Қмк ф705-04-15 Оқу жұмыс бағдарламасы. Төртінші басылым

Loading...


Pdf көрінісі
бет1/2
Дата10.04.2020
өлшемі0.7 Mb.
  1   2

 

25 


 

ҚМК  Ф705-04-15 Оқу жұмыс бағдарламасы. Төртінші басылым. 

Ф КМК 705-04-15 Рабочая программа. Четвертое издание                                                                                      

 

  

 

Ф ҚМК 705-21-15 Силлабус.Төртінші басылым. Ф КМК 705-21-15 Силлабус. Четвертое издание

 

  

 

  

 

Ф ҚМК 705-21-15 Силлабус.Төртінші басылым. Ф КМК 705-21-15 Силлабус. Четвертое издание

 

  

 

ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР  

 

Аталған пәннің оқытушылары туралы мәлімет:  

Журперов А.С., бірінші  

 

Байланыс ақпараты: (жертөле қабаты,  8.30 ден – 18.00 ге дейін)  

Пәннің саясаты: 

 

Студенттер міндетті: 

  Дене шынықтыру сабағына жүйелі және үнемі қатысуға. 

  Облыста, қалада, колледж ішінде өткізілетін барлық спорттық шараларға белсенді қатысуға. 

  Қаладағы, колледждегі спорттық секцияға қатысуға және өзінің спортт ық шеберлігін арттыруға. 

  Оқу семестрінің (жылының) соңында тиісті бақылау нормативтерін тапсыруға (МБ, ҮТ).  

  Жеке спорттық киімі болуы тиіс.   

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Ф ҚМК 705-21-15 Силлабус.Төртінші басылым. Ф КМК 705-21-15 Силлабус. Четвертое издание

 

  

 

  

Оқу уақытының бөлінуі 

 

 

Барлық сағат 144 

Теориялық сабақтар 

Лабораториялық практикалық сабақтар 144 

Модульдер саны 

Дифференциалды сынақ (семестрді көрсету) IIV семестр,  

Емтихан (семестрді көрсету) 

Мемлекеттік емтихан ОӨП (бөлімдер мен семестрді көрсету) 

ДӨП (бөлімдер мен семестрді көрсету)  

Семестр бойынша 

Барлығы 

Теор. 


Прак. 

I семестр 

26 26 II семестр 

38 


38 


III семестр 

48 


48 


IV семестр 

32 


32 


V семестр 

 

  

VI семестр 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Ф ҚМК 705-21-15 Силлабус.Төртінші басылым. Ф КМК 705-21-15 Силлабус. Четвертое издание

 

  

 

  

2. БАҒДАРЛАМА 

 

2.1 Кіріспе 2.2 Пәннің мақсаты 

2.3 Пәннің міндеттері 

2.4 Пәнаралық байланыстар (ретроспективті, перспективті) 

2.5 Пәнді оқудағы жоспарланған нәтижелер  

2.6 Пәннің қысқаша мазмұны 

2.7 Тақырыптық жоспар 

2.8 Әдебиеттер тізімі 

2.9 Бақылау түрлері 

2.10 Студенттердің білімін бағалау шарттары  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


 

Ф ҚМК 705-21-15 Силлабус.Төртінші басылым. Ф КМК 705-21-15 Силлабус. Четвертое издание

 

  

 

2.1 КІРІСПЕ  

 

0302000  «Мейіргер ісі» мамандығының 0302033 «Жалпы практикадағы мейіргер» 

біліктілігімен бойынша жаңа Мемлекеттік жалпы міндетті білім беру стандартының 

(әрі қарай МЖМБС) енгізілуіне байланысты «Дене шынықтыру» пәні бойынша жаңа 

жұыс жоспарын құрастыру қажет болды. 

 

Дене шынықтыру орта арнайы оқу орнында қазіргі заманғы маманның жалпы және кәсіби  мәдениетін,  білім  алушылардың  гуманистік  тәрбие  жүйесін  қалыптастырудағы 

негізгі  бөлігі  болып  табылады.      Барлық  мамандықтарға  міндетті  басқа  оқу  пәндері 

сияқты  дене  шынықтыру  пәні  де  физикалық  дайындықты  қамтамасыз  етеді,  тұлғаның 

жан-жақты  дамуын  қалыптастыру  құралы  ретінде,  денсаулықты  нығайту,  кәсіби 

дайындық  кезінде  білім  алушылардың  психофизиологиялық  және  физикалық  факторы 

ретінде әсер етеді.   

