Орындаған:Қуандық т тобы: ФӨТҚ 05-20 ҚабылдағанДата11.04.2022
өлшемі190.41 Kb.
#219727
Байланысты:
Ректификация дегеніміз ПАХТ СРС3
Ықтималдықтар-теориясы-және-математикалық-статистика»-пәнінен-тест-сұрақтары, реферат, аза

«Фармацевттік өндірістің технологиясы» кафедрасы

СӨЖ-3

Тақырыбы: Ректификайиялық қондырғылардың тәсімдері.

Орындаған:Қуандық Т

Тобы: ФӨТҚ 05-20

Қабылдаған: аға оқытушы Мамбаев М. М.

Шымкент 2022 ж

Ректификация дегеніміз-сұйық біртекті қоспаларды бу мен сұйық қоспалардың қарама-қарсы әрекеттесуі нәтижесінде құраушы заттарға немесе құраушы заттар тобына бөлу процесі. Сұйық қоспаның бөлінуі заттардың әртүрлі өзгергіштігіне негізделген. Ректификациялау кезінде бастапқы қоспа екі бөлікке бөлінеді: дистиллят – жеңіл Ұшпа компонентпен (ЛЛК) байытылған қоспа, және кубтық қалдық – қиын Ұшпа компонентпен (ТЛК) байытылған қоспа. Булану процесінде Ұшпа-төмен қайнау температурасы бар компонент. Ректификациялау процесі ректификациялау қондырғысында үздіксіз немесе кезең-кезеңімен жүзеге асырылады. Бірінші жағдайда, бұрын қайнау температурасына дейін қыздырылған бөлінетін қоспасы қондырғыға үздіксіз беріледі. Оны беру бүкіл құрылғыны төменгі және жоғарғы бөліктерге бөлетін бағанның қоректендіретін табақшасының ортаңғы бөлігінде жүзеге асырылады (сурет. 1). Құрылғының төменгі бөлігі айдау ретінде жұмыс істейді – ол бөлімнен ұшатын компонентті алып тастайды

Сур. 1. Үздіксіз жұмыс істейтін ректификациялық қондырғы схемасы:

1-бағанның жоғарғы бөлігі; 2 – бағанның төменгі бөлігі; 3 – бағанның текшесі; 4 – дефлегматор; 5 – флегма бөлгіш; 6 – Тоңазытқыш; 7-дайын өнім жинағы.

Бұл жағдайда орнату әдетте тұрақты режимде жұмыс істейді, бұл оңай ұшатын компоненттің тұрақты концентрациясы бар өнім мен текше қалдығын алуға мүмкіндік береді. Мерзімді процесті жүзеге асыру кезінде (сурет. 2.) бөлінетін қоспа алдын ала буландырғышқа құйылады – баған текшесі, қайнатылады және буланады. Алынған бу жоғарыдан жеткізілетін флегмамен суарылатын бағаннан өтеді, ол конденсацияланған өнімнің бөлігі болып табылады. Флегма мен бу фазасының өзара әрекеттесуі кезінде соңғысы Ұшпа компонентпен байытылады. Мерзімді жұмыс қондырғысы стационарлық емес режимде жұмыс істейді, яғни флегманың шығыны тұрақты болған жағдайда оңай ұшатын компоненттің концентрациясы және Кубада уақыт өте келе үнемі төмендейді.Сур. 1. Үздіксіз жұмыс істейтін ректификациялық қондырғы схемасы:

1-баған Кубы; 2 – ректификациялық баған; 3 – дефлегматор; 4 – флегма бөлгіш; 5 – Тоңазытқыш; 6-дайын өнім жинақтары.

