Мемлекеттік базалық зейнетақы төлемін бюджет қаражаты есебінен беру, сондай-ақ жасына байланысты зейнетақы төлемдерін, мүгедектігі бойынша, асыраушысынан айрылу жағдайы бойынша берілетін мемлекеттік


мемлекеттік қызмет көрсетуге қойылатын негізгі талаптардың тізбесіPdf көрінісі
бет5/8
Дата30.12.2022
өлшемі0.56 Mb.
#405034
1   2   3   4   5   6   7   8
Байланысты:
172312 kaz 20221230

мемлекеттік қызмет көрсетуге қойылатын негізгі талаптардың тізбесі
1
Көрсетілетін қызмет-
ті берушінің атауы
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі Еңбек, әлеуметтік 
қорғау және көші-қон комитетінің аумақтық бөлімшелері (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші)
2
Мемлекеттік қызмет-
ті көрсету тәсілдері
1) «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік 
қоғамы (бұдан әрі – Мемлекеттік корпорация);
2) жасына байланысты зейнетақы төлемін тағайындау туралы ақпарат алу кезінде www.egov.kz 
«электрондық үкімет» веб-порталы (бұдан әрі – портал)
3
Мемлекеттік қызмет-
ті көрсету мерзімі
10 (он) жұмыс күні
Мемлекеттік корпорация өтініш берушіні қосымша құжатты (құжаттарды) ұсыну қажеттігі туралы 5 
(бес) жұмыс күні ішінде хабардар еуі үшін мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі 5 (бес) жұмыс күні-
не ұзартылады;
порталда – ақпараттық жүйеге электрондық сұрау салу келіп түскен сәттен бастап 30 минут;
Мемлекеттік корпорацияда құжаттардың топтамасын тапсыру үшін күтудің рұқсат етілген ең ұзақ 
уақыты – 15 минут;
Мемлекеттік корпорацияда қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 30 минут
4
Мемлекеттік қызмет 
көрсету нысаны
электрондық (ішінара автоматтандырылған) және (немесе) қағаз түрінде және (немесе) «бір өтініш» 
қағидаты бойынша көрсетілетін
5
Мемлекеттік қызмет 
көрсету нәтижесі
Осы Қағидаларға 30-қосымшаға сәйкес бекітілген нысан бойынша жасына байланысты зейнетақы 
төлемдерін тағайындау (тағайындаудан бас тарту) туралы хабарлама.
Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін ұсыну нысаны: электрондық және (немесе) қағаз түрінде.
Порталда жасына байланысты зейнетақы төлемін тағайындау туралы ақпарат көрсетілетін қызметті 
берушінің уәкілетті адамының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан әрі – ЭЦҚ) куәланды-
рылған электрондық құжат нысанында көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетіне» жі-
беріледі.


Редакциялау күні
29.09.2022
Сақтау күні
30.12.2022
Дата редакции
29.09.2022
Дата скачивания
30.12.2022
Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық 
актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов 
Республики Казахстан в электронном виде
Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі көрсетілетін қызметті алушы жеке өзі (немесе нотариат 
куәландырған сенімхат бойынша оның өкілі) келгенде жеке басын куәландыратын құжатты көрсет-
кен кезде тиісті құжаттардың қабылданғаны туралы қолхат негізінде беріледі.
Мемлекеттік корпорация көрсетілетін қызметті алушының мобильді телефонына sms-хабар жіберу 
арқылы қабылданған шешім туралы көрсетілетін қызметті алушыны хабардар етеді.
6
Мемлекеттік қызмет-
ті көрсету кезінде 
көрсетілетін қызметті 
алушыдан өндіріп 
алынатын төлемақы-
ның мөлшері және 
Қазақстан Республи-
касының заңнамасын-
да көзделген жағдай-
ларда оны өндіріп 
алу тәсілдері
Көрсетілетін мемлекеттік қызмет жеке тұлғаларға (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті алушы) тегін 
көрсетіледі
7
Көрсетілген қызметті 
берушінің, Мемлекет-
тік корпорацияның 
және ақпарат объек-
тілерінің жұмыс гра-
фигі
1) Көрсетілетін қызметті берушіде – Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес жексенбі 
және мереке күндерінен басқа, дүйсенбіден бастап жұманы қоса алғанда, көрсетілген қызметті беру-
шінің, Мемлекеттік корпорацияның және ақпарат объектілерінің жұмыс графигіне сәйкес сағат 9.00-
ден 18.30-ға дейін, түскі асқа үзіліс 13.00-ден 14.30-ға дейін
2) Мемлекеттік корпорацияда – Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес жексенбі және 
мереке күндерінен басқа, дүйсенбіден бастап сенбіні қоса алғанда, көрсетілген қызметті берушінің, 
Мемлекеттік корпорацияның және ақпарат объектілерінің жұмыс графигіне сәйкес түскі асқа үзіліс-
сіз сағат 9.00-ден 20.00-ге дейін.
Қабылдау көрсетілетін қызметті алушының «электрондық кезек» тәртібінде жеделдетіп қызмет көр-
сетусіз жүзеге асырылады, электрондық кезекті портал арқылы броньдауға болады;
3) порталда – жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық үзілістерді қоспағанда, тәулік 
бойы.
Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары интернет-ресурстарда орналастырылған:
1) Министрлік – www.enbek.gov.kz, «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» бөлімі
2) Мемлекеттік корпорация - www.gov4c.kz.
8
Мемлекеттік қызмет 
көрсету үшін көр-
сетілетін қызметті 
аушыдан талап 
етілетін құжаттар 
мен мәліметтердің тіз-
бесі
Көрсетілетін қызметті алушы (немесе нотариат куәландырған сенімхат бойынша оның өкілі) мемле-
кеттік қызметті көрсету үшін жүгінген кезде осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша 
өтініш береді, ал бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан берілетін зейнетақы төлемдерін, база-
лық зейнетақыны және жасына байланысты зейнетақы төлемдерін тағайындауға жүгінген кезде осы 
Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша бір өтініш және мынадай құжаттар ұсынады:
Мемлекеттік корпорацияда:
1) жеке басты куәландыратын құжат (Қазақстан Республикасы азаматының паспорты, Қазақстан Рес-
публикасы азаматының жеке куәлігі, азаматтығы жоқ адамның куәлігі, шетелдіктің ықтиярхаты, Қа-
зақстан Республикасының азаматтығын алғанға дейінгі қандас куәлігі) (жеке басты сәйкестендіру 
үшін қажет);
1) «Байқоңыр» кешенінің ресейлік ұйымдарында жұмыс істеген адамдар Ресей Федерациясының ва-
лютасымен төленген табысы туралы жұмыс берушінің анықтамасы (бар болса).
Жасына байланысты зейнетақы төлемдерін тағайындауға жүгінген күнге Қазақстан Республикасы-
ның Ұлттық Банкі белгілеген Қазақстан Республикасы ұлттық валютасының шетел валюталарына 
ресми бағамы туралы мәліметтерді Мемлекеттік корпорацияның бөлімшесі Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсынан алады;
2-1) міндетті зейнетақы жарналарына, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарының мөлшерлемелері-
не 0 түзету коэффиценті қолданылған Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша еңбек, 
кәсіпкерлік қызмет, қызмет түрлері бойынша жеке практикамен айналысу кезеңдерінде алынған та-
быс, сондай-ақ табыстары «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қа-
зақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 341-бабы 1-тармағының 51) тармақшасына сәйкес 


Редакциялау күні
29.09.2022
Сақтау күні
30.12.2022
Дата редакции
29.09.2022
Дата скачивания
30.12.2022
Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық 
актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов 
Республики Казахстан в электронном виде
жеке тұлғаның салық салынуға жататын табыстарынан алып тасталған қызметтен түскен табыс осы 
Қағидаларға 5-1-қосымшаға сәйкес жұмыс берушінің табыстар туралы анықтамасы;
3) өтініш берушінің еңбек өтілін растайтын құжат:
еңбек кітапшасы; болмаған немесе жарамсыз болған, еңбек кітапшасында тиісті жазбалар болмаған, 
түзетулер, дәлсіздіктер болған және әртүрлі оқылған кезде архив мекемелерінен анықтамалар, мем-
лекеттік архивтің немесе ведомстволық архивтің уәкілетті қызметкерінің ЭЦҚ-мен куәландырылған 
архивтік құжаттың электрондық көшірмелері немесе жұмыс орнынан анықтамалар.
Болуына қарай мынадай құжаттар ұсынылады:
білімі туралы құжат; әскери билет немесе қорғаныс істері жөніндегі басқарманың (бөлімнің) анықта-
масы;
балалардың туу туралы куәліктері (азаматтық хал актілерін жазу органдары берген туу туралы ак-
тілік жазбадан үзінді көшірме немесе азаматтық хал актілерін тіркеу туралы анықтама); «Жаппай са-
яси қуғын-сүргіндер құрбандарын ақтау туралы» 1993 жылғы 14 сәуірдегі Қазақстан Республикасы 
Заңының 10-бабына сәйкес прокуратура органдары берген ақталуы туралы анықтама;
ұрыс қимылдарына қатысқаны туралы әскери комиссариаттың анықтамасы; бірінші топтағы мүге-
дектігі бар адамға, екінші топтағы жалғызілікті мүгедектігі бар адамға және бөгде адамның көмегіне 
мұқтаж жасына байланысты зейнеткерге, сексен жасқа толған қарттарға, он сегіз жасқа дейінгі мүге-
дектігі бар балаға күтімді жүзеге асыру фактісін және кезеңін растайтын соттың шешімі; бұрынғы 
кеңестік мекемелер, Қазақстан Республикасы мекемелері, халықаралық ұйым қызметкері жұбайы-
ның (зайыбының) шетелде тұрғанын растайтын құжат; әскери қызметші, арнаулы мемлекеттік орган 
қызметкері жұбайының (зайыбының) мамандығы бойынша жұмысқа орналасу мүмкіндігі болмаған 
жерлерде тұрғанын растайтын құжат;
Қазақстан Республикасына тарихи елінде тұрақты тұру мақсатында келген этникалық қазақтардың 
шығу мемлекетіндегі еңбек қызметін растайтын құжат ұсынылады.
Жұмыс істемейтін ананың жас балаларға күтім көрсеткенін растау үшін мына құжаттардың біреуі 
(болуына қарай) ұсынылады: балалардың жеке басын куәландыратын құжат;
балалардың неке туралы куәлігі (азаматтық хал актілерін тіркеу туралы анықтама) не некені бұзу ту-
ралы куәлігі немесе неке қию туралы актілік жазбасынан үзінді көшірме (тегін өзгерткен кезде); ор-
та кәсіптік оқу орнын бітіргені туралы аттестат; балалардың арнаулы орта немесе жоғары оқу орнын 
бітіргені туралы диплом не оқитынын растайтын оқу орнының анықтамасы; балалардың қайтыс бо-
луы туралы куәлік немесе хабарлама (немесе азаматтық хал актілерін жазу органдары берген қайтыс 
болуы туралы актілік жазба немесе азаматтық хал актісін тіркеу туралы анықтама); балалардың әске-
ри қызметті өткергенін растайтын құжат;
4) неке туралы куәлік (азаматтық хал актілерін тіркеу туралы анықтама) не некені бұзу туралы 
куәлік немесе неке қию туралы актілік жазбадан үзінді көшірме (ата-анасы/қамқоршы тегін өзгерт-
кен кезде).
5 және одан да көп бала туған (асырап алған) және оларды сегіз жасқа дейін тәрбиелеген әйелдерге 
жасына байланысты зейнетақы төлемдері тағайындалғанда, қосымша балалардың туу туралы куәлік-
тері (немесе азаматтық хал актілерін жазу органдары берген туу туралы актілік жазба немесе азамат-
тық хал актілерін тіркеу туралы анықтама) және балаларды сегіз жасқа дейін тәрбиелеу фактісін рас-
тайтын құжаттар ұсынылады.
Балаларды сегіз жасқа дейін тәрбиелеу фактісін растау үшін (олардың болуына қарай):
1) балалардың жеке басын куәландыратын құжат;
2) неке туралы куәлік (азаматтық хал актілерін тіркеу туралы анықтама) не некені бұзу туралы 
куәлік немесе неке қию туралы актілік жазбадан үзінді көшірме (тегін өзгерткен кезде);
3) балалардың оқу орнында оқығаны туралы құжат;
4) қайтыс болуы туралы куәлік немесе хабарлама (немесе азаматтық хал актілерін жазу органдары 
берген қайтыс болғаны туралы актілік жазба немесе азаматтық хал актісін тіркеу туралы анықтама);
5) әскери билет;
6) баланы (балаларды) асырап алу , тәрбиелеу фактісін белгілеу туралы соттың шешімі.


