымдастыру негіздері: заңнамалық актілер және халықаралық банктік комитеттердің ұсыныстары. Банктік қадағалау жүйесі, банктік қадағалауды ұйымдастырудың халықаралық тәжірибесі. Банктік қадағалауды жетілдіруге қойылатын негізгі талаптар.
2

Банковский надзор и аудит /Успанова А. - 2008


Тақырып 2. Ұлттық банк және банктік қызметті реттеудегі оның ролі және мәні

ҚР Ұлттық банкінің банктік қызметті қадағалау мен реттеуді жүргізудегі негізгі қағидалары. Банктік қадағалау департаментінің және оның құрылымдық бөлімшелерінің функциялары. Ірі банктер мен холдингтерге қашықтықтан қадағалауды жүзеге асыратын басқарма. Орта және ұсақ банктерді қадағалау басқармасы, сонымен қатар шетелдік қатысу бар банктерге қадағалау басқармасы. ҚР-дағы банктік қадағалаудың концептуалдық принциптері. ҚР Ұлттық банкінің экономикалық тиімділікті анықтауының әдістемелік көзқарастары.2

Банковский надзор и аудит /Успанова А. - 2008


Тақырып 3. Қазақстан Республикасындағы коммерциялық банктердің қызметін реттеудің құқықтық аспектілері

Ақша-несие қатынастары саласын реттейтін заңнамалық және нормативті актілердің сипаттамасы және олардың жіктелуі. ҚР-дағы банктік қызметті реттейтін негізгі заңнамалық актілер мен ережелер. ҚР Ұлттық банкінің жарғылық капитал мөлшерін, банктердің меншік қаражаттарының жеткіліктігін және басқа да міндетті резервтерді реттеу мәселелері бойынша нормативті-нұсқаулық актілерін әзірлеуі. Тиімді банктік қадағалау, ол неге негізделген. Саналы банктік қадағалау. Құқықтық инфрақұрылымның деңгейлері. Банктік акт. Саясаттағы реттеу ережесі.2

Банковский надзор и аудит /Успанова А. - 2008

.


Тақырып 4. Банктердің міндетті пруденциалды нормативтерді сақтауын банктік қадағалау және аудит жүргізу.

Экономикалық нормативтер, олардың шекті мәндері. Экономикалық нормативтердің нақты мәндерінің Ұлттық банк белгілеген деңгейге сәйкес келуі. Экономикалық нормативтерді бұзғаны үшін санкцияны қолдану айғақтарының болуы, бұзу себептерін және кейінгі кезеңдерде бұзуға жол бермеу мүмкіндіктерін бағалау.

Банк өтімділігін бағалау.

«Ірі» қарызгерлердің ссудалық борышы бойынша банк тәуекелін бағалау. Кепілге несиелерді, кепілдіктерді, несиелердің қайтарылмау тәуекелін сақтандыруды ұсыну есебінен тәуекелді төмендетудің негізділігі.

Экономикалық нормативтерді есептеу кезінде баллмен жіберілетін сипатты қателер. Экономикалық нормативтерді бұзғаны үшін банкке қолданылатын ықпал ету шаралары.


2

Банковский надзор и аудит /Успанова А. - 2008


Тақырып 5. Банктің құрылтайшылық құжаттарын және жарғылық қорды құрудың заңдылығын тексеру.

Банктің құрылтайшылық құжаттарының сипаттамасы және оларды талдау. Банктердің құрылу және әрекет ету тәртібі. Лицензия алу үшін негіздемелер. Банк жарғысы. Әрекет етуші заңнама бойынша барлық міндетті мәліметтердің болуы. Қосымша акциялар шығару кезіндегі банктердің жүзеге асыру тәртібін тексеру. Құрылтайшылық келісімшарт. Акционерлердің салымды құрылтайшылардың уақытша есеп айырысу шотына аударуы үшін негіздемелер. Құрылтайшылық құжаттарға енгізілген барлық өзгерістерді талдау.

Банктің жарғылық қорын қалыптастыру дұрыстығын тексеру тәртібі. Қалыптастыру мерзімдерін сақтау. Құрылтайшылардың қаржылық жағдайы.


2

Банковский надзор и аудит /Успанова А. - 2008


Модуль 2. Банктік қызметті микроэкономикалық реттеу

Тақырып 6. Банктің несиелік портфелін анықтауды қадағалау және аудит жүргізу.

Тіркеу журналында есепті жүргізу дұрыстығы. Несиелік досьені рәсімдеу мен жүргізудің дұрыстығы. Ссудалық шот ашу дұрыстығы мен негізділігін тексеру. Мерзімі кешіктірілген борыш факторларын талдау. Мерзімі ұзартылған ссуданы рәсімдеу сапасы. Берілген ссудалардың сапасын талдау. Банктің несиелік тәуекелдерінің көлемі. Несиелік қызметтен болатын шығындарды жабуға резервтердің (провизияның) жеткіліктігін бағалау. Несиелер бойынша резервтерді (провизияны) құру және қолдану бойынша операцияларды көрсетудің дұрыстығы.2

Банковский надзор и аудит /Успанова А. - 2008


Тақырып 7. Банкте бухгалтерлік есептің қойылуын қадағалау және аудит жүргізу.

Банктегі бухгалтерлік есептің жағдайын қадағалау және аудит жүргізу. Қолданылатын есепті жүргізу әдістерінің нормативті құжаттарға және банктік заңнамаға сәйкестігі. Жалған активтерді айқындау және оларды баланстан шығару тәртібі.

Банкте аналитикалық және синтетикалық есепті ұйымдастыру. Клиенттердің дербес есеп айырысу шоттары бойынша дебеттік сальдоны анықтауды тексеру. Банктегі аналитикалық және синтетикалық есеп аудитінің жалпы стандарттары. Клиенттер шоттары бойынша операциялардың уақтылығын тексеру. Төлемде құжаттардың бөгелуі кезінде банктің ықпал ету шаралары. Тараптардың материалдық жауапкершілік туралы келісімдерді сақтауы. Тәуелсіз техникалық аудит. Банктің объектілерді және ақпаратты қорғау жүйелерін тексеру.

