Мұғалімге арналған нұсқаулықбет1/120
Дата12.06.2022
өлшемі1.3 Mb.
#268166
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   120
Байланысты:
Қазақ тілі Л2 Нұсқаулық 2сын 2-бөлім aray
Поурочный 5кл 1 ур, СОЧ Русская литература 6 класс, Қоғамдық денсаулық сақтау №1, 1628472087228


1


2-БӨЛІМ
2016 2ӘОЖ 373.167.1 Қ17


Авторлары:
Г.С. Дуйсекова, Г.Б. Жакеева, Е.Б. Нурлыбекова, Ж.А. Максутова

Қ17 Қазақ тілі. Мұғалімге арналған нұсқаулық (қазақ тілінде емес мектептер үшін), 2-сынып, 2-бөлім (сынама нұсқа). / Г.С. Дуйсекова, Г.Б. Жакеева, Е.Б. Нурлыбекова, Ж.А. Максутова. – Астана: «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ, 2016. – 92 б.


ISBN 978-601-7905-47-7


2-бөлім. – 2016, – 92 б.
ISBN 978-601-7905-85-9


ӘОЖ 373.167.1
ISBN 978-601-7905-47-7 (жалпы)
ISBN 978-601-7905-85-9 (2-бөлім) © «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ, 2016


Мазмұны
Оқу мақсаты, тірек сөздер картасы4

Кіріспе

8

Дені саудың – жаны сау

15

Денсаулықты күтеміз Жемістер мен көгөністердің пайдасы

16-17

18-19


Денемізді шынықтырамыз

20-21

Тазалықты сүйеміз

22-23

Спортпен айналысамыз

24-25Әлем ертегісі. «Алтын балық»
ертегісі 46-47
Аңыз әңгіме. Алдар көсе 48-49
Қайталау сабағы 50-51

Денің сау болсын десең 26-27
Досқа тілек 28-29
Дәрігер болғым келеді 30-31


Салт-дәстүр және
фольклор 33
Наурыз мерекесі 34-35
Ұлттық тағамдар 36-37
Ұлттық киімдер 38-39
Қонақжайлық дәстүрі 40-41
Ұлттық аспаптар 42-43
Ертегі тыңдайық 44-45

Қоршаған орта 53


Атамның бақшасында 54-55
Жануарлар бағында 56-57
Құстар әлемі 58-59
Құстарға қамқор болайық 60-61
Жәндіктермен танысайық 62-63
Аспан әлемі 64-65
Табиғатпен дос боламыз 66-67
Табиғатты таза ұстаймыз 68-69
Саяхат 71
Жолда не көрдім? 72-73
Көлікте 74-75
Ертең демалыс 76-77
Арнаулы көліктер 78-79
Ғажайып көліктер 80-81
Бағдаршам 82-83
Қазына аралына саяхат 84-85
Мұражайда 86-87
Қайталау сабағы 88-89Оқу мақсаты, тірек сөздер картасы


Бет

Тарау/ тақы- рыпша

Тыңдалым

Айтылым

Оқылым

Жазылым

Тілдік дағдылар

Тірек сөздер

Негізгі мәтіндер

Дыбыс және әліппе

5-тарау. Дені саудың – жаны сау

1

Денса- улықты күтеміз
2.2.3.1 тілдік нор- маларды сақтай отырып, белгілі бір тақырыптағы әңгімеге қатысу және сұхбатта- сының не туралы айтқанын түсіну2.5.1.5 сөйлемдегі сөздердің орын тәртібін сақтап жай сөйлем құрастыру

Денсаулық, кәмпит, балмұздақ, жеу, ауыру2

Жемістер мен көгөні- стердің пайдасы

2.1.1.1 ауызша және тыңдау-көру материалын тыңдау және қарапайым сөйлемдерді түсініп қайта-
лау.
2.3.1.1 мәтінді мәнерлеп және дауыстап оқуДомалақ, сопақ, ащы, тәтті, қышқыл3

Де- немізді шы- нықты- рамыз
2.2.3.1 тілдік нор- маларды сақтай отырып, белгілі бір тақырыптағы әң- гімеге қатысу және сұхбаттасының
не туралы ай- тқанын түсіну

2.3.1.1 мәтінді мәнерлеп және дауыстап оқу
2.5.2.2 ә, ө, ү, ұ, і, ң, қ, ғ, һ әріптері кездесетін сөз- дерді дұрыс айту және жазу

Жаттығу жасау, жү- гіру, секіру, шынығу, отыру, тұру4

Таза- лықты сүйеміз

2.1.4.1 тыңдаған материалдың мазмұнын түсіну және кейіпкерлер мен оқиғалардың ретін анықтау

2.2.3.1 тілдік нор- маларды сақтай отырып, белгілі бір тақырыптағы әңгімеге қатысу және сұхбатта- сының не туралы айтқанын түсіну2.5.1.5 сөйлемдегі сөздердің орын тәртібін сақтап, жай сөйлем құрастыру

Тазалық, сүлгі, сабын, жуыну, тарану, тырнақ алу5

Спортпен айналы- самыз2.3.4.1 мәтіннің мазмұны бойын- ша қарапайым сұрақтар құра- стыру және оған жауап беру;
2.3.5.1 мұғалімнің көмегімен сөздік, анықтама- лықтардан қажетті ақпаратты табу
2.5.1.4 мұғалім көмегімен сөйлеу барысында есімдіктерді (сіл- теу, сұрау есімдік- терін) қолдану

Зілтемір, сүйікті, қолдану, футбол матчы, ауыр ат- летика6

Денің сау болсын десең…

2.1.1.1 ауызша тіл және тыңдау-көру материалын тыңдау және қарапайым сөй- лемдерді түсініп қайталау

