Қолданбалы курстың күнтізбелік жоспары 11 – сынып

Loading...


Дата21.09.2021
өлшемі207.82 Kb.

Қолданбалы курстың күнтізбелік жоспары 11 – сынып

(Жаратылыстану — математика бағыты)

Барлығы 34 сағат (аптасына 1 сағат)
Курс мазмұны

Сағат саны

Мерзімі

Ібөлім

Физика – су көлігінде.

4
1.

1.Денелердіңжүзушарттары. Ареометрлер.Су көлігі.

1

03.09

2.

2.Архимед күші. Судыңқасиеттері. Бернулли заңы.

1

10.09

3.

3.Толқындыққозғалыс.

1

17.09

4.

4.Ультрадыбыстар, инфрадыбыстар және олардың қолданылуы. Жаттығу есептерін шығару.

1

24.09

ІІ.

Физика медицинада

3
5.

1.Қысым. Адамның қан қысымын өлшеуге арналаған

құралдың құрылысы және жұмыс істеу принципі.1

01.10

6.

2.Көздің құрылысы. Алыстан көргіштік және жақыннан көргіштік. Көзілдірік. Никотинніңкөруқабілетінеәсері.

1

08.10

7.

3.Зерттеужұмысы. «Жүректіңсоғупериодынжәнежүректіңатқаратынмеханикалықжұмысын, қуатынанықтау»

1

15.10

ІІІ.

Физика және метеорология.

2
8.

1.Стратостат. Атмосфера құрылысыжәнеондағыжүретінпроцестер.

1

22.10

9.

2.Найзағай және оның түрлері. Магнит өрісі және қасиеттері.Зерттеу жұмыс.«Атмосфералыққысымды, ауаныңылғалдылығынжәнетемпературасынөлшеу.»

1

29.10

ІV.

Физика және конструктор – механик.

2
10.

1.«Робот» макетін құрастырудың тиімді жолдары.

1

12.11

11.

2.Жаңа механизмдер моделін құрастыру.

1

19.11

V.

Физика архитектор мамандығында

3
12.

1.Құрылыс алаңдарын жоспарлаудағы физикалық заңдылықтарды қолдану аясы. Деформация.

1

26.11

13.

2.Үйкеліс күші. Ауырлық күші. Есептер шығару.

1

03.12

14.

3.Тест. (Тараулар бойынша)

1

10.12

VI.

Физика және суретке түсіру қызметі.

3
15.

1.Қарапайымфотоаппараттыңқұрылысы. Қазіргізаманғыфотоаппараттың физикалықнегіздері. Фотосуреттіүлкейту. Фотосуреткетүсіру. Шығару.

1

17.12

16.

2.Кванттық физика. Фотоэффект құбылысы.

1

24.12

17.

3.Фотоэффект құбылысынтехникадапайдалану. Есептершығару.

1

14.01

VII.

Физика және өрт қауіпсіздік қызметінде.

2
18.

1.Электр құбылыстары. Электр өткізгіштердің қысқа тұйықталуы – өрт қауіпсіздігінің негізгі себебі.

1

21.01

19.

2.Өздік жұмыс. Хабарлама дайындау: «Неге от өздігінен өшпейді?», «Неліктен су отты өшіреді?», «Отты өшіру тәсілдері.»

1

28.01

VIII.

Физика және цирк.

3
20.

1.Қисық сызықты қозғалыс. Материялық нүктенің шеңбер бойымен бірқалыпты қозғалысы.

1

04.02

21.

2. Сызықтық және бұрыштық жылдамдықтар. Есептер шығару.

1

11.02

22.

3.Есептер шығару. Центрге тартқыш үндеу.

1

18.02

ІХ.

Физика биология мен жануартануда.

2
23.

1.Табиғат және адам. Физика табиғат туралығылым. Табиғаттызерттеудіңғылымиәдістері.

1

25.02

24.

2.Локаторлар. Ультрадыбыстық локатордың жұмыс істеу принципі.

1

04.03

Х.

Физика балалар ойыншығын жасау қызметінде.

