Лекция: 20 Практикалық/семинар сабақтар: 30 Лабораториялық сабақтар: соөЖ/ СӨЖ: 100

Loading...


Дата29.06.2020
өлшемі244 Kb.
түріЛекция
ОҢТҮСТIК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТIК ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

ФИЗИКА-МАТЕМАТИКА ФАКУЛЬТЕТІ

БЕКІТЕМІН”

Факультет деканы

_______ А.Б.Ибашова «___» _______2019ж.


Математика кафедрасы


DT 4417 Дифференциалдық теңдеулер пәнінің

ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ (СИЛЛАБУС)


ББ: 5В012600-Математика- физика

Оқу түрі: күндізгі

Курс: 3

Семестр: 6

Кредиттер саны: 5

Сағат саны: 150

Лекция: 20

Практикалық/семинар сабақтар: 30

Лабораториялық сабақтар:

СОӨЖ/ СӨЖ: 100

Қорытынды бақылау: Емтихан

Оқытушы туралы мағлұматтар:

Аты-жөні, ғылыми дәрежесі, атағы, қызметі: Нияазымбетов А

Е-mail:


Кафедрасы: Математика

Мекен-жайы: Шымкент қ, А. Байтұрсынов көшесі, 13, каб 215

Тел.: 87779635974

Кеңес беру уақыты: апта күнi дүйсенбі, : сағаты 15-00, аудитория 309, 316

Шымкент 2020

Пәннің оқу жұмыс бағдарламасы (cиллабус) № 7 хаттама 24.05.2019ж. университеттің Ғылыми кеңесінде бекітілген 5В012600-Матаематика-физика мамандығының өтпелі оқу жұмыс жоспары негізінде дайындалған.


Құрастырғандар: Иманбаев Н.С.

Пәннің оқу жұмыс бағдарламасы (cиллабус) Матаематика кафедрасының мәжілісінде талқыланып, бекітуге ұсынылды.

№ 1 хаттама, «27» 08 2019 ж.

Кафедра меңгерушісі ________ Кадирбаева Р.И

Факультеттің оқу-әдістемелік жұмыстарына жауапты:_______ Қалдарова Б.С.


 1. Кіріспе
Пәннің мақсаты

Дифференциалдық теңдеулер пәнін игеріп есептер шығару

Пәннің міндеттері:

- Бiрiншi реттi дифференциал теңдеулердiң негiзгi типтерi және оларды шешу жолдары;

- Жоғары реттi дифференциал теңдеудi шеше бiлу және жоғарғы реттi бiртектi , бiртектi емес теңдеулердiң шешу әдiстерiн бiлу;

- Дифференциал теңдеулер жүйесiн жеткiлiктi түрде бiлу;

- Кәсіптік қызметіне дайындау.
Күтілетін оқу нәтижелері

1. Дифференциалдық теңдеулердің мазмұны мен қажеттілігін анықтау.

2. Шешімнің бар және жалғыз болуы туралы теореманың негізінде математикалық анализбен байланыс орнату.

3. Дифференциалдық теңдеулер мен дифференциалдық теңдеулер жүйесінің арасындағы байланысты көрсету.

4. Дифференциалдық теңдеулер мен теңдеулер жүйесін шешудегі классикалық әдістерді меңгеру.

5. Қарапайым дифференциалдық теңдеулердегі классикалық есептердің қойылуының шеттік шарттардан тәуелділігін байқау.

6. Дербес туындылы дифференциалдық теңдеулердің типтерін анықтау.
Оқыту әдістері мен технологиялары


1. Студентті оқытудың орталық объектісі ретінде қарастыратын оқыту әдісі, ол студенттердің де оқыту үрдісіне рефлексивті көзқарасына негізделген;

2. Біліктілікке бағытталған оқыту;3. Әртүрлі форматтағы рөлдік ойындар және оқу пікірталастары;

Пәннің пререквизиттері:

Мектеп математика курсы, математикалық анализ

Пәннің постреквизиттері:

Ықтималдықтар теориясы мен математикалық статистика


Қысқартулар

ББ- білім беру бағдарламасы

ЭПК- Элективті пәндер каталогы Дифференциалдық теңдеулер 1-бөлім. 2011. Тілеубердиев Б.

