Мұханбетжанова Ә. Молдағалиев Б. Ерниязов Обет8/8
Дата16.01.2017
өлшемі0.62 Mb.
#218
1   2   3   4   5   6   7   8

ТЕСТІЛЕР


  1. Дидактика категориясы: а. тәрбие мақсаты, в. адамгершіліктің дамуы, с. оқыту процесі, д. тұлғаны әлеуметтендіру, е. тәрбие.

2. Оқыту принципіне жататындар: а. ғылымилық, белсенділік, көрнекілік в. коммуникативтік, с. көпшілдік, д. жоғары сыйластық е. мектеп және ата-ана әрекетінің бірлігі.

3. Бес балдық баға мынадай жағдайда қойылады: а. оқушы материалдағы білімін көрсетеді. в. бағдарлама бойынша материалдың барлық көлемін меңгереді. с. жазба жұмыстарында қателік жібереді. д. оқушы меңгерген материалдарының кейбіреулерінен ғана түсінігі бар. е. жауабында салмақты қателер жібермейді.

4. Оқытудың әдіснамалық негізі: а. ғылыми таным теориясы. в. танымдық процестер. с. ой еңбегінің мәдениеті. д. оқытудың ережелері мен әдістері. е. оқыту заңдылықтары.

5. Дидактика «Жалпыға бірдей өнер, барлығын бәріне үйретеді» деп түсіндірген: а. А.Я.Коменский, в. В.Ратке, с.Ж.Ж.Руссо. д. И.Г.Песталоцци, е. П.Ф.Каптерев.

6. Оқытуды, білім берудің құралы ретінде қарастырады: а. дидактика, в. диалектика, с. фонетика, д. тәрбие теориясы, е. мектептану.

7. Оқыту жұмысын ұйымдастырудың түрлері /формалары/: а. лекция, диспут, в. сабақ, экскурсия, факультатив, с. класс сағаты, жиналыс, д.конференция, әңгіме, е.тақырыптық кеш, олимпиада.

8. Білім, іскерлік және дағды мен ойлау тәсілдерін оқыту процесінде игерілген жүйе – бұл: а. оқу, в. оқыту, с. білім беру, д. тәрбие, е. ғылыми таным.

9. Білім беру жүйе ретінде мынаған саяды: а. қоғамның дамуының жағдайы, тенденциялары және перспективалары немесе онда құрылған стереотиптерді /таптаурындар/ қайталау, бекіту және жетілдіру. в. адамның әлеуметтану практикасы және адамдардың ұрпақтарының өзара байланысы. с. әр түрлі типтегі, деңгейдегі мекемелердің жүйесінің дамуы. д. оқытудың және тәрбиелеудің мақсатты бағытталған процесі. е. мемлекеттік үкіметтің құрылымындағы басқа да халық шаруашылығының садасы ретінде дамуы.

10. 5-6 сыныптарда оқушылардың үлгерімі және тәртіптілігі төмендейді: а. балалар оқуға жалықты в. бастауыш мектептің мұғалімдеріне қарағанда сынып жетекшілері оқушыларға аз көңіл бөледі. с. бастауыш мектеп 5 сыныпта оқуға қажетті даярлықты бермейді. д. оқушылар жаңа талаптарға, оқудың өзгерген жағдайына іштей даяр емес, бұған оқушылардың осы жастағы дамуы ерекшеліктерінің де әсері бар.

11. Оқытудың заңдылықтары: а. оқытудың ережелері. в. уағыздамалары. с. оқушылардың біліміне және дағдысына қойылатын талаптар. д. объективті, мәнді, қажетті, белгілі бір жағдайда орнықты қайталанатын өзара байланыстар. е. оқыту процесін ұйымдастырудағы ұсынбалар.

12. «Ұлы дидактика» авторын атаңыз: а. Песталоцци, в. Коменский, с. Локк, д. Руссо, е.Макаренко13. Оқыту процесінің жалпы заңдылықтарын ашатын педагогиканың салыстырмалы дербес бөлігі: а. мектептану, в. дидактика, с. педагогика тарихы, д. тәрбиелеу теориясы, е.этнопедагогика.

