«менеджмент» кафедрасы

Loading...


бет3/5
Дата05.04.2020
өлшемі0.56 Mb.
1   2   3   4   5

5 - кесте


Шот түріндегі бухгалтерлік баланс (агрегаттандырылған).

Актив

Пассив


 1. Иммобильденген құралдар

(айналымнан тыс активтер)

F


1. Өзінің қаражат көздері

Ис

 1. Мобильді құралдар

(айналым активтері)
M

2. Қарыз қаражат
S

2.1. Қорлар мен шығындар
Z

  1. Ұзақ мерзімді несие және

қарыз қаржылары

Кт

  1. Ақша қаражат және қысқа

мерзімді қаржы салымдары

Ra

  1. Қысқа мерзімді несие және

қарыз қаржылары

Кt  1. Есеп айырысу және басқада

қысқа мерзімді міндеттемелер

Rp

Баланс

В

Баланс
В

Талдауды жүргізу үшін, есеп беру формасында салыстырмалы аналитикалық балансын қолданамыз.
6 - кесте


Салыстырмалы аналитикалық баланс.

«Прогресс» фирмасы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 2006 жылы 01 қаңтардағы жағдайы.


Агригерленген

өлшемдер

Абсолюттік өлшемдер


(теңге)

Меншіктік салмақ,

% - тік қорытындыда


Кезең

басында

Кезең

соңында


Кезең

басында


Кезең

соңында


1

2

3

4

5

АКТИВ


1. Иммобильденген құралдар (F)

1357600

1387000

64,8

66,4

2. Мобильді құралдар (М)

738200

701500

35,2

33,6

2.1. Материалды айналым

құралдары (Z)539800

424600

25,8

20,3

  1. Ақша қаражат және қысқа

мерзімді қаржы салымдары (Ra)

196500

267400

9,4

12,8

Баланс (В)

2095800

2088500

100,0

100,0

ПАССИВ


1. Өзінің қаражат көздері (Ис)

1396500

1401700

66,6

67,1

2. Қарыз қаражат (S)

699300

686800

33,4

32,9

2.1. Ұзақ мерзімді несие және

қарыз қаржылары (Кт)-

-

-

-

  1. Қысқа мерзімді несие және

қарыз қаржылары (Кt)

-

-

-

-

  1. Есеп айырысу және басқада

қысқа мерзімді міндеттемелер

(Rp)


699300

686800

33,4

32,9

Баланс (В)

2095800

2088500

100,0

100,0

Талдау көрсеткендей, кәсіпорынның есеп беру кезеңіндегі актив құрылымында қолданылатын иммобильденген құралдардың көрсеткіштері мобильді құралдар көрсеткішінен артық екені көрініп тұр. Қарастырылып отырған жылда (2005 ж.) айналымнан шығарылған қаражат үлесі біршама өскен. Кәсіпорынның жалпы активтерінің құны 7300 теңгеге азайған, осы сәтте иммобильденген қаржылар 29400 теңгеге өскен (1,6 %), ал мобильді қаражаттар көлемі 36700 теңгеге азайды (1,6 %). Материалдық айналым қаражаттары (қор түрінде) 115200 теңгеге азайды (5,5 %) және жыл аяғында 424600 теңгені құрады. Қорытынды баланстың азаюын осымен түсіндіруге болады. Қолма - қол қаражаттар мен тағы басқа активтер 70900 теңгеге немесе 3,4 пайызға өсуіне алып келді. Бірақта мобильдік (айналым) қаражаттарының 1/2 жеткілікті динамикалық қалыпта қалды. Кестеде көрсеткендей кәсіпорынның өзінің қаражаттары (капитал мен қорлар) бар жоғы 5200 теңгеге немесе 0,5 пайызға өскен. Кәсіпорын, келтірілген мәліметтерден байқағандай ұзақ мерзімді несие және қарыз қаржыларын пайдаланбайды. Несиелік қарыз үлесі өте жоғары, ол жыл басында 699300 теңгені құраған (33,4 %), ал жыл аяғына қарыз 12500 теңге төмендеп (0,5 %), 686800 теңге болды (32,9 %). Жалпы айтқанда кәсіпорын тез арада несиелік қарызын өтеу қажет, мысалы қосымша қаражаттарды тарту арқылы.

Ең қиыны иммобильдік және мобильдік қаражаттар арасындағы арақатнастардың өзгеруіне баға беру. Бұл арақатнастар көптеген жағдайларға байланысты, ең алдымен айналым қаражаттарының айналыс жылдамдығына байланысты. Бұл әртүрлі тең жағдайларындағы өндіріс салаларының айырмашылығы. Кәсіпорынның қажетті қамтамасыздығын объективті бағалау үшін қосымша талдау жасау қажет.

Өндірістік – шаруашылық қызмет барысында кәсіпорындарда әрдайым тауарлы -материалдық қорлар қалыптасады (толықтырылады). Ол үшін өзінің айналым қаржылары мен қарыздары (ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді несие мен қарыздар) қолданылады. Қорлар мен шығындарды қалыптастыру үшін құралдардың сәйкес келуін немесе сәйкес келмеуін (артықшылығын немесе тапшылығын) талдай келе кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығының абсолютті көрсеткіштері анықталады.

Қорлар мен шығындардың қалыптасуы үшін әртүрлі көздердің (өзінің қаражаттары, ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді несие мен қарыздар) толық көрінісі келесі көрсеткіштерде қолданылады:

1. Меншікті айналым қаражаттарының болуыс). Меншікті қаражат көзінің көлемімен және негізгі қаражаттар мен салымдар арсындағы айырма ретінде анықталады.

ЕС = ИС – F

Мұндағы: ЕС — меншікті айналым қаражаттарының болу; ИС — меншікті қаражаттарының көздері; F — негізгі қаражаттар мен салымдар.

Біздің мысалымызда:

ЕС = ( есеп беру кезеңінің басында) = 1396500 – 1357600 = 38900

ЕС = ( есеп беру кезеңінің соңында) = 1401700 – 1387000 = 147002. Қорлар мен шығындарды қалыптастыру үшін меншікті айналым қаражаттарының және ұзақ мерзімді қарыз көздерінің болуыСД). Меншікті айналым қаржылары мен ұзақ мерзімді несие және қарыз сомасы сияқты анықталады:

ЕСД = (ИC + КT) – F

Мұндағы: КТ — ұзақ мерзімді несиелер мен қарыз қаржылары.

