Менеджмент пәнінен т

Loading...


Дата31.03.2020
өлшемі198 Kb.
Менеджмент пәнінен тест сурактары

$$$ 1

Менеджмент сөзінің мағынасыA) Нарық
B)Басқару

C)Экономика

D) Саясат

E) Несие алу
$$$ 2

Ұйымды басқару дегенімізA) Кәсіпорынның қаржы- шаруашылық қызметінің есебін жүргізе білу
B) Кәсіпорынның еңбек қызметін ұйымдастыру

C) Өндірісті материалдық- техникалық жабдықтау

D) Ұйымның мақсатына жету үшін өндіріс процессін жоспарлау, ұйымдастыру, ынталандыру және бақылау жолдарын іске асыру

E) Кәсіпорында маркетингтік қызметтер жүргізу
$$$ 3

Менеджмент қандай жүйені зерттейдіA) Техникалық
B) Биологиялық

C) Табиғи

D) Экологиялық

E) Әлеуметтік-экономикалық
$$$ 4

Ұйымның түрлеріA) Акционерлік қағам
B) Фирмалар

C) Ресми

D) Қызмет көрсетуші

E) Өндірістік
$$$ 5

Менеджменттегі басқару буыны

A) Технологиялық
B) Алғашқы

C) Басты

D) Екінші

E) Төменгі
$$$ 6

Ұйымның ашық жүйемен дамуының дәлеліA) Еңбек ресурстарды қабылдау
B) Материалдық ресурстарды алу

