Мамандық бойынша оқУ – Әдістемелік кешенбет1/5
Дата16.01.2017
өлшемі166.18 Kb.
#224
  1   2   3   4   5
БМ «ҚАЗАҚ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ГУМАНИТАРЛЫҚ – ЗАҢ УНИВЕРСИТЕТІ»

УО «КАЗАХСКИЙ ГУМАНИТАРНО – ЮРИДИЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»№06 Педагогика және психология кафедрасы

(іс қағаздарының нөмірі) (бөлімінің атауы)


№06 Кафедра педагогики и психологии

(номер дела) (название отдела)

ІС ҚАҒАЗЫ №23-1-03/06

ДЕЛО № 23-1-03/06МАМАНДЫҚ БОЙЫНША ОҚУ – ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН

(папканың атауы)

УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС СПЕЦИАЛЬНОСТИ

(НАИМЕНОВАНИЕ ПАПКИ)

начало____ ________________20_____ж


окончание_____ ______________20_____г
Сақталуы:ҚӨД 34 тармақ
Хранить: ДМН п.34

Семей қаласы 2015жыл


Қзақ инновациялық гуманитарлық-заң ниверситеті

Гуманитарлық факультеті

Педагогика және психология кафедрасы

РУБЕЖДІК БАҚЫЛАУ СҰРАҚТАРЫ
«Психология және адам дамуы» пәні бойынша

Мамандықтар: 5В010200 «Бастауыш оқыту педагогикасы және әдістемесі», 5В011600«География»,

5В011900 «Шет тілі:екі шет тілі»,5В011400 «Тарих»,

5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті»

1 курс


1 семестр

Кредит саны: 3

Психология және адам дамуы пәнінен______________мемлекеттік стандарт

негізінде оқу-әдістемелік кешенді құрастырған: аға оқытушылар

Сарбасова Г.Ж.,Жапарова Г.С.
Педагогика және психология кафедрасының отырысында қарастырылып, бекітілді.

Хаттама №


Кафедра меңгерушісі: Избасарова Ф.Д.

1 Рубеждік бақылау сұрақтары


 1. Жалпы психологияның пәні.

 2. Жалпы психологияның әліснамалық принииптері.

 3. Психиканың негізгі функииялары.

 4. Психологияның пәні жайлы түсініктердің дамуының негізгі сатылары.

 5. Психологияның әдістері.

 6. Психика мен сананың пайда болуы меи дамуы.

 7. Сана психика дамуының жоғарғы сатысы ретінде

 8. Сана және бейсаналық.

 9. З.Фреид пен К.Юнг енбектеріндегі бейсаналық мәселесі.

 10. Кенестік психологтар жұмысындағы бейсаналық мәселесі.

 11. Іс-әрекет құрылымының психологиялық ерекшеліктерін зерттеу.

 12. Әрекет адам іс-әрекетінің бірлігі ретінде.

 13. Психологиядағы тулға мәселесі.

 14. Адамға қатысты басқа категория (индивид, субъект, жеке даралық).

 15. Тұлга құрылымы жайлы түсінік. Тұлға құрылымының негізгі блоктары.

 16. Қарым-қатыкас құрылымы,мазмұны, формалары мен механизмдері.

 17. Қарым-қатынастың негізі жақтары.

 18. Түйсік жәнс оның қасиеттері.

 19. Түйсік түрлерінің жіктемесі.

 20. Қдбылдау және ес.

 21. Қабылдаудың қасисттері.


2 Рубеждік бақылау сұрақтары


 1. Ес және оның түрлері.

 2. Елестер мен қиял. Олардың түрлері.

 3. Зейін.

 4. Зейін теориялары және олардың физиологиялық ерекшсліктері (Н.НЛанге, В.В.Вундт, И.П.Павлов. А.А.Ухтомский).

 5. Зейіннің түрлері мен қасиеттері.

 6. Ойлау туралы үғым.

 7. Ойлау үрдісінің фазалары.