Біздің мысалымызда:

ЕСД = (есеп беру кезеңінің басында) = (1396500 + 0) – 1357600 = 38900

ЕСД = (есеп беру кезеңінің соңында) = (1401700 + 0) – 1387000 = 147003. Қорлар мен шығындарды қалыптастыру үшін қажет қаржылардың негізгі көздерінің жалпы көлеміОБ). Меншікті айналым қаражаттары, ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді несиелер мен қарыздар сияқты есеп айырысады:

ЕОБ = (ИC + KT + Кt) – F

Мұндағы: Кt — қысқа мерзімді несиелер мен қарыздар.

Біздің мысалымызда:

ЕОБ = ( есеп беру кезеңінің басында) = (1396500 + 0 + 0) – 1357600 = 38900

ЕОБ = ( есеп беру кезеңінің соңында) = (1401700 + 0 + 0) – 1387000 = 14700

Осы үшін көрсеткіштердің негізінде өндірістік – шаруашылық қызметі үшін қорлар мен шығындарды қалыптастырады және көлеміне есеп айырысулар жасайды, ол қорлар мен шығындарды жабу үшін көздерге (меншікті қаражаттарға, ұзақ мерімді және қысқа мерзімді несиелер мен қарыздарға) қажетті мөлшерде баға беруге мүмкіндік береді:

1.Меншікті айналым қаражаттарының артығы(+) немесе жетіспеушіліг(-) (±ЕС):

±ЕС = ЕС – Z

Мұндағы: Z — қорлар мен шығындар.

Біздің мысалымызда:

±ЕС = ( есеп беру кезеңінің басында) = 38900 – 539800 = - 500900

±ЕС = ( есеп беру кезеңінің соңында) = 14700 – 424600 = - 409900 1. Меншікті айналым және ұзақ мерзімді қарыз көздерінің қорлары мен шығындарының қалыптасуының артығы (+) немесе жетіспеушілігі (-) (±EСД):

±EСД = EСД - Z.

Біздің мысалымызда:

±ЕСД = ( есеп беру кезеңінің басында) = 38900 – 539800 = - 500900

±ЕСД = ( есеп беру кезеңінің соңында) = 14700 – 424600 = - 4099003. Қорлар мен шығындарды қалыптастыру үшін негізгі көздердің жалпы көлемінің артығы (+) немесе жетіспеушілігі (-) (±EОБ):

±EОБ = EОБ – Z

Біздің мысалымызда:

±ЕОБ = ( есеп беру кезеңінің басында) = 38900 – 539800 = - 500900

±ЕОБ = ( есеп беру кезеңінің соңында) = 14700 – 424600 = - 409900

Қорлар мен шығындардың қалыптасу көздерімен (±ЕС; ±EСД; ±EОБ) қамтамасыз етілу көрсеткіштері кәсіпорынның қаржылық жағдайын оның тұрақтылық дәрежесін таптастыру үшін, базалық болып табылады.

Қаржылық тұрақтылықтың түрін (типін) анықтау үшін үш өлшемді көрсеткіштер қолданған жөн:

,

Мұндағы: x1 = ±ЕС; x2 = ±EСД; x3 = ±EОБ.

S (x) функциясы келесідей анықталады:

Тұрақтылық дәрежесіне қарай қаржылық жағдайдың төрт түрін (тип) бөліп көрсетуге болады: 1. Абсолюттік қаржылық тұарқтылық.

Мына шарттармен анықталады:

±ЕС0;

±EСД0;

±EОБ0.

Үш өлшемді көрсеткіш:

= (l; 1; l) .

Қаржылық жағдайдың абсолюттік тұрақтылығы, қорлар мен шығындардың меншікті айналым қаржыларымен толықтай жабылғанын көрсетіп тұр. Кәсіпорын сыртқы қаржы көздеріне тәуелді емес. Мұндай жағдай практикада сирек кездесетін түріне (типіне) жатады. Бірақ қаржылық тұрақтылықтың бұл түрін (типін) сана (идеальная) деуге болмайды, өйткені кәсіпорын өзінің шаруашылық қызметінде сыртқы қаржы көздерін қолданбайды.

2. Нормалы қаржылық тұарқтылық.

Мына шарттармен анықталады:

±ЕС<0;

±EСД0;

±EОБ0.

Үш өлшемді көрсеткіш:

= (0; 1; l) .

Кәсіпорынның төлеу қабілетіне кепіл болады. Бұл жағдайда кәсіпорын қорлар мен шығындарды жабу үшін меншікті сонымен қатар шеттен тартылған қаржы көздерін пайдаланады. Кәсіпорын меншікті және несие қаражаттарын оптималды пайдаланады. Ағымдағы активтер кредиторлық қарыздан жоғары болады.3. Тұрақсыз қаржылық жағдай.

Мына шарттармен анықталады:

±ЕС<0;

±EСД<0;

±EОБ0.

Үш өлшемді көрсеткіш:

= (0; 0; l) .

Тұрақсыз қаржылық жағдай кәсіпорынның төлеу қабілетінің бұзылуымен байланысты. Бұл тұста әліде болса жағдайды жақсартуға мүмкіндіктер бар және олар, меншікті қаржы көздерін толықтыру арқылы және де қосымша ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді несиелер мен қарыздарды тарту жолымен толықтыруға болады. Өндірістің табыстылығының төмендеуі байқалады.4. Дағдарыстық қаржылық жағдай.

Мына шарттармен анықталады:

±ЕС<0;

±EСД<0;

±EОБ<0.

Үш өлшемді көрсеткіш:

= (0; 0; 0) .

Кәсіпорын банкрот болуға жақын, өйткені осы кезде ақша қаражаттары, қысқа мерзімді қаржы салымдары, дебиторлық борыштар және өзгеде айналым активтері оның кредиторлық қарызын және қысқа мерзімді несиелер мен қарыздарын өтей алмайды.

Біздің мысалымызда:

Есеп беру кезеңінің басында Есеп беру кезеңініңсоңында

±ЕС < 0 (0); ±ЕС < 0 (0);

±EСД < 0 (0); ±EСД < 0 (0);

±EОБ < 0 (0); ±EОБ < 0 (0);

= (0; 0; 0); = (0; 0; 0);

Дағдарыстық қаржылық жағдай. Дағдарыстық қаржылық жағдай.
Соңғы жасалған есептеуіміздің нәтижесі көрсеткендей кәсіпорын жыл басында да, жыл соңында да банкротқа ұшырау шегінде. Оны көру үшін барлық мәліметтерді бір кестеге топтастырамыз (7-кесте).

