ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешені 5В060800 «Экология» мамандығына арналған ОҚытушыға арналған пәннің ОҚу жұмыс бағдарламасы семей 2015 Алғы сөзДата10.09.2017
өлшемі159 Kb.
#19947


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ

БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТІРЛІГІ

СЕМЕЙ қ. ШӘКӘРІМ атындағы

МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ3 деңгейлі СМЖ құжаты

ПОӘК

Е ПОӘК

042-18-25.1.15/01- 2015 ж
ПOӘК

«Инженелік экология» пәннінің оқытушыға арналған оқу жұмыс бағдарламасы«_11» _09_ 2015 ж.

№ 1 басылым
«иНЖЕНЕРЛІК ЭКОЛОГИЯ»ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

5В060800 «Экология» мамандығына арналған


ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

Семей

2015


Алғы сөз
1. ҚҰРАСТЫРҒАН

Құрастырушы: техника ғылымдарының кандидаты, доцент, Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің «Экология және қоршаған ортаны қоргау» кафедрасының профессор м.а.

Сарсембенова О.Ж. ____________ « 28 » 08 2015 ж.
2 ТАЛҚЫЛАНДЫ

2.1. Шәкәрім атындағы Семей Мемлекеттік Университеті «Экология және қоршаған ортаны қорғау» кафедра отырысында


« 2 » 09 2015 ж. № 1 хаттама
Кафедра меңгерушісі, доцент ____________ Артамонова Е.П.
2.2. Аграрлық факультетінің оқу-әдістемелік бюро отырысында

« 09 » 09 2015 ж. № 1 хаттама


АФ ОӘБ төрағасы, доцент м.а. _____________ Джаманова Г.И.

3 БЕКІТІЛДІ
Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесі мақұлдап басып шығаруға ұсынады

Хаттама № 1 «_11__» __09___ 2015 ж.


Оқу- әдістемелік кеңестің төрағасы ______________ Искакова Г.К.


4 БІРІНШІ РЕТ ЕҢГІЗІЛДІ

Мазмұны


1

Қолдану саласы ...............................................................................................
2

Нормативтік сілтемелер..................................................................................
3

Жалпы ережелер…..........................................................................................
4

Оқытушыға арналған пәннің оқу жұмыс бағдарламасы мазмұны.............
5

Студенттердің өздік жұмысына арналған тақырыптардың тізімі..............
6

Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз етудің картасы..........................
7

Әдебиет...........................................................................................................


1 ҚОЛДАНУ АЙМАҒЫ

«Инженерлік экология» базалық пәнінің оқу-әдістемелік кешені 5В060800 «Экология» мамандығының студенттеріне арналған. Бұл студенттерді курс мазмұнымен, курстың политикасымен, оқу-әдістемелік кешен пәнді оқытудың негізгі құжаты болып есептеледі.2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР

«Инженерлік экология» осы пәндердің оқу-әдістемелік кешені келесі құжаттардың ұсынымдарынымен және талаптарына сәйкес берілген пән бойынша оқу процесін ұйымдастыру тәртібін белгілейді және жасайды:

- білім берудің Мемлекеттік жалпы міндетті стандарты (23.08.2012 ж. №1080 ҚР бұйрығы);

- Типтік оқу бағдарламасы, 10.04.2012 ж. №158 бұйрығы

- СТУ 042-ГУ-4-2014 Университет стандарты «Пәннің оқу-әдістемелік кешенін әзірлеу және рәсімдеудің жалпы талаптары»;

- ДП 042-1.01-2014 «Пәннің оқу-әдістемелік кешенінің құрылымы мен мазмұны».3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
3.1 Пәннің қысқаша мазмұны
«Инженерлік экология» пәннің мақсаты мен даму сатылары. «Инженерлік экология» пәні базалық пәндер циклына жатады. 5В060800 – «Экология» мамандығын таңдау бойынша және студенттердің қоршаған ортаны қорғау туралы білімдерін қалыптастыруды қарастырады.

