Мадениеттану және психология

Loading...


бет4/4
Дата08.04.2020
өлшемі400.5 Kb.
1   2   3   4
Гереонтологиялық психология

Педагогикалық психология

156. Адамдар мен жануарлар психикасының ұқсастықтары мен айырмашылықтарын қарастыратын психология ғылымының саласы:



Салыстармалы психология

Медициналық психология

Нейропсихология

Гереонтологиялық психология

Педагогикалық психология

157. Қоғамның, ұжымның жеке адамдарға тигізетін ықпалын зерттеу ісімен психология ғылымының қай саласы айналысады?



Әлеуметтік психология

Балалар психологиясы

Гереонтологиялық психология

Педагогикалық психология

Медициналык психология.

158. Әлемдік психологиялық ой-пікірлердің даму тарихы неше кезеңге бөлінеді?



Екі кезеңге

Төрт кезеңге

Алты кезеңге

Бес кезеңге

Үш кезеңге

159. Сыртқы дүние заттары мен құбыластырының жеке қасиеттерінің сезім мүшелеріне тікелей әсер етуінен пайда болған мидағы бейнелер



Түйсік

Қабылдау

Зейін

Ес

Ойлау

160. Түйсіктердін пайда болуын анализатор деп аталатын анатомиялық физиологиялық жүйке аппаратының жұмысына байланысты түсіндірген ғалым:



И.П. Павлов

К.Д. Ушинский

А. Ухтомсхий

А.Ф. Лазурский

А.С. Выготский

161. Сезім мүшелері неше бөліктен құралады?



Үш

Төрт

Бес

Алты

Жеті

162. Психологияда адамның түйсіне алу қабілеті қалай аталады?



Сезгіштік

Адаптация

Сенсибилизация

Қабылдау

Зейін

163. Түйсіктердің қосарланып жүруі:



Синестезия

Сенсибилизация

Адаптация

Амнезия

Эйфория

164. Ішкі мүшелердің күйін бейнелейтін түйсіктердін тобы:



Интерорецепторлар

Экстрорецепторлар

Проприрецепторлар

Дұрыс жауабы жоқ

Барлық жауабы дұрыс

165. Сыртқы дүние заттары мен құбылыстарының адамның қажеттеріне сәйкес келу-келмеуінің нәтижесінде болып отыратын психикалық күй:



Сезім

Қабылдау

Мінез

Ойлау

Зейін

166. Адамға күш беріп, әрекетке ұмтылдыратын, көтеріңкі сезімдер мен эмоциялар:



Стеникалық

Астеникалык

Хроматикалық

Ахроматикалық

Эйфория

167. Сезімдер мен эмоциялардың сапасын көрсететін ерекшеліктердің бірі:



Барлық жауабы дұрыс

Қарама-қарсы, полярлық сапалықтар

Жігерлену және қернеуден босану

Актив және пассив

Стеникалық және астеникалық

168. Адамның шамадан тыс зорлануы психологияда қалай аталады:



Стресс

Аффект

Эйфория

Құмарлық

Коррекция

169. Адамның тіршілік қажетіне орайлас, оның ішкі өмірінің шарықтап, жан-жақты өсу шарттарының бірі:



Жағымды эмоциялар

Жағымсыз эмоциялар

Кез-келген жағдайлар

Талаптар мен ниеттер

Қажеттіліктер мен қызығулар

170. Белсенді әрекетке азды-көпті нұсқан келтіретін қораш сезімдер:



Жағымсыз эмоциялар

Жағымды эмоциялар

Кез-келген жағдайлар

Талаптар мен ниеттер

Қажеттіліктер мен қызығулар

171. Қысқа уақытқа созылса да, бұрқ етіп қатты көрінетін эмоцияның түрі:



Аффект

Стресс

Эйфория

Құмарлық

Көніл

172. Адамнаң ойы мен әрекетінің негізі із қалдыратын күшті, терең тұрақты эмоция:



Стресс

Аффект

Эйфория

Құмарлық

Көніл

173. Адамның шындықтағы қандай болмасын бір сұлулықты сезінуінде көрінетін жоғарғы сезім:



Эстетикалык

Адамгершілік

Интеллектік

Махаббат

Мінез

174. Адамнаң тану процестері мен, ақыл-ой әрекетімен тығыз байланысты жоғарғы сезім:



Интеллектік

Эстетикалық

Адамгершілік

Махаббат

Мінез

175. Адамның өз қалауынша жаңа образдар жасау:



