«Маркетинг» мамандықтарына студенттеріне арналған Халықаралық маркетинг пәні орындауға арналғанДата10.09.2017
өлшемі281.5 Kb.
#19935

ПМУ ҰС 7.18.2/05

Әдістемелік нұсқау

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі


С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетi
Кәсіпорындағы экономика және басқару кафедрасы

050511 «Маркетинг» мамандықтарына студенттеріне арналған

Халықаралық маркетинг пәні орындауға арналған

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ

Павлодар

Әдістемелік нұсқаулықты бекіту парағы

ПМУ ҰС 7.18.1/05БЕКІТЕМІН

Қаржы-экономикалық

факультетінің деканы

Эрназаров Т.Я.

«___» __________ 200_ ж.
Құрастырушы: аға оқытушы Кайшанова А.Ж.
«Кәсіпорындағы экономика және басқару» кафедрасы
Пәнді орындауға арналған

әдістемелік нұсқау
«Халықаралық маркетинг» пәні бойынша

050511 «Маркетинг» мамандықтарына студенттеріне арналған


«___» ______200 ж. кафедраның отырысында бекітілді, № ______протокол.
Кафедраның меңгерушісі ________________ С.К. Кунязова
Қаржы-экономикалық факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды «________» ___________200 ж., №_________ протокол.
ОӘК төрағасы ______________ Л.А.Сидорова

1 Пәннің мақсаттары мен міндеттері
Пәннің негізгі максаты әйгілі отандық кәсіпорындар қызметінің мысалында практикалық дағдыларды игеру және халықаралық маркетингтің теориялық қағидаларын, элементтерін және өткізу тәсілдерін студентердің оқуы болып табылады.

Пәнді оқытудың міндеттері: • шетел рыногын талдау және компанияның мақсатты түде сол рынокқа шағуы;

 • халықаралық маркетингтік орта;

 • халықаралық маркетингтік зерттеулерді жүргізу ерекшеліктері;

 • шетел рыногында компанияның шығу стратегиларын анықтау;

 • халықаралық маркетинг кешені зерттеу

 • сыртқы рынок жағдайында маркетингтік қызметтерді бақылау және жоспарлау ұйымдарының әдістері мен қағидалары.

Курс мазмұны халықаралық маркетингтің дәстүрлі мәселелерін қарастырады. Халықаралық маркетингті оқу барысында ұлттық рынокта қалыптасқан жағдайын ескермей оның барлық мүмкіншілігін біздің ірекетімізде жедел түрде өзгертуде болмайды. Студенттердің маркетинг жайында фундаментальді дайындығы бұл сұрақтарды қарастыруға жалпы шешім болып негізделеді. Маркетинг әрекеті қызметтердің арнайы және олардың әлемдік рыноктағы жағдайын дамыту көзқарастары бойынша қарастырылады.

Аралас пәндер: «маркетингтік коммуникация», «Маркетингті басқару», «Логистика». Осы пәндерді қатар оқыту х алықаралық әрекетте маркетингтік шешімді қабылдау кезінде жарнама әрекеті мен маркетингті басқару ерекшеліктерін ескеру қажет.

«Халықаралық маркетинг» пәнін оқу барысында студенттер білулері қажет:

- халықаралық маркетинг мәнін, спецификасын, оның халықаралық бизнеспен байланысын;

- халықаралық маркетингтік зерттеуді жүргізу ерекшеліктері;

- халықаралық рыноктарда бағалық және тауарлық стратегиялар.

Сонымен қатар отандық және халықаралық компанияның теориялық және тәжірибелік әрекеттеріндегі сұрақтарды қарастыру т.б.

Пәнді оқу барысында студенттер жұмыс дағдыларын игеріп, мыналарды білулері керек: • халықаралық маркетинг кағидалары мен негізгі түсінігін қолдану;

 • халықаралық рынокты сегменттеуді жүргізу;

 • нақты елдің рыногында маркетинг кешенін талдау.


Дәрістік сабақтардың мазмұны
Тақырып 1 Халықаралық маркетинг мәні

Халықаралық маркетинг түсінігі, мәні. Халықаралық маркетинг пен халықаралық бизнестің өзара байланысы. Халықаралық маркетинг ерекшеліктері. Халықаралық маркетингтің даму сатылары.

