ПӘнінің ОҚУ Әдістемелік кешені

Loading...


Дата19.03.2017
өлшемі132.5 Kb.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ


СМК 3-дәрежелі құжаты

ПОӘК

ПОӘК 042-33.1.122/02-2014

ПОӘК

студенттерге арналған пән

«Композиция және

түстану-I, II»

бойынша бағдарламасы


Баспа №1 11.09.2014


ПӘНІНІҢ ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

«Композиция және түстану – I, II»
5В012000 - «Кәсіптік білім» мамандық үшін
СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ

Семей


2014

Алғы сөз
1 ҚҰРАСТЫРЫЛҒАН

Құрастырушы ___________ « 03 » 09 2014 ж. А.Р.Рахметова,

«Бейнелеу өнер және дизайн» кафедрасының оқытушысы, магистр
2 ТАЛҚЫЛАНды

2.1 «Бейнелеу өнері және дизайн» кафедра мәжілісінде

Хаттама № 1 « 03 » 09 2014 ж.

Кафедра меңгерушісі ____________ М.С. Мырзаканов

2.2 Педагогикалық факультетінің оқу-әдістемелік бюросының отырысында қарастырылды

Хаттама № 1 « 05 » 09 2014 ж.

Төрайым _____________ Т.Ш. Ахметова
3 БЕКІТІЛГЕН

Университетінің оқу-әдістемелік кеңес мәжілісінде қаралып, баспаға ұсынылды

Хаттама № 1 « 11 » 09 2014 ж.

Төрайым _____________ Г.К. Искакова


4 ОРНЫНА ЕНГІЗІЛГЕН 1 баспа « 05 » 09 2013 ж.

Мазмұны


1 Жалпы ережелер................................................................................................

4

2 Сабақ түрлері бойынша пәннің мазмұны және сағаттарды бөлу.................

5

3 Пәнді оқу бойынша әдістемелік нұсқаулықтар.............................................

6

4 Пәннің форматы................................................................................................

6

5 Пәннің саясаты..................................................................................................

7

6 Баға қою саясаты...............................................................................................

7

7 Әдебиет..............................................................................................................

7


1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР


  1. Оқытушы және пән туралы жалпы мәліметтер

Рахметова Алия Рашитовна, оқытушы, магистр

«Бейнелеу өнері және дизайн» кафедрасы

Байланыс ақпараты – тел.: 30-41-03, оқу ғимараты №2, кабинет №413б

Сабақ өткізілу орны – дәрісхана №407

Пән бойынша кредит саны: 1 сем.– 1, 2 сем.– 2
1.2 Пән мазмұнының қысқаша сипаты:

Кәсіптік білім мамандығына оқитын ЖОО-ның студенттері қарапайым заттардың конструкциялық құрылысын, формаларын бейнелеу тәсілдері арқылы оқып біледі. Композициялық негізгі заңдылықтарын, мәнерлі мүмкіндіктерін меңгеру. Композиция қасиеттерімен құралдарын көркемдік образын құру барысында қолдану дағдының дамуы, студенттің шығармашылық мүмкіндігін дамыту.


1.3 Пәнді оқудың мақсаты:

Композиция пәнін оқудың басты мақсаты – студент алған білімін болашақ жұмыста, яғни орта мектепте біліктілікпен іске асыра білуі. Жоғары оқу орнының оқу бағдарламасының талаптары мен міндетті компоненттерін терең біліп және тәжірибе сабақтарында кәсіби шеберлікпен игеру міндеттерін бұлжытпай орындау. Студент өз білімін осы саладағы инновациялық жаңалықтарын жетілдіру және ғылыми ізденістер жасап көркем білімін шыңдау болып табылады.


1.4 Пәнді оқудың негізгі міндеттері:

 • студенттерді мәдениетке, өнердегі шығармашылыққа баулу.

 • композиция қасиеттерімен құралдарын көркемдік образын құру барысында қолдану дағдының дамуы.

 • бейнелеу өнерінің әдістемелері мен тәсілдерін білімділікпен меңгеруді қалыптастыру.

1.5 Оқыту нәтижелері:

Пәнді оқу нәтижесіндегі білімалушы міндетті:

- білу: • курстың пәні мен міндетін;

 • мамандық бойынша мемлекеттік стандартқа енгізілген, сондай-ақ оқу бағдарламаларына негізделген «Композиция және түстану-I, II» пәнінің жалпы мазмұның;

 • педагогикалық және жалпы білім беру ғылымын.

- игеру:

 • сурет салу негіздерін теориялық және практикалық түрде меңгеру;

 • өз бетімен берілген шығармашылық тапсырмаларды орындау;

 • педагогикалық практикада кәсіби іс-әрекетінде шығармашылық жұмыстарымен өз бетінше қолдану.