Ректификация процесінің мәні бастапқы қоспаның ішінара булануынан және нәтижесінде пайда болған бу фазасының конденсациясынан тұрады. Алынған конденсат қайтадан жартылай буланып, конденсацияланады және т.б. осының арқасында Ұшпа компонентпен байытылған өнім пайда болады (л. л. к.). Мұны температура-композиция диаграммасында процесті құру арқылы суреттеуге болады (сурет. 3.). Бастапқы қоспасы (D нүктесі), тұрақты емес компонентпен (TP) байытылған, қайнау температурасы – tb, қайнау температурасына дейін қызады (da сызығы) және ішінара буланады (ab сызығы), байытылған бу пайда болады л. л. к. а. алынған бу конденсацияланады (BC сызығы) және конденсат қайтадан пайда болады өнім алынғанша ішінара буланады (cd сызығы) – берілген құрамның дистилляты (С нүктесі), байытылған.

Іс жүзінде ректификация барботаждың бағандық аппараттарында жүргізіледі (сурет. 4) немесе саптама (сурет. 5) жұмыс принципі колоннада көтерілген бу мен ағып жатқан сұйықтық - флегма арасындағы тұрақты жылу және масса алмасудан тұратын тип. Флегма мен будың қақпақтағы өзара әрекеттесу механизмін қарастырыңыз. Колоннаның буландырғышында пайда болған бу бірінші табаққа түсіп, қақпақтардың бу түтіктері арқылы өтеді. Қақпақтар сұйық фазада белгілі бір деңгейге батырылады. Нәтижесінде бу фазасы қақпақтардың саңылауларынан өтіп, сұйық фазада көпіршіктер түрінде көпіршіктер пайда болады, осылайша бу мен сұйық фазалар арасындағы байланыс беті және осы бетте жылу - масса алмасу процестерінің ағымы қамтамасыз етіледі. Бу сұйықтыққа қарағанда жоғары температураға ие болғандықтан, сұйық фазамен әрекеттескен кезде бу салқындатылып, сұйық фазаға қосылатын Ұшпа компонент ішінара конденсацияланады. Осылайша, ол тұрақты емес және п-да байытылады

Сур. 4. Колонна және қалпақты тәрелке құрылысы: а) тәрелкелері бар баған; б) екі көршілес тәрелке; в) капсула қалпақшасы; г) капсула қалпақшаларының пішіні; 1 - тәрелке; 2 - бу келтеқұбыр; 3 - қалпақшалар; 4 - табалдырықтары бар ағын қалқалар; 5 - гидравликалық ысырмалар; 6 - баған корпусы.

Сур. 4. Колонна және қалпақты тәрелке құрылысы:

а) тәрелкелері бар баған; б) екі көршілес тәрелке; в) капсула қалпақшасы; г) капсула қалпақшаларының пішіні; 1 - тәрелке; 2 - бу келтеқұбыр; 3 - қалпақшалар; 4 - табалдырықтары бар ағын қалқалар; 5 - гидравликалық ысырмалар; 6 - баған корпусы.Сур.5. Су қайнатқышы бар саптамалы ректификациялық колонна:

Ұқсас жылу-масса алмасу процестері саптама бағанының беткі элементтерінде үздіксіз жүреді.

Осылайша, бу фазасының ішінара конденсациясы және бағанның бүкіл биіктігінде ағып жатқан сұйық фазаның ішінара булануы нәтижесінде Аппараттың жоғарғы бөлігінде таза Ұшпа компоненттің буы жиналады, ал Кубада – құрамы таза Ұшпа компонентке жақын сұйықтық.

Ректификациялық бағандарды есептеу кезінде бөлінетін қоспасы тұндырғыш ережесіне сәйкес келеді, оған сәйкес буланудың моль жылуының барлық сұйықтықтар үшін абсолютті қайнау температурасына қатынасы шамамен тұрақты болады. Бұдан шығатыны, бағанның кез-келген бөлімі үшін екі фазаның да молярлық шығындары тұрақты болады.

Осының салдарынан бүкіл есептеу бағаналардың жүргізілуі қолайлы мольных мөлшерде, ал концентрациясы білдіруге мольных үлеспен.