Осы курсты оқуда студенттер өнеркәсіптік экология, қоршаған ортаны қорғаудың заңдылық негіздерімен, атмосфералық ауаны сақтау, су қорларын қорғау, топырақты қорғау, жер қорғауын қорғау, қатерлі және зиянды заттардың қоршаған ортаға деген әсерін азайту немесе жою тәсілдерін, өнеркәсіптік кәсіпорындардың ақаба суларының құрамын және қалыптасу жағдайын, ағынсулар мен су қоймалардағы қатерлі авариялық ластану зоналарының таралуын, өндірістік саладағы қазіргі замандық экологиялық мәселелерімен таныстырылады, сонымен қатар пәнді меңгеру барысында студенттер мемлекеттік стандарттар жүйесімен жұмыс істеуді, әдебиеттерді іздестіру жолдарымен және қауіпсіздік сұрақтарын зерттеу және шешу әдістерімен таныстырылады. «Инженерлік экология» курсы экология мамандықтары үшін негізгі пәндердің біріне жатады.3.2 Пәннің мақсаты:
Пәндi оқыту мақсаты: - «Инженерлік экология» курсын оқу процесінде студенттер инженерлік және өнеркәсіптік экология пәні мен нысанын, табиғи ортаға деген өнеркәсіптік әсер көздерін, табиғи ортанын бұзылу және ластану нышандарын, өнеркәсіптік өндірістегі табиғат ресурстарын қорғау және тиімді пайдалану шараларынмен танысу керек.

Пәннің мақсаты студенттерді тек қана дипломдық жобаны орындауға бағыттау емес, сонымен қатар олардың ой-өрісін өсіру, қажетті есептерді техникалық жолмен өздігімен шешуді үйрету.3.3 Пәннің міндеті:

Пәннің негізгі міндеттері: өнеркәсіптің (адамның және техногендік нысандарға айналдырған жеке кәсіпорындадан биосфера бөлігіне дейін) табиғатқа және, керісінше, табиғи орта жағдайларының кәсіпорындар мен олардың кешендеріне әсерін қарастыратын пән.

«Инженерлік экология» өнеркәсіптің (адамның және техногендік нысандарға айналдырған жеке кәсіпорындадан биосфера бөлігіне дейін) табиғатқа және, керісінше, табиғи орта жағдайларының кәсіпорындар мен олардың кешендеріне әсерін қарастыратын пән.
3.4. Пәнді оқу нәтижесі
Бұл пәнді үйрену негізінде 5В060800– «Экология» мамандығы бойынша Мемлекеттік жалпыға міндетті стандартқа сәйкес студенттер мыналарды білу тиіс:

Білу керек:

өнеркәсіптік кәсіпорындарда құрал-жабдықтарды жұмыс істеу процесінде және авариялар кезінде атмосфераға түсетін зиянды заттарды анықтау әдістерін;дағдылануы керек:

өндірістік саладағы қазіргі замандық экологиялық проблемаларды, қатерлі және зиянды заттардың қоршаған ортаға деген әсерін азайту немесе жою тәсілдерін,түсінуі керек:

өнеркәсіптік кәсіпорындардың ақаба суларының құрамын және қалыптасу жағдайын, ағынсулар мен су қоймалардағы қатерлі авариялық ластану зоналарының таралуын.Істеп білу керек:

Табиғат ресурстарының бардық түрлерін қорғауды және тиімді пайдалануды қамтамасыз етуші, техникалық тұрғыда мүмкін, экономикалық тұрғыда қажетті, экологиялық тұрғыда негізделген шараларды іске асырудың қажетті тәсілдерін қолдануды,қолынан келуі керек:

Кәсіпорындар үшін санитарлық-қорғану зонасының өлшемін анықтауды, құрал-жабдықтар мен түрлі көліктердің экологиялығын етуші шараларды іске асыруды.құзырлы болуы керек:

  • Өнеркәсіптік экологияның теориялық, заңдылық және нормативті-техникалық негіздеріне байланысты сұрақтарды шешуде;

  • Қоршаған ортаны қорғау шараларын жоспарлау сұрақтарынан.