Халықаралық маркетинг жүзеге асыру түрлері: «каскадты» ұлт аралық ұлтандыру, ғаламды маркетинг.

Халықаралық маркетингтің қазіргі мәселелері. Қазақстан Республикасы экономикасына халықаралық маркетингті енгізу қажеттілігі мен мәселелері

Ұсынылған әдебиеттер [6,8,9]
Тақырып 2 Халықаралық маркетинг субъектілері

Халықаралық маркетинг қатысушылар. Халықаралық фирмалар, оларды сипаттау белгілері және әс-әрекет ерекшеліктері

Халықаралық фирманың ұйымдастыру құрылымы: макропирамида құрылымы, «қолшатыр» құрылымы, интергломерат.

Трансұлттык корпорациялар. Фирма ішіндегі өнім айырбасы. Халықаралық фирмаларды диверсификациялау.

Ұсынылған әдебиеттер [6,7]
Тақырып 3 Халықаралық маркетингтік орта

Халықаралық маркетингтің экономикалық ортасы. Экономикалық ортаны сипаттайтын көрсеткіштер.

Халықаралық маркетингтің саяси-құқықтық ортасы. Саяси құқықтық ортада есепке алынатын факторлар. Ұлттандыру. Ұлттық үкіметтің тұрақтылығы. Сауда шектеулері.

Халықаралық маркетингтің мәдени ортасы. Мәдени дәстүрлерінің ерекшеліктер. Мәдени ортаның көрсеткіштері

Халықаралық маркетингтің ақпараттық-технологиялық ортасы. Маркетингтік ортаның технологиялық факторларының жағдайы мен дамуы.

Ұсынылған әдебиеттер [6,7,12]


Тақырып 4 Халықаралық маркетингтегі зерттеу

Шетелдік рынокққа шығу кезіндегі маркетингтік зерттеуді жүргізу ерекшеліктері.

Халықаралық маркетингті зерттеу ерекшеліктері: жобаларды таңдау, нәтижелерді салыстыру, ғаламды ауқымда маркетинг қызметін зерттеу бойынша іс-әрекетті ұйымдастыру.

Халықаралық маркетингтік зерттеу бағыттары. Жалпы және алдын ала зерттеу. Шетелдік рыноктың іс-әрекетерінің ерекшеліктері анықтайтын зерттеулер (ортаны талдау, сұранысты талдау, бәсекелесті талдау, делдардарды талдау). Тесттер жүргізу. Филиалдар құру алдында жүргізілетін арнайы зерттеулер.

Халықаралық маркетингтік зерттеулерді ақпараттық қамтамасыз ету. Зерттеулерді жүргізу және қаржыландыру.

Шетелдік рынокты маркетингтік зерттеу үрдісі. Қажетті ақпарат түрлері. Маркетингтік зерттеу әдістері: аудиториялық және далалық. Әлемдік рынокты аудиториялық зерттеу артықшылықтары. Шетелде далалық зерттеулерді жүргізу.

Ұсынылған әдебиеттер [6,7,12,14]
Тақырып 5 Халықаралық маркетингте рынокты сегменттеу

Рынокты сегменттеу: түсінігі, ерекшеліктері. Әлемдік ауқымда рынокты сегменттеу ерекшеліктері.

Рынокты сегменттеудің негізгі белгілері: әлеуметтік-экономикалық, мәдени, географиялық, мінез-құлықтық.

Тиімді сегментеу шарттары: қолжетерлік, пайдалық және т.б.

Мақсатты рынокты таңдау. Дифференциалды, дифференциалданбаған, шоғырланған маркетинг стратегиялары

Ұсынылған әдебиеттер [2,6,7,12]


Тақырып 6 Халықаралық тауар саясаты

Тауар саясатын өңдеу: фирма мақсаты, рыноктар және олардың талаптары, фирма ресурстары, тауар сипаты. Тауар – мемлекет кестесі бойынша маркетингтік профильді талдау.

Халықаралық маркетингтегі тауар өмір циклі. Тауар өмір циклінің негізі сатылары, олардың сипаттамалары және халықаралық маркетингтегі ерекшеліктері. Тізбекті, синхронды, авангардты өмір цикл.

Тауарды жайғастыру. Стандартизация және бейімделу саясаты. Мәжбүрлі және қажетті бейімделу. Халықаралық рыноктарға арналған тауар стратегиялары.