 8. Сөйлеу психологиясы.

 9. Сөйлеудің түрлері және функциялары.

 10. Психикалық күйлер туралы жалпы ұғым.

 11. Эмоцияның функциялары.

 12. Психологиядағы ерік мәселесі.

 13. Темперамент және онын типтері.

 14. Мінез және оның кұрылымы.

 15. Қабілет және оның түрлері.

 16. Нышандар қабілеттін органикалық алғышарты ретінде.

 17. Талант қабілеттер көрінісі және тулғаның интеграиияланған бағыты ретінде.

 18. Түрлі авторлардың жас ерекшелік периодизацияларын талдау.

 19. Баланың тұлғалық дамуына әсер ететін әлеуметтік институттар мен факторлар.

 20. Психикалық дамудың темпі.

 21. Психикалық дамудың принциптері мен міндеттері.

 22. Психикалық дамудың заңдылықтары.

 23. Психикалық дамудың факторлары.

 24. Психикалык дамудын кезендері.


1 аралық бақылау сұрақтары:


 1. Жетекші іс-әрекет және психолгиялық жана құрылымдар.

 2. Ж. Пиаже бойынша баланын интеллектуалдық дамуы.

 3. Э.Эрнксон бойынша тұлға әлеуметтенуі,кезеңдері.

 4. Баланын моральдық дамуы (Л. Кольберг).

 5. Сәбидін туа біткен психикасы мен мінез-құлық формалары.

 6. Сәбидің психологиялық жана құрылымдары.

 7. Дамулың пренаталлық кезендерінің сипаттамасы.

 8. Анасымен тікелей-эмоционалды қарым-қатынас сәбидің жетекші іс-әрексті ретінде.

 9. 1 жастық дағдарыс. Сәбилік кезеңнен ерте балалық шаққа өту.

 10. Epте балалық шақ. Жалпы сипаттама.

 11. Ерте балалық шақтағы танымдық процестердің дамуы.

 12. Ерте балалық шақтағы сөйлеудін дамуы.

 13. Заттық әрекеттер және баланың ақыл-ой дамуы.

 14. Ерте балалық шақтағы тұлғаның және тұлғалық қасиеттердің дамуы.

 15. Баалалардың 3 жасқа қарай психикалық дамудағы негізгі жегістіктері.

 16. Ойынның, енбектік және оқудың мекетепке дейінгі жастағы баланың психикалық дамуына әсері.

 17. Мектепке дейінгі жастағы баладағы базалық тұлғалық қасиеттерінің қалыптасу ерекшеліктері.

 18. Мектепке дейінгі жастағы баланың адамгершілігінің дамуы.

 19. Мектепке дейінгі жастағы баланың психологиялық жанақұрылымдары

 20. Мектепке даярлықтың белгілері.

2 аралық бақылау сұрақтары:

 1. Бастауыш мектеп оқушыларының оку іс-әрекетінің сипаттамасы.

 2. Бастауыш мектеп оқушыларының топаралық өзара қатынастары.

 3. Жеткіншектік жастағылардағы негізгі психологиялық өзгерістер.

 4. Жеткіншектің еріктік қасиеттерінің қалыптасуы.

 5. Жеткіншектердің іскерлік қасиеттерінің калыптасуы.

 6. Жеткіншектердің танымдық және тұлғалық даму ерекшеліктері.

 7. Жеткіншектік жастағы негізгі жетекші іс-әрекет.

 8. Жеткіншектік шақтағы мінез-құлықтағы бұзылыстар.

 9. Жасөспірім жастағы дамудың жалпы сипаттамасы.

 10. Жоғары сынып жасындағылардың жетекші іс-әрекеті.

 11. Ерге жасөспірім жасқа тән қарама-қайшылықтар.

 12. Ерте жасөспірім жастағы моралдық даму.

 13. Ерте жасөспірім жастағы тұлғалық өзіндік анықталу.

 14. Жеткіншектіктердің өзара катынас жүйесінің дамуы.