14. Дидактика – бұл: а. тұлғаның дамуының заңдылықтары туралы ғылым. в. тәрбиелеу процесін қарастыратын педагогиканың бөлімі. с. басқару мәселелерін қарастыратын педагогиканың бөлімі. д. оқыту теориясын қарастыратын педагогиканың саласы.

15. Қазіргі дидактика бойынша оқыту процесі мына схема бойынша дамуда: а. анықтық, ассоциация, жүйе, әдіс. в. баяндау, бұрын алған білімдермен үйлестіру, жалпылау, қолдану. с. білімді меңгеруге даярлық, танымдық мәселені шешу, алған білімді жалпылау және жүйелеу, практикада қолдану. д. баяндаудың анықтығы, жалпылау, жүйе, әдіс.

16. Оқытудың көрнекілік әдістерін көрсетіңіз: а. бақылау, көрсетілім. в. дәріс, баяндау. с. жаттығу, лабораториялық жұмыстар. д. әңгіме, көрсетілім. е. кітаппен жұмыс, түсіндіру.

17. Сабақта оқушылардың іс-әрекетін белсендетуге болады: а. оқытудың дәстүрлі формаларын қолдану арқылы. в. оқытудың дәстүрлі емес формаларын қолдану арқылы. с. сабақта оқу материалын сұраудың санын көбейту арқылы. д. оқытудың тек қана сөздік әдісін қолдану арқылы.

18. Оқытуды ұйымдастырудың негізгі формасы: а. үй жұмысы. в. факультатив. с. сабақ. д. экскурсия.

19. Оқытудың топтық формасы – бұл: а. күшті оқушының әлсіз оқушыға көмегі ұйымдастырылады. в. оқушылардың тобы танымдық міндет, нұсқау алады, оқу тапсырмасын талқылайды, жоспарлайды, бөледі, ережесін шығарады, жұмыстың нәтижесін талқылау және хабарлау. с. әрбір оқушы дербес қойылған тапсырманы орындайды. д. қойылған міндетті орындауға сыныптың бүкіл оқушылары қатыстырылады.

20. Оқу бағдарламасында көрсетіледі: а. оқу пәні бойынша білімнің мазмұны және көлемі, белгілі бір тақырыптарды оқуға берілген сағаттардың саны. в. сыныптарға берілген оқу пәндері және оларды оқуға деген сағаттар саны. с. оқу пәндерін оқудың тәртібі, оқу тоқсадарының ұзақтығы. д. әрбір оқушының қызығушылығын және қажетілігін қанағаттандыратын білімнің шеңбері. е. мектептердегі оқу пәндерінің тізімі және оны оқуға деген сағаттың бөлінуі.

21. Оқыту процесінің функциясы: а. тәрбиелеуші. в. оқытушы, коррекциялаушы. в. білім берушілік, қалыптастырушылық, дамытушылық. с. оқытушы, білім беруші, анықтаушы. д. білім беруді, дамытушы, тәрбиелеуші. е. қалыптастырушы, дедактивті, реттеушілік.

22. Уақыты және ұйымдастырылуы тұрғысынан аяқталған оқу процесінің бөлігі: а. сабақ. в. сабақ тақырыбы. с. оқу мекемесі. д. оқу тоқсаны. е. оқу процесі.

23. Оқу материалдарын баяндаудың мына әдісі диалог ретінде қолданылады: а. лекция. в. әңгімелесу, с.әңгіме. д.түсіндіру.

24. Өткен материалды жаңа материалмен байланыстыратын оқытудың дидактикалық принципі: а. оқытудың көрнекілігі. в. бірізділігі. с. жеткіліктігі. д. ғылымилығы. е. саналығы.