7 - кесте«Прогресс» фирмасы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 2006 жылы 01 қаңтардағы қаржылық тұрақтылығының жалпы жағдайы, теңге.

Көрсеткіштер

Есеп беру кезеңінің басында

Есеп беру кезеңінің соңында

Ауытқулар (+ ; - )

1

2

3

4

Капитал және қорлар (ИС)

1396500

1401700

+5200

Айналымнан тыс активтер (F)

1357600

1387000

+29400

Ұзақ мерзімді міндеттемелер (КТ)

-

-

-

Қысқа мерзімді несие қаржылары (Кt)

-

-

-

Меншікті айналым қаржыларының болуы (Ес)

38900

14700

-24200

Қорлар мен шығындарды қалыптастыру үшін, меншікті айналым қаржыларының және ұзақ мерзімді несиелік көздердің болуы (ЕСД)

38900

14700

-24200

Қорлар мен шығындарды қалыптастыру үшін, негізгі қаржы көздерінің жалпы көлемі (ЕОБ)

38900

14700

-24200

Қорлар мен шығындар (Z)

539800

424600

-115200

Меншікті айналым қаржыларының артығы (+) немесе жетіспеушілігі (-) (±ЕС)

-500900

-409900

-91000

Қорлар мен шығындарды қалыптастыру үшін, меншікті айналым және ұзақ мерзімді несиелік көздердің артығы (+) немесе жетіспеушілігі (-) (±EСД)

-500900

-409900

-91000

Қорлар мен шығындарды қалыптастыру үшін, негізгі көздердің жалпы көлемінің артығы (+) немесе жетіспеушілігі (-) (±EОБ)

-500900

-409900

-91000

Үш компоненттік көрсеткіштің қаржылық тұрақтылығы ()

(0;0;0)

(0;0;0)

х

«Прогресс» фирмасы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің қаржылық тұрақтылығын талдау және бағалау арқылы дағдарыстық қаржылық жағдайда тұрғанын айтуға болады және бұл жағдай есеп беру кезеңінің басында да, соңында да көрініс тауып отыр. Бұл қортынды келесі нәтижелерге негізделеді:

 • қорлар мен шығындар меншікті айналым қаржыларымен өтелмейді (ЕС). Жыл басында қорлар мен шығындарды өтеу үшін 86,12 % меншікті айналым қаржылары жетпей қалды ((539800 : 38900) · 100 %), ол жыл соңында - 71,12 % ((424600 : 5200) · 100 %);

 • кәсіпорында қаржылық дағдарыстың сақталуының басты себебі, ол қорлар мен шығындарының өсу қарқыны оны қалыптастыратын көздерінің өсу қарқыныан жоғары: жалпы қалыптастыратын көздерінің қарқыны (EСД) 62,21 % төмендеді, меншікті айналым қаржылары 62,21 % азайды, ал қорлар мен шығындардың құны 21,34 % төмендеді;

 • кәсіпорынның жағымсыз іс - әрекеті сыртқы қарыз қаражаттарының дұрыс пайдаланбауы. Ұзақ мерзімді несиелер және қарыздар шеттен тартылмайды. Қысқа мерзімді міндеттемелер есепте тек кредиторлық қарыз ретінде көрсетілген, бірақ ол талданып отырған кезеңде 1,79 % төмендеген.

 • Кәсіпорынның меншікті айналыс қаржыларының жетіспеушілігі көрініс табуда, оны шаруашылық қызметте қорды жабу үшін жетіспейтіндігі дәлел. Меншікті айналым қаржыларының деңгейін көтеру қажет.

Кәсіпорынның баланс өнімділігін талдау.

Баланс өнімділігін талдау кәсіпорынның несие қабілеттілігін бағалау үшін қажет, яғни өз міндеттемелері бойынша уақытында және толық көлемде есеп айырысу мүмкіндігі.

Баланс өнімділігін бағалаудың басты міндеті - кәсіпорын міндеттемелері көлемінің өтелуін оның активімен анықтау.

Пайда болған есепті - аналитикалық тәжірибеге сәйкес баланстық актив пен пассив бөлімдері өтімділікті талдағаннан кейін келесідей болады.


8-кесте

АКТИВТЕР

ПАССИВТЕР

А/1 – ең өтімді активтер

П/1 – неғұрлым тезірек төленуге тиісті міндеттемелер

А/2 – тез өткізілетін активтер

П/2 – қысқа мерзімді міндеттемелер

А/3 – баяу өткізілетін активтер

П/3 – ұзақ мерзімді міндеттемелер

А/4 – қиын өткізілетін активтер

П/4 – тұрақты міндеттемелер


Кәсіпорын активтері.

А/1 - ең өтімді активтер. Әлемдік тәжірибеде бұларға кәсіпорынның ақша қаражаттарының барлық баптары мен құнды қағаздары жатады.

Ақша қаражаттары мен құнды қағаздар (қысқа мерзімді қаржылық инвестициялар) – айналым қаражатының ең мобильді бөлігі. Ақшамен бірден есеп айырысуға болады, ал құнды қағаздар қолма- қол ақшаға тез айналады.

Біздің мысалымызда:

А/1 = (есеп беру кезеңінің басында) = 31800;

А/1 = (есеп беру кезеңінің соңында) = 14800;

А/2 - тез өткізілетін активтер. Бұларға қысқа мерзімді дебиторлық борыш басқа да активтерді жатқызады. Дебиторлық борыш сомалары есеп айырысу шотына белгілі бір уақытта келіп түсіп, бұлар да өз міндеттемелерін төлеуге жұмсалуы мүмкін. Есеп айырысу құжаттары бойынша жіберілген, сатып алушылар уақытында төленбеген тауарларбойынша, төлеу уақыты ұзарып кеткен борыштардың өтімділігі анағұрлым төмен, себебі төлемнің қашан келіп түскені белгісіз. Бірақ нарықтық экономикада уақытында қайтарылмайтын борыштар көбіне болмайды, себебі оны қайтарып алуға алдын ала шаралар қолданылады. Кез келген дебитор айыппұл төлеу қауіпінен тіпті банкрот болып жарияланудан қорқып, өзінің қарыздарын уақытында төлеуге тырысады. Сондықтан нарықтық экономика жағдайында жұмыс істеп жатқан кәсіпорынның өтімді қаражаттарын есептегенде ақша қаражаттарына қысқа мерзімді дебиторлық борышын да қосады. Бірақ әлі қалыптаспаған нарықтық экономика, инфляция, әріптестер арасында шаруашылық байланыстар бұзылған жағдайларда дебиторлық борыштың барлығы бірдей ақша қаражатына тез айнала алмайды.

