«Компьютерлік ғылымдар, математика» кафедрасы

Loading...


Дата14.04.2020
өлшемі293.46 Kb.
түріСеминар
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

«Болашақ» университеті

Бизнес, техника және технология мектебі

«Компьютерлік ғылымдар, математика» кафедрасы

«Бекітемін»Бизнес, техника және технология

жоғары мектебінің деканы, э.ғ.к.

______________ Г.А.Муратбаева

«_____» «____________» 2019 ж

«Операциялық жүйелер және олардың қоршамдары» пәні бойынша

білім алушыға арналған жұмыс оқу бағдарламасы

(Sуllabus)

Мамандығы: 5B070300 – Ақпараттық жүйелер

Қызылорда, 2019

I. ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ (Syllabus) ДАЙЫНДАЛДЫ

Орындаушы

«Компьютерлік ғылымдар,математика» кафедрасының магистр, аға оқытушысы ________________ Мұханова Жамал Әбдешқызы

(қолы)

«___»______________2019 ж.II. КАФЕДРАНЫҢ ОҚУ- ӘДІСТЕМЕЛІК СЕМИНАРЫ ОТЫРЫСЫНДА ТАЛҚЫЛАНДЫ

Семинар төрайымы _______________ м.а. Мұханова Ж.Ә.

(қолы)

Хаттама № _________ «___» _____________ 2019 ж.ІІІ. ЖОҒАРЫ МЕКТЕПТІҢ ЖҰМЫС ОҚУ ЖОСПАРЛАРЫ ЖӘНЕ ОҚУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ КОМИТЕТІНІҢ ОТЫРЫСЫНДА БЕКІТІЛІП, ЕНГІЗІЛДІ

Комитет төрайымы_______________ э.ғ.к. Г.А.Муратбаева

(қолы)

Хаттама № _________ «___» _____________ 2019 ж.

1. Негізгі мәліметтер

Жоғары мектеп

Бизнес, техника және технология

Мамандық (шифры, аты)

5B070300 – Ақпараттық жүйелер

Курс, семестр

2, 3

Пән статусы (міндетті, таңдау)

таңдау

Кредит саны

5

Сабақ өтетін дәрісхана

206 Д

Оқытушы

Мұханова Жамал Әбдешқызы,

жаратылыстану ғылымдарының магистрі, оқытушыпрактика, семинар, зертханадан сабақ беретін оқытушы

Мұханова Жамал Әбдешқызы,

жаратылыстану ғылымдарының магистрі, оқытушы2. Пререквизиттержәне постреквизиттер

Пререквизиттер

“Операциялық жүйелер”, “Алгоритм және программалау тілдері”, “Компьютерлік технология”.

Постреквизиттер

Осы пәнмен өзара байланысты пөндердің тізімі: “Интернетте программалау”, “Қазіргі заманғы программалық жабдықтар”

3. Пәннің мақсаты мен міндеттері

Мақсаты:«Операциялық жүйелер, орталар және оладың қоршамдары» курсының компьютерлiк оқыту құралын оқу процесiнде пайдалану, оны басқару мен бақылауды жеңiлдетуге, студенттiң курсты игрудегi ебедейлiгi мен дағыдысының жылдам қалыптасуына және студенттiң компьютермен үздіксіз байланыста болуын қамтамасыз етедi.

Міндеттері: Курстың міндеті- қосымшаларды әзірлеу барысында есепке алынатын талаптар мен принциптерді үйрету.


4. Пәннің мазмұны
Білім алушының сабақ түріне байланысты жұмыс уақытының бөлінісі


Семестр

Апта саны

Сабақ түрі, уақыт бюджетінің бөлінуі

Барлығы

Қорытынды

Дәріс

Практикалық сабақ

Семинар

Студенттермен жеке жұмыс

Зертханалық сабақ

Курстық жұмыс (жоба)

СӨЖ

СӨЖОБ3

15

15

-

-

-

30

-

45

45

135

Емтихан


4.1 Дәріс сабактарының мазмұны
Дәріс сабақтарының тақырыптары мен мазмұны

 1. Операциялық жүйелердің негізгі ұғымдары. Операциялық жүйелердің қызметі. Операциялық орта ұғымы. Үзіліс.