3.5 Курстың пререквизиттері:

- Экология және ТД3.6 Курстың постреквизиттері:

- Арнайы курстер:

Экологиялық нормалау негіздері; Өндірістік қалдықтарды жою, залалсыздандыру және көму; ерекше қорғалатын табиғи аумақтар; экологиялық мониторинг; Қазақстан экологиясы


3.7 Жұмыс оқу жоспарынан көшірме
Кесте 1 – Жұмыс оқу жоспарынан көшірме

Кесте 1


5В060800 – «Экология»

Курс


Семестр

Кредитер

Дәріс

(сағ.)


ПС

(сағ.)


ОСӨЖ

(сағ.)


СӨЖ

(сағ.)


Барлығы (сағ.)

Қорытынды бақылау формасы

3

5

4

30

30

30

90

180

Емтихан  1. ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ОҚУ ПӘНІНІҢ (МОДУЛЬДІҢ) БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАЗМҰНЫ

Кесте 2 - Пәннің мазмұны. Сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу.

Кесте 2

Тақырыптың атауы және оның мазмұны

Сағат саны

1

2

Дәрістік сабақтар.

1 Модуль. Кіріспе. Негізгі түсініктер мен жалпы сурақтары.

Блок 1.

1 тақырып. Кіріспе. Инженерлік экологияның мәселелері мен міндеттері. Өндірістер мен өндірістік кешендердің қызметіне табиғат жағдайларының әсер етуі.

Инженерлік экология курсының мәні және мазмұны. Курс мақсаты мен тапсырмалары. ҚР негізгі құқықтық актілері.1

Модуль 2. Өнеркәсіп және қоршаған орта.

Блок 1.

2 тақырып. Өнеркәсіптік ластанудың классификациясы және қоршаған ортаның ластануларының негізгі көрсеткіштері.


3

Блок 2.

3 тақырып. Энергетиканың түрлері. Өнеркәсіптің атмосфераның ластауы.

6

Блок 3.

4 тақырып. Газ және шаң түріндегі шығырылымдардың тазарту. Санитарлық қорғаныш аймақтары.

4

Блок 4.

7 тақырып. Су пайдаланушылықты классификациялау. Жер беті және жерасты суларын ластаушы көздер, суларды тазарту тәсілдері.

6

Блок 5.

8 тақырып. Атмосфералық ауаны, су және топырақ ресурстарын қорғау шаралары.

6

Блок 6.

9 тақырып. Қазба байлықтарды пайдаланушылардың классификациясы. Қазба байлықтарды өндірудің қоршаған ортаға әсері.

2

Блок 7.

10 тақырып. Радиоактивтік ластанулар және радиоактивті қалдықтарды залалсыздандыру. Урбоэкология және құрылыс. Ілеспе және қосалқы өнімдерді, қайтара пайдаланатын материалдарды ұқсату.

2

Коллоквиум
Барлығы

30

Практикалық сабақтар
Инженерлік экологияның мәселелері мен міндеттері.

2

ҚР-сының табиғи ресурстары Табиғи ортаны қорғау заңдары.

Өнеркәсіптік ластанудың классификациясы және қоршаған ортаның ластануларының негізгі көрсеткіштер6

Биосфера объектілерінің өндірістік ластануы.

Өнеркәсіптің атмосфераның ластануы.

Энергетиканың түрлері.


6


Газ және шаң түріндегі шығырылымдардың тазарту. Санитарлық қорғаныш аймақтары.

6

Антропогендік салмақты нормалауды экологиялық тұрғыдан қарастыру. Жер беті және жерасты суларын ластаушы көздер, суларды тазарту тәсілдері.

