Коммерциялық емес акционерлік қоғам


модуль бойынша 1 межелік бақылаубет23/24
Дата18.11.2021
өлшемі0.53 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24
1 модуль бойынша 1 межелік бақылау
Коллоквиум/ ауызша бақылау/ жазбаша жұмыс

7 апта

10 наурыз

12:00-13:00


Модуль 2. Тәуелсіз Қазақстанның мемлекеттік стратегиясы мен әлеуметтік – экономикалық, демократиялық және рухани жаңарулары

15-18

Контент-анализ дайындау
Контент-анализді қорғау

9 апта

24 наурыз

12:00-13:00


19-26

Кейс-стади дайындау

Кейс презентациясы

12 апта

14 сәуір


10:00-12:00

27-28

Әлемдік БАҚ, ғаламтордың әлеуметтік торабындағы басылымдарға талдау жасау
Тақырыпқа сай әлемдік басылымдарға талдау жасау және қорғау

14 апта

28 сәуір


12:00-13:00

15-30

2 межелік бақылау
Коллоквиум/ ауызша бақылау/ жазбаша жұмыс

15 апта

5 мамыр


12:00-13:00

8 Тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі

Айы

Қаң-тар

Ақпан

Наурыз

Сәуір

Ма-мыр

Күні


6-10.09

13-17.09.

20-24.09.27.09-01.10

04-08.10.

11-15.10.

18-22.10.

25-29.10

01-05.11.

08-12.11.

15-19.11.

22-26.11.

29.11-03.12.

06-10.12.

13-17.12

Тапсырма-лар

Апталар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Лекциялар

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Семинар

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

СӨЖ 1100

СӨЖ 2

100СӨЖ 3
100

100

СӨЖ 4

100СӨЖ 5


100


СӨЖ 6
100
Межелік нүкте1
2

3

4
56
7

8

Межелік бақылау100


100

Пайыздық бағалау100
100
100100100
100

Баллдық бағалау, max10
20
304050
60

Баллдық бағалау, min4
8
121620
25

6.1 Студенттің оқу жетістіктері нәтижелерін бағалау жүйесі

Әріптік жүйе бойынша бағалау

Балдың сандық көрсет-кіші

% көрсет-кіш

Дәстүрлі жүйе бойынша бағалау

Білім алушының білімін бағалау критериялары

А

4,0

95-100

Өте жақсы

Білім алушылар төмендегілерді көрсете білуі тиіс:

- материалдарды толық және терең меңгеруі

- сабақтың барлық түрі бойынша жауапты толық, дәйекті, логикалы жауап беруі;

- алға қойған міндерттерге еркін жетуі;

- дұрыс, негізделген шешімдер қабылдауы,

- пәнді оқуда негізгі және қосымша арнайы әдебиеттерден ақпараттарды қолдана алу дағдысы,

- бағдарлама материалдарын өз бетінше жүйелей алуы;

- барлық тапсырмаларды орындауда әртүрлі тәсілдерді және дағдыларды меңгеруі;

- ғаламтордрғы ақпараттық ресурстармен және шетелдік әдебиеттермен жұмыс жасай алуы;

- қазіргі заманғы Қазақстанның мұнай газ индустриясын дамыта отырып тарихи сана қалыптастыруы;

- барлық тапсырмаларды уақытылы және сапалы орындауы.


А-

3,67

90-94

Білім алушылар төмендегілерді көрсете білуі тиіс:

- материалдарды толық және терең меңгеруі

- сабақтың барлық түрі бойынша жауапты толық, дәйекті, логикалы жауап беруі;

- алға қойған міндерттерге еркін жетуі;

- дұрыс шешім қабылдауы,

- пәнді оқуда арнайы әдебиеттерді қолдану дағдысы,

- бағдарлама материалдарын өз бетінше жүйелей алуы;

- барлық тапсырмаларды орындауда әртүрлі тәсілдерді және дағдыларды меңгеруі;

- қазіргі заманғы Қазақстанның филология ғылымының жетістіктері туралы тарихи сана қалыптастыруы

- барлық тапсырмаларды уақытылы және сапалы орындауы.В+

3,33

85-89Білім алушылар төмендегілерді көрсете білуі тиіс:

- материалдарды меңгеруі

- сабақтың барлық түрі бойынша жауапты толық, дәйекті, сауатты және баяндауда анықсыздықтар бар болса;

- теориялық білімді дұрыс қолдану;

