Педагогикалық мамандықты таңдау мына жағдайда ақталады талапкердің өз біліміне саналы көзқарасыДата02.01.2022
өлшемі39.99 Kb.
#147956
Байланысты:
Пед.мамандыққа кіріспе ПЛАТОН Халелова А.Х.


Педагогикалық мамандықты таңдау мына жағдайда ақталады...

талапкердің өз біліміне саналы көзқарасы;

мектепті қолдау;

ата-аналарды қолдау;

достарды қолдау;

педагогикалық қабілеттерінің болуы;
Педагогикалық қызметпен кім айналыса алады?

қажетті білімі мен дағдысы бар кәсіпқой маман;

ересек адам;

ата-аналар;

жоғары білімі бар адам;

педагогикалық қабілеттерін көрсеткен адам;
Субъект-субъектілік қатынастар мыналарды қамтиды:

білім беру процесінің тең құқылы қатысушысы ретінде оқушыға деген көзқарас;

мұғалімнің бағалауының субъективизмі;

оқушыға орындаушы ретінде қарау;

оқушыға тұрақты көмек көрсету;

оқушыны педагогикалық қолдау;
Рефлексия мұғалімнің жұмысында қажет, өйткені:

кәсіби тәжірибе жинақтаудың негізгі тәсілдерінің бірі;

кәсіби тәжірибе жинақтаудың жалғыз тәсілі;

онсыз бірде-бір ересек адам өмір сүре алмайды;

педагогтің жетілу көрсеткіші;

дұрыс жауап жоқ;
Портфолио жинау қажет, себебі:

бұл мұғалімнің кәсіби дамуының өзіндік жеке мұрағаты;

бұл кәсіби дамудың тәсілі;

бұл мұғалімнің өмір салты;

онсыз басқа жұмысқа қабылданбайды;

бұл мұғалімді сертификаттау үшін қажет;
Педагогикалық қызметпен айналысатын адамдарда не ортақ болуы керек?

оқуға және дамуға деген ұмтылыс;

бақылау қабілеті;

нәтижені дұрыс бағалау;

әділ болу;

тәрбиелеу
Мұғалім үшін қандай қасиеттер басым?

жеке кәсіби маңызды қасиеттер;

кәсіптік-педагогикалық;

қоғамдық;

жеке;

кәсіби
Педагогикалық қызметтің негізгі түрлері:

оқыту және тәрбие жұмысы;

жоспарлау;

кеңес беру;

бақылау;

байланыс;
Педагогикалық қызмет пәні:

оқушылардың оқу-танымдық және тәрбиелік қызметін басқару;

белсенділік пен сананы ынталандыру;

тәрбие мен оқыту нәтижелерін талдау;

болжау;

оқушылардың өзара іс-қимылын ұйымдастыру;
Педагогикалық іс-әрекеттің жүйелік сипаттамасы ретінде не әрекет етеді:

мақсаты;

тәрбие ортасы;

мұғалімнің тұлғасы;

практикалық қызмет;

мотивтер мен құндылықтар;
Мұғалімнің негізгі әлеуметтік қызметі қандай?

аға ұрпақтың жалпыланған тәжірибесін беру;

оқыту;

тәрбиелеуші;

дамытушы;

қалыптастырушы;
Мұғалім үшін қандай моральдық сапа маңызды?

балаларға деген махаббат;

жауапкершілік;

қатаңдық;

патриотизм;

тілектестік;
Кәсіби педагогикалық бағыт дегеніміз не:

жеке қасиеттер кешені;

педагогикалық мамандыққа қызығушылық;

өздігінен білім алуға бағдарлану;

тұрақты мотивтердің жиынтығы;

кәсіби жетілдіру мотиві;

Педагогикалық мамандықты қалай сипаттауға болады?

шығармашылық;

қажетті;

белсенді;

қоғамдық;

әлеуметтік;
Білім беру саласындағы мемлекеттік саясат қағидаттарының қайсысы білім алушылардың даму және даярлық деңгейіне бағдарлануды талап етеді:

дараландыру дифференциациясы;

бостандық;

демократияландыру;

білім берудің жалпыға қол жетімділігі;

білім берудің зайырлы сипаты
Педагогикалық қызметке жатпайды…

білімді ғылыми зерттеу және жүйелеу;

алдыңғы ұрпақтың тәжірибесін жаңа ұрпаққа беру;

тәрбиеленушінің қызметін басқару;

тәрбие және оқыту;

адамның жеке басының дамуы;
Кәсіби емес педагогикалық қызмет саласы.

отбасылық тәрбие;

жалпы білім беру;

қосымша білім беру;

мектепке дейінгі тәрбие;

балалардың демалысын және сауықтырылуын ұйымдастыру;
Педагогикалық мамандықтың негізгі функциялары...

білім беру, тәрбиелік, дамытушылық;

оқыту және тәрбиелеу;

мәдени-жасампаз, әлеуметтендіруші;

бейімделгіш және гуманистік;

даму және өзін-өзі дамыту;
Өзгеретін жағдайларда педагогикалық мәселелерді шешу процесі...

педагогикалық ахуал;

педагогикалық шығармашылық;

педагогикалық практика;

педагогикалық өзара іс-қимыл;

педагогикалық тәжірибе;
Педагогикалық мәдениеттің компоненттеріне мыналар жатады:

педагогикалық шығармашылық;

жоғарыда аталғандардың барлығы;

өзін-өзі жетілдіруге ұмтылу;

оқушыны түсіну;

балаларға адамгершілікпен қарау;
Педагогикалық іс-әрекеттің оңтайлы нәтижесі.