арман

қиял

мақсат

қажеттілік

қызығушылық

176 Адамды әрекетке бағыттайтын, мақсат қоюға талаптандыратын түрткі:



мотив

мінез

қиял

сана

қозғалыс

177. Ойланып істелетін, алға мақсат қоюды қажет ететін, түрлі кедергілерді жеке білуден көрінетін қимыл-қозғалыстар психологияда қалай аталады:



ерік амалдары

мінез бітістері

темперамент типтері

қабілет

автоматтанған қимыл-қозғалыстар

178. Адамның өз мінез-құлқын меңгере алу қабілеті:



ерік

темперамент

мінез

ойлау

қабілет

179. Мақсатқа бағытталған қозғалыстар:



ерікті қозғалыстар

еріксіз қозғалыстар

қажеттілік

қызығулар

дағды

180. Адамның ерікті амалының дайындық кезеңі:



мақсат

дағды

нәтиже

қозғалыс

табандылық

181. Алға қойған мақсатына шексіз сенген, сол жолда ақтық демі біткенше бел байлаған, моральдық рухы жоғары адамның ғана қолынан келетін қасиет:



ерлік

тәуелсіздік

ұстамдылық

жинақылық

дүниетанымы

182. Адамның ақыл ой өзгешеліктерінің жеке қажеттерін көрсететін кез-келген адамнан табылатын қабілет:



жалпы қабілет

арнайы қабілет

творчестволық қабілет

коммуникативтік қабілет

дарындылық

183. Іс-әрекеттің жеке салаларында ғана көрініп, оның нәтижелі орындалуына мүмкіндік беретін қабілетті қалай атайды?



арнаулы қабілет

жалпы қабілет

дұрыс жауабы жоқ

барлық жауабы дұрыс

жақсы қабілет

184. Тіл арқылы ойымызды басқа біреуге жеткізу:



сөйлеу

ойлау

қиял

қарым-қатынас

пікір

185. «Егер айналадағы дүниеден алынатын біздің түйсіктеріміз бен елестеріміз шындықтың бірінші сигналдары болып табылатын болса, онда тіл ең әуелі сөйлеу органдарынан ми қабығына баратын кинестезиялық тітіркенулер, екінші сигналдар -сигналдардың сигналы болып табылады. Олар шындықтан дерексіздену болып табылады да, жалпылауға мүмкіншілік береді, ал бұл соңғы бізге ғана тән ең жоғары ойлауды құрайды» - деп сөздің мәнін физиологиялық тұрғыдан түсіндірген ғалым:



И.П. Павлов

И.М. Сеченов

Л.С. ВыготскиЙ

А.Н. Леонтьев

Ж. Пиаже

186. Сөйлеудің түрлері:



сыртқы және ішкі сөйлеу

ырықты және ырықсыз

актив және пассив

афазия және диффузия

фонетика және грамматика

187. Екі немесе бірнеше адамның тілдесуі:



диалог

монолог

ішкі сөйлеу

публицистикалық сөйлеу

жазбаша сөйлеу

188. Сыртқы дүние заттары мен құбылыстарының байланыс қатынастарының мида жалпылай және жанама түрде сөз арқылы бейнеленуі:



ойлау

қиял

ерік

мінез

сөйлеу

189. Сезім мүшелері арқылы алынған мәліметтерді өңдеу процесі:



ойлау

қабылдау

түйсік

сезім

инстинкт

190. Түйсік пен қабылдаудағы анализ бен синтездің жаңа мазмұнға ие болған түрі:



ойлау

мінез

елес

есте сақтау

қабілет

191. Ой арқылы түрлі заттар мен құбылыстардың мәнді жақтарын жеке бөліктерге бөлу:



анализ

синтез

абстракция

жалпылау

нақтылау

192. Ой арқылы заттық құбылыстың барлық элементтерін біріктіру:



синтез

анализ

салыстыру

абстракция

нақтылау

193. Шындықтағы заттар мен құбылыстарды жалпылау арқылы оның елеулі қасиеттерін басқа қаситеттерінен ойша бөліп алу - ойлаудың қай тәсілі?