БӨЖ (СӨЖ/СОӨЖ)-білім алушылардың өзіндік жұмыстарының тақырыптары

АБ- ағымдық баға

МБ- межелік бақылау

ҚБ-қорытынды бағалау


 1. Оқу жұмыс бағдарламасының мазмұныСабақ

түрі

Пәннің мазмұны


Сағ саны

Әдебиеттер

1 апта: Дифференциалдық теңдеуге келтірілетін есептер. Дифференциалдық теңдеулер ұғымы.
1

Лек

Дифференциалдық теңдеуге келтірілетін есептер. Дифференциалдық теңдеулер ұғымы. Коши есебі. Айнымалылары ажыратылатын дифференциалдық теңдеулер.

1

[1-5];


Сем (пр)

Дифференциалдық теңдеуге келтірілетін есептер. Дифференциалдық теңдеулер ұғымы. Коши есебі. Айнымалылары ажыратылатын дифференциалдық теңдеулер.

2

[3,5]


БӨЖ

Коши есебі. Айнымалылары ажыратылатын дифференциалдық теңдеулер.

6

[1-5];

2 апта: Біртекті дифференциалдық теңдеулерге келтірілетін есептер.


2

Лек

n - өлшемді біртекті функция ұғымы. Біртекті дифференциалдық теңдеулер. Біртекті дифференциалдық теңдеулерге келтірілетін есептер.

2

[2-4]

Сем (пр)

n - өлшемді біртекті функция ұғымы. Біртекті дифференциалдық теңдеулер. Біртекті дифференциалдық теңдеулерге келтірілетін есептер.

2

[6,9]


БӨЖ

Біртекті дифференциалдық теңдеулерге келтірілетін есептер.

8

3 апта: Бірінші ретті сызықты дифференциалдық теңдеулер. Бернулли теңдеуі.


3

Лек

Бірінші ретті сызықты дифференциалдық теңдеулер. Бернулли теңдеуі. Тұрақтыны вариациялау әдісі.

1

[6,7];

Сем (пр)

Бірінші ретті сызықты дифференциалдық теңдеулер. Бернулли теңдеуі. Тұрақтыны вариациялау әдісі.

2

[2,4]


БӨЖ

Тұрақтыны вариациялау әдісі. (Жеке тапсырма қорғау)

6

4 апта: Толық дифференциалды теңдеулер. Интегралдаушы көбейткіш.


4

Лек

Толық дифференциалды теңдеулер. Интегралдаушы көбейткіш.

1

[6,7];


Сем (пр)

Толық дифференциалды теңдеулер. Интегралдаушы көбейткіш.

2

[2,4]


БӨЖ

Интегралдаушы көбейткіш. (Бақылау жұмысы)

6

5 апта: Параметр енгізу әдісі. Лагранж, Клеро теңдеулері.


5

Лек

Параметр енгізу әдісі. Лагранж, Клеро теңдеулері. Ерекше шешім туралы түсінік

2

[6,7];


Сем (пр)

Параметр енгізу әдісі. Лагранж, Клеро теңдеулері. Ерекше шешім туралы түсінік

2

[7,8].


БӨЖ

Лагранж, Клеро теңдеулері. Ерекше шешім туралы түсінік

8

6 апта: Дарбу және Рикатти теңдеулер.


6

Лек

Дарбу және Рикатти теңдеулері.

1

[6,7];


Сем (пр)

Дарбу және Рикатти теңдеулері

2

[7,8].


БӨЖ

Дарбу және Рикатти теңдеулері. (Жеке тапсырма қорғау)

6

7 апта: Екінші және жоғарғы ретті дифференциалдық теңдеулер.


7

Лек

Екінші және жоғарғы ретті дифференциалдық теңдеулер.

1

[2,8];


Сем (пр)

Екінші және жоғарғы ретті дифференциалдық теңдеулер.

2

[6,7]


БӨЖ

Екінші және жоғарғы ретті дифференциалдық теңдеулер. (Коллоквиум )

6

8 апта: Реттілігі төмендетілетін дифференциал-дық теңдеулер.


8

Лек

Реттілігі төмендетілетін дифференциал-дық теңдеулер.

2

[2,8];


Сем (пр)

Реттілігі төмендетілетін дифференциал-дық теңдеулер.

2

[6,7]


БӨЖ

Реттілігі төмендетілетін дифференциал-дық теңдеулер.

8


9 апта: Сызықты диф-дық теңдеулер жүйелері. Автономдық жүйе. Фазалық кеңістік.

9

Лек

Коэффициенттері айнымалы екінші ретті дифференциалдық теңдеулер үшін Тұрақтыны варияциалау әді (Лагранж әдісі).

1

[6,7];


Сем (пр)

Коэффициенттері айнымалы екінші ретті дифференциалдық теңдеулер үшін Тұрақтыны варияциалау әді (Лагранж әдісі).

2

[7,8].