қоғамда

тұлғаның сәтті әлеуметтенуі;

оқушылардың жоғары оқу көрсеткіштері;

баланың жеке басының жеке дамуы;

педагог пен білім алушының өзара іс-қимылы;
Педагогтың кәсіби этикасы-бұл:

маманның мінез-құлық нормалары;

моральдық принциптерді сақтау;

жұмыстағы мінез-құлық және қарым-қатынас ережелері;

әріптестермен қарым-қатынаста моральдық қағидаттарды қолдану;

моральдық принциптерді білу;
Педагогтың кәсіби құзыреттілігі-бұл ...

білімнің жоғары деңгейі

стандартты емес жағдайларда білім мен дағдыларды қолдану қабілеті;

біліктіліктің жоғары деңгейі;

педагогтің өз міндеттерін білуі;

қарым-қатынас жасау қабілеті;
Берілген біліктілікке сәйкес кәсіби-педагогикалық міндеттердің белгілі бір класын шешуді қамтамасыз ететін педагогикалық мамандық шеңберіндегі қызмет түрі...

педагогикалық қызмет;

педагогикалық мамандық;

педагогикалық мамандандыру;

педагогикалық мамандықты саралау;

біліктілік
Педагогикалық техника дегеніміз не?

педагогикалық процесті басқаруға мүмкіндік беретін біліктердің, дағдылардың, тәсілдердің жиынтығы

жекелеген оқушылар ретінде белсенділікті ынталандыру үшін қажетті біліктер мен дағдылардың жиынтығы;

оқушылармен жұмыс істеу

педагогикалық процесті ұйымдастыруға қойылатын талаптар;

педагогикалық істі ұйымдастыра білу;
Педагогикалық қызметтің негізгі міндеттеріне мыналар жатады…

тұлғаның үйлесімді дамуы үшін жағдай жасау;

оқытылатын пәннің мазмұнына шоғырлану;

коммуникативтік функцияны іске асыру;

білім алушылардың еңбегі мен демалысын ұтымды ауыстыру;

педагогикалық үдерісті құрастыру;
Педагогтың кәсіби ұстанымы.

педагогикалық қызметке дайындығы;

педагогикалық қызметке қатынастар жүйесі;

ғылыми-теориялық дайындық;

оқу процесін жоспарлай білу;

ғылымның әртүрлі салаларында бағдарлану;
Педагогикалық мамандықтарға мыналар жатады:

барлық тізімделген;

өндірістік оқыту шебері;

балабақшадағы тәрбиеші;

күтуші;

әлеуметтік педагог;
Ежелгі Грецияда мұғалім деп аталды…

баламен бірге жүретін құл;

жеке мектептегі мұғалім

мемлекеттік мектепте тәлімгер, тәрбиеші;

тәлімгер, тәрбиеші кең мағынада;

ата-ана міндеттерін орындауды қадағалайтын мемлекеттік шенеунік;
Мұғалімнің гностикалық педагогикалық дағдыларына мыналар жатады:

* әр түрлі көздерден, өз қызметін зерттеуден жаңа білім алу; әр түрлі ақпарат көздерімен өз бетінше жұмыс істеу; іздеу, эвристикалық қызметті жүзеге асыру;

ақпарат алмасу, орынды қарым-қатынас орнату, басқа адамды түсіне білу, өз ойын білдіруге ықпал ету.

жұмысты бере білу, бақылауды жүзеге асыру, атқарылған жұмыстың қорытындысын шығару, оларды бағалау.

адам психологиясы туралы білімді қолдана білу, оның мінез-құлқын бақылау;

бағдарламалық материалды игеру бойынша оқушылардың өзара іс-қимылын ұйымдастыра білу;
Тұлғаның педагогикалық бағыты…

қарым-қатынас қажеттілігі;

мұғалімнің жоғары миссиясын білу;

үстемдік етуге ұмтылу;

іске жауапты қатынас;

басқаларды басқаруға деген ұмтылыс;
Кәсіби маңызды теориялық білімді, қарым-қатынасты, мұғалімнің сенімін қамтитын кәсіби-педагогикалық мәдениеттің құрамдас бөлігі...

кәсіби-тұлғалық.

аксиологиялық

технологиялық.

жеке-шығармашылық.

теориялық;
Педагог еңбегінің нәтижелерін бағалау критерийлеріне мыналар жатады…

оқушылардың пән бойынша білім сапасы, мұғалімнің нақты білім беру міндеттерін шеше білуі;

педагогтің оқытылатын оқу пәндері бойынша, оның ішінде оқу бағдарламаларынан тыс білім тереңдігі;

білім алушылардың оқу сабағындағы белсенділігі, олардың оқуға қызығушылығы;

педагогтің сыныптан тыс жұмыстар жүргізуі;

ұжымдағы педагогтің ресми және бейресми мәртебесі, оған әріптестер тарапынан қатынасы;
Педагогтің кәсіби-педагогикалық қызметті жүзеге асыру үшін қажетті білім мен дағдыларды меңгеруі;

кәсіби-педагогикалық құзыреттілік;

кәсіби-педагогикалық мәдениет;

Педагогтің кәсіби-тұлғалық қасиеттері.

педагогикалық біліктілік;

педагог тұлғасының кәсіби бағыттылығы;
Кәсіби-педагогикалық құзыреттіліктің негізгі компоненттері:

психологиялық-педагогикалық білім, жалпы эрудиция, педагогикалық шығармашылық;

педагогикалық теория және педагогикалық технология;

психологиялық-педагогикалық білім және педагогикалық іскерліктер;

аксиологиялық және технологиялық;

коммуникативтік және ұйымдастырушылық;
Педагогикалық іс-әрекеттің формаларын, әдістері мен құралдарын меңгеруді қамтитын кәсіби-педагогикалық мәдениеттің құрамдас бөлігі.