 1. Операциялық жүйелердің классификациясы. Есептеу процесі және ресурс ұғымы.

 1. Операциялық жүйелерде жаданы басқару. Жадыны статикалық және динамикалық бөліктерге бөлу.

 1. Сегменттік, беттік және сегментті-беттік жаданы ұйымдастыру.

 1. Операциялық жүйелерде еңгізу-шығаруды ұйымдастыру. Негізгі концепциялары, еңгізу-шығаруды басқару режимдері.

 1. Магниттік дискілерде сыртқы жадыны ұйымдастыру. Негізгі ұғымдары. Магниттік дискінің логикалық құрылымы. Windows NT/2000/XP жүйелік жүктеуші. Еңгізу-шығару амалдарын кэштеу.

 1. Файлдық жүйелер, олардың функциялары және берілгендер иерархиясы. FAT файлдық жүйесі. HPFS файлдық жүйесі. NTFS файлдық жүйесі. Енгізу-баспаға шығару құралдары

 1. Операциялық жүелер архитектурасы. Операциялық жүйелерді құрудың негізгі принциптері.

 1. Микроядролық және макроядролық жүйелер.

 1. Нақты уақыттағы опреациялық жүйелердің талаптары. Мультипрограммалау және мультиесептер приоритеті.

 1. Операциялық жүйелер интерфейсі.

 1. Windows операциялық жүйелер.
  1. Зертханалық сабақтардың мазмұны
1

MS DOS операциялық жүйесіндегі негізгі командалары

2

Дискінің логикалық құрылымын MS DOS-та зерттеу.

3

MS DOS операциялық жүйесіндегі файлдарды орналастыру кестесін зерттеу (FAT кестелері).

4

MS DOS байланыстардың векторлық кестесін зерттеу.

5

MS DOS операциялық жүйесінде каталогтармен жұмыс.

6

MS DOS операциялық жүйесінде файлдармен жұмыс

7

Маршрут белгісі және файлдың толық аты.

8

MS DOS жүйесінің BIOS және IBM DOS бөлімдерінің іс-әрекеті.

9

MS DOS жүйесінің сыртқы командалары.

10

Windows операциялық жүйесі.

11

Терезелер объект ұғымы OLE технологиясы.

12

Дербес компьютерде файлдық жүйені ұйымдастыру. FAT кестесі.

13

ScanDisk программасы. Бума белгіше жарлық.

14

Жылдам жадыны дұрыс пайдалану.

15

Жетекші буманы ашу. Қосымшаны іске қосу.

16

Жанама мәзір. Алмастыру буфері, буферге көшу, буферге кірістіру

17,18

Жетекшіден көшіру, жылжыту, өшіру. Қоржын. Кездейсоқ өшірілген файлды қалпына келтіру

19

Басқару панелі. Winamp файлы

20

Программа жарлығын бас мәзір құрамына енгізу

21

Файлды дефрагментациялау. Дискіні форматтау

22,23

Архивтеуші WinZip программасы. WinRar арқылы файлды архивтеу және архивті ашу.

24

Антивирустік программалар. Вирусқа қарсы AVP программасы.

25,26

Желілік протоколдарды орнату және конфигурациялау

27

Желілік принтерлерді орнату, баптау және администрациялау

28

Берілгендерді сақтау қорларын басқару

29

Желілік ресурстарға енудің мониторингі4.4 Студенттің окытушымен бірге орындайтын өзіндік жұмысының жоспары


1.

Мультипрограммалау, жұмыс істеудің көп қолданушылар режимі және уақытты бөлу режимі.

2.

Бірпрограммалық операциялық жүйелерінде жадыны басқарудың жалпы принциптері.

3.

Мультипрограммалық операциялық жүйелерді ұйымдастырудағы I80x86 микропроцессорларының архитектурасындағы ерекшеліктер.

4.

Өзара әсерлесуші параллель есептеулерді ұйымдастыру.

5.

Тәуелсіз және өзара әсерлесуші есептеу процестері.

6.

Тәуелсіз және өзара әсерлесуші есептеу процестерінің синхронизациялау және байланыс құралдары.

7.

Параллель процестерді синхронизациялауда жадыны блоктауды қолдану.

8.

Хабарламалардың конвейері және кезегі.