Құжаттама, құжат айналымы және банктік қадағалау мен аудитті ұйымдастыру. Операцияның заңдылығына жауапкершілік. Шоттарды олардың тағайындалуына сәйкес қолдану дұрыстығы. Құпия құжаттарға қол жеткізуді жүзеге асыру.2

Банковский надзор и аудит /Успанова А. - 2008


Тақырып 8. Кассаны және кассалық операцияларды банктік қадағалау және аудит жүргізу.

Кассаны және кассалық операцияларды қадағалау мен аудит жүргізудің мақсаты. Қолма-қол ақшамен жүргізілетін операцияларды есепке алу және жүргізу, сақтау саласында банктік заңнаманың сақталуын тексеру. Кассалық операциялар аудитінің касса ревизиясынан айырмашылығы. Сақтау орнының техникалық беріктігі. Ақша сақтау орнын ашу және жабу тәртібі. Операциялық кассалардың жұмысы. Операциялық кассалардың жабдықталуын және бөлмелерін тексеру.

Жеке материалдық жауапкершілік туралы кассирлер міндеттемелерінің болуы. Кассаны және кассалық операцияларды аудиторлық тексерудің негізгі кезеңдері. Қолма-қол ақшаның түсуі бойынша кассалық операцияларды ұйымдастыру дұрыстығын аудиторлық тексеру. Бірінші ретті кассалық құжаттарды талдау. Қолма-қол ақшаны беру бойынша кассалық операцияларды ұйымдастыру мен рәсімдеу дұрыстығын аудиторлық тексеру. Бақылаушының шығыс кассалық журналды жүргізу дұрыстығы. Бақылауға жауапты орындаушылардың қол үлгілерінің болуы. Тексеру нәтижелері бойынша аудиторлық қорытынды жасау.


2

Банковский надзор и аудит /Успанова А. - 2008


Тақырып 9. Банктің есеп айырысу операцияларын банктік қадағалау және аудит жүргізу.

Есеп айырысу операцияларын қадағалау және аудит жасаудың ұйымдастырушылық негіздері. Қолма-қол емес есеп айырысуларды ұйымдастыруды тексеру кезіндегі аудиттің негізгі стандарттары. Банктің клиенттер шоттарынан уақтылы емес және қате қаражаттар алғаны және шығарып тастағаны үшін ықпал ету шаралары. Есеп айырысу құжаттарын ішінара тексеру.

Есеп айырысу, ағымдағы шоттар бойынша және депозиттер бойынша операциялар жүргізу мен ашудың дұрыстығын, заңдылығын аудиторлық тексеру. Есеп айырысу және ағымдағы шоттарды ашуды заңды түрде рәсімдеу. Клиенттер шоттарының кітабын жүргізу мен тіркеудің дұрыстығы. Клиенттер шоттарын ашу кезінде талаптарды сақтау. Клиенттер шоттары бойынша құжаттарды рәсімдеудің және тексерулердің уақтылығын тексеру. Клиенттер шоттары бойынша ақша-валюталық операциялардың уақтылы жүргізілуін ішкі аудит бақылауы.

Төлем тапсырмалары бойынша есеп айырысуларға аудит жасау. Аккредиттеу есеп айырысуларының аудиті. Аккредитив ашу туралы өтініштің болуы.

«Аккредитивтер» банктік шотын және баланстан тыс «аккредитивтер төлеуге» шотын жүргізу. Чектермен есеп айырысулар аудиті.

Құжат айналымының барлық кезеңдерін және чектерді төлеуге беру бойынша банктегі бақылауды тексеру. Баланстан тыс «Қатаң есептілік банктері» шотында есеп жүргізудің дұрыстығы.

Чектік кітапша мен чекті толтыру дұрыстығын тексеру.

Чек беруші шотынан қаражаттарды шығарып тастау тәртібі.

Төлем талап-тапсырмалармен есеп айырысулардың аудиті. Төлем талаптарымен есеп айырысулар кезінде ішкі банктік аудитті ұйымдастыру.


2

Банковский надзор и аудит /Успанова А. - 2008


Тақырып 10. Банктің активті операцияларын банктік қадағалау және аудит жүргізу.

Тексеру объектілері. Банктің активті операцияларын тексерудің мақсаты және тексерудің негізгі бағыттары. Банк жүргізетін операциялардың заңдылығын және құқыққа сәйкестігін тексеру. Активті операциялардың тәуекелділігін талдау және бағалау. Банкте несиелік жұмысты ұйымдастыруды талдау және бағалау. Банкте несиелік жұмыстың қойылу деңгейін бағалау. Несиелік құжаттаманы бағалау. Клиенттің несиелік ісін бағалау. Банктің несиелік операцияларының аудиті. Мерзімді ссудалық борышты есептеуді жүргізудің дұрыстығы. Ссуда беру тәртібі. Мерзімді міндеттемелерді рәсімдеу дұрыстығы.

Банктің факторинг операцияларының аудиті. Факторинг операцияларының мақсаты. Факторинг операцияларын жүргізу үшін негіздемелер. Факторинг келісімшартына отыру дұрыстығы. Факторинг операцияларының жүзеге асырылуын бақылау. Банктің лизинг операцияларының аудиті. Лизинг мәні. Лизинг келісімшарттарын бекіту және құру тәртібі. «Лизингке арналған негізгі құралдар» банктік шотында және «Жалға берілген машиналар мен жабдықтар, көліктік және өзге құралдар» баланстан тыс шотында құрал-жабдық лизингімен байланысты операцияларды есепке алуды жүргізу дұрыстығы.


2
Тақырып 11. Бағалы қағаздармен жүргізілетін операцияларды банктік қадағалау және аудит жүргізу.

Банктерді акционерлеу бойынша қадағалау және аудит жүргізу. Банктердің бағалы қағаздарды эмиссиялау процедурасын тексеру. Дивидендтер төлемін тексеру. Есептелген және төленген дивидендтерді есепте көрсету дұрыстығы.