Редакциялау күні
29.09.2022
Сақтау күні
30.12.2022
Дата редакции
29.09.2022
Дата скачивания
30.12.2022
Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық 
актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов 
Республики Казахстан в электронном виде
Төтенше және аса жоғары радиациялық қатер аймақтарында тұрған адамға жасына байланысты зей-
нетақы төлемдері тағайындалғанда 1949 жылғы 29 тамыз бен 1963 жылғы 5 шілде аралығында 5 
жыл бойы төтенше және аса жоғары радиациялық қатер аймақтарында тұру фактісін растайтын құ-
жат қосымша ұсынылады.
Қамқоршылық (қорғаншылық) белгіленгенде қамқоршылық (қорғаншылық) белгіленгенін растай-
тын құжат ұсынылады.
Шет тілінде жасалған құжаттарды ұсыну барысында нотариус «Нотариат туралы» Қазақстан Респуб-
ликасы Заңының 34-бабы 1-тармағы 9) тармақшасына, 80-бабына сәйкес құжаттың қазақ немесе 
орыс тіліне дұрыс аударылғанын куәландырады.
Құжаттарды мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алу мүмкіндігі болған кезде оларды ұсыну талап 
етілмейді. Жеке басты куәландыратын құжат туралы мәліметтерді, баланың (балалардың) туу тура-
лы куәлігін немесе туу туралы актілік жазбадан үзінді көшірмені (Қазақстан Республикасының 
аумағында 2007 жылғы 13 тамыздан кейін тіркелгендер бойынша), некеге тұру туралы куәлікті (Қа-
зақстан Республикасының аумағында 2008 жылғы 1 маусымнан кейін тіркелгендер бойынша), қай-
тыс болғаны туралы куәлікті немесе хабарламаны (Қазақстан Республикасының аумағында 2008 жы-
лғы 1 мамырдан кейін тіркелгендер бойынша) қамқоршылық (қорғаншылық) белгілеу туралы құжат-
ты, баланы (балаларды) асырап алу туралы сот шешімін «электрондық үкімет» шлюзі арқылы тиісті 
мемлекеттік АЖ-дан, оның ішінде цифрлық құжаттардың сервисінен алады.
Көрсетілетін қызметті алушы барлық қажетті құжаттарды тапсырған кезде көрсетілетін қызметті 
алушыға тиісті құжаттардың қабылданғаны туралы қолхат беріледі; порталда тағайындау туралы ақ-
паратты алу үшін: көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куәландырылған электрондық құ-
жат нысанында сұрау салу. Көрсетілетін қызметті алушының жеке басын куәландыратын құжат ту-
ралы мәліметтерді «электрондық үкімет» шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйеден ала-
ды.
Портал арқылы жүгінгенде – көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетінде» мемлекеттік қыз-
метті көрсету үшін сұрау салудың қабылданғаны туралы статус көрінеді.
Көрсетілетін қызметті берушілер цифрлық құжаттар сервисінен цифрлық құжаттарды «электрондық 
үкімет» веб-порталында тіркелген пайдаланушының ұялы байланысының абоненттік нөмірі арқылы 
бірреттік құпиясөзді беру жолымен немесе «электрондық үкімет» веб-порталының хабарламасына 
жауап ретінде қысқа мәтіндік хабарлама жіберу жолымен ұсынылған құжат иесінің келісімі болған 
жағдайда іске асырылған интеграция арқылы алады.
9
Қазақстан Республи-
касының заңнамасын-
да белгіленген мемле-
кеттік қызметті көрсе-
туден бас тарту үшін 
негіздер
Көрсетілетін қызметті алушы осы мемлекеттік қызмет көрсетуге қойылатын негізгі талаптардың тіз-
бесінің 8-тармағында көзделген тізбеге сәйкес құжаттар жиынтығын толық бермеген және (немесе) 
мерзімі өтіп кеткен құжаттарды ұсынған, жасы бойынша зейнетақы төлемін тағайындауға құқығы 
болмағанда Мемлекеттік корпорацияның қызметкері осы Қағидаларға 14-қосымшаға сәйкес нысан 
бойынша тағайындауға өтінішті қабылдаудан бас тарту туралы қолхат береді.
Зейнетақы және жәрдемақы тағайындауға өтініш беру немесе төлеу фактісін растайтын мәліметтер-
ді ақпараттық жүйелерден алғанда Мемлекеттік корпорацияның қызметкері осы Қағидаларға 13-қо-
сымшаға сәйкес нысан бойынша өтінішті қабылдаудан бас тарту туралы қолхатты өтініш берушіге 
тапсырады.
Көрсетілетін қызметті беруші мынадай негіздер бойынша мемлекеттік қызметтер көрсетуден бас 
тартады:
1) көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін ұсынған құжаттардың 
және (немесе) оларда қамтылған деректердің (мәліметтердің) дәйексіздігін белгілеу;
2) көрсетілетін қызметті алушының және (немесе) мемлекеттік қызмет көрсету кезінде ұсынылған 
материалдардың, деректердің және мәліметтердің осы Қағидаларда белгіленген талаптарға сәйкес 
келмеуі.
Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту себептерін жойғанда, осы 
мемлекеттік қызмет көрсетуге қойылатын негізгі талаптардың тізбесінде белгіленген тәртіппен көр-
сетілетін мемлекеттік қызметті алу үшін көрсетілетін қызметті алушы қайта жүгінеді.
10
Мемлекеттік қызмет-
тің, оның ішінде элек-
трондық нысанда жә-
Өзіне-өзі қызмет көрсетуді, өз бетінше жүріп-тұруды, бағдарлауды жүзеге асыру қабілетін немесе 
мүмкіндігін заңнамада белгіленген тәртіппен толық немесе ішінара жоғалтқан көрсетілетін қызметті 
алушылар «1414» бірыңғай байланыс орталығы, 8 800 080 77 77 арқылы жүгінгенде мемлекеттік 


Редакциялау күні
29.09.2022
Сақтау күні
30.12.2022
Дата редакции
29.09.2022
Дата скачивания
30.12.2022
Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық 
актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов 
Республики Казахстан в электронном виде
не Мемлекеттік кор-
порация арқылы көр-
сетілетін қызметтің 
ерекшеліктері ескері-
ле отырып қойыла-
тын өзге талаптар
қызмет көрсету үшін құжаттарды қабылдауды Мемлекеттік корпорацияның қызметкері тұрғылықты 
жеріне барып жүргізеді.
Көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сы болған жағдайда мемлекеттік көрсетілетін қызметті элек-
трондық нысанда портал арқылы алуға мүмкіндігі бар.
Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету тәртібі мен мәртебесі туралы ақпарат-
ты қашықтықтан қол жеткізу режимінде порталдағы «жеке кабинеті», көрсетілетін қызметті беру-
шінің анықтама қызметі, сондай-ақ «1414» бірыңғай байланыс орталығы, 8-800-080-7777 арқылы 
алуға мүмкіндігі бар.
Цифрлық құжаттардың сервисі электрондық цифрлық қолтаңбаны немесе бірреттік құпиясөзді пай-
даланумен «eGov mobіle» мобильді қосымшасында тіркелген пайдаланушылар үшін қолжетімді.


Редакциялау күні
29.09.2022
Сақтау күні
30.12.2022
Дата редакции
29.09.2022
Дата скачивания
30.12.2022
Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық 
актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов 
Республики Казахстан в электронном виде
Қазақстан Республикасы
Еңбек және халықты
әлеуметтік қорғау министрінің
2022 жылғы 29 қыркүйектегі
№ 396 бұйрығына
9-қосымша
Мемлекеттік базалық зейнетақы төлемін бюджет 
қаражаты есебінен беру, сондай-ақ жасына 
байланысты зейнетақы төлемдерін, мүгедектігі 
бойынша, асыраушысынан айырылу жағдайы 
бойынша берілетін мемлекеттік әлеуметтік 
жәрдемақыларды, мемлекеттік арнайы 
жәрдемақыларды тағайындау және жүзеге асыру 
қағидаларына
5-қосымша
«Мемлекеттік базалық зейнетақы төлемдерін тағайындау» мемлекеттік қызмет көрсетуге қойылатын негізгі талаптардың тізбесі
1
Көрсетілетін 
қызметті беру-
шінің атауы
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі Еңбек, әлеуметтік қорғау жә-
не көші-қон комитетінің аумақтық бөлімшелері (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші)
2
Мемлекеттік 
қызметті көр-
сету тәсілдері
1) «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы;
2) www.egov.kz «электрондық үкімет» веб-порталы (бұдан әрі – портал)
3
Мемлекеттік 
қызметті көр-
сету мерзімі
8 (сегіз) жұмыс күні
Мемлекеттік корпорация өтініш берушіні қосымша құжатты (құжаттарды) ұсыну қажеттігі туралы 5 (бес) 
жұмыс күні ішінде хабардар еуі үшін мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі 5 (бес) жұмыс күніне ұзартыла-
ды;
порталда – ақпараттық жүйеге электрондық сұрау салу келіп түскен сәттен бастап 30 минут;
Мемлекеттік корпорацияда құжаттардың топтамасын тапсыру үшін күтудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты 
– 15 минут;
Мемлекеттік корпорацияда қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 20 минут
4
Мемлекеттік 
қызмет көрсе-
ту нысаны
Электрондық (ішінара автоматтандырылған) және (немесе) қағаз түрінде, және (немесе) «бір өтініш» қағи-
даты бойынша көрсетілетін.
5
Мемлекеттік 
қызмет көрсе-
ту нәтижесі
Осы Қағидаларға 30-қосымшаға сәйкес нысанда мемлекеттік базалық зейнетақы төлемдерін тағайындау 
(тағайындаудан бас тарту) туралы хабарлама. Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін ұсыну нысаны: элек-
трондық және (немесе) қағаз түрінде.
Порталда мемлекеттік базалық зейнетақы төлемдерін тағайындау туралы хабарлама, сондай-ақ мемлекеттік 
базалық зейнетақы төлемдерін тағайындау туралы ақпарат көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті ада-
мының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан әрі – ЭЦҚ) куәландырылған электрондық құжат ныса-
нында көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетіне» жіберіледі.