6


Атмосфералық ауаны, су және топырақ ресурстарын қорғау шаралары.

4


Барлығы

30


5 ОҚУШЫНЫҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНА АРНАЛҒАН ТАҚЫРЫПТАРДЫҢ ТІЗІМІ


Кредитттiк жүйеде оқу студентттердiң өз бетiмен жұмыс iстеуге, сонымен қатар үй жұмысын орындауда бiлiм сапасын жетiлдiредi.

Студенттiң оқытушымен жасаған жұмысы – кредиттiк жүйеде оқу формасының бiр түрi.

СӨЖ тақырыптардың тізімі:

5.1. Қоршаған ортаны қорғау туралы ҚР негізгі құқықтық актілері.

5.2. Инженерлік экологиядағы негiзiгi ұғымдар мен мен анықтамалар.

5.3. ҚР-сының табиғи ресурстары.

5.4. Энергетиканың түрлері

5.5. Альтернативті энергетика көздері.

5.6. Атмосфераның газдық құрамы.

5.7 Ауаны ластаушы көздер

5.8. Атмосфералық ауаны ластаушылар.

5.9. Ауаны таза сақтаудың үйымдық шаралары

5.10 Ластаушы және зиянды газдарты тазалау әдістері.

5.11 Жер бетіндегі көліктердің, әуе және ғарыштық қатынас құралдарының табиғи орталарға әсері.

5.12. Су пайдаланушылықты классификациялау. Су қорларын ластаушы көздер.Топырақты ластаушы көздер.

5.13. Қазба байлықтарды пайдаланушылардың классификациясы.

5.14. Урбоэкология және құрылыс. Ілеспе және қосалқы өнімдерді, қайтара пайдаланатын материалдарды ұқсату.

5.15. Экологиялық қауіпсіздікті және ресурстарды үнемдеуші технологияларды қамтамасыз етуге арналған процестер мен жабдықтар.6 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТПЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ КАРТАСЫ


Кесте 3


Оқулықтардың, оқу-әдістемелік құралдардың атауы

Даналардың саны

Студенттердің саны

Қамтамасызетулі


пайызы

1

2

3

4

ҚР Экологиялық Кодексі, Алматы, 2007 ж.
Электр


10

100

Асқарова, Ұ.Б. Экология және қоршаған ортаны қорғау .-А.,2005

Электр


10

100

Жақбасова А.Ж., Саинова Г.Ә. Экология Алматы, 2003- 290 б.

10

10

100

Оспанова Г.С.Бозшатаева Г.Т. Экология. Алматы: Экономика,2002.-403 б.

10

10

100


Экология және тұрақты даму: оқулық / М.С.Тонкопий, Г.С.Сатбаева, Н.П.Ишкулова, Н.М.Анисимова.- Алматы: Дәуір, 2011.

10

10

100


Экология: оқу құралы / Ф.Қ.Иштаева, Л.Г.Костарева, Ш.С.Набидоллина.- Астана:, 2008.

10

10

100


Гарин В.М., Кленова И.А., Колесников В.И. Промышленная экология. Учебник для вузов.-М.:изд.»Маршрут», 2005, 328 с.

5

10

50


Калыгин В.Г. Промышленная экология.– М.: Издательский центр «Академия», 2006. -239 с.

10

10

100


Инженерная экология /Под ред.В.Т.Медведева.-М.: Гардарики, 2002.-687с.

10

10

100

Сарсембенова О.Ж. Исследование закономерностей антропогенного загрязнения атмосферы промышленного города и разработка комплекса меропиятий по его предупреждению (на примере города Семипалатинска) // Диссертация на соискание ученой степени кандидата техн.наук по специальности 11.00.11 – охрана окржающей среды и рациональное использование природных ресурсов, Российская Федерация, Оренбург, 1998 г.- 179 с.

элект

ронды

10

100

Серікбаева А. Өнеркәсіптік экология. Оқу құралы /А.Серикбаева. – Астана: Фолиант, 2015. – 224 бет.

