Курстық жұмыстарды орындау және қорғау бойынша


Курстық жұмысты қорғауда студенттің сөйлеуі болуы тиіс

Loading...


Pdf көрінісі
бет3/6
Дата26.03.2020
өлшемі0.97 Mb.
1   2   3   4   5   6

 

Курстық жұмысты қорғауда студенттің сөйлеуі болуы тиіс: 

 нақты және ықшам; 

 қамтылған мәселелер бойынша білімін демонстрациялау;  

 нақты анықталған зерттеу нысаны, пәні мен гипотезасының болуы, 

қарастырылған тақырыптың  өзектілігін негіздеу;   

 

өткізілген эмперикалық зерттеулердің қорытындысы мен нәтижелерін ашу (болған жағдайда); 

 көрнекі-иллюстративті материал: сызба, кесте, график т.б.  

Бекітілген  уақытта  курстық  жұмысты  тапсырмаған  және  себепсіз 

жағдайлармен  қорғай  алмаған  студент  академиялық  қарызы  бар  деп 

саналады.  

Курстық  жұмыстың  толық  атауы  хаттамаға  және  дипломның 

қосымшасына енгізіледі.  Курстық жұмыс атауы тырнақшаға алынбайды.   

Курстық жұмысты сақтау  

Курстық 


жұмыстың 

сақталу 


мерзімі 

колледждің 

іс-қағаз 

номенклатурасына  сай  орнатылады.      Білім  алушылардан  қабылданған 

және  қорғалған  курстық  жұмыстар  оқу  орнының  мұрағатында  1  жыл 

мерзімге сақталады. Мерзімі өткен соң курстық жұмыстарды істен шығару 

актісі жасалады және жойылады.   

Оқу-әдістемелік құнды деп танылған үздік курстық жұмыстар сәйкес 

кафедраларда  сақталады  және  білім  беру  ұйымында  оқу  құралы  ретінде 

қолданылады.  Байқауларға  ұсыну  және  қолдану  үшін  курстық  жұмыстар 

кафедра  меңгерушісінің  шешімімен  кафедрада  қалаған  мерзімге 

қалдырылуы мүмкін.   

 Студенттер  кафедрадағы  өзінің  курстық  жұмыстарын  (электрондық 

көшірмесі) бітіру біліктілік жұмыстарын жазу барысында қолдана алады.  

Курстық жұмысты қанағаттанарлықсыз бағаға қорғаған білім алушы: 

-берілген пән бойынша қорытынды бақылауға жіберілмейді;   

-сәйкес  пәндік  комиссияның  шешіміне  сай  жаңа  тақырып  таңдауға 

немесе бұрынғы курстық жұмысты толықтыруға рұқсат беріледі. 

Курстық  жұмыс  директордың  оқу-өндірістік  жұмысы  жөніндегі 

орынбасарына  тапсырылып,  арнайы  журналға  курстық  жұмыстың 

тақырыбы, бағасы жазылады. 

 

 22 

 

КУРСТЫҚ ЖҰМЫСТЫ БАҒАЛАУ КРИТЕРИЙЛЕРІ   

 

Курстық жұмысты бағалауда келесі критерийлерді ұсынуға болады:  

курстық жұмысты орындау және тапсыру уақытын сақтау;   

курстық жұмыстың сыртқы түрі және безендірудің дұрыстығы;    

курстық жұмыстың өзектілігін негіздеу;    

зерттеудің  сипаттамасын  беруді  түзету  (мәселелер,  нысан,  пәні, міндеттер және т.б.); 

 ұсынылған зерттеу тақырыбына жұмыс мазмұнының сәйкестігі;   

 зерттеу тақырыбын толық ашылуы;   

 зерттеу алдында қойылған барлық міндеттің шешілуі мен аяқталуы;   

 теориялық және практикалық материалдың өзара байланысы, өзекті 

статистикалық және фактологиялық материалды  пайдалану;   

 

мәтінде сілтемелер мен гиперсілтемелердің болуы;    

илюстративті материалдардың 

безендірілу 

дұрыстығы 

мен 


көрнекілігі;   