технологиялық;

кәсіби-тұлғалық;

аксиологиялық;

тұлғалық-шығармашылық;

теориялық;
Балалардың әл-ауқатын қорғау мен қамтамасыз етудің халықаралық құқықтық стандарттарын айқындайтын құжат ...

бала құқықтары туралы Конвенция;

адам құқықтарының жалпыға бірдей декларациясы;

Ресей Федерациясының Конституциясы.

"балалар өміріне жарамды Әлем" Декларациясы»;

Қазақстан Республикасының Білім туралы Заңы;
Төмендегі анықтамалардың қайсысы "білім" ұғымының мәнін бермейді?

білім сомасы;

қазіргі заманғы жалпыадамзаттық құндылықтардың бірі;

құрамдас бөлігі және сонымен бірге әлеуметтену өнімі;

жеке тұлғаны оқыту, дамыту және тәрбиелеу процесі;

оқу-тәрбие қызметін жүзеге асыратын мекемелер жүйесі;
«Педагогикалық мамандыққа кіріспе» пән...

базалық педагогикалық ойлауды қалыптастыруға ықпал етеді;

ерекше маңызы жоқ;

этнопедагогиканың бір бөлігі болып табылады;

сурдопедагогиканың, олигофренопедагогиканың құрамдас бөлігі;

педагогиканың әдіснамалық негіздерін қалыптастыруға ықпал ететін педагогиканың ерекше саласы;
Педагогикалық мамандықтарды саралау үшін негіз болып табылмайды…

оқушы отбасының ерекшеліктері (отбасы құрамы, өркендеу деңгейі, ата-аналардың әлеуметтік мәртебесі және т. б.);

Білімнің, ғылымның, мәдениеттің, өнердің әртүрлі пәндік салалары (мысалы, математика, химия, экономика, биология және т. б.);

тұлғаның дамуының жас кезеңдері (мектепке дейінгі, кіші мектеп, жасөспірім және т. б.);

әртүрлі бұзылулармен (есту, көру, ақыл-ой кемістігі, девиантты мінез-құлық және т. б.) байланысты тұлғаның даму ерекшеліктері;

білім беру мекемелерінің әртүрлі типтерінің ерекшеліктері;
Тұлға – бұл...

оны сана мен өзін-өзі танудың тасымалдаушысы деп санауға мүмкіндік беретін, тәуелсіз трансформациялық қызметке қабілетті даму деңгейіне жеткен адам;

кез келген адам

кәмелетке толған адам;

ойлау қабілеті бар адам;

жеке тұлға;
Әлемдегі білім берудің жетекші тенденциялары байланысты...

жеке тұлғаны дамыту үшін жағдай жасау идеясымен;

ізгілендіру идеясымен; қоғамды демократияландыру идеясымен;

білім беру мазмұнының қолжетімділігі, дәйектілігі идеясымен;

көпмәдениеттілік идеяларымен;

оқытуды технологияландыру тұжырымдамасымен;
Мұғалімге қойылатын кәсіби талаптардың жиынтығы келесідей анықталады…

кәсіби дайындық;

біліктілік;

құзыреттілік;

лауазымдық міндеттері;

мамандығы;
"Педагогика" сөзі грек тілінен аударылған...

білім беру;

балалар ісі;

құл мен бала;

тәрбие;

оқыту;
."Педагогикалық мамандыққа кіріспе" пәні – ...

педагогикалық цикл пәндерінің маңызды базалық бөлігі болып табылады;

педагогикалық циклдің негізгі және басты пәні;

педагогикалық пәндерді оқыту курсында маңызды емес пән;

педагогикалық циклдің жаңа пәні;

"Педагогика" курсына қосымша пән;
Мұғалімнің оқушылармен қарым-қатынасының негізгі стилі:

жағдайға байланысты жоғарыда аталғандардың кез келгені;

либералды;

демократиялық;

авторитарлық;

либералды-демократиялық;
Педагогикалық біліктілік-бұл ...

маманның белгілі бір міндеттер класын шешудегі мүмкіндіктерін сипаттайтын кәсіби-педагогикалық дайындықтың деңгейі мен түрі;

болашақ маманның әлеуетті мүмкіндіктері;

маман деңгейі;

кәсіби құзыреттілік;

мамандығы;
Педагогикалық дағдылар:

белгілі бір қатынастармен өзара байланысты және өзгеретін жағдайларда педагогикалық міндеттерді шешуге бағытталған педагогикалық іс-әрекеттер жүйесі;

«педагог» – «оқушы» педагогикалық жүйесінің қызметі;

педагогикалық іс-әрекеттің өзінде педагогикалық процесс компоненттерінің объективті заңды байланысын есепке алу;

мұғалімнің моральдық-этикалық, адамгершілік қасиеттеріне сүйене отырып, оның жеке басының сипаттамасы;

оқушылардың теориялық білімдерін тәжірибеде қолдана білуі;
Жеке тұлғаны қалыптастыру деп нені атаймыз?

адамның дамуы мен тәрбиесі нәтижесінде пайда болатын әлеуметтік болмыс ретінде қалыптасуы;

балаларда сапа жүйесін қалыптастырудың мақсатты процесі;

адамның әлеуметтік болмыс ретіндегі бүкіл өмірі процесінде болатын организмнің сандық және сапалық өзгерістері;

ағзаның сандық өзгерістері;

жан-жақты даму процесі;
Педагогика – бұл ...

оқыту туралы ғылым;

жасөспірімнің жеке басын қалыптастыру туралы ғылым;

тұлғаны әлеуметтендірудің заңдары мен заңдылықтарын зерттейтін ғылыми білім саласы;

жеке тұлғаны тәрбиелеу туралы ғылым;

философия саласы;
Адамның дамуы ...