Пәннің мақсаты 

 Дене  шынықтырудың  мақсаты  білім  алушылардың  физикалық  мәдениетін 

қалыптастыру  және  оны  әлеуметтік-кәсіби,  дене  шынықтыру-спорттық  қызметтерде 

жүзеге асыру қабілеті болып табылады.  

Пәннің міндеттері 

  Дене  шынықтырудың  педагогикалық  үрдісі  тәрбиелік,  жалпы  білім  беру, 

дамыту, сауықтыру сияқты міндеттерді қарастырады: 

-  Физикалық  өзін  өзі  жетілдіру  мен  салауатты  өмір  салты  қажеттілігіне 

тәрбиелеу; 

-  Дене шынықтыру саласында теориялық білім мен тәжрибелік дағдылар жүйесін 

қалыптастыру ; 

-  Физикалық  дайындықты  қажет  ететін  болашақ  мамандардың  кәсіби 

дайындығының  қажетті  деңгейін  қамтамасыз  ету,  кәсіби  қажетті  физикалық 

қасиеттері мен психомоторлы қабілеттерін дамыту; 

-  Аурулардың  алдын  алу  үшін,  денсаулық  сақтау  мен  нығайту  үшін,  дене 

шынықтыру-сауықтыру үрдістері мен спорттық көпшілік сабақтарында өзін өзі 

басқару  қабілетін  меңгеру  үшін  барлық  дене  шынықтыру  құралдарын 

толыққанды пайдалану; 

-  Білім  алушыларды  дене  шынықтырудың  құндылықтарын  меңгеру  мен 

тәжірибе  алып  оны  тұлғаны  жан-жақты  дамытуда  қолдануға,  белсенді  дене 

шынықтыру-спорттық қызметке жұмылдыру 

 


 

Ф ҚМК 705-21-15 Силлабус.Төртінші басылым. Ф КМК 705-21-15 Силлабус. Четвертое издание

 

  

 

     2.4. ПӘНАРАЛЫҚ БАЙЛАНЫСТАР  (РЕТРОСПЕКТИВТІ, ПЕРЕСПЕКТИВТІ) 

 

               «Дене  шынықтыру»  пәнінің  оқу  бағдарламасы  келесі  пәндермен  байланысады:  анатомия, физиология – валеологияда, адам өмір тіршілігі мен қауіпсіздігі негізінде білімдерін кең қолданады. 

 

  

 

2.5 


ПӘНДІ  ОҚУДАҒЫ ЖОСПАРЛАНҒАН  НӘТИЖЕЛЕР

 

Базалық құзіреттілік: 

БК-2 

Әдеп 


 

БК-2.1 


Қоғамдық өмір:қоғамдық өмірде белсене қатысу. 

БК-3 


Коммуникациялық және тобпен жұмыс 

 

БК-3.2 Топпен жұмыс: жауапкершілікті көрсетеді, әр топпен жұмыс 

істеу 


 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Ф ҚМК 705-21-15 Силлабус.Төртінші басылым. Ф КМК 705-21-15 Силлабус. Четвертое издание

 

  

 

  

 

  

 

2.6 Пәннің қысқаша мазмұны Модуль № 1  

1 бөлім. Дене шынықтырудың теориясы. 

 

Сабақ № 1. «Дене шынықтыру» пәніне кіріспе Оқу ақпараты: Қозғалыс белсенділігінің тәртібі. Қозғалыс белсенділігі – денсаулықты 

сақтап нығайтудың маңызды факторы (дене жаттығуларының сауықтыру және емдік әсері); 

қозғалыс белсенділігі   мен жұмысқа   қабілетіліктің  тәртібі; дене шынықтырумен айналасудың 

студенттер ағзасына әсері; студентті  дене дайындығын анықтап, бағалау үшін бақылау 

нормативтері мен президенттік сынамаларды пайдалану.  

Студенттер білуі тиіс 

Студент істей білуі тиіс 

- Қозғалыс белсенділігінің тәртібі. Қозғалыс 

белсенділігі – денсаулықты сақтап нығайтудың 

маңызды факторы (дене жаттығуларының сауықтыру 

және емдік әсері); қозғалыс белсенділігі   мен жұмысқа   

қабілетіліктің  тәртібі; дене шынықтырумен 

айналасудың студенттер ағзасына әсері; студентті  дене 

дайындығын анықтап, бағалау үшін бақылау 

нормативтері мен президенттік сынамаларды пайдалану.  