9.

Тұйықтар мәселесі және олармен күрес жолдары.

10.

Параллель есептеу процестерін орындаудағы түйықталу ұғымы.

11.

Тұйықталу жағдайларының мысалдары және олардың пайда болу себептері.

12.

Енгізу-баспаға шығару құралдары

13.

Windows 95 және Windows 98 операциялық жүйелері

14.

Windows бағдарламалық құралдары

15.

MS DOS ортасындағы сервистік бағдарламалық жабдықтар


4.4 Студенттің өзіндік жұмысы


Р/с

СӨЖ-ның тапсырмалары


Ұсынылатын әдебиеттер мен өзге де ақпарат көздері

Жұмыс орынд-у мерзімі

БАӨЖ-дің орын-у

түрлері1

Алгоритмдік тілдерде BIOS үзілісін қолдану

В.Г. Олифер, Н.А. Олифер. Сетевые операционные системы. М.: Спб; Нижний Новгород; Питер, 2003

А.В. Гордеев Операционные системы. М.: Нижний Новгород, Питер, 2004Э.Клифорс. Архитектура ОС Unix, 1995

13 апта

Топтық презентация

2

FAT12, FAT16, FAT32 және VFAT файлдық жүйелері

В.Г. Олифер, Н.А. Олифер. Сетевые операционные системы. М.: Спб; Нижний Новгород; Питер, 2003

А.В. Гордеев Операционные системы. М.: Нижний Новгород, Питер, 2004Э.Клифорс. Архитектура ОС Unix, 1995

13 апта

Топтық презентация

3

FDISK программасын қолдану

В.Г. Олифер, Н.А. Олифер. Сетевые операционные системы. М.: Спб; Нижний Новгород; Питер, 2003

А.В. Гордеев Операционные системы. М.: Нижний Новгород, Питер, 2004Э.Клифорс. Архитектура ОС Unix, 1995

13 апта

Топтық презентация

4

Құрылғылардың драйверлері

В.Г. Олифер, Н.А. Олифер. Сетевые операционные системы. М.: Спб; Нижний Новгород; Питер, 2003

А.В. Гордеев Операционные системы. М.: Нижний Новгород, Питер, 2004Э.Клифорс. Архитектура ОС Unix, 1995

13 апта

Топтық презентация

5

NTFS рұқсаттылығы

В.Г. Олифер, Н.А. Олифер. Сетевые операционные системы. М.: Спб; Нижний Новгород; Питер, 2003

А.В. Гордеев Операционные системы. М.: Нижний Новгород, Питер, 2004Э.Клифорс. Архитектура ОС Unix, 1995

13 апта

Топтық презентация

6

ActiveX және COM технологиялары

В.Г. Олифер, Н.А. Олифер. Сетевые операционные системы. М.: Спб; Нижний Новгород; Питер, 2003

А.В. Гордеев Операционные системы. М.: Нижний Новгород, Питер, 2004Э.Клифорс. Архитектура ОС Unix, 1995

13 апта

Топтық презентация

7

Қазіргі операциялық жүйелерге қойылатын талаптар

В.Г. Олифер, Н.А. Олифер. Сетевые операционные системы. М.: Спб; Нижний Новгород; Питер, 2003

А.В. Гордеев Операционные системы. М.: Нижний Новгород, Питер, 2004Э.Клифорс. Архитектура ОС Unix, 1995

13 апта

Топтық презентация

8

Операциялық жүйенің құрылымды құрылуындағы үрдістер

В.Г. Олифер, Н.А. Олифер. Сетевые операционные системы. М.: Спб; Нижний Новгород; Питер, 2003

А.В. Гордеев Операционные системы. М.: Нижний Новгород, Питер, 2004Э.Клифорс. Архитектура ОС Unix, 1995

13 апта

Топтық презентация

9

Windows NT оепарциялық жүйесі, құрылымы

В.Г. Олифер, Н.А. Олифер. Сетевые операционные системы. М.: Спб; Нижний Новгород; Питер, 2003

А.В. Гордеев Операционные системы. М.: Нижний Новгород, Питер, 2004Э.Клифорс. Архитектура ОС Unix, 1995