Ұсынылған әдебиеттер [6,7,9,12]
Тақырып 7 Халықаралық маркетингтегі орау және таңбалау

Брендинг және халықаралық маркетинг стратегиясын жүзеге асырудағы оның ролі.

Тауар белгісі. Тауар белгісін құқықтық қорғау. Тауар белгілерін халықаралық қорғау. Жалған өнім жасаушыларға қарсы тұрудың негізгі стратегиялары.

Орау және таңбалау. Халықаралық маркетингте орау мен таңбалауға қойылатын талаптар.

Халықаралық маркетингте тауар штрих кодын қолдану.

Ұсынылған әдебиеттер [6,7,12]


Тақырып 8 Халықаралық рынокта фирманың бәсекеге қабілеттілігі

Шетел рыногындағы фирманың және оның өнімнің бәсекеге қабілеттігі. Бәсекеге қабілеттілік критерилер: құрылымдық және функционалдық.

Сыртқы рыноктағы өнімнің бәсекеге қабілеттілігі, оның ролі және мәні. Тауардың бәсекеге қабілеттілік деңгейін бағалау.

Фирманың шетел рыногындағы бәсекеге қабілеттілігі. Бәсекеге қабілеттіліктің көп бұрыштылығы. Фирманың бәсекеге қабілеттілік радары

Халықаралық маркетингтігі бәсекелестік күрес стратегиялары: патиентті, коммутантті, эксплерентті, виолентті. Бәсекелестік күрестегі стратегиялар түрлері бойынша фирмаларды топтастыру.

Ұсынылған әдебиеттер [7,14]


Тақырып 9 Бағалаудың халықаралық саясаты

Бағалауларға әсер ететін фактолар мен түсінік. Әлемдік нарықтарда бағалардың көптілігі. Әлемдік нарықтағы бағалардың деңгей. Бағалаудың стратегиясы. Халықаралық бағалау ауқымындағы шешім қабылдауға әсер ететін факторлар

Әлемдік баға. Әлемдік бағалардың ерекшеліктері. Сыртқы саудалық операцияларда қолданылатын бағалар түрлері. Демпингтік бағалар. Антидемпингтік заңдар. Трансферттік бағалар. Мемлекеттік реттеудегі баға арналары.

Сыртқы саудалық бағаны есептеу. Сыртқы саудалық бағаларды есептеудің негізгі кезеңдері. Сыртқы саудалық бағаны есептеуде қолданылатын түзетулер түрлері. «Инкотермс» жеткізудің базистік шарттары (Е,F,С,D топтары)

Ұсынылған әдебиеттер [6,7,9,12]
Тақырып 10 Халықаралық маркетингте тауар қозғалысы

Өткізу саясатының мәні, мақсаттары. Тауар және қызметтің халықаралық рыногындағы өтімді ынталандыру.

Халықаралық тарату жүйесінің құрылымы.

Негізгі делдалдардың түрлері мен сипаттамасы. Тауарларды делдалдар арқылы өткізу: өткізу агенттері, консигнаторлар, дистрибьюторлар.

Делдалдардың өткізу рыногында жұмыс істеу шарттары: сатудың ерекше емес құқығы, сатудың монопольді құқығы, сатудың артықшылықтық құқығы.

Делдалдардың марапаттау тәсілдері: жеткізу және өткізу кезендегі бағалар айырмасы арқылы марапаттау, экспортты бағалардың пайыздары түрінде, аралас марапаттау.

Ұсынылған әдебиеттер [7,9]
Тақырып 11 Фирманың халықаралық коммуникациялық саясаты

Фирманың халықаралық коммуникациялық саясатының болуының артықшылықтары мен мазмұны. Халықаралық маркетингтік коммуникация.

Халықаралық жарнама. Халықаралық маркетингте жарнамалық саясатқа әсер етуші факторлар: фирманың жалпы мақсаттары, кәсіпорын мен оның өнімінің сипаты, фирманың ұйымдастырушылық құрылымы, бұқаралық ақпарат құралдарына қолжетімділік.

Халықаралық жарнамалық қызметтегі шектеуліктер: заңдық және салықтық, тілдік, мәдени. Жарнаманы стандарттау. Халықаралық жарнаманың бейімделуі.