абстракция

анализ

синтез

аналогия

нақтылау

194. Абстракциялық ұғымды соған сәйкес келетін жеке ұғымдармен түсіндіру, яғни жеке заттар мен нәрселер туралы ой:



нақтылау

жалпылау

анализ

синтез

абстракция

195. Заттар мен құбылыстар туралы ой:



ұғым

пікір

ой қорытындысы

қиял

елес

196. Бір зат туралы мақұлдау не оны бекерге шығаруда көрінетін ойлаудың формасы:



пікір

ұғым

ой қорытындысы

сөйлеу

қиял

197. Жалпыдан жекеге қарай жүретін ой қорытындысы:



дедукциялық ой қорытындысы

индукциялық ой қорытындысы

анологиялық ой қорытындысы

жалған пікір ой қорытындысы

ақиқат пікір ой қорытындысы

198. Жекеден жалпыға қарай жасалатын ой қорытындысы:



индукциялық ой қорытындысы

дедукциялық ой қорытындысы

аналогиялық ой қорытындысы

ақиқат пікір ой корытындысы

жалпы ұғым ой қорытындысы

199. Ұқсастық бойынша ой қорытындыларын жасау:



анологиялық ой қорытындысы

индукциялық ой қорытындысы

дедукциялық ой қорытындысы

қиял процесі ой қорытындысы

елес процесі ой қорытындысы

200. Психика дегеніміз не?



психикалық шындықты бейнелеудің жоғарғы формасы

физиологиялық құбылыс

философия пәніне жатады

мидың қызметімен байланысты психикалық құбылыс

нерв жүйесі

201. Көру, есту, иіс, дәм, тері түйсіктері не деп аталады?



экстерорецептор

интерорецептор

проприорецептор

кинестезиялық

статикалық

202. Психиканың пайда болу, даму және қалыптасу заңдылықтарының зерттейтін ғылым:



жалпы психология

балалар психологиясы

философия

жеткіншек психологиясы

патопсихология

203. Адамды басқа жануарлардын бөлігі отыратын оның:



сана сезімі, іс-әрекеті

генетикалық құрылым

психикалық процесі

биологиялық дамуы

сезім мүшелері

204. Жекеден жалпыға қарай дамитын логикалық ой қорытындысы:



индукция

дедукция

интерференция

детерминизм

динамизм

205. Жалпыдан жекеге қарай дамитын ой қорытындысы:



дедукция

индукция

стереотип

дағды

детерминизм

206. Белгілі мақсатты орындауға бағытталған оңашаланған қимыл:



әрекет

индукция

рефлекс

аффект

стресс

207. Мінез, құлық, темперамент, қабілет, дүниетаным, талғам, сенім - бұлар:



психикалық қасиеттер

психикалық кейіптер

психикалық процестер

нейрон талшықтары

мақсат-мүдде көріністері

208. Психологияның қосалқы зерттеу әдістері:



тест, анкета, интервью, әңгімелесу

бақылау, эксперимент

табиғи эксперимент

байқау және байқағыштық

лабораториялық зерттеулер

209. Дағдының түрлері:



қимылдық, ойлау, сенсорлық мінез-құлық

шартты, шартсыз

жаттығулар, қайталау

әрекеттер, қимылдау

үйрену, меңгеру

210. Әрекеттің түрлері:



сыртқы моторлық, ішкі, психикалық

дағды, әдет

қимылдық, ойлау

сенсорлы, мінез-құлық

шартты, шартсыз

211. Сигналдың жүйелерді зерттеген ғалым:



И.П.Павлов

В.Вундт

Л.С.Выгодский

П.Я.Гальперин

А.Ухтомский

212. Эмоциялық қозуы әлсіз, көңіл-күйлері әлсіз, байсалды, жігерсіз, бірсарынды сөйлейтін, кісімен араласып жақындасуы аз, іс-әрекетті тиянақты орындайды.



Меланхолик

Холерик

Сангвиник

Флегматик

Экстроверт.

213. Белгілі мақсат қойып, объектіні күнделікті әдейі қабылдау әдісі -



бақылау

эксперимент

әңгімелесу

тест

анкета

214. Мақсат, ерітік күш-зейіннің қандай түріне тән?



ырықты

ырықсыз

үйріншікті

шартты рефлекторлық

шартсыз рефлекторлық

215. «Белгілі бір қоғамның мүшесі, белгілі іс-әрекеттен айналысатын, тәжірибесі, білімі бар, өзіне тән өзгешелектерге ие» -



жеке адам

адам

индивид

индивидуальность

биологиялық индивид

216 «Адамның дамып жетілуіне қоршаған ортаның, қоғамның, тәлім-тәрбие істерінің әсері» қай факторға жатады



әлеуметтік

биологиялық

тәрбие

оқыту

белсенділік

217. Организмнін жеке дамуының процесі:



онтогенез

филогенез

антропогенез

перонтогенез

социогенез

218. Эмоциялық қозуы шапшаң, күшті болады, бірақ көп тұрақтамайды, көңіл-күйі шапшаң өзгереді, өте әсершіл, мәнерлі сөйлейді, қимыл көп, ақжарқын ашық келеді. Бастаған ісіне тыңғылықты болмай, жұмысы аяқсыз қалады.