13 апта

Топтық презентация

10

Net Ware операциялық жүйесі. Программа құрылымы

В.Г. Олифер, Н.А. Олифер. Сетевые операционные системы. М.: Спб; Нижний Новгород; Питер, 2003

А.В. Гордеев Операционные системы. М.: Нижний Новгород, Питер, 2004Э.Клифорс. Архитектура ОС Unix, 1995

13 апта

Топтық презентация


5. CӨЖ-на қойылатын талаптар және курстық жұмыстарын/жобаларын орындау бойынша әдістемелік нұсқаулар
Студенттің өзіндік жұмысын бағалау өлшемдері

Жұмысқа ең жоғарғы баға қойылады:

-тақырыпты терең талдап, жан-жақты негіздегенде

-материалды өте жақсы білетіндігін, мақсатты бағытталған талдау, қорытынды жасау, жинақтау қабілеттілігін көрсеткенде

-жұмыс құрылымы жақсы құрылғанда, студент өз көзқарасын, ойын баяндауда қисындылық пен кезектілік сақталғанда

-дұрыс әдеби тілмен жазылғанда

-орфографиялық, грамматикалық қателіктерсіз, баяндау стилі жұмысы мазмұнына сәйкес келгенде.Жұмысқа жоғары баға қойылады:

-тақырыпты жеткілікті толық және көңілге қонарлық дәрежеде дәлелді ашқанда

-материалды жақсы меңгергендігін және тақырыпты бойынша өзге де мәлімет көздерін өзінің ойларын, көзқарастарын негіздеуге пайдалана білетіндігін, сондай-ақ қорытындылар мен талдау жасай білетіндігін көрсеткенде

-мазмұнын баяндағанда қисындылық пен кезектілік сақталғанда

-дұрысәдебитілменжазылғанда

-стилистикалыққисындыболғанда

-мазмұнынасәйкескелетінболғанда

Жұмысқа орташа баға қойылады:

-тақырыпнегізіненашылғанда

-тұтастай алғанда дұрыс жауап берілгенде, бірақ тақырыпқа жеткілікті толық жауап берілмегенде, тақырыптан ауытқулар жіберілгенде немесе студент өз көзқарасын, ойын баяндауда кезектілік сақталмағандықтан жекелеген ауытқулар орын алғанда

-жазбаша баяндау негіздерін білетіндігі сезілгендеЖұмысқа төмен баға қойылады:

-тақырып жалпылама, үстірт ашылғанда-тұтастай алғанда тақырыпқа жеткілікті толық емес жауап берілгенде, немесе студент өз көзқарасын, ойын баяндауда кезектілік сақталмағандықтан жекелеген ауытқулар, орын алғанда


 1. Бақылау сұрақтары
 1. Операциялық жүйе дегеніміз не?

 2. ОЖ қанша негізгі функцияны орындайды?

 3. Виртуалдық машина - бұл...

 4. Операциялық жүйелердің ресурстарын мынадай ... топқа бөлуге болады

 5. Операциялық жүйенің ресурстары келесі топтарға бөлуге болады

 6. Операциялық жүйенің бағдарламалық ресурстарын атаңыз

 7. Операциялық жүйенің аппараттық ресурстарын атаңыз

 8. Операциялық жүйенің ядросы – бұл ...

 9. Операциялық жүйенің ядро коды процессор жұмысының ... орындалады

 10. Операциялық жүйенің қосымша модельдері дегеніміз не

 11. Операциялық жүйе тарихының ұрпақтары қанша топқа бөлінеді

 12. Қашан және қай жерде операциялық жүйе пайда болды

 13. Операциялық жүйенің нөлдік ұрпақтары

 14. Операциялық жүйенің бірінші ұрпақтары

 15. Операциялық жүйенің екінші ұрпақтары

 16. Операциялық жүйенің үшінші ұрпақтары

 17. Операциялық жүйенің үшінші ұрпақтары

 18. Орталықтандыру типі бойынша операциялық жүйе неше топқа бөлінеді

 19. Операциялық жүйенің серверлік бөлімі

 20. Операциялық жүйенің клиенттік бөлімі

 21. Операциялық жүйенің транспорттық бөлімі

 22. Негізгі параллельдік классификациялар және белгілі архитектуралар келесілермен мінезделеді