Халықаралық коммуникация саясатындағы паблик рилейшнз (қоғаммен байланыс): ерекшеліктері, әдістері

Жеке сату. Жеке сату түрлері: творчестволық сату, миссионерлік сату, техникалық сату, түпкі тұтынушыға сату

Халықаралық маркетинг өтімді ынталандыру әдістері. Сұранысты құру шаралары мен негізгі мақсаттары. Өтімді ынталандыру шаралары. Өтімді ынталандырудың негізі мақсаттары.

Халықаралық жәрмеңкелерді, салондар мен көрмелерді ұйымдамтыру.

Халықаралық маркетинг коммуникациялық саясат стратегиялары.

Ұсынылған әдебиеттер [4,6]


Тақырып 12 Сыртқы рынокқа шығу стратегиясы

Сыртқы рынокқа фирманың шығу стратегиясы: экспорттық (тікелей, жанама), бірлескен кәсіпорындар, тікелей инвестициялар.

Экспорттың мәні және ұйымдастыру ерекшеліктері. Тікелей экспорт, жанама экспорт. Экспорттық онсорциумдар. Экспорттық кооперация типтері.

Бірлеске кәсіпорындардың түрлері: лицензиялық және франчайзинг, келісім бойынша басқару, бірлескен кәсіпорын және келісім бойынша өндіру.

Тікелей нвестициялар. Штелдік инвестицияларды сақтандыру және қорғау құқықтары. Халықаралық нвестициялардың шетелдік және отандық тәжірибесі

Сыртқы рынокқа шығу тәсілдерін талдауға әсер ететін факторлар.

Қарама-қарсы сауда. Қарама-қарсы сауданың негізі себептері. Компенсациялық келісім. Технологияның шетелдік трансферті.

Дамуды ұйымдастыру түрлері: үлттық ұйым, халықаралық ұйым, «көп ұлттық» ұйым, әлемдік ұйым.

Ұсынылған әдебиеттер [3,8,9]
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ КОММЕРЦИЯЛЫҚ ОПРЕРАЦИЯЛАРДЫҢ МАРКЕТИНГІЛІК ҚАМТАМАСЫЗДАНДЫРУЫ

Тақырып 13 Халықаралық коммерциялық операцияларды маркетингік қамтамасыз ету

Сыртқы экономикалық іс-әрекет. Сыртқы сауда операцияларың топтастыру.

Халықаралық тауар биржалардағы коммерциялық операциялар. Халықаралық сауда байланыстары. Биржа түсінігі. Халықаралық тауар биржалары, олардың әлемдік саудадағы ролі. Брокерлік конторалар. Биржа операцияларының түрлері: форвард және фьючерс, сақтандыру (хеджирование). Тауар биржасының атқаратын қызметтері.

Аукцион саудасы. Халықаралық тауар аукционы. Аукцион түрлері

Халықаралық сауда. Ашық және жабық сауда. Сауда жүргізіуді ұйымдастыру мен процедурасы.

Іскер серіктестікке маркетингтік пен тәуекел.

Серіктес компанияларды жүйелі бағалау. Жүйелі бағалау жүргізу мәні мен процедурасы.

Сыртқы рынокқа шығу кезіндегі тиімділік пен тәуекел.

Таластарды шешу. Фирма араларындағы іскер таластарды шешудегі соттық процес. Таластарды болдырмау. Келіссөз жүргізу. Делдалдық.

Ақпараттың құпиялығын қамтамасыз ету

Ұсынылған әдебиеттер [2,3,5]
Тақырып 14 Халықаралық маркетингтегі стратегиялық жоспарлау

Стратегиялық жоспарлау ролін негізжеу.

Халықаралық рыноктағы фирманың стратегиялары: шабуыл стратегиясы, қорғаныс стратегиясы, шегініс стратегиясы.

Халықаралық маркетингтегі стратегиялық жоспарлау: сатылар, артықшылықтары.

Негізгі стратегиялық бағыттар: БКТ матрицасы, Лити матрицасы, Мак-Кисни матрицасы

Үзіліссіз жағдайлар кезіндегі жоспарлау және тәуекелді талдау.