3
25.

1.Архимед заңдылығына негізделген ойыншықтар.

Дыбыстық, инерциялық және бұрандалы ойыншықтар.1

11.03

26.

2.Ньютонның заңдарына негізделген және электрленген, магниттік ойыншықтар.

1

18.03

27.

3.Шығармашылық жұмыс. «Физикалық заңдылықпен байланысты ойыншық моделін құрастыру.»

1

08.04

ХІ.

Электр станциясы.

3
28.

1.Жергілікті электр станциясына саяхат.

1

15.04

29.

2.Жаттығу есептерін шығару. «Кулон заңы».

1

22.04

30.

3. «Электр өрісінің кернеулігі.»

1

29.04

ХІІ.

Физика және техника.

4
31.

1.Жылу машиналары.

Жылу қозғалқыштарының жұмыс істеу принципі. ПӘК – і.1

06.05

32.

2.Техниканың дамуындағы жылу қозғалтқыштарының ролі.

1

13.05

33-

34.


3.Жылу машиналарын пайдаланудағы экологиялық мәселелер және қоршаған ортаны қорғау.Есептер шығару.Қорытындылау

2

20.05

Бекітемін: Қаралды: Келісемін:


Директор__________________ Оқу ісінің меңгерушісі:_______________ Аудандық әдістемелік кабинет жетекшісі____________________
«________»________________/Н.Орынбекұлы/ «________»________________/Л.Ғылымбаева/ «_________»__________________________/Г.Қасеева/

«Қызықты физика » қолданбалы курс бағдарламасы

10-сынып

2016-2017 оқу жылы


Пән мұғалімі: Мұсатай.Г.М

«Физика және өмір» курсының бағдарламасы


/жаратылыстану – математикалық бағыт/

Түсінікт хат
Физика курсының ұсынылып отырған бағдарламасын физика пәнінің жалпы мақсаттарынжәне оқушылардың қабілеттілігінен, қызығушылығынан және кәсіптік болашақ мамандық таңдау мүддесінен туындайтын арнайы мақсаттарын ескере отырып дайындалған.Бағдарлама өзімнің көпжылғы жинақталған тәжірибелерімнің негізінде құрастырылды. Бұлбағдарлама жаратылыстану – математикалық бағыттағы мектептердің 10-11 сынып оқушыларының болашақ мамандықты таңдау барысында көмекші құрал.Бағдарлама жалпы білім беретін мектептерге арналған физиканың мемлекеттік білім стандартының негізінде жасалып, білім беру жүйесін сапалыдеңгейге көтеруді көздейді.Қазіргі білім беру жүйесінің 12 жылдық білімберуге көшуі болашақта білім беру жүйесін ізгілендіре түсуді, жалпы білім берудің этникалық, мәдени демографикалық және әлеуметтік-эканомикалық ерекшеліктерін ескеруді көздейтіндіктен, бұл бағдарламада оқушыны келешек өміргедайындау, білім алу және кәсіби бағыт-бағдарының қалыптасуына арналған және оқушының мамандық таңдаудағы дайындығынакөмегі зор болары сөзсіз деп ойлаймын.Жалпы білім беретін физика курсының барлық бөлімдерінің негізгі формулалары мен жиі қолданылатын заңдары және шығармашылық жұмыстар, баяндамалар жасау, әлемнің физикалықбейнесінің біртұтастығы, ондағы адамның орны мен ролі жайлы көзқарас қалыптастырады.Бағдарлама орта мектептің физика курсын қайталап, еске түсіруге арналған. Осы қосымша құрал оқуға түсуші талапкерлерге, мектеп мұғалімдеріне пайдалы болары сөзсіз.

Курстың мақсаты:

Оқушылар бойын физика ғылымына деген шынайы құрмет пен сүйіспеншілікті дарыту

оқушыны келешек өміргедайындау

білім алу және кәсіптік қызметті жалғастырудакәсібибілік пен бейімділікті қалыптастыру.

Физиканың негізгі заңдарымен танысудан,табиғаттың құбылысын зерттеуден меңгерген білімі және білігін техникада және күнделікті өмірде пайдалана білу.