 қосымшалардың болуы және сапасы;   

 әдебиеттер тізімін рәсімдеу дұрыстығы;   

 теориялық  талдау  тереңдігі,  берілген  тақырыптың  негізгі 

мәселелерін  талдау  білігі,    талқылау  мәселелерінің  және 

көзқарасының негізгі түйіндерін білу және түсіну; 

 өмірмен, практикалық жағынан жұмыспен байланыстыру;   

 қорытынды шығару білігі;   

 кіріспе мен қорытындының сапасы;   

 қарастырылған  мәселеге  шығармашылық  тәсілдеме,  өзбетімен 

баяндау, өз көзқарасын білдіру мен дәлелдеу білігі;   

 

материалды  баяндаудың  қисындылығы  және  сауаттылығы,  ғылыми баяндау терминологиясын және стилін меңгеруі;   

 принциптік сипаттағы мазмұны қателердің болмауы;   

 жұмыстың  теориялық  және  практикалық  бағалылығы  (қажетіне 

қарай); 


 

практикалық сынақ сипатының болуы және толықтылығы;    

жұмысты рәсімдеу сапасы.   «Өте  жақсы»  бағасы  курстық  жұмысқа  қойылатын  талаптар  

сақталғанда және курстық жұмыс мезгілінде орындалғанда қойылады.   «Жақсы»  бағасы  теориялық  (реферативті)  бөлігі  жоғары  деңгейде 

орындалып, зерттеушілік бөлігі мен қорытындысы толық дәлелденбегенде 

қойылады.   

«Қанағаттанарлық»  бағасы курстық жұмысқа қойылатын талаптар 

жартылай  сақталғанда:  мәселенің  мәні  толық  ашылмағанда,  жұмыстың 

құрылымдық  бөліктерінің  бірі  жоқ  және  жұмыс  дұрыс  емес 

безендірілгенде қойылады.   23 

 

«Қанағаттанарлықсыз»  бағасы  курстық  жұмысқа  қойылатын 

талаптардың  барлығы  сақталмағанда,  оның  ішінде  жұмыс  бір  немесе 

бірнеше ақпарат көзінен көшірілген (Интернет желісін қоса алғанда), оны 

жазуда қолданылған ақпарат көзі аз және ескірген, оқулықтар мен ғылыми-

көпшілік  әдебиеттерді  негізге  алады,  жұмыста  ғылыми  қағидасы 

бұрмаланған болса қойылады.   

  

   

 

24 

 

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР  

1.  Аубакирова  Р.Ж.,  Нұрбекова  М.А..  Педагогикалық  зерттеу  әдістемесі. 

Оқу құралы.-Астана, Фолиант, 2003. -112б.  

2.  Бережнова  Е.В..  Требования  к  курсовым  и  дипломным  работам  по 

педагогике. М,., 1999. 48 с.  

3.  Боброва  А.Ф.и  др..  Тематика  курсових  и  дипломных  работ  по 

педагогике. Орск., 1988.  

4.  Виноградова  Н.А..  Методические  рекомендации  по  выполнению 

письменних работ. М., 1999. 62с.  

5.  Научные работы: Методика подготовки и оформления./ Авт – сост. И.Н. 

Кузнецов. – 2 изд. Мн. 2000. -544 с.  

6.  Кузин  Ф.А.  Диссертация.  Методика  написания.  Правила  оформления. 

Порядок защиты. –М: «Ось – 89», 2000. -320 с.  

 

 25 

 

ҚОСЫМШАЛАР 

 

1-қосымша 

 

Курстық жұмысты орындаудың үлгі кестесі   

 

№ р/с 

Кезең атауы 

Орындау мерзімі 

Тақырыпты,  курстық жұмыс 

құрылымын 

анықтау.    Әдебиеттерді  таңдау  және  зерттеу. 

Жетекшімен бірлесіп жоспар құру және келісу      

2-ші курстың соңы 

және 3-ші курстың   

1-ші айы 

Курстық  жұмыстың  жекелеген  бөлімдері  мен тақырыптарымен 

жұмыс, 


оларды 

жетекшілерімен  талқылау.    Әдебиеттер  тізімін 

даярлау   

3-ші курстың   

2,3,4-ші айлары   

Жетекшіге курстық 

жұмыстың 

алғашқы 

нұсқасын 

тапсыру. 