C) Өнімдерді нарыққа шығару

D) Сатудан түскен кірістің молаюы

E) Барлығы дұрыс
$$$ 7

Ұйым болу үшін қойылатын талап

A) Кем дегенде екі адамның болуы
B) Несие алу

C) Бизнес- жоспар

D) Экономикалық өркендеуі

E) Ақпараттың болуы

$$$ 8

Менеджменттегі деңгейлер атауыA) Институционалды
B)Техникалық

C) Басқарушылық

D) Барлығы дұрыс емес

E) Барлығы дұрыс
$$$ 9

Ұйымның ішкі ортасының элементтеріA) Этникалық
B) Бәсекелестер

C) Адамдар

D) Халықаралық жағдайлар

E) Экономикалық
$$$ 10

Ұйымның ішкі ортасының элементтері

A) Бәсекелестер

B) Жеткізушілер

C) Мақсаты

D) Тұтынушылар

E) Клиенттер

$$$ 11

Ұйымның сыртқы ортасының тікелей әсер етуші факторы

A) Жұмысшы күштер

B) Мақсат

C) Құрылым

D) Адамдар

E) Мемлекеттік және заң шығарушы органдар

$$$ 12

Ұйымға тікелей әсер етуші сыртқы ортаның факторларыA) Жұмысшылар

B) Мақсаты

C) Құрылым

D) Бәсекелестер

E) Адамдар

$$$ 13

Сыртқы ортаның жанама әсер етуші факторлары

A) Бәсекелестер

B) Технологиялық орта

C) Клиенттер

D) Нарық

E) Барлығы дұрыс

$$$ 14

Экімшілік басқару әдісі қалай аталады

A) Табиғи

B) Мемлекеттік

C) Иерархиялық

D) Қарапайым

E) Заңды
$$$ 15

Менеджментте әлеуметтік- психологиялық басқару әдісі қалай аталадыA) Мәдени

B) Әлеуметтік

C) Жасанды

D) Табиғи

E) Бейтараптық
$$$ 16

Менеджментте басқарудың экономикалық әдісі қалай аталадыA) Шаруашылық есеп

B) Бағалық

C) Шығындылық

D) Нарықтық

E) Коммерциялық
$$$ 17

Экономикалық әдістің мағынасыA) Әр қызметкердің міндетін анықтау

B) Тәрбиелілігін арттыру

C) Қызметкерлердің материалдық жағдайын жақсарту

D) Психологиясын зерттеу

E) Барлығы дұрыс
$$$18

Нарықтық механизм факторларыA)Тауар

B) Баға

C) Бәсеке

D) Нарық

E) Барлығы дұрыс

$$$19


Стратегияляқ жоспардың мазмұны

A) Ұйымның негізі мақсаты

B) Күнделікті жұмыстар

C) Жағдайдың өзгеруі

D) Қолда бар мүмкіндіктер деңгейі

E) Барлығы дүрыс

$$$20


Менеджменттегі тактикалық жоспарлаудың дұрыс сипаттамасын беріңіз

A) Тактика стратегия арқылы құрылады

B) Стратегияға қарағанда тактика қысқа мерзімге құрылады

C) Тактиканы орта топтағы басқарушы мамандар әзірлейді

D) А және С дұрыс

E) А,В және С дұриыс
$$$21

Басқарудың ұйымдастыру құрылымын құру принциптеріA) Тиімділік

B) Өзара түсінушілік

C) Мамандандыру

D) Пайдалылық

E) Табыстылық
$$$22

Тирихи басқаруды қанша мектебі қалыптасқанA) жеті

B) алты

C) екі

D) төрт

E) үш
$$$23

Тұтынушыға бейімделген құрылым қай түрге жатады

A) Дивизионалды

B) Департаменттелген

C) Сызықтық

D) Матрицалық

E) Жобалық
$$$24

Күту теориясының авторы кімA) М.Вебер

B) А.Мослоу

C) М.Клеллонд

D) В.Врум

E) П.Друкер
$$$25

Маслоудің қажеттілік иерархиясында кездесетін қажетілікA) Техника

B) Қаражат

C) Ресурстар

D) Физиологиялық қажеттілік

E) Барлығы дұрыс
$$$26

Мотивация теориясының «бірінші қажеттілігіне » не жатадыA) Табыс

B) Құрметеу

C) Тамақ, ауа, ұйқы

D) Билік

E) Қызмет
$$$27

Фредерик Герцберг теориясы бойынша мотивацияның дұрыс кезеңін анықтаңыз

A) Күту

B) Әділеттілік

C) Гигиеналық факторлар

D) Портер-Лоуер моделі

E) Врумның күту теориясы
$$$28

Мак Клелланд теориясында кездесетін қажеттілікA) Билікке құштарлық

B) Күту, үміттену

C) Гигиеналық

D) Әділдік

E) Барлығы дұрыс
$$$ 29

«Әділдік теориясына» анықтама беріңізA) Іскерлік әңгімелесуді жүргізе білу

B) Тұлғаның белгілі жағдайға берген ықтималды бағасы

C) Бұл екі адамның жұмысын салыстыру арқылы бағалау

D) Жұмсалған күш- жігердің қажетті нәтижелерін беруін күту

E) Нәтижелерге жеткеннен кейінгі марапаттаудың болатынын күту
$$$30