Сангвиник

Холерик

Флегматик

Меланхолик

Интроверт

219. Организмнің қоршаған ортаға бейімденуі:



адаптация

аффилиация

агрессия

интуиция

рефлексия

220. Организмнін. өмірі және дамуы үшін керекті жағдайларды талап ету?



қажеттілік

қабілет

әдет

дағды

әрекет

221. Адамның бір жұмысты нәтижелі, үздік орындауынан көрінетін жеке дара психикалық қасиетті не деп атаймыз?



қабілет

дарындылық

темперамент

мінез

талант

222. Жеке адамның тікелей жүйке саласынан туындайтын тума қасиет:



темперамент

мінез

қабілет

талант

нышан

223. Іс-әрекетке игермелейтін түрткі?



мотив

дүниеге көзқарас немесе қозығу

объект яғни қажеттілік

мақсат

қабілет

224. Сөз арқылы қарым-қатынас:



вербальды

вербальды емес

мимика

иландыру

сендіру

225. Сыртқы әрекеттің ішкі амалға ауысуы:



интериоризация

экстериоризация

эмпатия

интроверсия

экстроверсия

226. Айналадағы шындықтың бұрмаланып қабылданды



иллюзия

адаптация

эффект

перцепция

амнези

227. Сана дегеңіміз не?



психикалық процестердің ерекше қиысуы, тек адамға тән психикалық жоғары түрі

жүйесіндегі қозу табандылығының кұрт жоғарлауы

жануарларға бейнелеудің ерекше бір түрі

шындықты бейнелеудің ерекше бір түрі

кедергілерді жеңуге бағытталған процесс

228. Темперамент -



жеке адамның тікелей нерв жүйесінен туыңдайтын тума қасиет

кедергілерді жеңуге бағытталған психикалық сапа

әрбір адамның жеке басына тән өзіндік психологиялық қасиет

көңіл-күй қатынасын білдіретін қасиет

ішкі әсерлер салдарынан туындайтын қасиет

229. Ойлау дегеніміз -...



заттар мен құбылыстардың дара қарым-қатынас байланысын, ұқсастығын салыстыра отырып, мида жалпы және жанама түрді сөз арқылы бейнеленуі

адам санасының белгілі бір затқа бағытталуын көрсететін құбылыс

заттар мен құбылыстардың субъективті образдарын өзгертіп бір-біріне қосып,

өндеп, бейнеленуде көрсететін психикалық процесс



дүниедегі заттар мен құбылыстардың сезім мүшелеріне тікелей әсер ететін, тұтас бейнелуі

материялық өмір сүрудін субъективті формасы

230. Эмоция дегеніміз -...



адамның өзіне, өзге адамдарға көңіл-күйінің қатынасын білдіретін және оларды бейнелейтін психикалық процесс

материяның өмір сүруінің субъективті шындық формасы

жан дүниенің дамуындағы айтарлықтай маңызы бар психикалық процесс

заттар мен құбылыстардың адам миында сақталып, қайтадан жаңғыратын процесс

тіл арқылы ойымызды басқа біреуге жеткізу

231.Психика деген не?



сыртқы дүние заттары мен құбылыстарының мидағы түрлі бейнелері

тірі организмнің моторлық қызметі

сыртқы әрекеттің ішкі амалға ауысуы

үнемі болып отыратын қозу мен тежелу сияқты физиологиялық процестердің ми қабығында жасалуы

организмнің және оның жеке мүшелерінің сыртқы және ішкі тітіркендіргіштерге қайтаратын жауабы

232. Зат пен онын қасиеттеріне қарамастан қарапайым әрекет ету?



манипуляциялық

коллективтік

ойыншық

денелік

интеллектуалдық

233. Қандай жоғарғы жүйке әрекетінің формалары адамға ғана тән?



сана, абстарктылы ойлау және сөйлеу

шартты рефлекс

шартсыз рефлекс, инстинкттер

түйсіну, сезіну

адамдар және жануарлар арасындағы жоғарғы жүйке әрекетіндегі айырмашылық жоқ

234. Екінші сигналдық жүйе дегеніміз не?