Күмәнді дебиторлық борыштың үлесінің көп болуы кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығына қауіп төндіруі мүмкін.

Сатуға арналған дайын өнім және материалдық құндылықтар қорының өтімділігі бұдан да төмен болады, олар негізінен келесі топты құрайды.

Біздің мысалымызда:

А/2 = (есеп беру кезеңінің басында) = 164700;

А/2 = (есеп беру кезеңінің соңында) = 252600;

А/3 - баяу өткізілетін активтер. Баланс активінің ІІ бөлімінің «Тауарлы материалдық қорлар» бабы және баланс активінің І бөліміндегі «Ұзақ мерзімді инвестициялар» (жарғылық қорға басқа кәсіпорындардың салған салымдар мөлшеріне азайтылған) бабы.

Бірақ бұл кезде «Алдағы кезең шығындары» бабы есепке алынбайды. Бұл топтың активтерін ақшаға айналдыру қиынырақ: бірінші сатып алушыны тауып алу қажет, ал бұл оңай емес және белгілі бір уақытты керек етеді. Әсіресе бұл аяқталмаған өндіріске тиісті: егер, мысалы, темір қаңылтырды сатып алушыны табу оңай болса, одан жасалған штампталған жартылай өнімді сатып алушыны табу анағұрлым қиын. Бұл белгілі бір бұйымды дайындауға арналған жартылай өнім барлық адамға бірдей керек емес болуы мүмкін. Сондықтар немістер өтімді активтерді есепке алғанда аяқталмаған өндірістің құнын қоспайды. Алайда американ кәсіпорындарында аяқталмаған өндіріс құнын өтімді активтердің құнына қосуға жол беріледі.

Біздің мысалымызда:

А/3 = (есеп беру кезеңінің басында) = 541700;

А/3 = (есеп беру кезеңінің соңында) = 434100;

А/4 - қиын өткізілетін активтер. Баланс активінң І бөлімінің алдындағы топтарға енгізілген баптарынан басқа барлық баптары. І бөлім жиынынан «Ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар» бабы бойынша соманың бір бөлігі ғана алынып тасталынғандықтан, қиын өткізілетін активтер құрамында басқа кәсіпорындардың жарғылық капиталға салған салымдары ғана есепке алынады.

Баланс активінің баптары оларды өтімділік дәрежесі бойынша топтағанда, басты орынды ең өтімді және әр жақты меншік нысаны алады – кассадағы, банктегі есеп айырысу, валюта және ағымдағы шоттардағы ақша қаражаттары. Бұдан кейін бағалы қағаздарға салынған қысқа мерзімді қаржылық инвестициялар, дебиторлармен есеп айырысулар тұрады. Активтің бұл қарастырылған баптары негізінен кәсіпорынның «өтімділігін» (өтімді капиталын), яғни активтің бірінші кезектегі міндеттемелерді төлеу үшін қаражаттар алынатын бөлігін көрсетеді. Өтімділігі бұдан төмен элементтер тауарлы – материалдық қорлар мен негізгі капиталдың баптарына топтастылылған. Баланс пассивтері оларды қайтару, төлеу уақытының мерзіміне байланысты топтастырылады.

Біздің мысалымызда:

А/4 = (есеп беру кезеңінің басында) = 1357600;

А/4 =(есеп беру кезеңінің соңында) = 1387000;Кәсіпорын пассивтері.

П/1 – неғұрлым тезірек төленуге тиісті міндеттемелер. Оларға уақытында төленбеген кредиторлық борыш, қарыздар, басқа да қысқа мерзімді міндеттемелер, жұмыскерлермен олардың алған қарыздары бойынша есеп айырысу көлемінен асқан мөлшерде жұмыскерлерге берілген қарыздар жатады. Бұл берілген мөлшерден асу банктің мақсатты қарыздарын (несиелерін) өз мақсаты бойынша пайдаланбағандығын білдіреді және сондықтан тезірек өтеу үшін неғұрлым өтімді активтермен қамтамасыз етілуі тиіс.

Біздің мысалымызда:

П/1 = (есеп беру кезеңінің басында) = 699300;

П/1 = (есеп беру кезеңінің соңында) = 686800;

П/2 – қысқа мерзімді міндеттемелер. Қысқа мерзімді несиелер мен заемдар және жұмыскерлерге арналған қарыздар.

Біздің мысалымызда:

П/2 = (есеп беру кезеңінің басында) = 0;

П/2 =(есеп беру кезеңінің соңында) = 0;

П/3 – ұзақ мерзімді міндеттемелер. Ұзақ мерзімді несиелер мен заемдар.

Біздің мысалымызда:

П/3 = (есеп беру кезеңінің басында) = 0;

П/3 = (есеп беру кезеңінің соңында) = 0;

П/4 - тұрақты міндеттемелер. Пассивтің I бөлімінің «Меншікті капитал» баптары. Актив пен пассивтің балансын сақтау үшін бұл топтың жиыны баланс активінің «Алдағы кезең шығындары» бабы бойынша сомаға азайтылады.

Біздің мысалымызда:

П/4 = (есеп беру кезеңінің басында) = 1396500;

П/4 = (есеп беру кезеңінің соңында) = 1401700;

Егер төменде көрсетілген теңсіздік орындалса баланс абсолютті өтімділікті деп саналады:

A/l П/1;

А/2 П/2;


A/3 П/З;

А/4 П/4.


Баланс өнімділігінің абсолюттігі алғашқы үш тенсіздіктің орындалуын қажет етеді. Төртінші тенсіздік баланстық маңызға ие болады. Оның орындалуы кәсіпорынның меншікті капиталының бар болуын куәландырады (ЕС = ИС - F). Егер кез - келген теңсіздік кері таңбаға ие болса, онда баланс өтімділігі абсолюттік өнімділіктен басқа болады.

А/1-П/1 және А/2-П/2 салыстыру арқылы біз кәсіпорынның ағымдағы өтімділігін анықтаймыз, ол жақын арадағы кәсіпорынның төлем қабілетін (төлем қабілетсіздігін) көрсетеді. A/3-П/3 салыстыру арқылы біз кәсіпорынның перспективалы өтімділігін көреміз. Соның негізінде ұзақ мерзімді бағдарлық төлем қабілеті болжанады.