- алынған білімдерін күнделікті 

өмірде қолдану. 

 

2. бөлім.  Жеңіл атлетика. Сабақ № 2. Орыннан ұзындыққа секіру.  

Оқу  ақпараты:  Орыннан  секіру  екі  аяқтың  талпынысынан,  қолдың  серпілісімен  орындалады. 

Екі  аяқпен  бірдей  жерге  қону  керек.  Екі  әрекетте  көрсетілген  үздік  нәтиже  сантиметрлік 

көрсеткіште  жазылады.  Сыналушы  секіру  кезінде  еденге  кез-келген  денесінің  мүшесітиіп  кетсе, 

әрекеті  есептелмей,  қайтадан  секіру  ұсынылады.  Секіруге  дейін  еденден  аяқтарды  көтеруге 

болмайды.   

Студенттер білуі тиіс 

Студент істей білуі тиіс 

- техниканы меңгергенде дейін оқыту кезеңдерін: 

- талпыныс, ұшу фазалары, қону; 

- техниканы дұрыс меңгеру:  

 Орыннан ұзындыққа секіру; 

 

  

Ф ҚМК 705-21-15 Силлабус.Төртінші басылым. Ф КМК 705-21-15 Силлабус. Четвертое издание

 

  

 

Сабақ№ 3. Қарқыннан жүгіріп, ұзындыққа секірулер.  Оқу  ақпараты:  Секірушінің  ұзындыққа  секіруінің  арнайы  жаттығулары.  Секірудің  таңдалған 

түріне  дайындық  жаттығулары.  «Аяқты  бүгіп»  тәсілі  арқылы  секірудің  техникасын  жетілдіру. 

«Бүгілу» тәсілі секірудің техникасымен танысу   

Студенттер білуі тиіс 

Студент істей білуі тиіс 

-  жүгіру, талпыныс, ұшу, қону фазалары;    

- техниканы дұрыс меңгеру:  

 Қарқыннан ұзындыққа секіру; 

 

Сабақ № 4. Қарқыннан жүгіріп, биіктікке секіру. Оқу  ақпараты:  Секірушінің  биіктікке  секіруінің  арнайы  жаттығулары.  «Аттап  өту»  тәсілі 

арқылы  секіру  техникасын  жетілдіру.  «Аспалы»  тәсілі  арқылы  секіру  техникасымен  танысу. 

Жағдайлар  мен  қажеттік  жабдықтар  болған  жағдайда  «фосбюри-флоп»  тәсілімен  танысу 

ұсынылады. Секірудің таңдалған түріне дайындық жаттығулары.  

Студенттер білуі тиіс 

Студент істей білуі тиіс 

- жүгіру, талпыныс, ұшу, қону фазалары 

техниканы дұрыс меңгеру:  

 Қарқыннан биіктікке секіру; 

 

Сабақ № 5. Қысқа қашықтықтарға жүгіру.  Оқу  ақпараты:  Қысқа  қашықтықтарға  жүгіру  /100,200,400  м./  Жүгіру  техникасы:  төменгі 

старт,  старттық  жүгіру,  қашықтықтарға  жүгіру,  мәреге  жету.  Жүгірушінің  арнайы 

жаттығулары:  адымды  жылдамдату  арқылы  жүгіру,  жоғары  старттан  төменгі  стартқа. 

Ауыспалы  жүгіру,  қайталама  жүгіру.  Эстафеталы  жүгіру,  эстафеталық  таяқшаны  беру  және 

қабылдау. 

Студенттер білуі тиіс 

Студент істей білуі тиіс 

- төменгі стартты, старттан шығуды, старттық жүгіруді, 

қашықтыққа жүгіруді, мәреге жетуді; 

Техниканы дұрыс меңгеру: 

Қысқа қашықтықтарға жүгіру; 

 

Сабақ № 6. Орташа қашықтықтарға жүгіру.  Оқу  ақпараты:  Орташа  қашықтықтарға  жүгіру  /500  м.,  800  м  ,1000м.,  1500  м./  Жүгіру 

техникасы: төменгі старт, старттық жүгіру, қашықтықтарға жүгіру, мәреге жету. Жүгірушінің 

арнайы  жаттығулары:  адымды  жылдамдату  арқылы  жүгіру,  жоғары  старттан  төменгі 

стартқа. Ауыспалы жүгіру, қайталама жүгіру. 