Периодтық ректификация процесі флегманың тұрақты ағынымен жүзеге асырылуы мүмкін, бірақ бұл жағдайда л. л. к. бағанның әртүрлі бөлімдерінде оны текшеден шығарған кезде уақыт азаяды және сәйкесінше л. л. к. концентрациясының төмендеуімен дистиллят фракциялары алынады.

Тұрақты құрамды дистиллят алу процесін флегма шығынын үздіксіз арттыру арқылы жүргізуге болады. Ректификация процесін есептеу әдетте графоаналитикалық әдіспен жүзеге асырылады, ол үшін тепе-теңдік қисығы мен процестің жұмыс сызығы композиция диаграммасына қолданылады (сурет.6.)

Материалдық ағындар бойынша мерзімді ректификация процесінің материалдық балансын келесідей жазуға болады:

мұндағы G-бағанның текшесінде t, кмоль уақытында түзілетін будың массасы; Ф-берілген уақыт аралығында суаруға берілген флегманың массасы, кмоль; D-іріктелген өнімнің массасы, кмоль.

Егер біз баланстық теңдеудің (1) барлық баптарын өнімнің 1 шақырымына жатқызсақ, онда біз өрнек аламыз:

 немесе

қайда- дайын өнімнің 1 кг мольін алу үшін бағанға қанша кг моль беру керектігін көрсететін флегма саны. ОсыданПолктерді мерзімді түзету процесінің материалдық балансы. (1) теңдеуге ұқсас жазылады және келесі түрде ұсынылуы мүмкін:

(4) теңдеудің оң және сол жағын D - ге бөліп,   біз өрнек аламыз:

мұндағы хD-өнімдегі (дистилляттағы) л.л. к. концентрациясы. ЛГ жұмыс (нақты) концентрациясының тәуелділігін білдіретін өрнектер (5). бу фазасында (y) оның сұйық фазадағы (x) құрамынан процестің жұмыс сызығының теңдеуі деп аталады. Ол АВ түзуінің кесіндісімен бейнеленген (сурет.6).Сұйық фазамен тепе-теңдікте болатын будың құрамын сипаттайтын тепе-теңдік сызық эксперименттік мәліметтер негізінде yp – x координаттарында құрылады [4] және yp бу фазасындағы тепе-теңдік концентрациясының мәнін анықтауға мүмкіндік береді.:

yp =f(x).

Пайдаланған әдебиеттер

https://studopedia.su/19_104990_opisanie-shemi-rektifikatsionnoy-ustanovki.html

https://ozlib.com/984122/himiya/shemy_rektifikatsionnyh_ustanovok

https://infopedia.su/18x16a18.html

Достарыңызбен бөлісу:
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
Сабақ жоспары
бағдарламасына сәйкес
бағалауға арналған
Реферат тақырыбы
жиынтық бағалауға
Қазақстан республикасы
рсетілетін қызмет
арналған тапсырмалар
сәйкес оқыту
Жалпы ережелер
білім беретін
бағалау тапсырмалары
бекіту туралы
республикасы білім
оқыту мақсаттары
жиынтық бағалаудың
қызмет стандарты
тоқсанға арналған
Қазақстан республикасының
мерзімді жоспар
Қазақстан тарихы
арналған жиынтық
болып табылады
бағалаудың тапсырмалары
арналған әдістемелік
жалпы білім
Әдістемелік кешені
нтізбелік тақырыптық
Қазақ әдебиеті
пәнінен тоқсанға
Мектепке дейінгі
Зертханалық жұмыс
республикасының білім
оқыту әдістемесі
Инклюзивті білім
туралы хабарландыру
білім берудің
Жұмыс бағдарламасы
туралы жалпы
қазақ тілінде
Қысқа мерзімді
тақырыптық жоспар
пайда болуы
пәнінен тоқсан