Бақылаудың түрлеріA) Алдын ала бақылау

B) Күнделікті

C) Қорытынды

D) А,В дұрыс

E) Барлығы дүрыс
$$$31

Бақылаудың өлшеміA) Нормативтер

B) Стандарт

C) Деңгейлер

D) А,В дұрыс

E) А,В,С дұрыс
$$$32

Бақылау функциясының кезеңдері нешеуA) 5

B) 4

C) 3

D) 7

E) 2
$$$33

Бақылау функциясының қамтитын бөлігіA) Бір ғана бөлім

B) Жоғарғы буын

C) Ортанғы буын

D) Техникалық бөлім

E) Ұйымның барлық бөлімдері
$$$34

Биліктің түрлеріA) Экономикалық

B) Иерархиялық

C) Жүйелік

D) Заңды

E) Жоспарлы
$$$35

Алдын-ала бақылау қандай ресурстарды қамтидыA) Еңбек ресурстарды

B) Материалдық ресурстарды

C) Қаржы ресурстарды

D) А,В дұрас

E) А,В,С дұрныс
$$$36

Бақылаудың тиімділігі мен нәтижесіA) Ұйымның жалпы жағдайын анықтау

B) Ұйымның құрылым таңдау

C) Қызметкерлетдің міндеттері мен жауапкершіліктерін белгілеу

D) Қолайлы және тиімді жоспарды белгілеу

E) Жоғарыда аталғандардың барлығы дұрыс
$$$37

Басқарудағы коммуникация, ақпарат алмасу процессінің элементтері қаншаA) 3

B) 4

C) 5

D) 6

E) 7
$$$38

Коммуникациялық процестің мақсатын анықтаңызA) Сұрау

B) Хабарлар беру

C) Ақпараттарды түсінуді қамтамасыз ету

D) Сөйлесу

E) Мәжіліс өткізу
$$$39

Коммуникациялық процесс дегеніміз неA) Өндірісті басқару

B) Мәжіліс хаттамасын толтыру

C) Екі немесе одан да көп адамдардың ақпараттар, мәлімметтер алмасуы

D) Мәжіліс регламентін белгілеу

E) Мәжілісте баяндамамен сөз сөйлеу
$$$40

Коммуникация процессінің негізгі элементін көрсетіңізA) Сөйлесу

B) Жөнелтуші

C) Идеяның тууы

D) Кодтау және каналдарды талдау

E) Декодтау
$$$41

Мәліметтер алмасу жолындағы кедергіA) Шулар

B) Семантика

C) Вербалсыз кедергілер

D) А және В

E) А,В және С
$$$42

Коммуникация процессінің кезеңдеріA)Семантика

B) Канал таңдау

C) Хабарлаушы

D) Құрылымы

E) Мақсаты
$$$43

Коммуникация процессінің элементтеріA) Хабарлау

B) Хабарлаушы

C) Вербалсыз кедергілер

D) Шудың болуы

E) Барлығы дұрыс
$$$44

Хабар алмасу процессінің кедергілері

A)Нашар кері байланыс

B)Семантикалық кедергі

C)Вербалсыз кедергі

D)Тыңдай білмеу

E)Барлығы дұрыс
$$$45

Басқару шешімінің дұрыс анықтамасын беріңіз

A)Бұл- қызметкерлерді таңдау

B)Бұл- белгіленген басқару актисі қабылданған іс-әрекет жоспары, қаулы-шешімдер т.б.

C)Бұл- проблемалар мен міндеттер шешімін қабылдаудың және жүзеге асырудың ең қолайлы варианттары

D)А және В дұрыс

E)А және С дұрыс
$$$46

Басқару шешіміне қойылатын талаптар қандайA)Мәліметтің өте көп болуы

B)Мәліметтсіз жоба болса жеткілікті

C)Мәліметтің анық, жинақы болуы

D)Материалды баяндау

E)Мәліметтің шектеулі, аз болуы
$$$47

Басқару шешімін қабылдаудың соңғы кезеңіA) Жалпы

B)Жеке

C)Сыртқы

D)Ішкі

E)Жүзеге асыру
$$$48

Келіспеушілікті шешу жолдарыA)Тігісін жатқызу

B) Пікіп алмасу

C) Ақпарат беру

D) Жоспар орындау

E) Қызметкерлерді таңдау
$$$49

Басшылық стилінің түріA)Функционалдық

B) Линиялық

C) Иерархиялық

D)Автократтық

E) Экономикалық
$$$ 50

Менеджменттегі ұйымдастыру қағидаларыA) Экономикалық

B) Құрылымдылық

C) Ырғақтылық

D) Функционалдық

E) Линиялық
$$$ 51

Менеджердің бірінші құралы


А) Материалдық ресурстар

В) техника

С) адамдар

D) технология

Е) сөйлеу шеберлігі
$$$ 52

Ұйымдардың түрлері

А) бейресми

В) фирмалар

С) шаруашылық

D) экономикалық

Е) нарықтық
$$$53

Кәсіпорынның ашық жүйемен дамуын дәлелдейтін элементті көрсетіңіз

А) жоспармен жұмыс жасау

В) пайданың көп болуы

С) сыртқы ортамен байланысты болу

D) материалдық ресурстар

E) Жоғарыда аталғандардың барлығы дұрыс
$$$ 54

Кәсіпорынның ішкі ортасының элементтеріне не жатады?