Банктің инвестициялық операцияларын аудиторлық тексеру. Бағалы қағаздарды сатып алу дұрыстығы. Бағалы қағаздарды сатып алу қорытындысы бойынша дербес есеп жүргізу. Бағалы қағаздарды қамтамасыз етуге резервтердің болуы. Банктің депозиттік сертификаттармен жасалатын операцияларын аудиторлық тексеру. «Коммерциялық банктердің акцияларының, облигацияларының, жинақ сертификаттарының банктері тарату үшін» баланстан тыс шотында шығарылған сертификаттарды есепке алу дұрыстығы. «Нарықта айналатын қарыздық міндеттемелер» баланс шотында депозиттік және жинақ сертификаттарының бланктерін сақтау тәртібі.

Банктің вексельдермен жасалатын операцияларын аудиторлық тексеру. Банктің бағалы қағаздармен жасалатын траст операцияларының аудиті. Тапсырыс берушінің тапсыру келісімшартын рәсімдеу дұрыстығы. Банк кепілге алған бағалы қағаздарды сақтаудың және осы операцияларды «Қысқа мерзімді ссудалар бойынша міндеттемелер» баланстан тыс дербес шоты бойынша көрсетудің дұрыстығы. Ссуда бойынша борышты өтеу кезінде және қажет кезде кепілді сату тәртібі.2

Банковский надзор и аудит /Успанова А. - 2008


Тақырып 12. Банк кірістерін, шығыстарын және пайдасын банктік қадағалау және аудит жүргізу.

Банктің операциялық табыстарын қадағалау және аудит жүргізу. Операциялық қызметтен түсетін табыстар. Баланстан тыс операциялардан түсетін табыстар. Өзге табыстар. Операцияны 4802 «Операциялық және өзге түсімдер» баланстық шотында көрсету дұрыстығы. Түсімдерде курстық айырманы көрсету толықтығы мен дұрыстығын тексеру. Пайыздарды есепке алу дұрыстығы мен есептеу тәртібі. Банк кірістеріне аудит жүргізудің негізгі кезеңдері.

Банктің операциялық шығыстарын аудиторлық тексеру. Банктің әрекет етуін қамтамасыз етумен байланысты шығыстар. Өзге шығыстар. Өкілдік шығыстарды анықтау дұрыстығы. Банктің кірістер және шығыстар құрылымын талдау. Шығындар мен табыстар мөлшерлемелерін бағалайтын коэффициенттерді анықтау дұрыстығы. Банк пайдасын аудиторлық тексеру. Тексеру мақсаты. Банктік пайда шамасының дұрыстығы. Кіріс, шығыс шоттарын жабу бойынша операцияларды бақылау және олардың қалдықтарын пайда мен шығындар шотына жатқызу дұрыстығы.

«Банк пайдасы есебінен аударылған қаражаттар» шотында шығыстарды көрсету заңдылығын бағалау. Банктің «Есепті жылдың пайдалары мен шығындары» шотында операцияларды көрсету дұрыстығы. Пайдалылық коэффициенті. Коммерциялық банктің қаржылық тұрақтылығын жетілдіру бойынша ұсыныстар әзірлеу.2

Банковский надзор и аудит /Успанова А. - 2008


Тақырып 13. Валюталық операцияларды банктік қадағалау және аудит жүргізу.

Шетел валютасында операцияларды жүргізу үшін банктер мен клиенттердің өзара қарым-қатынастарын рәсімдеуді қадағалау және аудит жүргізу. Шетел валютасында операцияларды жүргізу үшін лицензия алу тәртібі. Лицензия түрлері: негізгі, ішкі, бір реттік.

Шетел валютасындағы кассалық операцияларды есепке алу тәртібі және оны ұйымдастыруды аудиторлық тексеру. Валюталық кассир ролі және оның міндеттері. Әрбір кассирмен толық материалдық жауапкершілік туралы жеке келісімшарттың болуы. Құндылықтарды есепке алуды жүргізудің дұрыстығы. Валюталық-айырбастау пункттерінің қызметін талдау. Қолма-қол шетел валютасын, шетел валютасындағы төлем құжаттарын теңгемен сатып алу-сату тәртібі.


2

Банковский надзор и аудит /Успанова А. - 2008


Тақырып 14. Қадағалау мен аудиттің қорытынды сатысы.

Аудиторлық қорытындылар: сөзсіз растау арқылы ескертпелермен, растаусыз.

Аудиторлық қорытындылар түрлері, құрылымы және негізгі элементтері. Аудиторлық қорытындының кіріспе бөлімі, келтірілетін ақпараттың қажетті құрамы. Экономикалық субъект қызметінің нәтижелеріне анықталған бұзушылықтың әсерін бағалау.

Бұзушылықтарды жою бойынша ұсыныстарды жасау және негіздеу. Аудиторлық қорытындының соңғы бөлімі. Аудиторлық қызметтерге келісімшарттарды рәсімдеу. Келісім шарттарын сақтау. Аудиторлық тексеру сапасын бақылау қажеттілігі. Аудиторлық тексеру сапасын алдын-ала және кейінгі бақылау.2

Банковский надзор и аудит /Успанова А. - 2008


Тақырып 15. Банктік бақылау мен қадағалауды ұйымдастырудың шетел тәжірибесі.

Шет елдердегі банктік қадағалауды ұйымдастыру негіздері. АҚШ-та банктік қызметті қадағалауды жүзеге асыру тәртібі. Ұлыбританиядағы банктік қадағалау жүйесі. Италиядағы банктік қадағалаудың ерекшеліктері. Нидерланды, Франция елдеріндегі банктік реттеу мен қадағалау.2

Банковский надзор и аудит /Успанова А. - 2008


Жиыны

30
Тәжірибелік сабақтары

Модуль I. Банктік қызметті макроэкономикалық реттеу
Кіріспе. «Банктік қадағалау» курсының пәні, құрылымы және міндеттері.