 15. Кемел жастағы дағларыс.

 16. Кемел жастағы тұлғаарадық қатынасты құру ерекшсліктері.

 17. Ересек жастағы тұлғаның өзгеруі және даму міндеттері.

 18. Геронтогенез кезеніндегі дамудың ерекшеліктері.

 19. Қартаюдың биологиялық және әлеуметтік белгілері мен факторлары.


Пайдаланған әдебиеттер:

Негізгі ұсынылатын әдебиеттер:

 1. Аверин В.А. Психология развития ребенка. СПб., 2000

 2. Аймауытов Ж. Психология оқу қралы. Алматы., 1994

 3. Ананьев Б.Г. Избранные психологические труды: в 2-х томах - М.: Педагогика. 1980.

 4. Асмолов А.Г Психология личности - М : Изд-воМГУ. 1990

 5. Алдамұратов Ә.Қ. Жалпы психология. Алматы., 1996

 6. Асылханова М.А. Психология. Алматы., 2004

 7. Бап-Баба C. Жалпы психология. Алматы., 2003

 8. Божович Л.И Личность и «с формирование в детском вспрасте. - М.. 2003

 9. Выготский Л.С. Собр.соч.: В 6 т. - М.: Педагогика. 1982

 10. Выготский А.С. Психология (аударма). Алматы., 2005

 11. Жарықбаев Қ.Б. Психология. Алматы., 2003

 12. Жарықбаев Қ.Б. Жантану негіздері. А., 2002.

 13. Крайг Г. Психология развития. Питер., 2002

 14. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. - М. И щ-во МГУ. 1981

 15. Мухина B.C. Возрастная психология. - М , 1992

 16. Обухова Л,Ф. Возрастая психология. • М„ 1999

 17. Немов Р.С. Психология. І-ІІ-ІІІ том. М., 2003

 18. Мұқанов М. Жас ерекшелік және педагогикалық психология. А., 1996

 19. Мухина В.С. Детская психология. М., 2000

 20. Общая психология (курс лекции)./ Сост. Е.И. Рогов. М., Владос,2003

 21. Столяренко Л.Д. Основы психологии.М., 2003

 22. Тәжібаев Т. Жалпы психология. Оқу құралы. А., 1993.

 23. Рубинштейн С.Л Основы общей психологии. Спб., Питер,2004

 24. Эльконин Д Б. Детская психология. • М, 2004

Косымша әдебиеттер:

1. Айсмомтас Б.Б. Общая психология: Схемы. М : Идд-»о ВЛАДОС-ПРЕСС. 2002

2. Ананьев Б.Г. Психология и проблемы человековедения. ' Под ред. А.А.Бодалева. -М-Воронеж. 1996.

3.Аверин В.А. Психология детей и подростков.М., 1998

4.Александрова М Д Проблемы социальной и психологической геронтологии -Л.: Изл-во Лснингр ун-та. 2004.

5. Анциферова Л.И. Поздний период жизни человека: типы старения и возможности посгупаісльного старения личности. Психологический журнал. 1996. №6.

6.Асеев В.Г. Возрастная психология: Учебное пособие. - Иркутск, 1999

7.Братусь ДС. Психологические аспекты нравственного развития личности, - М..

8.Бурменская Г.В., Обухова Л.Ф. Современная американская психология развития: учебноепособие. М.. 1996

9.Выготский Л С Вопросы детской психологии. - М.. 1997

10. Гальперин П.Я Введение в психологию. - М: Изд-во МГУ. 199911.Гиппенрейтср Ю.Б. Введение в психологию. - М.. Изд-во МГУ. 1996

12.Годфруа Ж. Что такое психология: в 2-з т. - М.: Мир. 1992

13.Ждан А.Н. История психологии. От античности до наших дней. - М.: Игд-во МГУ,1996

14.Кон И.С. Психология ранней юности. М.. 1999
Қзақ инновациялық гуманитарлық-заң ниверситеті