А) Ұйымның құрылымы

В) технология

С) мақсаты

D) адамдар

E) Жоғарыда аталғандардың барлығы дұрыс емес
$$$ 55

Кәсіпорынның сыртқы ортасының элементтеріне не жатады?


А) жеткізушілер

В) саяси орта

С) бәсекелестер

D) экономикалық орта

Е) Жоғарыда аталғандардың барлығы дұрыс
$$$ 56

Басқарудың қандай әдістерін білесіз?


А) мәдени

В) нарықтық

С)экономикалық

D) әкімшілік

Е) жоғарыда аталғандардың барлығы дұрыс
$$$ 57

Менеджменттегі қандай басқару әдістерін білесіз?


А) әлеуметтік-психологиялық

В) мақсаттық

С)топтық

D) жоғарыда аталғандардың барлығы дұрыс

Е) жоғарыда аталғандардың барлығы дұрыс емес
$$$ 58

Басқарудың қандай деңгейін білесіз?


А) құрылымдық

В) заңды


С) техникалық

D) институционалды

Е) С және Д жауаптары дұрыс
$$$ 59

Ұйымның құрылымдардың түрлері


А) иерархиялық

В) функционалдық

С) экономикалық

D) қысқартылған түрі

Е) қарапайым жеңіл түрі (элементарлы)
$$$ 60

Ұйымды басқарудың қажеттілігі неден тұрады?


А) жұмыс нәтижесін дұрыс бағалау үшін

В) өндіріс көлемін ұлғайту

С) ұйым көздеген мақсаттарын орындау үшін

D) мал басын көбейту

Е) ауыл шаруашылық дақылдар егетін егістік көлемін кеңейту
$$$ 61

Ұйымның ішкі ортасындағы “технология” нені білдіреді?


А) жаңа машиналарды ойлап табу

В) материалдар мен шикізаттар

С) шикізатты жоспарлау

D) шикізатты түрлендіру жолы

Е) шаруашылықты интенсивті жүргізу
$$$ 62

Басқарудағы “стратегия” дегеніміз не?


А) бұл толық және жан-жақты кешенді жоспар, ұйымның миссиясын іске асыру

В) өндірістік сандық жне сапалық көрсеткіштерді салыстыру

С) басқарудың құрылымын өзгерту

D) жоғарыда аталғандардың барлығы дұрыс

Е) жоғарыда аталғандардың барлығы дұрыс емес
$$$ 63

Ұйымның мақсаты дегеніміз не?


А)бұл еңбек ұжымының келешектегі күтетін нәтижелері

В) бұл басқарудың ұйымдастыру құрылымын дұрыс құру

С) жаңа технология ендіру

D) бұл кадрларды ауыстыру

Е) бұл жұмыстағы адамдардың мінез-құлық нормаларын бекіту
$$$ 64

Басқару құрылымының дұрыс анықтамасын беріңіз


А)Бұл басқару деңгейлерінің логикалық және функционалдық байланысы

В) фирманың осал және күшті жақтарын талдау

С) бұл ұйымның мақсатына жетуі

D) бұл тактикалық жоспарды өңдеу

Е) ұйымның мақсатын жүзеге асыру процесі
$$$ 65

Сіз басқару субъектісін қалай түсінесіз?