Тақырып 1. Банктік реттеу мен қадағалаудың мақсаты мен қажеттілігі

Банктік реттеу мен қадағалаудың қажеттілігі. Банктік қадағалаудың әдістері мен тәсілдері. Банктік қадағалау мен бақылауды ұйымдастыру негіздері: заңнамалық актілер және халықаралық банктік комитеттердің ұсыныстары. Банктік қадағалау жүйесі, банктік қадағалауды ұйымдастырудың халықаралық тәжірибесі. Банктік қадағалауды жетілдіруге қойылатын негізгі талаптар.
1

Банковский надзор и аудит /Успанова А. - 2008


Тақырып 2. Ұлттық банк және банктік қызметті реттеудегі оның ролі және мәні

ҚР Ұлттық банкінің банктік қызметті қадағалау мен реттеуді жүргізудегі негізгі қағидалары. Банктік қадағалау департаментінің және оның құрылымдық бөлімшелерінің функциялары. Ірі банктер мен холдингтерге қашықтықтан қадағалауды жүзеге асыратын басқарма. Орта және ұсақ банктерді қадағалау басқармасы, сонымен қатар шетелдік қатысу бар банктерге қадағалау басқармасы. ҚР-дағы банктік қадағалаудың концептуалдық принциптері. ҚР Ұлттық банкінің экономикалық тиімділікті анықтауының әдістемелік көзқарастары.1

Банковский надзор и аудит /Успанова А. - 2008


Тақырып 3. Қазақстан Республикасындағы коммерциялық банктердің қызметін реттеудің құқықтық аспектілері

Ақша-несие қатынастары саласын реттейтін заңнамалық және нормативті актілердің сипаттамасы және олардың жіктелуі. ҚР-дағы банктік қызметті реттейтін негізгі заңнамалық актілер мен ережелер. ҚР Ұлттық банкінің жарғылық капитал мөлшерін, банктердің меншік қаражаттарының жеткіліктігін және басқа да міндетті резервтерді реттеу мәселелері бойынша нормативті-нұсқаулық актілерін әзірлеуі. Тиімді банктік қадағалау, ол неге негізделген. Саналы банктік қадағалау. Құқықтық инфрақұрылымның деңгейлері. Банктік акт. Саясаттағы реттеу ережесі.1

Банковский надзор и аудит /Успанова А. - 2008

.


Тақырып 4. Банктердің міндетті пруденциалды нормативтерді сақтауын банктік қадағалау және аудит жүргізу.

Экономикалық нормативтер, олардың шекті мәндері. Экономикалық нормативтердің нақты мәндерінің Ұлттық банк белгілеген деңгейге сәйкес келуі. Экономикалық нормативтерді бұзғаны үшін санкцияны қолдану айғақтарының болуы, бұзу себептерін және кейінгі кезеңдерде бұзуға жол бермеу мүмкіндіктерін бағалау.

Банк өтімділігін бағалау.

«Ірі» қарызгерлердің ссудалық борышы бойынша банк тәуекелін бағалау. Кепілге несиелерді, кепілдіктерді, несиелердің қайтарылмау тәуекелін сақтандыруды ұсыну есебінен тәуекелді төмендетудің негізділігі.

Экономикалық нормативтерді есептеу кезінде баллмен жіберілетін сипатты қателер. Экономикалық нормативтерді бұзғаны үшін банкке қолданылатын ықпал ету шаралары.


1

Банковский надзор и аудит /Успанова А. - 2008


Тақырып 5. Банктің құрылтайшылық құжаттарын және жарғылық қорды құрудың заңдылығын тексеру.

Банктің құрылтайшылық құжаттарының сипаттамасы және оларды талдау. Банктердің құрылу және әрекет ету тәртібі. Лицензия алу үшін негіздемелер. Банк жарғысы. Әрекет етуші заңнама бойынша барлық міндетті мәліметтердің болуы. Қосымша акциялар шығару кезіндегі банктердің жүзеге асыру тәртібін тексеру. Құрылтайшылық келісімшарт. Акционерлердің салымды құрылтайшылардың уақытша есеп айырысу шотына аударуы үшін негіздемелер. Құрылтайшылық құжаттарға енгізілген барлық өзгерістерді талдау.

Банктің жарғылық қорын қалыптастыру дұрыстығын тексеру тәртібі. Қалыптастыру мерзімдерін сақтау. Құрылтайшылардың қаржылық жағдайы.


1

Банковский надзор и аудит /Успанова А. - 2008


Модуль 2. Банктік қызметті микроэкономикалық реттеу

Тақырып 6. Банктің несиелік портфелін анықтауды қадағалау және аудит жүргізу.

Тіркеу журналында есепті жүргізу дұрыстығы. Несиелік досьені рәсімдеу мен жүргізудің дұрыстығы. Ссудалық шот ашу дұрыстығы мен негізділігін тексеру. Мерзімі кешіктірілген борыш факторларын талдау. Мерзімі ұзартылған ссуданы рәсімдеу сапасы. Берілген ссудалардың сапасын талдау. Банктің несиелік тәуекелдерінің көлемі. Несиелік қызметтен болатын шығындарды жабуға резервтердің (провизияның) жеткіліктігін бағалау. Несиелер бойынша резервтерді (провизияны) құру және қолдану бойынша операцияларды көрсетудің дұрыстығы.1

Банковский надзор и аудит /Успанова А. - 2008


Тақырып 7. Банкте бухгалтерлік есептің қойылуын қадағалау және аудит жүргізу.

Банктегі бухгалтерлік есептің жағдайын қадағалау және аудит жүргізу. Қолданылатын есепті жүргізу әдістерінің нормативті құжаттарға және банктік заңнамаға сәйкестігі. Жалған активтерді айқындау және оларды баланстан шығару тәртібі.

Банкте аналитикалық және синтетикалық есепті ұйымдастыру. Клиенттердің дербес есеп айырысу шоттары бойынша дебеттік сальдоны анықтауды тексеру. Банктегі аналитикалық және синтетикалық есеп аудитінің жалпы стандарттары. Клиенттер шоттары бойынша операциялардың уақтылығын тексеру. Төлемде құжаттардың бөгелуі кезінде банктің ықпал ету шаралары. Тараптардың материалдық жауапкершілік туралы келісімдерді сақтауы. Тәуелсіз техникалық аудит. Банктің объектілерді және ақпаратты қорғау жүйелерін тексеру.

Құжаттама, құжат айналымы және банктік қадағалау мен аудитті ұйымдастыру. Операцияның заңдылығына жауапкершілік. Шоттарды олардың тағайындалуына сәйкес қолдану дұрыстығы. Құпия құжаттарға қол жеткізуді жүзеге асыру.1

Банковский надзор и аудит /Успанова А. - 2008


Тақырып 8. Кассаны және кассалық операцияларды банктік қадағалау және аудит жүргізу.