адамдар арасындағы сөйлеу қарым-қатынасын қамтамасыз ететін бас ми қыртысының спецификалық іс-әрекеті

қоршаған ортаны жүйелі сезімде қабылдау

күрделі шартты және шартсыз рефлекстерді қамтамасыз ететін ми құрылысының спецификалық іс-әрекеті

жоғарғы қыртыс асты вегетативті орталықтың спецификалық іс-әрекеті

орталық жүйке жоғарғы бөлімдерінің спецификалық іс-әрекеті

235. Тек адамдарға ғана тән психикалық қасиет



сана

есте сақтау

ойлау

зейін

түйсіну

236. Іс-әрекет түрлері



Ойын, оқу, еңбек

Түйсік, зейін, қабылдау

Практикалық, логикалық

қарым-қатынас, тәрбие, оқу

ақыл-ой, адамгершілік, дене тәрбиесі

237. Организмнің тіршілік етуі мен өмір сүру жағдайына міндетті түрде керек ететін қажетсінулер



қажеттілік

қызығушылык

дүниетаным

көзқарас

сана

238. Қажеттіліктердің түрлері



материалдық, рухани, қоғамдық

материалдық, оқу, еңбек, спорттық

тікелей, жанама

қарым-қатынас, сана, ой

адамгершілік, ақыл, еңбек

239. Рухани қажеттіліктерге қандай қажеттіліктер жатады?



Танымдық және эстетикалық ләззаттану қажеттіліктері

Еңбекке және адамдармен қарым-қатынасқа, қоғамдық іс-әрекеттерге қажеттілік

Тамаққа, киімге, баспанаға қажеттілік

Спортқа, оқуға, білім алуға қажеттілік

Кәсіби мамандық түрлеріне қажеттілік

240. Екі немесе одан көп адамдар жиынтығы



топ

коллектив

лидер

қарым-қатынас

жиналыс

241. Дос-жарандар, ағайын-туыстар, жанұя мүшелері - қандай топқа жатады



Ресми емес топ

Ресми топ

Ассоциациялық топ

коллектив

коорпорациялық топ

242. Психиканың даму факторлары



Биологиялық және элеуметтік

Жүйелілік және детерминистік

Іс-әрекет, оның құрылымы, орындалу тәсілдері, нәтижелері

Регрессивті және прогрессивті

Негізгі және вегетативті

243. Психиканың даму заңдылықтары



Жүйелілік және детерминистік

Іс-әрекет, оның мазмұны, құрылымы, орындалу тәсілдері, нәтижелері

Негізгі және вегетативті

Идеалистік және материалистік

Биологиялық және әлеуметтік

Іс-әрекет, оның құрылымы, орындалу тәсілдері, нәтижелері

Биологиялық және әлеуметтік

Жүйелілік және детерминистік

Регрессивті және прогрессивті

Идеалистік және материалистік

245. Дамудың түрлері



Регрессивті және прогрессивті

Идеалистік және материалистік

Жүйелілік және бірізділік

Биологиялық және тұқымқуалаушылық

Іс-әрекет құрылымы, мазмұны, формасы

246.Соқыр сезім



инстинкт

рефлекс

гипноз

сана

жануарлардағы ақыл-ой

247. Тек адамдарда ғана кездесетін естің түрлері



Логикалық

Механикалық

қимыл-қозғалыс

Эмоциялық

дұрыс жауабы жоқ

248. Жеке адам



Адамның әлеуметтік сипаттамасы

Кез-келген адам

Кез келген ересек адам

индивид

бір ғана адам

249. Жеке адам туралы теориялардың бірі - адамның мұқтаждықтары ынтығулардан, құмартудан туындайды деп көрсеткен психоаналитик-психоневролог



З.Фрейд

А.Эпикур

Ж.Пиаже

Л.С.Выготский

К.Левин

250. «Ассоциация» деген латын сөзі қазақша қандай мағына білдіреді



байланыс

толықтыру

бейімделу

қателік

251. Күрделі эмоциялар



құмарлық, аффект, көңіл

қуаныш, күлкі, қайғы, ашу

махаббат, достық, жауыздық

барлығы дұрыс

дұрыс жауабы жоқ

252. Жоғары сезімдер



адамгершілік, эстетикалық, ақыл-ой

махаббат, достық, жауыздық

құмарлық, аффект, көңіл

барлығы дұрыс

дұрыс жауабы жоқ

253. Эмоциялардың аз мерзімде бұрқ етіп сыртқа шығарып, аз уақыт әрекет ететін түрі