А) бұл басқару аппараты

В) бұл әкімшілік, үкім және шешім шығарушы жүйе

С) бұл орган немесе жеке тұлға

D) ұйымның ішкі ортасы

Е) А, Б, С жауаптары дұрыс
$$$ 66

Менеджменттегі бақылау функциясына дұрыс анықтама беріңіз


А) бұл- ұйымның жоспары

В) нақты жеткен нәтижелерді жоспарлармен салыстыру процесі

С) бухгалтерлік баланс

D) бұл билікті ұстау

Е) бұл ұйымның шаруашылық қызметі
$$$ 67

Бақылаудың қандай түрлері бар?


А) алдын-ала бақылау

В) күнделікті

С) қаржылық

D) қорытынды

Е) барлығы дұрыс
$$$ 68

Басқарудағы әкімшілік-ұйымдастыру әдісі


А) бұл сыйлық беру

В) қызметкерлердің әлеуметтік-тұрмыстық жағдайын жақсарту

С) бұл- жоғарғы билік органдарының үкімдерін, нұсқауларын орындаудағы міндеттілік

D) менеджменттегі ғылыми ақпарат

Е) коммерциялық есеп
$$$ 69

Басқарудың экономикалық әдістері


А) бұл- басқару жүйесіндегі қызметті белгілеу және нормалау

В) бұл- ұйым басшысының үкім беру қызметі


С) бұл жоспарлы – экономикалық көрсеткіштерін және олардың жету құралдарын өңдеу
D) бұл- адамдардың еңбек ақысын көбейту, материалдық ынталандыру
Е) ұжымдағы адамдардың моральдық және психологиялық ерекшеліктері
$$$ 70

Басшылық стилінің қай түрін авторитарлық деп атаймыз?


А) бұл стилге тән догматизмдік және стереотиптік ойлау
В) барлық жаңалық немесе мүлдем қабылданбай қалуы
С) барлық билік басшы қолында шоғырланған (топталған)
D) В және С дұрыс
Е) А, В, С дұрыс
$$$ 71

Демократиялық басшылық стилі


А) барлық мәселелер бірлесіп шешіледі

В) сыңға дұрыс көзқарас

С) “Ағыс бойынша жүзуі”

D) В және С дұрыс

Е) барлығы дұрыс
$$$ 72

Келіспеушіліктің туындау себебі


А) өндіріс барысында көзқарастың әртүрлілігі
В) қарым- қатынастағы пікір қайшылығы
С) ұсыныс пікірлердің қабылданбауы
D) А, В, С дұрыс
Е) ешқайсысы дұрыс емес
$$$ 73

Келіспеушілікті шешудің жолдары


А) жалтару

В) тігісін жатқызу


С) ымыраға келу
D) мәселелерді шешу
Е) барлығы дұрыс
$$$ 74

Келіспеушіліктердің зардаптары


А) өндірістің төмендеуі
В) өнімділіктің азаюы
С) пайданың кемуі
D) стресске әкеліп соғуы
Е) барлығы дұрыс
$$$ 75

Келіспеушілікті шешудің жолдары


А) мәлімет беру
В) ақпаратты қабылдау
С) құрылымды анықтау
D) нарықты талдау
Е) ымыраға келу
$$$ 76

Менеджердің мәдени көрінісі


А) сөйлеу мәдениеті
В) сезім мәдениеті
С) киіну мәдениеті
D) А,В,С, дұрыс
Е) ешқайсысы дұрыс емес
$$$ 77

Биліктің түрлері


А) эксперттік
В) заңды
С) эталондық
D) мәжбүр етуге негізделген
Е) барлығы дұрыс
$$$ 78

Басшылық стилінің түрі


А) экономикалық
В) стратегялық
С) тактикалық
D) нарықтық
Е) либералдық
$$$ 79

Еңбек ақы құрылымына қатысты жағдайлар


А) жұмыстың түріне байланысты қосымша ақы
В) мереке күндеріндегі жұмысқа қосымша
С) түнгі жұмысқа берілетін сыйлық
D) еңбек стажына қосылатын ақы
Е) барлығы дұрыс
$$$ 80