күрделі, ұзақ және даулы процесс;

процесс басқарылмайтын, стихиялық;

өмір сүру жағдайларына қарамастан жүреді және тек "туа біткен потенциалмен" анықталады»;

тағдырға байланысты фаталистік;

адам қатаң түрде реттейтін және басқаратын процесс;
Қазіргі педагогика ғылымындағы "тұлға" ұғымы келесідей түсіндіріледі...

оны сана мен өзін-өзі танудың тасымалдаушысы деп санауға мүмкіндік беретін, тәуелсіз трансформациялық қызметке қабілетті даму деңгейіне жеткен адам;

биологиялық түрдің өкілі ретінде кез келген адам;

өз Отаны үшін жанқиярлық әрекеттерге қабілетті адам ғана;

өзінің бейімділігін іске асырған биологиялық тіршілік иесі;

жыныстық жетілуге жеткен биологиялық түрдің өкілі;
Педагогикалық қызметтің негізгі шарасы болып табылады...

гуманистік табиғат (адамгершілік, адамгершілік, адамның қадір-қасиетін құрметтеу);

ұйымдастырушылық қабілеті (жұмысты жоспарлау, қызметті ұйымдастыру);

коммуникативтік құзыреттілік (коммуникация саласындағы қабілеттер);

қызмет технологиясын меңгерудің жоғары деңгейі;

өзін-өзі талдау қабілеті;
Мұғалім мамандығындағы адамдармен өзара әрекеттесу процесі мыналармен байланысты...

ұрпақтар байланысы жүйесін дамыту;

адамның қажеттіліктерін жақсы түсіну және қанағаттандыру;

адам қызметін басқару;

қоғамды қалыптастыру;

өз сұрауларын қанағаттандыру;
Педагогикалық кәсіптің басқа "адам-адам" түрінен басты айырмашылығы-бұл оған қатысты...

бір мезгілде түрлендірушілер класына да, сондай-ақ басқарушы кәсіптер класына да;

түрлендіруші кәсіптер сыныбына;

басқарушы кәсіптер сыныбына;

қоғамдық пікірді қалыптастырушы сыныпқа; * бір мезгілде түрлендіруші, сондай-ақ басқарушы кәсіптер класына да;

қоғамды басқарушылар класына;
Мамандықтардың кәсіби тобы-бұл

өзінің түпкілікті өнімінің сипатымен, ерекше заттармен және еңбек құралдарымен ерекшеленетін әлеуметтік пайдалы қызметтің неғұрлым тұрақты түрі бойынша біріктірілген мамандықтар жиынтығы;

мамандықтар жиынтығы;

әлеуметтік пайдалы қызметтің неғұрлым орнықты түрі бойынша біріктірілген мамандықтар жиынтығы;

өзінің түпкілікті өнімінің сипатымен, ерекше заттармен және еңбек құралдарымен ерекшеленетін мамандықтар жиынтығы;

ерекше заттармен және еңбек құралдарымен біріктірілген мамандықтар жиынтығы;
Педагогикалық мамандығы

берілген біліктілікке сәйкес кәсіптік-педагогикалық міндеттердің белгілі бір сыныбын қоюды және шешуді қамтамасыз ететін және білім беру нәтижесінде алған білімдерінің, машықтарының, дағдыларының жиынтығымен сипатталатын осы кәсіптік топ шеңберіндегі қызмет түрі;

осы кәсіптік топ шеңберіндегі қызмет түрі;

білім беру нәтижесінде алған білімдерінің, машықтарының, дағдыларының жиынтығымен сипатталатын қызмет түрі;

берілетін біліктілікке сәйкес кәсіптік-педагогикалық міндеттердің белгілі бір сыныбын қоюды және шешуді қамтамасыз ететін қызмет түрі.

берілген біліктілікке сәйкес осы кәсіптік топ шеңберіндегі қызмет түрі;
Педагогикалық мамандандыру-бұл...

педагогикалық мамандық шеңберіндегі белгілі бір қызмет түрі;

осы кәсіптік топ шеңберіндегі қызмет түрі;

білім, білік, дағды жиынтығымен сипатталады;

кәсіптік-педагогикалық міндеттердің белгілі бір сыныбын қоюды және шешуді қамтамасыз етеді;

кәсіптік-педагогикалық дайындықтың деңгейі мен түрі;
Педагогикалық біліктілік

белгілі бір міндеттер класын шешуде маманның мүмкіндіктерін сипаттайтын кәсіби-педагогикалық дайындықтың деңгейі мен түрі;

маманның мүмкіндіктерін сипаттайтын дайындық түрі;

маманның жеке ерекшеліктерін сипаттайды;

тәрбиенің сипатын айтарлықтай "қиындатады";

мұғалімнің қабілеттері мен мүмкіндіктері;
Педагогикалық мамандықтарды саралау негізінде:

білімнің әртүрлі пәндік салалары, тұлғаның жас кезеңдері, психофизикалық және әлеуметтік факторларға байланысты тұлғаның даму ерекшеліктері;

тұлға дамуының жас кезеңдері;

өзара іс-қимыл құралдары;

тұлғаның даму ерекшеліктері;

жалпы біртекті элементтер;

Мұғалімнің диагностикалық қызметі...

оқушыларды оқытуда және олардың даму деңгейін, тәрбиесін белгілеуде;

кіші мектеп жасындағы оқушыларды зерттеуде;

орта мектеп жасындағы оқушыларды зерттеуде;

жоғары мектеп жасындағы оқушыларды зерттеуде

оқушылардың психикалық процестерінің даму деңгейін анықтауда;
Бағдарлық-болжамдық қызмет көрсетіледі...