Редакциялау күні
29.09.2022
Сақтау күні
30.12.2022
Дата редакции
29.09.2022
Дата скачивания
30.12.2022
Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық 
актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов 
Республики Казахстан в электронном виде
Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі көрсетілетін қызметті алушы жеке өзі (немесе нотариат куәланды-
рған сенімхат бойынша оның өкілі) келгенде жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде тиісті құ-
жаттардың қабылданғаны туралы қолхат негізінде беріледі.
Мемлекеттік корпорация көрсетілетін қызметті алушының мобильді телефонына sms-хабар жіберу арқылы 
қабылданған шешім туралы көрсетілетін қызметті алушыны хабардар етеді.
Осы Қағидаларға 30-қосымшаға сәйкес нысанда мемлекеттік базалық зейнетақы төлемдерін тағайындау 
(тағайындаудан бас тарту) туралы хабарлама. Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін ұсыну нысаны: элек-
трондық және (немесе) қағаз түрінде.
6
Мемлекеттік 
қызметті көр-
сету кезінде 
көрсетілетін 
қызметті 
алушыдан өн-
діріп алына-
тын төлемақы-
ның мөлшері 
және Қаза-
қстан Респуб-
ликасының за-
ңнамасында 
көзделген жағ-
дайларда оны 
өндіріп алу 
тәсілдері
Көрсетілетін мемлекеттік қызмет жеке тұлғаларға (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті алушы) тегін көр-
сетіледі
7
Көрсетілген 
қызметті беру-
шінің, Мемле-
кеттік корпо-
рацияның жә-
не ақпарат 
объектілерінің 
жұмыс графигі
1) Көрсетілетін қызметті берушіде – Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес жексенбі және ме-
реке күндерінен басқа, дүйсенбіден бастап жұманы қоса алғанда, көрсетілген қызметті берушінің, Мемле-
кеттік корпорацияның және ақпарат объектілерінің жұмыс графигіне сәйкес сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін, 
түскі асқа үзіліс 13.00-ден 14.30-ға дейін
2) Мемлекеттік корпорацияда – Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес жексенбі және мереке 
күндерінен басқа, дүйсенбіден бастап сенбіні қоса алғанда, көрсетілген қызметті берушінің, Мемлекеттік 
корпорацияның және ақпарат объектілерінің жұмыс графигіне сәйкес түскі асқа үзіліссіз сағат 9.00-ден 
20.00-ге дейін.
Қабылдау көрсетілетін қызметті алушының «электрондық кезек» тәртібінде жеделдетіп қызмет көрсетусіз 
жүзеге асырылады, электрондық кезекті портал арқылы броньдауға болады;
3) порталда – жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық үзілістерді қоспағанда, тәулік бойы 
(көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты аяқталған соң, Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне 
сәйкес жексенбі және мереке күндері жүгінген кезде өтінішті қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету 
нәтижесін беру келесі жұмыс күні жүзеге асырылады).
Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары интернет-ресурстарда орналастырылған:
1) Министрлік – www.enbek.gov.kz, «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» бөлімі
2) Мемлекеттік корпорация - www.gov4c.kz.
8
Мемлекеттік 
қызмет көрсе-
ту үшін көр-
сетілетін қыз-
метті аушы-
дан талап 
етілетін құжат-
тар мен мәлі-
меттердің тіз-
бесі
Көрсетілетін қызметті алушы (немесе нотариат куәландырған сенімхат бойынша оның өкілі) мемлекеттік 
қызметті көрсету үшін жүгінген кезде осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтініш береді, 
ал бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан берілетін зейнетақы төлемдерін, базалық зейнетақыны және 
жасына байланысты зейнетақы төлемдерін тағайындауға жүгінген кезде осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәй-
кес нысан бойынша бір өтініш және мынадай құжаттар ұсынады:
Мемлекеттік корпорацияда:
1) жеке басты куәландыратын құжат (Қазақстан Республикасы азаматының паспорты, Қазақстан Республи-
касы азаматының жеке куәлігі, азаматтығы жоқ адамның куәлігі, шетелдіктің ықтиярхаты, Қазақстан Рес-
публикасының азаматтығын алғанға дейінгі қандас куәлігі) (жеке басты сәйкестендіру үшін қажет);


Редакциялау күні
29.09.2022
Сақтау күні
30.12.2022
Дата редакции
29.09.2022
Дата скачивания
30.12.2022
Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық 
актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов 
Республики Казахстан в электронном виде
2) неке туралы куәлік (азаматтық хал актілерін тіркеу туралы анықтама) немесе некені бұзу туралы куәлік 
немесе неке қию туралы актілік жазбадан үзінді көшірме (бар болса);
3) өтініш берушінің зейнетақы жүйесіне қатысу өтілін растайтын құжаттар: өтініш берушінің 1998 жылғы 1 
қаңтарға дейін жинақталған еңбек өтілін растайтын құжаттар: еңбек кітапшасы; еңбек кітапшасы болмаса 
немесе жарамсыз болса, еңбек кітапшасында тиісті жазбалар болмаса, түзетулер және оқылуында әртүр-
лілік болса, архив мекемелерінің анықтамалары, мемлекеттік архивтің немесе ведомстволық архивтің 
уәкілетті қызметкерінің электрондық цифрлық қолтаңбасымен куәландырылған архивтік құжаттардың элек-
трондық көшірмелері немесе жұмыс орнынан анықтамалар.
Болуына қарай сондай-ақ: білімі туралы құжат; әскери билет немесе қорғаныс істері жөніндегі басқарма-
ның (бөлімнің) анықтамасы; балалардың туу туралы куәліктері (азаматтық хал актілерін жазу органдары 
берген туу туралы актілік жазбадан үзінді көшірме немесе азаматтық хал актілерін тіркеу туралы анықта-
ма); «Жаппай саяси қуғын-сүргіндер құрбандарын ақтау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 10-ба-
бына сәйкес прокуратура органдары берген ақталуы туралы анықтама; әскери ұрыс қимылдарына қатысқа-
ны туралы әскери комиссариаттың анықтамасы;
бірінші топтағы мүгедектігі бар адамға, екінші топтағы жалғызілікті мүгедектігі бар адамға және бөгде 
адамның көмегіне мұқтаж жасына байланысты зейнеткерге, сексен жасқа толған қарттарға, он сегізге дейін-
гі мүгедектігі бар балаға күтімді жүзеге асыру фактісін және кезеңін растайтын соттың шешімі; Кеңес 
Одағы аумағында орналасқан мекемелер, Қазақстан Республикасы мекемелері, халықаралық ұйым қызмет-
кері жұбайының (зайыбының) шетелде тұрғанын растайтын құжат;
әскери қызметшінің, арнаулы мемлекеттік орган қызметкері жұбайының (зайыбының) мамандығы бойын-
ша жұмысқа орналасу мүмкіндігі болмаған жерлерде тұрғанын растайтын құжат; Қазақстан Республикасы-
на тарихи елінде тұрақты тұру мақсатында келген этникалық қазақтардың шығу еліндегі еңбек қызметін 
растайтын құжат.
Жұмыс істемейтін ананың жас балаларды бағып-күткен уақытын растау үшін мына құжаттардың (олардың 
болуына қарай) біреуі ұсынылады:
балалардың жеке басын куәландыратын құжат; балалардың неке туралы куәлігі (азаматтық хал актілерін 
тіркеу туралы анықтама) не некені бұзу туралы куәлігі немесе неке қию туралы актілік жазбасынан үзінді 
көшірме (тегін өзгерткен кезде); балалардың орта оқу орнын бітіргені туралы аттестат; кәсіптік орта немесе 
жоғары оқу орнын бітіргені туралы диплом не балалардың оқығанын растайтын оқу орнының анықтамасы; 
балалардың қайтыс болғаны туралы куәлік немесе хабарлама (не азаматтық хал актілерін жазу органдары 
берген қайтыс болғаны туралы актілік жазба немесе азаматтық хал актілерін тіркеу туралы анықтама); бала-
лардың әскери қызметті өткергенін растайтын құжат; жұмыс істемейтін әкенің жас балаларды нақты бағып-
күткені фактісін және кезеңін растайтын сот шешімі.
Бұл ретте көрсетілген кезең баланың анасының зейнетақы жүйесіне қатысу өтіліне есептелмейді; бірінші 
топтағы мүгедектігі бар адамды, екінші топтағы жалғызілікті мүгедектігі бар адамды және бөгде адамның 
көмегіне мұқтаж жасына байланысты зейнеткерді, сексен жасқа толған қартты, он сегіз жасқа дейінгі мүге-
дектігі бар баланы бағып-күтуді жүзеге асыру фактісін және кезеңін растайтын сот шешімі.
Мүгедектігі бар баланы тәрбиелеп отырған анаға немесе әкеге, бала асырап алушыға, қорғаншыға (қамқор-
шыға), бірінші топтағы мүгедектігі бар адамға күтімді жүзеге асыратын адамға тағайындалатын және төле-
нетін ай сайынғы мемлекеттік жәрдемақы алу туралы мәліметтер мемлекеттік ақпараттық жүйелерде рас-
талған кезде сот шешімін ұсыну талап етілмейді; әскери қызмет, арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау 
органдарындағы қызмет, мемлекеттік фельдъегерлік қызмет кезеңдерін растайтын (олардың болуына қа-
рай) мынадай құжаттар: еңбек кітапшасы; әскери билет; қызмет кезеңі туралы архив мекемесінің анықтама-
сы; қорғаныс істері жөніндегі басқарманың (бөлімнің) немесе қызмет орнының анықтамасы; қызметті өтке-
ру туралы келісімшарт жасау және тоқтату негізінде қызметтік қатынастардың туындауын және тоқтауын 
растайтын бұйрықтың көшірмелері; Қазақстан Республикасы дипломатиялық қызметтері және халықара-
лық ұйымдар қызметкерлері жұбайының (зайыбының) шетелде, әскери қызметшілердің (мерзімді қызметте-
гі әскери қызметшілерден басқа), арнаулы мемлекеттік органдар қызметкерлерінің жұбайларымен маманды-
қтары бойынша жұмысқа орналасу мүмкіндігі болмаған жерлерде тұру фактісін және кезеңін растайтын құ-
жат;
«Байқоңыр» кешенінің ресейлік ұйымдарында 1998 жылғы 1 қаңтардан кейінгі еңбек өтілін растайтын құ-
жат;
егер мүгедектігі мерзімсіз болып белгіленсе, бірінші және екінші топтардағы мүгедектігі бар адамдардың 
2004 жылғы 31 желтоқсанға дейінгі еңбек қызметінің кезеңдерін растайтын құжаттар (олардың болуына қа-