Кассаны және кассалық операцияларды қадағалау мен аудит жүргізудің мақсаты. Қолма-қол ақшамен жүргізілетін операцияларды есепке алу және жүргізу, сақтау саласында банктік заңнаманың сақталуын тексеру. Кассалық операциялар аудитінің касса ревизиясынан айырмашылығы. Сақтау орнының техникалық беріктігі. Ақша сақтау орнын ашу және жабу тәртібі. Операциялық кассалардың жұмысы. Операциялық кассалардың жабдықталуын және бөлмелерін тексеру.

Жеке материалдық жауапкершілік туралы кассирлер міндеттемелерінің болуы. Кассаны және кассалық операцияларды аудиторлық тексерудің негізгі кезеңдері. Қолма-қол ақшаның түсуі бойынша кассалық операцияларды ұйымдастыру дұрыстығын аудиторлық тексеру. Бірінші ретті кассалық құжаттарды талдау. Қолма-қол ақшаны беру бойынша кассалық операцияларды ұйымдастыру мен рәсімдеу дұрыстығын аудиторлық тексеру. Бақылаушының шығыс кассалық журналды жүргізу дұрыстығы. Бақылауға жауапты орындаушылардың қол үлгілерінің болуы. Тексеру нәтижелері бойынша аудиторлық қорытынды жасау.


1

Банковский надзор и аудит /Успанова А. - 2008


Тақырып 9. Банктің есеп айырысу операцияларын банктік қадағалау және аудит жүргізу.

Есеп айырысу операцияларын қадағалау және аудит жасаудың ұйымдастырушылық негіздері. Қолма-қол емес есеп айырысуларды ұйымдастыруды тексеру кезіндегі аудиттің негізгі стандарттары. Банктің клиенттер шоттарынан уақтылы емес және қате қаражаттар алғаны және шығарып тастағаны үшін ықпал ету шаралары. Есеп айырысу құжаттарын ішінара тексеру.

Есеп айырысу, ағымдағы шоттар бойынша және депозиттер бойынша операциялар жүргізу мен ашудың дұрыстығын, заңдылығын аудиторлық тексеру. Есеп айырысу және ағымдағы шоттарды ашуды заңды түрде рәсімдеу. Клиенттер шоттарының кітабын жүргізу мен тіркеудің дұрыстығы. Клиенттер шоттарын ашу кезінде талаптарды сақтау. Клиенттер шоттары бойынша құжаттарды рәсімдеудің және тексерулердің уақтылығын тексеру. Клиенттер шоттары бойынша ақша-валюталық операциялардың уақтылы жүргізілуін ішкі аудит бақылауы.

Төлем тапсырмалары бойынша есеп айырысуларға аудит жасау. Аккредиттеу есеп айырысуларының аудиті. Аккредитив ашу туралы өтініштің болуы.

«Аккредитивтер» банктік шотын және баланстан тыс «аккредитивтер төлеуге» шотын жүргізу. Чектермен есеп айырысулар аудиті.

Құжат айналымының барлық кезеңдерін және чектерді төлеуге беру бойынша банктегі бақылауды тексеру. Баланстан тыс «Қатаң есептілік банктері» шотында есеп жүргізудің дұрыстығы.

Чектік кітапша мен чекті толтыру дұрыстығын тексеру.

Чек беруші шотынан қаражаттарды шығарып тастау тәртібі.

Төлем талап-тапсырмалармен есеп айырысулардың аудиті. Төлем талаптарымен есеп айырысулар кезінде ішкі банктік аудитті ұйымдастыру.


1

Банковский надзор и аудит /Успанова А. - 2008


Тақырып 10. Банктің активті операцияларын банктік қадағалау және аудит жүргізу.

Тексеру объектілері. Банктің активті операцияларын тексерудің мақсаты және тексерудің негізгі бағыттары. Банк жүргізетін операциялардың заңдылығын және құқыққа сәйкестігін тексеру. Активті операциялардың тәуекелділігін талдау және бағалау. Банкте несиелік жұмысты ұйымдастыруды талдау және бағалау. Банкте несиелік жұмыстың қойылу деңгейін бағалау. Несиелік құжаттаманы бағалау. Клиенттің несиелік ісін бағалау. Банктің несиелік операцияларының аудиті. Мерзімді ссудалық борышты есептеуді жүргізудің дұрыстығы. Ссуда беру тәртібі. Мерзімді міндеттемелерді рәсімдеу дұрыстығы.

Банктің факторинг операцияларының аудиті. Факторинг операцияларының мақсаты. Факторинг операцияларын жүргізу үшін негіздемелер. Факторинг келісімшартына отыру дұрыстығы. Факторинг операцияларының жүзеге асырылуын бақылау. Банктің лизинг операцияларының аудиті. Лизинг мәні. Лизинг келісімшарттарын бекіту және құру тәртібі. «Лизингке арналған негізгі құралдар» банктік шотында және «Жалға берілген машиналар мен жабдықтар, көліктік және өзге құралдар» баланстан тыс шотында құрал-жабдық лизингімен байланысты операцияларды есепке алуды жүргізу дұрыстығы.


1
Тақырып 11. Бағалы қағаздармен жүргізілетін операцияларды банктік қадағалау және аудит жүргізу.

Банктерді акционерлеу бойынша қадағалау және аудит жүргізу. Банктердің бағалы қағаздарды эмиссиялау процедурасын тексеру. Дивидендтер төлемін тексеру. Есептелген және төленген дивидендтерді есепте көрсету дұрыстығы.

Банктің инвестициялық операцияларын аудиторлық тексеру. Бағалы қағаздарды сатып алу дұрыстығы. Бағалы қағаздарды сатып алу қорытындысы бойынша дербес есеп жүргізу. Бағалы қағаздарды қамтамасыз етуге резервтердің болуы. Банктің депозиттік сертификаттармен жасалатын операцияларын аудиторлық тексеру. «Коммерциялық банктердің акцияларының, облигацияларының, жинақ сертификаттарының банктері тарату үшін» баланстан тыс шотында шығарылған сертификаттарды есепке алу дұрыстығы. «Нарықта айналатын қарыздық міндеттемелер» баланс шотында депозиттік және жинақ сертификаттарының бланктерін сақтау тәртібі.