аффект

стресс

көңіл

құмарлық

қорқыныш

254. Саналы түрле алға қойған мақсатқа жету үшін жұмсалатын жан қуатының белсенділігін және адамның өзін меңгеру қабілетін психологияда не деп атайды



ерік

мінез

қызығушылық

қабілет

темперамент

255. Психикалық процесстер ағысының жылдам не баяулығы, қимыл-қозғалыстары мен көңіл-күйдің түрлі деңгейіне адамның жүйке саласының туа берілетін ерекшеліктерінің жиынтығы психологияда не деп аталады



Темперамент

Мінез-құлық

Ерік сапалары

Эмоциялар мен сезімдер

Физиология

256. Эмоциясы кушті және әлсіз темпераментер деп темпераменттерді екі топқа бөлген ғалым



Неміс психологы В.Вундт

Ежелгі Греция ғалымы Гиппократ

Э.Кречмер

Теофраст

257. Сезім мүшелерінің сезгіштігі әсер етуші тітіркендіргіштерге, біртіндеп бейімделіп өзгеру құбылысы?



адаптация

синестезия

сенсибилизация

абсолют сезгіштік

айырма сезгіштік

258. Құлаққа жағымды естілетін дыбыс



консонанс

диссонанс

хроматикалық

шулар

ахроматикалық

259. Құлаққа жағымсыз естілетін дыбыс



диссонанс

консонанс

музыкалық

хроматикалық

ахроматикалық

260. Заттар мен құбылыстардың мида тұтастай бейнелеуі



қабылдау

түйсік

зейін

ойлау

ес

261. Қабылдаудың объектісі кейбір жеке қасиеттерден тұрғанымен, оларды жинақтау арқылы қабылдау - қабылдаудың қандай қасиеті



тұтастық

мағыналық

иллюзия

апперцепция

таңдамалығы

262. Тұтастық, мағыналық, иллюзия, апперцепция таңдамалық - қай таным процестерінің ерекшеліктері



қабылдау

түйсік

зейін

ойлау

ес

263. Толып жатқан объектілердің ішінен біреуін іріктеп алып қабылдау



қабылдау таңдамалығы

қабылдау мағыналығы

қабылдау тұтастығы

иллюзия

апперцепция

264. Бұрын қабылдаған заттар мен құбылыстардың қайта кезіккенде көрінетін құбылысы



тану

ұмыту

есте сақтау

реакция

байланыс

265. Жағдайдың өзгеруіне қарамастан, қабылданатын заттардың кейбір қасиеттерінің қалыптағыдай қабылдануы:



қабылдаудың константылығы

иллюзия

қабылдаудың тұтастылығы

қабылдауға қосымша

галлюцинация

266. Қабылдауға болатын қосымша құбылыс



апперцепция

иллюзия

адаптация

вибрация

тану

267. Адамның небір қиын қыстау кезеңдерде қажетті шешімдерге келіп, оны жүзеге асыру қабілеті:



тоқтамға келгіштік

ерлік

ұстамдылық

тәртіптілік

жинақылық

268. Апперцепцияның түрлері



уақытша, тұрақты

механикалық, логикалық

хроматикалық, ахроматикалық

жағымды, жағымсыз

актив, пассив

269. Заттар қарым-қатынас, қимыл-қозғалыс, кеңістік, уақыт, адам қандай таным процесінің түріне жатады?



қабылдау

есте сақтау

ойлау

зейін

түйсік

270. Жеке адамның өмір бағытын көрсететін компоненттер -



мотив, қажет, қызығу, дүниетаным

психикалық процестер

психикалық күйлер

топ, ұжым

рефлекторлық қызмет

271. Жеке адамның биологиялық тума қасиеттері -



темперамент, рефлекторлық қызмет, инстинкттер

мінез-құлық, қимыл-қозғалыс

әдет-ғұрып, салт-дәстүр

ойлау, қабылдау

ерік, эмоция, сезімдер

272. Қабылдау процесінің негізгі функциялары:



Сыртқы дүние заттары мен құбылыстарының жеке қасиеттерінің сезім мүшелеріне тікелей әсер етуінен пайда болған мидағы тұтас бейне.

Із ретінде қалдыру, салыстыру, ұқсату, байланыстыру.