Редакциялау күні
29.09.2022
Сақтау күні
30.12.2022
Дата редакции
29.09.2022
Дата скачивания
30.12.2022
Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық 
актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов 
Республики Казахстан в электронном виде
рай): еңбек кітапшасы; еңбек кітапшасы болмаса немесе жарамсыз болса, еңбек кітапшасында тиісті жазба-
лар болмаса, түзетулер және оқылуында әртүрлілік болса, жұмыс орнынан анықтама; сот шешімі.
Егер мүгедектігі мерзімсіз болып белгіленсе, бірінші және екінші топтардағы мүгедектігі бар адамдардың 
зейнетақы жүйесіне қатысу өтіліне 2005 жылғы 1 қаңтардан бастап әлеуметтік төлемдерді аудару туралы 
орталықтандырылған дерекқордың мәліметтері негізінде Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әле-
уметтік төлемдер жүзеге асырылған кезеңдер есепке алынады.
Міндетті зейнетақы жарналары жүзеге асырылған кезең орталықтандырылған дерекқордағы міндетті зейне-
тақы жарналарын аудару туралы мәліметтермен расталады.
Міндетті зейнетақы жарналары толық және уақтылы аударылмағанда міндетті зейнетақы жарналарын 
(олардың болуына қарай) жүзеге асыру кезеңдері мынадай құжаттармен расталады:
осы Қағидаларға 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша міндетті зейнетақы жарналарын аудару туралы жұ-
мыс берушінің (құқықтық мирасқордың) немесе архивтік мекеменің растау анықтамасы (міндетті зейне-
тақы жарналары аударылған кезеңдер өтініш беруші еңбек өтілін растайтын құжаттарда көрсетілген еңбек 
қызметінің кезеңдеріне сәйкес келсе); міндетті зейнетақы жарналарын аудару кезеңдерін растайтын сот ше-
шімі.
Жеке практикамен айналысатын адамдар, азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар бойынша кіріс алатын 
жеке тұлғалар, сондай-ақ нысанасы жұмысты (қызмет көрсетуді) орындау болып табылатын, «Қазақстан 
Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» 2013 жылғы 21 маусымдағы Қазақстан Республи-
касы Заңының 24-бабы 2-тармағының 5) тармақшасында көзделген жағдайларды қоспағанда, сондай-ақ 
фермерлік шаруашылық немесе шаруа қожалықтарының басшысы және мүшелеріне (қатысушыларға), өз 
пайдаларына міндетті зейнетақы жарналары жүргізген дара кәсіпкерлердің адамдардың міндетті зейнетақы 
жарналарын жүргізген кезеңдері бірыңғай жинақтаушы қорына тиісті қаржы кезеңіне тиісті төленетін ке-
мінде жылдық міндетті зейнетақы жарналарының сомасын аударған жағдайда бір жылға теңестіріледі.
Егер көрсетілген адамдардың салынған міндетті зейнетақы жарналарының сомасы тиісті қаржы кезеңіне 
тиісті төленетін міндетті зейнетақы жарналарының жылдық сомасынан аз болса, міндетті зейнетақы жарна-
ларының кезеңі міндетті зейнетақы жарналарына енгізген сомасына пропорционалды түрде анықталады.
Жинақтаушы зейнетақы жүйесіне қатысу кезеңі 2006 жылғы 1 шілдеге дейін міндетті зейнетақы жарнала-
рын аударған жағдайда, міндетті зейнетақы жарналарын аударуды жүзеге асырған алдыңғы айынын айы ес-
керіледі.
Егер бір айдың ішінде жинақтаушы зейнетақы қоры және (немесе) бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры-
на міндетті зейнетақы жарналарын аудару бірнеше рет жүргізілсе, жинақтаушы жүйеде қатысу кезеңі бір 
айды құрайды.
Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша міндетті зейнетақы жарналарының, міндетті кәсіптік 
зейнетақы жарналарының мөлшерлемелеріне «0» түзету коэффиценті қолданылған еңбек, кәсіпкерлік қыз-
мет, қызмет түрлері бойынша жеке практикамен айналысу кезеңдері осы Қағидаларға 5-1-қосымшаға сәй-
кес жұмыс берушінің анықтамасымен расталады.
Төтенше жағдайлар, шектеу іс-шаралары кезеңінде қызметті шектеуге байланысты кірістен айырылу жағ-
дайына әлеуметтік төлемдерді алу кезеңі орталықтандырылған дерекқордағы мәліметтермен расталады.
Құжаттарды ұсыну, оларды мемлекеттік ақпараттық жүйелерден, оның ішінде цифрлық құжаттардың сер-
висінен алу мүмкін болса, талап етілмейді.
Жеке басты куәландыратын құжат туралы мәліметтерді, баланың (балалардың) туу туралы куәлігін немесе 
туу туралы актілік жазбадан үзінді көшірмені (2007 жылғы 13 тамызға дейін туған жағдайда), неке қию 
(некені бұзу) туралы куәлікті (некені 2008 жылғы 1 маусымға дейін қиған жағдайда), қайтыс болу туралы 
куәлік немесе хабаралма (2008 жылғы 1 мамырдан соң Қазақстан Республикасы аумағында жүргізілген тір-
кеулер бойынша), қамқоршылық (қорғаншылық) белгілеу туралы құжатты, баланы (балаларды) асырап алу 
туралы соттың шешімін көрсетілетін қызметті алушы «электрондық үкімет» шлюзі арқылы тиісті мемлекет-
тік АЖ-ден алады.
Қамқоршылықты (қорғаншылықты) белгілеуді, қамқоршылық (қорғаншылық) белгілеуді растайтын құжат.
Шет тілінде жасалған құжаттарды ұсынғанда нотариус «Нотариат туралы» Қазақстан Республикасы Заңы-
ның 34-бабы 1-тармағының 9) тармақшасына, 80-бабына сәйкес қазақ немесе орыс тілдеріне құжатты ауда-
ру дұрыстығын куәландырады.


Редакциялау күні
29.09.2022
Сақтау күні
30.12.2022
Дата редакции
29.09.2022
Дата скачивания
30.12.2022
Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық 
актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов 
Республики Казахстан в электронном виде
Порталға: мемлекеттік базалық зейнетақы төлемдерін тағайындау үшін – осы Қағидаларға 18-қосымшаға 
сәйкес көрсетілетін қызметті алушының куәландырылған ЭЦҚ электрондық құжат нысанында портал арқы-
лы мемлекеттік базалық зейнетақы төлемін тағайындауға өтініш беру;
мемлекеттік базалық зейнетақы төлемдерін тағайындау туралы ақпаратты алу үшін – қызметтерді алушы-
ның куәландыратын ЭЦҚ электрондық құжат нысанында өтініш беру.
9
Қазақстан Рес-
публикасы-
ның заңнама-
сында белгі-
ленген мемле-
кеттік қызмет-
ті көрсетуден 
бас тарту 
үшін негіздер
Көрсетілетін қызметті алушы осы мемлекеттік қызмет көрсетуге қойылатын негізгі талаптардың тізбесінің 
8-тармағында көзделген тізбеге сәйкес құжаттардың толық емес топтамасын және (немесе) қолданылу 
мерзімі өткен құжаттарды ұсынған, мемлекеттік базалық зейнетақы төлемін тағайындауға құқығы бол-
мағанда, Мемлекеттік корпорация қызметкері осы Қағидаларға 14-қосымшаға сәйкес нысан бойынша тағай-
ындауға өтінішті қабылдаудан бас тарту туралы қолхат береді.
Төлемдерді тағайындауға өтініш беру немесе тиісті төлемдерді дәлелдейтін деректерді ақпараттық жүйеден 
алғанда, Мемлекеттік корпорация қызметкері өтініш берушіге кідіртпей осы Қағидаларға 13-қосымшаға 
сәйкес нысанда өтінішті қабылдаудан бас тарту туралы қолхатты ұсынады.
Көрсетілетін қызметті беруші мынадай негіздер бойынша мемлекеттік қызметтер көрсетуден бас тартады:
1) көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін ұсынған құжаттардың және 
(немесе) оларда қамтылған деректердің (мәліметтердің) дәйексіздігін белгілеу;
2) көрсетілетін қызметті алушының және (немесе) мемлекеттік қызмет көрсету кезінде ұсынылған матери-
алдардың, деректердің және мәліметтердің осы Қағидаларда белгіленген талаптарға сәйкес келмеуі.
10
Мемлекеттік 
қызметтің, 
оның ішінде 
электрондық 
нысанда және 
Мемлекеттік 
корпорация 
арқылы көр-
сетілетін қыз-
меттің 
ерекшеліктері 
ескеріле оты-
рып қойыла-
тын өзге та-
лаптар
Өзіне-өзі қызмет көрсетуді, өз бетінше жүріп-тұруды, бағдарлауды жүзеге асыру қабілетін немесе мүмкінді-
гін заңнамада белгіленген тәртіппен толық немесе ішінара жоғалтқан көрсетілетін қызметті алушылар 
«1414» бірыңғай байланыс орталығы, 8 800 080 77 77 арқылы жүгінгенде мемлекеттік қызмет көрсету үшін 
құжаттарды қабылдауды Мемлекеттік корпорацияның қызметкері тұрғылықты жеріне барып жүргізеді.
Көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сы болған кезде, мемлекетті қызметтер туралы ақпаратты портал 
арқылы электрондық нысанда алуға мүмкіндігі бар. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызметті 
көрсетудің статусы туралы ақпаратты көрсетілетін қызметті берушінің анықтамалық қызметтері, сондай-ақ 
«1414» бірыңғай байланыс орталығы, 8-800-080-7777 арқылы алуға мүмкіндігі бар.
Цифрлық құжаттардың сервисі электрондық цифрлық қолтаңбаны немесе бірреттік құпиясөзді пайдалану-
мен «eGov mobіle» мобильді қосымшасында тіркелген пайдаланушылар үшін қолжетімді.


Редакциялау күні
29.09.2022
Сақтау күні
30.12.2022
Дата редакции
29.09.2022
Дата скачивания
30.12.2022
Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық 
актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов 
Республики Казахстан в электронном виде
Қазақстан Республикасы
Еңбек және халықты
әлеуметтік қорғау министрінің
2022 жылғы 29 қыркүйектегі
№ 396 бұйрығына
10-қосымша
Мемлекеттік базалық зейнетақы
төлемін бюджет қаражаты
есебінен беру, сондай-ақ
жасына байланысты зейнетақы
төлемдерін, мүгедектігі
бойынша, асыраушысынан
айырылу жағдайы бойынша
берілетін мемлекеттік
әлеуметтік жәрдемақыларды,
мемлекеттік арнайы
жәрдемақыларды тағайындау
және жүзеге асыру 
қағидаларына
6-қосымша
«Мүгедектігі бойынша әлеуметтік жәрдемақыны тағайындау» мемлекеттік қызмет көрсетуге қойылатын негізгі талаптардың тізбесі
1
Көрсетілетін қызметті берушінің 
атауы
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі Еңбек, 
әлеуметтік қорғау және көші-қон комитетінің аумақтық бөлімшелері (бұдан әрі – көр-
сетілетін қызметті беруші)
2
Мемлекеттік қызметті көрсету 
тәсілдері
1) «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес ак-
ционерлік қоғамы (бұдан әрі – Мемлекеттік корпорация);
2) көрсетілетін қызметті беруші – мүгедектігі бойынша мемлекеттік әлеуметтік жәрде-
мақыны (бұдан әрі – жәрдемақы) тағайындау үшін мүгедектік алғаш рет белгіленген 
кезде
3) www.egov.kz «электрондық үкімет» веб-порталы (бұдан әрі – портал)
1) «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес ак-
ционерлік қоғамы (бұдан әрі – Мемлекеттік корпорация);
2) көрсетілетін қызметті беруші – мүгедектігі бойынша мемлекеттік әлеуметтік жәрде-
мақыны (бұдан әрі – жәрдемақы) тағайындау үшін мүгедектік алғаш рет белгіленген 
кезде
3) www.egov.kz «электрондық үкімет» веб-порталы (бұдан әрі – портал)
4) ұялы байланыс абоненттік құрылғысы
3
Мемлекеттік қызметті көрсету 
мерзімі
8 (сегіз) жұмыс күні
Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі:


Редакциялау күні
29.09.2022
Сақтау күні
30.12.2022
Дата редакции
29.09.2022
Дата скачивания
30.12.2022
Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық 
актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов 
Республики Казахстан в электронном виде
Мемлекеттік корпорация өтініш берушіні қосымша құжатты (құжаттарды) ұсыну қа-
жеттігі туралы 5 (бес) жұмыс күні ішінде хабардар еуі үшін мемлекеттік қызметті көр-
сету мерзімі 5 (бес) жұмыс күніне ұзартылады; порталда жәрдемақы тағайындау тура-
лы жәрдемақы ау үшін – ақпараттық жүйеге электрондық сұрау салу келіп түскен сәт-
тен бастап 30 минут;
Мемлекеттік корпорацияда құжаттардың топтамасын тапсыру үшін күтудің рұқсат етіл-
ген ең ұзақ уақыты – 15 минут, көрсетілетін қызметі берушіде – күту уақыты талап етіл-
мейді;
Мемлекеттік корпорацияда қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 30 ми-
нут.
4
Мемлекеттік қызмет көрсету ныса-
ны
Электрондық (ішінара автоматтандырылған) және (немесе) қағаз түрінде және (немесе) 
«бір өтініш» қағидаты бойынша көрсетілетін проактивті түрінде
5
Мемлекеттік қызмет көрсету нәти-
жесі
Осы Қағидаларға 30-қосымшаға сәйкес нысанда мемлекеттік базалық зейнетақы төлем-
дерін тағайындау (тағайындаудан бас тарту) туралы хабарлама. Мемлекеттік қызметті 
көрсету нәтижесін ұсыну нысаны: электрондық және (немесе) қағаз түрінде.
Порталда мүгедектігі бойынша мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы тағайындау туралы 
хабарлама, сондай-ақ жәрдемақы тағайындау туралы ақпарат көрсетілетін қызметті бе-
рушінің уәкілетті адамының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан әрі – ЭЦҚ) 
куәландырылған электрондық құжат нысанында көрсетілетін қызметті алушының «же-
ке кабинетіне» жіберіледі.
Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі көрсетілетін қызметті алушы жеке өзі (немесе 
нотариат куәландырған сенімхат бойынша оның өкілі) келгенде жеке басын куәланды-
ратын құжатты көрсеткен кезде тиісті құжаттардың қабылданғаны туралы қолхат 
негізінде беріледі.
Мемлекеттік корпорация көрсетілетін қызметті алушының мобильді телефонына sms-
хабар жіберу арқылы қабылданған шешім туралы көрсетілетін қызметті алушыны ха-
бардар етеді.
6
Мемлекеттік қызметті көрсету 
кезінде көрсетілетін қызметті 
алушыдан өндіріп алынатын төле-
мақының мөлшері және Қазақстан 
Республикасының заңнамасында 
көзделген жағдайларда оны өн-
діріп алу тәсілдері
Көрсетілетін мемлекеттік қызмет жеке тұлғаларға (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті 
алушы) тегін көрсетіледі
7
Көрсетілген қызметті берушінің, 
Мемлекеттік корпорацияның және 
ақпарат объектілерінің жұмыс гра-
фигі
1) Көрсетілетін қызметті берушіде – Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәй-
кес жексенбі және мереке күндерінен басқа, дүйсенбіден бастап жұманы қоса алғанда, 
көрсетілген қызметті берушінің, Мемлекеттік корпорацияның және ақпарат объек-
тілерінің жұмыс графигіне сәйкес сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін, түскі асқа үзіліс 13.00-
ден 14.00-ге дейін Мемлекеттік қызметті көрсетуге өтінішті қабылдау графигі: сағат 
9.00-ден 17.30-ға дейін, түскі асқа үзіліс 13.00-ден 14.30-ға дейін.
Мемлекеттік қызмет алдын ала жазылусыз және жеделдетілген қызметінсіз көрсетіледі.
2) Мемлекеттік корпорацияда – Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес 
жексенбі және мереке күндерінен басқа, дүйсенбіден бастап сенбіні қоса алғанда, көр-
сетілген қызметті берушінің, Мемлекеттік корпорацияның және ақпарат объектілерінің 
жұмыс графигіне сәйкес түскі асқа үзіліссіз сағат 9.00-ден 20.00-ге дейін.
Қабылдау көрсетілетін қызметті алушының «электрондық кезек тәртібінде», жедел-
детіп қызмет көрсетусіз жүзеге асырылады, электрондық кезекті портал арқылы брон-
дауға болады.
3) порталда – жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық үзілістерді қос-
пағанда, тәулік бойы.
Көрсетілетін қызметті алушы мүгедектігі бойынша мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы-
ны тағайындауға жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, Қазақстан Республикасының ең-
бек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндері жүгінген кезде өтініштерді қа-