Баланс өтімділігін аналитикалық кесте (4 – кесте) арқылы талдаймыз. «Прогресс» фирмасы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде бір жағынан, есеп беру кезеңіндегі баланста абсолюттік өтімділік сақталмайды [А/1 < П/1; А/2 > П/2; А/3 > П/3], ал екінші жағынан баланстың перспективалы өтімділігін көреміз [А/3 >П/3]. Есеп беру кезеңінің басында және есеп беру кезеңінің соңында кәсіпорын өзінің міндеттемелерінің ішіндегі ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді пассивтерін өтеген, өйткені олар нөлге тең. Неғұрлым тезірек төленуге тиісті міндеттемелер мен тұрақты міндеттемелер есеп беру кезеңінің басында да, соңында да өтелмеген.

    9-кесте«Прогресс» фирмасы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 2006 жылы 01 қаңтардағы балансының өтімділігін сипаттайтын көрсеткіштердің жағдайы, теңге.

АКТИВ

ПАССИВ

Төлемнің артығы (+) немесе жетіспеушілігі (-)

Пассив тобының қорытындысы, %

Актив тобы

Есеп беру кезеңінің басында

Есеп беру кезеңінің соңында

Пассив тобы

Есеп беру кезеңінің басында

Есеп беру кезеңінің соңында

Есеп беру кезеңінің басында

Есеп беру кезеңінің соңында

Есеп беру кезеңінің басында

Есеп беру кезеңінің соңында

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ең өтімді активтер, А/1

31800

14800

Неғұрлым тезірек төленуге тиісті пассивтер, П/1

699300

686800

-667500

-672000

-95,45

-97,85

Тез өткізілетін активтер, А/2

164700

252600

Қысқа мерзімді пассивтер, П/2

0

0

+164700

+252600

-

-

Баяу өткізілетін активтер, A/3

541700

434100

Ұзақ мерзімді пассивтер, П/3

0

0

+539800

+424600

-

-

Қиын өткізілетін активтер, А/4

1357600

1387000

Тұрақты пассивтер, П/4

1396500

1401700

-38900

-14700

-2,89

-1,05

Баланс

2095800

2088500

Баланс

2095800

2088500

х

х

х

х

Біз қарастырып отырған жағдайда 80 пайыз дебиторлық қарыздар және басқа да айналым активтері; 70 пайыз жылдық өнімдер және қайта сатылатын тауарлар; 50 пайыз шикізаттар, материалдар және де аяқталмаған өндірістегі шығындар тез өткізілетін активтер ретінде қарастырылады.

Тез өткізілетін активтердің түзетілген мағынасы (А/2скор) былай анықталады:

А/2скор = 0,8 (стр.230 + стр.240 + стр.270) + 0,7 (стр.214) + 0,5 (стр.211 + 213)

Біздің мысалымызда:

А/2скор (есеп беру кезеңінің басында) = 0,8 (164700) + 0,7 (12500) + 0,5 (9300 + 518000) = 404200

А/2скор (есеп беру кезеңінің соңында) = 0,8 (252600) + 0,7 (54200) + 0,5 (35400 + 335000) = 425200

Баяу өткізілетін активтерге жататындар: 20 пайыз дебиторлық қарыздар және басқа да айналым активтері; 30 пайыз жылдық өнімдер және қайта сатылатын тауарлар; 50 пайыз шикізаттар, материалдар және де аяқталмаған өндірістегі шығындар. Бұл актив тобында одан басқа, түсірілген жүк тауарлары, алынған құндылықтардың қосылған құн салығы және ұзақ мерзімді қаржылық салымдар.Баяу өткізілетін активтердің түзетілген мағынасы (А/3скор) былай анықталады:

А/3скор = 0,2 (стр.230 + стр.240 + стр.270) + 0,3 (стр.214) + 0,5 (стр.211 + 213) + стр.215 + стр.220 + стр.140

немесе жеңілдетілгені

А/3скор = А/2 + А/3 - А/2скор

Біздің мысалымызда:

А/3скор (есеп беру кезеңінің басында) = 164700 + 541700 - 404200 = 302200

А/3скор (есеп беру кезеңінің соңында) = 252600 + 434100 – 425200 = 261500

Неғұрлым тезірек төленуге тиісті міндеттемелерді түзеткен кезде 80 пайыз кредиторлық қарыздар мен басқа да қысқа мерзімді міндеттемелер ескеріледі.Неғұрлым тезірек төленуге тиісті міндеттемелердің түзетілген мағынасы (П/1скор) былай анықталады:

П/1скор = 0,8 (стр.620) + стр.630 + стр.640 + стр.650 + стр.660

Біздің мысалымызда:

П/1скор (есеп беру кезеңінің басында) = 0,8 (699300) = 559400

П/1скор (есеп беру кезеңінің соңында) = 0,8 (686800) = 549400

Қысқа мерзімді міндеттемелерге 20 пайыз кредиторлық қарыздар, банк несиелері және қарыздары қаржылары жатады.Қысқа мерзімді міндеттемелердің түзетілген мағынасы (П/2скор) былай анықталады:

П/2скор = 0,2 (стр.620) + стр.610

немесе жеңілдетілгені

П/2скор = П/1 + П/2 – П/1скор

Біздің мысалымызда:

П/2скор (есеп беру кезеңінің басында) = 0,2 (699300) = 139900

П/2скор (есеп беру кезеңінің соңында) = 0,2 (686800) = 137400

Актив және пассив топтарының түзетілген мағынасы 4-кестеде көрсетілген, ал оның нақты көрсеткіштері 5-кестеде қайта құрылған.


    10-кесте

«Прогресс» фирмасы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 2006 жылы 01 қаңтардағы балансының өтімділігін сипаттайтын түзетілген көрсеткіштердің жағдайы, теңге.АКТИВ

ПАССИВ

Төлемнің артығы (+) немесе жетіспеушілігі (-)