10 

 

Ф ҚМК 705-21-15 Силлабус.Төртінші басылым. Ф КМК 705-21-15 Силлабус. Четвертое издание

 

  

 

Студенттер білуі тиіс Студент істей білуі тиіс 

-төменгі стартты, старттан шығуды, старттық жүгіруді, 

қашықтыққа жүгіруді, мәреге жетуді; 

Техниканы дұрыс меңгеру: 

орташа қашықтықтарға жүгіру; 

 

Сабақ № 7. Ұзын қашықтықтарға жүгіру. Оқу  ақпараты:  Ұзын  қашықтықтарға  жүгіру  /2000,3000,  м./  Жүгіру  техникасы:  төменгі 

старт,  старттық  жүгіру,  қашықтықтарға  жүгіру,  мәреге  жету.  Жүгірушінің  арнайы 

жаттығулары:  адымды  жылдамдату  арқылы  жүгіру,  жоғары  старттан  төменгі  стартқа. 

Ауыспалы жүгіру, қайталама жүгіру. 

Студенттер білуі тиіс 

Студент істей білуі тиіс 

-төменгі стартты, старттан шығуды, старттық жүгіруді, 

қашықтыққа жүгіруді, мәреге жетуді; 

Техниканы дұрыс меңгеру: 

орташа қашықтықтарға жүгіру; 

 

Сабақ № 8. Ядроны итеру Оқу ақпараты:  Ядроны ұстау техникасына, секіру мен соңғы күш техникасына үйрету. Ядроны 

итерудегі арнайы жаттығулар

Студенттер білуі тиіс 

Студент істей білуі тиіс 

ядроны ұстау, секіруге дайындық, секіру, соңғы күш; 

Техниканы дұрыс меңгеру: 

Ядроны итеру; 

 

Сабақ № 9. Президенттік тесттердің сынамалық түрлері  Оқу  ақпараты:  Орыннан  секіру  екі  аяқтың  талпынысынан,  қолдың  серпілісімен  орындалады. 

Екі  аяқпен  бірдей  жерге  қону  керек.  Екі  әрекетте  көрсетілген  үздік  нәтиже  сантиметрлік 

көрсеткіште  жазылады.  Сыналушы  секіру  кезінде  еденге  кез-келген  денесінің  мүшесітиіп  кетсе, 

әрекеті  есептелмей,  қайтадан  секіру  ұсынылады.  Секіруге  дейін  еденден  аяқтарды  көтеруге 

болмайды.  100 м қашықтыққа жүгіру жоғарғы старттан.  

Студенттер білуі тиіс 

Студент істей білуі тиіс 

Президенттік тесттер сынамаларының түрін 

білу: орыннан ұзындыққа секіру, 100 м жүгіру  

Техниканы дұрыс меңгеру: 

Орыннан ұзындыққа секіру; 100 м жүгіру. 

 

Сабақ № 10. Президенттік тесттердің сынамалық түрлері Оқу ақпараты:  Ойлы-қырлы жерлермен жүгіру. Жүгіру техникасы: старт, старттық 

жылдамдату; тегіс жерлермен жүгіру, қатты, жұмсақ, таңғақ құммен жүгіру, тауға және төмен 

11 

 

Ф ҚМК 705-21-15 Силлабус.Төртінші басылым. Ф КМК 705-21-15 Силлабус. Четвертое издание

 

  

 

жүгіру, ойлы-қырлы жерлермен жүгіру,мәреге жету. Жоғары турникке тартылу тесті: 15-ұлтық деңгей, 18- президенттік деңгей болып орындалады.  

Студенттер білуі тиіс 

Студент істей білуі тиіс 

президенттік тесттер сынамаларының түрін білу:      

- кросс; 

- тартылу (Ұ); 

Техниканы дұрыс меңгеру: 

- кросстың; 

- тартылудың (Ұ); 

 

  3. бөлім. Баскетбол. Сабақ № 11. Шабуылдағы ойын техникасы. 

Оқу  ақпараты:  Шабуылдағы  ойын  техникасы:  тура  сызық  бойымен  жүгіру,  бағыт  пен 

жылдамдықты  өзгерту,  секірулер,  кідірістер,  бұрғылулар.  Допты  меңгеру  техникасы:  допты  бір 

орыннан    және  қозғалыс  барысында  қағып  алу  және  басқаға  беру;    допты  бір  орыннан  және 

қозғалыс барысында  оң және сол  қолмен жүргізу; себетке лақтыру.  