Курстық 


жұмысты 

жетекшінің зерттеуі  

3-ші курстың   

6-шы айы    

Жетекшінің ескетулерін 

жою. 


Курстық 

жұмысты безендіру   

3-ші курстың   

7-ші айы    

Жетекшіге  курстық  жұмыстың  соңғы  нұсқасын тапсыру   

Қорғауға 1 апта 

қалғанда  

Курстық жұмысты қорғау Сынақ аптасы  

 

  

26 

 

  2-қосымша Курстық жұмыстың титулдық парағын безендіру үлгісі   

 

 

 

 

 Ж.Досмұхамедов атындағы педагогикалық колледж 

  

Педагогика  және психология кафедрасы     

КУРСТЫҚ  ЖҰМЫС 

<ЖҰМЫС АТАУЫ> 

 

 Орындаған: 

4 курс <название группы> тобы 

студенті  

<Тегі А.Ә.> 

 

Жетекші: <ғылыми атағы>,  

<ғылыми дәрежесі>, 

<лауазымы>, 

< Тегі А.Ә.> 

 

  

ОРАЛ – 2010

 

 

0,5 см 1,5 см 

2,5 см 

1 см 

27 

 

  3-қосымша Курстық жұмыстың мазмұнын безендіру үлгісі   

 

Мазмұны   

Кіріспе ……………….……………………………………………………..…..…  3 

1-бөлім. Тестілеуді ұйымдастыру бойынша теориялық мәліметтер ………… 

 1.1. Тестілеу – педагогикалық бақылау әдісі ретінде.......…………………  1.2. Тестілік тапсырмаларға қойылатын талаптар..........……..…………… 

 1.3. Тестілеу процедурасына қойылатын талаптар.................…………… 13 

2-бөлім. Компьютерлік тестілеуді қолдану әдістемесі.............…………………  17 

 2.1. Компьютерлік тестілеудің артықшылықтары мен кемшіліктері …… 

17 


 2.2. Компьютерлік тестілеуге тапсырмалар жасақтау .........…………… 

21 


 2.2. Компьютерлік тестілеуді өткізу туралы әдістемелік нұсқаулар............ 

25 


Қорытынды.……………………………………………………………………….  28 

Әдебиеттер тізімі...……………………………………………………………… 

30 

Қосымшалар...…………………………………………………………………… 31 

 

  1-қосымша ..……………………………………………………………… 31 

 

  2-қосымша ..……………………………………………………………….  32  

 

 28 

 

  4-қосымша 

Мамандықтар бойынша курстық жұмыстардың үлгі 

тақырыптары   

Педагогика пәнінен курстық жұмыстардың үлгі тақырыптары: 

І. Педагогиканың жалпы негіздері. 

1.  Мұғалімнің жеке тұлғасының оқушылардың тәрбиесіне ықпалы. 

2.  12 жылдық білім жүйесіне көшу жағдайындағы мұғалімнің кәсіптік 

құзыреттілігі.  

3.  Қазақстан педагогикасының  тарихы. 

4.  12 жылдық білім беруге көшу жағдайына байланысты негізгі сатының 

базалық мазмұны. 

5.  Ы. Алтынсариннің дидактикаға қосқан үлесі. 

6.  А. Байтұрсынов - оқыту әдістемесінің негізін қалаушы.    

7.  М. Жұмабаев - қазақ педагогикасының негізін қалаушы.  

8.  Я. А. Коменский  - дидактиканың негізін салушы. 

9.  Негізгі мектеп мұғалімінің тәрбие жұмысы. 

10. Тәрбие және баланың дамуы. 

11. Қазақстан педагогикасының дүниежүзілік педагогикамен байланысы. 

12. Қазақстанның «Білім туралы» Заңының (2007ж.) әлемдік стандартқа 

сәйкестігі. ІІ. Тәрбие теориясы

13. Ойын-тәрбие әдісі. 