Гуманитарлық факультеті

Педагогика және психология кафедрасы

ОҚУ ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН
«Психология және адам дамуы» пәні бойынша

Мамандықтар: 5В010200 «Бастауыш оқыту педагогикасы және әдістемесі», 5В011600«География»,

5В011900 «Шет тілі:екі шет тілі»,

5В011400 «Тарих»,

5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті»

1 курс


1 семестр

Кредит саны: 3

Психология және адам дамуы пәнінен______________мемлекеттік стандарт

негізінде оқу-әдістемелік кешенді құрастырған: аға оқытушылар

Сарбасова Г.Ж.,Жапарова Г.С.
Педагогика және психология кафедрасының отырысында қарастырылып, бекітілді.

Хаттама №


Кафедра меңгерушісі: Избасарова Ф.Д.
Гуманитарлық факультет оқу-әдістемелік комиссиясында мақұлданды

Хаттама№
Төрайым: Ахметова А.К.ҚАЗАҚ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ГУМАНИТАРЛЫҚ-ЗАҢ НИВЕРСИТЕТІ
ГУМАНИТАРЛЫҚ ФАКУЛЬТЕТІ
ПЕДАГОГИКА ЖӘНЕ ПСИХОЛОГИЯ КАФЕДРАСЫ

«БЕКІТЕМІН» ___________ Избасарова Ф.Д.

Кафедра меңгерушісі

«______» ___________________ 2014 жыл


«ПСИХОЛОГИЯ ЖӘНЕ АДАМНЫҢ ДАМУЫ» пәні бойынша

СИЛЛАБУС

1 курс

5В010200 «Бастауыш оқыту педагогикасы және әдістемесі», 5В011600«География», 5В011900 «Шет тілі:екі шет тілі», 5В011400 «Тарих», 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандықтары

Құрастырған: аға оқытушылар: Сарбасова Г.Ж., Жапарова Г.С.

Кредит саны: 3

Емтихан 1 семестрСемей – 2014
Пән бойынша силлабус оқу жұмыс бағдарламасы негізінде жасалды.

Құрастырған: аға оқытушылар Сарбасова Г.Ж.,Жапарова Г.С.

Педагогика және психология кафедрасы отырысында талқыланып, бекітілді.

№ __ хаттама «____» қыркүйек 2014 ж.

«ПСИХОЛОГИЯ ЖӘНЕ АДАМНЫҢ ДАМУЫ» пәні

Жапарова Г.С. – аға оқытушы

Қазақ инновациялық гуманитарлық-заң университетінің № 4 оқу ғимараты.

Байланыс телефоны: 77-31-12 жұмыс телефоны, 87056244874Курстың пререквизиті: Студснттерлің кәсіби білімі "Психология және адам дамуы" курсымен таныстықтан басталады. Оны жемісті меңгеру үшін Философия". "Орталыұ жүйке жүйесі жәнс жоғарғы жүйкс жүйесінің іс-әрекетінің фнзиологиясы". '"Социология" пәндерімен таныс болуы қажет,

Курстың постреквизиті: Студенттердің барлық оқу үрдісі "Психология және адам дамуы" базалық курысын меңгеру барысында алынған білімдерінің негізіне сүйеніп құралады. Жоғары курста оқылатын пәндері мыналар сияқылды: «Әлеуметіік психология", "Педагогикалы психология", "Психология тарихы" және көптеген басқалары да психологияның негізгі принциптері мсн жағдайларына сүйенеді.