қозғалушы материяның бейнесін жасау

адамның психикалық қасиеттерінің мазмұнымен жасалады.

өзіне-өзі баға беруде көрінеді

273. Сыртқы жағдайдың өзгеруіне қарамастан, заттардың кейбір қасиеттерінің бір қалыпты болып қабылдануы:



тұтастай қабылдау

уақытты қабылдау

мағыналылығы

тұрақтылығы

кеңістікті қабылдау

274. Педагогикалық психологияның тармақтары?



Оқыту психологиясы, тәрбие және өзін-өзі тәрбиелеу психологиясы, ұстаз психологиясы

Герантопсихология, гештальтпсихология

Балалар психологиясы, жеткіншектік кезең

Құқық психологиясы, фрейдизм

Авиациялық, еңбек психологиясы

275. Еңбек әрекеттерін орындауға қажетті білімді, дағдыны және білгірлікті жүйелі игеру процесі не деп аталады?



еңбек

оқу

дағды

қажеттілік

ойын

276. Болмыстағы нәрселер мен құбылыстардың байланысы, олардың себебі туралы қорытынды жасау ғылымда қалай аталады?

гипотеза

синестезия

афазия

мнемоника

синтез

277. Дистресс деген не?



адамның көңіл-күйінің бұзылуы

ашушаң, қызбалануы

күтпеген, шытырман жағдайда туатын эмоциялық күй.

қысқа мерзімді, бұрқ етпе, өте күшті эмоциялық реакция.

көңіл-күйдің көтерілуі

278. Адамның іс- әрекетті орындаудағы даралығы:



дербестік

табандылық

ұстамдылық

батылдық

қажырлылық.

279. Адамның өз мінез-құлқын меңгере алу қабілеті психологияда не деп аталады?



ерік

мінсіз

эмоция

талғам

сезім

280. Доминанта деген не?



Тітіркендіргіштердің ішінде біреуі миға көбірек әсер етіп, мидың бір алабын қаттырақ, күштірек қоздыруы

Адамға әсер етуші көп қоздырғыштардың арасындағы күрес;

Мидағы күшті қозу алабының қалған алаптағы әлсіз қозу

процестерін тартып алуы;



Миға әсер етуші қоздырғыштардың қарама-қарсылығы

Тежелудің орын алуы.

281. Фрустрация деген не?



Мақсатқа жетуде туатын, қиындықтарға орай пайда болатын күй.

Кенеттен пайда болып, бұрқ етіп сыртқа шығатын қуатты көңіл-күй.

Тікелей шабуыл,қарсылық таныту.

Қуаныш сезімі

адамның таным-білімге байланысты қажырлы көңіл-күйі

282. Жоғары сезімдерді анықта:



ақыл-ой, эстетикалық, адамгершілік-моральдық сезімдер.

аффект, эмпатия, стресс.

Стеникалық, астеникалық сезімдер.

Кейіп, фрустрация

Дистресс.

Сезім.

283.адамның басқа адамдарға, айналасындағы дүниеге қатынасын білдіріп, бейнелейтін психикалық процесс.



Сырттан әсер еткен сигналдардың адамға не жағымды не жағымсыз есер етуі

Сезім жануарларға тән психикалық процесс.

адамның биологиялық қажеттіліктерін қанағаттандырумен байланысты.

Органикалық қажеттіліктерді өтей алмаудан туады.

284. Белгілі объектіге қатысты бастан кешкен эмоциялардың қарама-қайшылығы,сәйкессіздігі



амбиваленттілік.

көңіл-күй

депрессия

құмарлық

амбиверсия.

285. Толғаныс тебіреністер мен әрекетке өң беретін біршама ұзақ эмоциялық күй:



көңіл-күй

аффект

фрустрация

эмпатия

құмарлық

286. Эмоциялық күйдің бұл түрі күтпеген шытырман жағдайда туады, қауіп қатер жағдайында шапшаң шешімге келеді:



аффект

эмпатия

фрустрация

стресс

құмарлық

287. Ассоциация ұғымын ғылыми қолданысқа енгізген кім?



Г. Лейбниц

Б. Спиноза

Р. Декарт

Дж. Локк

А.Р. Лурия

288. Төмендегі анықтамалардың қайсысы ұстамдылықты анықтайды?



алға қойған мақсатын орындау үшін табандылыққа қарсы көрінеді.

адамның қиыншылықпен күресу үшін өзінің мүмкіндіктерін жұмылдыра білу.