 23. Кушти байланыскан жуйелер

 24. Әлсіз байланыскан жуйелер

 25. Күшті байланысқан бағдарламалық қамтама

 26. Әлсіз байланысқан бағдарламалық қамтама

 1. ОЖ классификациясы ресурстарды басқару алгоритмы нешеге бөлінеді

 2. Операциялық жүйенің классификациясы келесі аспектілерден тұрады

 3. Көп тапсырмалы операциялық жүйе ерекше аумағының қолданылуы бойынша келесі типке бөлуге болады

 4. Пакеттік өңдеудің операциялық жүйесі

 5. Уақытты бөлудің операциялық жүйесі

 6. Нақты уақыттың операциялық жүйесі

 7. Ядра әртүрлі архитектурасы болады

 8. Монолиттік ядро

 9. Слоисттік ядро

 10. Микроядро

 11. Экзоядро

 12. Мэйнфреймға арналған операциялық жүйелер 3 түрлі қызмет көрсетеді

 13. Мэйнфреймге арналған операциялық жүйенің иысалы

 14. Серверлік операциялық жүйе

 15. Операциялық жүйенің персоналдық компьютерге арналған жұмысы ... ұсынуға негізделген

 16. Операциялық жүйенің нақты уақытында басты параметрі болып

 17. Операциялық жүйенің нақты уақытының мысалы болып

 18. Операциялық жүйенің тізбектелген мысалы болып

 19. Бір тапсырмалық операциялық жүйелер қандай функцияны орындайды?

 20. Көптапсырмалық операциялық жүйелер

 21. Көпағындық операциялық жүйелер

 22. Көппроцессорлы операциялық жүйелер нені орындайды?

 23. Операциялық жүйенің көз қарасымен процесс дегеніміз –

 24. «Процессорда» процесінің жағдайын сипаттаңыз

 25. «Дайындық» процесінің жағдайын сипаттаңыз

 26. «Күту» процесінің жағдайын сипаттаңыз

 27. «Тоқтатылған» процесінің жағдайын сипаттаңыз

 28. «Құру» процесінің жағдайын сипаттаңыз

 29. «Аяқталу» процесінің жағдайын сипаттаңыз

 30. «Зомби» процесінің жағдайын сипаттаңыз

 31. Ағынды басқару (thread) - ...

 32. Процестер мынадай болып бөлінеді:

 33. Қолданушы ағынын құру үшін қолданушы ... жұмыс істеу керек

 34. Жеңілдетілген ағындар ... қолданылады

 35. Ағындарға стандарт қай жылы пайда болды

 36. Ағындардың бірінші стандартын көрсет

 37. Сигналдар – бұл (signals) …

 38. Құрылғыдағы атақты сигналдарды атаңыз

 39. Негізгі бағдарламалық сигналдарды атаңыз

 40. Процесс бақылаушысының негізгі сигналдарын атаңыз

 41. Процесстер параллельді деп аталады, егер олар ... болса

 42. Параллельді бағдарламалау келесі екі топқа бөлінеді

 43. Мультибағдарламалау – бұл есептеуіш процессорларды ұйымдастыру әдісі, бұл жағдайда ...


7. Әдебиеттер тізімі (негізгі, қосымша)
Негiзгi әдебиет:

 1. Макарова Н.В. Информатика: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 768 с.

 2. Новиков Ф., Яценко А. MicrosoftOffice 97 в целом. – СПб.: BHV. – Санкт-Петербург. – 1998. – 624 с

 3. Фокс Дж.Программное обеспечение и его разработка.–М.: Мир, 1985–356 с.

 4. Тюкачев Н .А ., Свиридов Ю .Т . Проектирование баз данных в Delphi.-Воронеж: Биомик, 1998.-190с .

 5. Брябрин В.М., «Программное обеспечение персональных ЭВМ»; Hаука - М, 2002 – 286с.

 6. Тихомиров Ю.В. MicrosoftSQLServer 7.0. – СПб.: BHV. – Санкт-Петербург, 1999. – 720 с.

 7. Брукшир Д.Г. Введение в компьютерные науки. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2001, – 688 с.

 8. Зубанов Ф. WindowsNT-выбор «профи».- 2-е изд., испр.идополн. – М: Русская редакция, 1997.