- ұғып алу:

 • негізгі ұғымдарын;

 • композиция заңдылықтарын;

- түсіну:

 • композиция техниканың тілін;

 • графикалық жобалауда қажеттілігі.

- қолдана білу:

 • жаттығуларды орындау ретін.

- істей алу:

 • композиция және перспектива зандылықтарын білу, оны шешу үшін бірнеше варианттарды ұсыну, ұсынған варианттардың арасынан ең жақсы вариантты таңдау.

- икемдену:

 • композициясының негізгі терминологиясын;

 • композиция пәні бойынша сабаққа қойылатын талаптарды, әдістемелік материалдарды.

1.6 Пән пререквизиттері:

жоқ
1.7 Пән постреквизиттері:

Академиялық сурет

Академиялық кескіндеме

Компьютерлік графика

Сәндік-қолданбалы өнерінің негізгі техникалары

Қазақстан сәндік-қолданбалы өнері

Бейнелеу өнерін оқыту әдістемесі
2 САБАҚ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САҒАТТАРДЫ БӨЛУ

Кесте 1


р/с


Тақырып

Сағаттар

Әдебиеттер

ДС

ЗС

ТС

БОӨЖ

БӨЖ

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Түсті қабылдау

-

-

3

1,5

4,5

7.1.3, 7.1.4, 7.1.5

2

Түстің кеңістікті қасиеттері

-

-

3

1,5

4,5

7.1.3, 7.1.4, 7.1.5

3

Негізгі, құрамды және қосымша түстер

-

-

3

1,5

4,5

7.1.3, 7.1.4, 7.1.5

4

Түстің негізгі сипаттамалары. Түстік рең, толықтық, жарықтық. Жарықтық және түстік қарама-қарсылық. Жергілікті түс

-

-

3

1,5

4,5

7.1.3, 7.1.4, 7.1.5

5

Түс - композиция құралы ретінде.

-

-

3

1,5

4,5

7.1.3, 7.1.4, 7.1.5
Барлығы

-

-

15

7,5

22,5
1

Формалдық композиция

-

-

3

1,5

4,5

7.1.3, 7.1.4, 7.1.5

2

Композициялық орталығы

-

-

3

1,5

4,5

7.1.3, 7.1.4, 7.1.5

3

Симметрия. Асимметрия. Тепе-теңдік. Статика. Динамика

-

-

4

2

6

7.1.3, 7.1.4, 7.1.5

4

Метр, ырғақ, қозғалыс пен тыныштықты көрсету заңдылықтары

-

-

4

2

6

7.1.3, 7.1.4, 7.1.5

5

Қарама-қарсылық, өзгешілік

-

-

4

2

6

7.1.3, 7.1.4, 7.1.5

6

Абстракциялық композиция

-

-

6

3

9

7.1.3, 7.1.4, 7.1.5

7

Натюрморттың композициясы

-

-

6

3

9

7.1.3, 7.1.4, 7.1.5

Барлығы

-

-

30

15

45

3 ПӘНДІ ОҚУ БОЙЫНША ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛЫҚТАР

Негізгі, қосымша және анықтама әдебиеттерін үнемі оқып отыру, интернет сайттармен жұмыс істеу, қысқаша жазбалар жазу, курс бойынша тәжірибелік жұмыстарды уақытында орындау, тапсырмаларды тапсыру уақытынан кешіктірмеу.


4 ПӘННІҢ ФОРМАТЫ

Курс бойынша білуге тиісті терминдер мен шартты ұғымдарды оқытушы қамтып, түсіндіреді. Сабақ барысында студенттің теориялық білімі, белсенділігі, ынтасы және шығармашылық шешім таба білу дағдысы бағаланады. Тәжірибелік сабақта алған білімдерін жинақтап білімалушылар БОӨЖ және БӨЖ тапсырмаларын орындайды. БОӨЖ және БӨЖ тапсырмаларын орындау үшін қосымша әдістемелік нұсқаулар оқу-әдістемелік материалдарында толығымен жазылған.


5 ПӘННІҢ САЯСАТЫ

- тәжірибелік сабақтарға кешікпей келу;

- себепсіз сабақтан босатпау, ауырып қалған себебінде медициналық анықтама әкелу;

- босатылған сабақтарды оқытушымен келісілген уақытта босатылған -сабақтарды тапсыру, тапсырмаған жағдайда бағалары төмендейді;

- оқу сабақтарына белсенді қатысу, оқу әдістеріне шығармашылық түрде қарау;

- БӨЖ және БОӨЖ берілген тапсырмаларды өздігінен уақытында орындау.