Редакциялау күні
29.09.2022
Сақтау күні
30.12.2022
Дата редакции
29.09.2022
Дата скачивания
30.12.2022
Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық 
актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов 
Республики Казахстан в электронном виде
былдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижелерін беру келесі жұмыс күні жүзеге 
асырылады.
Мемлекеттік қызмет көрсетілетін орындардың мекенжайлары интернет-ресурстарда ор-
наластырылған:
1) Министрлік www.enbek.gov.kz, «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» бөлімі
2) Мемлекеттік корпорация – www.gov4c.kz
8
Мемлекеттік қызмет көрсету үшін 
көрсетілетін қызметті аушыдан та-
лап етілетін құжаттар мен мәлімет-
тердің тізбесі
Көрсетілетін қызметті алушы (немесе нотариат куәландырған сенімхат бойынша оның 
өкілі) мемлекеттік қызметті көрсету үшін Мемлекеттік корпорацияға жүгінген кезде 
осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтініш береді, көрсетілетін қыз-
метті берушіге жүгінген кезде осы Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша 
өтініш және мынадай құжаттар ұсынады:
1) жеке басты куәландыратын құжат (Қазақстан Республикасы азаматының паспорты, 
Қазақстан Республикасы азаматының жеке куәлігі, азаматтығы жоқ адамның куәлігі, 
шетелдіктің ықтиярхаты, Қазақстан Республикасының азаматтығын алғанға дейінгі қан-
дас куәлігі) жеке басын сәйкестендіру үшін қажет);
2) «Медициналық-әлеуметтік сараптама жүргізу қағидаларын бекіту туралы» Қаза-
қстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 
30 қаңтардағы № 44 бұйрығымен бекітілген нысан бойынша мүгедектік туралы анықта-
ма (Нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10589 болып 
тіркелген).
Болуына қарай мынадай құжаттардың біреуі ұсынылады:
1) Радиациялық әсерге ұшыраған адамдардың ауруының, мүгедектігінің себептік байла-
нысын белгілеу жөніндегі ведомствоаралық сараптамалық кеңестің шешімі;
2) Орталық әскери-дәрігерлік комиссияның шешімі;
3) госпиталь берген ауруы туралы куәлік немесе әскери-дәрігерлік комиссияның қоры-
тындысы;
4) он алты жасқа дейінгі мүгедектігі бар баланың туу туралы куәлігі (азаматтық хал ак-
тілерін жазу органдары берген туу туралы актілік жазбадан үзінді көшірме немесе аза-
маттық хал актілерін тіркеу туралы анықтама);
5) неке туралы куәлік (азаматтық хал актілерін тіркеу туралы анықтама) не некені бұзу 
туралы куәлік немесе неке қию туралы актілік жазбадан үзінді көшірме (ата-анасы (қа-
мқоршы) тегін өзгерткен кезде).
Қамқоршылық (қорғаншылық) белгіленгенде, қамқоршылық (қорғаншылық) белгілен-
генін растайтын құжатты ұсынады.
Шет тілінде жасалған құжаттарды ұсыну барысында нотариус «Нотариат туралы» Қаза-
қстан Республикасы Заңының 34-бабы 1-тармағы 9) тармақшасына, 80-бабына сәйкес 
құжаттың қазақ немесе орыс тіліне дұрыс аударылғанын куәландырады.
Құжаттарды ұсыну, оларды мемлекеттік ақпараттық жүйелерден, оның ішінде цифр-
лық құжаттардың сервисінен алу мүмкін болса талап етілмейді.
Порталға: мүгедектігі бойынша мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақыны тағайындау 
үшін – мүгедектігі бойынша әлеуметтік жәрдемақыны тағайындауға өтініш портал 
арқылы осы Қағидаларға 19-қосымшаға сәйкес көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-
мен куәландырылған электрондық құжат нысанында; мүгедектігі бойынша әлеуметтік 
жәрдемақыны тағайындау туралы ақпаратты алу үшін – көрсетілетін қызметті алушы-
ның ЭЦҚ куәландырылған электрондық құжат нысанында сұрау салу.
Көрсетілетін қызметті алушы осы тармақта көрсетілген құжаттарды тапсырған кезде 
көрсетілетін қызметті аушыға тиісті құжаттардың қабылданғаны туралы қолхат 
беріледі;
портал арқылы – көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетінде» мемлекеттік 
қызметті көрсету үшін сұрау салудың қабылданғаны туралы статус көрінеді.
Көрсетілетін қызметті берушілер цифрлық құжаттар сервисінен цифрлық құжаттарды 
«электрондық үкімет» веб-порталында тіркелген пайдаланушының ұялы байланысы-


Редакциялау күні
29.09.2022
Сақтау күні
30.12.2022
Дата редакции
29.09.2022
Дата скачивания
30.12.2022
Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық 
актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов 
Республики Казахстан в электронном виде
ның абоненттік нөмірі арқылы бірреттік құпиясөзді беру жолымен немесе «электрон-
дық үкімет» веб-порталының хабарламасына жауап ретінде қысқа мәтіндік хабарлама 
жіберу жолымен ұсынылған құжат иесінің келісімі болған жағдайда іске асырылған ин-
теграция арқылы алады.
9
Қазақстан Республикасының заң-
намасында белгіленген мемлекет-
тік қызметті көрсетуден бас тарту 
үшін негіздер
Көрсетілетін қызметті алушы осы мемлекеттік қызмет көрсетуге қойылатын негізгі та-
лаптардың тізбесінің 8-тармағында көзделген тізбеге сәйкес құжаттар жиынтығын то-
лық бермеген және (немесе) мерзімі өтіп кеткен құжаттарды ұсынған, жасы бойынша 
зейнетақы төлемін тағайындауға құқығы болмаған жағдайда Мемлекеттік корпорация-
ның осы Қағидаларға 14-қосымшаға сәйкес нысан бойынша тағайындауға өтінішті қа-
былдаудан бас тарту туралы қолхат береді.
Зейнетақы және жәрдемақы тағайындауға өтініш беру немесе төлеу фактісін растайтын 
мәліметтерді ақпараттық жүйелерден алғанда Мемлекеттік корпорацияның қызметкері 
осы Қағидаларға 13-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтінішті қабылдаудан бас тарту 
туралы қолхатты өтініш берушіге тапсырады.
Көрсетілетін қызметті беруші мынадай негіздер бойынша мемлекеттік қызмет көрсету-
ден бас тартады:
1) көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін ұсынған 
құжаттардың және (немесе) оларда қамтылған деректердің (мәліметтердің) дәйексізді-
гін белгілеу;
2) көрсетілетін қызметті алушының және (немесе) мемлекеттік қызмет көрсету кезінде 
ұсынылған материалдардың, деректердің және мәліметтердің осы Қағидаларда белгі-
ленген талаптарға сәйкес келмеуі.
Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тартылған себептерді 
жойғанда, көрсетілетін қызметті алушы осы Стандартта белгіленген тәртіппен мемле-
кеттік қызметті алу үшін қайта жүгінеді.
10
Мемлекеттік қызметтің, оның ішін-
де электрондық нысанда және 
Мемлекеттік корпорация арқылы 
көрсетілетін қызметтің ерекшелік-
тері ескеріле отырып қойылатын 
өзге талаптар
Көрсетілетін қызметті алушының таңдауы бойынша мемлекеттік қызмет мүгедектігі 
бойынша мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы, мүгедектігі бойынша арнаулы мемлекет-
тік жәрдемақы, мүгедектігі бар баланы тәрбиелеушіге жәрдемақы, бала кезінен бірінші 
топтағы мүгедектігі бар адамның күтімі бойынша жәрдемақы тағайындау үшін «бір 
өтініш» қағидаты бойынша көрсетіледі.
Мүгедектігі бойынша мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақыларды проактивті қызмет 
тағайындау қызмет көрсету субъектісінің бастамасы бойынша ұсынылады, оны көрсе-
ту үшін ұялы байланыс абоненттік құрылғысы арқылы ұсынылған қызметті алу субъек-
тісінің міндетті келісімі қажет.
Өзіне-өзі қызмет көрсетуді, өз бетінше жүріп-тұруды, бағдарлауды жүзеге асыру қа-
білетін немесе мүмкіндігін заңнамада белгіленген тәртіппен толық немесе ішінара 
жоғалтқан көрсетілетін қызметті алушылар «1414» бірыңғай байланыс орталығы, 8 800 
080 77 77 арқылы жүгінгенде мемлекеттік қызмет көрсету үшін құжаттарды қабылда-
уды Мемлекеттік корпорацияның қызметкері тұрғылықты жеріне барып жүргізеді.
Көрсетілетін қызметті берушіде мемлекеттік қызмет:
1) тиісті өңірдің медициналық-әлеуметтік сараптама бөлімшелерінің (медициналық-әле-
уметтік сараптама бөлімдерінің және (немесе) медициналық-әлеуметтік сараптама әдіс-
нама және бақылау бөлімдерінің) орналасқан жері бойынша;
2) көшпелі отырыстарда: көрсетілетін қызметті алушының тұрғылықты (тіркелген) 
жеріндегі емдеу-профилактикалық мекемелер базасында; мамандандырылған мекеме-
лерде емделіп жатқан орны бойынша; көрсетілетін қызметті алушының барған жері 
бойынша түзеу мекемелері мен тергеу изоляторларында; үйде, стационарда – егер адам 
дәрігерлік-консультациялық комиссияның қорытындысына сәйкес денсаулық жағдайы 
бойынша медициналық-әлеуметтік сараптамаға келе алмайтын болса;
3) сырттай – куәландырылатын адам тасымалдауға келмейтін және/немесе қызмет көр-
сетілетін өңірден тыс жерде стационарлық емделуде жүрген болса, куәландырылатын 
адамның немесе заңды өкілінің келісімімен осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет «Мү-
гедектікті және/немесе еңбек ету қабілетінен айырылу дәрежесін белгілеу және/немесе 


Редакциялау күні
29.09.2022
Сақтау күні
30.12.2022
Дата редакции
29.09.2022
Дата скачивания
30.12.2022
Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық 
актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов 
Республики Казахстан в электронном виде
қажетті әлеуметтік қорғау шараларын айқындау» айқындалған құжаттарды ұсыну 
негізінде көрсетеді.
Көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сы болған жағдайда мемлекеттік көрсетілетін 
қызметті электрондық нысанда портал арқылы алуға мүмкіндігі бар.
Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету тәртібі мен мәртебесі ту-
ралы ақпаратты қашықтықтан қол жеткізу режимінде порталдағы «жеке кабинеті», көр-
сетілетін қызметті берушінің анықтама қызметі, сондай-ақ «1414» бірыңғай байланыс 
орталығы, 8-800-080-7777 арқылы алуға мүмкіндігі бар.
Цифрлық құжаттардың сервисі электрондық цифрлық қолтаңбаны немесе бірреттік құ-
пиясөзді пайдаланумен «eGov mobіle» мобильді қосымшасында тіркелген пайдалану-
шылар үшін қолжетімді.


