Мектеп геометрия курсының бұл бөлімі де белгілі бір идеологиялық функцияларды орындайды


§7. Математикадан USE материалдарындағы «Көпбұрыштар» тақырыбы бойынша тапсырмаларбет25/25
Дата10.06.2022
өлшемі1.88 Mb.
#267843
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25
Байланысты:
123 (2)
Ф, 6М011100mkaz2017, баха практика, Mikrotik SXT Lite2, oku bagdarlamas 2, Гендерлік саясат (1), История Европа Америка МАТЕРИАЛ, 1232132123, bilet (1), Javlanova Shahzoda, Европа Америка ОРТА ГАС, Отчет Жасулан , 9 lesson, Есеп Т109-18 (1), Антиплагиат студентов
§7. Математикадан USE материалдарындағы «Көпбұрыштар» тақырыбы бойынша тапсырмалар

«Көпбұрыштар» тақырыбы бойынша тапсырмалар дәстүрлі түрде бітіру емтихандарында және 9 және 11 сыныптарда кездеседі.


2008 жылдан бастап математика негізгі мектеп курсы бойынша мемлекеттік қорытынды аттестаттау жаңа нысанда өткізілетін пәндер тізіміне енгізілді.
Емтихан жұмысының мазмұны мен құрылымының ерекшеліктері емтиханның мақсатымен анықталады – геометрия курсы бойынша 9-сынып бітірушілерінің қорытынды аттестаттау мақсатында олардың оқу дайындығын бағалау.
Геометриядан сынау мысалдарын келтіреміз.
Тесттегі барлық тапсырмалар күрделілік деңгейіне және белсенділік түрлеріне қарай бөлінеді.
1-нұсқа. 1-БӨЛІМ
1. ABCD ромбында BD диагоналы сызылған. Табу ABC, егер бұл белгілі болса АҚШ = 20°.
1)20 2)70 3)40 4)140
төрт. төртбұрышABCD – трапеция. Суретте көрсетілген мәліметтерді пайдаланып, AD кесіндісінің ұзындығын табыңыз.
1)15 2)16 3)17 4)22
сегіз. Үшбұрыштың ВС қабырғасын табыңызBCD CD== екені белгілі болса , AB = 30°, a D = 45°.
Жауап:
2-БӨЛІМ
. ABCD тіктөртбұрышында ВС қабырғасында бір нүктеде қиылысатын А және D бұрыштарының биссектрисалары сызылған. AB=8 болса, ABCD төртбұрышының периметрін табыңыз.
Жауап:
.ABCD шаршысында К нүктесі ВС қабырғасының ортасы, М нүктесі АВ қабырғасының ортасы. AK және MD түзулері өзара перпендикуляр, ал AEM (E – AK және MD түзулерінің қиылысу нүктесі) және ABK үшбұрыштары ұқсас екенін дәлелдеңдер.
3-БӨЛІМ

  1. Шеңбер табаны ВС болатын АВС тең қабырғалы үшбұрышқа сызылған. Ол М нүктесінде АВ қабырғасына тиеді. AM=12 және BM=18 болса, шеңбердің радиусын табыңыз.

ABC үшбұрышының биіктіктері Н нүктесінде, ал медианалары М нүктесінде қиылысады. K нүктесі MH кесіндісінің ортасы болып табылады. AB=18 екені белгілі болса, AKS үшбұрышының ауданын табыңыз , CH=12 , BAC = 45°.
2-нұсқа
1 БӨЛІМ
бір. Трапецияның диагоналы кіші табанымен 42 бұрыш жасайды.Бұл диагональ үлкенірек табанмен жасайтын бұрышты табыңыз.
1)21 2)58 3)42 4)138
2. ИспоСуретте көрсетілген мәліметтерді пайдаланып ауданды табыңыз
параллелограмм.
) 21м2

  1. 42 м2

  2. 34 м2

  3. 68 м2
Суретте көрсетілген мәліметтерді пайдаланып, ABCD төртбұрышының периметрін табыңыз, егер ол белгілі болса ABC = CBD

