Мадениеттану және психология

Loading...


бет2/4
Дата08.04.2020
өлшемі400.5 Kb.
1   2   3   4
Ф.Ницще

54.«Европаның батуы» деп аталатын еңбектің авторы?О.Шпенглер

Ж.Ж.Руссо

Ф.Вольтер

Г.Гегель

И.Кант

55.«Мәдениет бір ұлттың діні, моралі, интеллектуалдық, эстетикалық,

экономикалық.... үйлесімді жүйесі»,- деп тұжырымдаған кім?


З.Гекальп

Э.Тайлор

Э.Сьюран

К.Ясперс

И.Кант

56.«Мәдениет – ұлттық, ал өркениет халықаралық категория»,-деп қарастырған кім?З.Гекальп

Э. Сьюран

Э. Кассирер

Э. Тайлор

А.Тойнби

57.«Шығыс – Батыс» мәдени-өркениеттік дихатомиясының мәні?өмір сүру логикасы, әлемді ұғыну картинасы

экономикалық, әлеуметтік ерекшеліктері

саяси, мәдени ерекшеліктері

техникалық, ақпараттық өзгерістер

өзін жетілдіру, әлемде өзін орнықтыру


58.Өркениет ұғымының мәні?

Қоғамның даму сатысы

Материалдық дамуы

Рухани саланың дамуы

Салт-дәстүрдің сақталуы

Шығармашылық өрлеу

59.Өркениетке тән белгілер:Урбанизация, ақпараттану, техникалық өрлеу

Шығармашылық, руханилық, өнер

Жеке-даралық, шығармашылық, руханилық

Ұлттық құндылықтардың басым дамуы

Тілдік, ділдік және рухани өрлеу

60.Ортега- и- Гассет «бұқара адамының» сипатын қалай бөліп қарастырды?Даралық қасиеттен ада, рухани тамырынан ажыраған адам

Дарын иелері, аса қабілетті адамдар

Жарқын эмоционалды, ерекше дарын иелері

Табиғи дарын иелері, харизмалық тұлғалар

Аса қабілетті, феномендік қасиетке ие болған адамдар

61.Әлемдік мәдениет тарихын, типтерін классификациялау дегеніміз:Мәдениет типологиясы

Мәдениет морфологиясы

Мәдениет философиясы

Мәдениет тарихы

Мәдениет гнесеологиясы

62.«Алғаш адамзат, жазу, сызу, өнер Азияда пайда болған», - деп қарастырған?И.Гердер

И.Кант

К.Ясперс

А.Тойнби

Э.Тайлор

63.Типология ұғымының мәні не?Мәдениет дамуы ерекшеліктерін зерттеу

Мәдениет түрлерін зерттеу

Мәдениет мазмұнын зерттеу

Мәдениет ұқсастықтарын зерттеу

Мәдениеттің өркениетке ауысуын зерттеу

64.Каирдегi ең iрi Аль-Азхар мұсылман университетi қай жылы ашылды?970 ж.

870 ж.

770 ж.

1170 ж.

1070 ж.

65.«Ақыл-ой мәдени-тарихи процесті алға жылжытады», -деп қарастырғанметафизикалық, рационалдық тұжырым жасаушылар?

Ф.Бэкон, Ф.Вольтер, И.Гердер

Ф.Шиллер, И.Фихте, Ф.Шлегель

К.Маркс, Ф.Энгельс

О.Шпенглер, Ж.Ж.Руссо, Фурье

Ф.Ницще, И.Фихте, Ф.Шиллер
66.«Типология» терминінің мәні нені білдіреді?

Пошым, пішім, үлгі

әдеп, ғұрып, салт

мінез-құлық, әдеп

көлем, салмақ

кезең, дәуір

67.Өркениеттерде «шақыру» және «жауап» ұғымдарына түсінік берген кім?А. Тойнби

О.Шпенглер

К.Ясперс

Н.Данилевский

Н.Бердяев

68.Мәдениет типологиясын символикалық жүйе ретінде қарастырып,оның сегіз типін анықтаған кім?О.Шпенглер

К.Ясперс

Н.Данилевский

П.Сорокин

А.Тойнби

69.Бүкілқазақтық Алашорда Кеңесінің төрағасы:М. Шоқай

Т. Рысқұлов

С. Сейфуллин

А. Байтұрсынов

70.Мәдени процесті дамытатын қоғамдық экономикалық формациялардың

алмасуы ретінде қарастырғандар кімдер?


марксистер

гуманистер

ағартушылар

реформаторлар

лейбористер

71.Өркениеттердің 21 типін зерттеп, болашақта адамзаттың бірлігі діндердің

бірігуі нәтижесінде жүзеге асады деп қарастырған кім?


А.Тойнби

О.Шпенглер

К.Ясперс

П.Сорокин

Э.Тайлор

72.«Мәдениеттер өздігінен жетілген, көп жылдық, бір ұрықты өсімдіктер»,

- деп қарастырған?