Пәннің қысқаша сипаттамасыПәннің қысқаша мазмұны. Пәннің мақсаты:

Болашақ мамандардың психологиялық білім жүйесін қалыптастыру, сонымен қатар психикалық ақиқатты нақты талдауға және жалпы психологиялық негізгі ғылыми ұғымдары мен кәсіби педагогикалық іс-әрекеттің практикалық аспектілерін теориялық көзқарастармен салыстыра білуге үйрету қажет.Пәннің міндеттері:

<оқушылардың оқыту мен тәрбиелеуге тікелей немесе жанама қатысы бар бір жүйеге келтірілген психология ғылымының жалпы ұғымдарын студенттер меңгерту;

<психологиялық көріністі психологиялық заңдылықтарға негіздей отырып талдау;

<тұлғаның өзін-өзі дамыту деңгейін, кәсіби педагогикалық нәтижесін жетілдіруде психологиялық зерттеу әдістерін практикада пайдалана білуге үйрету;

<оқу процесінде студенттер өздігінен жұмыс істеу қабілеттерін арттырып, қажетті әдебиеттерді оқып үйреніп, өзіндік ептілігі мен білімін көтеруге үйрету;

<оқушылардың оқыту және тәрбиелеуге қатысты тікелей немесе жанама қатысы бар бір жүйеге келтірілген тұлғаны әр жас кезеңінде психикалық дамыту мен қалыптастырудың динамикасы мен заңдылықтарын үйрету;

<жалпы ұғымдарын студенттер меңгерту;

<адам және коллективке сауатты спаттама беру мақсатында студенттерді адам және коллективтің психологиялық ееркшеліктерін ғылыми зерттеу әдісіне үйрету;

<оқушылармен бірге оқу-тәрбие жұмысында кәсіби іскерлік пен тұлғалық өзін-өзі дамытуда қажет жас ерекшелік психологияның маңызды аспектілері негізінде алынған білім бағасында тәжірибелік кәсіби-педагогикалық дағдыны меңгертуді қажет ету;

<педагогикалық бағыттағы жоғары кәсіби білім саласында студенттердің қазіргі ақыл-ой сұрауларын қанағаттандыру болып табылады.

Адамзаттың өзінің тарихын, шығу тегін, тілдері мен салт-дәстүрлерін тануында психология ғылымы ерекше орын алады. «Психология және адам дамуы» пәні психологияның зерттеу пәнінің негізіне, адам болмысының табиғаты, психикалық құбылыстары, үрдістері, қасиеттерінің заңдылықтарын және адам дамуы мәселелері мен психологиялық теорияларды қарастырады. Психология ғылымы алдында тұрған теориялық және тәжірибелік міндеттердің көпшілігіне байланысты қазіргі уақытта қарқынды даму үстінде. Психикалық әрекеттің даму барысындағы оның заңдылықтарын оқытып, үйрету психологияның негізгі міндеті болып табылады. Психология ғылымының зерттейтін құбылыстар ауқымы өте кең. Ол күрделілік деңгейі әртүрлі – сезім мүшелеріне әсер ететін объектінің жеке түрлерінің қарапайым айырмашылығынан бастап, тұлғаның мотивтік күресіне дейін болатын адамның күйлері мен қасиеттерін, үрдістерді және адамның даму мәселелерінің психологиялық ерекшеліктерін қамтиды.


Сабақ түрі бойынша сағаттардың бөлінуіТақырыптардың атауы

Сағат саны

Дәріс

Тәжір.

СОЖ

СӨЖ

1.

Пәнге кіріспе


1


2.

Психика мен сананың пайда болуы мен дамуы.

2


3.

Сана және бейсаналық.

1


4.

Ic-әрскет психологиясы


1


5.

Психологиядағы тұлға мәселесі

2


6.

Қарым – қатынас пен топтар психологиясы

1


7.

Танымдық үрдістер психологиясы

6


8.

Психикалық күйлер

2


9.

Психикалық қасиеттер

2


10

Даму психологиясының пәні, міндеттері және әдістері

2


11

Жас мәселесі және психикалық дамудың заңдылықтары

2


12

Психикалықдамудың жас ерекшелік кеіендері

2


13

Мектепке дейінгі жастағы психикалық даму

2


14

Бастауыш мектептегі, жеткіншек және жеткіншектік жастағы психикалық даму ерекшеліктері

2


15

Кемел жас және кәрілік шақ психологиясы

2


16

Психологиялық ғылымның және практиканың пәні мен міндеттсрі.
117

Психологияның кұрылымы және әдістері.
118

Психологиядағы сана мәселесі.
119

Түйсік және кабылдау.

