Компьютерлік жүйелердің архитектурасы

Loading...


Pdf көрінісі
Дата05.04.2020
өлшемі213.84 Kb.

Компьютерлік жүйелердің архитектурасы.  

Қорытынды сұрақтар. 

 Компьютерлік архитектураның дамуы.  Нөлінші буын – механикалық компьютерлер.  Компьютерлік архитектураның 0-ші буынының (механикалық 

компьютерлер) ерекшеліктерін сипаттаңыз. Компьютерлік архитектураның дамуы. Бірінші буын – электрондық шамдар.  Компьютерлік архитектураның бірінші буынының ерекшеліктерін сипаттаңыз. Компьютерлік архитектураның дамуы. Екінші буын – 

транзисторлар.  Компьютерлік архитектураның екінші буынының ерекшеліктерін 

сипаттаңыз. Компьютерлік архитектураның дамуы.Үшінші буын – кіші интегралды 

схемалар.  Компьютерлік архитектураның үшінші буынының ерекшеліктерін 

сипаттаңыз. Компьютерлік архитектураның дамуы. Төртінші буын – аса үлкен интегралды 

схемалар.  Компьютерлік архитектураның төртінші буынының ерекшеліктерін 

сипаттаңыз. Компьютерлік жүйелердің  құрамы. Компьютерлік жүйелердің элементтерінің 

құрамы мен белгіленуін анықтаңыз. Компьютерлік жүйелердің  құрамы. ЭЕМ құрудың жалпы принциптерін анықтаңыз. Электронды есептеуіш машиналарының  жіктелуіне қарай сипаттаңыз. 

Компьютерлер типтерін анықтаңыз. Компьютерлік жүйелердің архитектурасы. Кең таралған архитектураларды анықтаңыз және сипаттаңыз. 

10  Дербес компьютер құрамы. ДК-дің құрылымдық схемасын көрсетіңіз және сипаттаңыз. 

11  Электронды есептеуіш машиналарының  құрамы. ЭЕМ  архитектурасын құрастырудың классикалық принциптерін сипаттаңыз. 

12  Ақпараттың ЭЕМ-де бейнеленуі. Ақпаратты өлшеу бірліктерін анықтаңыз. Санау жүйелеріне шолу жасаңыз. 

13  ЭЕМ- нің арифметикалық және логикалық  құрылғысы. Арифметикалық және логикалық командалардың жүзеге асырылуын сипаттаңыз. 

14  Буль алгебрасы. Схемалардың эквиваленттігі ұғымына анықтама беріп, ақиқат кестелері және сандық логикалық схемаларға мысалдар келтіріңіз. 

15  ЭЕМ- нің арифметикалық және логикалық  құрылғысы. АЛҚ құрамы және функцияларын сипаттаңыз. 

16  ЭЕМ-ді басқарудың орталық құрылғылары (БОҚ). БОҚ негізгі функцияларын анықтаңыз. 

17  Микропроцессорлық жүйенің архитектурасы. Микропроцессордың негізгі функцияларын анықтаңыз. 

18  Микропроцессорлық жүйенің архитектурасы. Процессорлық модуль. Негізгі операциялардың орындалуын сипаттаңыз. 

19  Микропроцессорлық жүйенің архитектурасы. Микропроцессорда командалардың  орындалуын сипаттаңыз. 

20   ЭЕМ-нің процессорлары. Көп тараған процессорлардың модельдерін атаңыз және сипаттама беріңіз. 

21  ЭЕМ-нің процессорлары. Процессордың ішкі құрылысын анықтаңыз. 22  ЭЕМ-нің процессорлары. Процессордың негізгі сипаттамаларын анықтаңыз.  23  ЭЕМ-нің процессорлары. RISC  және  CISC процессорларын  сипаттаңыз 

және  салыстырыңыз. 

24  ЭЕМ-нің процессорлары. Процессордың командалар жүйесі. Командалар жүйесін жобалауын сипаттаңыз. 

25  ЭЕМ-нің процессорлары. Процессорлардың өнімділігін арттыру тәсілдерін анықтаңыз. Көп процессорларды жүйелерді сипаттаңыз. 