Н.Данилевский

К.Ясперс

П.Сорокин

Н.Бердяев

О.Шпенглер

73.Суперэтнос ұғымына түсінік берген кім?Л.Гумилев

Н.Бердяев

П.Соркин

А.Тойнби

О.Шпенглер

74.Пассионарлық рух ұғымының мағынасы нені білдіреді?этностың биопсихикалық энергиясы

халықтың физиологиялық қуаты

мәдениеттің құлдырауы күйі

ұлттың психологиялық энергиясы

халықтың этнологиялық ерекшелігі

75.Кез-келген өркениеттің соңы идеалды синтезбен, кульминациямен аяқталады, -

деп қарастырған кім?


П.Сорокин

Н.Бердяев

О.Шпенглер

К.Ясперс

А.Тойнби

76.Тарихи – мәдени процесті «екі тыныс» ретінде бөліп қарастырған кім?К.Ясперс

О.Шпенглер

А.Тойнби

П.Сорокин

Э.Тайлор

77.Мәдени – тарихи процесті төрт гетерогендік кезеңге бөліп қарастырған кім?К.Ясперс

А.Тойнби

Н.Бердяев

И.Гердер

Э.Тайлор

78.«Ассимиляция» латын тілінен аударғанда қандай мағына білдіреді:

бірігу, сіңу, қолдану

бөліну, ажырау, бөлек

салыстыру, араластыру

қайталау, ұқсастыру

араластыру, салыстыру

79.Мәдениетті «сұқбаттық» тәсілмен зерттеп, оны ашық жүйе және

тек өзара сұқбат арқылы дамитындығын қарастырған кім?


М.Бахтин

Н.Бердяев

П.Сорокин

А.Арнольдов

В.Межуев

80.«Тіршілік үшін тарихтың пайдасы мен зияны» еңбегінде мәдениеттің дамуына

тарихи бастаулар мен тарихи емес бастаудың бірдей қажет екендігіне

мән берген кім:Ф.Ницще

И.Кант

И.Гердер

Ж.Ж.Руссо

М.Бахтин

81.Мәдениеттің дамуына рухани факторлардың ықпал ететіндігін дәлелдеген кім?К.Ясперс

Н.Бердяев

И.Кант

И.Гердер

Э.Тайлор

82.Әрбір өркениеттер тұйық, «локальді» түрде дамитындығын қарастырған кім?А.Тойнби

Н.Бердяев

П.Сорокин

И.Гердер

И.Кант

83.Европалық мәдениеттің «фаустық», антикалық мәдениеттің «апполондық» рухын түсіндірген кім?О.Шпенглер

И.Кант

И.Гердер

Э.Тайлор

А.Тойнби

84.Ф.Ницщенің пікірінше, ұлы идеалдарынан айырылып қалып, жоқ болып

кеткен мәдениеттердің аталуы:


Дионисийлік, апполондық

Фаустық, апполондық

Магиялық, арабтық

Орыс-сібірлік, фаустық

Апполондық, фаустық

85.Л.Гумилевтің еңбегі:«Еуразия ритмдері»

«Ресей және Еуропа»

«Еуропаның өшуі»

«Еуропаның күйреуі»

«Тарихты меңгеру»

86.Халықтардың дамуы әрбір буыны алдыңғы және келесі бөлімімен

біртұтас тізбекті құрайтынын қарастырған И.Гердердің еңбегін атаңыз:


«Адамзат тарихы философиясы туралы идеялар»

«Тіршілік үшін тарихтың пайдасы мен зияны»

«Трагедияның тууы немесе эллинизм мен пессимизм

«Ресей және Еуропа»

«Еуропа күнінің таусылуы немесе өшуі»

87.Н.Данилевскийдің пікірінше болашақта «германдық-романдық»

мәдени типінің орнын қай өркениет алмастыруы мүмкін ?


славяндық

шығыстық

батыстық

арабтық

еврейлік

88.К.Ясперс әлемдік тарихтың схемасын сызып, ондағы ондағы шешуші

кезеңді қалай атады ?


белдеулік уақыт

прометей дәуірі

техниканың дамуы

алғашқы қоғам

89.К.Ясперстің пікірінше прометей дәуіріндегі адамның жетістіктері қандай?Отты пайдалану, сөз, еңбек құралдары

Егіншілік, мал шаруашылығы

Аң аулау, еңбек құралдары, егіншілік

Қару –жарақ, аң аулау, егіншілік

Мал шаруашылығы, егіншілік, қару

90.К.Ясперстің пікірінше тарихқа дейінгі кезең қалай аталады?прометей

белдеулік

көне мәдениеттер

рулық қоғам

тайпалық қоғам

91.Ислам дінінің басты қағидасы қандай?бір құдайлық

көп құдайлық

символизм

схоластикалық

үштік құдай

92.Тарих кенеттен қатты өзгерістерге ұшырып, қазіргі адам типі

қалыптасқан кезеңді К.Ясперс қалай атады?