14. Адамгершілік сананы қалыптастыру әдістері. 

15. Балалар ұжымы дамуының негізгі сатылары және оның қалыптасуы. 

16. Балаларды тәрбиелеудегі “Атамекен”, “Кәусар бұлақ”, “Жұлдыз” 

бағдарламаларының мүмкіндіктері. 

17. Оқушылардың ұжымдық шығармашылық іс-әрекеті тәрбие әдісінің бір 

түрі. 


18. Оқушылардың бос уақытын ұйымдастыру мәселелері. 

19. Оқушыларға эстетикалық тәрбие берудегі ұлттық өнердің маңызы. 

20. Эстетикалық тәрбие берудегі табиғаттың ролі. 

21. Оқу-тәрбие үрдісіндегі тәрбие. 

22. Тәрбиедегі мінез-құлық әдеттерін қалыптастыру жолдары. 

23. Отанға деген сүйіспеншілікті оқушылардың танымдық үрдісінде 

тәрбиелеу. 

24. Отбасы тәрбиесіндегі ата-ананың үлгі өнегесі. 

25. Оқушылардың жеке тұлғасын қалыптастырудағы мұғалімнің рөлі.  

26. М. Әуезовтің педагогикалық мұрасын зерттеу, оны оқу-тәрбие 

жұмысында қолдану. 

27. Қазақстандық патриотизм. 

28. Ақпарат құралдарының тәрбиеге ықпалы. 

29. Салауаттылыққа тәрбиелеу жолдары. 

30. Қиын балалар тәрбиесі.  


29 

 

31. Бала тәрбиесіндегі халықтық педагогиканың алатын орны.  32. Балаларды саналы тәртіпке тәрбиелеу. 

33. Экономикалық тәрбие 

34. Экологиялық тәрбие.  

35. Діни мәдениет, тәрбиедегі орны. ІІІ. Дидактика 

36. Оқытудың дамытушылық және тәрбиелік сипаты. 

37. Оқытудағы оқушылардың жас және ерекшеліктерін ескеру принципі. 

38. Оқыту және баланың жеке тұлғасының дамуы. 

39. Оқытудың практикалық әдістері. Оқытудың көрнекілік әдістері. 

40. Мектептегі проблемалық оқытудың ерекшеліктері. 

41. Ойын – оқыту әдісі. 

42. Экскурсия сабағы, оның ерекшеліктері. 

43. Шағын жинақталған мектептерде оқушылардың танымдық 

белсенділігін дамыту және өз бетімен жұмысын ұйымдастыру. 

44. Қазіргі қоғамдағы оқытудың білімділік, тәрбиелік, дамытушылық 

функциясы. 

45. Негізгі  мектеп оқушыларына үйге берілген тапсырманы ұйымдастыру 

әдістері. 

46. Оқыту мен тәрбиелеуде оқушылардың жеке дара ерекшеліктерін ескеру. 

47. Абайдың нақыл сөздерін оқу және оқудан тыс жұмыстарға қолданудың 

тәрбиелік маңызы. 

48. Білім беруді ақпараттандыру. 

49. Мектеп жұмысын ғылыми тиімді ұйымдастыру жолдары. 

50. Негізгі мектептегі сабақтардың типтері. 

51. Негізгі  мектепте компьютерді пайдалану жолдары. 

52. Негізгі  мектептегі проблемалық оқытудың ерекшеліктері. 

53. Дидактиканың тарихы 

ІҮ. Мектептану  

54. Мектеп, отбасы, жұртшылықтың бала тәрбиесіндегі ортақ мәселлері, 

оны шешу жолдары. 

55. Ұстаздардың іс – тәжірибесін жинақтау, насихаттау және тарату 

жолдары. 

56. С. Н. Лысенкованың іс – тәжірибесінің маңызы. 

57. И. В. Волковтың іс – тәжірибесінің маңызы. 

58. И.П. Ивановтың іс – тәжірибесінің маңызы. 

59. Қ. Н.Нұрғалиевтің іс – тәжірибесінің маңызы. 

60. Р. Б.Нұртазинаның іс – тәжірибесінің маңызы. 

