Мазмұны трактордың тартымдық есебі


БЕРІЛІС ҚОРАБЫНЫҢ БЕРІЛІС САНДАРЫН ЕСЕПТЕУбет2/6
Дата02.01.2022
өлшемі83.86 Kb.
#147514
1   2   3   4   5   6
Байланысты:
паапаапа
модуль, модуль

2.6 БЕРІЛІС ҚОРАБЫНЫҢ БЕРІЛІС САНДАРЫН ЕСЕПТЕУ

2.7 АВТОМОБИЛЬДІҢ ДИНАМИКАЛЫҚ СИПАТТАМАСЫН ЕСЕПТЕУ ЖӘНЕ ҚҰРУ

2.8 АВТОМОБИЛЬДІҢ ӘМБЕБАП ДИНАМИКАЛЫҚ СИПАТТАМАСЫН ҚҰРУ

2.9 АВТОМОБИЛЬДІҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ СИПАТТАМАСЫН ЕСЕПТЕУ ЖӘНЕ ҚҰРУ

2.10 АВТОМОБИЛЬ ҮДЕУІН АНЫҚТАУ

2.11 АВТОМОБИЛЬДІҢ ҮДЕУ УАҚЫТЫ

2.12 АВТОМОБИЛЬДІ ЖЕДЕЛДЕТУ ЖОЛЫ

2.13 АВТОМОБИЛЬ ҚОЗҒАЛЫСЫНЫҢ ОРТАША ТЕХНИКАЛЫҚ ЖЫЛДАМДЫҒЫ МЕН УАҚЫТЫН АНЫҚТАУ

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

Қосымша1. Трактордың тартымдық есебі


1.1 трактор тарту ауқымыТрактордың тарту диапазоны келесі формула бойынша есептеледі , мұндағы PH-номиналды тарту күші (тапсырма бойынша); - алдыңғы тартқыш класты трактордың номиналды тарту күші; = 1,25...1,3 - трактордың тарту аймағын кеңейту коэффициенті;1.2 трактордың салмағы

Трактордың ілмегіндегі минималды тарту күші:; кН;

1.2 трактордың салмағы

Трактордың ілмегіндегі минималды тарту күші

Трактордың пайдалану салмағы мына формула бойынша есептеледі:


, кг
онда =0,55…0,65 - осы топырақ жағдайларында трактордың тіркелген салмағын пайдалану коэффициентінің рұқсат етілген шамасы;

=1 - барлық жетек дөңгелектері бар жетек доңғалақтарының жүктеме коэффициенті; =0,08…0,1 - трактордың тербеліс кедергісінің коэффициенті, топырақ фоны үшін-жыртылған өріс;

g-еркін құлаудың үдеуі. кг

Құрылымдық массаны анықтаңыз кг


1.3 қозғалтқыш қуатын есептеу
Қозғалтқыштың номиналды қуаты мына формула бойынша анықталады:

, кВт
онда =5,9 - қозғалыстың есептік жылдамдығы, тапсырма бойынша, тартымның номиналды күші кезінде, км / сағ;

онда =0,85…. .0,90 - шынжыр табанды тракторға арналған трактор қозғалтқышының пайдалану жүктемесінің коэффициенті;

- механический КПД.

Механикалық тиімділікті формула бойынша табамыз:


,
онда - Бос жүрістегі қуаттың жоғалуын ескеретін пәк қабылданады =0,96; , - трансмиссия тістегершіктерін дайындаудың заманауи технологиясымен тісті берілістердің Цилиндрлік және конустық жұбының сәйкес пәк , , ; n,m - тиісінше Цилиндрлік және конустық берілістердің жұп саны.

Қуат кВт

Кесте 1.1

Қозғалтқыштың реттеушілік сипаттамасы
Иінді біліктің айналу жиілігі, n, айн / мин

1020

1200

1450

1600

1700

1850

Қозғалтқыштың тиімді қуаты, Ne, кВт

64,3

77,2

88,9

93,3

95,6

0

Қозғалтқыштың моменті, Mk, NM

602

614,4

585,5

556,9

537

0

Сағаттық отын шығыны, GT, кг

18,0

20,3

22,0

23,6

24,0

5,2

Қозғалтқышты таңдау А-01М (Т-4А), оның Ne=95,6 кВт


Формула бойынша барлық режимдер үшін моментті қарастырыңыз:

, Нм; Нм и т.д.
Трактордың нақты қуатын анықтаңыз:

, кВт/г, =10,6 кВт/г
Трактордың нақты массасын анықтаймыз: , кг/кВт

кг/кВт
1.4 жетекші доңғалақтардың параметрлерін таңдау
Шынжыр табанды трактордың жетекші жұлдызшасының динамикалық радиусы мына формула бойынша есептеледі:

Мәні және тиісті тартқыш кластағы трактор үшін мәліметтер бойынша қабылданады.