120

Ес психикалық үрдістер кұрылымының ұяшығы ретінде.
121

Қабілет және дарындылықпсихологиясы.

122

Темперамент және мінез,

123

Зейін теориясы және оның физиологиялық механизмдері (Н.НЛанге, В.Н.Бундт, И.П.Павлов, Л.А.Ухтомский).

124

Эмоциниың негізгі теориялары.

125

Қарым-қатынас психологиясы
126

Лидерлік әлеуметтік-психологиялық құбылыс ретінде

127

Баланың психикалык дамуынын факторлары

128

Мектепке дейінгі шаққа психологиялық сипаттама
129

Жеткіншектік кезеңнің психологиясы.
130

Қарттық жаста тұлғаның психологиялық аумақтарындағы өзгерістер сипаттамасы.
131

Даму психологиясының пәні, міндеттері және әдістсрі.3
32

Даму психологиясыныңғлым ретіндедамуының кысқаша тарихы3
33

Психикалык дамудын теориялары2
34

Баланын психикалык дамуынын факторлары мен механизмдері.


15

35

Жастык даму периодизациясы.2
36

Адам өмірінің басталуы.


10

37

Сәбилік шақтыңпсихологиялықерекшеліктері3
38

Ерте балалық шактағы баланың психикалық дамуының жалпы сипаттамасы.3
39

Мектепке дейінгі шақтағы психологиялық сипаттамасы.


10

40

Бастауыш мсктеп кезеніндегі дамудың әлеуметтік жағдаяты және негізгі психологиялык жанақұрылымдары.3
41

Жеткіншектік кезен психологиясы.


15

42

Даму психологиясындағы жеткіншектік кезеңнен жасөспірім жастық шаққа өту мәселесі.3,5
43

Орта кемел жастағы адамнын психологиялык сипаттамасын құру.


10

44

Қарттықжаста тулғаның психологиялық аумақтарындағы өзгерістер сипаттамасы.


7,5


Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
2016 -> АҚпараттық хат 5 мамыр 2016 жылы
2016 -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің
2016 -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің
2016 -> Силлабус пән: Психология тарихы Курс
2016 -> Силлабус пән: Практикалық психология Курс
2016 -> Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және
2016 -> «Мүгедектікті және/немесе еңбек ету қабілетінен айырылу дәрежесін белгілеу және/немесе қажетті әлеуметтік қорғау шараларын айқындау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты Жалпы ережелер
2016 -> Әлеуметтік дифференция әдеттегі кәсіби сөздерді, терминдерді, жаргондарды береді. Яғни тілде адамдардың әлеуметтік топтарына, мамандығына, шаруашылық кәсібіне байланысты жіктелулер бар


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
бағдарламасына сәйкес
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Реферат тақырыбы
жиынтық бағалауға
сәйкес оқыту
арналған тапсырмалар
Қазақстан республикасы
білім беретін
оқыту мақсаттары
бағалау тапсырмалары
рсетілетін қызмет
Жалпы ережелер
жиынтық бағалаудың
республикасы білім
бекіту туралы
тоқсанға арналған
Қазақстан тарихы
Қазақстан республикасының
мерзімді жоспар
арналған жиынтық
қызмет стандарты
болып табылады
жалпы білім
арналған әдістемелік
бағалаудың тапсырмалары
Мектепке дейінгі
оқыту әдістемесі
Қазақ әдебиеті
нтізбелік тақырыптық
пәнінен тоқсанға
Зертханалық жұмыс
Инклюзивті білім
Әдістемелік кешені
республикасының білім
білім берудің
туралы жалпы
Қазақстанның қазіргі
Қысқа мерзімді
Жұмыс бағдарламасы
қазақ тілінде
қазіргі заман
туралы хабарландыру
атындағы жалпы