Шешімді іске асыруға кедергі жасайтын ой сезімі.

әрекетке лайық дағдыны игеру Б)ой арқылы түрлі заттар мен құбылыстардың мәнді жақтарын бөліктерге бөлу

Қиялда тың бейнелер жасау

289. Төмендегі психологиялық зерттеу әдістерінің ішінен социометрияны анықта:



топтағы қарым-қатынасты, үлкен-кіші топтарды анықтауға арналған әдіс

шындықтағы заттар мен құбылыстарды білуге арналған әдіс

адамның тәжірибесін, білімін, іс-әрекет дәрежесін анықтайтын әдіс.

жеке адамның ерекшелігін зерттеуге арналған әдістер

проективті әдіс.

290. Интеллект сезімі.



адамның тану процестерімен, ақыл-ой әрекетімен тығыз байланысты

қоғамдық өмірдің талабына сәйкес адам мінез-құлқынан жиі көрінетін сезім

адамның шындықтағы қандай да болмасын әсемдікті сезінуі

адамды жағымсыз іс-әрекеттен тоқтатып отыратын күшті сезім

әлеуметтік қарым-қатынаста туатын сезім

291. Жас ерекшелік психологиясы нені зерттейді?



Адамның жас ерекшелігіне сәйкес олардың психикалық дамуын зерттейді.

Оқыту мен тғрбиенің психологиялық зандылықтарын зерттейді

Адам және жануарлардың психологиялық даму зандылықтарын

Жеке адамның белгілі бір мамандыққа сәйкес кәсіптік маңызды қасиеттерін.

Адамдардың әлеуметтік қарым-қатынасын.

292. Объективті себептерсіз аса жоғары қуанышты,көңілді психикалық күй:



эйфория

патологиялық күй

субсенсорлық қабылдау

саналы сезілмейтін күй

дисфория

293. Алғашқы бейнелердің туындауы



сенсорлы-перцептивті процесстерге

ойлау процесіне;

ұғым процесіне

қиялға

ерікке байланысты.

294. Психофизика негізін қалаушылардың бірі:

Г.Фехнер

С. Стивенс

В.Вундт


Дж.Дьюи

Г.Гельмгольц

295. Бұл бағытқа байланысты психологияда санадан тыс түсінігі бекітілді:



психоанализ

ассоционизм

бихевиоризм

гешталтьпсихология

функционалды психология

296. Іс-әрекет теориясының авторы:



А.Н. Леонтьев

Б.Г. Ананьев

А. Маслоу

А. Адлер

Л.С. Выготский

297. Эксперименттік психологияның лаборатория әлемін алғаш рет Лейпциг қаласында В.Вундт қай жылы ашты:



1879

1889

1857

1878

1869

298. Өзге адамның проблемасына эмоционалды үн қосу:



эмпатия

рефлексия

эмоция

идентификация

аттитюд

299. Өзге адамды түсіну,оның орнына өзіңді қоя білу:



идентификация

эмпатия

мотив

рефлексия

перцепция

300. Жеке адамның өзіндік бағасының қалаулы деңгейі:



талпыныс деңгейі

аффилиация

альтруизм

агония

аффект



Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4
Loading...


©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
рсетілетін ызмет
Жалпы ережелер
ызмет стандарты
дістемелік кешені
бекіту туралы
туралы хабарландыру
біліктілік талаптары
кіміні аппараты
Конкурс туралы
жалпы біліктілік
ойылатын жалпы
мемлекеттік кімшілік
жалпы конкурс
білім беретін
Барлы конкурс
республикасы білім
ызмет регламенті
бойынша жиынты
ткізу туралы
конкурс атысушыларына
біліктілік талаптар
атысушыларына арнал
Республикасы кіметіні
идаларын бекіту
облысы кімдігіні
мемлекеттік ызмет
рсетілетін ызметтер
стандарттарын бекіту
Конкурс ткізу
дебиеті маманды
мемлекеттік мекемесі
Мектепке дейінгі
дістемелік сыныстар
дістемелік материалдар
ауданы кіміні
конкурс туралы
жалпы білім
рметті студент
облысы бойынша
мектепке дейінгі
мыссыз азаматтар
Мемлекеттік кірістер
білім беруді
дарламасыны титулды
Конкурс жариялайды
дістемелік кешен
мелетке толма
ызметтер стандарттарын
разрядты спортшы
аласы кіміні
директоры бдиев

Loading...