Банктің вексельдермен жасалатын операцияларын аудиторлық тексеру. Банктің бағалы қағаздармен жасалатын траст операцияларының аудиті. Тапсырыс берушінің тапсыру келісімшартын рәсімдеу дұрыстығы. Банк кепілге алған бағалы қағаздарды сақтаудың және осы операцияларды «Қысқа мерзімді ссудалар бойынша міндеттемелер» баланстан тыс дербес шоты бойынша көрсетудің дұрыстығы. Ссуда бойынша борышты өтеу кезінде және қажет кезде кепілді сату тәртібі.1

Банковский надзор и аудит /Успанова А. - 2008


Тақырып 12. Банк кірістерін, шығыстарын және пайдасын банктік қадағалау және аудит жүргізу.

Банктің операциялық табыстарын қадағалау және аудит жүргізу. Операциялық қызметтен түсетін табыстар. Баланстан тыс операциялардан түсетін табыстар. Өзге табыстар. Операцияны 4802 «Операциялық және өзге түсімдер» баланстық шотында көрсету дұрыстығы. Түсімдерде курстық айырманы көрсету толықтығы мен дұрыстығын тексеру. Пайыздарды есепке алу дұрыстығы мен есептеу тәртібі. Банк кірістеріне аудит жүргізудің негізгі кезеңдері.

Банктің операциялық шығыстарын аудиторлық тексеру. Банктің әрекет етуін қамтамасыз етумен байланысты шығыстар. Өзге шығыстар. Өкілдік шығыстарды анықтау дұрыстығы. Банктің кірістер және шығыстар құрылымын талдау. Шығындар мен табыстар мөлшерлемелерін бағалайтын коэффициенттерді анықтау дұрыстығы. Банк пайдасын аудиторлық тексеру. Тексеру мақсаты. Банктік пайда шамасының дұрыстығы. Кіріс, шығыс шоттарын жабу бойынша операцияларды бақылау және олардың қалдықтарын пайда мен шығындар шотына жатқызу дұрыстығы.

«Банк пайдасы есебінен аударылған қаражаттар» шотында шығыстарды көрсету заңдылығын бағалау. Банктің «Есепті жылдың пайдалары мен шығындары» шотында операцияларды көрсету дұрыстығы. Пайдалылық коэффициенті. Коммерциялық банктің қаржылық тұрақтылығын жетілдіру бойынша ұсыныстар әзірлеу.1

Банковский надзор и аудит /Успанова А. - 2008


Тақырып 13. Валюталық операцияларды банктік қадағалау және аудит жүргізу.

Шетел валютасында операцияларды жүргізу үшін банктер мен клиенттердің өзара қарым-қатынастарын рәсімдеуді қадағалау және аудит жүргізу. Шетел валютасында операцияларды жүргізу үшін лицензия алу тәртібі. Лицензия түрлері: негізгі, ішкі, бір реттік.

Шетел валютасындағы кассалық операцияларды есепке алу тәртібі және оны ұйымдастыруды аудиторлық тексеру. Валюталық кассир ролі және оның міндеттері. Әрбір кассирмен толық материалдық жауапкершілік туралы жеке келісімшарттың болуы. Құндылықтарды есепке алуды жүргізудің дұрыстығы. Валюталық-айырбастау пункттерінің қызметін талдау. Қолма-қол шетел валютасын, шетел валютасындағы төлем құжаттарын теңгемен сатып алу-сату тәртібі.


1

Банковский надзор и аудит /Успанова А. - 2008


Тақырып 14. Қадағалау мен аудиттің қорытынды сатысы.

Аудиторлық қорытындылар: сөзсіз растау арқылы ескертпелермен, растаусыз.

Аудиторлық қорытындылар түрлері, құрылымы және негізгі элементтері. Аудиторлық қорытындының кіріспе бөлімі, келтірілетін ақпараттың қажетті құрамы. Экономикалық субъект қызметінің нәтижелеріне анықталған бұзушылықтың әсерін бағалау.

Бұзушылықтарды жою бойынша ұсыныстарды жасау және негіздеу. Аудиторлық қорытындының соңғы бөлімі. Аудиторлық қызметтерге келісімшарттарды рәсімдеу. Келісім шарттарын сақтау. Аудиторлық тексеру сапасын бақылау қажеттілігі. Аудиторлық тексеру сапасын алдын-ала және кейінгі бақылау.1

Банковский надзор и аудит /Успанова А. - 2008


Тақырып 15. Банктік бақылау мен қадағалауды ұйымдастырудың шетел тәжірибесі.

Шет елдердегі банктік қадағалауды ұйымдастыру негіздері. АҚШ-та банктік қызметті қадағалауды жүзеге асыру тәртібі. Ұлыбританиядағы банктік қадағалау жүйесі. Италиядағы банктік қадағалаудың ерекшеліктері. Нидерланды, Франция елдеріндегі банктік реттеу мен қадағалау.1

Банковский надзор и аудит /Успанова А. - 2008


Жиыны

15

5. СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСЫНА АРНАЛҒАН ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ
1. Экономиканы сауықтырудағы ақша-несие саясатының ролі

2.Банктік қызметті макроэкономикалық реттеу

3. Коммерциялық банктердің қызметін реттеудің құқықтық аспектілері

4.Екінші деңгейлі банктердің қызметін реттеуге арналған пруденциалдық нормативтер

5. Ұлттық банк және банктік қызметті реттеудегі оның ролі мен маңызы

6. Банктік бақылау мен қадағалауды ұйымдастырудың шетел тәжірибесі

7.Банктік менеджменттің стратегиялық басқаруын ұйымдастыру.

8.Банк клиенттеріне қызмет көрсетуді жетілдіру.

9.Басқарушылық шешімдердің орындалуын ұйымдастыру және жүзеге асыру.

10.Коммерциялық банктегі еңбек мотивациясын жетілдіру.

11.Банктік қызметтегі маркетинг ролі.

12.Менеджменттегі маркетинг стратегиясы.

13. Банктік менеджмент жүйесіндегі бақылау және қадағалау.

14. Банк менеджментінің ақпараттық жүйесі.

15. Нарық шарттарында банктік қызметті ұйымдастыру.

16.Қазақстан Республикасында банктік қадағалауды жүзеге асыру.