БӨЖ

Коэффициенттері айнымалы екінші ретті дифференциалдық теңдеулер үшін Тұрақтыны варияциалау әді (Лагранж әдісі). (

6

10 апта: n-ші ретті сызықты дифференциалдық теңдеулер.


10

Лек

n-ші ретті сызықты дифференциалдық теңдеулер. Сызықты оператор және оның қасиеттері. Сызықты тәуелді функциялар.Вронский анықтауышы . Лиувилля формуласы.

1

[6,7];


Сем (пр)

n-ші ретті сызықты дифференциалдық теңдеулер. Сызықты оператор және оның қасиеттері. Сызықты тәуелді функциялар.Вронский анықтауышы . Лиувилля формуласы.

2

[7,8].


БӨЖ

n-ші ретті сызықты дифференциалдық теңдеулер. Сызықты оператор және оның қасиеттері. Сызықты тәуелді функциялар.Вронский анықтауышы . Лиувилля формуласы. (Жеке тапсырма қорғау)

6

11 апта: Коэффициентері тұрақты біртекті дифференциалдық.


11

Лек

Коэффициентері тұрақты біртекті дифференциалдық.

2

[7,8].


Сем (пр)

Коэффициентері тұрақты біртекті дифференциалдық.

2


БӨЖ

Коэффициентері тұрақты біртекті дифференциалдық.

8

12 апта: Коэффициентері тұрақты біртекті емес дифференциалдық теңдеулер


12

Лек

Коэффициентері тұрақты біртекті емес дифференциалдық теңдеулер

1

[2,8];

[6,7]


Сем (пр)

Коэффициентері тұрақты біртекті емес дифференциалдық теңдеулер

2


БӨЖ

Коэффициентері тұрақты біртекті емес дифференциалдық теңдеулер(Бақылау жұмысы)

6

13 апта: Сызықты диф-дық теңдеулер жүйелері.


13

Лек

Сызықты диф-дық теңдеулер жүйелері. Автономдық жүйе. Фазалық кеңістік.

Коэффициенттері тұрақты сызықты диф-дық теңдеулер жүйесін шешу(Эйлер әдісі)


1

[6,7];

[7,8].


Сем (пр)

Сызықты диф-дық теңдеулер жүйелері. Автономдық жүйе. Фазалық кеңістік.

Коэффициенттері тұрақты сызықты диф-дық теңдеулер жүйесін шешу(Эйлер әдісі)


2


БӨЖ

Сызықты диф-дық теңдеулер жүйелері. Автономдық жүйе. Фазалық кеңістік.

Коэффициенттері тұрақты сызықты диф-дық теңдеулер жүйесін шешу(Эйлер әдісі) (Жеке тапсырма қорғау)


6

14 апта: Дербес туындылы теңдеулер.


14

Лек

Дербес туындылы теңдеулер. Бірінші ретті сызықтық теңдеулер. Симметриялы форма(сипаттауыштар)

2

[6,7];

[2,4]


Сем (пр)

Дербес туындылы теңдеулер. Бірінші ретті сызықтық теңдеулер. Симметриялы форма(сипаттауыштар)

2


БӨЖ

Дербес туындылы теңдеулер. Бірінші ретті сызықтық теңдеулер. Симметриялы форма(сипаттауыштар)(Коллоквиум )

8

15 апта: Орнықтылықтың негізгі ұғымдары.


15

Лек

Орнықтылықтың негізгі ұғымдары. Шешімдердің Ляпунов бойынша орнықтылығы

1

[6,7];

[7,8].


Сем (пр)

Орнықтылықтың негізгі ұғымдары. Шешімдердің Ляпунов бойынша орнықтылығы

2


БӨЖ

Орнықтылықтың негізгі ұғымдары. Шешімдердің Ляпунов бойынша орнықтылығы

6
 1. Пәннің оқу әдебиеттерімен қамтамасыз етілуіПән бойынша оқу және ғылыми әдебиеттердің атауы

1.Негізгі әдебиеттер

1

Дифференциалдық теңдеулер. 2012. Көлекеев К.Д., Назарова К.Ж.

2

Дифференциалдық теңдеулер курсы . 2009. Сүлеймен Ж.

3

Дифференциалдық теңдеулер теориясы және есептеу әдістері. 2014. Алдибаева Л.Т., Керимова Ж.Н.

4

Дифференциальное и интегральное исчисление в примерах и задачах. Функции одной переменной. 3-е изд. 2008. И.А. Марон.

5

Дифференциальные и интегральные уравнения, вариационное исчисление в примерах и задачах. 3-е изд. 2010. Васильева А. Б.