6 БАҒА ҚОЮ САЯСАТЫ

Апта және бақылау түрлері бойынша баллдардың реттелуі кестеде келтірілген


«Композиция және түстану-I, II» пәні бойынша баллдарды бөлу
Кесте 2

Апта

Бақылау түрі

Баллдардың барлығы

Қосымша

1

2

3

4

1-7

Аудиториялық (барлық түрлері) сабақтарына қатысқан үшін

30 балл
1-7

Тәжірибе сабағы

100 балл
1-7

БОӨЖ

35 балл
1-7

БӨЖ

65 балл
7

1 Рубеждік бақылау

70 балл
1-ші мен 7-ші апта аралығында алынатын баллдардың барлық саны

300 балл
8-15

Аудиториялық (барлық түрлері) сабақтарына қатысқан үшін

30 балл
8-15

Тәжірибе сабағы

96 балл
8-15

БОӨЖ

36 балл
8-15

БӨЖ

68 балл
15

2 Рубеждік бақылау

70 балл
8-ші мен 15-ші апта аралығында алынатын баллдардын барлық саны

300 балл
Емтиханда алынатын баллдардың саны

400 балл
Академиялық кез аралығында алынатын баллдар саны

1000 балл

7 ӘДЕБИЕТ


  1. Негізгі әдебиеттер

   1. «Сборник» № 45 Живопись» Алматы 1994 г. Республиканский издательский кабинет. Программы для университетов и педагогических институтов (Проект). Составители Н.А. Стариченко, А.Ж.Накисбеков

   2. Алехин А.Д. О языке изобразительного искусства: «Знание» Серия Искусство, 1973

   3. Алпатов А.Д. Композиция в живописи. Исторический очерк. М.: Искусство, 1940

   4. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М.: Наука. 1974

   5. Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты: Рисунок, живопись, композиция. 2-е изд. М.: Просвещение, 1981

   6. Беда Г.В. Живопись и ее изобразительные средства. М.: Просвещение, 1977

  2. Қосымша әдебиеттер

   1. Волков Н.Н. Композиция в живописи. М.: Искусcтво, 1977

   2. Волков Н.Н. Восприятие картины. 2-е изд., доп. М.: Просвещение, 1976

   3. Выготский В.С. Психология искусства. 2-е изд., доп. М.: Искусство, 1968

   4. Зайцев А.С. Наука о цвете и живопись. М.: Искусство, 1986

   5. Кардовский Д.Н. Об искусстве: Воспоминания, статьи, письма. М.: Академия художеств СССР, 1960

   6. Кибрик Е.А. Об искусстве и художниках. М.: АХ СССР, 1961

   7. Костин В.И., Юматов В.А. Язык изобразительного искусства. М.: Знание, 1978

   8. Мейлах Б.С. Взаимодействие искусств и задачи художественного творчества //Вопросы литературы. 1964, №3

   9. Непомнящий В.М. Смирнов Г.Б. Практическое применение перспективы в станковой картине: М. Просвещение, 1978
Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Саясаттанумамандығына арналған «КӘсіби қазақ тілі» пәнінің
umkd -> ПӘннің ОҚу бағдарламасы (силлабус)
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі семей қаласының ШӘКӘрім атындағы мемлекеттік
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі семей қаласының ШӘКӘрім атындағы мемлекеттік
umkd -> Доцент Ж. Ш.Әбіш Іскерлік әлемі. Экономикалық терминология негіздері. Сөздің дәлдігі. Тақырыптың тірек сөздері
umkd -> Анкета көмегімен жаппай мәлімет жинау әдісі
umkd -> «ветеринариялық санитариядағЫ Ғылыми зерттеу негіздері»


Достарыңызбен бөлісу:
Loading...


©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
рсетілетін ызмет
Жалпы ережелер
ызмет стандарты
дістемелік кешені
бекіту туралы
туралы хабарландыру
бойынша жиынты
біліктілік талаптары
кіміні аппараты
жалпы біліктілік
Конкурс туралы
ойылатын жалпы
мемлекеттік кімшілік
білім беретін
республикасы білім
жалпы конкурс
Барлы конкурс
ызмет регламенті
дістемелік сыныстар
ткізу туралы
конкурс атысушыларына
біліктілік талаптар
атысушыларына арнал
идаларын бекіту
мерзімді жоспар
Республикасы кіметіні
Мектепке дейінгі
облысы кімдігіні
рсетілетін ызметтер
мемлекеттік мекемесі
мемлекеттік ызмет
Конкурс ткізу
стандарттарын бекіту
санды жиынты
дебиеті маманды
білім беруді
мектепке дейінгі
дістемелік материалдар
жалпы білім
ауданы кіміні
конкурс туралы
рметті студент
облысы бойынша
алауды тапсырмалары
мыссыз азаматтар
Мемлекеттік кірістер
дарламасыны титулды
дістемелік кешен
Конкурс жариялайды
теориялы негіздері
ырыпты жоспар

Loading...