1.5 трансмиссиялардың беріліс сандарын есептеу
Бірінші берілістегі трансмиссияның беріліс коэффициенті мына формула бойынша есептеледі:
,
Бірінші әдіс бойынша геометриялық прогрессияның деноминаторын анықтаймыз:

, мұндағы-қозғалтқыштың рұқсат етілген жүктеме коэффициенті. Ұсынылады =0,85. Осыдан біз геометриялық прогрессияны алмастырғышты табамыз:

Беріліс коэффициенттері келесідей есептеледі:;;, мұндағы i1, i2, iz - тиісті берілістердің берілістерінің жалпы беріліс коэффициенттері.

;

Біз барлық басқа берілістердің беріліс коэффициенттерін қарастырамыз:және т. б.

Подсчитываем передаточные числа коробки перемены передач: ; ; , где i0 - передаточное число шестерен с постоянным зацеплением, принимаем .


, отсюда

и т.д.
6-сурет - жобаланған автомобильдің үдеу кестесі.

9-кесте-автомобиль үдеулерін есептеу.Передаточное число (передача)

Скорость автомобиля, V, км/ч (см. табл.5)

Динамический фактор, D, Н/Н (см. табл.8)

Коэффициент сопротивления дороги Ш= f

Разность D-Ш

Коэффициент вращающихся масс, двр

Ускорение, j, м/с2

 

 

 ukI(I)

 

  

1,7925

0,36257418

0,015002

0,347572

4,32807

0,787806

3,585

0,38925061

0,01501

0,374241

4,32807

0,848254

5,3775

0,39993186

0,015022

0,38491

4,32807

0,872437

7,17

0,39311154

0,015039

0,378073

4,32807

0,85694

8,9625

0,36954914

0,01506

0,354489

4,32807

0,803484

10,755

0,32966954

0,015087

0,314583

4,32807

0,713033

11,1135

0,31964841

0,015093

0,304556

4,32807

0,690306

 

 

 ukII(II)

 

  

3,5995

0,1805375

0,01501

0,165528

1,862972

0,871633

7,199

0,19374983

0,015039

0,178711

1,862972

0,941052

10,7985

0,19894822

0,015087

0,183861

1,862972

0,96817

14,398

0,19538249

0,015155

0,180227

1,862972

0,949036

17,9975

0,18343088

0,015243

0,168188

1,862972

0,885641

21,597

0,16330497

0,01535

0,147955

1,862972

0,779099

22,3169

0,15825547

0,015374

0,142882

1,862972

0,752385

 

 

 ukIII(III)

 

  

7,228

0,08980639

0,015039

0,074767

1,251603

0,586021

14,456

0,09609343

0,015157

0,080937

1,251603

0,634378

21,684

0,09819476

0,015353

0,082842

1,251603

0,649312

28,912

0,0957368

0,015627

0,08011

1,251603

0,627897

36,14

0,08890791

0,01598

0,072928

1,251603

0,571608

43,368

0,07781344

0,016411

0,061403

1,251603

0,481272

44,8136

0,07506107

0,016506

0,058555

1,251603

0,45895

 

 

 ukIV(IV)

 

  

14,514

0,04433129

0,015158

0,029173

1,1

0,260173

29,028

0,04628324

0,015632

0,030651

1,1

0,273354

43,542

0,04536464

0,016422

0,028943

1,1

0,258116

58,056

0,04138944

0,017528

0,023862

1,1

0,212802

72,57

0,03445144

0,01895

0,015502

1,1

0,138246

87,084

0,02460313

0,020688

0,003915

1,1

0,034918

89,9868

0,02227346

0,021073

0,0012

1,1

0,010704

1.8 автомобильдің үдеу уақыты мен жолын есептеу
Автомобильді максималды жылдамдыққа жеделдету уақыты мен жолы-бұл автомобиль динамикасының ең көп таралған және көрнекі сипаттамалары. Олардың анықтамасы автомобильдің үдеу графигін қолдана отырып, графоаналитикалық әдіспен жасалады. Есептеулер кезінде біз әр редуктордағы автомобильдің үдеуі қозғалтқыш максималды жылдамдыққа жеткенге дейін жасалады деп санаймыз.

Автомобильдің үдеу қисықтары, бірінші берілістен бастап, жылдамдықтың 3...4 аралығына бөлінеді. Әр жылдамдық интервалы үшін орташа үдеу мен аралықтағы жылдамдықтың өзгеруін анықтаймыз. Берілген жылдамдық интервалында автомобильдің үдеу уақыты формула-24 бойынша анықталады, [с] (24)

онда - үдеу уақыты анықталатын жылдамдық интервалындағы автомобиль жылдамдығының өзгеруі, км / сағ;=

- берілген жылдамдық интервалындағы орташа үдеу, м/с2;

Автомобильді жеделдету уақытын анықтау кезінде редукторды ауыстыру уақыты да ескеріледі, ол 10-кестенің ұсыныстарына сәйкес анықталады.
Кесте 10-тісті ауыстыру уақыты

Тип коробки передач

Время переключения передач, с

Карбюраторные двигатели

Дизельные двигатели

Без синхронизатора

1,3 - 1,5

1 - 5

С синхронизаторами

0,3 - 0,5

1 - 1,5

Автомобильді жеделдету уақытын анықтау кезінде редукторды ауыстыру уақыты да ескеріледі, ол 10-кестенің ұсыныстарына сәйкес анықталады.