Студенттер білуі тиіс 

Студент істей білуі тиіс 

- шабуылдағы ойынның техникалық амалдарын орындау 

әдісін: 

- қозғалыстар (жүгіру, кідірістер, бұрылулар мен секірулер); 

- допты меңгеру (қағып алу, беру, лақтыру,  допты жүргізу, 

финт); 


- қозғалыстар (тұрыстар, жүгірулер, кідістер мен секірулер); 

- техниканы дұрыс меңгеру: 

- шабуылдағы ойындар; 

 

  

 

Сабақ № 12. Қорғаныстағы ойын техникасы. Оқу ақпараты: қозғалулар , қорғаныс тұрысы, қарапайым қадамдармен әртрлі бағыттарда жүру, 

арқамен алдыға қарай жүру. 

Студенттер білуі тиіс 

Студент істей білуі тиіс 

- қорғаныстағы ойынның техникалық амалдарын 

орындау әдісін: 

- допты меңгеру  (алдын алу, допты соғу, допты 

алу, қорғаныс қою); 

- техниканы дұрыс меңгеру: 

- қорғаныстағы ойындар; 

 

  

 

Сабақ № 13. Шабуылдағы ойын тактикасы  Оқу ақпараты: Себеттен немесе қалқаннан допты алу кезінде допты меңгеру, допты қағып әкету, 

допты  алу;  себетке  лақтырудағы  кедергілер  әдістері;  ойыншының  доппен  немесе  допсыз 

12 

 

Ф ҚМК 705-21-15 Силлабус.Төртінші басылым. Ф КМК 705-21-15 Силлабус. Четвертое издание

 

  

 

шабуылдағы  ойын  тактикасының  6  жеке  тактикалық  әрекеттері,  «қарсылассыз»  екі  енесе  үш ойыншының өзара ойнауы, шабуылдағы техникалық жүйелердің нұсқалары.   

Студенттер білуі тиіс 

Студент істей білуі тиіс 

- ойыншылардың өзара ойнауы, тосқаулар, 

қарапайым комбинациялар 

 

- техниканы дұрыс меңгеру: Шабуылдағы жеке, топтық және 

командалық әрекеттерді; 

 

Сабақ№ 14. Қорғаныстағы ойын тактикасы Оқу  ақпараты:  Қорғаушының  доппен  немесе  допсыз  ойыншыға  қарсы  әрекеттері;  қорғаныстағы 

екі,  үш  немесе  одан  да  көп  ойыншылардың  өзара  ойнауы;  командалық  әрекеттер;қорғаныстағы 

тактикалық жүйелердің нұсқалары. Жаттығу және екі жақты ойын.   

Студенттер білуі тиіс 

Студент істей білуі тиіс 

- ойыншылардың өзара ойнауы, жеке және 

зоналық қорғаныс; 

- баскетболдағы ойын ережелері. 

- техниканы дұрыс меңгеру: 

- ойыншылардың өзара ойнауы, жеке және 

зоналық қорғаныс; 

- баскетболдағы ойын ережелері. 

 

Сабақ № 15.Шабуыл мен қорғаныстағы ойын техникасы мен тактикасын жетілдіру  Студенттер білуі тиіс 

Студент істей білуі тиіс 

- шабуыл мен қорғаныстағы екі-үш 

ойыншылардың өзара ойындары, қарапайым 

комбинациялар  

- техниканы және шабуыл мен қорғаныстағы 

екі-үш ойыншылардың өзара ойындары 

тактикасын дұрыс меңгер 

 

  4. бөлім  Қол доптары Сабақ № 16. Шабуылдағы ойын техникасы. 

Оқу ақпараты: Шабуыл; тура сызық бойымен жүгіру, бағыт пен жылдамдықты өзгерту секірулер, 

кідірістер,  бұрғылулар.  Допты  бір  орыннан  қағып  алу,  секіру  кезіндегі  қозғалыс;  допты  бір  қолмен 

астынан, үстінен, допты тіреліп тұрып беру. Допты бір орында алып жүру, тура сызық бойымен 

жүгіру,  бағыт  пен  жылдамдықты  өзгерту.  Допты  қақпаға  бір  қолмен  астынан  және  үстінен, 

айыпты, ерікті лақтыру.  

Студенттер білуі тиіс 

Студент істей білуі тиіс 

- Шабуылдағы ойынның техникаларын орындау әдісін: 

- қозғалыстар, қағып алулар, допты беру және қағып алу, 

қақпаға соғу. 