Осьтік уақыт

Прометей дәуірі

Көне дәуір

Алғашқы қоғам

Шектік уақыт

93.Мәдениет типологиясының зерттеу әдістерінің мақсаты қандай?Мәдениеттердің типін анықтау, нақты тарихи процестегі орнын белгілеу

Мәдениеттердің арақатынасын анықтау, салыстырудағы ролін анықтау

Мәдениеттердің ұқсастықтарын анықтау, салыстырудағы мәнін анықтау

Мәдениеттердің ерекшеліңктерін жіктеу, айырмашылықтарын анықтау

Мәдениеттердің орын алмастыруын анықтау, жіктеу, сараптау

94.Мәдениетті методологиялық тұрғыдан зерттеген ғалымдар:А.Кребер, К.Клакхон

Э.Тайлор, К.Юнг

К.Юнг, И.Гердер

А.Арнольдов, К.Юнг

Э.Кассирер, К.Юнг

95.Аккультурация ұғымының мәні:Мәдениеттердің байланысы

Мәдениеттердің оқшаулануы

Мәдениеттердің ажырауы

Мәдениеттердің айырмашылығы

Мәдениеттердің бөлектенуі

96.Мәдениет өркениет дамыған сайын құлдырайды деп тұжырымдаған ғалымдар:Ж.Руссо, О.Шпенглер, Фурье

Н.Данилевский, А. Тойнби

Н.Бердяев, П.Сорокин

К. Ясперс,Н. Данилевский, П. Сорокин

А. Тойнби, Н. Данилевский, К. Ясперс

97.Мәдениет пен өркениет ұғымдары бір деп тұжырымдаған ғалымдар:Э.Тайлор, Гердер

Н.Данилевский, А.Тойнби

К.Ясперс, П.Сорокин

Л.Гумилев, Н.Бердяев

Ж.Руссо, А.Тойнби

98.Мәдени парадигмалар ұғымының мәні:әлеуметтік тәжірибені жаңғырту, тасымалдауды қамтамасыз ету

саяси көзқарастар жиынтығы, оқшаулықты қамтамасыз ету

салт-дәстүрді жалғастыру, әдет-ғұрыпты сақтауды қамтамасыз ету

ұлттық болмысты сақтап қалуды қамтамасыз ету мен жалғастыру

саяси көзқарастарды салыстыру, қоғамдағы ұқсас көзқарастар

99.Батыс-еуропалық рух пен шығыстық рух арасында терең шыңырау бар, -деп қарастырған:О.Шпенглер

К.Ясперс

Л.Гумилев

Ж.Руссо

А.Тойнби

100.Алғашқы қауымдық мәдениеттің сипаты:синкреттілік

символдық

синтетикалық

схоластикалық

модерндік

101.Анимизмнің мәні:ата-баба әруағына табыну

табиғат күштеріне табыну

сиқырға табыну

жануарлар әлеміне табыну

жансыз заттарға табыну

102.Фетишизмнің мәні:Заттар рухына табыну

Ата-баба әруағына табыну

Сиқырға табыну

Жануарлар әлеміне табыну

Өсімдіктер әлеміне табыну

103.Үнді –будда мәдени типінің ерекшелігі:Діннің, ғылымның және философияның бірігуі

Ғылымның, сиқырдың және діннің бірігуі

Медицинаның, математиканың және тарихтың бірігуі

Жаратылыс тану,дін және мәдениеттің бірігуі

Аңыздардың, ғылымның және музыканың бірігуі

104.Д.Вико: « барлық ұлттар өз дамуында үш дәуірді басынан өткізеді», атаңыз:Құдайлар, батырлар, адамдар ғасырларыДостарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4
Loading...


©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
рсетілетін ызмет
Жалпы ережелер
ызмет стандарты
дістемелік кешені
бекіту туралы
туралы хабарландыру
біліктілік талаптары
кіміні аппараты
Конкурс туралы
жалпы біліктілік
ойылатын жалпы
мемлекеттік кімшілік
жалпы конкурс
Барлы конкурс
білім беретін
республикасы білім
ызмет регламенті
бойынша жиынты
ткізу туралы
конкурс атысушыларына
біліктілік талаптар
атысушыларына арнал
Республикасы кіметіні
идаларын бекіту
облысы кімдігіні
мемлекеттік ызмет
рсетілетін ызметтер
стандарттарын бекіту
Конкурс ткізу
мемлекеттік мекемесі
дебиеті маманды
Мектепке дейінгі
дістемелік сыныстар
дістемелік материалдар
ауданы кіміні
конкурс туралы
жалпы білім
рметті студент
облысы бойынша
білім беруді
мектепке дейінгі
мыссыз азаматтар
Мемлекеттік кірістер
Конкурс жариялайды
дарламасыны титулды
дістемелік кешен
ызметтер стандарттарын
мелетке толма
разрядты спортшы
аласы кіміні
директоры бдиев

Loading...