Курс мүмкіндіктері:

· Физиканың теориялық мәнділігі мен практикалық бағытталу

арасындағы байланыстардың айқындалуы.

· Оқушылар мен ата-аналардың жалпы білім алу деңгейінде өз

қажеттіліктерін жүзеге асыруда таңдау құқығына ие болуы.

· Тұлға, қоғам, мемлекет қажеттіліктеріне сәйкестігі.

· Физика ғылымы мен кәсіби мамандықтар арасындағы заңдылықтардың

өзара байланысы.

· Оқушы бойындағы табиғи дарын мен қабілеттерін зерттеу мен дамыту.

· Оқушының болашақ еңбек жолындұрыстаңдау мүмкіндігі.

· Ғылыми білімдерді өзбетінше игеруді және қолдануды, физикалық

құбылыстарды бақылау мен түсіндіруді өзбетінше зерттеулерді

жүргізуді қалыптастыру.

· Жаңа технологияландырылған әлемде бағдар ала білуді, яғни білімді

күнделікті өмірде жеке басы үшін маңызды мәселелерді шешуге қолдана

білу

Оқу жүктемесі: 11 сыныпта - аптасына1 сағатты.

Оқу жылында 34 сағатты құрайды.


11- сыныптағы базалық білім мазмұны
І бөлім «Физика – су көлігінде (4)» 1.Денелердің жүзу шарттары. Ареометрлер. Су көлігі2.Архимед күші. Судың қасиеттері. Бернулли заңы3.Толқындық қозғалыс. 4.Ультра дыбыстар, инфра дыбыстар және олардың қолданылуы. Жаттығу есептерін шығару.

ІІ бөлім« Физика медицинада (3)» 1.Қысым. Адамның қан қысымын өлшеуге арналаған құралдың құрылысы және жұмыс істеу принципі

2.Көздің құрылысы. Алыстан көргіштік және жақыннан көргіштік. Көзілдірік. Никотиннің көру қабілетіне әсері.3.Зерттеу жұмысы. «Жүректің соғу периодын және жүректің атқаратын механикалық жұмысын, қуатын анықтау»

ІІІ бөлім « Физика және метеорологи(2)». 1.Стратостат. Атмосфера құрылысыжәнеондағыжүретінпроцестер. 2.Найзағай және оның түрлері. Магнит өрісі және қасиеттері. 3.Зерттеу жұмыс.«Атмосфералық қысымды, ауаныңылғалдылығын және температурасын өлшеу.»

ІҮ бөлім «Физика және конструктор – механи (2).

1.«Робот» макетін құрастырудың тиімді жолдары.2.Жаңа механизмдер моделін құрастыру.Ү бөлім « Физика архитектор мамандығында(3)»1.Құрылыс алаңдарын жоспарлаудағы физикалық заңдылықтарды қолдану аясы. Деформация. Үйкеліс күші. Ауырлық күші. Есептер шығару. 3.Тест. (Тараулар бойынша)ҮІ бөлім «Физика және суретке түсіру қызметі(3)». 1.Қарапайым фотоаппараттың құрылысы. Қазіргі заманғы фотоаппараттың физикалық негіздері. Фотосуретті үлкейту. Фотосуретке түсіру. Шығару. 2.Кванттық физика. Фотоэффект құбылысы. 3.Фотоэффект құбылысын техникада пайдалану. Есептер шығару.

ҮІІ бөлім «Физика және өрт қауіпсіздік қызметінде(2)». 1.Электр құбылыстары. Электр өткізгіштердің қысқа тұйықталуы – өрт қауіпсіздігінің негізгі себебі. 2.Өздік жұмыс. Хабарлама дайындау: «Неге от өздігінен өшпейді?», «Неліктен су отты өшіреді?», «Отты өшіру тәсілдері.»

ҮІІІ бөлім «Физика және цирк(3). 1.Қисық сызықты қозғалыс. Материялық нүктенің шеңбер бойымен бірқалыпты қозғалысы. Сызықтық және бұрыштық жылдамдықтар. Есептер шығару Есептер шығару. Центрге тартқыш үндеу.