6

Курс обыкновенных дифференциальных уравнений. 2-е изд., 2011. Бибиков Ю.И.

7

Дифференциалдық теңдеулер. 2-ші бөлім. Дифференциалдық теңдеулер жүйесі. 2010. Тілеубердиев Б.

8

2.Қосымша әдебиеттер

2.Қосымша әдебиеттер

1

Дифференциалдық теңдеулер теориясы және есептеу әдістері. 2014. Байарыстанов А.О.

2

Дифференциалдық теңдеулер. 2-ші бөлім. Дифференциалдық теңдеулер жүйесі. 2010. Тілеубердиев Б.

3

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. Физика: 10-сынып оқулығы. Алматы: Рауан- 1997

3.Интернет көздері
www.bilimland.kz
www.orleu-edu.kz
www.bilimland.kz
www.orleu-edu.kz


4. Білім алушының білімін бағалау саясаты

СӨЖ(СОӨЖ) тапсырмалары және оларды орындауға қойылатын талаптары мен бағалау критерилері “Универ” жүйесіне енгізілген.Білімді бақылау түрлері:
Білім алушылардың межелік бақылау мен аралық аттестаттау лекция тақырыптарының, лабораториялық жұмыстардың және үй жұмыстарының барлық сұрақтарын қамтиды. Бақылау сұрақтары “Универ” жүйесіне енгізіліп ұсынылады.

Ағымдық бақылау:

1) Жеке тапсырма (СӨЖ): семестрде 4 тапсырма беріледі

2) Бақылау жұмысы: семестрде 2 рет
3) Колловкиум: семестрде 2 рет болады
4) Семинар (практикалық) сабақтағы белсенділігі: семестрде 2 рет
Ескерту: Пәнді оқытудағы бір семестрдегі БӨЖ тапсырмаларының саны 6-дан аспау керек. Ағымдық бақылаудың келтірілген әрбір түрі бойынша максималды баға 1-кестеде көрсетілген апталарда қойылады. Межелік бақылауға дейінгі ағымдық бақылаудың жиынтығы 100 балдан аспау керек.
Межелік бақылау: 8-ші және 15 аптада өтетін тест
Қорытынды емтихан: емтихан сессиясы кезеңінде

Білімді бағалау үлесі , %

Ағымдық бақылау (АБ) – 30 %

Межелік бақылау(МБ) – 30%
Қорытынды емтихан(Е) – 40%

Жалпы: 100%

Аралық аттестаттаудың қорытындысы төменде көрсетілген формуламен есептелінеді:

Ағымдық баға1 (АБ1)≤100

Межелік бақылау 1( МБ1 ) )≤100

Ағымдық баға2 (АБ2) )≤100

Межелік бақылау2( МБ2 )≤100

Емтихан ( Е) )≤100Қорытынды бағалау(ҚБ) = 0,15*АБ1+ 0,15*МБ1+0,15*АБ2+0,15*МБ2+0,4*Е

1-кесте. Жұмыстарды тапсыру кестесі

Апталар

Тапсырмалар

1

2

3

4

5

6

7

89

10

11

12

13

14

15Жеке тапсырма

 
101020
101020

Бақылау жұмысы

 30

30


30


30

Коллоквиум40
40
40
40

Семинар (практикалық) сабақтағы белсенділігі10
10
10
10

Ағымдық бақылау (АБ)10

30
10

50
100
10
30

10

50

100

Межелік бақылау(МБ)


100

100100

100

Емтихан =100

Қорытынды бағалау
ҚБ= 0,15*АБ1+ 0,15*МБ1+0,15*АБ2+0,15*МБ2+0,4*Е Ескерту: Сессияға оқу ақысын толық төлеген, сабаққа 75% -тен жоғары қатысқан, ағымдық және межелік бақылаулардан өту балын жинаған (өту балы 0,15*АБ1+0,15*МБ1+0,15*АБ2+0,15*МБ2≥30 балл) академиялық демалыста немесе ұзақ мерзімді емделуде жоқ студенттер жіберіледі.

Назар аударыңыздар: Барлық тапсырма түрлерін орындау және тапсыру барысында, сонымен бірге межелік бақылау мен емтихан тапсырған кезде академиялық адалдық қағидаттарын сақтау қажет. Межелік бақылау мен емтихан кезінде барлық ақпараттық, есептегіш құралдарды пайдалануға немесе басқа студентпен сөйлесуге, көшіруге тыйым салынады. Бұл талап орындалмаған жағдайда емтихан тапсыру тоқтатылып, акт толтырылады. Акт толтырылған студенттер академиялық адалдық қағидаттарын бұзғаны үшін факультет декандары шара қолданады. Егерде студент емтихан барысында академиялық адалдық қағидаттарын өрескел бұзған жағдайда оқудан шығару мәселесі қаралады.