Редакциялау күні
29.09.2022
Сақтау күні
30.12.2022
Дата редакции
29.09.2022
Дата скачивания
30.12.2022
Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық 
актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов 
Республики Казахстан в электронном виде
Қазақстан Республикасы
Еңбек және халықты
әлеуметтік қорғау министрінің
2022 жылғы 29 қыркүйектегі
№ 396 бұйрығына
11-қосымша
Мемлекеттік базалық зейнетақы төлемін бюджет 
қаражаты есебінен беру, сондай-ақ жасына 
байланысты зейнетақы төлемдерін, мүгедектігі 
бойынша, асыраушысынан айырылу жағдайы 
бойынша берілетін мемлекеттік әлеуметтік 
жәрдемақыларды, мемлекеттік арнайы 
жәрдемақыларды тағайындау және жүзеге асыру 
қағидаларына
7-қосымша
«Асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша берілетін мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақыларды тағайындау» мемлекеттік қызмет 
көрсетуге қойылатын негізгі талаптардың тізбесі
1
Көрсетілетін қызметті 
берушінің атауы
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі Еңбек, әлеуметтік 
қорғау және көші-қон комитетінің аумақтық бөлімшелері (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беру-
ші)
2
Мемлекеттік қызметті 
көрсету тәсілдері
1) «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік 
қоғамы (бұдан әрі – Мемлекеттік корпорация);
2) www.egov.kz «электрондық үкімет» веб-порталы (бұдан әрі – портал)
3) ұялы байланыс абоненттік құрылғысы
3
Мемлекеттік қызметті 
көрсету мерзімі
8 (сегіз) жұмыс күні.
Мемлекеттік корпорация өтініш берушіні қосымша құжатты (құжаттарды) ұсыну қажеттігі тура-
лы 5 (бес) жұмыс күні ішінде хабардар еуі үшін мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі 5 (бес) жұ-
мыс күніне ұзартылады;
порталда жәрдемақы тағайындау туралы ақпарат алу үшін – ақпараттық жүйеге электрондық 
сұрау салу келіп түскен сәттен бастап 30 минут; көрсетілетін қызметті берушіге өтініш тапсырған 
күн мемлекеттік қызметті көрсету мерзіміне кірмейді;
Мемлекеттік корпорацияда құжаттардың топтамасын тапсыру үшін күтудің рұқсат етілген ең ұзақ 
уақыты – 15 минут; Мемлекеттік корпорацияда қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты 
– 30 минут.
4
Мемлекеттік қызметті 
көрсету нысаны
Электрондық (ішінара автоматтандырылған) және (немесе) қағаз түрінде және (немесе) проактив-
ті түрінде
5
Мемлекеттік қызмет 
көрсету нәтижесі
Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі: осы Қағидаларға 30-қосымшаға сәйкес нысан бойынша 
жәрдемақы тағайындау (тағайындаудан бас тарту) туралы хабарлама.
Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін ұсыну нысаны: электрондық және (немесе) қағаз түрін-
де.
Порталда асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша берілетін мемлекеттік әлеуметтік жәрде-
мақыны тағайындау туралы хабарлама, сондай-ақ асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша 


Редакциялау күні
29.09.2022
Сақтау күні
30.12.2022
Дата редакции
29.09.2022
Дата скачивания
30.12.2022
Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық 
актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов 
Республики Казахстан в электронном виде
берілетін мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақыны тағайындау туралы ақпарат көрсетілетін қызметті 
берушінің уәкілетті адамының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан әрі – ЭЦҚ) куәланды-
рылған электрондық құжат нысанында көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетіне» жі-
беріледі. Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі көрсетілетін қызметті алушы жеке өзі (немесе 
нотариат куәландырған сенімхат бойынша оның өкілі) келгенде жеке басын куәландыратын құ-
жатты көрсеткен кезде тиісті құжаттардың қабылданғаны туралы қолхат негізінде беріледі.
Мемлекеттік корпорация көрсетілетін қызметті алушының мобильді телефонына sms-хабар жібе-
ру арқылы қабылданған шешім туралы көрсетілетін қызметті алушыны хабардар етеді.
6
Мемлекеттік қызметті 
көрсету кезінде көр-
сетілетін қызметті 
алушыдан өндіріп алы-
натын төлемақының 
мөлшері және Қаза-
қстан Республикасының 
заңнамасында көздел-
ген жағдайларда оны өн-
діріп алу тәсілі
Көрсетілетін мемлекеттік қызмет жеке тұлғаларға (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті алушы) тегін 
көрсетіледі
7
Көрсетілген қызметті 
берушінің, Мемлекеттік 
корпорацияның және ақ-
парат объектілерінің жұ-
мыс графигі
1) Көрсетілетін қызметті берушіде – Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес жексен-
бі және мереке күндерінен басқа, дүйсенбіден бастап жұманы қоса алғанда, көрсетілген қызметті 
берушінің, Мемлекеттік корпорацияның және ақпарат объектілерінің жұмыс графигіне сәйкес 
сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін, түскі асқа үзіліс 13.00-ден 14.30-ға дейін
2) Мемлекеттік корпорацияда – Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес жексенбі жә-
не мереке күндерінен басқа, дүйсенбіден бастап сенбіні қоса алғанда, көрсетілген қызметті беру-
шінің, Мемлекеттік корпорацияның және ақпарат объектілерінің жұмыс графигіне сәйкес түскі 
асқа үзіліссіз сағат 9.00-ден 20.00-ге дейін.
Қабылдау көрсетілетін қызметті алушының «электрондық кезек тәртібінде», жеделдетіп қызмет 
көрсетусіз жүзеге асырылады, электрондық кезекті порталы арқылы броньдауға болады.
3) порталда – жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық үзілістерді қоспағанда, 
тәулік бойы.
Көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан Республикасының еңбек кодексіне сәйкес демалыс және 
мереке күндері асыраушысынан айырылуы бойынша мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы тағайын-
дауға өтініш берген жағдайда, өтінішті қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі ке-
лесі жұмыс күні жүргізіледі.
Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары интернет-ресурстарда орналастыры-
лған:
1)Министрлік www.enbek.gov.kz, «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» бөлімі;
2) Мемлекеттік корпорация - www.gov4c.kz,
8
Мемлекеттік қызмет 
көрсету үшін көр-
сетілетін қызметті 
аушыдан талап етілетін 
құжаттар мен мәлімет-
тердің тізбесі
Көрсетілетін қызметті алушы (немесе нотариат куәландырған сенімхат бойынша оның өкілі) Мем-
лекеттік корпорацияға мемлекеттік қызметті көрсету үшін жүгінген кезде осы Қағидалардың 1-қо-
сымшасына сәйкес нысан бойынша өтініш береді, және мынадай құжаттар ұсынады:
1) жеке басты куәландыратын құжат (Қазақстан Республикасы азаматының паспорты, Қазақстан 
Республикасы азаматының жеке куәлігі, азаматтығы жоқ адамның куәлігі, шетелдіктің ықтиярха-
ты, Қазақстан Республикасының азаматтығын алғанға дейінгі қандас куәлігі) жеке басын сәй-
кестендіру үшін қажет);
2) асыраушының қайтыс болуы туралы куәлік немесе хабарлама немесе адамды хабар ошарсыз 
кетті деп (қайтыс болды) тану туралы соттың шешімі;
3) асырауындағының қайтыс болған адаммен туыстық қатынасын растайтын (тууы туралы, некеге 
тұру , некені бұзу, әкелігін анықтау (аналығын) туралы куәлік).
Болуына қарай, мынадай құжаттар ұсынылады:
1) азаматтық хал актілерін тіркеу жөніндегі органдардың (егер туу туралы куәлікке әкесі туралы 
мәліметтер анасының мәлімдеуі бойынша енгізілсе) анықтамасы;


Редакциялау күні
29.09.2022
Сақтау күні
30.12.2022
Дата редакции
29.09.2022
Дата скачивания
30.12.2022
Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық 
актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов 
Республики Казахстан в электронном виде
2) егер он сегіз бен жиырма үш жас аралығындағы асырауындағы адамдар күндізгі оқу бөлімінің 
оқушылары болып табылса, осы Қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес нысан бойынша оқу орнының 
анықтамасы (жыл сайын беріледі);
3) қамқоршылық немесе қорғаншылық белгілеу туралы құжат;
4) қаза тапқан (қайтыс болған) адамның әскери билеті не әскери қызмет өткергені туралы анықта-
масы;
5) әскери қызметшінің, ішкі істер органдары және Қазақстан Республикасының бұрынғы Мемле-
кеттік тергеу комитеті қызметкерінің қазасы немесе өлімі қызметтік міндеттерін атқару немесе әс-
кери қызметін өткеру кезінде жарақат алу, контузияға ұшырау, мертігу, ауру салдарынан болға-
нын растайтын құжат.
Асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша берілетін мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақыны 
тағайындау кезінде қайтыс болған асыраушының сегіз жасқа толмаған балаларын, інілерін, қарын-
дастарын немесе немерелерін күтумен айналысатын адам жыл сайын еңбек қызметін тоқтатқаны 
туралы жазбасы бар еңбек кітапшасын, ол болмағанда Мемлекеттік корпорация ақпараттық жүйе-
лерден адамның дара кәсіпкер ретінде тіркелмегені туралы және автоматтандырылған ақпараттық 
жүйеден міндетті зейнетақы жарналарын аудару фактісінің болмауы туралы мәліметтерді сұрай-
ды.
Құжаттарды ұсыну, оларды мемлекеттік ақпараттық жүйелерден, оның ішінде цифрлық құжаттар-
дың сервисінен алу мүмкін болса, талап етілмейді.
Шет тілінде жасалған құжаттарды ұсыну барысында нотариус «Нотариат туралы» Қазақстан Рес-
публикасы Заңының 34-бабы 1-тармағы 9) тармақшасына, 80-бабына сәйкес құжаттың қазақ неме-
се орыс тіліне дұрыс аударылғанын куәландырады.
Порталда: асыраушысынан айырылуы жағдайына мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақыларды тағай-
ындау үшін – асыраушысынан айырылуы жағдайына мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақыларды 
тағайындауға өтініш осы Қағидаларға 20-қосымшаға сәйкес көрсетілетін қызметті алушының 
ЭЦҚ-сымен куәландырылған электрондық құжат нысанындағы сұрау салу; асыраушысынан айы-
рылуы жағдайына мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақыларды тағайындау үшін қызмет алушының 
ЭЦҚ куәландырылған электрондық құжат нысанында сұрау салу;
көрсетілетін қызметті алушы барлық қажетті құжаттарды тапсырған кезде көрсетілетін қызметті 
алушыға:
Мемлекеттік корпорацияда – тиісті құжаттардың қабылданғаны туралы қолхат беріледі; портал 
арқылы – көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетінде» мемлекеттік қызметті көрсету 
үшін сұрау салудың қабылданғаны туралы статус көрінеді
Көрсетілетін қызметті берушілер цифрлық құжаттар сервисінен цифрлық құжаттарды «электрон-
дық үкімет» веб-порталында тіркелген пайдаланушының ұялы байланысының абоненттік нөмірі 
арқылы бірреттік құпиясөзді беру жолымен немесе «электрондық үкімет» веб-порталының хабар-
ламасына жауап ретінде қысқа мәтіндік хабарлама жіберу жолымен ұсынылған құжат иесінің 
келісімі болғанда іске асырылған интеграция арқылы алады.
Көрсетілетін қызметті алушы осы мемлекеттік қызмет көрсетуге қойылатын негізгі талаптардың 
тізбесінің 8-тармағында көзделген тізбеге сәйкес құжаттар жиынтығын толық бермеген және 
(немесе) мерізімі өтіп кеткен құжаттарды ұсынған, жасы бойынша зейнетақы төлемін тағайында-
уға құқығы болмаған жағдайда Мемлекеттік корпорацияның осы Қағидаларға 14-қосымшаға сәй-
кес нысан бойынша тағайындауға өтінішті қабылдаудан бас тарту туралы қолхат береді.
9
Қазақстан Республика-
сының заңнамасында 
белгіленген мемлекет-
тік қызметті көрсетуден 
бас тарту үшін негіздер
Зейнетақы және жәрдемақы тағайындауға өтініш беру немесе төлеу фактісін растайтын мәлімет-
терді ақпараттық жүйелерден алғанда Мемлекеттік корпорацияның қызметкері осы Қағидаларға 
13-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтінішті қабылдаудан бас тарту туралы қолхатты өтініш бе-
рушіге тапсырады.
Көрсетілетін қызметті беруші мынадай негіздер бойынша мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тар-
тады: 1) көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін ұсынған құжат-
тардың және (немесе) оларда қамтылған деректердің (мәліметтердің) дәйексіздігін белгілеу;
2) көрсетілетін қызметті алушының және (немесе) мемлекеттік қызмет көрсету кезінде ұсынылған 
материалдардың, деректердің және мәліметтердің осы Қағидаларда белгіленген талаптарға сәйкес 
келмеуі.