ІХ бөлім « Физика биология мен жануартануда.(2)».1.Табиғат және адам. Физика табиғат туралы ғылым. Табиғатты зерттеудің ғылымиәдістері. 2.Локаторлар. Ультрадыбыстық локатордың жұмыс істеу принципі.Х бөлім «Физика балалар ойыншығын жасау қызметінде(3)»

1.Архимед заңдылығына негізделген ойыншықтар Дыбыстық, инерциялық және бұрандалы ойыншықтар.2.Ньютонның заңдарына негізделген және электрленген, магниттік ойыншықтар3.Шығармашылық жұмыс. «Физикалық заңдылықпен байланысты ойыншық моделін құрастыру.»ХІ бөлім «Электр станциясы(3)».1 .Жергілікті электр станциясына саяхат. 2.Жаттығу есептерін шығару. Кулон заңы. 3.Электр өрісінің кернеулігі ХІІ бөлім «Физика және техника(4).»1.Жылу қозғалқыштарының жұмыс істеу принципі. ПӘК – і.2.Техниканың дамуындағы жылу қозғалтқыштарының ролі.3.Жылу машиналарын пайдаланудағы экологиялық мәселелер және қоршаған ортаны қорғау.Есептер шығару.Қорытындылау


Қолданылған әдебиеттер:
1. Развитие технического творчества школьников П.Н. Андрианова, М.А. Галагузовой. Москва «Просвещение» 1990г.

2. Физика (7- класс) Р.Башарұлы, У.Тоқтарбергенова, Д.Қазақбаева Алматы «Атамұра» 2016жыл.

3. Физика (9- класс) Р.Башарұлы, Д.Қазақбаева,У .Тоқтарбергенова,Н.Бекбасар. Алматы «Мектеп» 2013жыл.

4. Физика (8- класс) Б.М.Дүйсембаев, Г.З Байжасарова, А.А. МедетбековаАлматы «Мектеп» 2016жыл

5. Физика .7-11 сыныптар.В.И.Кайсенова
«Қызықты физика» курсының бағдарламасы
/жаратылыстану – математикалық бағыт/

Түсінікт хат
«Физика» пәні мектептің жоғары сатысында жаратылыстану-математикалық

бағытты таңдап алғандықтан 10 – сыныпқа арналған қолданбалы курстың бағдарламасын дайындадық.Курстың мақсаты:
Берілген тақырыптар бойынша физиканың заңдылықтарын,олардың ашылу тарихын,күнделікті тұрмыста қолданылуын,физиканың өндіріспен,ауыл шаруашылығымен, техникамен және ғарышты игерумен байланыстылығын ашып көрсету.Пәнаралық байланысты жүзеге асыра отырып оқушының шығармашылық қаблетін дамыту.Жеке тұлғаны білімділікке және ізденімпаздыққа,тапқырлыққа ынталандырып болашақ мамандық таңдауда дұрыс бағдар беру.Өз бетінше жұмыс істеу қаблетін арттыру.
Курстың міндеттері:
*Физикалық ұғымдардың, заңдардың, теориялық білімдері мен нақты практикалық есептер мазмұны арасындағы табиғи бірлікті түсінуді қамтамасыз ету.

*Зертханалық жұмыстар мен практикумдар жүргізу кезінде өлшеулерді дұрыс жүргізіп,алынған нәтижені бағалай алуға және кешенді есептерді шығара білуге үйрету болып табылады.

Оқу жүктемесі:10-сыныпта аптасына 1 сағатты,

оқу жылында 34 сағатты құрайды.

.