 9. Рихтер Джеффри “Windows для профессионалов”, С-П. Русская редакция 2000.

 10. Тихомиров Ю.В. MicrosoftSQLServer 7.0. – СПб.: BHV. – Санкт-Петербург, 1999. – 720 с.

 11. В.Г. Олифер, Н.А. Олифер. Сетевые операционные системы. М.: Спб; Нижний Новгород; Питер, 2003

 12. П.В. Румянцев. Работа с файлами в Win 32 API. М.: Горячая линия- Телеком, 2000

 13. А.В. Гордеев Операционные системы. М.: Нижний Новгород, Питер, 2004

 14. А.Фролов, Г.Фролов. Операционная система MicrosoftWindows для программиста М., Диалог-МИФИ, 1994

Қосымша әдебиет:

 1. Ивановский С. ОС Unix. Серия книг «Справочное руководство пользователя персонального компьютера» - М.: Познавательная книга, 2000

 2. Бэнжел Д. Использование Linux. Пер с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2003

 3. В.Е. Карпов, К.А Коньков, В.П. Иванников Введение в операционные системы.- РАН, 2001-2002

 4. И.О. Одинцов. Профессиональное программирование. Системный подход. СПб.: БХВ – Петербург, 2002

Грибанов В.П. Операционные системы: учеб.пособие для вузов. - М.: Финансы и статистика, 1990
8. Пән бойынша бағалау жүйесі
Үлгеріміне ағымдық бақылау кезінде студенттердің оқу жетістіктері, әрбір орындаған тапсырмалары (күнделікті сабақтардағы жауап, үй тапсырмаларын тапсыру, студенттің дербес жұмысы (бұдан әрі - СДЖ), межелік бақылау) 100 балдық шкала бойынша бағаланып, үлгерімнің ағымдық бақылаудың соңғы қорытындысы академиялық кезеңде алынған барлық бағалардың орта арифметикалық қосындысы ескеріле отырып есептеледі.

Осындай әдіс аралық және қорытынды аттестаттау кезеңінде білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалау кезінде де қолданылады.

Білім алушылардың білімін өлшеу құралдары ретінде баға шкаласы енгізіледі.

Баға шкаласы балдық – рейтингілік таңбалық жүйеге негізделген. Білім деңгейін таңбалық жүйемен бағалауда ағылшын тілі алфавитінің А (ең жоғары баға) мен F (ең нашар баға) аралығындағы әріптері қолданылады.

Он балдық жүйемен есептеуде араб санымен 4,0 ден 1,0 ге дейінгі сандық баламалар - оң бағалар, 0 қанағаттанарлықсыз бағаның сандық баламалы балы болып табылады.

Бағалаудың пайыздық мазмұны пайызбен анықталады. Бұған қоса 50%-дан 100%-ға дейінгі бағалаулар жағымды бағаларға, 0 %-дан 49%-ға дейінгілер бағалаулар қанағаттанарлықсыз бағалауларға жатады.

Әріптік жүйе бойынша баға

Балдардың сандық эквиваленті

%- дық көрсеткіш

Дәстүрлі жүйе бойынша бағалар

А

4.0

95-100

өте жақсы5

А-

3.67

90-94

В+

3.33

85-89

Жақсы
4


В

3.0

80-84

В-

2.67

75-79

С+

2.33

70-74

С

2.0

65-69

Қанағаттанарлық

3

С-

1.67

60-64

D+

1.33

55-59

D

1.0

50-540.5

25-49

Қанағаттанарлықсыз

2

Ғ

0

0-24


Қ.б.

мұндағы : Қ.б. – Қорытынды бағаАорт. – Орташа ағымдық баға пайызы;

А1, А2 – І-ші, ІІ-ші аралық бақылау бағаларының пайыздық үлесі;

Е – Емтихан бағасының пайыздық үлесі;

Қ.б.
мұндағы : Қ.б. – Қорытынды баға

Аорт. – Орташа ағымдық баға пайызы;

А1, А2 – І-ші, ІІ-ші аралық бақылау бағаларының пайыздық үлесі;

Е – Емтихан бағасының пайыздық үлесі;

К.ж. – курстық жұмыс бағасының пайыздық үлесі;


Білім алушылардың емтихандағы үлгерімі білімді бағалаудың балдық – рейтингтік жүйесі бойынша бағаланады. Оң баға (А тен А- ке дейін «өте жақсы», В+, В, В-ке дейін «жақсы», С+, С, С-ға дейін ; D-дан (D-)-ке , «қанағаттанарлық») ведомостқа және білім алушылардың сынақ кітапшасына, транскриптке қойылады. «Қанағаттанарлықсыз» F деген баға тек қана емтихан ведомосіне қойылады.