61. А. М.Искаковтың іс – тәжірибесінің маңызы. 

62. Мектептегі әдістемелік жұмыстар. 

63. Шағын жинақталған мектептерде оқу – тәрбие үрдісін ұйымдастыру 

ерекшеліктері.   

 


30 

 

 «Бастауыш білім беру» мамандығы бойынша курстық жұмыстардың  

үлгі тақырыптары: 

 

Математиканың  теориялық  негіздері  және  математиканы  оқыту 

әдістемесі 

1.  Бастауыш сынып математика сабағында АКТ–ны қолдану. 

2.  Бастауыш 

кластың 


математика 

сабағында 

геометриялық 

материалдарды  оқытуда  интерактивтік  тақтаның  мүмкіндіктерін 

пайдалану. 

3.  Есептерді әртүрлі тәсілмен шығару. 

4.  Бастауыш мектепте  математика  сабағынан  сыныптан  тыс жұмыстарда 

математикалық ойын – есептердің маңыздылығы.  

5.  Бастауыш класс математика сабағында ойын технологиясын қолдану. 

6.  Бастауыш мектеп математика курсында практикалық мазмұнды есепті 

шығару. 

7.  Бастауыш  мектеп  математикасындағы  арифметикалық  ұғымдар  және 

оны оқыту әдістемесі. 

8.  Бастауыш  мектеп  математикасындағы  алгебралық  ұғымдар  және  оны 

оқыту әдістемесі. 

9.  Бастауыш  мектеп  математикасындағы  шамалар  және  оны  оқыту 

әдістемесі. 

10.  Бастауыш  мектеп  математикасында  құзыреттілікке  бағытталған 

тапсырмаларды қолданудың маңыздылығы.  

11.  Бастауыш  мектептегі  математика  сабағында  сын  тұрғысынан  оқыту 

технологиясын қолдану. 

12.  Бастауыш  мектептегі  математика  сабағында  деңгейлік  саралап  оқыту 

технологиясын қолданудың маңызы. 

13.  Бастауыш  мектептегі  математика  сабағында  проблемалық  оқыту 

технологиясы. 

14.  Бастауыш 

мектептегі  математика  сабағында  дамыта  оқыту 

технологиясы. 

15.  Бастауыш  мектептегі  математика  сабағында  модульдік  технологияны 

қолдану. 

16.  Дарынды балалармен жұмыс. 

17.  Мониторинг және бағалау. 

18.  Тест жұмысы және оның түрі. 

19.  Математика сабағында ауызша есептеу дағдыларын қалыптастыру. 

20.  Бастауыш  сыныптарда  математиканы  оқыту  әдістемесінің  ғылым 

ретінде қалыптасуы және дамуы. 

21.  Қозғалысқа байланысты есептермен жұмыс. 

22.  Шағын комплектілі мектептегі математика сабағы. 

23.  Оқушылардың өз бетіндік жұмыстарын ұйымдастыру.  

24.  Алгебралық 

ұғымдарды 

оқытуда 


оқушылардың 

ақпараттық 

құзыреттіліктерін дамыту жолдары. 


31 

 

25.  Жай есептер мен оны оқыту әдістемесі. 26.  Құрама есептер мен оны оқыту әдістемесі. 

27.  Есептерді әртүрлі тәсілмен шығару. 

28.  Бастауыш мектептегі математика сабағы. 

29.  Бастауыш  сыныптағы  математика  пәнінде  оқушыларды  ынталандыру 

құралы ретінде интерактивтік тақтаны қолдану. 

30.  Арифметикалық  ұғымдарды  оқытуда  оқушылардың  ақпараттық 

құзыреттіліктерін дамыту жолдары. 

31.  Шама 

ұғымдарын 

оқытуда 


оқушылардың 

ақпараттық 

құзыреттіліктерін дамыту жолдары. 

32.  Бастауыш  сынып  математикасын  оқытуда  проблемалық  оқыту 

технологиясын қолдану тиімділігі. 

33.  Бастауыш 

кластың 

математика 

сабағында 

геометриялық 

материалдарды  оқытуда  интерактивтік  тақтаның  мүмкіндіктерін 

пайдалану. 