2.2.4.1 оқиға желісін сақтай отырып, таныс сөздерді қолдану арқылы шынайы және ойдан құрастырылған оқиғаларды баяндау;
2.2.6.1 салыстыру негізінде ақпарат, кейіпкер, оқиға туралы қарапайым ой-пікірін (мен ... ойлаймын, мен
... санамын) айту


Тәбеті болмау, шаршау, дәрі ішу, күн тию7

Досқа тілек

2.1.5.1 тыңда- у-көру мате- риалындағы
оқиғаларды түсіну және сипаттау

2.2.3.1 тілдік нор- маларды сақтай отырып, белгілі бір тақырыптағы әң- гімеге қатысу және сұхбаттасының
не туралы ай- тқанын түсіну;
2.2.6.1 салыстыру негізінде ақпарат, кейіпкер, оқиға туралы қарапайым ой-пікірін (мен ... ойлаймын, мен
... санаймын) айту


Туған күн, тілек айту


8

Дәрігер болғым келеді

2.1.4.1 тыңдаған материалдың мазмұнын түсіну және кейіпкерлер мен оқиғалардың ретін анықтау
2.3.5.1 мұғалімнің көмегімен сөздік, анықтама- лықтардан қажетті ақпаратты табу
2.5.1.5 сөйлемдегі сөздердің орын тәртібін сақтап жай сөйлем құрастыру

Емдеу, кәрілік, дәрі, жұқа6-тарау. Салт-дәстүр және фольклор

1

Наурыз мерекесі

2.1.5.1 тыңдау- көру мате- риалындағы оқиғаларды түсіну және сипаттау


2.5.1.5 сөйлемдегі сөздердің орын тәртібін сақтап жай сөйлем құрастыру


2

Ұлттық тағам- дар2.3.4.1 мәтіннің мазмұны бой- ынша қарапай- ым сұрақтар құрастыру және оған жауап беру

2.4.1.1 зат- тың сынын білдіретін сөздерді қолдана отырып, берілген ил- люстрация бойынша өзара бай- ланысқан сөйлем жазу

3

Ұлттық киімдер

2.1.1.1 ауызша тіл және тыңдау-көру материалын тыңдау және қарапайым сөйлемдерді түсініп қайталау2.4.2.1
мұғалімнің көмегімен оқыған немесе тыңдаған тыңдау-көру материалда- ры бойынша сөз тірке- стерін жазу

2.5.1.4 мұғалім көмегімен сөйлеу барысында есімдіктерді (сіл- теу, сұрау есімдік- терін) қолдану


4

Қонақ- жайлық дәстүрі
2.3.1.1 мәтінді мәнерлеп және дауыстап оқу2.2.6.1 салыстыру негізінде ақпа- рат, кейіпкер, оқиға туралы қарапайым ой- пікірін (мен ... ойлаймын, мен ... санаймын) айту


5

Ұлттық аспаптар
2.3.5.1 мұғалімнің көмегімен сөздік, анықтамалықтар- дан қажетті ақпаратты табу

2.4.2.1 мұғалімнің көмегімен оқыған немесе тыңдаған тыңдау-көру материалдары бойынша сөз тіркестерін жазу
6

Ертегі тыңдай- ық
2.3.3.1 мәтіннің жанрын (өлең, ер- тегі, жұмбақ, әңгіме және т.б.) анықтау2.5.2.2 ә, ө, ү, ұ, і, ң, қ, ғ, һ әріптері кездесетін сөздерді дұрыс айту және жазу
2.2.6.1 салыстыру негізінде ақпарат, кейіпкер, оқиға туралы белгілі бір
... ойлаймын, мен
... санаймын) айту


7

Әлем ертегісі.
«Алтын балық» ертегісі

2.2.5.1 фильмдер мен тыңдалым материалындағы сөйлемдерді қолданып, сю- жетті суреттеу


2.5.1.2 сөйлеу ба- рысында көптік/ тәуелдік/ жіктік / септік жалғау- ларын қолдану


8

Аңыз әңгіме. Алдар көсе

2.2.4.1 оқиға желісін сақтай отырып, таныс сөздерді қолдану арқылы шынайы және ойдан құра- стырылған оқиға- ларды баяндау


2.5.1.3 сөйлеу барысында етістіктің шақта- рын; бұйрық рай; болымсыз етістікті қолдану
2.1.4.1
тыңдаған матери- алдың мазмұнын түсіну және кейіпкер- лер мен оқиғалар- дың ретін анықтау


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   120
©melimde.com 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
бағдарламасына сәйкес
тоқсан бойынша
ғылым министрлігі
сәйкес оқыту
бағалауға арналған
Реферат тақырыбы
Сабақ жоспары
оқыту мақсаттары
жиынтық бағалауға
арналған тапсырмалар
білім беретін
бағалау тапсырмалары
Қазақстан республикасы
Қазақстан тарихы
жиынтық бағалаудың
мерзімді жоспар
тоқсанға арналған
республикасы білім
Жалпы ережелер
бекіту туралы
нтізбелік тақырыптық
жалпы білім
арналған жиынтық
болып табылады
Қазақстан республикасының
Зертханалық жұмыс
арналған әдістемелік
Мектепке дейінгі
оқыту әдістемесі
рсетілетін қызмет
Қазақ әдебиеті
Қысқа мерзімді
бағалаудың тапсырмалары
Инклюзивті білім
білім берудің
тақырыптық жоспар
пәнінен тоқсанға
атындағы жалпы
туралы жалпы
қызмет стандарты
пайда болуы
әдістемелік ұсыныстар
Жұмыс бағдарламасы
қарым қатынас
коммуналдық мемлекеттік
емтихан сұрақтары