Редакциялау күні
29.09.2022
Сақтау күні
30.12.2022
Дата редакции
29.09.2022
Дата скачивания
30.12.2022
Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық 
актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов 
Республики Казахстан в электронном виде
Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту себептерін жойғанда, 
көрсетілетін қызметті алушы осы мемлекеттік қызмет көрсетуге қойылатын негізгі талаптардың 
тізбесінде белгіленген тәртіппен мемлекеттік қызмет алу үшін қайта жүгінеді.
10
Мемлекеттік қызметтің, 
оның ішінде электрон-
дық нысанда және Мем-
лекеттік корпорация 
арқылы көрсетілетін 
қызметтің ерекшелік-
тері ескеріле отырып 
қойылатын өзге талап-
тар
Өзіне-өзі қызмет көрсетуді, өз бетінше жүріп-тұруды, бағдарлауды жүзеге асыру қабілетін немесе 
мүмкіндігін заңнамада белгіленген тәртіппен толық немесе ішінара жоғалтқан көрсетілетін қыз-
метті алушылар «1414» бірыңғай байланыс орталығы, 8 800 080 77 77 арқылы жүгінгенде мемле-
кеттік қызмет көрсету үшін құжаттарды қабылдауды Мемлекеттік корпорацияның қызметкері 
тұрғылықты жеріне барып жүргізеді.
Көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сы болған жағдайда мемлекеттік көрсетілетін қызметті 
электрондық нысанда портал арқылы алуға мүмкіндігі бар.
Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету тәртібі мен мәртебесі туралы ақпа-
ратты қашықтықтан қол жеткізу режимінде порталдағы «жеке кабинеті», көрсетілетін қызметті бе-
рушінің анықтама қызметі, сондай-ақ «1414» бірыңғай байланыс орталығы, 8-800-080-7777 арқы-
лы алуға мүмкіндігі бар.
Цифрлық құжаттардың сервисі электрондық цифрлық қолтаңбаны немесе бірреттік құпиясөзді 
пайдаланумен «eGov mobіle» мобильді қосымшасында тіркелген пайдаланушылар үшін қолжетім-
ді.


Редакциялау күні
29.09.2022
Сақтау күні
30.12.2022
Дата редакции
29.09.2022
Дата скачивания
30.12.2022
Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық 
актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов 
Республики Казахстан в электронном виде
Қазақстан Республикасы
Еңбек және халықты
әлеуметтік қорғау министрінің
2022 жылғы 29 қыркүйектегі
№ 396 бұйрығына
12-қосымша
Мемлекеттік базалық зейнетақы төлемін бюджет 
қаражаты есебінен беру, сондай-ақ жасына 
байланысты зейнетақы төлемдерін, мүгедектігі 
бойынша, асыраушысынан айырылу жағдайы 
бойынша берілетін мемлекеттік әлеуметтік 
жәрдемақыларды, мемлекеттік арнайы 
жәрдемақыларды тағайындау және жүзеге асыру 
қағидаларына
8-қосымша
«Мемлекеттік арнайы жәрдемақыларды тағайындау» мемлекеттік қызмет көрсетуге қойылатын негізгі талаптардың тізбесі
1
Көрсетілетін қызметті беру-
шінің атауы
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі Еңбек, әле-
уметтік қорғау және көші-қон комитетінің аумақтық бөлімшелері (бұдан әрі – көрсетілетін 
қызметті беруші) көрсетеді.
2
Мемлекеттік қызметті көрсету 
тәсілі
1) «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акцио-
нерлік қоғамы (бұдан әрі – Мемлекеттік корпорация);
2) мемлекеттік арнайы жәрдемақы (бұдан әрі – жәрдемақы) тағайындау туралы ақпарат алу 
кезінде www.egov.kz «электрондық үкімет» веб-порталы (бұдан әрі – портал)
3
Мемлекеттік қызметті көрсету 
мерзімі
8 (сегіз) жұмыс күні.
Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі:
Мемлекеттік корпорацияның өтініш берушіні қосымша құжатты (құжаттарды) ұсыну қажет-
тігі туралы 5 (бес) жұмыс күні ішінде хабардар етуі үшін мемлекеттік қызметті көрсету 
мерзімі 5 (бес) жұмыс күніне ұзартылады;
порталда – ақпараттық жүйеге электрондық сұрау салу келіп түскен сәттен бастап 30 минут;
Мемлекеттік корпорацияда құжаттардың топтамасын тапсыру үшін күтудің рұқсат етілген 
ең ұзақ уақыты – 15 минут;
Мемлекеттік корпорацияда қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 30 минут.
4
Мемлекеттік қызметті көрсету 
нысаны
Электрондық (толық автоматтандырылған) және (немесе) қағаз түрінде
5
Мемлекеттік қызметті көрсету 
нәтижесі
Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі: осы Қағидаларға 30-қосымшаға сәйкес нысан бой-
ынша жәрдемақы тағайындау (тағайындаудан бас тарту) туралы хабарлама.
Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін ұсыну нысаны: электрондық және (немесе) қағаз 
түрінде.
Порталда жәрдемақы тағайындау туралы ақпарат көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті 
адамының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан әрі – ЭЦҚ) куәландырылған элек-
трондық құжат нысанында көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетіне» жіберіледі.


Редакциялау күні
29.09.2022
Сақтау күні
30.12.2022
Дата редакции
29.09.2022
Дата скачивания
30.12.2022
Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық 
актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов 
Республики Казахстан в электронном виде
Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі көрсетілетін қызметті алушы жеке өзі (немесе нота-
риат куәландырған сенімхат бойынша оның өкілі) келгенде жеке басын куәландыратын құ-
жатты көрсеткен кезде тиісті құжаттардың қабылданғаны туралы қолхат негізінде беріледі.
Мемлекеттік корпорация көрсетілетін қызметті алушының мобильді телефонына sms-хабар 
жіберу арқылы қабылданған шешім туралы көрсетілетін қызметті алушыны хабардар етеді.
6
Мемлекеттік қызметті көрсету 
кезінде көрсетілетін қызметті 
алушыдан өндіріп алынатын 
төлемақының мөлшері және 
Қазақстан Республикасының 
заңнамасында көзделген жағ-
дайларда оны өндіріп алу 
тәсілі
Көрсетілетін мемлекеттік қызмет жеке тұлғаларға (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті 
алушы) тегін көрсетіледі
7
Көрсетілген қызметті беру-
шінің, Мемлекеттік корпора-
цияның және ақпарат объек-
тілерінің жұмыс графигі
1) Көрсетілетін қызметті берушіде – Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес 
жексенбі және мереке күндерінен басқа, дүйсенбіден бастап жұманы қоса алғанда, көрсетіл-
ген қызметті берушінің, Мемлекеттік корпорацияның және ақпарат объектілерінің жұмыс 
графигіне сәйкес сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін, түскі асқа үзіліс 13.00-ден 14.30-ға дейін
2) Мемлекеттік корпорацияда – Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес жек-
сенбі және мереке күндерінен басқа, дүйсенбіден бастап сенбіні қоса алғанда, көрсетілген 
қызметті берушінің, Мемлекеттік корпорацияның және ақпарат объектілерінің жұмыс гра-
фигіне сәйкес түскі асқа үзіліссіз сағат 9.00-ден 20.00-ге дейін.
Қабылдау көрсетілетін қызметті алушының «электрондық кезек тәртібінде», жеделдетіп 
қызмет көрсетусіз жүзеге асырылады, электрондық кезекті порталы арқылы броньдауға бо-
лады.
3) порталда – жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық үзілістерді қоспаған-
да, тәулік бойы.
Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары интернет-ресурстарда орнала-
стырылған:
1) Министрлік www.enbek.gov.kz, «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» бөлімі
2) Мемлекеттік корпорация - www.gov4c.kz
8
Мемлекеттік қызмет көрсету 
үшін көрсетілетін қызметті 
аушыдан талап етілетін құжат-
тар мен мәліметтердің тізбесі
Көрсетілетін қызметті алушы (немесе нотариат куәландырған сенімхат бойынша оның 
өкілі) мемлекеттік қызметті көрсету үшін жүгінген кезде осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәй-
кес нысан бойынша өтініш береді және мынадай құжаттар ұсынады:
Мемлекеттік корпорацияға:
1) жеке басты куәландыратын құжат (Қазақстан Республикасы азаматының паспорты, Қаза-
қстан Республикасы азаматының жеке куәлігі, азаматтығы жоқ адамның куәлігі, шетелдік-
тің ықтиярхаты, Қазақстан Республикасының азаматтығын алғанға дейінгі қандас куәлігі) 
(жеке басын сәйкестендіру үшін қажет);
2) осы Қағидаларға 7-қосымшаға сәйкес нысан бойынша мемлекеттік әлеуметтік жәрде-
мақыны тағайындау үшін жұмыс сипаты мен еңбек жағдайы туралы анықтама;
Ұйым таратылғанда жұмыс істеген орны, лауазымы, кәсібі, жұмыс істеген кезеңі, архивтік 
істің нөмірі, оның беттері мәліметтер көрсетілген мемлекеттік архивтің немесе ведомство-
лық архивтің уәкілетті қызметкерінің электрондық цифрлық қолтаңбасымен куәландыры-
лған архивтік анықтама ұсынылады.
Архивтік құжаттар болмаған кезде, жұмыс сипаты немесе еңбек жағдайлары және олардың 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 19 желтоқсандағы № 1930 қаулысымен 
бекітілген Жерасты және ашық кен жұмыстарындағы, еңбек жағдайлары ерекше зиянды жә-
не ерекше ауыр жұмыстардағы өндірістердің, жұмыстардың, кәсіптердің лауазымдар мен 
көрсеткіштердің № 1 тізіміне немесе Еңбек жағдайлары зиянды және ауыр жұмыстардағы 
өндірістердің, жұмыстардың, кәсіптердің, лауазымдар мен көрсеткіштердің № 2 тізіміне 
сәйкестігі сот органдары арқылы белгіленеді;
3) өтініш берушінің еңбек өтілін растайтын құжаттар:


Редакциялау күні
29.09.2022
Сақтау күні
30.12.2022
Дата редакции
29.09.2022
Дата скачивания
30.12.2022
Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық 
актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов 
Республики Казахстан в электронном виде
еңбек кітапшасы;
еңбек кітапшасы болмаған немесе жарамсыз болған, еңбек кітапшасында тиісті жазбалар 
болмаған, түзетулер, дәлсіздіктер, әртүрлі оқулар болған кезде архив мекемелерінен немесе 
жұмыс орнынан анықтамалар, мемлекеттік архивтің немесе ведомстволық архивтің уәкілет-
ті қызметкерінің электрондық цифрлық қолтаңбасымен куәландырылған архивтік құжат-
тың электрондық көшірмелері немесе жұмыс орнынан анықтамалар;
болуына қарай мынадай құжаттар ұсынылады:
білімі туралы құжат;
әскери билет немесе қорғаныс істері жөніндегі басқарманың (бөлімнің) анықтамасы;
балалардың туу туралы куәліктері (азаматтық хал актілерін жазу органдары берген туу тура-
лы актілік жазбадан үзінді көшірме немесе азаматтық хал актілерін тіркеу туралы анықта-
ма);
«Жаппай саяси қуғын-сүргіндер құрбандарын ақтау туралы» 1993 жылғы 14 сәуірдегі Қаза-
қстан Республикасы Заңының 10-бабына сәйкес прокуратура органдары берген ақталуы ту-
ралы анықтама;
әскери ұрыс қимылдарына қатысқаны туралы әскери комиссариаттың анықтамасы;
бірінші топтағы мүгедектігі бар адамға, екінші топтағы жалғызілікті мүгедектігі бар адамға 
және бөгде адамның көмегіне мұқтаж жасына байланысты зейнеткерге, сексен жасқа 
толған қарттарға, он сегіз жасқа дейінгі мүгедектігі бар балаға күтімді жүзеге асыру фак-
тісін және кезеңін растайтын соттың шешімі;
бұрынғы кеңестік мекемелер, Қазақстан Республикасының мекемелері, халықаралық ұйым 
қызметкері жұбайының (зайыбының) шетелде тұрғанын растайтын құжат;
әскери қызметшінің, арнаулы мемлекеттік орган қызметкері жұбайының (зайыбының) ма-
мандығы бойынша жұмысқа орналасу мүмкіндігі болмаған жерлерде тұрғанын растайтын 
құжат.
Жұмыс істемейтін ананың жас балаларға күтім көрсеткенін растау үшін мына құжаттардың 
біреуі (болуына қарай) ұсынылады:
балалардың жеке басын растайтын құжат;
балалардың неке туралы куәлігі (азаматтық хал актілерін тіркеу туралы анықтама) не 
некені бұзу туралы куәлігі немесе неке қию туралы актілік жазбадан үзінді көшірме (тегін 
өзгерткен кезде);
балалардың орта оқу орнын бітіргені туралы аттестат;
балалардың орта-кәсіптік немесе жоғары оқу орнын бітіргені туралы диплом не балалардың 
оқығанын растайтын оқу орнының анықтамасы;
балалардың тұрғылықты тұратын жері бойынша тіркелгенін растайтын құжат;
балалардың әскери қызмет өткергенін растайтын құжат;
қайтыс болуы туралы куәлік немесе хабарлама (немесе азаматтық хал актілерін жазу орган-
дары берген қайтыс болуы туралы актілік жазба немесе азаматтық хал актісін тіркеу туралы 
анықтама) құжат ұсынылады.
Қорғаншылық (қамқоршылық) белгіленгенгенде, қорғаншылық (қамқоршылық) белгілен-
генін растайтын құжат ұсынылады.
Шет тілінде жасалған құжаттарды ұсыну барысында нотариус «Нотариат туралы» Қаза-
қстан Республикасын Заңының 34-бабы 1-тармағы 9) тармақшасына, 80-бабына сәйкес құ-
жаттың қазақ немесе орыс тіліне дұрыс аударылғанын куәландырады.
Құжаттарды ұсыну, оларды мемлекеттік ақпараттық жүйелерден, оның ішінде цифрлық құ-
жаттардың сервисінен алу мүмкін болса, талап етілмейді.
Жеке басты куәландыратын құжат туралы мәліметтерді, баланың (балалардың) туу туралы 
куәлігін немесе туу туралы актілік жазбадан үзінді көшірмені (Қазақстан Республикасының 
аумағында 2007 жылғы 13 тамыздан кейін жүргізілген тіркеулер бойынша), неке қию тура-


Редакциялау күні
29.09.2022
Сақтау күні
30.12.2022
Дата редакции
29.09.2022
Дата скачивания
30.12.2022
Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық 
актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов 
Республики Казахстан в электронном виде
лы куәлікті (Қазақстан Республикасының аумағында 2008 жылғы 1 маусымнан кейін жүр-
гізілген тіркеулер бойынша), қамқоршылық (қорғаншылық) белгілеу туралы мәліметтер 
«электронды үкімет» шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйеден алынады.
Порталда:
көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куәландырылған электрондық құжат ныса-
нындағы сұрау салу.
Жеке басты куәландыратын құжат туралы мәліметтерді көрсетілетін қызметті алушы «элек-
трондық үкімет» шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйеден алады.
Көрсетілетін қызметті алушы барлық қажетті құжаттарды тапсырған кезде көрсетілетін қыз-
метті алушыға тиісті құжаттардың қабылданғаны туралы қолхат беріледі;
портал арқылы – жәрдемақы тағайындау туралы ақпарат алу үшін:
көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетінде» мемлекеттік қызметті көрсету үшін 
сұрау салудың қабылданғаны туралы статус көрінеді.
Көрсетілетін қызметті берушілер цифрлық құжаттар сервисінен цифрлық құжаттарды 
«электрондық үкімет» веб-порталында тіркелген пайдаланушының ұялы байланысының 
абоненттік нөмірі арқылы бірреттік құпиясөзді беру жолымен немесе «электрондық үкімет» 
веб-порталының хабарламасына жауап ретінде қысқа мәтіндік хабарлама жіберу жолымен 
ұсынылған құжат иесінің келісімі болған жағдайда іске асырылған интеграция арқылы ала-
ды.
9
Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген 
мемлекеттік қызметті көрсету-
ден бас тарту үшін негіздер
Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызмет көрсетуге қойылатын негізгі талаптар-
дың тізбесінің 8-тармағында көзделген тізбеге сәйкес құжаттар жиынтығын толық бермеген 
және (немесе) мерзімі өтіп кеткен құжаттарды ұсынған, жасы бойынша зейнетақы төлемін 
тағайындауға құқығы болмағанда Мемлекеттік корпорацияның осы Қағидаларға 14-қосым-
шаға сәйкес нысан бойынша тағайындауға өтінішті қабылдаудан бас тарту туралы қолхат 
береді.
Тиісті төлемді тағайындауға өтініш беру немесе төлеу фактісін растайтын мәліметтерді ақ-
параттық жүйелерден алғанда Мемлекеттік корпорацияның қызметкері осы Қағидаларға 13-
қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтінішті қабылдаудан бас тарту туралы қолхатты өтініш 
берушіге тапсырады.
Көрсетілетін қызметті көрсетуші мынадай негіздер бойынша мемлекеттік қызмет көрсету-
ден бас тартады:
1) көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін ұсынған құжат-
тардың және (немесе) оларда қамтылған деректердің (мәліметтердің) дәйексіздігін белгілеу;
2) көрсетілетін қызметті алушының және (немесе) мемлекеттік қызмет көрсету кезінде ұсы-
нылған материалдардың, деректердің және мәліметтердің осы Қағидаларда белгіленген та-
лаптарға сәйкес келмеуі.
Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту себептерін жой-
ғанда, көрсетілетін қызметті алушы осы Стандартта белгіленген тәртіппен мемлекеттік қыз-
мет алу үшін қайта жүгінеді.
10
Мемлекеттік қызметтің, оның 
ішінде электрондық нысанда 
және Мемлекеттік корпорация 
арқылы көрсетілетін қызмет-
тің ерекшеліктері ескеріле 
отырып қойылатын өзге талап-
тар
Өзіне-өзі қызмет көрсетуді, өз бетінше жүріп-тұруды, бағдарлауды жүзеге асыру қабілетін 
немесе мүмкіндігін заңнамада белгіленген тәртіппен толық немесе ішінара жоғалтқан көр-
сетілетін қызметті алушылар «1414» Бірыңғай байланыс орталығы, 8 800 080 77 77 арқылы 
жүгінгенде мемлекеттік қызмет көрсету үшін құжаттарды қабылдауды Мемлекеттік корпо-
рацияның қызметкері тұрғылықты жеріне барып жүргізеді.
Көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сы болған кезде мемлекеттік көрсетілетін қызметті 
электрондық нысанда портал арқылы алуға мүмкіндігі бар.
Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету тәртібі мен мәртебесі туралы 
ақпаратты қашықтықтан қол жеткізу режимінде порталдағы «жеке кабинеті», көрсетілетін 
қызметті берушінің анықтама қызметі, сондай-ақ «1414» бірыңғай байланыс орталығы, 8-
800-080-7777 арқылы алуға мүмкіндігі бар.


Редакциялау күні
29.09.2022
Сақтау күні
30.12.2022
Дата редакции
29.09.2022
Дата скачивания
30.12.2022
Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық 
актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов 
Республики Казахстан в электронном виде
Цифрлық құжаттардың сервисі электрондық цифрлық қолтаңбаны немесе бірреттік құпи-
ясөзді пайдаланумен «eGov mobіle» мобильді қосымшасында тіркелген пайдаланушылар 
үшін қолжетімді.


Редакциялау күні
29.09.2022
Сақтау күні
30.12.2022
Дата редакции
29.09.2022
Дата скачивания
30.12.2022
Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық 
актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов 
Республики Казахстан в электронном виде
Қазақстан Республикасы
Еңбек және халықты
әлеуметтік қорғау министрінің
2022 жылғы 29 қыркүйектегі
№ 396 бұйрығына
19-қосымша
Мемлекеттік базалық зейнетақы төлемін бюджет 
қаражаты есебінен беру, сондай-ақ жасына 
байланысты зейнетақы төлемдерін, мүгедектігі 
бойынша, асыраушысынан айырылу жағдайы 
бойынша берілетін мемлекеттік әлеуметтік 
жәрдемақыларды, мемлекеттік арнайы 
жәрдемақыларды тағайындау және жүзеге асыру 
қағидаларына
9-қосымша


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8
©melimde.com 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
бағдарламасына сәйкес
Сабақтың мақсаты
тоқсан бойынша
сәйкес оқыту
ғылым министрлігі
бағалауға арналған
Реферат тақырыбы
Сабақ жоспары
оқыту мақсаттары
жиынтық бағалауға
арналған тапсырмалар
білім беретін
бағалау тапсырмалары
Қазақстан тарихы
Қазақстан республикасы
мерзімді жоспар
жиынтық бағалаудың
тоқсанға арналған
жалпы білім
нтізбелік тақырыптық
республикасы білім
бекіту туралы
Зертханалық жұмыс
Жалпы ережелер
арналған жиынтық
болып табылады
Қазақстан республикасының
арналған әдістемелік
Мектепке дейінгі
Қысқа мерзімді
оқыту әдістемесі
Қазақ әдебиеті
рсетілетін қызмет
Инклюзивті білім
білім берудің
тақырыптық жоспар
бағалаудың тапсырмалары
атындағы жалпы
пайда болуы
пәнінен тоқсанға
туралы жалпы
әдістемелік ұсыныстар
коммуналдық мемлекеттік
қарым қатынас
қызмет стандарты
мемлекеттік мекемесі
Жұмыс бағдарламасы