- баяндамалық ізденіс жұмысы барысында қажетті дағдыларды қолдану

- пәнді оқуда ұсынылған әдебиеттерден қолдана алу дағдысы,

- бағдарлама материалдарын өз бетінше жүйелей алуы;

- барлық тапсырмаларды орындауда әртүрлі тәсілдерді және дағдыларды меңгеруі;

- қазіргі заманғы Қазақстанның филология ғылымының жетістіктері туралы тарихи сана қалыптастыруы;

- барлық тапсырмаларды уақытылы орындауы.В

3,0

80-84

Білім алушылар төмендегілерді көрсете білуі тиіс:

- материалдарды меңгеруі;

- сабақтың барлық түрі бойынша жауапты елеусіз қателіктермен баяндауы;

- оқытушының жетекшілігімен теориялық білімді қолдану дағдысы;

- баяндамалық ізденіс жұмыстарын орындау барысында қажетті дағдыларды қолдану;

- пәнді оқуда ұсынылған әдебиеттерден қолдана алу дағдысы,

- оқытушының жетекшілігімен бағдарлама материалдарын жүйелей алуы;

- қазіргі заманғы Қазақстанның филология ғылымының жетістіктері туралы тарихи сана қалыптастыруы;

- жіберілген қателіктерді өзбетінше түзету қабілеттілігі;


В-

2,67

75-79

Білім алушылар төмендегілерді көрсете білуі тиіс:

- материалдарды меңгеруі;

- елеусіз қателіктермен жауаптарды баяндап беруі;

- оқытушының жетекшілігімен теориялық білімді қолдану дағдысы;

- баяндамалық ізденіс жұмыстарын орындау барысында қажетті дағдыларды қолдану;

- пәнді оқуда ұсынылған әдебиеттерден қолдана алу дағдысы,

- оқытушының жетекшілігіменбағдарлама материалдарын қортындылап жүйелей алуы;

- оқытушының көмегімен жіберілген қателіктерді түзете білуі;

- қазіргі заманғы Қазақстанның филология ғылымының жетістіктері туралы тарихи сана қалыптастыруы;

- барлық тапсырмалар түрі бойынша жіберілген қателіктерді уақытылы жою.С+

2,33

70-74

Білім алушылар төмендегілерді көрсете білуі тиіс:

- материалдарды меңгеруі;

- барлық тапсырмалар түрі бойынша жауап беру барысында дұрыс тұжырымдаманың толық болмауы;

- бағдарлама материалдарын баяндау барысында ретінің бұзылуы;

- баяндамалық жұмыстарды орындау өзбетінше орындау барысында туындайтын қиындықтардың болуы;

- ізденіс жұмыстарын орындауда жеке тәсілдерді меңгеруі;

- оқытушының ұсынылған әдебиеттерін қолдану дағдысы;

- оқытушының жетекшілігімен бағдарлама материалдарынының жеке бөлімдерін қортындылау дағдысы;

- оқытушымен көмегімен жіберілген қателіктерді түзете білуі;

- қазіргі заманғы Қазақстанның филология ғылымының жетістіктері туралы тарихи сана қалыптастыруы;

- барлық тапсырмалар түрі бойынша жіберілген қателіктерді уақытылы жою.


С

2,0

65-69

қанағаттанарлық

Білім алушылар төмендегілерді көрсете білуі тиіс:

- негізгі материалды меңгеруі;

- барлық тапсырма түрлері бойынша жауаптардың дұрыс тұжырымдаманың толық болмауы;

- берілген материалдарда ретсіздіктің болмауы;

- баяндамалық жұмыстарды өз бетінше орындау барысында туындайтын қиындықтардың болуы;

- ізденіс жұмыстарын орындауда жеке тәсілдерді меңгеруі;

- оқытушының ұсынылған әдебиеттерін қолданудағы қиындықтардың болуы;

- бағдарлама материалдарынының жеке бөлімдерін қортындылаудағы қиындықтардың болуы;

- оқытушымен көмегімен жіберілген қателіктерді түзете білуі;

- қазіргі заманғы Қазақстанның филология ғылымының жетістіктері туралы біршама тарихи сана қалыптастыруы;

- барлық тапсырмалар түрі бойынша жіберілген қателіктерді уақытылы жою.