Жауап:.
2-бөлім


10. Тең қабырғалы трапецияның ауданын табыңыз, егер оның диагоналы болса , ал биіктігі 2.
Жауап:
13. ABCD ромбында доғал В бұрышының төбесінен AD қабырғасына ВС биіктіктері, ал CD бүйіріне BP биіктіктері сызылады. ABK және CBP үшбұрыштарының теңдігін, ал KVR және BAD бұрыштарының теңдігін дәлелдеңдер.
3-БӨЛІМ
15. ABC үшбұрышында АН және ВМ биіктіктері сызылып, К нүктесі – АВ қабырғасының ортасы белгіленеді. Егер сіз мұны білсеңіз, AB табыңыз ACB = 105 ° және MNK үшбұрышының ауданы 4.
Сонымен қатар, бітірушілерді қорытынды аттестаттау үшін математикадан бақылау-өлшеу материалдарының мазмұнына планиметриядан тапсырмалар кіреді (кез келген сынақта бұл В11 тапсырмалары). Міне, осындай тапсырмалардың мысалдары:
2007
Сағат 11. Сүйір бұрышы В ABCD ромбы берілген. Ромбтың ауданы 320, ал В бұрышының синусы 0,8. CH биіктігі BD диагоналімен K нүктесінде қиылысады. SK кесіндісінің ұзындығын табыңыз.
Сағат 11. ABCD ромбында С сүйір бұрышының синусы 0,6-ға тең. Ромбының ауданы 135. BK биіктігі АС диагональін P нүктесінде қиып өтеді. RK кесіндісінің ұзындығын табыңыз.
Сағат 11. АС табаны бар ABC тең қабырғалы үшбұрышында BM және AH биіктіктері К нүктесінде қиылысады, мұндағы AK 5 және KH 3. ABC үшбұрышының ауданын табыңыз.
2008
Сағат 11. ABCD параллелограммында В бұрышының биссектрисасы CD қабырғасын T нүктесінде және AD түзуін М нүктесінде қиып өтеді. ABM үшбұрышының периметрін табыңыз, егер BC 15, BT 18, TM 12 болса.
Сағат 11. Табаны АС болатын АВС тең қабырғалы үшбұрышта BE және CH биіктіктері BH=6, KH=3 болатын К нүктесінде қиылысады. SVK үшбұрышының ауданын табыңыз.
Сағат 11. ABCDEF дұрыс алтыбұрыштың қабырғасы тең. MRK үшбұрышына іштей сызылған шеңбердің радиусын табыңыз, егер сәйкесінше M, P және K AB, CD, EF қабырғаларының ортаңғы нүктелері болса.
2009
Сағат 11. A1A2A3A4A5A6 дұрыс алтыбұрыштың қабырғасы -ге тең. ВС сегменті A3A4 және A5A6 жақтарының ортаңғы нүктелерін қосады. А1А2 қабырғасының ортасы мен ВС кесіндісінің ортасын қосатын кесіндінің ұзындығын табыңыз.
Сағат 11. AD=10, BD=8, а болса, ABCD параллелограммының периметрін табыңыз
В төбесін AD жағының ортаңғы нүктесімен қосатын кесінді VI5-ке тең.
Сағат 11. ABCD параллелограммының С төбесінен AD қабырғасын T нүктесінде және BD диагоналін P нүктесінде қиып өтетін сәуле сызылады. CDP үшбұрышының ауданы 10, ал DPT үшбұрышының ауданы 8. Ауданын табыңыз. параллелограмм.
2010
4. АК және ВМ биссектрисалары ABC үшбұрышында сызылған (1-сурет). ABM бұрышы 15°, КАМ бұрышы 18° болатыны белгілі. С төбесіндегі BCD сыртқы бұрышын табыңыз.

Күріш. бір.

C4. ABCD параллелограммы берілген, AB = 2, BC = 5, A = 600. Центрі О нүктесінде орналасқан шеңбер D бұрышының биссектрисасына және оның сүйір бұрыштарының бірінің төбесінен шығатын параллелограмның екі қабырғасына тиіп тұр. ABOD төртбұрышының ауданын табыңыз.


4. АК және ВМ биссектрисалары ABC үшбұрышында сызылған (1-сурет). ABM бұрышы 13°, КАМ бұрышы 19° екені белгілі. С төбесіндегі BCD сыртқы бұрышын табыңыз.
C4. ABCD, ABCD, AB = 3, BC = 7 параллелограммы берілген, A = 600. Центрі О нүктесінде орналасқан шеңбер D бұрышының биссектрисасына және оның сүйір бұрыштарының бірінің төбесінен шығатын параллелограмның екі қабырғасына тиіп тұр. ABOD төртбұрышының ауданын табыңыз.
2011
B4. ABC үшбұрышында AC=BC, AD биіктігі, BAD бұрышы 280. С бұрышын табыңыз. Жауабыңызды градуспен көрсетіңіз.
B4. ABC AC=BC үшбұрышында С бұрышы 620. CBD сыртқы бұрышын табыңыз. Жауабыңызды градуспен көрсетіңіз.B4. ABC үшбұрышында С бұрышы 58◦, AD және BE - О нүктесінде қиылысатын биссектрисалар. AOB бұрышын табыңыз. Жауабыңызды градуспен көрсетіңіз

Әдебиет

бір. Автономова Т.В., Аргунов Б.И. Мектеп түсінігі мен әдістемесінің негіздерігеометрия курсы. - М.: Просвещение, 1988. Александров А.Д., Вернер А.Л., Рыжик В.И. 7-9 сыныптарға арналған геометрия: Математиканы тереңдетіп оқытатын мектептер мен сынып оқушыларына арналған оқулық.- М .: Білім, 2002.