10- сыныптағы базалық білім мазмұны
І бөлім «Механика бөлімі(12)» 1.Кеңістік пен уақытты өлшеу.2.Масса мен күш.Күшті өлшеу.3.Практикалық жұмыс (уақыт,жол,күш,үдеу,жылдамдық)

4.Практикалық жұмыс №1.№2.№3 жұмысты орындау. 5.Денелердің айнымалы қозғалысы.Энергияның сақталу заңы.6.Импульс.Импульстің сақталу заңы.Инерция моменті. 7.Практикалық жұмыс.№4.№5 жұмысты орындау

8.Есеп шығару(Жұмыс,қуат,энергия).9.Тестік есептерді шешу жолдары (2016ж).10.Сақталу заңдары-табиғаттағы ең жалпы заңдар.11.Сақталу заңдарын механика есептерін шығаруда қолдану. 12.Күш және импульс.Есеп шығару.

ІІ бөлім «Молекулалық физика (4)» 1.Заттың құрылысы.Атом молекулалық ілім.2.Идеал газ.Менделеев-Клаперон теңдеуі.3.Қиын есептің шығару жолдары.4.Практикалық жұмыс. №18 жұмыс.

ІІІ бөлім «Электродинамика бөлімі (10)» 1.№9 жұмыс.2.№10 жұмыс.3.Конденсаторлар олардың түрлері.4.Электродинамика тарауы бойынша есеп шығару.5.Трансформатордың құрылысы,қолданылуы.6.Тестік есептерді шешу жолдары.7.№22 жұмыс.8.Электр өрісі.Олимпиада есептерін шығару.9.Өздік жұмыс.10.Пайдалы әсер коэффициенті.

ІY бөлім «Электротехника бөлімі (8)»1.Қауіпсіздік ережесі.

2.Электротехникалық материалдар.3.Электр изоляциялық материалдар.

Өткізгіштер.4.Электр өлшеуіш құралдар.5.Авометрлер.6.Электрлік шамаларды өлшеу.7.Графиктік шартты таңбалар.8.Тестік есептер шығару.9.Қорытынды сабақ.
Қолданылған әдебиеттер:
1.Тоғызыншы сыныптағы физикадан типтік есептер және олардың шығарылу жолдары.М.Қазақбаева. Методикалық нұсқаулық
2.Физиканы қайталайық 2004 жыл, Нұрқасымова С.Н
3.Физикадан лабораториялық және практикалық жұмыстар 7-11 сыныптар 2004 жыл О.Р.Жүнісбекқызы
4.Физиканы қайталайық. Олимпиада есептері 1976 жыл. Н.Б.Қадыров,Н.Қойшыбаев
5.Физика.Оқу-әдістемелік құрал. «Ұлттық тестілеу орталығы» 2014-2016 жыл


Қолданбалы курстың күнтізбелік жоспары 10 – сынып

(Жаратылыстану — математика бағыты)

Барлығы 34 сағат (аптасына 1 сағат)
Курс мазмұны

Сағат саны

Айы,

күні

Ұйымдастыру түрі

Ібөлім

«Механика бөлімі».

121

1 Кеңістік пен уақытты өлшеу

1

02.09

Әңгіме

2

2. Масса мен күш.Күшті өлшеу.

1

09.09

Демонстрация

3

3. Практикалық жұмыс (уақыт,жол,күш,үдеу,жылдамдық)

1

16.09

Есеп шығару

4

4. Практикалық жұмыс

№1Газдағы диффузия жылдамдығын анықтау.

№2 Диффузия жылдамдығының темперетаураға тәуелділігін зерттеу.

№3Дененің бетке түсіретін қысымын анықтау жұмысты орындау1

23.09

Практикалық жұмыс

5

5.Денелердің айнымалы қозғалысы.Энергияның сақталу заңы

1

30.09

Өздігінен білім алу

6

6.Импульс.Импульстің сақталу заңы.Инерция моменті.

1

07.10

Әңгәме

7

7.Практикалық жұмыс.№4Дененің бетке түсіретін қысымын анықтау.№5Динамометр арқылы дененің көлемін анықтау жұмысты орындау

1

14.10

Практикалық жұмыс

8

8.Есеп шығару

(Жұмыс,қуат,энергия)1

21.10

Есеп шығару

9

9.Тестік есептерді шешу жолдары (2016ж).

1

28.10

Тестік есептерді шығару

10

10.Сақталу заңдары-табиғаттағы ең жалпы заңдар.