С-

1,67

60-64

Білім алушылар төмендегілерді көрсете білуі тиіс:

- негізгі материалды меңгеруі;

- барлық тапсырма түрлері бойынша жауаптардың дұрыс тұжырымдаманың толық болмауы;

- берілген материалдарда ретсіздіктің болмауы;

- баяндамалық жұмыстарды өзбетінше орындау барысында туындайтын қиындықтардың болуы;

- ізденіс жұмыстарын орындауда жеке тәсілдерді меңгеруі;

- оқытушының ұсынылған әдебиеттерін қолданудағы қиындықтардың болуы;

-бағдарлама материалдарынының жеке бөлімдерін қортындылаудағы қиындықтардың болуы;

- оқытушымен көмегімен жіберілген қателіктерді түзете білуі;

- барлық тапсырмалар түрі бойынша жіберілген қателіктерді уақытылы жою.Д+

1,33

55-59

Білім алушылар төмендегілерді көрсете білуі тиіс:

- негізгі материалдарды жеке бөлімдерді меңгеруі;

- барлық тапсырма түрлері бойынша жауаптардың дұрыс тұжырымдаманы түсінбеуі;

- берілген материалдарда ретсіздіктің болмауы;

- баяндамалық жұмыстарды өзбетінше орындау барысында туындайтын қиындықтардың болуы;

- ізденіс жұмыстарын орындауда жеке тәсілдерді меңгеруі;

- бағдарлама материалдарынының жеке бөлімдерін қортындылаудағы қиындықтардың болуы;

- оқытушымен көмегімен жіберілген қателіктерді түзете білуі;

- барлық тапсырмалар түрі бойынша жіберілген қателіктерді уақытылы орындамауы.


Д

1,0

50-54

Білім алушылар төмендегілерді көрсете білуі тиіс:

- негізгі материалдардың жеке бөлімдерін игеру қиындығы;

- барлық тапсырмалар түрі бойынша тұжырымдамаларды түсінбеу;

- материалдарды баяндау барысында ретсіздіктің болуы;

- дайындық жұмыстарын өз бетінше орындау барысында туындайтын қиындықтардың болуы;

- ізденіс жұмыстарын орындауда жеке тәсілдерді қолдана білмеуі;

- оқытушының ұсынылған әдебиеттерін қолданудағы қиындықтардың болуы;

- оқытылған материалдардың жеке бөлімдерін қортындылай алмауы;

- оқытушының көрсетілген қателіктерді түзету барысындағы қиындықтардың болуы;

- барлық тапсырмалар бойынша жіберілген қателіктерді жөндеуді уақытылы орындалмауы.FX

0,5

25-49

қанағаттанарлықсыз

Білім алушылар төмендегілерді көрсете білуі тиіс:

- бағдарлама материалын білмеуі,

- барлық тапсырмалар түрі бойынша елеулі қателіктердің жіберілуі;

- тапсырмаларды орындауда жеке тәсілдерді мүлдем игермеуі;

- ағымды, межелік және қорытынды бақылау түрлері бойынша тапсырмаларды мүлдем орындамауы


F

0

0-24

Білім алушылар төмендегілерді көрсете білуі тиіс:

- бағдарлама материалын білмеуі,

- барлық тапсырмалар түрі бойынша елеулі қателіктердің жіберілуі;

- тапсырмаларды орындауда жеке тәсілдерді мүлдем игермеуі;

- ағымды, межелік және қорытынды бақылау түрлері бойынша тапсырмаларды мүлдем орындамауыДостарыңызбен бөлісу:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24
©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
Сабақтың мақсаты
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
ғылым министрлігі
рсетілетін қызмет
тоқсан бойынша
Жалпы ережелер
қызмет стандарты
бағалауға арналған
бекіту туралы
Сабақ жоспары
Қазақстан республикасы
жиынтық бағалаудың
тоқсанға арналған
жиынтық бағалауға
Әдістемелік кешені
бағалау тапсырмалары
арналған жиынтық
республикасы білім
арналған тапсырмалар
туралы хабарландыру
білім беретін
Қазақстан республикасының
бағалаудың тапсырмалары
мерзімді жоспар
пәнінен тоқсанға
арналған әдістемелік
Қазақстан тарихы
Реферат тақырыбы
Жұмыс бағдарламасы
Қазақ әдебиеті
болып табылады
Мектепке дейінгі
нтізбелік тақырыптық
бағдарламасына сәйкес
біліктілік талаптары
әкімінің аппараты
мамандығына арналған
туралы анықтама
оқыту әдістемесі
қойылатын жалпы
әдістемелік ұсыныстар
Конкурс туралы
жалпы біліктілік
республикасының білім
жалпы білім
мемлекеттік әкімшілік
білім берудің
қазақ тілінде