26  Компьютерлік программаны анықтаңыз. Компьютерде берілетін мәліметтер форматын сипаттаңыз. 

27  ЭЕМ-де енгізу-шығаруды ұйымдастыру. Енгізу-шығару интерфейстерін сипаттаңыз. 

28  ЭЕМ-де енгізу-шығаруды ұйымдастыру. Енгізу-шығару кеңейту шиналарын анықтаңыз және салыстырыңыз. 

29  ЭЕМ-нің есте сақтау құрылғыларының (ЕСҚ) анықталуы, белгіленуі, негізгі сипаттамалары және жіктелуін сипаттаңыз. 

30  Компьютердің жадысын басқару. Жадыны және ішкі құрылғыларды басқаруды сипаттаңыз. 

31  Компьютердің жадысын басқару. Оперативті жады(RAM), cтатистикалық(SRAM) және динамикалық(DRAM) типті есте сақтау құрылғылары және олардың 

функцияларын сипаттаңыз. 

32  Жүйелік тақшаның архитектурасы. Жүйелік тақшаның компоненттерін сипаттаңыз.   

33  Жүйелік тақшаның архитектурасы. Жүйелік тақшаның функцияларын сипаттаңыз. 34  Жүйелік тақшаның архитектурасы. Жүйелік тақшаны өндірушілерін атаңыз. 

Жүйелік тақшаның формфакторларын сипаттаңыз. 

35  Жүйелік тақшаның архитектурасы. Жүйелік тақшадағы шиналар түрлері және олардың атқаратын функцияларын сипаттаңыз. 

36  Жүйелік тақшаның архитектурасы. Жүйелік тақшаны орнатуды сипаттаңыз. 37  Жадыны ұйымдастыру. Жинақтауыш қатты диск. Диск құрамын сипаттаңыз. 

38  Жадыны ұйымдастыру. Дискілер атаулары. Қатты дискінің функцияларының принциптерін сипаттаңыз. 

39   Жадыны ұйымдастыру. Дискінің ішкі құрылымын анықтаңыз. Мәлімет көлеміне қарай сипаттаңыз. 

40  Жадыны ұйымдастыру. Компьютердің негізгі жадысының архитектурасын сипаттаңыз. 

41  Жадыны ұйымдастыру. Дискідегі мәлімет жинақтауыш. Қатты диск геометриясын сипаттаңыз. 

42  Жадыны ұйымдастыру. Қатты дискінің негізгі параметрлерін сипаттаңыз. 43  Жадыны ұйымдастыру. Дискілердің интерфейстері, интерфейстерінің дамуын 

сипаттаңыз. 

44  Жадыны ұйымдастыру. Сыртқы(тасымалданатын) қатты дисктің функияларын сипаттаңыз. 

45  Жадыны басқару. S.M.A.R.T. микропрограммамен жабдықталған қатқыл дискілерді сипаттаңыз. 

46  Жадыны басқару. Дискіні тексеру құралдары. Windows-тың қатқыл дискіні тексеру утилитасымен(chkdsk) жұмыс жасауды сипаттаңыз. 

47  Бейнежүйе архитектурасы. Бейнежүйе құрамын анықтаңыз. Бейнежүйенің атқаратын фунцияларын анықтаңыз. 

48  Бейнежүйе архитектурасы. Бейнекартаның маңызды параметрлері. Қазіргі видеокарта ерекшеліктерін сипаттаңыз. 49  Бейнежүйе архитектурасы. Бейнежүйе құрамын анықтаңыз. Видеокарта 

өндірушілеріне шолу жасаңыз. 

50  Бейнежүйе архитектурасы. Монитордың негізгі параметрлерін сипаттаңыз. 51  Бейнежүйе архитектурасы. Монитор экранының түрлеріне шолу жасаңыз және 

сипаттаңыз. 

52  Аудиожүйе архитектурасы. Аудиожүйе функцияларын анықтаңыз және компоненттерін сипаттаңыз. 

53  Аудиожүйе архитектурасы. Дыбыстық тақша таңдау критерилерін сипаттаңыз.  54  Аудиожүйе архитектурасы. Дыбыстық файлдар мен форматтарға шолу жасаңыз 

және сипаттаңыз. 