1

11.11

Өздігінен білім алу

11

11.Сақталу заңдарын механика есептерін шығаруда қолдану.

1

18.11

Есеп шығару

12

12.Күш және импульс.Есеп шығару.

1

25.11

Есеп шығару

ІІбөлім

«Молекулалық физика»

413

1.Заттың құрылысы. Атом молекулалық ілім.

1

02.12

Лекция

14-15

2.Идеал газ.Менделеев-Клаперон теңдеуі.

3.Қиын есептің шығару жолдары.2

09.12

(16.02)

Лекция

Есеп шығару16

4.Практикалық жұмыс.

№18 Бөлмедегі газ молекуласының концентрациясын жіне олардың санын анықтау.1

23.12

Практикалық жұмыс

ІІІбөлім

«Электродинамика бөлімі»

1017

1.№9 жұмыс.Резисторларды тізбектеп қосқанда ток қуатын анықтау.

1

13.01

Практикалық жұмыс

18

2.№10 жұмыс.Резисторларды параллель жалғағанда ток қуатын анықтау.

1

20.01

Практикалық жұмыс

19

3.Конденсаторлар олардың түрлері.

1

27.01

Қосымша материалдармен жұмыс

20

4.Электродинамика тарауы бойынша есеп шығару.

1

03.02

Есеп шығару

21

5.Трансформатордың құрылысы,қолданылуы.

1

10.02

Реферат

22

6.Тестік есептерді шешу жолдары.

1

17.02

Тестік есептерді шешу

23

7.Электр өрісі.Олимпиада есептерін шығару.

1

24.02

Есеп шығару

24

8.Өздік жұмыс

1

03.03

Өздік жұмыс

25

9.Пайдалы әсер коэффициенті

1

10.03

Есеп шығару

26

10.№22. Жұмысты орындау.Токлық тізбегі үшін Ом заңын тексеру.

1

17.03

Практикалық жұмыс

IVбөлім

«Электротехника бөлімі»

827

1.Қауіпсіздік ережесі.

1

07.04

Ережемен танысу

28

2.Электротехникалық материалдар

1

14.04

Лекция

29

3.Электр изоляциялық материалдар. Өткізгіштер.

1

21.04

Реферат

30

4.Электр өлшеуіш құралдар.

1

28.04

Құралдармен танысу

31

5.Авометрлер

1

05.05

Қосымша материалдар

32

6.Электрлік шамаларды өлшеу.

1

12.05

Лабораториялық жұмыс

33-34

7.Графиктік шартты таңбалар

8.Тестік есептер шығару. Қорытынды сабақ.2

19.05

сызба

Есеп шығару.Жалпы қайталау
Достарыңызбен бөлісу:
Loading...
©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
Сабақтың мақсаты
бойынша жиынтық
Сабақ тақырыбы
жиынтық бағалау
ғылым министрлігі
рсетілетін қызмет
Жалпы ережелер
тоқсан бойынша
қызмет стандарты
бекіту туралы
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Әдістемелік кешені
Қазақстан республикасы
тоқсанға арналған
жиынтық бағалаудың
туралы хабарландыру
жиынтық бағалауға
арналған жиынтық
бағалау тапсырмалары
арналған тапсырмалар
білім беретін
республикасы білім
Қазақстан республикасының
бағалаудың тапсырмалары
мерзімді жоспар
Қазақстан тарихы
пәнінен тоқсанға
Жұмыс бағдарламасы
арналған әдістемелік
біліктілік талаптары
әкімінің аппараты
Қазақ әдебиеті
туралы анықтама
Мектепке дейінгі
мамандығына арналған
нтізбелік тақырыптық
қойылатын жалпы
жалпы біліктілік
Конкурс туралы
мемлекеттік әкімшілік
болып табылады
оқыту әдістемесі
жалпы конкурс
Реферат тақырыбы
қатысушыларға қойылатын
Қазақстан облысы
әдістемелік ұсыныстар
әдістемелік кешені
тақырыптық жоспар

Loading...