мұғалімнің тәрбие жұмысының бағытын, оның тәрбие жұмысының әрбір кезеңіндегі нақты мақсаттары мен міндеттерін анықтай білуінде, педагогикалық процесте оқушылармен өзара әрекеттесу нәтижелерін болжауда;

мұғалімнің тәрбие қызметінің бағытын айқындау білігінде;

мұғалімнің тәрбие жұмысының нақты мақсаттары мен міндеттерін анықтай білуінде, оны талдауда, жобалауда;

мұғалімнің педагогикалық процесте оқушылармен өзара әрекеттесу нәтижелерін болжау қабілетінде;

мұғалімнің педагогикалық процесте оқушылармен өзара әрекеттесу мақсаттарын анықтау қабілетінде;
Ұйымдастырушылық қызмет

оқушыларды белгіленген тәрбие жұмысына тартуға және олардың белсенділігін ынталандыруға байланысты;

оқушылардың белсенділігін ынталандырумен байланысты;

оқушылардың ата-аналарын мектеп жұмысына тартумен байланысты;

оқушыларды оқу қызметіне тартуға байланысты;

мұғалімнің оқушылардың қызметін реттеп, басқаруына байланысты;
Құрылымдық-жобалау қызметі-бұл...

оқу материалын жобалау, жоспарларды әзірлеу, сондай-ақ нақты жағдайларға байланысты мұғалім оқушылардың бірлескен жұмысын қарастыруы мүмкін (іс-шараны дайындау);

оқу материалын жобалау және жоспарларды әзірлеу, Оқу материалын жобалау;

жоспарларды әзірлеу;

мұғалім оқушылардың бірлескен жұмысын қарастыруы мүмкін;

іс-шараны дайындау;
Ақпараттық-түсіндіру қызметі

мұғалім оқушыларды оқыту және тәрбиелеу арқылы ғылыми, дүниетанымдық және моральдық-эстетикалық ақпарат көзі ретінде әрекет етсе;

мұғалім ғылыми ақпарат көзі ретінде әрекет етсе;

мұғалім ғылыми, дүниетанымдық және адамгершілік-эстетикалық ақпарат көзі ретінде әрекет етсе;

оқушыларды оқыту процесі;

ақпаратты беру процесі;
Коммуникативті-ынталандырушы қызметке компоненттер кіреді:

жеке сүйкімділік, адамгершілік мәдениет, достық қарым-қатынас орната және сақтай білу;

байланыс орната білу;

достық қарым-қатынасты сақтай білу

жеке сүйкімділік;

адамгершілік мәдениеті;
Талдау-бағалау қызметі

педагогикалық процесті объективті бағалай және талдай білу;

әлемдегі педагогикалық процесті бағалай білу;

өз қызметін логикалық құра білу;

өз көзқарасын дәлелдеу қабілеті;

қызметті жоспарлау, ұйымдастыру және іске асыру білігі;
Зерттеу және шығармашылық қызмет ерекшеленеді

педагогикалық теорияны қолдану мұғалімнен шығармашылық, педагогикалық жағдайларды және педагогикалық процесті білу және бағалау дағдыларын талап етеді;

мұғалім педагогикалық үдерісті жүзеге асыру теориясын білуі қажет;

мұғалім қосымша әдебиеттерді көп оқуы керек;

педагог өзін-өзі жетілдіруге ұмтылуы тиіс;

мұғалім тарихи тәжірибені қайта қарастыруы керек;

Педагогикалық шеберлік...

педагогикалық құзыреттіліктің ең жоғары деңгейі;

педагогикалық қарым-қатынас шеберлігінде көрінетін және кепілді педагогикалық нәтижеге бағдарланған педагогикалық қызметтің жоғары деңгейі;

білімділік көрсеткіші;

тамаша қарым-қатынас қабілеті;

оның тек дарынды педагогтарда болуы мүмкін;
Педагогикалық қарым-қатынас

педагогикалық процесте тәрбие мен оқытудың тиімділігіне ықпал ететін тәрбиелік қатынастар жүйесі қалыптасатын кәсіби қарым-қатынас түрі;

ересектер мен балалардың өзара әрекеттесу түрі;

мұғалім мен оқушылардың коммуникативтік қызметі;

кәсіби қарым-қатынас түрі;

тәрбие мен оқытудың тиімділігіне ықпал ететін кәсіби қарым-қатынас түрі;
Кан-калик бойынша педагогикалық қарым-қатынас кезеңдері:

болжамдық кезең, бастапқы кезең, педагогикалық процесте қарым-қатынасты басқару, қарым-қатынас жүйесін талдау және жаңа қарым-қатынас жүйесін модельдеу;

дайындық, ұйымдастыру, талдау;

басқару, талдау, реттеу;

қалыптастыру, ұйымдастыру, талдау;

басқару, реттеу, рефлексия;
Педагогикалық қарым-қатынастың негізгі стильдері:

авторитарлық, демократиялық, либералды;

авторитарлық, демократиялық;

демократиялық, либералды;

анархиялық, салғырттық;

анархиялық, демократиялық, демократиялық;
Педагогиканың негізгі категориясы - ...

білім беру;

дамыту;

қызмет;

оқыту;

тәрбие;
Балаларға тұқым қуалаушылық бойынша ата-аналардан беріледі:

адамның жеке қабілеттерін дамытуға негіз болатын бейімділіктер;

мінез белгілері;

қызметтің әртүрлі түрлеріне қабілеттілігі;

ойлау тәсілдері;

адамдарға деген көзқарас;
Педагогикада жиі қолданылатын Категория (ұғым)...