Пассив тобының қорытындысы, %

Актив тобы

Есеп беру кезеңінің басында

Есеп беру кезеңінің соңында

Пассив тобы

Есеп беру кезеңінің басында

Есеп беру кезеңінің соңында

Есеп беру кезеңінің басында

Есеп беру кезеңінің соңында

Есеп беру кезеңінің басында

Есеп беру кезеңінің соңында

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ең өтімді активтер, А/1

31800

14800

Неғұрлым тезірек төленуге тиісті пассивтер, П/1

559400

549400

-527600

-534600

-94,32

-97,31

Тез өткізілетін активтер, А/2

404200

425200

Қысқа мерзімді пассивтер, П/2

139900

137400

+264300

+287800

188,92

209,46

Баяу өткізілетін активтер, A/3

302200

261500

Ұзақ мерзімді пассивтер, П/3

0

0

+302200

+261500

-

-

Қиын өткізілетін активтер, А/4

1357600

1387000

Тұрақты пассивтер, П/4

1396500

1401700

-38900

-14700

-2,79

-1,05

Баланс

2095800

2088500

Баланс

2095800

2088500

х

х

х

х

Баланс өтімділігін комплексті бағалау үшін, өтімділіктің жалпы көрсеткішінЛ) қолданған жөн. Кәсіпорынның өтімділік қаржыларының сомасы мен төлем міндеттемелерінің сомасының қатынасын өтімділіктің жалпы сомасы көрсетеді (салмақтылық (весомость) коэффициенті көрсетілген соманың ішіне кіру керек, ол қаржының түсу уақыты мен міндеттемелердің өтелуін ескереді). Егер салмақтылық (весомость) коэффициенті L1 белгіленсе, онда келесі салмақтылық (весомость) коэффициенттер ұсынылады:L1 = 1, L2 = 0,5, L3 = 0,3,

Оған, баланс өтімділігінің жалпы көрсеткішінің формуласы сай келеді:

А/1 + 0,5 А/2 + 0,3 А/3

ПЛ = ---------------------------------

П /1 + 0,5 П/2 + 0,3 П/3

Осы көрсеткіштің мағынасына қарай (есеп беру кезеңдерінің басында және соңында), кәсіпорынның қаржылық және төлемділік жағдайының өзгерісіне бағалау жасалады.

Біздің мысалымызда:

ПЛ (есеп беру кезеңінің басында) = [31800 + 0,5 (164700) + 0,3 (541700)] : [699600] = 0,40

ПЛ (есеп беру кезеңінің соңында) = [14800 + 0,5 (252600) + 0,3 (434100)] : [686800] = 0,40

Есеп беру кезеңінде «Прогресс» фирмасы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің баланс өтімділігі өскен жоқ. Ағымдағы активтер мен қысқа мерзімді міндеттемелердің қатынасы 1:1 қарағанда төмен, бұл қаржылық тәуекелдің жоғары екенін және кәсіпорын өзінің шоттары бойынша төлем жүргізе алмайтынын айтады.

Осы жасалған қорытындыны растау үшін, баланс өтімділігінің жалпы көрсеткіштерінің мағынасын есептейік. Ол үшін, актив және пассив топтарының түзетілген қорытынды мөлшерін пайдаланамыз (5-кесте).

Біздің мысалымызда:

ПЛ (есеп беру кезеңінің басында) = [31800 + 0,5 (404200) + 0,3 (302200)] : [559400 + 0,5 (139900)] = 0,52

ПЛ (есеп беру кезеңінің соңында) = [14800 + 0,5 (425200) + 0,3 (261500)] : [549400 + 0,5 (137400)] = 0,49

Көрсеткіштің түзетілген мағынасы есеп беру кезеңінің соңында азайған, яғни жоғарыда жазылған қорытынды дұрыс.

Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдау.

Талдау тәжірибесінде көбінесе қаржылық коэффициенттер қолданады, құрылысы мен тәсіліне қарай жағдайдан жағдайға өзгеріп, бірақта, аяғында қаржылық жағдайға баға беру басты көрсеткіштерді анықтауға ұмтылады және өзі келесіні қамтиды.

1. Автономия коэффициентіавт). Ол капитал және қорлар қатнасы мен қорытынды балансына анықталады:

III баланс бөлімінің қорытындысы

Кавт = -------------------------------------------------

Баланс қорытындысы

Біздің мысалымызда:

Кавт (есеп беру кезеңінің басында) = 1396500 : 2095800 = 0,67

Кавт (есеп беру кезеңінің соңында) = 1401700 : 2088500 = 0,67

Бұл көрсеткіштер кәсіпорынның қаржылық дербестігін көрсетіп отыр.

2. Қарыздар және меншікті қаражаттар қатынасының коэффициенті з/с). Кәсіпорынның міндеттемелерінің меншікті қаражаттарының қатнасына бөлінеді.

IV баланс бөлімінің қорыт. + V баланса бөлімінің қорыт.

Кз/с = --------------------------------------------------------------------------

III баланс бөлімінің қорытындысы


Кз/с (есеп беру кезеңінің басында) = 699300 : 1396500 = 0,5

Кз/с (есеп беру кезеңінің соңында) = 686800 : 1401700 = 0,49

Коэффициенттің өлшемдік көрсеткіштері автономия көрсеткішінің мағынасы мен балансының көсетуі, олар жоғарыда көрсетілген критерилерге жауап береді: есеп кезеңінің басына (0,5), сол сияқты есеп кезеңінің аяғына (0,49) Кз/с < 1. Меншікті қаражаттардың формальді түрде жеткіліктігі қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді міндеттемелерді өтеуге, бұлар өтелмеуі мүмкін немесе жартылай өтелуі кәсіпорынның активтерінің жүйесі ақталмағаннан болады. Сөйтіп, қосымша критерилер енгізіліді, олар кәсіпорынның мобильді және имобильденген қаражаттардың арасындағы пропорциясын өлшейді.

3. Мобильді және имобильденген қаражаттардың қатнасының коэффициенті мына формуламен есептеледім/и):

II баланс бөлімінің қорытындысы

Км/и = ------------------------------------------------

I баланс бөлімінің қорытындысы

Біздің мысалымызда:

Км/и (есеп беру кезеңінің басында) = 738200 : 1357600 = 0,54

Км/и (есеп беру кезеңінің соңында) = 701500 : 1387000 = 0,51

Осылайша, біздің жағдайдағы шарт Кз/с < Км/и есеп кезеңінің басында (0,5 қарсы 0,54 ) байқалған, яғни кәсіпорын міндеттемелерін өтеуге жеткілікті мобильді қаражаттары болған. Есеп кезеңінің аяғынада (0,49 қарсы 0,51) байқалған, Кз/с < Км/и шарты орындалмаған, яғни кәсіпорын өз міндеттемелерін өтеуге мобильді қаражаттары жеткіліксіз болған.

4. Ауыспалылық коэффициентімн). Кәсіпорынның меншікті айналым қаражаттарының капитплы мен қорлардың қатнас коэффициентімен анықталады.

III баланс бөлімінің қорыт. - I баланса бөлімінің қорыт.

Кмн = -------------------------------------------------------------------------

III баланс бөлімінің қорытындысы

Біздің мысалымызда:

Кмн (есеп беру кезеңінің басында) = (1396500 – 1357600) : 1396500 = 0,03

Кмн (есеп беру кезеңінің соңында) = (1401700 – 1387000) : 1401700 = 0,01

Көріп отырғанымыздай, жыл басына капитал 3% және 1% капитал жыл аяғына мобильді түрде болған. Бұл, кәсіпорын айналым қаражаттарында қажеттілігі туады.