25

25

100

Рыскиева Г.Ә. Өнеркәсіп экологиясы оқу құралы. – Алматы: Экономика, 2011. – 262 бет.

10

10

100

ҚР Жер, Су, Топырақ Кодексі, Алматы, 2003 ж.

электр

10

1007 ӘДЕБИЕТ7.1 Негізгі
7.1.1. ҚР Конституциясы, Алматы, 1995 ж.

7.1.2. ҚР Экологиялық Кодексі, Алматы, 15.05.2007 ж.

7.1.3 ҚР Орман Кодексі, Алматы, 2003 ж.

7.1.4. ҚР Жер Кодексі, Алматы, 2003 ж.

7.1.5. ҚР Су Кодексі, Алматы, 2003 ж.

7.1.6. Инженерная экология /Под ред.В.Т.Медведева.-М.: Гардарики, 2002.-687с.

7.1.7. Жақбасова А.Ж., Саинова Г.Ә. Экология Алматы, 2003- 290 б.

7.1.8. Оспанова Г.С.Бозшатаева Г.Т. Экология. Алматы: Экономика,2002.-403 б.

7.1.9. Экология және тұрақты даму: оқулық / М.С.Тонкопий, Г.С.Сатбаева, Н.П.Ишкулова, Н.М.Анисимова.- Алматы: Дәуір, 2011.

7.1.10. Экология: оқу құралы / Ф.Қ.Иштаева, Л.Г.Костарева, Ш.С.Набидоллина.- Астана:, 2008.

7.1.11. Гарин В.М., Кленова И.А., Колесников В.И. Промышленная экология. Учебник для вузов.-М.:изд.»Маршрут», 2005, 328 с.

7.1.12. Сарсембенова О.Ж.Исследование закономерностей антропогенного загрязнения атмосферы промышленного города и разработка комплекса меропиятий по его предупреждению (на примере города Семипалатинска) // Диссертация на соискание ученой степени кандидата техн.наук по специальности 11.00.11 – охрана окржающей среды и рациональное использование природных ресурсов, Российская Федерация, Оренбург, 1998 г.- 179 с.

7.1.13. Серікбаева А. Өнеркәсіптік экология. Оқу құралы /А.Серикбаева. – Астана: Фолиант, 2015. – 224 бет.

7.1.14. Рыскиева Г.Ә. Өнеркәсіп экологиясы оқу құралы. – Алматы: Экономика, 2011. – 262 бет.

7.1.15. Калыгин В.Г. Промышленная экология.– М.: Издательский центр «Академия», 2006. -239 с.

7.1.16. Асқарова, Ұ.Б. Экология және қоршаған ортаны қорғау .-А.,20057.2 Қосымша әдебиеттер
7.2.1. Жатқанбаев Ж.Ж. Экология негіздері . – А., 2004.

7.2.2.Экологический энциклопедический словарь. 2004.

7.2.3. Луканин В.Н., Трофименко Ю.В.Промышленно-транспортная экология. - М.:Высшая школа, 2001, - 273 с.

7.2.4. Белов С.В. Охрана окружающей среды.-М.Высшая школа, 1991.

7.2.5.Мазур И.И., Молдаванов О.И. Курс инженерной экологии.-М.:Высшая школа, 1999.-447 с.

7.2.6. Родионов А.И., Клушин В.Н., Торочешников Н.С. Техника защиты окружающей среды.М.:Химия, 1989.

7.2.7.Инструкция по инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. ГОСТ 17.2.1.04-77

7.2.8. Песпамятнов Г.П., Кротов Ю.А. Предельно допустимые концентрации химических веществ в окружающей среде, Л.: Химия, 1985.-453 с

7.2.9.Наркевич И.П. Классификация промышленных отходов //Хим.пром.1980.-№4.С.51-54.

7.2.10. Наркевич И.П.,Печковский В.В. Утилизация осадков сточных вод.Л.: Стройиздат, 1989.