педагогикалық процесс;

құбылыс;

қоғам;

тұлға;

мораль;
Тұлғаның объективті қоғамдық қатынастарға бейімделуі

әлеуметтік бейімделу;

әдет;

шеберлік;

дамыту;

білу;
Тұлғаның дамуына әсер ететін жетекші факторлар:

тұқым қуалаушылық, қоршаған орта, тәрбие;

ұжымдағы психологиялық ахуал;

ата-аналар;

жолдастар;

мұғалімнің пікірі, ата-ананың пікірі;
Педагогикалық процесс жүйеге жатады

«адам-адам»;

«адам-табиғат»;

«адам – көркем образ»;

«адам-техника»;

«адам белгісі»;
Педагогикалық қызмет нәтижесі:

жеке тұлғаның оқуы, тәрбиеленуі, дамуы;

өте жақсы бағалар;

жақсы денсаулық;

үздік көрсеткіштер;

жақсы психологиялық климат;
Талап қою – бұл...

адамгершілік тәрбие;

стихиялық тәрбие;

ақыл-ой тәрбиесі;

өзін-өзі жетілдіру;

политехникалық тәрбие;
Тарихи қалыптасқан және өзара байланысты оқу - тәрбие мекемелерінің жиынтығы – бұл ...

білім беру жүйесі;

үздіксіз білім беру;

кәсіптік даярлау жүйесі;

жалпыға бірдей орта білім беру;

білім беру ұйымдары;
ҚР-да білім беру жүйесін басқару мыналардың негізінде жүзеге асырылады:

Білім туралы Заң;

гуманитарлық білім беру тұжырымдамалары;

этномәдени білім беру тұжырымдамасы;

өңірлік білім басқармаларының бұйрықтары мен қаулыларын;

тілдер туралы Заң;
Білім беруді дамыту үрдістеріне не қатысы жоқ:

ұлттандыру;

ақпараттандыру;

ізгілендіру;

демократияландыру;

компьютерлендіру;
ҚР Білім беру саласындағы мемлекеттік саясатының қағидаттарына жатпайды:

ерлер мен әйелдерді жеке оқыту;

үздіксіз білім беру;

білім берудің зайырлы сипаты;

барлық азаматтар құқықтарының теңдігі;

жалпы орта білім берудің тегіндігі;
Педагогикалық құзыреттілік-

оқыту, тәрбиелеу және дамыту мақсатын іске асыру бойынша педагогтің тиімді қызметі педагогикалық жобалау дағдысының және тәжірибесінің болуы;

объективті шындықтың объектілері мен құбылыстары туралы меңгерілген мәліметтердің, ұғымдар мен түсініктердің жиынтығы;

адамның мүдделерін іс жүзінде іске асыруға бағытталған іс-қимыл жиынтығы;

адам санасының өзіндік формасы , оның ішінде оның көзқарастары, сенімдері мен мұраттары жүйесі;

білім, білік, дағды.
Профессиограммаға кірмейді:

маманды даярлау мақсатында басымдықтарды ауыстыру;

Кәсіби жарамдылық критерийлері мен нормативтері;

түлектің болашақ жұмысының шарттары мен түрінің қысқаша сипаттамасы;

бітірушілерді даярлауға қойылатын кәсіби талаптар;

жас мамандарды таңдауда құрылған бағалауға арналған шәкілдер;

Мұғалімнің шешімі тиімді болмайды, егер ол:

диагностикаға негізделмеген;

ата-аналармен келісілмеген;

мектеп әкімшілігі ұстамаған;

оқушыларды тарта отырып жүзеге асырылмайды;

оның жеке мүдделері ескерілмейді;
Педагогикалық шеберлік – бұл...

кәсіби педагогикалық қызметтің өзін-өзі ұйымдастырудың жоғары деңгейін қамтамасыз ететін жеке қасиеттер кешені;

мұғалімнің жеке басына қойылатын негізгі талап;

ғылыми қызметте іске асырылады;

жеке тұлғаны дамыту бойынша саналы қызмет;

білім, тәжірибе;
Педагогикалық шеберлік элементтері:

гуманистік бағыт, кәсіби білім, педагогикалық қабілеттер, педагогикалық техника;

мүдделер, құндылықтар, идеалдар;

оқыту әдістемесін, педагогиканы, психологияны білу;

коммуникативтілік, перцептивті қабілеттер, динамизм, эмоционалды тұрақтылық, оптимистік болжау, шығармашылық;

өзін-өзі басқару қабілеті, өзара әрекеттесу қабілеті;
Мұғалімнің гуманистік бағыты-бұл...

мүдделер, жалпыадамзаттық құндылықтар, идеалдар;

арнайы қабілеттерінің болуы;

жеке тұлғаның ерекше жағы;

кәсіби шеберліктің жоғары деңгейі;

білім, тәжірибе;

Педагогтың кәсіби білімі мыналардан тұрады

педагогиканы, психологияны, пәнді, оны оқыту әдістемесін білу;

педагогикалық үдерісті құру ерекшеліктерін білу;

пәнді білу;

оқушылардың психологиялық ерекшеліктерін білу;

білім, тәжірибе;
Педагогикалық қабілеттер

коммуникативтілік, перцептивтік қабілеттер, динамизм, эмоциялық тұрақтылық, оптимистік болжам, қызметке шығармашылық көзқарас;

білім, тәжірибе;

оқытудың тарихи тәжірибесі;

туа біткен қабілеттер;

қарым-қатынас құру қабілеті;
Педагогикалық техника-бұл...

өзін-өзі басқару, өзара әрекеттесу қабілеті;

педагог қызметінің ғылыми-теориялық жағы;

өз білімін қоса білу және дағдылары;

пәнді білу;

қалыптасқан өзара әрекеттесу дағдылары;
Тұлғаны қалыптастыру:

барлық факторлардың әсерінен адамның әлеуметтік болмыс ретінде қалыптасу процесі: экологялық, әлеуметтік, идеологиялық, психологиялық және т. б.;

саналы қызметіне қарамастан адамдарға әртүрлі жағдайлардың әсер етуі;

адам ағзасындағы сандық өзгерістердің процесі және нәтижесі;

тәрбие жұмысының процесі мен нәтижесі, нақты тәрбие міндеттерін шешуге бағыттау;

білімді меңгеру негізінде практикалық және теориялық іс-әрекеттерді саналы және өз бетінше орындауға дайын болу;
Педагогикалық өзара іс – қимыл-бұл...