Қызметкерлерді таңдауда орындалатын процесс


А) еңбек тәртібін белгілеу
В) жоспарды бекіту
С) ұйымның құрылымын анықтау
D) бекітілген жоспарды талдау
Е) ең қолайлы қызметкерлерді бағалау
$$$ 81

Еңбек ресурстарын басқару кезеңдері

А) қызметкерлерді жопарлау
В) іріктеу
С) қызметін жоғарылату
D) еңбек ақы құрылымын анықтау
Е) барлығы дұрыс
$$$ 82

Жұмысшылардың басшылыққа араласуы қалай аталады?


А) басқару
В) демократияландыру
С) іріктеу
D) мақтау
Е) жоспарлау
$$$ 83

Менеджердің 80% -тен астам уақыты қандай жағдайға жұмсалады?


А) адамдармен қарым-қатынасқа
В) өндіріске
С) нарықты зерттеуге
D) техникалық жетілдіруге
Е) жоспарлауға
$$$ 84

Экономикалық ортаның элементтері


А) заңдардың өзгеруі
В) демографиялық өзгерістер
С) адамдардың мәнез-құлқы
D) инфляция, баға және салық саясаты
Е) клиенттер
$$$ 85

Коммуникация процесінің элементтері


А) хабарлаушы
В) ақпараттарды талдау
С) адамдар
D) техника
Е) семантика
$$$ 86

Басшылық стилінің түсінігі


А) бұл- басшының жеке басының біліміне, мінез-құлқына сай ерекшелігі
В) менеджердің жоспарлау тәсілі
С) қызметкерлерді таңдауы
D) қайта оқыту түрі
Е) шикізатты өңдеу
$$$ 87

Менеджердің қызметі қандай еңбек түріне жатады?


А) есептеу қызметі
В) физикалық еңбек
С) іс-қимылды білдіру
D) ой еңбегі
Е) спорттық еңбек
$$$ 88

Жоспарлаудың түрлері


А) стратегиялық
В) орта мерзімдік
С) тактикалық
D) индикативтік
Е) барлығы дұрыс
$$$ 89

Еңбек ресурстарын жоспарлау дегеніміз


А) қажетті жұмысшылардың санын анықтау
В) таңдау
С) кәсіби шеберлікке баулу
D) іріктеу
Е) барлығы дұрыс
$$$ 90

Еңбек ресурстарын дамыту кезеңдері


А) жоспарлау
В) жұмысын бақылау
С) ұйымдастыру
D) қайта оқыту
Е) ынталандыру
$$$ 91

Стресс қандай жағдайда пайда болады


А) келіспеушілікті дер кезінде шешіп отырмаса
В) ресурстарды орнымен бөлу барысында
С) қаржы ресурстарын анықтау кезінде
D) барлығы дұрыс
Е) барлығы дұрыс емес
$$$ 92

Келіспеушілік дегеніміз


А) бірнеше адамдардың қарым-қатынасы
В) екі немесе бірнеше адамдардың пікір қайшылығы
С) басқаруды ұйымдастыру процессі
D) А,В дұрыс
Е) А,В,С дұрыс
$$$ 93

Келіспеушіліктің пайдасы


А) Жоспарлау үшін
В) ұйымның құрылымын өзгертуде
С) қоғамның дамуы үшін тиімді пікір ұсынуы мүмкін
D) А, В дұрыс
Е) А, В, С дұрыс
$$$ 94

Билік ету түсінігі


А) бұл адамдарға ықпал ету
В) қарамағындағылардың айтқанын орындау
С) қызметкерлерге өз сөзін мойындату
D) А, В дұрыс
Е) барлығы дұрыс
$$$ 95

Мәжбүр етуге негізделген билік қандай жағдайда қолданылады?