17.Банктің құрылтайшылық құжаттарын және жарғылық қорды қалыптастыру заңдылығын тексеру.

18.Пруденциалдық нормативтердің сақталуын банктік қадағалау.

19.Банктің несиелік портфелін қадағалау.

20.Активті операцияларды банктік қадағалау.

21.Пассивті операцияларды банктік қадағалау.

22.Бағалы қағаздармен жасалатын операцияларды банктік қадағалау.

23.Банктің кірістерін, шығыстарын және пайдасын банктік қадағалау.

24. Валюталық операцияларды банктік қадағалау.

25. Лизинг операцияларын банктік қадағалау.

26. Факторинг операцияларын банктік қадағалау.

27. Траст операцияларын банктік қадағалау.

28. Депозит операцияларын банктік қадағалау.

29. Банктің несиелік операцияларын банктік қадағалау.

30. Банктің кассалық операцияларын банктік қадағалау.6. ПӘН БОЙЫНША ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТА


Сабақ түрі, сабақтың тақырыбы және қысқаша мазмұны.Дәріс сабақтарының материалдық жабдықталуы

Практикалық сабақтардың материалдық жабдықталуы

Ағымдық бақылау нысаны

Модуль I. Банктік қызметті макроэкономикалық реттеу

Кіріспе. «Банктік қадағалау» курсының пәні, құрылымы және міндеттері.

Тақырып 1. Банктік реттеу мен қадағалаудың мақсаты мен қажеттілігі банка


Сызба

Слайд


Плакат

Семинар жоспары, карточкалар, тест, сызбалар

Ауызша сұрау

Тақырып 2. Ұлттық банк және банктік қызметті реттеудегі оның ролі және мәні

Сызба

Слайд


Плакат

Семинар жоспары, карточкалар, тест, сызбалар

Ауызша сұрау Жазбаша жұмыс

Тақырып 3. Қазақстан Республикасындағы коммерциялық банктердің қызметін реттеудің құқықтық аспектілері

Сызба

Слайд


Плакат

Семинар жоспары, карточкалар, тест, сызбалар

Ауызша сұрау Жазбаша жұмыс

Тақырып 4. Банктердің міндетті пруденциалды нормативтерді сақтауын банктік қадағалау және аудит жасау.

Сызба

Слайд


Плакат

Семинар жоспары, карточкалар, тест, сызбалар

Ауызша сұрау Жазбаша жұмыс

Тақырып 5. Банктің құрылтайшылық құжаттарын және жарғылық қорды құрудың заңдылығын тексеру.


Сызба

Слайд


Плакат

Семинар жоспары, карточкалар, тест, сызбалар

Ауызша сұрау Жазбаша жұмыс работа

Модуль 2. Банктік қызметті микроэкономикалық реттеу

Тақырып 6. Банктің несиелік портфелін анықтауды қадағалау және аудиті.Сызба

Слайд


Плакат

Семинар жоспары, карточкалар, тест, сызбалар

Ауызша сұрау Жазбаша жұмыс

Тақырып 7. Банкте бухгалтерлік есептің қойылуын қадағалау және аудит жасау

Сызба

Слайд


Плакат

Семинар жоспары, карточкалар, тест, сызбалар

Ауызша сұрау Жазбаша жұмыс

Тақырып 8. Кассаны және кассалық операцияларды банктік қадағалау және аудит жасау.

Сызба

Слайд


Плакат

Семинар жоспары, карточкалар, тест, сызбалар

Ауызша сұрау Жазбаша жұмыс

Тақырып 9. Банктің есеп айырысу операцияларын банктік қадағалау және аудит жасау.

Сызба

Слайд


Плакат

Семинар жоспары, карточкалар, тест, сызбалар

Ауызша сұрау Жазбаша жұмыс

Тақырып 10. Банктің активті операцияларын банктік қадағалау және аудит жасау.

Сызба

Слайд


Плакат

Семинар жоспары, карточкалар, тест, сызбалар

Ауызша сұрау Жазбаша жұмыс

Тақырып 11. Бағалы қағаздармен жүргізілетін операцияларды банктік қадағалау және аудит жасау.

Сызба

Слайд


Плакат

Семинар жоспары, карточкалар, тест, сызбалар

Ауызша сұрау Жазбаша жұмыс

Тақырып 12. Банк кірістерін, шығыстарын және пайдасын банктік қадағалау және аудит жасау.

Сызба

Слайд


Плакат

Семинар жоспары, карточкалар, тест, сызбалар

Ауызша сұрау Жазбаша жұмыс

Тақырып 13. Валюталық операцияларды банктік қадағалау және аудит жүргізу.

Сызба

Слайд


Плакат

Семинар жоспары, карточкалар, тест, сызбалар

Ауызша сұрау Жазбаша жұмыс

Тақырып 14. Қадағалау мен аудиттің қорытынды сатысы.

Сызба

Слайд


Плакат

Семинар жоспары, карточкалар, тест, сызбалар

Ауызша сұрау Жазбаша жұмыс

Тақырып 15. Банктік бақылау мен қадағалауды ұйымдастырудың шетел тәжірибесі


Сызба

Слайд


Плакат

Семинар жоспары, карточкалар, тест, сызбалар

Ауызша сұрау Жазбаша жұмыс7. ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТПЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛУ КАРТАСЫ


р/с


Атауы, авторы, басылу жылы


Кітапханадағы саны

көлем %-ы


1

Қазақстан Республикасының банк құқығы :Оқу құралы /Давыдова, Л. - 2006

5

500

2

Банк ісі /Мақыш С.Б., Ілияс А.Ә. - 2004

1

100

3

Қазақстанның банк жүйесі /Сейітқасымов Ғ. - 2008

2

200

4

Банк ісі /Хамитов Н.Н. - 2006

14

1400

5

Коммерциялық банктер операциялары /Мақыш С.Б. - 2004

3

300

6

Коммерциялық банктер операциялары /Мақыш С.Б. - 2002

11

1100

7

Банковское дело /Хамитов Н.Н: - 2005

5

500

8

Банковская система Казахстана /Сейткасимов Г. - 2008

12

1200

9

Банковское дело (Настольная книга банкира) /А.А.Абишева - 2007

2

200

10

Деятельность коммерческих банков /А.В.Калтырина - 2004

1

100

11

Банковский надзор и аудит /Успанова А. – 2008

10

1000

12

Банковский надзор в Казахстане /Хамитов Р.Ж., Байбулатов Р.Ж. - 2001


5

500

8. ӘДЕБИЕТ
«Банктік қадағалау» курсын оқу барысында алғашқы бастамалар ретінде алға шығатын заңнамалық және оқу әдебиетін білу маңызды роль атқарады.