2. Александров А.Д., Вернер А.Л., Рыжик В.И. Геометрия: 7-9 ұяшық. - М.: Ағарту, 2002 ж.
. Аргунов Б.И. жәнеБалк М.Б. Бастауыш геометрия. - М.: Ағарту, 1966 ж.
. Атанасян Л.С. т.б. Геометрия: Проц. Жалпы білім беруге арналған мекемелер: негізгі профиль. деңгейі 7-9 ұяшықтар. - М.: Ағарту, 2002 ж.
. Бевз Г.П., Бевз В.Г., Владимирова Н.Г. Геометрия: Проц. 7-11 сыныптарға арналған орталар, мектептер. - М.: Ағарту, 1992 ж.
. Болтянский В.Г. Бастауыш геометрия. - М.: Ағарту, 1985 ж.
. 6-сыныпта геометрия: мұғалімге арналған нұсқаулық Н.Б. Мельников. I.L.Николиевская, Л.Ю. Чернышев. - М.: Ағарту, 1982.- 160 б.
. 7-9 сыныптардағы геометрия (Геометрия курсын оқыту бойынша әдістемелік ұсыныстар және А.В. Погорелова оқулығы бойынша) Л.Ю.Березина, Н.Б. Мельникова және т.б.. М.: Білім, 2000 ж.
. Гусев В.А. тәжірибем математикалық есептерді шешу және геометрия - М .: Білім, 1985.
. Карнацевич Л.С., Грушин А.И. 7-сыныпта геометрияны оқу: Жұмыс тәжірибесінен. - М.: Ағарту, 2000 ж.
. Киселев А.П. Геометрия, 1-бөлім және 4.2-М.:Учпедгиз, 1957. Математиканы оқыту әдістемесі бойынша зертханалық-практикалық жұмыстар: Физика-математика студенттеріне арналған оқу құралы. маман. педагогикалық институттары (Е.И. Лященко, К.В. Зобкова және т.б.; Редакциялаған Е.И.
. Лященко .- М .: Білім, 1988. Орта мектепте математиканы оқыту әдістемесі: Жалпы әдістеме. Оқушыларға арналған оқулық пед. институттары / Л.Я. Блох, Е.С. Канин, Н.Г. Килина және басқалары; Құрастыру. Р.С. Черкасов, Л.А. Біріктіруші.- М .: Білім, 1985.
. Орта мектепте математиканы оқыту әдістемесі: Жеке әдістер: Оқушыларға арналған оқулықпед. институттары / А.Я. Блох, В.А. Гусев, Г.В. Дорофеев және басқалар, құраст. ЖӘНЕ. Мишин.- М.: Просвещение, 1987 ж.
. Жалпы білім беретін мектепте математиканы оқыту әдістемесі: Жалпы әдістеме: Оқулықфизика және математика пед факультеті. институттары / Ю.М. Колягин, В.А. Оганесян, В.Я. Санинский, Г.Л. Луканкин.-М.: Ағарту, 1980 ж.
. Орта мектепте математиканы оқыту әдістемесі: Жеке әдістер: Оқу құралына арналғанфизика-математика факультеті. институттары / Ю.М. Колягин, Г.Л. Луканкин, Е.Л. Мокрушин және басқалар - М .: Білім, 1977.
. Әдістемелік жұмысГеометрия курсы бойынша 6-8 сыныптар: Мұғалімге арналған нұсқаулық / Л.С. Киселева, И.И. Бутузова_ М.: Ағарту, 1987 ж.
. Монахова Н.А. Орта мектепте геометрияны оқыту тәжірибесінен.- М .: Білім, 1979.
. Погорелов А.В. Геометрия: 7-11 К үшін оқу құралысыныптар. - М.: Ағарту, 2002 ж.
. 6-8 сыныптарда геометрияны оқытусынып Сенбі. мақалалар / Құраст. В.А. Гусев. – М.: Ағарту, 1979 ж.
. Тесленко И.Ф. Жалпы білім беретін мектепте геометрияны оқыту туралы. Мұғалімге арналған кітап - М .: Білім, 1985.
. Саранцев Г.И. Жаттығуларматематиканы оқыту. – М.: Ағарту, 1995.-240 ж.
. Семенович А.Ф., Черкасов Р.С. Геометрия: ~- үшін оқуға арналған нұсқаулық:сынып орта мектеп. - М: Ағарту, 1985 ж.
. Смирнова И.М., Смирнов В.А. Геометрия. Прок. 7-9 үшінсынып жалпы білім беру мекемелер. - М.: Ағарту, 2001 ж.Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
бағдарламасына сәйкес
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Реферат тақырыбы
жиынтық бағалауға
сәйкес оқыту
арналған тапсырмалар
Қазақстан республикасы
білім беретін
оқыту мақсаттары
бағалау тапсырмалары
рсетілетін қызмет
Жалпы ережелер
жиынтық бағалаудың
республикасы білім
бекіту туралы
тоқсанға арналған
Қазақстан тарихы
Қазақстан республикасының
мерзімді жоспар
арналған жиынтық
қызмет стандарты
болып табылады
жалпы білім
арналған әдістемелік
бағалаудың тапсырмалары
Мектепке дейінгі
оқыту әдістемесі
Қазақ әдебиеті
нтізбелік тақырыптық
пәнінен тоқсанға
Зертханалық жұмыс
Инклюзивті білім
Әдістемелік кешені
республикасының білім
білім берудің
туралы жалпы
Қазақстанның қазіргі
Қысқа мерзімді
Жұмыс бағдарламасы
қазақ тілінде
қазіргі заман
туралы хабарландыру
атындағы жалпы