- техниканы дұрыс меңгеру: 

- шабуылдағы ойындар; 

 

 


13 

 

Ф ҚМК 705-21-15 Силлабус.Төртінші басылым. Ф КМК 705-21-15 Силлабус. Четвертое издание

 

  

 

Сабақ № 17. Қорғаныстағы ойын техникасы. Оқу  ақпараты:  Қозғалулар,  қорғаныс  тұрысы,  қарапайым  қадамдар,  алдыға  және  артқа  жүру. 

«Қарсыласты»  доппен  немесе  допсыз  тосқауылдау.  Допты  алу.  Қақапашының  ойын  техникасы: 

тұрыс, қозғалыстар, қағып алу, кідіріс және допты лақтру.  

Студенттер білуі тиіс 

Студент істей білуі тиіс 

- тұрыстар, қозғалыстар, қағып алу, тосқауыл. 

- техниканы дұрыс меңгеру: 

- қорғаныстағы ойын; 

 

 

Сабақ № 18. Шабуылдағы ойын техникасы Оқу ақпараты: Жеке, топтық және командалық әрекеттер, «тез бұзу» шабуылының дамуы және 

жасалуы. 

Студенттер білуі тиіс 

Студент істей білуі тиіс 

Шабуылдағы ойынның техникаларын орындау әдісін: 

- ойыншылардың өзара ойындары, тосқауылдар, 

Әртүрлі лақтырулар, ойынның қарапайым 

комбинацияларын; 

- техниканы дұрыс меңгеру: 

Шабуылдағы жеке, топтық және 

командалық іс әрекеттер; 

 

 

Сабақ № 19. Қорғаныстағы ойын техникасы Оқу  ақпараты:  Жеке,  топтық  және  командалық  әрекеттер,  ойыншылардың  өзара  ойындары, 

допты беруге қарсы әрекет, қақпашы мен қорғаушылардың өзара әрекеті. Екі жақты ойын  

Студенттер білуі тиіс 

Студент істей білуі тиіс 

- ойыншылардың өзара ойыны, 

жеке және зоналық қорғаныс, қақпадағы ойындар; 

- қол добы ойынының ережесі. 

- техниканы дұрыс меңгеру: 

- ойыншылардың өзара ойыны, 

жеке және зоналық қорғаныс; 

  

Сабақ № 20. Қорғаныс пен шабуылдағы техника мен тактиканы жетілдіру   Оқу ақпараты: Допты дұрыс устау; бір орында және қозғалыста допты оң және сол қолмен алып 

жүру; қорғаушыны допсыз айналдыру; допты тіреліп тұрып бір қолмен жоғарыдан  және секіріп 

7м-ден айыпты лақтыру;  

Студенттер білуі тиіс 

Студент істей білуі тиіс 


14 

 

Ф ҚМК 705-21-15 Силлабус.Төртінші басылым. Ф КМК 705-21-15 Силлабус. Четвертое издание

 

  

 

- допты дұрыс ұстау; бір орында және қозғалыста допты оң және сол қолмен алып жүру; ; қорғаушыны 

допсыз айналдыру; допты тіреліп тұрып бір қолмен 

жоғарыдан  және секіріп 7м-ден айыпты лақтыру 

 

- техниканы дұрыс меңгеру: Достарыңызбен бөлісу:
  1   2
Loading...


©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
рсетілетін ызмет
Жалпы ережелер
ызмет стандарты
дістемелік кешені
бекіту туралы
туралы хабарландыру
біліктілік талаптары
кіміні аппараты
Конкурс туралы
жалпы біліктілік
ойылатын жалпы
мемлекеттік кімшілік
жалпы конкурс
Барлы конкурс
білім беретін
республикасы білім
ызмет регламенті
бойынша жиынты
ткізу туралы
конкурс атысушыларына
біліктілік талаптар
атысушыларына арнал
Республикасы кіметіні
идаларын бекіту
облысы кімдігіні
мемлекеттік ызмет
рсетілетін ызметтер
стандарттарын бекіту
Конкурс ткізу
мемлекеттік мекемесі
дебиеті маманды
Мектепке дейінгі
дістемелік сыныстар
дістемелік материалдар
ауданы кіміні
конкурс туралы
жалпы білім
рметті студент
облысы бойынша
білім беруді
мектепке дейінгі
мыссыз азаматтар
Мемлекеттік кірістер
Конкурс жариялайды
дарламасыны титулды
дістемелік кешен
ызметтер стандарттарын
мелетке толма
разрядты спортшы
аласы кіміні
директоры бдиев

Loading...