 1. Қазақстан Республикасы Президентінің 1993 жылдың 12 қарашасындағы «Қазақстан Республикасының ұлттық валютасын енгізу туралы» Жарлығы.

 2. 1995 жылдың 31 тамызынан Заң күші бар «Банктер және банктік қызмет туралы» Заң.

 3. Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі туралы Заң. 1995 жылдың 30 наурызынан Заң күші бар Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығы.


Негізгі әдебиет

 1. Қазақстан Республикасының банк құқығы :Оқу құралы /Давыдова, Л. - 2006

 2. Банк ісі /Мақыш С.Б., Ілияс А.Ә. - 2004

 3. Қазақстанның банк жүйесі /Сейітқасымов Ғ. - 2008

 4. Банк ісі /Хамитов Н.Н. - 2006

 5. Коммерциялық банктер операциялары /Мақыш С.Б. - 2004

 6. Банковское дело /Хамитов Н.Н: - 2005

 7. Банковская система Казахстана /Сейткасимов Г. - 2008

 8. Банковское дело (Настольная книга банкира) /А.А.Абишева - 2007

 9. Банковский надзор и аудит /Успанова А. - 2008


Қосымша әдебиет

1. Коммерциялық банктер операциялары /Мақыш С.Б. - 2002

2. Банковский надзор в Казахстане /Хамитов Р.Ж., Байбулатов Р.Ж. - 2001

3. Деятельность коммерческих банков /А.В.Калтырина - 2004 1. Ачкасов А.Н. Активные операции коммерческих банков. - М.; Консолтбанкир, 1994 г.

 2. Банки и банковские операции./ под ред. Жукова Е.Ф.-М.,1997г.

 3. Банковское дело: Учебник под ред. В.И. Колесникова, Л.П. Кроливецкой. - М; Финансы и статистика, 1995 г.

 4. Борискин А.В. и др. Деньги, кредит, банки. -Спб, 2005г.

 5. Банковское дело. Под ред. О.И. Лаврушина - М.; Банк и биржевой научно-консультативный центр, 2005г.

 6. Банковское дело: Справочное пособие. Под ред. Ю.А. Бабичевой - М.; Экономика, 1993 г.

 7. Банковское дело и финансовое управление рисками. Учебное пособие. М. Озиус и Б. Путнам. (на русском и английском языках) под редакцией Шакила Фаруки. ИЭР Мирового банка Вашингтон, 1992.

 8. Долан Э. Дж., Кэмпбелл Колин Д., Кэмпбелл Розмари ДЖ. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика”, Пер. с англ. Л. 1996 г.

 9. “Деньги, кредит, банки”. Учебник под ред. проф. Г. Сейткасимова; Алматы, КазГАУ; “Экономика”. 2006 г.

 10. Деньги, кредит, банки./ Под ред. Жукова Е.Ф.-М., 2000г.

 11. Кочмола К.В. Банк, расчетно-кассовые операции. - М., 1997г.

 12. Маркова О.М. и др. Коммерческие банки и операции. - М.; Барки и биржи. Юнити, 1995.

 13. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. Учебник под. ред. Л.Н. Красавиной, - М.; Финансы и статистика, 1994.

 14. Носкова И.Я. Максимова Л.М. Международные экономические отношения. - М.; “ЮНИТИ”, 1995.

 15. Нуреев Р.М. Деньги, банки и денежно-кредитная политика. - М.; Финстатинформ, 1995.

 16. Роде З. “ Банки, биржи, валюта современного капитализма”. М.; Финансы и статистика. 1996 г.

 17. Рынок иностранной валюты, ИЭР Мирового банка, Вашингтон, 1995.

 18. Усоскин В.М. Современные коммерческие банки. Управление и операции. М,1994 г.

 19. Челноков В.А. Банки и банковские операции. - М., 1998г.

 20. Comercial Bank Risk Manadement. K.Walraven ( Управление рисками коммерческого банка). К. Валравен на русском и английском языках). ИЭР Мирового банка, Вашингтон, 1995.

Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Саясаттанумамандығына арналған «КӘсіби қазақ тілі» пәнінің
umkd -> ПӘннің ОҚу бағдарламасы (силлабус)
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі семей қаласының ШӘКӘрім атындағы мемлекеттік
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі семей қаласының ШӘКӘрім атындағы мемлекеттік
umkd -> Доцент Ж. Ш.Әбіш Іскерлік әлемі. Экономикалық терминология негіздері. Сөздің дәлдігі. Тақырыптың тірек сөздері
umkd -> Анкета көмегімен жаппай мәлімет жинау әдісі
umkd -> «ветеринариялық санитариядағЫ Ғылыми зерттеу негіздері»


Достарыңызбен бөлісу:
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
рсетілетін қызмет
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Жалпы ережелер
Қазақстан республикасы
қызмет стандарты
бекіту туралы
жиынтық бағалауға
жиынтық бағалаудың
республикасы білім
тоқсанға арналған
бағалау тапсырмалары
Қазақстан республикасының
арналған тапсырмалар
Реферат тақырыбы
білім беретін
арналған жиынтық
бағдарламасына сәйкес
Әдістемелік кешені
болып табылады
мерзімді жоспар
бағалаудың тапсырмалары
туралы хабарландыру
Қазақстан тарихы
сәйкес оқыту
пәнінен тоқсанға
арналған әдістемелік
республикасының білім
Қазақ әдебиеті
оқыту мақсаттары
Мектепке дейінгі
нтізбелік тақырыптық
қазақ тілінде
Жұмыс бағдарламасы
жалпы білім
оқыту әдістемесі
білім берудің
Республикасы білім
әдістемелік ұсыныстар
Инклюзивті білім
пәнінен тоқсан
туралы анықтама
тақырыптық жоспар
Қысқа мерзімді