Ұсынылған әдебиеттер [2,9,11]
Тақырып 15 Халықаралық маркетингтегі және бақылау

Маркетингті ұйымдастыру. Сыртқы байланыстар бөлімін жасау негізінде ұйымдастыру. Кәсіпорынның тауарлық қағидасы. Халықаралық маркетингті ұйымдастырудың нарықтық тәсілдері. Сыртқы рынок «аумақтар бойынша» маркетингті ұйымдастыру.

Халықаралық маркетингтегі бақылау. Фирмалардың халықаралық маркетингтік қызметін бақылау проблемалары. Халықаралық маркетингті бақылаудың басты бағыттары.

Маркетингтік бақылаудың түрлері. Жылдық жоспардың орындалғандығына бақалау жасау. Пайдалықты бақылау.

Маркетинг ревизиясы. Макетингте жағдайлық талдауды қолдану.

Ұсынылған әдебиеттер [6,8,9]Әдебиет
Негізгі


 1. Алексунин В.А. Международный маркетинг. – М.; 2001.

 2. Буров А.С. Международный маркетинг. – М.; 2004.

 3. Камшибаев Р.А., Баймагамбетова Л.К. Международный маркетинг. Учебное пособие. – Алматы: Экономика, 2002.

 4. Сейфуллаева М. Международный маркетинг. – М.: Юнити-Дана, 2004.

Қосымша 1. Авдокушин Е.Ф. Маркетинг в международном бизнесе: Учебное пособие. – М.: Изд.-торг. кор. «Дашков и К», 2002. – 328 с.

 2. Азоев Г.Л. Конкурентные преимущества фирмы – М, 2002.

 3. Давлетова М.Т. Международный маркетинг. Сборник задач, тестов. – Алматы: 2005

 4. Даниэлс Д.Д., Радеба Л.Х. Международный бизнес/ Пер. с англ. – М.: Дело, 1994.

 5. Джоббер Д. Принципы и практика маркетинга. – М.: 2000.

 6. Международный маркетинг: теория и практика. / Под ред. В.И. Черенкова. – М.: Дело, 2001.

 7. Рахимжанова А.Ж. Практикум по маркетингу. – А.: 2004.

 8. Портер М. Международная конкуренция. / Пер. с англ. – М.: Международные отношения, 2005.

 9. Семенов И.В., Прозоровский С.А. Анализ деловых ситуаций (кейсов) – М., 2005.

 10. Кошербаева А.Б., Катенова С.А. Международное коммерческое дело. – Алматы, 2002.

 11. Ламбен Жан-Жак. Стратегический маркетинг / Пер. с фр. – СПб.: Наука, 1996.

 12. Попов С. Внешнеэкономическая деятельность фирмы. Особенности менеджмента и маркетинга. Уч. пособие. – М.: Ось-89, 2001.

 13. Рожков Я.И. Международное рекламное дело. – М., 1994.

 14. Федько В.П, Маркетинговые коммуникации. – М.: ПРИОР, 2004.

Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Тәжірибелік сабақтардың жоспары
umk -> Р/с Тақырыптың аталуы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Семинар және практикалық сабақтар процесінде психологиялық құбылыстарды жүйелі талдауда ептілік пен дағдыны қалыптастыру
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсынымдар 050106 «Музыкалық білім» мамандығының студенттеріне
umk -> Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> Ф со пгу 18. 2/07 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі


Достарыңызбен бөлісу:
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
рсетілетін қызмет
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Жалпы ережелер
Қазақстан республикасы
қызмет стандарты
бекіту туралы
жиынтық бағалауға
жиынтық бағалаудың
республикасы білім
тоқсанға арналған
бағалау тапсырмалары
Қазақстан республикасының
арналған тапсырмалар
Реферат тақырыбы
білім беретін
арналған жиынтық
бағдарламасына сәйкес
Әдістемелік кешені
болып табылады
мерзімді жоспар
бағалаудың тапсырмалары
туралы хабарландыру
Қазақстан тарихы
сәйкес оқыту
пәнінен тоқсанға
арналған әдістемелік
республикасының білім
Қазақ әдебиеті
оқыту мақсаттары
Мектепке дейінгі
нтізбелік тақырыптық
қазақ тілінде
Жұмыс бағдарламасы
жалпы білім
оқыту әдістемесі
білім берудің
Республикасы білім
әдістемелік ұсыныстар
Инклюзивті білім
пәнінен тоқсан
туралы анықтама
тақырыптық жоспар
Қысқа мерзімді