55  Аудиожүйе архитектурасы. Үш деңгейлік дыбыс және үш деңгейлі дыбысты өңдеуді сипаттаңыз. 

56  BIOS жүйесі. BIOS-тың аппараттық және программалық бөліктерін анықтаңыз және сипаттаңыз. 

57  BIOS жүйесі. CMOS RAM және BIOS функцияларын сипаттаңыз. 58  BIOS жүйесі. AwardBIOS, AMIBIOS, Phoenix BIOS түрлерінде  дыбыстық 

сигналдар(5-7 мысал)  арқылы ақаулықтарды анықтаңыз және сипаттаңыз.  

59   BIOS жүйесі. AwardBIOS, AMIBIOS, Phoenix BIOS түрлерінде  мәтіндік сигналдар (5-7 мысал) арқылы ақаулықтарды анықтаңыз және  сипаттаңыз.  

60  BIOS жүйесі. Ақаулықтарды жоюдың негізгі бағыттары профилактикалық шаралар бағдарламасы. Ақауларды анықтауға арналған BIOS құралдарын сипаттаңыз. 

61  Бағдарламалық қамтама. Бағдарламалық қамтама құрамын анықтаңыз және функцияларын сипаттаңыз. 

62  Бағдарламалық қамтама. Операциялық жүйелердің міндеттерін анықтаңыз және функцияларын сипаттаңыз. 

63  Бағдарламалық қамтама. Операциялық жүйелер мысалдары. UNIX және Windows XP ОЖ  сипаттамаларын салыстырыңыз. 

64  Бағдарламалық қамтама. Операциялық жүйелердің жіктелуін анықтаңыз  және сипаттаңыз. 

65  Бағдарламалық қамтама. Операциялық жүйелердің құрамын анықтаңыз және сипаттаңыз. 

66  Ассемблер тіліне кіріспе. Ассемблер және макроассемблер тілдерін сипаттаңыз. 67  Ассемблер тіліне кіріспе. Ассемблер және макроассемблер тілдерінің 

функцияларын сипаттаңыз. 

68  Ассемблер тіліне кіріспе. Ассемблер тілінде программа құрудың жалпы сұлбасын сипаттаңыз. 

69  Ассемблер тіліне кіріспе. Ассемблер тілінде программа құру кезеңдерін сипаттаңыз. 

70  Дербес компьютер интерфейстері. LPT-порт. Параллельді интерфейстерді сипаттаңыз. 

71  Дербес компьютер интерфейстері. СОМ-порт. Тізбекті интерфейстерді сипаттаңыз. 72  Параллельді программалау. Параллельді аппараттық жабдықтау архитектурасын 

сипаттаңыз. 

73  Параллельді программалау модельдерін анықтаңыз және сипаттаңыз. 74  Праграммалауда параллелизациялау стратегиясын сипаттаңыз. 75  Параллельді программалау. Негізгі параллельді бағдарламалау модельдеріне шолу жасаңыз. 


Достарыңызбен бөлісу:
Loading...


©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
рсетілетін ызмет
Жалпы ережелер
ызмет стандарты
дістемелік кешені
бекіту туралы
туралы хабарландыру
біліктілік талаптары
кіміні аппараты
Конкурс туралы
жалпы біліктілік
ойылатын жалпы
мемлекеттік кімшілік
бойынша жиынты
жалпы конкурс
білім беретін
Барлы конкурс
республикасы білім
ызмет регламенті
ткізу туралы
конкурс атысушыларына
біліктілік талаптар
атысушыларына арнал
Республикасы кіметіні
идаларын бекіту
облысы кімдігіні
рсетілетін ызметтер
мемлекеттік ызмет
дістемелік сыныстар
Конкурс ткізу
стандарттарын бекіту
мемлекеттік мекемесі
Мектепке дейінгі
дебиеті маманды
дістемелік материалдар
білім беруді
жалпы білім
ауданы кіміні
конкурс туралы
мектепке дейінгі
рметті студент
облысы бойынша
мерзімді жоспар
мыссыз азаматтар
Мемлекеттік кірістер
Конкурс жариялайды
дарламасыны титулды
дістемелік кешен
ызметтер стандарттарын
разрядты спортшы
мелетке толма
директоры бдиев

Loading...