5. Айналым қаражаттырының өтімділік коэффициентілос). Ақша қаражаттарының және қысқа мерзімді қаржылық салымдар арасындағы кәсіпорынның айналым активтерінің қатнасына анықталады.

Стр.250 + стр.260

Клос = --------------------------------------------

II баланс бөлімнің қорытындысы

Біздің мысалымызда:

Клос (есеп беру кезеңінің басында) = 31800 : 738200 = 0,04

Клос (есеп беру кезеңінің соңында) = 14800 : 701500 = 0,02

Осылайша, айналым активтерінің басты бөлігі ( есеп кезеңінің басына 96 және есеп кезеңінің аяғына 98 пайыз) байланыс түрінде болған, 1/3 бөлігі дебиторлық қарыздарға келген.

6. Қорлардың қамтамассыздығы және меншікті шығындар көздерінің қалыптасу коэффициентіоб зап). Меншікті айналым қаражаттарының кәсіпорынның қорлар балансына қатнасы бойынша анықталады.

III баланс бөлімінің қорыт. - I баланса бөлімінің қорыт.

Коб зап = ------------------------------------------------------------------------

Стр. 210

Біздің мысалымызда:

Коб зап (есеп беру кезеңінің басында) = (1396500 – 1357600) : 539800 = 0,07

Коб зап (есеп беру кезеңінің соңында) = (1401700 – 1387000): 424600 = 0,03

Көрсеткіште көріп отырмыз, яғни коэффициент көрсеткіші жыл басына қалыпты жағдайға сай, ал жыл аяғына көрсеткіш анағұрлым төмендейді. Кәсіпорын жыл аяғында өз шаруашылығын қаржыландыруға қаржысы жеткіліксіз.

7. Автономия коэффициенті қорлар мен шығындар көздерінің қалыптастыруавт зап) меншікті айналым қаражаттарының қорлар мен шығындар көздерінің қалыптасуын көрсетеді.


III баланс бөлімнің қорыт. – I баланс бөлімнің қорыт.

Кавт зап = -----------------------------------------------------------------------------------------

III баланс бөл-ң қорыт. – I баланс бөл-ң қорыт. + IV баланс бөл-ң қорыт.

Біздің мысалымызда:

Кавт зап (есеп беру кезеңінің басында) = (1396500 – 1357600) : (1396500 - 1357600 + 699300) = 0,05

Кавт зап (есеп беру кезеңінің соңында) = (1401700 – 1387000) : (1401700 – 1387000 + 686800) = 0,02

Көрсетілген есептеу, кісіпорынның 2005 жылғы балансы бойынша жасалған, ол: біріншіден, коэффициент мәні төмендеген (0,05 есеп кезеңінің басына және 0,02 есеп кезеңінің аяғына); екіншіден, Коб зап Кавт зап ара-қатынасты сақтауға арналған (0,07 және 0,05 жыл басына және 0,03 және 0,02 жыл аяғына).

8. Өндірістік мүліктің коэффициент ипн) көрсеткіші мына формуламен анықталады.

Стр. 120 + стр. 130 + стр.211 + стр. 213

Кипн = ---------------------------------------------------

Баланс қорытындысы

Біздің мысалымызда:

Кипн (есеп беру кезеңінің басында) = (1298200 + 59400 + 9300 +468000) : 2098500 = 0,87

Кипн (есеп беру кезеңінің соңында) = (1389500 + 35400 + 285000) : 2088500 = 0,82

Осылайша, мына шарт жасалынады Кипн 0,5.

9. Қысқа мерзімді қарыздар коэффициентікрат зд). Барлық міндеттемелерінің қысқа мерзімді міндеттемелер жалпы сомасын көрсетеді.

V баланс бөлімнің қорытындысы

Ккрат зд = ------------------------------------------------------------------------------------------

IV баланс бөлімнің қорытындысы + V баланс бөлімнің қорытындысы

Біздің мысалымызда:

Ккрат зд (есеп беру кезеңінің басында) = 699300 : 699300 = 1

Ккрат зд (есеп беру кезеңінің соңында) = 686800 : 686800 = 1

Есептеу көрсеткендей, кәсіпорынның қысқа мерзімді міндеттемелерінің үлесі барлық міндеттемелердің жалпы сомасына тең.

10. Кредиторлық қарыздар және басқа да міндеттемелер коэффициентікред зд) кәсіпорын міндеттемелерінің жалпы сомасында лайықты міндеттемелердің сомасын көрсетеді.

V баланс бөлімінің қорытындысы + стр.610

Ккред зд = --------------------------------------------------------------------------

IV баланс бөлімінің қорыт. + V баланс бөлімінің қорыт.


Біздің мысалымызда:

Ккред зд (есеп беру кезеңінің басында) = 699300 : 699300 = 1

Ккред зд (есеп беру кезеңінің соңында) = 686800 : 686800 = 1

2005 жылдың басындағы және соңындағы Ккрат зд және Ккред зд коэффициенттер теңдігі кәсіпорында қысқа мерзімді несиелер мен қарыздардың қолданбағанын көрсетеді, ал қысқа мерзімді міндеттемелер кредиторлық қарыздарға жатқызылады.


2.3 Кәсіпорынның банкрот болу ықтималдылығын бағалау.

Баланс жүйесін анализдеуде және бағалауда мынадай критерийлер қолданады, ағымдағы өтімділік коэффициенті тл), меншікті қаражаттармен қамтамасыз ету коэффициенті осс), төлем қабілеттілігін қалпына келтіру коэффициенті (Кв(у)п).

Ағымдағы өтімділік коэффициенті тл) былай анықталады:

II баланс бөлімнің қорытындысыКтл = -----------------------------------------------------------

V баланс бөлімнің қорытындысы – стр.640, 650

Біздің мысалымызда:

Ктл (есеп беру кезеңінің басында) = 738200 : 699300 = 1,06

Ктл (есеп беру кезеңінің соңында) = 701500 : 686800 = 1,02

Өтімділік коэффициентінің мағынасы, есеп беру кезеңінің басына да, есеп беру кезеңінің соңында да қалыптан төмен, яғни кәсіпорын - төлемдік қасиетін жоғалтады.