оның қатысушыларының жеке басының маңызды қасиеттерін қалыптастыруға және дамытуға әкелетін, оның қатысушылары арасында әртүрлі әсер етулер алмасудың өзара байланысты процесі;

мұғалімнің оқушыға әсер ету процесі;

оқыту және оқу процесі;

байланыс процесі;

оқыту процесі;
Білім берудегі Авторитаризм-бұл...

педагог пен тәрбиеленушінің өзара іс-қимыл типі, бірінші;

өзара сыйластық негізінде қалыптасқан қарым-қатынас стилі;

мұғалімнің оқушы тұлғасына бей-жай қарамауына негізделген қарым-қатынас стилі

мұғалімнің үй тапсырмасын орындамаған оқушымен қарым-қатынас тәсілі;

гуманистік педагогика қағидаттары іске асырылатын өзара іс-қимыл түрі;
Білім беруді гуманитаризациялау-бұл ...

әрбір білім алушының рухани тұлғалық дамуы мақсатында білім мазмұнындағы жаратылыстану-математикалық және гуманитарлық білім арасындағы оңтайлы тепе-теңдікті орнату;

әдебиет пен өнердің органикалық бірлігі;

әдебиетті зерделеу басымдығына көшумен сипатталатын процесс;

әр адамның жеке басын құрметтеу принципіне негізделген;

қоршаған әлемге құндылық қатынасы қағидаттарына негізделген;
Тәрбие-бұл...

қоғамдағы өмірге дайындық мақсатында рухани және қоғамдық тәжірибені жаңа ұрпаққа беру процесі;

білім, білік және дағдыларды беру процесі;

азаматты қалыптастыру процесі;

тұлғаны дамыту процесі;

оқушылар мен мұғалімнің өзара іс-қимыл процесі;
Мұғалімнің кәсіби дамуы -

педагогикалық еңбекте кәсіби маңызды жеке қасиеттер мен қабілеттердің, кәсіби білім мен іскерліктің өсуі, қалыптасуы, интеграциясы және іске асырылуы;

жалпы кәсіптік қабілеттерді дамыту, жеке мінез ерекшеліктерін тәрбиелеу және қалыптастыру;

жоғары мамандандырылған қабілеттерді дамыту;

Педагогикалық қызметті жүзеге асыру үшін қажетті жаңа тұлғалық қасиеттерді қалыптастыру;

әрбір мұғалім ұмтылатын идеал;
Кәсіби мамандық – бұл ...

оның мақсаты туралы білімге сүйенетін қандай да бір кәсіпке тарту;

құндылықтар жүйесі;

мамандықты жақсы көру қабілеті;

политехникалық білім беру процесінде қалыптасқан мамандыққа деген сүйіспеншілік сезімі;

жеке тұлғаның туа біткен сапасы;
Педагогикалық рефлексия-бұл...

қызметті жетілдіру мақсатында оны ұғыну;

синтезді жүргізу қабілеті;

қоршаған әлемді тану қабілеті;

әр мұғалімге тән туа біткен сапа;

еңбекке жеке-дара жан-жақты қарым-қатынас;
Педагогикалық қарым-қатынастың сөзсіз (вербалды емес) компоненті:

мұғалімнің имиджі, жұмылдыру, " кеңейту»;

кәсіби маңызды қасиеттер;

көрініс және мимика;

моторика, мимика, жестикуляция;

киім, мимика, көрініс;
Педагогикалық қарым-қатынас кезеңдері (И.С. Сергеев бойынша)...

балалардың қызығушылықтарын диагностикалау, бірлескен қарым-қатынасты жоспарлау және дайындау, бірлескен қарым-қатынас, қарым-қатынастың келесі кезеңін модельдеу;

қарым-қатынасты модельдеу, қарым-қатынас, талдау;

қарым-қатынасты жоспарлау, қарым-қатынас, рефлексия;

балалардың қызығушылықтарын диагностикалау, бірлескен қарым-қатынасты жоспарлау және дайындау

сынып сағаты, әңгіме, әңгіме;
Педагогикалық шеберліктің негізгі топтары

зияткерлік, рефлексивті және шығармашылық, зерттеу, ынтымақтастық дағдылары, коммуникативті, презентациялық;

қарым-қатынас жасай білу, оқыту, тәрбиелеу;

өз көзқарасын қорғай білу, әртістік іскерліктер, сөйлеу кезінде көрнекіліктің түрлі құралдарын пайдалана білу;

жоспарланбаған сұрақтарға жауап бере білу;

іскерлік серіктестік қарым-қатынас дағдылары мен іскерліктері, мақсат қою;
Мұғалімнің эмоционалды тұрақтылығы...

психиканың қасиеті, соның арқасында мұғалім күрделі эмоционалды жағдайда қызметті сәтті жүзеге асыра алады;

шамадан тыс жүктемелерге төтеп беру қабілеті;

мұғалімнің жеке басының қалыптасуына ықпал ететін сапа;

өмір бойы қалыптасатын сапа;

ұялшақтықты жеңу мүмкіндігі;
Функционалдық сауаттылық – бұл...