А) жоспар өзгергенде

В) пайданың көлемі азайғанда

С) рентабельділік жоғарылағанда

D) табыс жоспарға сай болмаса

Е) тәртіп бұзушыларға
$$$ 96

Эталондық билікке қатысты жағдай


А) мәжбүр ету жағдайы
В) көзін жеткізе білу
С) орындаушының басшыға сенімі
D) заңдылыққа бағыну
Е) басшының іс-әрекеттері үлгі ретінде қабылдануы
$$$ 97

Эксперттік билікке қатысты жағдай


А) Орындаушының басшының біліміне сенуі
В) көзін жеткізу жағдайы
С) заңды тәртіпке бағыну
D) мәжбүр ету
Е) орындаушы басшыны үлгі ретінде таниды
$$$ 98

Басқару функциялары


А) нарықтық, эксперттік
В) экономикалық
С) жоспарлау, мотивация
D) тексеру, басқару
Е) әлеуметтік, сандық
$$$ 99

Мотивация жағдайындағы сыйлықтың түрі


А) экономикалық

В) сызықтық


С) құрылымдық
D) ішкі сезімдік
Е) функционалдық
$$$ 100

Құрылымның түрлері


А) математикалық, бәсекелестік
В) классикалық

С) жүйелік


D) сызықтық, штабтық, дивизионалдық
Е) функционалдық, әлеуметтік, гигиеналық
Дұрыс жауаптардың кілті


Сұрақ №

Дұрыс жауап

Сұрақ №

Дұрыс жауап

1

B

51

E

2

D

52

A

3

E

53

C

4

C

54

E

5

E

55

E

6

E

56

E

7

A

57

A

8

E

58

D

9

C

59

B

10

C

60

C

11

E

61

D

12

D

62

A

13

B

63

A

14

C

64

A

15

A

65

E

16

D

66

B

17

C

67

E

18

E

68

C

19

A

69

D

20

B

70

C

21

C

71

A

22

D

72

D

23

A

73

E

24

D

74

E

25

D

75

E

26

C

76

D

27

C

77

E

28

A

78

E

29

C

79

E

30

E

80

E

31

E

81

E

32

C

82

B

33

E

83

A

34

D

84

D

35

E

85

A

36

E

86

A

37

B

87

D

38

C

88

E

39

C

89

A

40

B

90

D

41

E

91

A

42

B

92

B

43

B

93

C

44

E

94

E

45

C

95

E

46

C

96

E

47

E

97

A

48

A

98

C

49

D

99

D

50

C

100

D


Достарыңызбен бөлісу:
Loading...


©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
рсетілетін ызмет
Жалпы ережелер
ызмет стандарты
дістемелік кешені
бекіту туралы
туралы хабарландыру
біліктілік талаптары
кіміні аппараты
Конкурс туралы
жалпы біліктілік
ойылатын жалпы
мемлекеттік кімшілік
жалпы конкурс
Барлы конкурс
білім беретін
республикасы білім
ызмет регламенті
бойынша жиынты
ткізу туралы
конкурс атысушыларына
біліктілік талаптар
атысушыларына арнал
Республикасы кіметіні
идаларын бекіту
облысы кімдігіні
мемлекеттік ызмет
рсетілетін ызметтер
стандарттарын бекіту
Конкурс ткізу
мемлекеттік мекемесі
дебиеті маманды
Мектепке дейінгі
дістемелік сыныстар
дістемелік материалдар
ауданы кіміні
конкурс туралы
жалпы білім
рметті студент
облысы бойынша
білім беруді
мектепке дейінгі
мыссыз азаматтар
Мемлекеттік кірістер
Конкурс жариялайды
дарламасыны титулды
дістемелік кешен
ызметтер стандарттарын
мелетке толма
разрядты спортшы
аласы кіміні
директоры бдиев

Loading...