25. Сабақ құрылымының негізгі кезеңдері: а. тәрбиелік және дидактикалық міндеттерді шешудің жиынтығы. в. мұғалім мақсатына іске асыру жолының модульдік құрылымы. с. қайталау, жаңа сабақты түсіндіру, бекіту, бақылау, білімді бағалау. д. оқытудың дәстүрлі түрі. е. балалар ұжымын өзіндік ұйымдастыру әдісі.
Жауаптары: 1 – с. 2 - а. 3 – в. 4 – а. 5 – а. 6 – а. 7 – в. 8 – с. 9 – д. 10 – д. 11 – д. 12 – в. 13 – в. 14 – д . 15 – с. 16 – а. 17 – в. 18 – с. 19 – в. 20 – а. 12 – д. 22 – а. 23 – в. 24 – в. 25 – с.


М А З М Ұ Н Ы:

Кіріспе ........................................................................................................5

Дидактика пәні және міндеттері .............................................................6

Педагогикалық технологиялар және педагогикалық жобалау ...........11

Қазақстан Республикасының қазіргі мектептеріндегі

білім мазмұны ..........................................................................................17

Оқыту процесінің мәні ............................................................................28

Оқу мотивтері ..........................................................................................35

Оқыту заңдылықтары және принциптері ..............................................42

Мектептегі оқыту әдістері ......................................................................47

Оқыту құралдары ....................................................................................58

Мектепте оқытуды ұйымдастыру формалары ......................................64

Оқушылардың білім, білік, дағдыларын есепке

алу және бағалау.......................................................................................83

Оқушылардың ұжымдық танымдық іс-әрекетінің

ұйымдастырушылық педагогикалық негіздері ....................................88

ҚЫСҚАША СӨЗДІК ..............................................................................97

ТЕСТІЛЕР ..............................................................................................100


Мұханбетжанова Ә.

Молдағалиев Б.

Ерниязов О.


ДИДАКТИКА
Дәріс курсы
Автордың

оригиналынан беттелді.

Жауапты редакторы: Кужалиева Р.Р.

Материалдарды компьютерде

беттеген: Нұржанова Р.А.

Техникалық редакторы: Мұстақапова Б.М.

Ахметжанова Д.М.

Көлемі 6,7 б.т. Таралымы 510 дана. Офсет қағазы.

Бағасы келісім бойынша.
М.Өтемісұлы атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік

университетінің баспа бөлімі

Орал қаласы, Нариманов көшесі, 34.т.50-76-52


Каталог: images -> stories -> downloads -> electrresursy -> trudy pps
trudy pps -> Педагогиканы ң жалп ы негіздер І
trudy pps -> Қазақстан Республикасының ғылым және білім министрлігі Батыс Қазақстан гуманитарлық академиясы
downloads -> Әож 94(574. 1): 332 021(043) Қолжазба құқығында
downloads -> М.Өтемісов атындағы БҚму-нің Ғылыми Кеңесімен бекітілді «25» 02 2013ж
downloads -> Ахметова ұлжан төлегенқызы орынбор ғылыми мұрағаттық комиссиясының құрылуы және қызметі
trudy pps -> Г. А. Ерғалиева Ә. М. Мұханбетжанова
trudy pps -> Мұханбетжанова Ә. Молдағалиев Б. Ерниязов О
trudy pps -> Педагогиканы ң жалп ы негіздер І


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
бағдарламасына сәйкес
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Реферат тақырыбы
жиынтық бағалауға
арналған тапсырмалар
сәйкес оқыту
Қазақстан республикасы
оқыту мақсаттары
білім беретін
бағалау тапсырмалары
рсетілетін қызмет
Жалпы ережелер
республикасы білім
жиынтық бағалаудың
бекіту туралы
тоқсанға арналған
Қазақстан республикасының
Қазақстан тарихы
мерзімді жоспар
қызмет стандарты
арналған жиынтық
болып табылады
арналған әдістемелік
бағалаудың тапсырмалары
жалпы білім
Мектепке дейінгі
Қазақ әдебиеті
Зертханалық жұмыс
оқыту әдістемесі
пәнінен тоқсанға
нтізбелік тақырыптық
Әдістемелік кешені
Инклюзивті білім
республикасының білім
туралы жалпы
білім берудің
Қазақстанның қазіргі
туралы хабарландыру
Қысқа мерзімді
Жұмыс бағдарламасы
қазақ тілінде
қазіргі заман
пайда болуы