Қорытынды бақылаудың оң бағасын емтихан сессиясының осы кезеңінде көтеру мақсатында қайта тапсыруға рұқсат етілмейді.

«FХ» белгісіне сәйкес келетін «қанағаттанарлықсыз» баға алған жағдайда, білім алушы оқу пәнінің бағдарламасын қайта өтпей-ақ қорытынды бақылауды қайта тапсыру мүмкіндігіне ие. Бұл ретте емтихан сессиясы барысында факультет деканының рұқсатымен студент емтиханды жеке кесте бойынша тапсырады.

«F» белгісіне сәйкес келетін «қанағаттанарлықсыз» баға алған жағдайда, білім алушы осы оқу пәніне/модуліне келесі академиялық кезеңде немесе жазғы семестрде қайта жазылады, оқу сабақтарының барлық түрлеріне қатысады, бағдарламаға сәйкес оқу жұмысының барлық түрлері орындайды және қорытынды бақылауды қайта тапсырады.

Білім алушы аралық аттестаттау кезінде оқу пәні бойынша емтиханды екі реттен артық емес қайта тапсыруға жол беріледі.

Үшінші рет «қанағаттанарлықсыз» бағаға сәйкес келетін FX немесе F бағасын алғанда, білім алушы қаншалықты «қанағаттанарлықсыз» бағасын алуына қарамастан университеттен оқудан шығарылады және осы пәнге қайтадан жазылу мүмкіндігінен айырылады.2-кесте. Білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалаудың дәстүрлі бағалар шкаласы және ECTS аударылған балдық-рейтингтік әріптік жүйесі

Әріптік жүйе бойынша бағалар

Балдардың сандық эквиваленті

Балдар (%-тік құрамы)

Дәстүрлі жүйе бойынша бағалар

А

4,0

95-100

Өте жақсы

А-

3,67

90-94

В+

3,33

85-89

Жақсы

В

3,0

80-84

В-

2,67

75-79

С+

2,33

70-74

С

2,0

65-69

Қанағаттанарлық

С-

1,67

60-64

D+

1,33

55-59

D-

1,0

50-54

FX

0,5

25-49

Қанағаттанарлықсыз

F

0

0-24


5.Білім алушыға қойылатын талаптар

 1. Сабаққа кешiкпеу;

 2. Сабақ кезiнде сөйлеспеу, мобильдi телефонды өшiру;

 3. Сабаққа iскерлік киiмде келу;

 4. Сабаққа қатысу, себепті келмегенде анықтама тапсыру;

 5. Қатыспаған сабақтарды оқытушы белгілеген қосымша уақытта қайта орындау;

 6. Тапсырмалар орындалмаған жағдайда, қорытынды баға төмендетiледi;

 7. Оқу процесiне ынталы (белсенді) қатысу;

 8. СӨЖ тапсырмаларын дер кезінде орындау;

 9. ЖОО ішінде, сабақ кезінде, студенттер мен оқытушылар ара қатынасында этикалық кодекс ережелерін сақтау.Ф 7.02-06Достарыңызбен бөлісу:
Loading...


©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
рсетілетін ызмет
Жалпы ережелер
ызмет стандарты
дістемелік кешені
бекіту туралы
туралы хабарландыру
біліктілік талаптары
кіміні аппараты
жалпы біліктілік
Конкурс туралы
ойылатын жалпы
мемлекеттік кімшілік
жалпы конкурс
Барлы конкурс
білім беретін
ызмет регламенті
республикасы білім
ткізу туралы
конкурс атысушыларына
біліктілік талаптар
атысушыларына арнал
бойынша жиынты
Республикасы кіметіні
идаларын бекіту
облысы кімдігіні
рсетілетін ызметтер
мемлекеттік ызмет
стандарттарын бекіту
Конкурс ткізу
дебиеті маманды
мемлекеттік мекемесі
дістемелік сыныстар
дістемелік материалдар
Мектепке дейінгі
ауданы кіміні
конкурс туралы
рметті студент
облысы бойынша
жалпы білім
мыссыз азаматтар
Мемлекеттік кірістер
мектепке дейінгі
Конкурс жариялайды
білім беруді
дарламасыны титулды
разрядты спортшы
мелетке толма
дістемелік кешен
ызметтер стандарттарын
директоры бдиев
аласы кіміні

Loading...