Пәннің қорытынды бағасының құрамына жіберу рейтингінің бағасы мен қорытынды бақылау бағалары кіреді.Үлгерімді ағымдық бақылаудың бағасы (жіберілу рейтингі) пән бойынша қорытынды бағаның 60 %-дық үлесін құрайды және емтихан бағасы пән бойынша қорытынды бағаның 40 %-дық үлесін құрайды.
9. Курс саясаты


  1. Сабаққа кешікпеу.

  2. Сабақтан себепсіз қалмау, ауырып қалған жағдайда анықтама алып келу.

  3. Сабаққа іскерлік киім үлгісінде келу.

  4. Сабақ үстінде сөйлеспеу, газет оқымау, ұялы телефонды өшіру, сабаққа қатысы жоқ істермен айналыспай керек.

  5. Қатыспаған сабақтар тақырыбын оқытушы ұсынған уақытта консультацияда қайта тапсыру қажет.

  6. Тапсырмалар орныдалмаған жағдайда қорытынды балл төмендетіледі.

  7. Сабақтарға үзбей қатысу.

  8. Оқу процесіне белсенді қатысу.

  9. Үй тапсырмаларын орындауға тырысу. (еңбек қорлықты қалыптастыру)

  10. Курстастары мен оқытушыларға адал, ашық төзімді сыйластық қарым-қатынаста болу.

  11. Сабақтарды тыңдап тақырыпты талқылауда белсенділік таныту.

  12. Ұжыммен жұмыс жасауға дағдылану және ұяң студенттердің пікірталасқа қатысуын қалыптастыруға атсалысу.

  13. Өз мойнына жүктелген тапсырмалар мен міндеттерді дер кезінде, жауапкершілікпен ұқыпты орындау.

  14. Оқу бөлмелерінде темекі тартпау.

  15. Сабаққа алкогольды ішімдіктер ішіп келмеу.


10.Әдеп пен академиялық мінез-құлық саясаты.
Академиялық мінез-құлық саясаты мен әдеп, университеттің ішкі ережесіне, студенттің әдеп кодексіне негізделген:

 • Оқытушылармен, қызметкерлермен және жолдастарымен (студенттермен) сыпайы қарым-қатынаста болу

 • Университет, факультет тарабынан өткізілетін тәрбие іс шараларына қатысу

 • Университетте мәдениеттілік сақтау

 • Корпустарда, аудиторияларда тазалық сақтау.


Достарыңызбен бөлісу:
Loading...


©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
рсетілетін ызмет
Жалпы ережелер
ызмет стандарты
дістемелік кешені
бекіту туралы
туралы хабарландыру
біліктілік талаптары
кіміні аппараты
Конкурс туралы
жалпы біліктілік
ойылатын жалпы
мемлекеттік кімшілік
бойынша жиынты
жалпы конкурс
білім беретін
Барлы конкурс
республикасы білім
ызмет регламенті
ткізу туралы
конкурс атысушыларына
біліктілік талаптар
атысушыларына арнал
Республикасы кіметіні
идаларын бекіту
облысы кімдігіні
рсетілетін ызметтер
мемлекеттік ызмет
дістемелік сыныстар
Конкурс ткізу
стандарттарын бекіту
мемлекеттік мекемесі
Мектепке дейінгі
дебиеті маманды
дістемелік материалдар
білім беруді
жалпы білім
ауданы кіміні
конкурс туралы
мектепке дейінгі
рметті студент
облысы бойынша
мерзімді жоспар
мыссыз азаматтар
Мемлекеттік кірістер
Конкурс жариялайды
дарламасыны титулды
дістемелік кешен
ызметтер стандарттарын
разрядты спортшы
мелетке толма
директоры бдиев

Loading...