34.  Бастауыш  сынып  математикасын  оқытуда  электрондық  оқулықтарды 

қолданудың маңызы. 

35.  Бастауыш мектепте  математика  сабағынан  сыныптан  тыс жұмыстарда 

математикалық ойын – есептердің маңыздылығы. 

36.  Бастауыш 

сыныптағы  математика  пәнін  оқытуда  логикалық 

тапсырмаларды қолданудың тиімділігі. 

37.  Мазмұнды есептермен жұмыс жасауда көрнекілік қолданудың маңызы. 

38.  Математика сабағында ауызша есептеу дағдыларын қалыптастыру. 

39.  Бастауыш сынып математикасын оқытуда тестілеу әдісін қолдану. 

40.  Бастауыш  сынып  математикасын  оқытуда  өзбетіндік  жұмыстардың 

маңызы. 


41.  Шағын жинақталған мектепте математика сабағының ерекшеліктері. 

42.  Математика пәнінен  бақылау жұмысы, оған қойылатын талаптар. 

43.  Бастауыш мектеп  математикасында  үлкен  өлшем бірліктермен  жұмыс     

технологиясын қолдану. 

 

«Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту» мамандығы бойынша 

курстық жұмыстардың үлгі тақырыптары: 

Мектепке дейінгі психология 

1. 


Психология пәні, оның міндеттері мен мақсаттары. 

2. 


Психология пәнінің заманауи қоғамдағы орны. 

3. 


Психология пәнінің зерттеу әдістері. 

4. 


Нерв жүйесінің қызметі мен құрлымы – психика дамуының 

физиологиялық негізі. 

5. 

Нерв жүйесінің заңдылықтары. 6. 

Жануарлар психикасының ерекшеліктері. 

7. 

Психика және сананың даму ерекшеліктері. 8. 

Сана дамуындағы еңбек пен тілдің ролі. 

9. 

Сананың қоғамдық маңыздылығы. 10.  Адам өміріндегі танымдық процестердің орны. 

32 

 

11.  Адамның қоршаған ортаны тануда түйсіктің ролі. 12.  Түйсік дамуының негізгі заңдылықтары. 

13.  Қабылдау туралы ұғым, қабылдаудың физиологиялық негізі. 

14.  Қабылдаудың негізгі қасиеттері және жеке ерекшеліктері. 

15.  Ес туралы ұғым, естің физиологиялық негізі. 

16.  Ес түрлері және оның жеке қасиеттері. 

17.  Зейін туралы ұғым, зейінің физиологиялық негізі. 

18.  Зейін түрлері, зейіннің негізгі қасиеттері. 

19.  Қиял туралы ұғым, қиялдың физиологиялық негізі. 

20.  Қиял түрлері, қиялдың ерекше қасиеттері. 

21.  Ойлау туралы ұғым, ойлаудың физиологиялық негізі. 

22.  Ойлау түрлері және тәсілдері. 

23.  Ойлаудың формалары және олардың ерекшеліктері. 

24.  Сөйлеу туралы ұғым, сөйлеудің физиологиялық негізі. 

25.  Сөйлеудің қызметі және даму ерекшеліктері. 

26.  Ойлау мен сөйлеудің байланыс ерекшелігі. 

27.  Адамның өмірінде сезім мен эмоциялардың ролі. 

28.  Сезім мен эмоцияның физиологиялық механизм ерекшеліктері. 

29.  Сезім мен эмоция түрлері. 

30.  Адамның өмірінде ерік сапаларының ролі. 

31.  Темперамент туралы ұғым, темпераменттің физиологиялық негізі. 

32.  Темперамент түрлері, олардың ерекшеліктері. 

33.  Мінез туралы ұғым, мінездің физиологиялық негізі. 

34.  Мінездің жеке және типтік қасиеттері. 

35.  Қабілет туралы ұғым, қабілеттің физиологиялық негізі. 

36.  Адамның жалпы және арнайы қабілеттері, олардың ерекшеліктері. 

37.  Жеке тұлға туралы ұғым, жеке тұлға дамуының ерекшеліктері. 