7.2.11. Краснобородько И.Г. Деструктивная очистка сточных вод от красителей. Л.:Химия, 1988.

7.2.12. Арустамов Э.А. Безопасность жизнедеятельности. Высшая школа, Москва, 1999-304 с.

7.2.13. Инженерная экология /Под ред.В.Т.Медведева.-М.: Гардарики, 2002.-687с.

7.2.14. Голик В.И., Алборов И.Д. Охрана окружающей среды утилизацией отходов горного производства.М.: Недра, 1995.-126 с.

7.2.15. Ливчак И.Ф. «Инженеру об охране окружающей среды». М. Стройиздат., 1981.

7.2.16. ГОСТ 17.1.1.01-77 Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы.Термины и определения.

7.2.17. ГОСТ 17.2.1.03-84 Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения.

7.2.18. ГОСТ 25 1 51-82 Водоснабжение.Термины и определения.

7.2.19.ГОСТ 17.0.0.02-79 (1980) Охрана природы. Метрологическое обеспечение контроля загрязнения атмосферы, поверхностных вод и почвы. Основные положения.

7.2.20. ГОСТ 17.1.3.13-86 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране вод.

7.2.21. ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями.

7.2.22. ГОСТ 17.0.0.01-76 (с изм.1979) Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения.

7.2.23.ГОСТ 17.0.0.04-90 (1998) Охрана природы. Экологический паспорт промышленного предприятия. Основные положения.

7.2.24. Туровский И.С. Обработка осадков сточных вод.М.: Стройиздат, 1988.

7.2.25. Утилизация твердых отходов: в 2 том.: Пер.с англ./Ред.Д.Вилсон.-М.:Стройиздат, 1982.-т.1-336 с, т.2-348 с.

7.2.26 Охрана окружающей среды. Учебник. /Автор составитель А.С. Степановских/.- М.: Юнити – Дана, 2000

7.2.27 www.zapovednik.com

7.2.28. www.geosite.com

7.2.29. http:// www.buriatia.ru

7.2.30. http:// www.rambler.ru – поисковый семблер

Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Саясаттанумамандығына арналған «КӘсіби қазақ тілі» пәнінің
umkd -> ПӘннің ОҚу бағдарламасы (силлабус)
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі семей қаласының ШӘКӘрім атындағы мемлекеттік
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі семей қаласының ШӘКӘрім атындағы мемлекеттік
umkd -> Доцент Ж. Ш.Әбіш Іскерлік әлемі. Экономикалық терминология негіздері. Сөздің дәлдігі. Тақырыптың тірек сөздері
umkd -> Анкета көмегімен жаппай мәлімет жинау әдісі
umkd -> «ветеринариялық санитариядағЫ Ғылыми зерттеу негіздері»


Достарыңызбен бөлісу:
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
рсетілетін қызмет
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Жалпы ережелер
Қазақстан республикасы
қызмет стандарты
бекіту туралы
жиынтық бағалауға
жиынтық бағалаудың
республикасы білім
тоқсанға арналған
бағалау тапсырмалары
Қазақстан республикасының
арналған тапсырмалар
Реферат тақырыбы
білім беретін
арналған жиынтық
бағдарламасына сәйкес
Әдістемелік кешені
болып табылады
мерзімді жоспар
бағалаудың тапсырмалары
туралы хабарландыру
Қазақстан тарихы
сәйкес оқыту
пәнінен тоқсанға
арналған әдістемелік
республикасының білім
Қазақ әдебиеті
оқыту мақсаттары
Мектепке дейінгі
нтізбелік тақырыптық
қазақ тілінде
Жұмыс бағдарламасы
жалпы білім
оқыту әдістемесі
білім берудің
Республикасы білім
әдістемелік ұсыныстар
Инклюзивті білім
пәнінен тоқсан
туралы анықтама
тақырыптық жоспар
Қысқа мерзімді