Кесте 10-тісті ауыстыру уақыты

Номер передачи КПП

Интервал Vi, км/ч

Интервал j i, м/с2

∆Vi, км/ч

jср i, м/с2

∆t i, с

∑∆t i, c

Vср i, км/ч

∆S i, м

∑∆Si, м

I

 


1,7925-3,585

0,789-0,848

1,793

0,818

0,609

0,609

2,689

0,455

0,455

3,585-5,3775

0,848-0,872

1,793

0,860

0,579

1,187

4,481

0,720

1,175

5,3775-7,17

0,872-0,857

1,793

0,865

0,576

1,763

6,274

1,004

2,179

7,17-8,9625

0,857-0,803

1,793

0,830

0,600

2,363

8,066

1,344

3,522

8,9625-10,755

0,803-0,713

1,793

0,758

0,657

3,020

9,859

1,798

5,321

10,755-11,1135

0,713-0,69

0,358

0,702

0,142

3,162

10,934

0,431

5,752

Накат

-

-

0,255

-

0,500

3,662

 

0,000

5,752

II

 


10,958-14,398

0,69-0,949

3,440

0,820

1,166

4,827

12,678

4,105

9,857

14,398-17,9975

0,949-0,886

3,600

0,917

1,090

5,917

16,198

4,904

14,761

17,9975-21,597

0,886-0,779

3,600

0,832

1,201

7,119

19,797

6,606

21,367

21,597-22,3169

0,779-0,752

0,720

0,766

0,261

7,380

21,957

1,593

22,960

Накат

-

-

0,262

-

0,500

7,880

 

0,000

22,960

III

 


22,154-28,912

0,752-0,628

6,758

0,690

2,720

10,600

25,533

19,292

42,252

28,912-36,14

0,628-0,572

7,228

0,600

3,348

13,947

32,526

30,246

72,498

36,14-43,368

0,572-0,481

7,228

0,526

3,814

17,761

39,754

42,116

114,614

43,386-44,8136

0,481-0,459

1,446

0,470

0,854

18,615

44,091

10,461

125,075

Накат

-

-

0,286

-

0,500

19,115

 

0,000

125,075

IV

44,527-58,056

0,459-0,213

13,529

0,336

11,189

30,304

51,292

159,414

284,490

58,056-72,57

0,213-0,138

14,514

0,176

22,969

53,274

65,313

416,721

701,210

72,57-87,084

0,138-0,0349

14,514

0,087

46,565

99,838

79,827

1032,529

1733,739

87,084-89,9868

0,0349-0,0107

2,903

0,023

35,348

135,186

88,535

869,324

2603,063

Есептеулер нәтижелері бойынша біз автомобильдің үдеткіш уақыты мен жолының максималды жылдамдыққа өзгеру графигін саламыз. Бұл графиктерді тиісті масштабта бір координаталық осьтерде салуға рұқсат етіледі. Беріліс ауыстыру сәттеріне сәйкес келетін нүктелердегі графиктердің сынуы шартты түрде көрсетілуі керек, өйткені график масштабында бұл автомобиль жылдамдығының төмендеуі іс жүзінде мүмкін емес.

Бір координаталық осьтерде салынған автомобильді максималды жылдамдыққа жеделдету уақыты мен жолының графигінің мысалы-7 суретте көрсетілген.

Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
рсетілетін қызмет
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Жалпы ережелер
Қазақстан республикасы
қызмет стандарты
бекіту туралы
жиынтық бағалауға
жиынтық бағалаудың
республикасы білім
тоқсанға арналған
бағалау тапсырмалары
Қазақстан республикасының
арналған тапсырмалар
Реферат тақырыбы
білім беретін
арналған жиынтық
бағдарламасына сәйкес
Әдістемелік кешені
болып табылады
мерзімді жоспар
бағалаудың тапсырмалары
туралы хабарландыру
Қазақстан тарихы
сәйкес оқыту
пәнінен тоқсанға
арналған әдістемелік
республикасының білім
Қазақ әдебиеті
оқыту мақсаттары
Мектепке дейінгі
нтізбелік тақырыптық
қазақ тілінде
Жұмыс бағдарламасы
жалпы білім
оқыту әдістемесі
білім берудің
Республикасы білім
әдістемелік ұсыныстар
Инклюзивті білім
пәнінен тоқсан
туралы анықтама
тақырыптық жоспар
Қысқа мерзімді