38.  Шығармашыл, жан-жақты тұлғаны дамыту жолдары. 

39.  Іс-әрекет туралы ұғым, іс-әрекет құрлымыныңы ерекшеліктері. 

40.  Тұлғааралық қарым-қатынасының психология ерекшеліктері. 

41.  Мектепке дейінгі психология пәні, оның міндеттері мен мақсаттары. 

42.  Мектеп жасына дейінгі психология пінінің зерттеу әдістері. 

43.  Мектеп жасына дейінгі баланың психикалық дамуының негізгі 

заңдылықтары. 

44.  Мектеп жасына дейінгі баланың психикалық оқу мен дамуы. 

45.  Жас кезеңдер және психикалық дамуының сатылары. 

46.  Баланың психикалық дамуының жеке қасиеттері. 

47.  Бір жастағы баланың психикалық даму ерекшеліктері. 

48.  Нәрестелік кезеңдегі баланың психикалық дамуының ерекшеліктері. 

49.  Ерте сәбилік шақтағы психикалық даму ерекшеліктері. 

50.  Ойын – мектеп жасына дейінгі баланың негізгі іс-әрекеті. 

51.  Мектеп жасына дейінгі баланың психологиялық дамуындағы 

ойынның ролі. 

52.  Мектеп жасына дейінгі кезеңінде оңтайлы іс-әрекет, еңбек, оқу 

түрлерінің ерекшеліктері. 33 

 

53.  Мектеп жасына дейінгі баланың жеке тұлғалық даму ерекшеліктері. 54.   Мектеп жасына дейінгі баланың мінез-құлық дамуы мен сананың 

қалыптасуы. 

55.  Мектеп жасына дейінгі баланың сезім мен эмоция даму ерекшеліктері. 

56.  Мектеп жасына дейінгі баланың ерік сапалары. 

57.  Мектеп жасына дейінгі баланың ақыл-ой даму ерекшеліктері. 

58.  Мектеп жасына дейінгі баланың сенсорлық даму ерекшеліктері. 

59.  Мектеп жасына дейінгі баланың зейін ерекшеліктері, дамыту 

жолдары. 

60.  Мектеп жасына дейінгі баланың есте сақтау ерекшеліктері, дамыту 

жолдары. 

61.  Мектеп жасына дейінгі баланың қиял ерекшеліктерінің  даму 

жолдары. 

62.  Мектеп жасына дейінгі баланың қабілетін қалыптастыру және 

дамытуда тәрбиеші мен жанұяның орны. 

63.  Мектеп жасына дейінгі баланың мектепте оқуға психологиялық 

дайындығы. 

64.  Мектеп жасына дейінгі баламен психокоррекциялық жұмысын 

жүргізу ерекшеліктері. 

65.  Қазақстан Республикасындағы 12-жылдық білім беру моделіне көшу 

проблемалық мәселелері. 
Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6
Loading...


©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
рсетілетін ызмет
Жалпы ережелер
ызмет стандарты
дістемелік кешені
бекіту туралы
туралы хабарландыру
біліктілік талаптары
кіміні аппараты
Конкурс туралы
жалпы біліктілік
ойылатын жалпы
мемлекеттік кімшілік
жалпы конкурс
Барлы конкурс
білім беретін
ызмет регламенті
республикасы білім
ткізу туралы
конкурс атысушыларына
біліктілік талаптар
атысушыларына арнал
бойынша жиынты
Республикасы кіметіні
идаларын бекіту
облысы кімдігіні
рсетілетін ызметтер
мемлекеттік ызмет
стандарттарын бекіту
Конкурс ткізу
мемлекеттік мекемесі
дебиеті маманды
дістемелік материалдар
дістемелік сыныстар
Мектепке дейінгі
ауданы кіміні
конкурс туралы
жалпы білім
рметті студент
облысы бойынша
мыссыз азаматтар
Мемлекеттік кірістер
мектепке дейінгі
білім беруді
дарламасыны титулды
Конкурс жариялайды
мелетке толма
разрядты спортшы
ызметтер стандарттарын
дістемелік кешен
директоры бдиев
аласы кіміні

Loading...