адамның өзінің әлеуметтік функцияларын іске асыру мүмкіндігі;

өзін жоғары бағалау;

қызметтің ұсынылған іс-қимыл жоспарына сәйкестігі;

құзыреті;

педагогикалық шеберліктің жоғары деңгейінде алынатын сапа;
Кәсіби қызметтің мәні

адамның өзі үшін кәсіби қызметтің маңыздылығын бағалау үшін негіз;

өзінің «Меніне» назар аудару;

қызметтің жасырын себептерін анықтау мүмкіндігі;

адамның бір нәрсеге деген қажеттілігінің жағдайы;

ішкі мазмұны;
Педагогикалық қызмет-бұл...

адамның әлеммен, тәрбиеленушілермен, білім беру саласындағы объективті шындық объектілерімен белсенді өзара іс-қимыл процесі;

өзінің "менін" іске асыру процесі;

мұғалім еңбегінің интегралдық сипаттамасы;

әрекеттер жүйесі;

көзқарастар, сенімдер мен құндылықтар жүйесі;
Педагогикалық қарым-қатынас стиліне не жатады?

қарым – қатынас – қашықтық; қарым-қатынас-Флирт; Достық орналасу негізінде қарым-қатынас;

қашықтық-байланыс;

флирт-байланыс;

достық орналасу негізінде қарым-қатынас;

материалдық пайда негізінде байланыс;
Кәсіби құзыреттілік бірлікті көрсетеді .... және педагогикалық қызметке практикалық дайындығы.

теориялық;

ғылыми;

танымдық;

әлеуметтік;

ұйымдастыру;
Педагог профессиограммасында талаптар бар:

педагогтің біліміне, кәсіби-маңызды қасиеттеріне, педагогикалық шеберліктері мен дағдыларына;

педагогтің сыртқы түрінің нормалары;

педагогтың қалыптасу кезеңдеріне;

кәсіби маңызды қасиеттерге;

педагогикалық біліктер мен дағдыларға;
Біліктілік сипаттамасы-бұл мұғалімге оның теориялық және ... тәжірибесі деңгейінде жалпыланған талаптардың жиынтығы.

практикалық;

коммуникативтік;

технологиялық;

қоғамдық;

ұйымдастыру;
Мұғалімнің кәсіби қызметті жеткілікті жоғары деңгейде игеруі , оның кәсіби дамуын жобалау мүмкіндігі ... құзіреттілік.

педагогикалық;

арнайы;

әлеуметтік;

жеке;

өзіндік
Сұраққа дұрыс жауаптарды белгілеңіз: педагогикалық мамандықтың бірқатар функциялары бар…

дамытушылық, білім беру, тәрбиелік, гуманистік;

гуманистік;

бейімделгіш;

тәрбие;

ұжымдық;
Мұғалімнің педагогикалық іс-әрекетін, оның жетістіктері мен сәтсіздіктерін түсіну және талдау-бұл ...

педагогикалық рефлексия;

өзін-өзі бағалау;

өзін-өзі бақылау;

өзін-өзі тану

өзін-өзі дамыту;
Мұғалімнің жеке және кәсіби өсуінің дәйектілігін орнатыңыз

өзін-өзі анықтау, өзін-өзі дамыту, өзін-өзі тәрбиелеу, өзін-өзі жетілдіру;

өзін-өзі дамыту, өзін-өзі жетілдіру;

өзін-өзі анықтау, өзін-өзі дамыту

өздігінен білім алу, өзін-өзі жетілдіру;

өзін-өзі анықтау, өзін-өзі тәрбиелеу;
Мұғалімнің гностикалық дағдылары тікелей көрінеді:

озық педагогикалық тәжірибені зерттеу;

оқушы мен балалар ұжымын зерттеу;

тәрбие іс-шарасын ұйымдастыру;

сабақты талдау;

сабақтың жоспар-конспектісін ресімдеу;
Оқыту мен тәрбиенің айырмашылығы - бұл …

тәрбие толығымен, барлық бағыттар бойынша жүреді, ұзақ процесс; тәрбие нәтижелері уақыт бойынша кейінге қалдырылады;

тәрбие-бұл ұзақ процесс;

тәрбие нәтижелері уақыт бойынша кейінге қалдырылды.

тәрбие толығымен, барлық бағыттар бойынша жүреді,

нәтижелері тәрбиелеу күтпеген;
Вербальды қарым - қатынас-бұл:

сөйлеу қарым-қатынасы;

мимика арқылы байланыс,

қарым-қатынас қимылдары, интонация;

жазбаша байланыс;

Интернет арқылы байланыс;
Педагогикалық сауатты қарым – қатынас:

баланың дамуы туралы қамқорлық;

тәрбиеленушіге аты-жөні бойынша жүгіну;

тұрақты бақылау және қамқоршылық;

көтермелеудің әртүрлі нысандары;

педагогикалық қолдау;


Достарыңызбен бөлісу:
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
рсетілетін қызмет
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Жалпы ережелер
Қазақстан республикасы
қызмет стандарты
бекіту туралы
жиынтық бағалауға
жиынтық бағалаудың
республикасы білім
тоқсанға арналған
бағалау тапсырмалары
Қазақстан республикасының
арналған тапсырмалар
Реферат тақырыбы
білім беретін
арналған жиынтық
бағдарламасына сәйкес
Әдістемелік кешені
болып табылады
мерзімді жоспар
бағалаудың тапсырмалары
туралы хабарландыру
Қазақстан тарихы
сәйкес оқыту
пәнінен тоқсанға
арналған әдістемелік
республикасының білім
Қазақ әдебиеті
оқыту мақсаттары
Мектепке дейінгі
нтізбелік тақырыптық
қазақ тілінде
Жұмыс бағдарламасы
жалпы білім
оқыту әдістемесі
білім берудің
Республикасы білім
әдістемелік ұсыныстар
Инклюзивті білім
пәнінен тоқсан
туралы анықтама
тақырыптық жоспар
Қысқа мерзімді