Меншікті қаражаттармен қамтамасыз ету коэффициенті осс), ол былай анықталады:

III баланс бөлімнің қорытындысы - I баланс бөлімнің қорытындысыКосс = --------------------------------------------------------------------------------------

II балансы бөлімнің қорытындысы

Біздің мысалымызда:

Косс (есеп беру кезеңінің басында) = (1396500 - 1357600) : 738200 = 0,05

Косс (есеп беру кезеңінің соңында) = (1401700 - 1387000) : 701500 = 0,02

Меншікті қаражаттармен қамтамасыз етілуі кәсіпорында қалыптан төмен және есеп беру кезеңінің соңында екі есеге төмендеген, кәсіпорын - төлемдік қасиетін жоғалтады.

Кәсіпорын өзінің төлем қабілеттілігін қайта қалпына келтіргісі келсе, төлем қабілеттілігін қалпына келтіру коэффициенті есептеледі (6 айға):

Ктл(к.г.) + 6/Т (Ктл(к.г.) – Ктл(н.г.))

Квп = --------------------------------------

2

Біздің мысалымызда:Квп = (1,02 + 6 : 12*(1,02 – 1,06)) : 2 = 0,5

Қалпына келтіру коэффициенті < 1 екенін көріп тұрмыз, яғни кәсіпорын өзінің төлем қабілеттілігін 6 ай ішінде қалпына келтіре алмайды.

Бағалау қорытындыларан жасау үшін жасалған есептеулердің қортындыларын кесте түрінде көреміз.

11-кесте


«Прогресс» фирмасы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 2006 жылы 01 қаңтардағы жағдайының банкротқа ұшырау мүмкіндігін бағалау.

Көрсеткіштер

Есеп беру кезеңінің басында

Есеп беру кезеңінің соңында

Көрсеткіштердің критерилік мағанасы

1. Ағымдағы өтімділік коэффициентітл)

1,06

1,02

2

2. Меншікті қаражаттармен қамтамасыз ету коэффициентіосс)

0,05

0,02

0,1

3.Төлем қабілеттілігін қалпына келтіру коэффициенті (Кв(у)п)

-

0,5

1

Есеп беру кезеңінің соңында ағымдағы өтімділік коэффициенті тл) мен меншікті қаражаттармен қамтамасыз ету коэффициенттерінің осс) мағынасы нормативтерге қарағанда төмен болғандықтан, ал төлем қабілеттілігін қалпына келтіру коэффициенті (Кв(у)п) нормативтерге қарағанда екі есе төмен болғандықтан кәсіпорын жақын арада өзінің төлем қабілеттілігін жоғалтады.

Ұзақ мерзімді кезеңге болжам жасау (2 – 3 жылдарға) несиеге қабілеттілік индексі арқылы есептелінеді:

ИК = 3,3 * К1 + 1,0 * К2 + 0,6 * К3 + 1,4 * К4 + 1,2*К5

Форма № 2 (стр.140)

К1 = ----------------------------- = 6900 : 2088500 = 0,003

Форма № 1 (стр.300)
Форма № 2 (стр.010)

К2 = ----------------------------- = 581300 : 2088500 = 0,28

Форма № 1 (стр.300)

Форма № 1 (стр.490)

К3 = ----------------------------------- = 1401700 : 686800 = 2,04

Форма № 1 (стр.590 + 690)

Форма № 2 (стр.170)

К4 = ----------------------------- = 5200 : 2088500 = 0,002

Форма № 1 (стр.300)
Форма № 1 (стр.490 - 190)

К5 = ----------------------------------- = (1401700 - 1387000) : 2088500 = 0,007

Форма № 1 (стр.300)

ИК = 3,3 * 0,003 + 1,0 * 0,28 + 0,6 * 2,04 + 1,4 * 0,002 + 1,2 * 0,007 = 1,53

Несиеге қабілеттілік индексінен көріп отырғанымыздай, кәсіпорынның банкрот болу ықтималдылығы өте жоғары.

Э. Альтманның әдісі бойынша жасалған есептеулерден, біз алдында жасалған қорытындыларды дәлелдейміз, яғни кәсіпорынның төлем қабілеттілігінің деңгейі төмен дәрежеде екенін және оны келер кезеңде қалпына келтіру мүмкін еместігін.
3 бөлім. Кәсіпорынды дағдарысты қаржылық жағдайдан шығару шараларын әзірлеу.

3.1 Қаржылық стратегияны құрудағы негізгі бағыттар.

Жоғарыда жүргізілген талдауды негізге ала отырып, біз «Прогресс» фирмасы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жылдың басында және жылдың соңында дағдарыстық жағдайда болғанын қорытындылауға болады. Қаржылық тұрақтылықты көтерудің негізгі жолдары: • меншікті капиталды өсіру;

 • айналымнан тыс активтерді өсіру;

 • қор көлемін оптималды деңгейге дейін қысқарту.

Өтімділікті талдағанда көрсеткендей, ағымдағы өтімділік коффициенті қалыпты көрсеткіштен төмен. Өтімділікті жоғарлату үшін өтімді активтерді көбейтіп, кредиторлық міндеттемелерді азайту керек.

«Прогресс» фирмасы» жауапкершілігі шектеулі серіктестікті дағдарыстық жағдайдан шығарудағы қаржылық стратегияны қалыптастыру ұсыныстарын қарастырамыз.

Ұсыныстар нұсқаларын кесте түрінде көрсетейік (12-кесте).Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5
Loading...


©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
рсетілетін ызмет
Жалпы ережелер
ызмет стандарты
дістемелік кешені
бекіту туралы
туралы хабарландыру
біліктілік талаптары
кіміні аппараты
Конкурс туралы
жалпы біліктілік
ойылатын жалпы
мемлекеттік кімшілік
жалпы конкурс
білім беретін
Барлы конкурс
республикасы білім
бойынша жиынты
ызмет регламенті
ткізу туралы
конкурс атысушыларына
біліктілік талаптар
атысушыларына арнал
идаларын бекіту
Республикасы кіметіні
облысы кімдігіні
рсетілетін ызметтер
мемлекеттік ызмет
стандарттарын бекіту
Конкурс ткізу
мемлекеттік мекемесі
дістемелік сыныстар
Мектепке дейінгі
дебиеті маманды
дістемелік материалдар
білім беруді
ауданы кіміні
жалпы білім
конкурс туралы
мектепке дейінгі
рметті студент
облысы бойынша
мыссыз азаматтар
Мемлекеттік кірістер
дарламасыны титулды
Конкурс жариялайды
дістемелік кешен
мерзімді жоспар
разрядты спортшы
мелетке толма
ызметтер стандарттарын
директоры бдиев

Loading...